Wojna domowa na Ukrainie 23.02.2018r.- 1092 dzień od nowego rozejmu.


Szef MSZ Ukrainy Pawło Klimkin oświadczył w środę (21 stycznia) na konferencji prasowej po spotkaniu z szefem duńskiej dyplomacji Andersem Samuelsenem, że Kijów jest za dialogiem historycznym z Polską, a on sam gotów jest uznać winę „niektórych przedstawicieli bądź oddziałów Ukrainy” za wydarzenia na Wołyniu i pochylić głowę „przed ofiarami polskiej narodowości”.

„Gotów jestem uznać winę niektórych przedstawicieli Ukrainy czy oddziałów za to, że zabijali Polaków na Wołyniu, a czy wy jesteście do tego gotowi? Jestem gotów uklęknąć przed ofiarami polskiej narodowości, a wy jesteście do tego gotowi?. Niebawem, 3 marca, będzie obchodzona tragiczna rocznica (wydarzeń- dopisek mój) we wsi Pawłokoma (k. Przemyśla- dopisek mój), gdzie rozstrzelano setki Ukraińców łącznie z dziećmi i starszymi osobami”– dodał na środowej konferencji prasowej szef ukraińskiej dyplomacji Pawlo Klimkin.

Następnie odniósł się on do znowelizowanej niedawno przez polski Sejm ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, która przewiduje m.in. karanie za zaprzeczanie zbrodniom ukraińskich nacjonalistów.

„To, co odbywa się dziś w Polsce, to dążenie do ukształtowania szczególnego odbioru samych siebie, zaprezentowania siebie w roli lepszych od innych z pomocą tak zwanych ustaw o pamięci. Tak jednak nie bywa”– ocenił Klimkin, podkreślając dalej, że w historii relacji jego kraju z Polską były zarówno pozytywne, jak i negatywne strony. „Przeszłości nie można zmieniać poprzez ustawy. Przeszłość można zrozumieć tylko poprzez dialog historyczny– oświadczył ukraiński polityk.

„Opowiadamy się za takim dialogiem. Chcemy zrozumieć swoje stanowiska. Zawsze mówię swoim polskim przyjaciołom, podkreślam, że ten dialog powinien być prowadzony między przyjaciółmi”– dodał Klimkin na koniec swego wywodu, odnosząc się jeszcze do przeprowadzonych niedawno w Warszawie rozmów wicepremierów Polski i Ukrainy, Piotra Glińskiego i Pawła Rozenki, którzy dyskutowali o konflikcie historycznym między dwoma krajami. Ocenił, że „były one skomplikowane, ale konstruktywne”.

Tym sposobem Klimkin zrównał ogrom zbrodni ludobójczych dokonanych przez jego (gloryfikowanych obecnie jako bohaterów Ukrainy) ziomków na Polakach, z akcjami odwetowymi jakie nielicznie przeprowadziła polska AK.

Nie jestem w stanie przedstawić tu całej historii okoliczności i wymiaru dokonanej na Polakach przez ich sąsiadów- Ukraińców, zbrodni ludobójstwa, z oczywistych względów obszerności dokumentacji, ale również braku jeszcze pełnej na ten temat wiedzy, co spowodowane jest obstrukcją władz ukraińskich, które takich badań polskim naukowcom zabraniają prowadzić. Nie dość tego zabraniają również upamiętnienia miejsc dokonanych zbrodni i pochówku zamordowanych, w tych tragicznych okolicznościach, naszych Rodaków. Zresztą postawa taka, po mającym tam miejsce przewrocie dokonanym w lutym 2014 roku, nawrocie do ideologi banderyzmu i skrajnego nacjonalizmu połączone z gloryfikacją zbrodniarzy, jest w pewnym sensie zrozumiała.

No, ale jako że temat jest bardzo obszerny i jeszcze nie do końca zbadany, zatrzymam się w tym miejscu tylko na jednym fakcie, a więc przywołanej przez Klimkina zbrodni dokonanej na ludności ukraińskiej we wsi Pawłokoma koło Przemyśla, na terenie dzisiejszej Polski.

Sprawa ta, w sposób skrótowy, dość starannie i precyzyjnie przedstawiona została w Wikipedii (https://pl.wikipedia.org/wiki/Zbrodnie_w_Paw%C5%82okomie).

Według tego źródła praprzyczyną zbrodni dokonanej na ludności ukraińskiej w Pawłokomie była sprawa uprowadzenia 21 stycznia 1945 roku przez ok. 60-osobowy oddział UPA, 7 Polaków- mieszkańców tej wsi, do czego doszło zaraz po opuszczeniu tych stron przez żołnierzy radzieckich.

Po tym fakcie polscy mieszkańcy Pawłokomy apelowali do starosty brzozowskiego o przysłanie wojska w celu wymuszenia informacji o zaginionych. Zebrania w starostwie zamieniały się w wiece antyukraińskie, w czasie których mieszkańcy wspominali całą wcześniejszą działalność ukraińskich nacjonalistów i zbrodnie w sąsiednich miejscowościach. Do podsycania tych nastrojów szczególnie przyczyniali się uchodźcy z Wołynia, na którym Ukraińcy zamordowali kilka miesięcy wcześniej, w bestialski i wynaturzony sposób, kilkadziesiąt tysięcy Polaków. Wreszcie polscy mieszkańcy po odbytej uprzednio naradzie w sprawie przeprowadzenia akcji przeciwko Ukraińcom, opuścili swoją wieś. Na naradzie tej, która odbyła się pod koniec lutego w Dynowie, zadecydowano, że w akcji odwetowej wezmą udział: oddział AK pod dowództwem Józefa Bissa ps. „Wacław” oraz samoobrona polska z Dynowa. Łącznie około 250 Polaków.

W czasie tej akcji miało zginąć od 80 do nawet 500 Ukraińców, ale obecnie nawet źródła Ukraińskie mówią już tylko o co najwyżej 300. Co zresztą również nie jest prawdą, gdyż faktyczna liczba ofiar mogła wynosić od 150 do maksimum 366.

Część zabitych Ukraińców ( około 13) padła w czasie prowadzonego przez Polaków ataku na obwarowaną pawłokomę. Po wdarciu się po ciężkich walkach grupy polskiej do samej miejscowości, w czasie prowadzonych tam dalszych walk, zginąć miało kolejnych 50 Ukraińców, w tym od przypadkowych kul, również kilka kobiet i dzieci.

Później, po całkowitym opanowaniu, przez polskie siły samoobrony i oddział AK, Pawłokomy, zaczęto sprawdzać tożsamość mieszkańców przy okazji oddzielając kobiety i dzieci od mężczyzn powyżej 15 roku życia. Mężczyźni ci zostali następnie rozstrzelani. Ich liczbę szacuje się od 80 do co najwyżej 150 osób.

Natomiast ocalałe z Pawłokomy Ukrainki złożyły skargę u komendanta radzieckiego w Sanoku, powodując wysłanie do Dynowa oddziału NKWD, który następnie aresztował 282 Polaków. Tylko 82 z nich zostało ostatecznie uwięzionych na cztery miesiące jako podejrzane o branie udziału w zbrodni. Z kolei władze polskie zatrzymały w tej samej sprawie dalszych kilka osób, skazanych na krótkie wyroki więzienia i wypuszczonych na mocy amnestii.

Zbrodnia w Pawłokomie nie powstrzymała oddziałów UPA od dalszych napadów na polską ludność cywilną, dokonanych kolejno we wsiach: Ulucz, Jawornik Ruski i Borownica (ponad 60 zabitych), a w późniejszym okresie na mniejszą skalę w kilkunastu innych miejscowościach powiatu brzozowskiego. M.in w nocy z 4 na 5 października 1945 UPA ponownie zaatakowała Pawłokomę, zabijając od kilku do kilkunastu Polaków, którzy powrócili do opuszczonej wsi, również zamieszkując w dawnych ukraińskich gospodarstwach, zaś w lutym 1946 porwała i zabiła dalszych kilku Polaków osiadłych w Pawłokomie. Czyny te zostały przedstawione jako odwet za zbrodnię na Ukraińcach.

To tyle na temat tych tragicznych chwil.

Jednak najważniejsze jest to co po tej zbrodni działo się dalej, a co odróżnia ją od postawy jaką, tak wcześniej jak i obecnie, reprezentują przedstawiciele ukraińskich władz i część zarażonych bakcylem nacjonalizmu- Ukraińców.

Otóż, od listopada 1952 roku wrocławski WUBP oskarżył Czesława i Mariana Sputów, zatrzymanych 13 maja 1952 roku, o udział w „masowym mordowaniu osób narodowości ukraińskiej w miejscowości Pawłokoma”, podobnie jak w przypadku zatrzymanych wcześniej Romana Tworzydły i Antoniego Geruli. Sprawę prowadził chorąży WUBP Wilhelm Budziak, który nakazał rozkopanie jednego z trzech odkrytych na cmentarzu w Pawłokomie masowych grobów, a także odnalazł – wśród skazanych już wcześniej członków polskiego podziemia niepodległościowego – dalszych podejrzanych o udział w zbrodni, w tym Józefa Bissa.

17 sierpnia 1953 Wojewódzki Sąd Rejonowy w Rzeszowie skazał Romana Tworzydłę na 15 lat więzienia, m.in. za bezpośredni udział w „akcji eksterminacyjnej ludności ukraińskiej w Pawłokomie”. Identyczną karę otrzymał Czesław Sputa. Marian Sputa został skazany na 8 lat, Antoni Gerula – na 4 lata i 6 miesięcy więzienia. Józef Biss nie został uznany za winnego zbrodni w Pawłokomie.

30 sierpnia 1956 Sąd Najwyższy uchylił wyrok wydany na wyżej wymienione osoby i w kolejnym miesiącu wszyscy opuścili zakład karny.

Dodam, że po zmianie ustrojowej w Polsce po 1989 roku i następnie powołaniu IPN, instytucja ta również prowadzi czynności sprawdzające z wniosku osób poszkodowanych w tych wydarzeniach (sprawa nr S/52/01/Zi).

No i teraz pojawia się zasadnicze pytanie:

Czy jakikolwiek zbrodniarz ukraiński stanął kiedykolwiek przed ukraińskim wymiarem sprawiedliwości za dokonane przez siebie zbrodnie? Nie mówiąc już tu o poniesieniu jakiejkolwiek kary.

Otóż, nie zdarzyło się to nigdy, a zamiast tego mamy na Ukrainie gloryfikacje zbrodniarzy i skrajnie nacjonalistycznej ideologi, która następnie doprowadziła do zbrodni ludobójstwa dokonanej na Polakach przez Ukraińców. Mamy gloryfikację hitlerowskiej SS Galizien (https://pl.wikipedia.org/wiki/14_Dywizja_Grenadier%C3%B3w_SS_(1_ukrai%C5%84ska), http://www.rp.pl/Rzecz-o-historii/308259911-SS-Galizien-Jedna-z-najbardziej-zbrodniczych-formacji-II-wojny-swiatowej.html) oraz posługiwanie się, wszędzie indziej na świecie zabroniona, symboliką nazistowską. A także uniemożliwienie polskim naukowcom przeprowadzenie dogłębnych badań na temat skali dokonanej przez Ukraińców na Polakach zbrodni oraz upamiętnienia miejsc ich pochówku, ale także nieskrywaną ukraińską wrogość do wszystkiego co polskie. Czego kolejnym przykładem i dowodem może być zniszczenie po raz kolejny, przez „nieznanych sprawców”, śladów polskości na Ukrainie w postaci tablicy w miejscu, gdzie ma powstać pomnik Jana III Sobieskiego.

Do incydentu doszło prawdopodobnie w nocy z wtorku na środę (z 20 na 21 lutego)w Jaworowie w obwodzie lwowskim. Przypomnę w tym miejscu, że koło tej miejscowości znajduje się największy obecnie poligon wojskowy, na którym również ćwiczą polscy żołnierze, a obecnie służy do szkolenia prowadzonego przez instruktorów amerykańskich żołnierzy ukraińskich sił zbrojnych.

Informację o incydencie przekazała Zofia Michniewicz, szefowa oddziału Towarzystwa Kultury Polskiej. Według niej do zdarzenia doszło w nocy z wtorku na środę. Została o nim poinformowana też policja i konsulat RP we Lwowie.

„Tablica została rozbita, a na ścianie, przy której stoi baner, powieszono ogromny baner w czerwono-czarnych barwach, z portretem Stepana Bandery i napisem ‚Na Ukrainie będziemy czcili własnych bohaterów’– relacjonowała Michniewicz.

Kamień węgielny pod pomnik Sobieskiego został wmurowany i poświęcony w 2014 roku i oczywiście do dziś dnia nie został on tam postawiony. Miejsce zaś, jakie zostało wybrane do lokalizacji tego pomnika, wynika z tego, że Jan Sobieski- późniejszy król Polski wysławiony glorią pod Wiedniem w 1683 roku, był starostą jaworowskim w latach 1644-1664 (http://www.sobieski.lubaczow.com.pl/szlak_jaworowski/jaworow).

***

Na tym kończąc ten wstęp, przechodzę teraz do relacji z kolejnego dnia wojny domowej na południowo-wschodniej Ukrainie.

Minionej doby, na donieckim odcinku frontu, nadal sytuacja poprawiała się.

I tak, w tym czasie ukraińscy żołnierze, przy użyciu moździerzy kaliber 120 i 82 mm oraz różnego typu granatników i broni maszynowej, tylko 7 razy naruszyli warunki zawieszenia broni prowadząc ostrzał terytorium DRL w rejonie 3 znajdujących się na nim miejscowości. Szkód nie ma.

Natomiast, na ługańskim odcinku frontu miniona doba była kolejną, w czasie której odczuwalny był znaczny wzrost incydentów zbrojnych spowodowany wrogą wobec ŁRL aktywnością ukraińskich żołnierzy.

I tak, minionej doby na tym odcinku frontu, ukraińscy żołnierze, przy użyciu moździerzy kaliber 120 i 82 mm oraz opancerzonych wozów bojowych, a także automatycznych granatników i broni maszynowej, 5 razy ostrzelali terytorium DRL, w rejonie następujących miejscowości: Pierwomajska, Frunze, Kalinowki, Łogwinowa i Niżnyje Łozowyje. Jak na razie strat nie odnotowano.

Poniżej raporty za ostatnią dobę udostępnione przez centrum prasowe sztabu ukraińskiego dowództwa wojskowego prowadzącego przeciwko cywilnej ludności rosyjskojęzycznej w Donbasie tzw. operację antyterrorystyczną (ATO):

Прес-центр штабу АТО
11 godz.

„Зведення Прес-центру штабу АТО станом на 18.00 22 лютого 2018 року

Сили агресора не спромоглися у повній мірі дотриматися режиму припинення вогню.
На Луганському напрямку противник вів вогонь зі 120-мм та 82-мм мінометів, гранатометів і великокаліберних кулеметів неподалік Луганського. Декілька ворожих мін калібру 82-мм розірвалися у районі Кримського. З великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї окупанти обстрілювали наші позиції поблизу Зайцевого і Новолуганського, а з гранатометів і кулеметів – неподалік Гладосового та Лозового.
На Донецькому напрямку загарбники застосували 120-ти та 82-мм міномети біля Новотроїцького.
Загалом, від початку доби, зафіксовано 10 обстрілів з боку російсько-окупаційних військ. Унаслідок цих дій не постраждав жоден український захисник”.
Zobacz tłumaczenie

2 min.

„Зведення Прес-центру штабу АТО за 22 лютого 2018 року

Минулої доби сили агресора продовжили обстріли позицій української армії з озброєння, яке давно мало б бути відведеним від лінії розмежування.
На Луганському напрямку основна ворожа вогнева активність була зосереджена у районі Світлодарської дуги. Зокрема, противник застосував 120-ти та 82-мм міномети і цілий арсенал піхотного озброєння неподалік Луганського та Троїцького. По декілька ворожих мін калібру 82-мм розірвалися біля Кримського і Катеринівки. З великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї окупанти цілили по наших позиціях поблизу Зайцевого і Новолуганського, а з гранатометів і кулеметів – неподалік Гладосового та Лозового. Також, із озброєння БМП і стрілецької зброї, загарбники обстрілювали захисників Новоолександрівки.
На Донецькому напрямку ворог вів вогонь з мінометів різних калібрів по наших позиціях поблизу Новотроїцького і Пісків.
Загалом, минулої доби, ворог провів 19 прицільних обстрілів. Унаслідок ворожого вогню, на жаль, загинув один український військовослужбовець, ще один оборонець був поранений.
Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким захисника, який віддав життя за мирне майбутнє України”.
Zobacz tłumaczenie

Na zakończenie tego wątku krótka relacja filmowa z ostrzelanej przez ukraińskich żołnierzy wsi Dołgoje w ŁRL:

***

Na koniec trochę zdjęć:

W donieckiej „Donbass Opera” miała wczoraj miejsce uroczystość obchodów Dnia Obrońcy Ojczyzny.

I jeszcze kilka aktualnych filmów:

***

Pozdrawiam.

© Powyższy tekst jest chroniony prawem autorskim. Wykorzystanie, jego części lub całości, tylko pod warunkiem podania linku do źródła.

46 uwag do wpisu “Wojna domowa na Ukrainie 23.02.2018r.- 1092 dzień od nowego rozejmu.

 1. Odnalazł sie chyba „zaginiony” tzw. Legion Gruziński ze strefy ATO a Donbasie, na dodatek ‚wzmocniony” przez Ukroińców (w tym podobno ukraińskiego „żołnierza zawodowego”, który po ‚zawieszeniu ” tzw. operacji ATO na Donbasie, rozpoczął operacje ATO w polskim Zgierzu…
  https://www.tvn24.pl/lodz,69/zgierz-cztery-postrzelone-osoby-funkcjonariusz-ranny-w-glowe,817404.html
  http://www.expressilustrowany.pl/lodz/a/strzelanina-w-zgierzu-ukraincy-i-gruzini-zaatakowali-interweniujacych-policjantow-sa-ranni,12956414/

  Polubione przez 3 ludzi

 2. Tymczasem ukrobezpieka (SBU) „rozpracowuje” w dalszym ciągu sprawe podpalenia centrum kulturalnego mniejszości węgierskiej na Zakarpaciu, co wywołało miedzynarodowy skandal. Po tym jak o podpalenie oskarżono 2 „Polaków’ , teraz SBU poinformowało że ich „kuratorami” byli funkcjonariusze rosyjskich „specsłużb”;
  https://korrespondent.net/ukraine/3944245-sbu-podzhoh-souiza-venhrov-kuryrovala-rossyia
  Ps. I teraz jest pytanie czy „Kaczyński Ce Putin”, czy może ‚Duda Ce Putina”?

  Polubione przez 4 ludzi

 3. Powraca sprawa możliwego wstrzymania pracy kijowskiego metra, co może zakończyć sie paraliżem komunikacyjnym dla stolicy Ukrainy, gdyz spłaty długu (w wysokosci prawie 2 mld hrywien) domaga sie rosyjskie przedsiębiorstwo które jeszcze w 2009 roku dostarczyło kijowskiemu metru wagony. Dla przypomnienia w kwietniu zeszłego roku Najwyższy Sad Gospodarczy Ukrainy przychylił się do pozwu złożonego przez stronę rosyjską i nakazał stronie ukraińskiej uregulowanie należnosci;
  https://strana.ua/news/125826-u-kievskoho-metro-2-milliarda-hriven-dolha-pered-ukrroslizinh.html

  Polubione przez 2 ludzi

 4. Tymczasem Serbia pomimo wszystko pozostaje wierna swojemu „prorosyjskiemu kursowi”. Władze tego państwa zapowiedziały że nie wprowadza żadnych „antyrosyjskich sankcji” w związku z działaniami UE która owe sankcje przedłużyła o pół roku. Prezydent Serbii stwierdził także jego kraj nie ulegnie zadnym ‚zewnętrznym naciskom” i bedzie kontynuował swoją ‚tradycyjna politykę rozwijania jak najlepszych stosunków z Rosją”;
  http://www.vesti.ru/doc.html?id=2989777&cid=9

  Polubione przez 3 ludzi

 5. „Micho” Saakaszwili to nowy ‚Osama Bin Laden’? Prokurator Generalny Ukrainy Łucenko poinformował ze funkcjonariusze MSW Ukrainy zatrzymali w centrum Kijowa członków partii Saakaszwilego ‚Ruch Nowych Sił”,przy których znaleziono 20 kg plastycznych materiałów wybuchowych. Łucenko poinformował takze ze u innej zatrzymanej grupy MICHOmajdanowców znaleziono ‚arsenał broni”, która miała posłużyć do „zbrojnego zajęcia siedziby parlamentu”;
  https://strana.ua/news/125842-v-tsentre-kieva-u-storonnikov-saakashvili-nashli-20-kh-plastida-lutsenko.html

  Polubione przez 3 ludzi

 6. Ciąg dalszy afery z udziałem gubernatora Zakarpacia Moskala, który wyprowadzony z równowagi biernoscia i niemocą władz w Kijowie wobec epidemii odry, okreslił szefowa resortu zdrowia mianem „JEBNIETEJ’, a członków rządu „DEBILAMI’. Zwierzchnik Moskala, czyli premier Ukrainy Hrojsman nakazał mu przeprosić ukraińska minister zdrowia Uljane Suprun;
  https://korrespondent.net/ukraine/3944241-hroisman-khochet-publychnykh-yzvynenyi-moskalia-pered-suprun
  Z kolei Moskal twardo obstaje na swoim i stwierdził ze jeżeli ktoś kogoś powinien przepraszać to nie on, a własnie Suprun, za to ze rozpowszechniała fałszywe informacje na temat przekazanych przez Węgry, w ramach pomocy humanitarnej w odpowiedzi na prośby władz Zakarpacia, szczepionek przeciwko odrze. Według niej miało one być faktycznie „przeszmuglowane” na terytorium Ukrainy bez poddania ich wymaganej kontroli;
  https://strana.ua/news/125852-pervaja-dolzhna-poprosit-proshchenija-suprun-moskal-otvetil-na-trebovanie-izvinitsja-pered-io-ministra-zdravookhranenija.html

  Polubione przez 2 ludzi

 7. Ukraińska codziennośc, we Lwowie odkryto ‚arsenalik” z granatami bojowymi;
  https://korrespondent.net/city/lvov/3944140-vo-lvove-obnaruzhyly-tainyk-s-hranatamy
  Z kolei w Odessie banda tzw. rejderów (oficjalnie „pracowników jednej z firm ochroniarskich”) napadła i opanowała jedno z miejskich sanatoriów, w którym znajduje sie 150 pacjentów. Podobno „rejderami” przewodzi „przedstawiciel przedsiębiorstwa państwowego” (!) według ktorego „wszystko przebiega zgodnie z prawem”, czyli klasyczny ZAJAZD;
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Zajazd_(zwyczaj)
  http://dumskaya.net/news/neizvestnye-zahvatili-sanatoriy-lermontovskiy-fo-082857/

  Polubione przez 2 ludzi

  • I tak nie miało to sensu.
   Część „samobójców” zamordowana przez kompanów z jednostki. Status „samobójcy” otrzymali aby nie nie było skandalu i by uniemozliwić rodzinie prawa do odszkodowania+renty wojskowej.
   Z drugiej strony co miesiąc więcej BYŁYCH wojskowych odbiera sobie życie niż tych którzy jeszcze służą w strefie ATO.
   Ile osób mających status weterana ATO odebrało sobie życie w ostatnich latach cięzko stwierdzić ale liczba ta zapewne przekracza grubo ponad tysiąc osób.

   Polubione przez 3 ludzi

 8. Przestroga dla wszystkich udajacych się na Ukraine samolotem i korzystających z „usług” podkijowskiego lotniska Boryspol. Ukraińska policja wszczęła sledztwo po tym jak w internecie opublikowano filmik który ma przedstawiać pracowników lotniska Boryspol „ryjacych” w bagażach pasażerów;
  https://strana.ua/news/125873-krazha-bahazha-v-borispole-politsija-vzjalas-za-nedobrosovestnykh-rabotnikov-aeroporta.html

  Polubione przez 3 ludzi

 9. PLUGAWIEC Wiatrowycz, szef ukroIPNu zabierze sie za „dekomunizację” nazwy ukraińskiego parlamentu, czyli Rady Najwyższej bo jak stwierdził owa nazwa jest „sowiecką spuścizną”. Na razie nie poinformował jednak jak w zamian miałby sie nazywac ukroparlament;
  https://strana.ua/news/125866-vjatrovich-nazval-sovetskim-naslediem-nazvanie-verkhovnoj-rady.html
  Podległy Wiatrowyczowi ukroIPN opublikował także oficjalny „odczyt za rok 2017” w którym uznano 166 (!) „polskich pomników i miejsc pamięci na terytorium Ukrainy” za nielegalne;
  https://strana.ua/news/125816-u-vjatrovicha-naschitali-v-ukraine-166-nelehalnykh-polskikh-pamjatnikov.html

  Polubione przez 3 ludzi

 10. Ukraina „godnie” kontynuuje swoją „historyczną tradycje”, czyli jest ZBIEGOWISKIEM wszelkiej maści mętów, degeneratów i wykolejeńców z pobliskich oraz dal;szych krajów. W jednej z ukraińskich wiosek w centralnej Ukrainie zatrzymano obywatela Azerbejdżanu, który okazał sie być tamtejszym „królem kryminalnego półświatka’…
  https://strana.ua/news/125808-v-nebolshom-ukrainskom-poselke-zaderzhali-behloho-kriminalnoho-avtoriteta-iz-azerbajdzhana.html

  Polubione przez 2 ludzi

 11. Okazuje się ze do tej pory władze Ukrainy zdołały sie wywiązać z niecałej połowy (dokładnie z 41 %) swoich zobowiązań wynikających z wymogów zawartej przez nie „umowy stowarzyszeniowej z UE”. Największe „przestoje” maja panować w sektorach; zdrowotnym, transportu oraz usług pocztowych oraz ochrony środowiska;
  https://strana.ua/news/125811-ukraina-vypolnila-menee-poloviny-zadach-po-sohlasheniju-ob-assotsiatsii-s-es.html

  Polubione przez 3 ludzi

 12. A jednak Poroch nie dał za wygraną i ‚wcisnął” ukraińskim siłom zbrojnym wyprodukowane przez należące do niego przedsiębiorstwo motoryzacyjne ‚Bogdan” „sanitarki”. Dla przypomnienia, z 50 ‚sanitarek” jakie zakupiła (po zawyżonej cenie jak informowały ukromedia) ukraińska armia, połowa od razu sie „rozkraczyła” i musiała zostac poddana remontom. Teraz okazuje się że to była „wina” ukraińskich żołnierzy którzy po prostu nie potrafili nimi jeździć, dlatego teraz beda dla nich organizowane ‚specjalne kursy szkoleniowe” (obstawiam że oczywiscie ukraińska armia będzie musiała za nie zapłacić);
  https://korrespondent.net/ukraine/3944213-voennykh-budut-uchyt-polzovatsia-skandalnymy-sanytarnymy-bohdanamy

  Polubione przez 3 ludzi

 13. „Trwał czwarty rok krwawych zmagań Ukrainy z rosyjską inwazją”, gdy ukraiński bank centralny (NBU) oficjalnie poinformował że najwięcej pieniędzy na Ukraine w 2017 roku przelano właśnie z „państwa – agresora’, czyli wg władz w Kijowie Rosji, miało to być łącznie ponad PÓŁ MILIARDA DOLARÓW…
  https://korrespondent.net/business/financial/3944301-bolshe-vseho-deneh-v-ukraynu-perevodiat-yz-rossyy

  Polubione przez 2 ludzi

 14. Nie tylko republiki na Donbasie (czyli ‚terytoria okupowane” wg Kijowa) mają „przeboje” z dostarczanym przez operującą z terytorium Ukrainy firmę ‚Vodafone” internetem. Także mieszkańcy jednego z rejonów (dzielnic) Kijowa zostali pozbawieni internetu po tym jak ktoś przeciął kabel należacy do firmy „Ukrtelecom”;
  https://kiev.segodnya.ua/kaccidents/stalo-izvestno-pochemu-na-troeshchine-v-kieve-voznikli-problemy-so-svyazyu-1117082.html

  Polubione przez 2 ludzi

 15. Kolejny „listek figowy”, który ma przekonać zagranicznych partnerów, że Ukraina chce reform.

  Polski menedżer Paweł Stańczak po miesiącach sporów na Ukrainie w końcu zasiadł w zarządzie tamtejszych gazociągów. Ale wcześniej ukraińska bezpieka nie pozwoliła mu zająć stanowiska prezesa.
  http://wyborcza.pl/7,155287,23054984,polski-menedzer-pawel-stanczak-jednak-w-zarzadzie-ukrainskich.html
  Polak otrzymał zezwolenie na zasiadanie w radzie nadzorczej, po wielu perypetiach. I dopiero, gdy Ukraińskim władzom z powodu nacisków MFW zaczeło się palić pod stopami. Obecnie na miejscu Polaka nie przyjmowałbym stanowiska. Tym bardziej, że wielu zagranicznych ekspertów ZREZYGNOWAŁO ze stanowisk. Powód -korupcja. Obecnie Pan Stanczyk bedzie słuzył władzom spółki jako listek figowy, ale żadnej realnej władzy nie będzie miał. Nie zmieni firmy, sposobu działania i nie zniszczy schematów korupcyjnych w spółce.
  Co najwyżej za kilka miesięcy zwali na niego sie całą winę za złe działania przedsiębiorstwa (podobnie jak oskarżano Pana Balczuna).

  Polubione przez 3 ludzi

 16. Kolejne epidemie w Polsce…

  Według danych sanepidu w ubiegłym roku na gruźlicę zachorowało prawie 300 Pomorzan. Jednak – jak zauważają lekarze – chorych jest zdecydowanie więcej.
  – Mamy na oddziale coraz więcej pacjentów z Ukrainy chorych na gruźlicę, zarówno z pojedynczymi opornościami na leki przeciwgruźlicze, ale również z?gruźlicą wielolekooporną, czyli trudniejszą do leczenia – opowiada dr n. med. Krzysztof Kędziora, pulmonolog, kierownik oddziału gruźlicy i chorób płuc Specjalistycznego Szpitala Zakaźnego w Gdańsku.
  http://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/7,35612,23028982,gruzlica-szaleje-na-ukrainie-pomorze-zagrozone.html

  Polubione przez 3 ludzi

  • Zapewne mięso zaśmierdło w czasie transportu do jakiegoś klienta i sprawcy wyrzucili resztki wprost do jakiegoś kontenera. Poraża brak „profesjonalizmu” kłusowników. Ci tutaj potrafili zastawić wnyki i nie sprawdzali, czy jakieś zwierzę w nie wpadło przez wiele DNI (!!!) W efekcie nie dość, ze skazano zwierzęta na cierpienie to zmarnowano skóry i mięso. Kolejnym aktem barbarzyństwa jest to, że zabito łanie które miały mieć młode.
   https://pl.wikipedia.org/wiki/Sarna_europejska
   Ale najbardziej wkurza mnie ta mentalność tych ludzi. Gotowi są zniszczyć/zdewastować/rozgrabić jakieś zasoby warte miliony by zarobić kilkaset złotych. I ma to miejsce wszędzie na Ukrainie. Chodzi nie tylko o zwierzęta łowne, ale również o lasy, ziemię orną ( przykładem republiki bursztynowe), zasoby wodne ( zanieczyszczenia ściekami). To wprost poraża i zniechęca do jakiejkolwiek pomocy, bo jak tu pomagać skoro wie się ,że środki jakie przeznaczysz zostaną albo zmarnotrawione, albo rozkradzione.

   Polubione przez 2 ludzi

  • Ja nie mogę „ukropatrioci” znów w akcji. Kwintesencja całego tego ruchu ukazana w jednym artykule. Wywiesić czerwono-czarną szmatę, oskarżyć o złodziejstwo przeciwników (oskarżenia zazwyczaj są słuszne 🙂 ) i samemu za bezdurno wszystko rozkraść i zmarnotrawić. Aż dziwię się ,że te zwierzaki nie przerobili na pasztet.

   Polubione przez 2 ludzi

 17. We Lwowie tamtejszy sąd skazał na wyroki w wysokości od 3 do 5 lata wiezienia, 3 członków „Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów” (OUN) za „przygotowywanie zamachów terrorystycznych”. Dla przypomnienia, wszyscy skazani zostali zatrzymani jeszcze w sierpniu 2016 roku, gdy przygotowywali zamach na linii kolejowej w pobliżu Lwowa;
  https://strana.ua/news/125925-vo-lvove-vynesli-prihovor-trem-chlenam-dobrobata-oun-obvinjaemykh-v-podhotovke-teraktov.html

  Polubione przez 3 ludzi

 18. Skandal pośród „ukropatriotów” których oburzyły zdjęcia z parady z okazji Dnia Wyzwolenia Krzywego Rogu, podczas pod sztandarami Armii Czerwonej maszerowali funkcjonariusze ukraińskiej Gwardii Narodowej…
  http://www.veskr.com.ua/krivorozhskie-gorodskie-novosti/25399-parad-ko-dnyu-osvobozhdeniya-krivogo-roga-ne-oboshelsya-bez-provokatsij-fotofakt.html
  Oburzone „ukropatrioty”;
  >https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1814868311878455&set=a.287642224601079.73288.100000659128651&type=3

  Polubione przez 3 ludzi

 19. Minister infrastruktury Ukrainy Wołodymyr Omelian znów w formie 🙂

  Instytucje Unii Europejskiej są gotowe wziąć udział w finansowaniu projektów infrastrukturalnych, które mają na celu zbliżenie ukraińskich i europejskich korytarzy transportowych.
  http://cfts.org.ua/news/2018/02/20/es_gotov_finansirovat_go_highway_i_stroitelstvo_evrokolei_do_granitsy_s_polshey_omelyan_45727
  Chodzi o finansowanie projektu Via Carpatia, a dokładnie jej ukraińskiej odnogi. Co ciekawe pomysł wspierała tylko Polska, Węgry i reszta krajów przez które miała przebiegać trasa (słusznie) uważały ,że projekt odnogi na Ukrainę będzie konkurencja dla projektu 🙂

  Polubione przez 1 osoba

Możliwość komentowania jest wyłączona.