Wojna domowa na Ukrainie 12.05.2018r.- 1170 dzień od nowego rozejmu.


Do sądu administracyjnego w Vaasie w Finlandii została złożona, przez Fundację ClientEarth Prawnicy dla Ziemi, skarga na wydaną przez fińskie władze zgodę na budowę 374 km odcinka „Nord Stream 2” w wyłącznej strefie ekonomicznej Finlandii. W skardze fundacja ta zgłosiła zastrzeżenie, że oddziaływanie nowej rury z gazem na środowisko naturalne zostało źle zbadane.

W połowie kwietnia Regionalna Agencja Administracyjna Południowej Finlandii wydała zgodę administracyjną na budowę 374 km odcinka „Nord Stream 2” w fińskiej strefie ekonomicznej na Bałtyku. „Opierając się na analizach naukowców polskich i niemieckich, zarzucamy tej decyzji szkodliwość z punktu widzenia ochrony środowiska”– powiedział prezes Fundacji Client Earth Marcin Stoczkiewicz.

Stoczkiewicz podkreślił, że „w ocenie ClientEarth ‚Nord Stream 2’ znacznie utrudni transformację energetyczną w Polsce, dlatego organizacja występuje przeciwko tej inwestycji. Gaz jest paliwem potrzebnym w transformacji, ale polska energetyka może nie odejść od węgla w sytuacji, gdy jedyną alternatywą dla niego będzie gaz rosyjski”– podkreślił Marcin Stoczkiewicz. „A ‚Nord Stream 2’ zwiększa uzależnienie UE od gazu z Rosji”– dodał.

„Zdaniem fundacji, ocena oddziaływania na środowisko fińskiego odcinka gazociągu została przeprowadzona nieprawidłowo, dane dostarczone przez inwestora były niepełne, w części nieaktualne i merytorycznie błędne. Istnieje duże zagrożenie naruszenia stanu środowiska naturalnego, zatem wydanie pozwolenia jest niedopuszczalne”– podkreślił Stoczkiewicz. Podkreślił, że wcześniej ClientEarth uczestniczyła w fińskiej procedurze administracyjnej, w konsultacjach społecznych, składała uwagi i wnioski.

W skardze fundacja domaga się o uchylenie całości decyzji, ale także klauzuli natychmiastowej jej wykonalności do czasu merytorycznego rozpoznania sprawy.

„Argumentujemy, że może nastąpić znaczące pogorszenie stanu środowiska i naruszenie nadrzędnego interesu publicznego, jeżeli ta inwestycja będzie realizowana”— dodał Stoczkiewicz.

Z kolei, reprezentujący Fundację ClientEarth mec. Bolesław Matuszewski z kancelarii BMG Adwokaci ocenił, że w trakcie procedury administracyjnej pojawiły się nowe informacje, które nie zostały w sposób prawidłowy udostępnione społeczeństwu. Przytoczył przykład starej amunicji, znalezionej na dnie Bałtyku w trakcie badań. Jak mówił, w raporcie środowiskowym wskazano pewną liczbę starych pocisków, ale w dalszych badaniach, już po sporządzeniu tego raportu okazało się, że pocisków tych jest więcej i ta informacja pojawiła się dopiero we wniosku o wydanie decyzji. Nie została więc udostępniona społeczeństwu, również w trakcie konsultacji społecznych prowadzonych w Polsce.

„Na podstawie przedłożonych danych nie można prawidłowo ocenić wpływu na środowisko”— ocenił mec. Matuszewski.

Wskazał na sprzeczności w analizach inwestora, które np. przyznają, że trasy migracji ptaków czy wodnych ssaków nie są zbadane, ale mimo tego stwierdzają one, że inwestycja nie będzie miała na nie wpływu.

„Ta konkluzja powinna być inna niż przedstawiona przez inwestora”
— stwierdził mec. Matuszkiewicz.

„Ponieważ bałtyckie ptaki, morświny i foki pojawiają się również w Polsce, to np. zmniejszenie ich liczebności w wyniku budowy oznacza, że inwestycja ma wpływ na samą Polskę”– wyjaśnił na zakończenie swego wywodu mec. Bolesław Matuszewski z kancelarii BMG Adwokaci.

ClientEarth ocenia, że fińska procedura w sądzie administracyjnym może potrwać około roku, ale wniosek o uchylenie natychmiastowej wykonalności sąd jednak powinien rozpatrzyć wcześniej, tak aby nie nastąpiły nieodwracalne skutki prawne.

Marcin Stoczkiewicz przypomniał jednocześnie, że niemiecka organizacja ekologiczna NABU zaskarżyła w sądzie administracyjnym w Niemczech pozwolenie na budowę niemieckiego odcinka „Nord Stream 2”. Zaznaczył, że ClientEarth współpracuje z NABU, a argumenty fundacji znalazły się się w skardze niemieckiej organizacji.

Natomiast Heiko Mass- szef niemieckiej dyplomacji w czasie swej wizyty w Moskwie, powiedział, że „rząd Niemiec uważa gazociąg ‚Nord Stream 2’ za projekt czysto komercyjny”.

Opinia ta jest o tyle kontrowersyjna, gdyż nie dalej jak miesiąc temu kanclerz niemieckiego rządu- Angela Merkel, po spotkaniu z prezydentem Ukrainy Petro Poroszenką, miała dokładnie przeciwne zdanie, stwierdzając, „że projekt ‚Nord Stream 2’ bez jasności co do roli ukraińskiego tranzytu, z naszego punktu widzenia jest niemożliwy. Dlatego, jak widzicie, nie jest to projekt czysto ekonomiczny. Odgrywają w nim rolę także czynniki polityczne”– powiedziała kanclerz Merkel dziennikarzom na konferencji prasowej.

Przypomnę, że przed spotkaniem z Poroszenką Merkel twardo obstawała ze tym, iż nowy gazociąg „Gazpromu” jest projektem czysto ekonomicznym. Widocznie Poroszenko zauroczył ją swoim powabem ukraińskiego gentlemana.

Pomimo to, opinia wygłoszona przez szefa niemieckiej dyplomacji w Moskwie, nie można traktować jako jednorazowy wybieg lub przejęzyczenie, bo twardo obstawał przy swoim zdaniu już w piątek, kiedy powtórzył ją po spotkaniu z liderami państw bałtyckich, które odbyło się na Litwie.

„Chciałbym skorzystać z okazji, aby podkreślić, że rząd Niemiec podtrzymuje stanowisko, że to przede wszystkim projekt komercyjny, prywatny projekt przemysłowy”– powiedział minister Heiko Maas. Dodał, że będzie jednak brać pod uwagę komentarze państw bałtyckich wobec inwestycji Gazpromu.

Rozczarowania z takiej postawy przedstawiciela niemieckiego rządu nie krył szef litewskiej dyplomacji Linas Linkiaviczius:

„Miękko mówiąc, że nie ma zgodności poglądów. My uważamy, że ten projekt nie odpowiada polityce energetycznej Europy i jej priorytetom”
– powiedział litewski minister.

Nie wiem, skąd taka opinia u szefa litewskiego MSZ, ale jak widać poza grupą krajów tzw. flanki wschodniej oraz Ukrainy, pozostała część krajów UE albo ma stosunek do sprawy „Nord Stream 2” neutralny, albo popiera jego budowę. Więc opinia o tym, że projekt „Nord Stream 2” nie odpowiada priorytetom unijnej polityki jest chybiona.

Tak to wszystko wygląda, a co do działań podejmowanych przed fińskim sądem przez Fundacje ClientEarth, to można na temat tych działań przytoczyć tu angielskie przysłowie: „the mountain has brought forth a mouse” co tłumaczy się na język polski” „góra urodziła mysz”.

Co oznacza, że coś co jest duże (wielkie) może być naprawdę małe (mało ważne)- np. coś się wydaje wielkim problemem a w rzeczywistości to błahostka (http://wsjp.pl/index.php?id_hasla=3337) .

https://pl.wikipedia.org/wiki/ClientEarth,

https://www.pl.clientearth.org/,

https://www.nabu.de/.

***
Na tym kończąc ten wstęp, przechodzę teraz do relacji z kolejnego dnia wojny domowej na południowo-wschodniej Ukrainie.

W ciągu ostatniej doby na obu odcinkach frontu: donieckiego i ługańskiego, sytuacja bardzo poważnie się pogorszyła.

Przebieg ostrzałów na donieckim odcinku frontu:

05:25- 06:30– z kierunku Nowgorodskoje w stronę Szirokaja Bałka, moździerz kaliber 82 mm (20 min) oraz granatnik RPG-7 (3 granaty).

05:45- 06:20– z kierunku Żowanki w stronę Zajcewa, moździerze kaliber 120 mm (36 min) oraz opancerzony wóz bojowy BMP-2 (2 pociski), a także broń maszynowa, w tym ciężka. W tym punkcie frontu ukraińscy żołnierze jeszcze wielokrotnie w ciągu minionej doby ponawiali ostrzał. I tak:

12:40- 13:10- zakres ostrzału dokładnie taki sam jak poprzednio, moździerze 120 mm (36 min) i 82 mm (20 min) oraz granatniki AGS-17 (58 granatów i RPG-7 (3 granaty), a także broń maszynowa. W efekcie uszkodzony dom jednorodzinny na ulicy Poletajewa nr. 183.

13:50- 14:20- zakres ostrzału jak poprzednio, moździerze kaliber 120 mm (20 min) w efekcie ranny w swoim domu na ulicy Artiemowskiej nr. 38, cywil- 36- letni W. Szwudkoj

16:45- 17:45– nadal zakres ostrzałów ten sam, granatnik AGS-17 (58 granatów) i broń maszynowa.

17:45- 18:15– tym razem z północnych obrzeży Zajcewa w stronę jego południowej części, moździerze kaliber 120 mm (13 min) oraz RPG-7 (6 granatów) i broń maszynowa, w tym ciężka.

18:10- 19:00– i ponownie z tradycyjnego kierunku wsi Żowanki w stronę Zajcewa, moździerze kaliber 120 mm (25 min).

18:15- 18:45– tym razem z Żowanki w stronę punktu kontrolnego „Majorsk”, moździerze kaliber 120 mm (15 min).

No i na koniec dwa ostrzały, pierwszy od 19:20 do 19:50, z kierunku Żowanki w stronę Zajcewa, moździerze kaliber 120 mm (10 min) oraz dokłądnie w tym samym czasie z kierunku Dzierżyńska z terenu kopalni „Niżnaja” w stronę terenu kopalni im. „Gagarina”, na północno-zachodnich obrzeżach Gorłówki, moździerze kaliber 82 mm (20 min).

Można śmiało ocenić, że był to najbardziej gorący fragment frontu w ciągu ostatniej doby.

10:15- 10:45- z kierunku Nowotroiczkoje w stronę Dokuczajewska, BMP-2 (4 wystrzały) oraz broń maszynowa.

Kolejny ostrzał w tym punkcie frontu trwał od 11:40 do 12:10, i był bardzo intensywny, BMP-2 (25 pocisków) oraz AGS-17 (29 granatów), w efekcie uszkodzony budynek szkoły podstawowej nr. 27 znajdującej się przy ulicy Lenina nr. 40 oraz ranna 52-letnia kobieta, K.N. Matiuszina.

14:20- 14:50– z kierunku Pawłopola w stronę Oktiabra, AGS-17 (29 granatów).

16:10- 16:40– z kierunku Piasków w stronę okolic byłego serwisu „Volvo-Center”, moździerz kaliber 82 mm (5 min) oraz granatnik SPG-9 ( granaty), a także broń maszynowa. W tym punkcie frontu ostrzał powtórzony był jeszcze raz, od godziny 17:15 do 17:45, moździerz 82 mm (4 miny) oraz RPG-7 (8 granatów) i broń maszynowa, w tym ciężka.

16:50- 17:20– z kierunku Wierchnietoreczkoje Werchnieje w stroną Wierchnietoreczkoje Niżnieje, BTR (250 pocisków).

17:10- 17:40– z kierunku Wodianoje w stronę Leninskoje, broń maszynowa, w tym ciężka. W tym miejscu frontu przeprowadzono jeszcze jeden ostrzał, od 18:25 do 18:55, RPG-7 (5 granatów) oraz broń maszynowa, w tym ciężka. Natomiast z Wodjanoje w kierunku Dzierżyńskoje przeprowadzono ostrzał, od godziny 20:15, i trwał on do 20:45, automatyczny granatnik AGS-17 (29 granatów) oraz RPG-7 (7 granatów), a także broń maszynowa.

18:10- 18:40– z kierunku Troczkoje w stronę Ozierianowki, AGS-17 (29 granatów) oraz broń maszynowa.

18:35- 19:05– z kierunku Awdiejewki w stronę Spartakusa, moździerz kaliber 82 mm (2 miny) oraz SPG-9 (4 granaty), a także broń maszynowa.

19:25- 19:55– z kierunku Kamienki w stronę Wasilewki, AGS-17 (29 granaty) i RPG-7 (6 granatów).

20:00- 20:30– z kierunku Wierchnietoreczkoje w stronę Michajłowki, AGS-17 (58 granatów) i RPG-7 (5 granatów) oraz broń maszynowa.

20:05- 20:35– z kierunku Nowosiełowki 2 w stronę Wasiliewki, AGS-17 (29 granatów) oraz SPG-7 (5 granatów), a także broń maszynowa.

20:15- 20:45– z kierunku Talakowki w stronę Komiternowa, moździerz 82 mm (2 miny) oraz SPG-9 (7 granatów), a także BMP-1 (4 pociski).

20:40- 21:10– z kierunku Kamienki w stronę Wasiliewki, SPG-9 (3 granaty) oraz RPG-7 (3 granaty), a także broń maszynowa.

O godzinie 22:50 zakończył się cykl ostrzałów przeprowadzony przez ukraińskich żołnierzy przy użyciu ciężkiej artylerii kaliber 152 mm (10 pocisków) na teren kopalni im. „Gagarina” na obrzeżach Gorłówki. Zarazem było to ostatni ostrzał w ciągu poprzedniego dnia.

Łącznie minionej doby ukraińscy żołnierze 35 razy naruszyli warunki zawieszenia broni wystrzeliwując na terytorium DRL ponad 1250 pocisków, co stanowi ponad trzy krotny wzrost (516), w stosunku do poprzedniej doby.

Na ługańskim odcinku frontu, w ciągu minionej doby, również było niespokojnie, bo ukraińscy bojcy aż 6 razy naruszyli warunki zawieszenia broni, prowadząc ostrzał przy użyciu moździerzy kaliber 120 i 82 mm oraz granatników AGS-17 i SPG-9, a także opancerzonego wozu bojowego BMP i broni maszynowej, w rejonie następujących miejscowości: Kalinowa, Żiełoboka, Kalinowki, Łozowoje i Niżnieje Łozowoje.
W rezultacie tego ostrzału poległ jeden milicjant z sił zbrojnych ŁRL.

Poniżej raport centrum prasowego ukraińskiego sztabu generalnego prowadzącego operację połączonych sił (Операція об’єднаних сил / Joint forces operation- OOS/JFO) na temat sytuacji na linii frontu w Donbasie jaka miała miejsce w ciągu ostatniej doby:

Операція об’єднаних сил / Joint forces operation
2 min.

„Упродовж минулої доби, 11 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил ситуація залишалася складною та контрольованою.
#ООС #операція_ОС #зведення

Активні бойові дії тривали на всіх напрямках. Російсько-окупаційні війська минулої доби 50 разів порушували Мінські домовленості, з них 19 разів із застосуванням важкого озброєння.

Окупанти вкотре, в порушення норм Міжнародного гуманітарного права, близько 20.00 11 травня обстріляли із 120-мм мінометів населений пункт Зайцеве.

На Луганщині в районі населених пунктів Кримське, Троїцьке та Новозванівка інтенсивність боїв зростала з настанням темної пори доби.
Більш напружена обстановка склалася на Донецькому напрямку, де цілодобово тривають бої в районах населених пунктів Верхньоторецьке, Кам’янка, Авдіївка, Опитне, Піски.

Активні оборонні дії підрозділи Об’єднаних сил вели також в районах населених пунктів Гнутове та Широкине на Маріупольському напрямку.

В результаті адекватної відповіді, за даними розвідки, знищено 3 та поранено 4 окупантів російсько-терористичних військ. Під час бойових дій трьох наших захисників було поранено та евакуйовано до шпиталю. Упродовж поточної доби, 12 травня, втрат немає.

Більш докладну інформацію про події, які відбуваються в районі проведення операції об’єднаних буде оприлюднено під час щоденного брифінгу представника об’єднаних сил”.
Zobacz tłumaczenie

***

I jeszcze kilka aktualnych filmów:

***

Pozdrawiam.

© Powyższy tekst jest chroniony prawem autorskim. Wykorzystanie, jego części lub całości, tylko pod warunkiem podania linku do źródła.

29 uwag do wpisu “Wojna domowa na Ukrainie 12.05.2018r.- 1170 dzień od nowego rozejmu.

 1. Kolejna wielka operacja antyprzemytnicza „Granica – 2018” na zachodniej granicy Ukrainy. Ukromedia poinformowały że władze w Kijowie „wzmocniły” zachodnią granice państwa (m.in na odcinkach obwodów zakarpackiego, wołyńskiego oraz lwowskiego) wysyłając tam kilkuset żołnierzy. „Operacja” ma potrwać do listopada 2018 roku, a oprócz straży granicznej oraz wojska mają w niej wziąć udział takze SBU oraz organizacje międzynarodowe m.in INTERPOL i EUROPOL;
  https://korrespondent.net/ukraine/3970175-ukrayna-usylyla-hranytsu-na-zapadnom-napravlenyy

  Polubione przez 3 ludzi

 2. OT światowe, czyli czyżby szykował sie wielki skandal dyplomatyczny wywołany przez US Donalda? Władze Iranu opublikowały informacje o listach Prezydenta USA, ich istnienie potwierdziły m.in New York Times i Washington Post, skierowanych do „partnerów USA na Bliskim Wschodzie”, czyli ich arabskich sojuszników. W listach tych Donald Trump w sposób „obcesowy” miał wypomnieć „sojusznikom” że „USA już straciły na nich 7 bilionów dolarów” i zażądać od nich z tego powodu ‚wzajemności w przeciwdziałaniu rozszerzania się wpływów Iranu na Bliskim Wschodzie”;
  https://www.bbc.com/russian/news-44080331
  >https://www.nytimes.com/2018/05/10/us/politics/trump-arab-allies-iran.html
  Ps. ‚Nasze” władze tez otrzymały taki „list” z wezwaniem do ‚wzajemnosci” w postaci uchwalenia w USA i podpisanie przez US Donalda tzw. ustawy 447…

  Polubione przez 4 ludzi

 3. Tak jak napisałem jakiś czas temu „dzikie ostrzały” celów cywilnych ze strony prokijowskiej to widomy znak ich kolejnego „sukcesu” na „froncie”. Przedstawiciel sił zbrojnych Republiki Donieckiej poinformował o porzuceniu przez siły prokijowskie „kluczowej pozycji” pod Gorłówka po tym jak nie udało im się przeprowadzić wypadu z leżącego w okolicy miasta osiedla Jużne;
  https://dan-news.info/defence/vsu-ostavili-klyuchevuyu-vysotu-posle-provala-operacii-na-severo-zapade-gorlovki-komandovanie-dnr.html

  Polubione przez 3 ludzi

 4. Jak „witirany ATU” dokazywały w siedzibie ONZ opowiedziała rzecznik MSZ Rosji Maria Zacharowa. Mieli oni „obrzucić obelgami i wygrażać” przedstawicielowi Rosji który brał udział w posiedzeniu jednej z komisji ONZ zwołanym na wniosek Ukrainy 9 maja, a dotyczącej tzw. fake – newsów i propagandy (owe „witirany ATU” pojawiły się w siedzibie ONZ na zaproszenie strony ukraińskiej). Delegacja rosyjska złożyła oficjalną skargę na takie postępowanie władzom komisji, ale te stwierdziły ze strona ukraińska zwołała posiedzenie bez „autoryzacji” z ich strony;
  https://ria.ru/world/20180511/1520405238.html

  Polubione przez 3 ludzi

 5. Ukromedia informuję o tym ze „przedstawiciele Republiki Donieckiej” (o dziwi tak napisano w artykule!) starają się by na listę osób wyznaczonych do następnej wymiany pomiędzy stronami konfliktu na Donbasie, włączyć Władimira Rubana, który został zatrzymany razem z Nadieżda Sawczenko pod zarzutem „przemytu broni zterytoriów okupowanych” (czyli z republik). Ruban jest przewodniczącym organizacji Korpus Oficerski, które zajmuje się ustalaniem miejsca pobytu osób zaginionych w wyniku walk na Donbasie oraz znajdywaniem oraz przekazywaniem ich zwłok (jeżeli sie okaże że nie żyją) ich rodzinom;
  https://korrespondent.net/ukraine/3970209-separatysty-vkluichyly-rubana-v-obmennyi-spysok

  Polubione przez 3 ludzi

 6. „Gościnne występy” czyli ukromedia apelują o pilną interwencję dyplomatyczną w sprawie ukraińskiego marynarza zatrzymanego w Iranie, któremu grozi kara śmierci. Ukrainiec podejrzany jest o to ze wyrzuciła za burtę statku na którym razem służyli irańskiego marynarza, przez to ten poniósł śmierć. Oczywiście Ukrainiec tłumaczy się że był tylko świadkiem, a Irańczyk za burtą znalazł się z powodu nieszcześliwego wypadku…
  https://korrespondent.net/ukraine/3970241-ukraynskomu-moriaku-v-yrane-hrozyt-smertnaia-kazn

  Polubione przez 3 ludzi

 7. Tak jak pisałem, dopóki na Ukrainie „ukeopatrioty” palili „rosyjskich’ Ukraińców to na Zachodzie udawali zę nic nie widza, jednak gdy zabrali sie za „palenie” Cyganów (politpop. „Romów”) to już jest „problem”. Ambasada USA wezwała władze w Kijowie do pilnego przeprowadzenia śledztwa w sprawie ostanich podpaleń „taborów cygańskich” na Ukrainie;

  https://strana.ua/news/140698-posolstvo-ssha-trebuet-rassledovat-napadenija-na-romov-v-ukraine-.html

  Polubione przez 3 ludzi

 8. Ukraiński ekspert wojskowy, pułkownik rezerwy ukraińskiej armii Oleg Żdanow komentujac ostatnie zmiany w zarządzie ukraińskiego koncernu zbrojeniowego ‚Ukroboronprom” stwierdził że oficjalny powód ich odwołania, czyli zarzuty o korupcję, były tylko pretekstem do przejęcia pełnej kontroli nad „Ukroboronpromem” przez ludzi z „klanu Poroszenki”;
  https://rian.com.ua/interview/20180512/1035099371/ukraine-oboronnyi-kompleks-klan-poroshenko.html

  Polubione przez 3 ludzi

 9. Nowy sondaż wyborczy na Ukrainie, tym razem dotyczacy partii politycznych. Prowadzą w nim dwie największe partie opozycyjne, czyli „Batkiwszczyna” z 11,8% poparcia oraz „Blok Opozycyjny| z 10,1 % poparcia, na trzecim miejscu plasuje sie z kolei prezydencki ‚Blok Poroszenki” na który oddanie swojego głosu deklaruje 9,1% wyborców;
  https://strana.ua/news/140527-na-vyborakh-v-radu-prokhodjat-sem-politsil-sotsopros.html

  Polubione przez 2 ludzi

 10. Dla zainteresowanych, artykuł z ukromediów o liderze jednej z organizacji „weteranów ATO” Tarasie Kostańczuku, który jak się okazuje jest „weteranem ATO” tylko z nazwy. Według autora artykułu cały „bojowy dorobek” Kostańczuka to 2 miesiące w(lipiec/sierpień) 2014 roku w składzie tzw. batalionu ochotniczego ‚Donbas” przy tym nie ma żadnych informacji by brał on udział w jakichkolwiek walkach. Dodatkowo miał on być „zawodowo” i „personalnie” powiązany z byłymi członkami „Partii Regionów” byłego prezydenta Janukowycza, a w 2013 roku miał mieć sprawę karną o próbę wymuszenia sumy 10 mln hrywien. Sam Kostańczuk tłumaczy swoje „znikniecie” ze stanu baonu „Donbas” ranieniem i pozostaniem z powodu tego za „inia frontu”, który udało mu się jednak przejść i powrócic na Ukrainę;
  https://antikor.com.ua/articles/237106-taras_kostanchuk_-_fejkovyj_geroj_na_pobegushkah_u_korruptsionerov_i_regionalov

  Polubione przez 3 ludzi

Możliwość komentowania jest wyłączona.