Wojna domowa na Ukrainie 18.12.2017r.- 1025 dzień od nowego rozejmu.


Wczoraj w Kijowie rozegrała się dramatyczna bitwa o Pałac Październikowy.

„Żaden szef MON do żołnierzy tak nie mówił. Minister Macierewicz wyróżnił ich wyjątkowo”– napisano wczoraj (17 grudnia) na portalu „niezależna.pl”, i z czym o dziwo, zgadzam się w stu procentach.

Fakt, nad którym wpadła w zachwyt „niezależna.pl” miał miejsce wczoraj podczas uroczystej promocji żołnierzy rezerwy na stopień podporucznika Wojska Polskiego. Wtedy to, korzystając z okazji, szef MON Antoni Macierewicz wygłosił jedno ze swoich wiekopomnych przemówień do żołnierzy:

” ‚Nigdy Cię nie zawiodę Ojczyzno!’ Nie ma słów bardziej przejmujących, bardziej zobowiązujących, wspanialszych, które może powiedzieć Polak – nigdy Cię nie zawiodę Ojczyzno. Nie zawiedli Polski żołnierze września 1939 roku, nie zawiedli Polski żołnierze, którzy szli do Polski niepodległej, walcząc z okupantami. Nie zawiedli Polski żołnierze niezłomni, którzy po okupacji hitlerowskiej walczyli z okupacją sowiecką, nie zawiedli też Polski Ci, których dzisiaj także wspominamy – robotnicy Szczecina, Gdańska, Kołobrzegu, Tczewa, Elbląga, którzy bronili Ojczyzny przed Sowietami w powstaniu w 1970 roku, bronili Narodu, bronili nas wszystkich przed okupacją sowiecką. Nie zawiedli Ojczyzny górnicy ‚Wujka’, którzy padli 16 grudnia 1981 roku, gdy strzelali do nich Ci którzy zawiedli, Ci którzy splamili honor żołnierza polskiego. Ci, dla których nie ma miejsca w polskim żołnierskim korpusie oficerskim i w polskiej armii, i czas najwyższy to jasno powiedzieć. Dla tych, którzy mordowali Polaków, dla tych którzy splamili swoje dłonie krwią polską, nie ma miejsca w żołnierskich szeregach. Pamiętajcie, że jesteście spadkobiercami nie tylko żołnierzy spod Monte Cassino, spod Tobruku, ale jesteście także spadkobiercami żołnierzy niezłomnych, jesteście także spadkobiercami robotników, którzy walczyli na polskich ulicach o niepodległość, jesteście również spadkobiercami także tych wszystkich pokoleń, które swoje życie, bezpieczeństwo, pokój poświęciły temu, żeby Polska była niepodległa. To jest Wasz wzór, to są Ci, na których macie się wzorować i to są Ci, w oparciu o których macie kształtować swoich podwładnych, bo jesteście elitą armii, ale także jesteście elitą narodu, to według Waszego postępowania, według tego jak, Wy będziecie się odnosili do Ojczyzny, tak jak Wy będziecie się odnosili do zła, które macie potępić i dobra, które macie podnosić, pokazywać, kształtować, tak będą się zachowywali Polacy, tak będą kształtowali swój sposób patrzenia na rzeczywistość obywatele polscy. Kończymy rok, mianując koleją falę polskich oficerów. Wraz z tymi, którzy od początku tego roku byli mianowani, jesteście tysiąc sześćsetnymi oficerami polskimi w tym roku mianowanymi, a w ciągu ubiegłych dwóch lat mianowano Was trzy tysiące i ciągle jest Was za mało, bo armia polska musi być wielka, bo armia polska musi być bezpieczna, bo armia polska musi być zdolna do tego, by przeciwstawić się każdemu wrogowi siłą oręża i siłą ducha, tego, który kształtowali Wasi przodkowie, tego który kształtowała historia Polski. To Niej macie świadczyć, o niej macie zawsze przypominać, tak, żeby już nigdy więcej Polakom nie towarzyszyło kłamstwo, tak żeby nigdy więcej nie fałszowano historii i nie upodlano narodu polskiego, tak, żeby nigdy więcej nie zdarzyła się taka sytuacja, że oficerowie i żołnierze polscy milczą wtedy, gdy ginie ich Prezydent, milczą wtedy, gdy ginie elita ich armii, milczą wtedy, gdy zaczyna panować kłamstwo, tak jak było z kłamstwem smoleńskim. Waszym obowiązkiem jest świadczyć o prawdzie, chwale i sile narodu polskiego i polskiej armii. Czołem żołnierze!”.

No tak- bardziej napuszonego frazeologią pseudopatriotyczną i zakłamanego przemówienia skierowanego do żołnierzy nie słyszałem w tym kraju od wielu dziesiątków lat. A może nawet nigdy- jak to zauważył portal „niezależna. pl” pisząc, że przemówienie to było wyjątkowe, gdyż żaden szef MON nigdy tak sobie nie pofolgował swym emocjom i chorobliwym urojeniom publicznie, jak to zrobił wczoraj kolejny już raz- Macierewicz.

A więc zaczynając od początku:

1. Wojsko polskie, a szczególnie żołnierze w nim służący, nie są żadną elitą, bo owszem, za takową mogli być uznawani co najwyżej w czasach polski szlacheckiej. Obecnie zaś, są to opłacani przez podatników ludzie mający im służyć w zapewnieniu bezpieczeństwa zewnętrznego.

2. Na twierdzenie, że „nie zawiedli Polski żołnierze września 1939 roku”, można odpowiedzieć, że jest to tylko jakaś część prawdy, bo oni generalnie nie zawiedli, ale najwyższe dowództwo i władze II RP zawiodły społeczeństwo w pełnym tego rozumieniu wymiarze.

3. Kolejny przykład manipulacji: „nie zawiedli Polski żołnierze, którzy szli do Polski niepodległej, walcząc z okupantami”. Otóż nie zawiedli tylko ci, którzy naszą Ojczyznę wyzwolili, a oni jak wiemy walczyli tylko z jednym okupantem. Pozostała część, wbrew swej woli i świadomości, zmanipulowani przez dowództwo i rząd, walczyli, ale tylko w interesie Aliantów Zachodnich. Zaś po zakończeniu wojny pozostawieni zostali przez nich na łasce losu.

4. Inne kuriozum wodolejstwa: „Nie zawiedli Polski żołnierze niezłomni, którzy po okupacji hitlerowskiej walczyli z okupacją sowiecką, nie zawiedli też Polski Ci, których dzisiaj także wspominamy – robotnicy Szczecina, Gdańska, Kołobrzegu, Tczewa, Elbląga, którzy bronili Ojczyzny przed Sowietami w powstaniu w 1970 roku, bronili Narodu, bronili nas wszystkich przed okupacją sowiecką”. Otóż, tzw. żołnierze niezłomni zawiedli w walce z Sowietami na całej linii, w wyniku czego kraj nasz stał się jednym z wielu krajów obozu „demoludu”. Natomiast, wspomniani przy okazji przez Macierewicza robotnicy Wybrzeża, walczyli w 1970 roku o chleb i godne życie, które jeśli by im je „Sowieci” zapewnili, to system polityczny PRL-u trwałby do dziś, a Macierewicz swoje dyrdymały co najwyżej mógłby prawić wśród kumpli przy butelce taniego „wina”.

5. Następna fraza przemówieniu Macierewicza dotyczy tych którzy strzelali do górników kopalni „Wujek” 16 grudnia 1981 roku, plamiąc w ten sposób „honor żołnierza polskiego”. Otóż, funkcjonariusze resortów siłowych okresu PRL, a więc milicjanci i żołnierze biorący udział w akcji przeciwko strajkującym górnikom kopalni „Wujek” wykonywali wydane im przez przełożonych rozkazy. Kwestionowanie tego, może przynieść w najbliższym czasie konsekwencje w postaci takiej, że rozkazy obecnych naczelnych władz wydane np. żołnierzom WOT w celu pacyfikacji jakiejś demonstracji czy też blokady, może być przez nich nie wykonany. Zobaczymy co w tej sytuacji z tymi żołnierzami zrobi władza PiS? Kolejną sprawą jest to, że jeśli chodzi właśnie o kopalnię „Wujek” to, z tego co pamiętam, to nie żołnierze strzelali do górników. Więc twierdzenie w tym kontekście, że zachowali się niehonorowo jest wobec nich potwarzą, i powinni oni wykorzystać swoje prawa w tym zakresie. Oczywiście jeśli uznają to za grę wartą świeczki, przy znanym mam obecnie stanie wymiaru sprawiedliwości- systematycznie podporządkowywanego woli politycznej rządzącej PiS.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pacyfikacja_kopalni_Wujek

6. Dalej idąc tym tropem, Macierewicz zapewnił, że: „ci, dla których nie ma miejsca w polskim żołnierskim korpusie oficerskim i w polskiej armii, i czas najwyższy to jasno powiedzieć. Dla tych, którzy mordowali Polaków, dla tych którzy splamili swoje dłonie krwią polską, nie ma miejsca w żołnierskich szeregach”. Otóż, ci o których Macierewicz tak negatywnie się wypowiada, już dawno są na emeryturach lub nie żyją. A żołnierze służby zasadniczej, którzy bezpośrednio wykonywali rozkazy, nie poniosą za to żadnych konsekwencji, bo aż tak jeszcze Macierewicz i rząd PiS , nie jest władny. Może stanie się to dopiero kiedyś w przyszłości, ale w miarę upływu lat i z tej grupy nie da się osądzić nikogo. Widać z tego, że taka fraza propagandowa ukuta w umęczonym ciężką walką z wyimaginowanymi wrogami przez Macierewicza, jest po prostu żenująca i śmieszna. Śmieszna szczególnie wtedy gdy pada z ust przedstawiciela rządu RP, będącego jednocześnie ministrem Obrony Narodowej. Czy taki człowiek może pełnić tak odpowiedzialne stanowisko rządowe, od którego zależy bezpośrednio bezpieczeństwo naszych granic i suwerenność kraju? Jak sądzę, jego miejsce powinno być w innym gabinecie.

7. Następnie Macierewicz, w swoim przemówieniu, apeluje do oficerów o to, aby aby pamiętali, że są „spadkobiercami nie tylko żołnierzy spod Monte Cassino, spod Tobruku, ale jesteście także spadkobiercami żołnierzy niezłomnych, jesteście także spadkobiercami robotników, którzy walczyli na polskich ulicach o niepodległość, jesteście również spadkobiercami także tych wszystkich pokoleń, które swoje życie, bezpieczeństwo, pokój poświęciły temu, żeby Polska była niepodległa. To jest Wasz wzór, to są Ci, na których macie się wzorować i to są Ci, w oparciu o których macie kształtować swoich podwładnych, bo jesteście elitą armii, ale także jesteście elitą narodu, to według Waszego postępowania, według tego jak, Wy będziecie się odnosili do Ojczyzny, tak jak Wy będziecie się odnosili do zła, które macie potępić i dobra, które macie podnosić, pokazywać, kształtować, tak będą się zachowywali Polacy, tak będą kształtowali swój sposób patrzenia na rzeczywistość obywatele polscy„. Wymienianie tu jednym ciągiem i tych którzy walczyli pod Tobrukiem, z żołnierzami niezłomnymi i robotnikami, którzy jakoby „walczyli na polskich ulicach o niepodległość”– jest jedną z największych manipulacji jakich dopuścił się funkcjonariusz państwowy na tak wysokim stanowisku, od czasu upadku poprzedniego systemu politycznego. Otóż, żadna z wymienionych przez Macierewicza grup, nie walczyła o niepodległość Polski, ani ci spod Tobruku, bo oni tam walczyli w interesach Imperium Brytyjskiego, w którego granicach „słońce nigdy nie zachodzi”, ani tych, którzy byli „niezłomni”, bo oni generalnie walczyli- a szczególnie ich kadra oficerska- o utrzymanie starego systemu politycznego, lub też nie mogąc, czy też już nie umiejąc rozpocząć życia na nowo w warunkach powojennych- w czasach pokoju. Z tym, po prawdzie, to była tylko niewielka część tych, którzy rzeczywiście walczyli z „okupantem”, bo znaczna ich większość rozpoczęła życie w nowych warunkach i włączyła się czynnie w odbudowę zrujnowanej wojną- swojej Ojczyzny. Natomiast, tak często ostatnio wspominani przez Macierewicza- robotnicy, walczyli, ale wyłącznie o chleb i godne życie. I nic więcej nie było im w głowach. Oczywiście do czasu zanim wysłannicy, trockistowskich i mienszewickich doradców z KOR, nie zamieścili podczas sierpniowego strajku w stoczni im. Lenina w Gdańsku (która nota bene przez nowych włodarzy została po odzyskaniu „suwerenności” pogrzebana na amen pod dyktando ich przełożonych z UE i USA), listy 21 postulatów, z których część była politycznymi. Ale nawet tam nie napisano o jakimkolwiek pozbyciu się „Sowietów”, czyli odzyskaniu „suwerenności”.

8. No i jeszcze na zakończenie swego przemówienia Macierewicz napomknął, że żołnierze mają obowiązek świadczyć o tym, aby „już nigdy więcej Polakom nie towarzyszyło kłamstwo, tak żeby nigdy więcej nie fałszowano historii i nie upodlano narodu polskiego, tak, żeby nigdy więcej nie zdarzyła się taka sytuacja, że oficerowie i żołnierze polscy milczą wtedy, gdy ginie ich Prezydent, milczą wtedy, gdy ginie elita ich armii, milczą wtedy, gdy zaczyna panować kłamstwo, tak jak było z kłamstwem smoleńskim.”. W tym jednym zdaniu kryje się całe morze kłamstw, bo po pierwsze, to obecne władze fałszują historię np. w sprawie zbrodni ludobójstwa dokonanego na Polakach przez ich ukraińskich sąsiadów w czasie II Wojny Światowej w Galicji Wschodniej, Wołyniu i na terenie dzisiejszej strefy przygranicznej RP. Natomiast, jeśli chodzi o kłamstwo smoleńskie, to tym kłamstwem posługuje się w swoich prywatnych celach politycznych Macierewicz, który wraz z podległą mu komisją smoleńską, przez tyle lat nie zdołał udowodnić swych pokrętnych hipotez i oskarżeń, na temat jakoby mającego miejsce zamachu. I nie uda mu się to nigdy, bo z prawdą on nie zwycięży. Czyli, że kłamstwem na co dzień posługuje się ten, kto zajmuje ważne stanowisko w rządzie, i to on uzurpuje sobie jednocześnie prawo pouczać młodych żołnierzy, aby nie towarzyszyło im kłamstwo. Cynizm do n-tej potęgi!!!!!

To tyle, na temat tego: czego żaden szef MON tak nie mówił do żołnierzy co Macierewicz.

http://niezalezna.pl/211722-zaden-szef-mon-do-zolnierzy-tak-nie-mowil-minister-macierewicz-wyroznil-ich-wyjatkowo-wideo,

http://www.mon.gov.pl/aktualnosci/artykul/najnowsze/promocja-oficerska-zolnierzy-rezerwy-m2017-12-15/.

***

Na tym kończąc ten wstęp, przechodzę teraz do relacji z kolejnego dnia wojny domowej na południowo-wschodniej Ukrainie.

Sytuacja, w ciągu minionej doby, na donieckim odcinku frontu nadal się uspokaja.

I tak, pierwszy ostrzał terytorium DRL przez ukraińskich żołnierzy odnotowano o godzinie 12:29 i trwał on 6 minut. W tym czasie oddali oni z kierunku północno-zachodniego 12 odpaleń pocisków z przeciwpancernych granatników SPG w rejonie wsi Nowgorodskoje.

Następnie minionej nocy, około 01:40 czasu lokalnego, ukraińscy żołnierze przy użyciu moździerzy ostrzeliwali wieś Krasnyj Partizan, na północno-zachodnich obrzeżach Jasinowatej, w wyniku czego, po uszkodzeniu rur: ciepłej wody i CO, zostało pozbawionych dopływu: wody- 398 i CO- 163 odbiorców.

Łącznie w ciągu minionej doby, ukraińscy żołnierze na donieckim odcinku frontu, tylko 17 razy ostrzeliwali, przy użyciu: ciężkiej artylerii, moździerzy, granatników i broni maszynowej, w rejonie 10 miejscowości na terytorium DRL.

Natomiast, w ciągu minionej doby na ługańskim odcinku frontu, od trzech dni sytuacja wzdłuż linii frontu, z powodu wrogiej aktywności zbrojnej podejmowanej przez ukraińskich żołnierzy, nadal się pogarsza.

I tak, w tym czasie ukraińscy żołnierze, przy użyciu: ciężkiej artylerii kaliber 122 mm, moździerzy kaliber 120 i 82 mm, opancerzonych wozów bojowych oraz przeciwpancernych granatników SPG, a także automatycznych wyrzutni granatów i broni maszynowej, 14 razy prowadzili ostrzał w kierunku terytorium ŁRL, w rejonie 7 znajdujących się tam miejscowości.

Miejscowości te, to: Kalinowo, Frunze, Łogwinowo, Kalinowka, Żiełobok, Kalinowo-Borszczewatoje i Hristowoje.

Łącznie na ostrzeliwane tereny spadło około 45 pocisków ciężkiej artylerii kaliber 122 mm oraz około 150 pocisków moździerzowych kaliber 120 i 82 mm.

Poniżej raporty za ostatnią dobę udostępnione przez centrum prasowe sztabu ukraińskiego dowództwa wojskowego prowadzącego przeciwko ludności rosyjskojęzycznej w Donbasie tzw. operację antyterrorystyczną (ATO):

Прес-центр штабу АТО
14 godz.

„Зведення Прес-центру штабу АТО станом на 18.00 17 грудня 2017 року

На різних ділянках лінії розмежування російсько-окупаційні війська продовжують порушувати режим тиші. Агресор й надалі застосовує зброю, яка заборонена Мінськими домовленостями.
На Луганському напрямку епіцентром напруженості стала Сітлодарська дуга. Тут з важких мінометів калібру 120-мм ворог вів вогонь довкола Луганського, Лозового і Новолуганського. Загалом у цьому районі противник випустив по наших оборонних укріпленнях майже 70 боєприпасів.
На Донецькому напрямку з 82-мм мінометів та піхотного озброєння окупанти обстріляли захисників Лебединського, а з гранатометів різних видів загарбники вели вогонь у передмісті Авдіївки.
На інших ключових ділянках нашої оборони впродовж дня було відносно спокійно.
Загалом, від опівночі, російсько-терористичні війська здійснили 6 обстрілів позицій сил АТО. У відповідь українські військовослужбовці 2 рази придушували вогневу активність агресора”.
Zobacz tłumaczenie

1 godz.

„Зведення Прес-центру штабу АТО за 17 грудня 2017 року

На різних ділянках лінії зіткнення російсько-окупаційні війська продовжують грубо порушувати Мінські домовленості та застосовують заборонені зразки озброєння, зокрема, міномети і важку артилерію.
На Луганському напрямку епіцентром напруженості залишилася Сітлодарська дуга. Тут, у вечірній час, ворог з важкої артилерії калібру 152-мм, мінометів, гранатометів і кулеметів вів вогонь по наших позиціях довкола Луганського. У цьому ж районі, зі 120-мм мінометів, противник обстрілював захисників Зайцевого і Травневого.
На Донецькому напрямку найгарячіше на Приазов’ї. Зокрема, агресор застосував 120-мм міномети по наших укріпленнях поблизу Лебединського і Павлополя. У другій половині доби бойовики також порушували перемир’я із озброєння БМП біля Гнутового. На інших ділянках нашої оборони неспокійно було неподалік Кам’янки, де загарбники використали увесь спектр піхотного озброєння.
Загалом, минулої доби, російсько-терористичні війська 14 разів обстріляли позиції Збройних Сил України. У половині випадків українські військовослужбовці придушували вогневу активність окупантів.
На жаль, у результаті ворожих обстрілів троє українських військовослужбовців загинули.
Висловлюємо співчуття рідним і близьким воїнів, які віддали життя за Україну”.
Zobacz tłumaczenie

Na konie tego wątku krótka relacja filmowa z rejonu Spartakusa:

***

Na koniec trochę zdjęć:

W Gorłowce, w miejscu zamieszkania bohatera DRL oraz na ścianie szkoły w której uczył się Rostisław Lińczenko zawieszono „Gwiazdę Bohatera”. Rostisław Lińczenko poległ podczas walk w Sławiańsku latem 2014 roku

I jeszcze kilka aktualnych filmów:

***

Pozdrawiam.

© Powyższy tekst jest chroniony prawem autorskim. Wykorzystanie, jego części lub całości, tylko pod warunkiem podania linku do źródła.

74 uwagi do wpisu “Wojna domowa na Ukrainie 18.12.2017r.- 1025 dzień od nowego rozejmu.

 1. Ukraińska codzienność, ukraińscy fałszerze pieniędzy „faszerują” bankomaty fałszywymi dolarami. Tylko jedna z grup fałszerzy miała od czerwca tego roku „nafaszerować” bankomaty na sumę 82 tys. podrobionych dolarów;
  https://strana.ua/news/112179-ukrainu-navodnili-poddelnye-dollary-vysokoho-kachestva.html
  Z kolei pod Dnieprem zatrzymano strażaka który skradł 850 łopat (!) na sumę prawie 19 tys. hrywien;
  https://strana.ua/news/112278-pod-dneprom-sudjat-pozharnoho-kotoryj-ukral-pochti-tysjachu-lopat.html

  Polubione przez 3 ludzi

 2. Szef Sztabu Generalnego Wlk Brytanii Marszałek RAF Stuart Peach w wywiadzie udzielonym brytyjskiemu ‚The Guardian’owi” opowiadał m.in o „unicestwionych w kilka minut w strefie ATO w 2014 roku dwóch ukraińskich brygadach”;
  https://www.theguardian.com/world/2017/dec/14/russia-could-cut-off-internet-to-nato-countries-british-military-chief-warns
  Komentując wypowiedź brytyjskiego szefa sztabu były rzecznik tzw. operacji ATO Andrij Łysenko stwierdził ze nie wie na jakich „źródłach” Peach oparł swoje informacje;
  http://glavred.info/mir/glava-genshtaba-velikobritanii-zayavil-o-dvuh-pogibshih-ukrainskih-diviziyah-v-zone-ato-476307.html

  Polubione przez 1 osoba

 3. Kolejne kino na Ukrainie odwołało pokaz „ultrapatriotycznego” gniota pt. Kiborgi, o „dzielnych bojcach ATO co to na donieckim lotnisku wojowali”, tym razem było to kino w Zaporożu. Jednak na swoje usprawiedliwienie dyrekcja kina wytłumaczyła ze zrobiła to ponieważ w tym samym czasie w budynku miało odbyć sie spotkanie „weteranów ATO”. Z tego wniosek że nawet sami „weterani ATO” nie chcieli się katować oglądaniem tego gniota…
  https://www.obozrevatel.com/kino/news/v-zaporozhe-otmenili-pokaz-filma-kiborgi-nazvana-neozhidannaya-prichina.htm

  Polubione przez 1 osoba

 4. CYTUJĘ SŁOWA GENIUSZA :
  ,,Nie zawiedli Polski żołnierze niezłomni, którzy po okupacji hitlerowskiej walczyli z okupacją sowiecką,,
  —————————————
  Zbrojne bandy, które napadają na pociągi i magazyny. Nie mają poparcia ludności. Ich bezsensowna walka tylko pogarsza sytuację ekonomiczną kraju, powoduje niepotrzebny rozlew krwi i dostarcza rządowi powodów żeby zaciskać aparat opresji.
  ————————————–
  Odtajniono raport CIA o żołnierzach wyklętych. Prawica będzie OBURZONA
  Czy to koniec kultu ulubieńców obecnej władzy? Zdecydowanie nie. Na pewno jednak prawica będzie mocno wzburzona odtajnionym niedawno raportem CIA z końca lat 40. XX wieku. Amerykańskie służby mocno uderzyły w nim w żołnierzy wyklętych.
  Jak wynika z raportu służb USA z końca lat 40., Amerykanie nie mieli zbyt dużo szacunku wobec walczących z komunizmem oddziałów partyzanckich. Walkę niezłomnych oceniali jako „bezsensowny rozlew krwi”, który i tak nie ma zbyt wielkiego znaczenia i nic w zasadzie nie zmieni.
  CIA w swoich ocenach jeszcze dalej. Ówcześni agenci po zbadaniu sprawy stwierdzili, że owszem – oddziały partyzanckie tworzyć mieli walczący z komunizmem żołnierze – ale w rzeczywistości to zwykła zbieranina, która miała zgoła inne cele, niż walka z komunizmem. Według raportu CIA, żołnierze wyklęci to zwykli BANDYCI!!!

  http://pikio.pl/odtajniono-raport-cia-o-zolnierzach-wykletych-prawica-bedzie-oburzona/

  Polubienie

Możliwość komentowania jest wyłączona.