Wojna domowa na Ukrainie 11.05.2018r.- 1169 dzień od nowego rozejmu.


Nie tylko w Rosji obchodzono Święto Dnia Zwycięstwa, ale również w toczącej z nią teoretycznej wojny- banderowskiej Ukrainie.

Korzystając z okazji obchodów Święta Dnia Zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami prezydent sojuszniczej z nimi Ukrainy- Petro Poroszenko ostrzegł w środę 9 maja przed „maniakami” gotowymi do wywołania nowej wojny i przypomniał, że w pierwszym okresie II wojny światowej ZSRR był sojusznikiem hitlerowskich Niemiec.

„Niestety, wciąż istnieją maniacy, którzy gotowi są postawić świat na krawędzi trzeciej wojny światowej. Znajdują się tu obok, niedaleko, co wymaga od nas szczególnej uwagi i odpowiedzialności”– oświadczył Poroszenko w swoim okolicznościowym przemówieniu.

Przypomniał też, że stalinowski Związek Radziecki w pierwszych dwóch latach II wojny światowej był sojusznikiem hitlerowskich Niemiec:

„Narody ZSRR, łącznie z nami Ukraińcami, zapłaciły za to bardzo wysoką i straszliwą cenę. Dziś putinowska Rosja ponownie wchodzi na drogę brutalnego łamania norm prawa międzynarodowego, rujnowania porządku światowego, nieuznawania granic, zaprzeczania istnienia całych narodów i agresji przeciwko sąsiednim państwom”– oświadczył ukraiński prezydent.

Obchody Dnia Zwycięstwa przeszły na Ukrainie bez większych incydentów. Przed pomnikami dochodziło do utarczek słownych między przedstawicielami organizacji kombatanckich i nacjonalistami. Wiceminister spraw wewnętrznych Serhij Jarowyj poinformował o zatrzymaniach za posiadanie zakazanej na Ukrainie symboliki komunistycznej.

„Na Ukrainie zatrzymanych zostało ogółem 14 osób”– powiedział na briefingu w Kijowie.

Po tym wstępie, przejdźmy teraz do wyjaśnienia tezy Poroszenki o tym jakoby tylko Rosja stalinowska była w sojusz z hitlerowskimi Niemcami.

W tym miejscu przypomnę, że atak na ZSRR był planowany przez Hitlera na wiele lat przed rozpoczęciem przez niego II Wojny Światowej, bo wspominał o tym już w swojej książce „Mein Kampf” wydanej jeszcze w 1924 roku (Laurence Rees: Hitler i Stalin Wojna Stulecia. Warszawa: Prószyński, 1999, s. 14. ISBN 83-7469-183-2). Hitler uzasadnił to tezą o tym, że Niemcy potrzebują „przestrzeni życiowej”, a tą uzyskać chciał przede wszystkim we Wschodniej Europie.

Z planów tych wprost wynika, że to nie Rosja wywołała II Wojnę Światową, bo ona takowej nie miała w planach, tylko Niemcy. Rosja w tym czasie także nie była żadnym sojusznikiem Niemiec pod hitlerowskimi rządami, na co dowodem jest to, że w dniu 22 czerwca 1941 roku została przez nie napadnięta, ponosząc za to krwawą ofiarę.

Tak więc, czyż będąc sojusznikiem Niemców, mogłaby stać się ich ofiarą?

Oczywiste jest, że po podpisaniu paktu Ribbentrop-Mołotow, nie prowadziły kraje te żadnych wspólnych działań wojennych do czasu napaści Niemiec na ZSRR, poza oczywiście- IV rozbiorem Polski, który miał w swym założeniu- w przypadku spodziewanego ataku na ten kraj przez wojska niemieckie, zabezpieczyć zachodnią granicę ZSRR. Ten teren zajęty w części wschodniej Polski dał później cenne tygodnie na osłabienie działań zbrojnych napierających na Moskwę i Kaukaz niemieckich armii.

Następnie gdy już doszło do napaści niemieckich wojsk na Rosję radziecką w dniu 22 czerwca 1941 roku, to poza dokonanymi przez hitlerowskich przywódców- potężnymi zniszczeniami miast i przemysłu, ludzie republik radzieckich stali się największą ofiarą tej wojny. Obecnie wysokość strat ludzkich w ZSRR będących następstwem wojny ocenia się na niemalże 27 mln ofiar śmiertelnych. Jest to potężna cena zapłacona za walkę z hitlerowskim najeźdźcą. To jest właśnie tragiczna miara tego domniemanego „sojuszu” stalinowskiego ZSRR z hitlerowskimi Niemcami.

Czymże więc jest sojusz?

Otóż, wg. definicji Słownika Języka Polskiego, jest to: „osoba, organizacja lub państwo, które zobowiązały się do współpracy i wzajemnej pomocy zawierając odpowiednią umowę z inną osobą, organizacją lub państwem”.

No i teraz trzeba zadać sobie pytanie, czy ZSRR z Niemcami w pierwszym okresie II WŚ. były- w myśl tej definicji- sojusznikami. Otóż, jeśli chodzi o realizację postanowień wspomnianego wyżej paktu Ribbentrop-Mołotow, to w głównym zakresie- tak. Np. w sprawie rozbioru Polski, czy też wspólnym demontażu państwa polskiego, ale jednocześnie było to związane z zabezpieczeniem sobie przez młode państwo bolszewickie granicy zachodniej, a także odwleczeniem spodziewanego ataku na ZSRR przez Niemcy na jakże cenne, w tej sytuacji, prawie dwa lata.

Dodam tu, że bliźniaczo podobną politykę prowadzili nasi dwaj najważniejsi sojusznicy- przed rozpoczęciem II WŚ., a więc Francja i Wielka Brytania. Oba te kraje nie wywiązując się z podpisanych z Polską układów obronnych, w ten sposób także kupowały sobie czas na zorganizowanie obrony i lepsze przygotowanie się do wojny. Oczywiście Francji to nic nie dało, pomimo ofiarnej pomocy polskich żołnierzy i zagranicznych ochotników z innych krajów oraz wojsk korpusu brytyjskiego. Jednak, co gorsza przedwrześniowa polityka rządu WB celowo kierowała Niemcy na Wschód, za co oczywiście miała zapłacić Polska stojąc niemieckim wojskom na drodze ku Rosji. Za co, jak wiemy, za tak egoistyczna politykę imperium brytyjskiego, Polacy zapłacili bardzo wysoką cenę. Dzisiaj taką ofiarą polityki brytyjskiej ponownie staje się Polska, ale tym razem zamiast Niemców, jesteśmy szczuci na Rosję. Czyli w zamierzeniach brytyjskich przejęliśmy ich rolę.

Czyż jeszcze trzeba coś tu więcej dodać, po za tym, że tego typu brytyjska polityka była konsekwentnie prowadzona przez cały okres międzywojenny, i ostatnio ponownie przeżywać zaczyna swój renesans.

Tak więc oskarżanie dzisiaj Rosji o sojusz z hitlerowską III Rzeszą, która faktycznie w wyniku dokonanej na nią napaści przez hitlerowskie wojska, ponosząc z tego tytułu niewyobrażalne ofiary, o to, że była sojusznikiem Niemiec, jest arcy fałszywe.

Szczególnie, że mówi to przywódca kraju, który bez żadnych oporów współdziałał z hitlerowskimi Niemcami jako ich najbardziej wierny sojusznik na Wschodzie.

O skali współpracy z hitlerowskimi zbrodniarzami dowodzi chociażby fakt, że to nie Niemcy pacyfikowali ludność warszawskich dzielnic: Ochoty i Woli oraz następnie samych powstańców, w czasie Powstania Warszawskie tylko jednostki pomocnicze w większości pochodzące z Ukrainy (https://pl.wikipedia.org/wiki/Rze%C5%BA_Ochoty, https://pl.wikipedia.org/wiki/Rze%C5%BA_Woli). Oczywiście na Kresach Wschodnich II RP, również pod kierunkiem ukraińskich formacji zbrojnych OUN-UPA, dokonano tam potwornej zbrodni ludobójstwa na zamieszkujących te tereny Polakach. Szło to w parze z ideologią hitleryzmu o zgładzeniu narodu polskiego, do czego miało dojść po zakończeniu akcji eksterminacji żydów.

Dowodem na bardzo bliską współpracę Ukraińców z hitlerowskimi Niemcami, jest również udział u boku niemieckich sił wojskowo-policyjnych licznych ukraińskich formacji zbrojnych takich jak m.in.: Legion Ukraiński, Ukraińska Powstańcza Armia, 14 Dywizja Grenadierów Waffen SS, Dywizja Von Stumpfeld, Oddział PuMa, Ukraińscy Wolni Kozacy, Ukraińska Armia Wyzwoleńcza, Ukraiński Legion Samoobrony, Bataliony: „Nachtigall”, „Roland”, 103 Batalion Schutzmannschaft, 109 Batalion Schutzmannschaft, 201 Batalion Schutzmannschaft, 101 Batalion Schutzmannschaft, 23 Rosyjsko-Ukraiński Batalion SD, 553 Wschodni Batalion Ludowy. Pułki: 4 Pułk Policji SS, 5 Pułk Policji SS, 6 Pułk Policji SS, 7 Pułk Policji SS, 8 Pułk Policji SS, Ochotniczy Pułk Desna. Brygady: Brygada Przeciwpancerna Wolna Ukraina, Brygada Spadochronowa Gruppe.

Mało?

Niestety- nie, co dowodzi bardzo bliskiej współpracy hitlerowców z Ukraińcami, a wynikało to z wyznawanej przez nie ideologi nazizmu przetransponowanego na banderyzm..

Dodam jeszcze, że wynoszony na piedestał przez obecne władze Ukrainy ich wielki autorytet narodowy, wzorzec ukraińskiego patriotyzmu i uznany za bohater- Stepan Bandera od 1940 roku, był zwerbowanym przez hitlerowską Abwehrę na jej agenta, gdzie został zarejestrowany pod kryptonimem „Konsul II”. Wzt. OUN (a następnie OUN-B, której był przywódcą) została użyta do przeprowadzania działań dywersyjnych po niemieckim ataku na Związek Sowiecki. Abwehra prowadziła finansowanie działalności OUN od wczesnych lat 20-tych – przed 1934 Bandera miał przyjąć kwotę w wysokości 2,5 miliona marek niemieckich w zamian za wiadomości wywiadowcze dotyczące Polski. Za te pieniądze OUN wznieciła również powstanie zbrojne, na kontrolowanych przez siebie terenach wschodnich II RP, w czasie ataku Niemiec na Polskę w 1939 roku.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pakt_Ribbentrop-Mo%C5%82otow,

https://pl.wikipedia.org/wiki/Atak_Niemiec_na_ZSRR,

https://pl.wikipedia.org/wiki/Stepan_Bandera,

https://pl.wikipedia.org/wiki/Rze%C5%BA_wo%C5%82y%C5%84ska,

http://www.upadeknarodu.cba.pl/kresy.html.

***
Na tym kończąc ten wstęp, przechodzę teraz do relacji z kolejnego dnia wojny domowej na południowo-wschodniej Ukrainie.

W ciągu ostatniej doby na donieckim odcinku frontu, było stosunkowo spokojnie.

Poniżej lista dokonanych przez ukraińskich żołnierzy terytorium DRL:

03:01- 03:20– z tereny kopalni „Niżnaja” w stronę Komsomolca, moździerze kaliber 120 (6 min) i 82 mm (6 min) oraz broń maszynowa, w tym ciężka.

05:25- 05:45– z kierunku Kurdiumówki w stronę Zajcewa, ciężka artyleria kaliber 122 mm (25 pocisków).

05:35- 06:00– z kierunku Nowgorodskoje w stronę Szirokaja Bałka, opancerzony wóz bojowy BMP-2 (50 pocisków).

06:00- 06:20– ponownie z kierunku Nowgorodskoje, ale tym razem na teren kopalni im. „Gagarina”, moździerz kaliber 120 mm (18 min).

06:15- 06:40– z kierunku północnych obrzeży Zajcewa w stronę jego południowych przedmieść, moździerze kaliber 120 mm (25 min) i 82 mm (10 min).

11:35- 12:10- z kierunku Żowanki w stronę Zajcewa, moździerz 82 mm (2 miny) oraz granatnik automatyczny AGS-17 (29 granatów), a także broń maszynowa, w tym ciężka.

12:40- 13:10- Ponownie z tego samego kierunku, ale tym razem dodatkowo poza moździerzem 82 mm (15 min) dodatkowo użyto granatnika SPG-9 (8 granatów).

17:55- 19:00– i kolejny raz w tym samym punkcie frontu, ale przy użyciu moździerzy kaliber 120 (5 min) i 82 mm (16 min), a także broni maszynowej, w tym ciężkiej.

No i na koniec od godziny 18:10 do 18:40, z kierunku Majorska w stronę okolic punktu kontrolnego „Majorsk”, BMP-2 (20 pocisków), AGS-17 (29 granatów) oraz broń maszynowa, w tym ciężka.

Łącznie minionej doby na donieckim odcinku frontu ukraińscy żołnierze 16 razy naruszyli warunki zawieszenia broni, wystrzeliwując na terytorium DRL około 500 pocisków. W wyniku tych ostrzałów zostały uszkodzone dwa domy w Zajcewie, znajdujące się przy ulicy Polietajewa nr. 183 i 185.

Poza tym, na ługańskim odcinku frontu ukraińscy żołnierze 4 razy naruszyli warunki zawieszenia broni, prowadząc ostrzał przy użyciu moździerzy kaliber 82 mm, opancerzonych wozów bojowych BMP, a także róznego typu granatników i broni maszynowej, w rejonie Żiełoboka, Krasnego Limana i Niżnego Łozowego.

Poniżej raport centrum prasowego ukraińskiego sztabu generalnego prowadzącego operację połączonych sił (Операція об’єднаних сил / Joint forces operation- OOS) na temat sytuacji na linii frontu w Donbasie jaka miała miejsce w ciągu ostatniej doby:

Операція об’єднаних сил / Joint forces operation
1 min.

„Ранкове зведення на 7.00 11 травня 2018 року
#ООС #операція_ОС #зведення
Минулої доби, 10 травня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася стабільно складною.

Бойові дії тривали переважно на Донецькому напрямку, в районах населених пунктів Зайцеве, Новозванівка, Авдіївка, Водяне, шахта Бутівка, Піски. Напруженою ситуація була в районі населеного пункту Попасна, що на Луганщині, та в Широкине на Маріупільському напрямку.

Противник, в порушення міжнародних угод, 55 разів порушував режим припинення вогню, відкриваючи по нашим позиціям прицільний вогонь. З них 15 разів застосовував важке озброєння, в тому числі вів вогонь зі 152-мм гармат в глибину оборони Об’єднаних сил. Підрозділи Об’єднаних сил давали адекватну відповідь та вели активну оборону.

Найбільш активні бойові дії тривали в районі Авдіївської промзони. За даними розвідки, противник під час спроби штурмових дій наших позицій поніс втрати: двох окупантів було знищено, ще трьох поранено.
Під час бойових дій троє наших захисників минулої доби зазнали легких осколкових поранень. Наразі пораненим надано кваліфіковану медичну допомогу у госпіталі.

Поточної доби, 11 травня, втрат немає. Вночі російсько-терористичні війська відкривали лише турбуючий вогонь зі стрілецької зброї, утримуючись від активних дій.

Докладніше про події в районі проведення операції буде поінформовано під час щоденного брифінгу представника об’єднаних сил”.
Zobacz tłumaczenie

***

Na koniec trochę zdjęć:

Donieck- koncert znanych rosyjskich zespołów muzycznych z Rosji w Dzień Zwycięstwa.

I jeszcze kilka aktualnych filmów:

***

Pozdrawiam.

© Powyższy tekst jest chroniony prawem autorskim. Wykorzystanie, jego części lub całości, tylko pod warunkiem podania linku do źródła.

53 uwagi do wpisu “Wojna domowa na Ukrainie 11.05.2018r.- 1169 dzień od nowego rozejmu.

 1. Ukraiński portal ‚Strana” przedstawił tymczasem nowe uzbrojenie republiki Donieckiej (i zapewne takze Ługańskiej) przedstawione podczas ostatniej parady wojskowej w Doniecku, czyli karabin snajperski ‚Separatysta”, a także wyrzutnie rakietowa ‚Czeburaszka’ oraz system rakietowy „Śnieżynka’.
  Dodatkowo przedstawił także co strona prokijowska może ewentualnie temu przeciwstawić, czyli ukraińskie modyfikacje sprzetu poradzieckiego;
  https://strana.ua/news/140556-rszo-cheburashka-i-snezhinka-chto-mozhet-protivopostavit-ukraina.html

  Polubione przez 4 ludzi

 2. Kolejni ukraińscy rybacy zatrzymani przez rosyjską straż graniczną na Morzu Azowskim. Dwóch ukraińskich rybakow według strony ukraińskiej miało 10 maja wypłynąć sowim kutrem na połów i ‚zaginąć” na Morzu Azowskim. Teraz okazało się że zostali zatrzymani przez rosyjską straż graniczną (prawdopodobnie kłusowali) i znajdują się obecnie w mieście Jejsk w Kraju Krasnodarskim;
  https://strana.ua/news/140606-propavshikh-na-azove-ukrainskikh-morjakov-zaderzhali-pohranichniki-rossii.html

  Polubione przez 3 ludzi

    • Głównym powodem było to, że te załogi PRZED referendum na Krymie były stałymi gośćmi na tych wodach.
     Po przejęciu władzy przez „okupanta” nowe/stare władze postanowiły patrzeć przez palce na działania ukraińskich statków (wszak korzystali z tych łowisk lata).
     Słusznie mówisz ,że mogą za zaostrzenie kontroli podziękować owi rybacy władzom w Kijowie.
     P.S gdzieś trafiły mi w ręce dane ,ze w wyniku utraty Krymu branża straciła połowę swej mocy- dlatego obecnie dominuje import z Norwegii i … Chin (panga).

     Polubione przez 1 osoba

Możliwość komentowania jest wyłączona.