Wojna domowa na Ukrainie 5.03.2018r.- 1102 dzień od nowego rozejmu.


„4 marca Korpus Narodowy zaprasza na marsz poświęcony pamięci legendarnego dowódcy UPA Romana Szuchewycza. Akcja poświęcona jest 68 rocznicy jego bohaterskiej śmierci w nierównej walce z najeźdźcami”– poinformowała pod koniec zeszłego tygodnia ukraińska skrajnie nacjonalistyczna partia Korpus narodowy, która jest powiązana z pułkiem MSWU „Azow”.

„Wyjdź i pokaz, kto jest właścicielem Lwowa”– dodano w/w komunikacie Korpusu Narodowego.

Marsz we Lwowie odbył się zgodnie z planem

Około tysiąc uczestniczących w marszu z pochodniami i czerwono-czarnymi flagami przeszło centralnymi ulicami Lwowa. Na transparencie, który był niesiony na czele kolumny demonstrantów, widniało hasło: „Miasto Lwów nie dla polskich panów”. Hasło to było też wielokrotnie skandowane przez uczestników pochodu.

„Nasza ziemia – nasi bohaterowie!”,

„Pamiętaj cudzoziemcze, że gospodarzem jest tu Ukrainiec!”

Takie m.in hasła wykrzykiwali uczestnicy tego antypolskiego marszu.

Przewodniczący partii Korpus Narodowy na obwód lwowski, Swiatosław Siryj, tłumaczył lokalnym mediom, że wyszli „aby pokazać, że Lwów jest miastem Stepana Bandery”. Natomiast antypolskie hasła są odpowiedzią na polską nowelizację ustawy o IPN. Podkreślił również, że uczestnicy pochodu nie występują przeciw polskiemu narodowi, ale przeciw, jak się wyraził, populistycznym polskim władzom, które przyjęły nowe prawo. Dodał, że Lwów to banderowskie miasto i nikt nie będzie narzucał Ukraińcom, jakich mają czcić bohaterów:

„W żaden sposób nie jesteśmy przeciwni Polakom, ale jesteśmy przeciwni populistycznemu rządowi Polski, który przyjął to skandaliczne prawo”.

Roman Szuchewycz ps. „Taras Czuprynka” [1], którego kolejną rocznicę śmierci czczono wczoraj w odwiecznym polskim mieście Lwowie, jako główny dowódca UPA ponosi bezpośrednią odpowiedzialność za zaakceptowanie rzezi wołyńskiej jako taktyki UPA przeciwko Polakom i przeprowadzenie ludobójczej czystki etnicznej w Małopolsce Wschodniej na polskiej ludności cywilnej[1], których ofiarą padło około 100 tys. osób[2][3], z czego na Wołyniu zginęło 40-60 tys. Polaków, w Małopolsce Wschodniej od 20-25 do 40 tys., zaś na ziemiach współczesnej Polski od 6 do 8 tysięcy Polaków[4].

Wcześniej, bo w roku 1941 Szuchewycz został zastępcą dowódcy batalionu Nachtigall (https://pl.wikipedia.org/wiki/Batalion_%E2%80%9ENachtigall%E2%80%9D), który stanowił część Drużyn Ukraińskich Nacjonalistów (DUN), utworzonych przez Abwehrę z ukraińskich nacjonalistów do zadań sabotażu i dywersji w planowanej wojnie z ZSRR. Batalion organizowano w Neuhammer k. Wrocławia jako część pułku Brandenburg.

W przededniu ataku Niemców na ZSRR, batalion Nachtigall przerzucono do Rzeszowa, stamtąd pieszo dotarł w okolice Radymna. 27 czerwca 1941 r. Niemcy przerzucili go w rejon Lwowa. 30 czerwca o godzinie 4.30 nad ranem jako pierwsza zwarta jednostka wkroczył do Lwowa[6], zajmując bez oporu sowieckiego ratusz, Archikatedrę Świętego Jura i lwowskie więzienia. O 6.30 delegacja żołnierzy batalionu została przyjęta przez metropolitę Andrzeja Szeptyckiego.

Natychmiast po wejściu Niemców milicja ukraińska i grupy Ukraińców z marginesu społecznego rozpoczęły plądrowanie miasta poszukując Żydów. Byli oni doprowadzani do punktów zbiorczych, a stamtąd wysyłani do różnych upokarzających prac. Część z nich zapędzona została do lwowskich więzień. Według relacji świadków, przytaczanych przez Dietera Schenka, w więzieniu Brygidki i w więzieniu NKWD żołnierze Nachtigall wzięli aktywny udział w pogromie: podjudzali do okrucieństwa, bili Żydów i strzelali do nich. W Brygidkach ukraińscy żołnierze nadzorujący wynoszenie i grzebanie ciał strzelali na dziedzińcu do pracujących Żydów. Również w więzieniu NKWD, żołnierze Nachtigalla mieli popędzać i bić wywożących ciała Żydów. Potem na rozkaz niemieckiego oficera utworzyli szpaler i kłuli przebiegających Żydów bagnetami zabijając wielu z nich (Dieter Schenk, Noc morderców. Kaźń polskich profesorów we Lwowie i holocaust w Galicji Wschodniej, Kraków 2011, wyd. Wysoki Zamek, ​ISBN 978-83-931373-5-0​, s. 103–107).

7 lipca 1941 r. batalion Nachtigall został wraz z 1 dywizją strzelców górskich Wehrmachtu skierowany w kierunku Kijowa przez Złoczów, Tarnopol, Satanów, Płoskirów i Winnicę. Pod Winnicą żołnierze oddziału zwiadu batalionu rozstrzelali w co najmniej dwóch wsiach nieznaną ilość Żydów

Po rozwiązaniu w październiku 1941 przez Niemców batalionu, 1 grudnia 1941 Szuchewycz wraz z innymi żołnierzami batalionu podpisał roczny kontrakt na służbę w 201 batalionie policyjnym, w który przekształcono bataliony Nachtigall i Roland– w batalionie tym Suchewycz awansowany do stopnia kapitana został dowódcą kompanii.

16 marca 1942 batalion w sile 650 policjantów, otrzymał rozkaz wymarszu na wschód (wyruszył z Frankfurtu 19 marca), został skierowany na tereny obecnej Białorusi, gdzie zluzował łotewski batalion policyjny. Tam batalion wszedł w skład 62 pułku 201 Dywizji Ochronnej, która od lipca 1942 była podporządkowana SS-Obergruppenführerowi Erichowi von dem Bach-Zelewskiemu (wysławionemu później zbrodniami ludobójstwa dokonanymi w czasie Powstania Warszawskiego na mieszkańcach Ochoty i Woli: https://pl.wikipedia.org/wiki/Erich_von_dem_Bach-Zelewski), Dowódcy SS i Policji w strefie Grupy Armii Środek. Tam ukraiński batalion został rozdzielony pomiędzy 12 umocnionych punktów na terenie o powierzchni około 2400 km². 2 kompania por. Brygidera została wydzielona do ochrony sztabu w Borowkach. W toku 9-miesięcznych walk żołnierze batalionu zabili ok. 2000-2500 sowieckich partyzantów, tracąc 49 zabitych i 40 rannych. Z uwagi na stosunek strat (40:1) historycy: Grzegorz Motyka i Per Anders Rudling uważają, że ofiarą batalionu padała również ludność cywilna, a rzeczą dotychczas nie wyjaśnioną jest jego ewentualny udział w pacyfikacji także białoruskich wsi, gdyż źródła nie zawierają informacji na ten temat. Według Rudlinga pomijanie przez ukraińskich weteranów 201 Batalion Schutzmannschaft w powojennych wspomnieniach szczegółowej lokalizacji geograficznej działań na Białorusi uniemożliwia powiązanie batalionu z konkretnymi zbrodniami dokonanymi na ludności cywilnej w danej miejscowości. Jego zdaniem rzekome anty-partyzanckie działania miały być de facto kampanią zagłady, gdzie w raportach pod rubryką bandytów wpisywani byli rozstrzelani Żydzi.

Zdaniem ukraińskiego politologa Ołeksija Martynowa i historyka Adolfa Kondrackiego Batalion 201 wziął udział w represyjno-pacyfikacyjnych akcjach na Wołyniu i na Białorusi w których popełnił zbrodnie na żydowskiej, białoruskiej i ukraińskiej ludności cywilnej. Obaj obarczają batalion winą za pacyfikację ukraińskiej wsi Kortelisy w dniu 22 września 1942, i twierdzą, że jego żołnierze spalili tam żywcem 2875 osób. Za sprawców zbrodni w Kortelisach historiografia przyjmuje powszechnie zapasową kompanię policyjną Nürnberg z III batalionu 15 Pułku Policyjnego SS. Ofiarą tej samej akcji pacyfikacyjnej padły również sąsiednie wsie Borki, Zabłocie i Borysówka.

Szuchewycz za służbę dla Niemiec otrzymał dwukrotnie Krzyż Żelazny.

Już w czasach nam współczesnych, a więc gdy na poziomie władzy, nastąpił etap wielkiej przyjaźni polsko-ukraińskiej, tenże zbrodniarz, 12 października 2007 został pośmiertnie nagrodzony tytułem Bohatera Ukrainy przez prezydenta Ukrainy Wiktora Juszczenkę[7]. Dekret Juszczenki został uchylony prawomocnym orzeczeniem Okręgowego Sądu Administracyjnego w Doniecku[8]. 2 sierpnia 2011 r. Naczelny Sąd Administracyjny Ukrainy utrzymał w mocy decyzję donieckiego sądu[9].

Na koniec przypomnę, że wierną przyjaciółką (zresztą nie tylko ona jako przedstawiciel PiS) pułku „Azow”, który za pośrednictwem swej partii Korpusu Narodowego zorganizował wczoraj, wrogą Polsce i Polakom, demonstrację we Lwowie, jest znana posłanka PiS Małgorzata Gosiewska (http://isakowicz.pl/gosiewska-w-batalionie-naszacym-imie-zbrodniczej-oun/).

https://ocdn.eu/pulscms-transforms/1/k65ktkpTURBXy8xYThhMTg2YjdhMDY0MDMyZWE0ZDFhMzVhNjA3Y2FlYS5qcGeSlQLNA8AAwsOVAgDNA8DCww

Czyż trzeba jeszcze coś w tym temacie dodać?

[1]. https://pl.wikipedia.org/wiki/Roman_Szuchewycz,

[2]. Grzegorz Motyka (https://pl.wikipedia.org/wiki/Grzegorz_Motyka_(historyk)), Ukraińska partyzantka 1942-1960, Warszawa 2006, s. 366–367,

[3]. „W świetle przytoczonych liczb wydaje się, że straty polskie w wyniku akcji UPA wyniosły prawdopodobnie około 100 tysięcy zabitych (przy czym raczej nieco mniej, a nie więcej niż 100 tysięcy). Wszelkie podawane wyższe liczby – 150 czy wręcz 200 tysięcy ofiar – nie znajdują potwierdzenia w żadnych poważnych badaniach naukowych, a ich częste pojawianie się w mediach można tłumaczyć chyba tylko chęcią wywołania sensacji”. Grzegorz Motyka, Od rzezi wołyńskiej do akcji „Wisła”, Kraków 2011, ​ISBN 978-83-08-04576-3​, s. 447. Ewa Siemaszko szacuje liczbę ofiar na 133 000, Ewa Siemaszko, Stan badań nad ludobójstwem dokonanym na ludności polskiej przez Organizację Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińską Powstańczą Armię, [w:] Prawda historyczna a prawda polityczna w badaniach naukowych. Ludobójstwo na Kresach południowo-wschodniej Polski w latach 1939–1946, Bogusław Paź (red.), Wrocław 2011, ​ISBN 978-83-229-3185-1​, s. 341,

[4]. „W oparciu o istniejące dane naukowe – nie mówię tu o utrzymanych w sensacyjnym tonie różnych popularnych publikacjach – można mówić o liczbie około 100 tys. zamordowanych Polaków. Zapewne będzie to liczba trochę mniejsza, jednak proponuję używać sformułowania ‚około stu tysięcy’, bo być może w przyszłości postępujące badania naukowe pokażą, że ofiar jest o kilka-kilkanaście tysięcy więcej…”, [w:] Wołyński konflikt pamięci. Z dr hab. Grzegorzem Motyką o bolesnej historii polsko-ukraińskiej rozmawiają Magdalena Semczyszyn i Filip Gańczak, „Pamięć.pl” 2012, nr 4-5, s. 17,

[5]. „Według ustaleń Władysława i Ewy Siemaszków w 1943 zginęło w tym regionie co najmniej 33 tysiące Polaków, spośród których około 19 tysięcy jest znanych z nazwiska. Całkowita liczba zabitych z rąk ukraińskich nacjonalistów może się tam mieścić w przedziale od 40 do nawet 60 tysięcy osób. W Galicji Wschodniej realne wydaja się szacunki mówiące o 30-40 tysiącach polskich ofiar, z kolei na ziemiach dzisiejszej Polski zginęło 6-8 tysięcy Polaków”– Grzegorz Motyka, Od rzezi wołyńskiej do Akcji „Wisła”, s. 447,

[6]. Grzegorz Mazur, Jerzy Skwara, Jerzy Węgierski Kronika 2350 dni wojny i okupacji Lwowa 1 IX 1939 – 5 II 1946, Katowice 2007, Wydawnictwo Unia ​ISBN 978-83-86250-49-3​, s. 202, por. też Jerzy Węgierski Lwów pod okupacją sowiecką 1939–1941, Editions Spotkania, Warszawa 1991, ​ISBN 83-85195-15-7​, fragment dotyczący czerwca-lipca 1941 w wersji elektronicznej [1],

[7]. УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 965/2007 – Офіційне представництво Президента України,

[8]. Oficjalny komunikat kancelarii Prezydenta Ukrainy Wiktora Janukowycza. Bandera pozbawiony tytułu bohatera Rzeczpospolita 12.01.2010,

[9]. Dowódca UPA nie jest bohaterem,

*

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pu%C5%82k_%E2%80%9EAzow%E2%80%9D,

http://www.polukr.net/blog/2016/10/nowa-partia-na-ukrainie-korpus-narodowy/,

https://www.tvp.info/36162721/ukrainscy-nacjonalisci-probowali-zaklocic-uroczystosci-w-hucie-pieniackiej,

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ma%C5%82gorzata_Gosiewska,

https://www.wprost.pl/kraj/10106913/jan-olszewski-bandera-nie-mial-nic-wspolnego-ze-zbrodnia-wolynska.html,

http://wiadomosci.dziennik.pl/historia/aktualnosci/artykuly/569573,jan-olszewski-bandera-nie-odpowiada-za-wolyn.html.

***

Na tym kończąc ten wstęp, przechodzę teraz do relacji z kolejnego dnia wojny domowej na południowo-wschodniej Ukrainie.

W dniu wczorajszym, na zakończenie weekendu, na donieckim odcinku frontu, ukraińscy żołnierze postanowili jeszcze trochę poszaleć. W efekcie liczba naruszeń przez nich warunków zawieszenia broni, drastycznie zwiększyła się osiągając poziom 13 ostrzałów przeprowadzonych przy użyciu moździerzy kaliber 120 i 82 mm oraz różnego typu granatników i broni maszynowej.
Jako, że ostrzał był prowadzony w sposób chaotyczny i mało skuteczny, nie spowodował on jakiś większych strat po stronie DRL.

Natomiast na ługańskim odcinku frontu, ukraińskie siły ATO, w ciągu całego weekendu, bezwzględnie i bez zarzutu, spełniały wszystkie warunki przestrzegania zawieszenia broni.

Poniżej raporty za ostatnią dobę udostępnione przez centrum prasowe sztabu ukraińskiego dowództwa wojskowego prowadzącego przeciwko cywilnej ludności rosyjskojęzycznej w Donbasie tzw. operację antyterrorystyczną (ATO):

Прес-центр штабу АТО
12 godz.

„Зведення Прес-центру штабу АТО станом на 18.00 4 березня 2018 року

Від початку сьогоднішньої доби російсько-окупаційні війська продовжили обстріли опорних пунктів із озброєння, яке давно мало бути відведеним від лінії розмежування.
На Донецькому напрямку епіцентром нестабільності стала приморська ділянка нашої оборони. Поблизу Павлополя противник неодноразово вів вогонь зі 120-мм мінометів, озброєння танка, БМП та стрілецької зброї, а неподалік Широкиного ворог застосував важкі міномети. Також зі 120-мм мінометів окупанти вели вогонь у передмісті Мар’їнки.
Загалом, від початку доби, загарбники здійснили 4 обстріли наших укріплень. Унаслідок ворожого вогню ніхто з українських військовослужбовців не постраждав.
Підрозділи Збройних сил України готові до забезпечення виконання усіх заходів щодо запровадження та підтримання режиму припинення вогню по всій лінії розмежування сторін у районі проведення АТО. Слід наголосити, що кожна домовленість про припинення вогню українськими військовими дотримувалася неухильно”.
Zobacz tłumaczenie

2 min.

„Зведення Прес-центру штабу АТО за 4 березня 2018 року

Минулої доби російсько-окупаційні війська продовжили обстріли у бік українських захисників із озброєння забороненого Мінськими домовленостями. Окрім важких мінометів, противник, на деяких ділянках лінії зіткнення, застосував танкове озброєння.
На Луганському напрямку ворог вів вогонь зі 120-мм мінометів по наших позиціях довкола населеного пункту Луганське, а з мінометів калібру 82-мм, гранатометів та зенітної установки – по захисниках Щастя.
На Донецькому напрямку основна збройна активність противника зафіксована на Приазов’ї. У цьому районі загарбники застосували 120-мм міномети неподалік Павлополя та Широкиного. Також біля Павлополя окупанти стріляли із озброєння танка, БМП, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Крім того, сім мін калібру 120-мм розірвалися поблизу наших опорних пунктів у передмісті Мар’їнки.
Загалом, минулої доби, агресор здійснив 7 прицільних обстрілів позицій Збройних Сил України. Унаслідок ворожого вогню ніхто із українських воїнів не постраждав”.
Zobacz tłumaczenie

***

I jeszcze kilka aktualnych filmów:

***

Pozdrawiam.

© Powyższy tekst jest chroniony prawem autorskim. Wykorzystanie, jego części lub całości, tylko pod warunkiem podania linku do źródła.

58 uwag do wpisu “Wojna domowa na Ukrainie 5.03.2018r.- 1102 dzień od nowego rozejmu.

 1. Przeczytałem sobie dzisiaj wywiad Pawło Klimkina. Cały art jest jedyny w swoim rodzaju i nadaje się na materiał badawczy dla całego pokolenia socjologów, ale to co zwróciło moją uwagę to stwierdzenie o niezwykłej polsko- ukraińskiej bliskości w obszarze kultury, mentalności i wartościach cywilizacyjnych…On serio tak myśli?

  Polubione przez 5 ludzi

 2. Ciąg dalszy sprawy dwoch ataków na centrum kulturalne mniejszosci węgierskiej w Użhorodzie na Zakarpaciu. Gubernator tego obwodu Giennadij Moskal poinformował że „podpalaczami” ktorzy ‚zaatakowali”centrum za drugim razem (czyli 27 lutego) byli „weterani ATO” którzy zostali do tego celu „wynajęci za pieniądze”, a ich „zleceniodawcą” miał być „separatysta’, ale z…Naddniestrza;
  https://replyua.net/news/90131-moskal-uchastniki-ato-prichastny-k-podzhogu-ofisa-obschestva-vengerskoy-kultury-zakarpatya.html

  Polubione przez 4 ludzi

 3. OT z Syrii, dla zainteresowanych, czyli niemieccy dziennikarze o wynikach przeprowadzonego przez siebie sledztwa w sprawie „setek zabitych przez USA rosyjskich najemników” lub jak tez podawały mediomatoły na świecie „rosyjskich żołnierzy”. Z ktorego wynika że smierć poniosło 9 obywateli FR, nie żadnych „rosyjskich wojskowych”, a „dobrowolców” (lub tez jak wypisują mediomatoły tzw. wagnerowców) którzy dołączyli do prorządowych milicji ochotniczych;
  https://russian.rt.com/inotv/2018-03-02/Spiegel-oproverg-gibel-soten-rossijskih
  oryginał;
  http://www.spiegel.de/politik/ausland/syrien-us-luftangriff-was-geschah-wirklich-in-deir-al-sor-a-1195901.html

  Polubione przez 4 ludzi

 4. Tymczasem ‚Bestia ze Wschodu” nie przestaje „znęcać się” nad Wlk. Brytanią. Z powodu niskich temperatur i opadów śniegu pojawiły sie problemy z transportem podstawowych artykułów spożywczych, czyli chleba, mleka, jajek, a także…bananów…
  >http://www.bbc.com/news/uk-england-43278380
  >http://www.dailymail.co.uk/news/article-5460545/Why-supermarket-shelves-empty.html
  >https://twitter.com/headcovers/status/970299012829138944/photo/1

  Polubione przez 3 ludzi

 5. Państwowy koncern gazowy ‚Naftohaz’ w zwiazku z ogłoszona przez ‚generalissimusa” Poroszenke „akcja oszczędzania gazu” („Przykreć [kaloryfer]!”) publikuje ogólnokrajowe „listy” miejscowości na których widać czy oszczędzaja gaz, czy też nie;
  >https://vk.com/public36091218?w=wall-36091218_1336358
  Ps. Ciekawe jakie będą „represje” za brak „oszczędzania gazu”, „wizyty szczyrych ukropatriotów’ demolujacych wszystko co popadnie?

  Polubione przez 4 ludzi

 6. Ukromedia o „szampańskiej imprezie” jaką urządził „bliski biznesowy partner’ Poroszenki (niegdyś szef jego administracji) ukraiński oligarcha Jurij Kosiuk (zwany „królem drobiowym’) w ekskluzywnym kurorcie narciarskim we francuskim Courchevel. Podczas gdy zwykłym Ukroincom Poroch każe „przykręcać kaloryfery” jego „przydupas’ Kosiuk „rozkręcił te w kurorcie ma maksa”, a chłodził sie szampanami w cenie 1200 euro za butelkę, zawodząc przy tym hymn Ukrainy…
  https://strana.ua/news/127869-vneshtatnyj-sovetnik-prezidenta-poroshenko-jurij-kosjuk-zakatil-vecherinku-v-kurshavele-s-shampanskim-za-1200-evro-za-butylku-i-pod-himn-ukrainy.html

  Polubione przez 3 ludzi

 7. Burmistrz Kijowa Kliczko poinformował ze zapasy mazutu, który według zaleceń ‚Naftohazu” ma być używany jako ‚zamiennik” gazu w ciepłowniach, w ukraińskiej stolicy wystarczą tylko na 2 tygodnie i to tylko wtedy gdy nie powróca znowu silne mrozy. Oczywiście Kliczko oficjalnie oznajmił ze „zapasy sa jednak wystarczające”;
  https://strana.ua/news/127826-v-kieve-zapasov-mazuta-dlja-otoplenija-khvatit-na-2-nedeli.html

  Polubione przez 4 ludzi

 8. Ostateczny koniec awantur „łowczyni rosyjskich oligarchó”, czyli Białorusinki „nastii Rybki’ (właś. Anastazji waszukiewicz), która ‚wypromował” jako „ofiarę gwaltów rosyjskich elit” rosyjski opozycjonista nawalny. Po zatrzymaniu w Tajlandii, za udział w nielegalnej ‚seks – grupie”, Waszukiewicz wystąpiła do USA o przyznanie jej statusu „uchodźczyni politycznej”, w zamian oferujac zeznania na temat związków Prezydenta Trumpa z Rosją. Teraz Ambasada USA na Białorusi, gdzie z Tajlandii ma zostać deportowana ‚Rybka” oficjalnie odrzuciła jej prośbę, tłumacząc to tym ze by ubiegać sie o taki status należy najpierw znaleźć sie na terytorium USA;
  https://strana.ua/news/127907-belorusskoe-posolstvo-ssha-otkazalo-naste-rybke.html
  Ps. Zdziwiony jestem ze nikt z RP sie nią jeszcze nie zainteresował, może ich na nia nie stać 🙂

  Polubione przez 4 ludzi

 9. Tymczasem w Kijowie z zapowiedzianą wizytą pojawił sie szef szwedzkiego resortu obrony, który spotkał się z „generalissimusem” Poroszenka. Podczas spotkania Poroszenka miał sie „wyżalać” na temat tego że „państwa płn. Europy (Szwecja i Dania) jednak nie zgodzą sie na budowe rosyjskiego gazociągu Nord Stream 2”. Co na te „żale” odpowiedział Szwed już nie poinformowano…
  https://strana.ua/news/127901-v-voprose-severnoho-potoka-2-poroshenko-nadeetsja-na-strany-severnoj-evropy.html

  Polubione przez 3 ludzi

  • Pan to albo nie zrozumiał albo źle przetłumaczył?
   https://strana.ua/news/127901-v-voprose-severnoho-potoka-2-poroshenko-nadeetsja-na-strany-severnoj-evropy.html
   Poroszenko ma nadzieję, że Szwedzi i Duńczycy zatrzymają „Nord Stream-2″
   Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko ma nadzieję, że wiele krajów północnej Europy nie pozwoli Rosji na dokończenie gazociągu Nord Stream-2 .

   Powiedział to w poniedziałek w Kijowie, na spotkaniu ze szwedzkim ministrem obrony Peterem Hultkvistem, donosi Interfax .

   Zauważył, że zagrożenie ze strony „Gazpromu” na zakończenie dostaw gazu na Ukrainę, mimo decyzji sztokholmskiego Sądu Arbitrażowego, oraz groźba zerwania kontraktu daje „dodatkowe powody, aby zastanowić się i jest to uzasadnione z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego Europy ten projekt” North Stream-2 ” który monopolizuje dostawy gazu do UE z Federacji Rosyjskiej i narusza zasady dywersyfikacji. ”

   „Mam wielką nadzieję, że kraje skandynawskie – Szwecja, Finlandia i Dania – będą odgrywać bardzo ważną rolę w celu zapobieżenia Federacji Rosyjskiej korzystać z narzędzia szantażu gazowego wobec Unii Europejskiej i Ukrainy” – powiedział Poroszenko.
   PS Wystarczy napisać:
   Przepraszam pomyliłem się a nie wprowadzać w błąd czytelników którzy odwiedzają ten blog od czasu do czasu.

   Polubienie

   • Ale w czym sie niby „pomyliłem”? Przecież własnie tym napisałem napisałem dodając tylko od siebie „jaja’ z Porocha (o tym „wyżalaniu”, choć z drugiej strony tak właśnie można określić jego „prośby i żale”)od siebie, a jedyne do czego sie można doczepić to do tego że powinienem napisać „że zatrzymają budowę’, a można też chyba przetłumaczyć że przeszkodzą w „dokończeniu budowy”, co chyba nawet by było bardziej poprawną forma, ale co ja tam mogę wiedzieć przy takim „lingwiście” jak ty….

    Polubione przez 2 ludzi

 10. ” Podczas spotkania Poroszenka miał sie „wyżalać” na temat tego że „państwa płn. Europy (Szwecja i Dania) jednak nie zgodzą sie na budowe rosyjskiego gazociągu Nord Stream 2”. Co na te „żale” odpowiedział Szwed już nie poinformowano…”
  Coś mi tu nie pasuje!
  Z tego zdania wynika że jakby się zgodzili na budowę „Nord Stream 2” to Poroszenka byłby radosny i szczęśliwy.

  Polubienie

 11. Dla zainteresowanych, obszerny materiał rosyjskiego politologa Rusłana Ostaszko (tego co to „na pożegnanie” obił na ringu pajaca Maciejczuka) o „wojnie gazowej” pomiędzy ‚Gazpromem”, a ‚Naftohazem”. Ostaszko miedzy innymi zwraca uwage na fakt ze wyrok „szwedzkiego arbitrażu” może być „anulowany” ponieważ mógł zostać wydany z naruszeniem wewnętrznych procedur samej instytucji oraz o tym że ‚Gazprom” może zerwać kontrakty zawarte z ‚Naftohazem” i że takie działania nie wpłyną na odnoszenie się do niego jego partnerów z UE, a szczególnie ich stosunku do budowy „NS 2”;
  >https://www.facebook.com/ruslanostashko/posts/2060190920681898

  Polubione przez 3 ludzi

 12. Tymczasem amerykański „The New York Times” o tym ze okazało sie że z sumy 120 mln dolarów (!) jakie na ‚walkę z zagranicznym mieszaniem się w wybory w USA’ wydzielił na przełomie 2016/2017 roku Kongres Departamentowi Stanu nie wydano nawet centa. Okazało się także m.in że powołani do ‚walki z rosyjskim mieszaniem sie w wybory” przez Departament Stanu analitycy nie znają nawet rosyjskiego, ani nawet nie posiadają umiejętności obsługi komputerów na wystarczającym poziomie;
  >https://www.nytimes.com/2018/03/04/world/europe/state-department-russia-global-engagement-center.html

  Polubione przez 3 ludzi

 13. Trwa epidemia odry na Ukrainie, na Zakarpaciu znowu zabrakło szczepionek przeciwko tej chorobie, dlatego też jak tlumaczą miejscowe władze zarejestrowano ponad 150 nowych zachorowań;
  https://strana.ua/news/127997-iz-za-defitsita-vaktsin-ot-kori-za-nedelju-na-zakarpate-zaboleli-bolee-150-chelovek.html
  Z kolei zanotowano pierwsze przypadki zachorowań na odre w ‚wyzwolonym” Mariupolu (obwód doniecki pod kontrola Kijowa);
  https://strana.ua/news/127977-virus-kori-dobralsja-do-mariupolja-hde-zafiksirovany-pervye-sluchai-zabolevanija.html

  Polubione przez 4 ludzi

 14. Staramy się wspierać Ukrainę, wspieramy ją rzeczywiście gospodarczo, myślę, że najsilniejsze to wsparcie jest poprzez pracowników ukraińskich. Jednak rząd PiS rzeczywiście bardzo stanowczo tłumaczy przywódcom ukraińskim, że z Banderą i tego rodzaju demonstracjami Ukraina do Europy nigdy nie wejdzie – tak marsz ukraińskich nacjonalistów (faszystów) we Lwowie i relacje polsko-ukraińskie skomentował w programie „Minęła 8” europoseł PiS Zbigniew Kuźmiuk.
  https://www.tvp.info/36263218/z-bandera-i-tego-rodzaju-demonstracjami-ukraina-do-europy-nigdy-nie-wejdzie

  Polubione przez 2 ludzi

 15. Na dobranoc Rosja i Chiny, a właściwe ich ‚agencje kosmiczne” podpisały umowę o wspólnych badaniach przestrzeni kosmicznej oraz naszego satelity, czyli Księżyca. Współpraca ma dotyczyć m.in przewidzianej na rok 2022 rosyjskiej „misji księżycowej” „Luna-Resurs 1” oraz przewidzianego na rok 2023 lądowania na Księżycu Chińczyków;
  https://www.roscosmos.ru/24772/

  Polubione przez 2 ludzi

Możliwość komentowania jest wyłączona.