Wojna domowa na Ukrainie 5.07.2018r.- 1124 dzień od nowego rozejmu.


W dniach od 2 do 4 lipca 1941 roku we Lwowie dokonano zbrodni na profesorach polskich uczelni. Z tej okazji, w sobotę 1 lipca, tą rocznicę władze polskie i Ukrainy postanowiły wykorzystać jako element propagandy służącej do pozornego pojednania obu narodów.

W sobotę 1 lipca we Lwowie odbyła się uroczystość poświęcona pamięci profesorów lwowskich uczelni, zamordowanych przez ukraińskich żołnierzy z batalionu „Nachtigall” (a to link jeszcze z czasów gdy środowisko „GP” odgrywało rolę wielkich patriotów: http://niezalezna.pl/12643-okrutne-lato-1941) w 1941 roku. Kwiaty przed pomnikiem złożyli mer Lwowa Andrij Sadowyj (http://www.ivrozbiorpolski.pl/index.php?page=sadowy) i prezydent Wrocławia, Rafał Dutkiewicz.

W swoim wystąpieniu Andrij Sadowyj zauważył, że na Ukrainie obecnie toczy się wojna, a część kraju pozostaje pod okupacją:

„Powinniśmy o tym pamiętać, powinniśmy apelować do świata, usunąć wroga z naszej ziemi. Dziś zwracam się do wszystkich, by pamiętali o naszych uwięzionych – o Olegu Sencowie i wielu innych, którzy przebywają w rosyjskich więzieniach. Trzeba robić wszystko co możliwe, by zostali oni uwolnieni. Dlatego proszę wszystkich, by zwracali się i apelowali do Rosji, międzynarodowych organizacji, o wypuszczenie tych ludzi”– zaapelował do uczestników uroczystości Andrij Sadowy- mer Lwowa.

„Dziś jesteśmy przy pomniku w najpiękniejszym mieście – Lwowie. Razem z merem Lwowa, przedstawicielami uniwersytetów, konsulatu, który reprezntuje tu Polskę, składamy kwiaty przed pomnikiem zamordowanych w tym miejscu. Co roku jest tutaj obecna delegacja z Wrocławia. Lwowski uniwersytet przed wojną był znanym, filozofowie i matematycy, którzy tu pracowali byli liderami europejskiej i światowej nauki. Wielu z nich tu zamordowano. Pomnik ten mówi swoją symboliką „nie zabijaj”. Gdy mówimy o tym, pamiętamy, że na wschodzie Ukrainy trwa wojna i giną ludzie. Choć z wielką radością oglądamy mistrzostwa w piłce nożnej w Rosji, pamiętamy, że w rosyjskich więzieniach przebywa wielu niewinnych ludzi, którzy protestowali i nadal protestują przeciwko temu, że Rosja zajęła część Ukrainy i że nadal giną tam ludzie”– powiedział z kolei Rafał Dutkiewicz.

Jak widzimy, ani jedno słowo nie padło w temacie: kto był sprawcą tych zbrodni. Jeśli jeszcze zaczadzonego zbrodniczą ideologią banderyzmu- merowi Lwowa, Andriejowi Sadowemu, nie można się dziwić, takiemu stawianiu sprawy, to przedstawicielowi polskich władz- można tylko wytknąć, że prowadzi antypolską grę, w swoim osobistym imieniu.

Przypomnę, że po zajęciu Lwowa przez Wehrmacht 30 czerwca 1941 w różnych częściach miasta rozpoczęły się pogromy Żydów. Pretekstem do ich rozpoczęcia była masakra więźniów dokonana przez NKWD i odkrycie zwłok kilku tysięcy pomordowanych więźniów w więzieniach lwowskich. Żydzi obwiniani przez Niemców za kolaborację z okupantem sowieckim i zbrodnie NKWD stali się celem zemsty części ludności miasta Lwowa, podburzanej przez Niemców. Zdaniem Kershawa było to zgodne z dyrektywami Reinharda Heydricha o prowadzeniu wojny na terenie ZSRR, nakazującymi zachęcanie i inspirację pogromów antyżydowskich przez miejscową ludność. Warunki dla przeprowadzenia pogromu zorganizowali Niemcy, oni też dokonywali masowych morderstw na Żydach. W czasie trwania pogromu przywództwo w nim objęli członkowie OUN-B, dla których wspieranie działań Niemców było środkiem zdobywania ich poparcia dla niepodległej Ukrainy, łączącym się z antysemickimi przekonaniami przywódców organizacji. Autor ten pisze, że „miejski tłum”, złożonych zarówno z Ukraińców, jak i Polaków, skorzystał jedynie z sytuacji, by dokonywać przestępstw i grabieży. Udziału Polaków w pogromie nie potwierdza Dieter Schenk.

Według meldunku sytuacyjnego ZWZ z lipca 1941 oraz wspomnień Filipa Friedmana natychmiast po wejściu Niemców milicja ukraińska i grupy z marginesu społecznego miasta rozpoczęły plądrowanie Lwowa poszukując ukrywających się tam Żydów. Po ich złapaniu byli oni doprowadzani do punktów zbiorczych, a stamtąd wysyłani do różnych upokarzających prac. Część z nich zapędzona została do lwowskich więzień. Z relacji świadków wiadomo, że w więzieniu Brygidki i w więzieniu NKWD ukraińscy żołnierze batalionu „Nachtigall” wzięli aktywny udział w pogromie: podjudzali do okrucieństwa a również bili i rozstrzeliwali Żydów. W Brygidkach ukraińscy żołnierze nadzorujący wynoszenie i grzebanie ciał strzelali na dziedzińcu do pracujących Żydów. Również w więzieniu NKWD, żołnierze „Nachtigall” mieli popędzać i bić wywożących ciała Żydów. Potem na rozkaz niemieckiego oficera utworzyli szpaler i kłuli przebiegających Żydów bagnetami zabijając wielu z nich.

Według „Kroniki 2350 dni wojny i okupacji Lwowa” wieczorem Einsatzkommando rozstrzelało grupę czołowych osobistości żydowskich. Wśród zabitych był naczelny rabin Lwowa dr Jecheskiel Levin, któremu przed śmiercią oprawcy wyrwali brodę. Zdaniem Dietera Schenka egzekucję wymienionych osób przeprowadzili żołnierze z batalionu „Nachtigall”. Specjalna ekipa filmowa Wehrmachtu filmowała pogrom, filmy były pokazywane później w oficjalnej kronice filmowej Ministerstwa Propagandy Rzeszy: „Die Deutsche Wochenschau”. 1 lipca, kiedy pogrom osiągnął apogeum, pojedynczy żołnierze niemieccy dołączali na ulicach do mordujących. Niektórzy żołnierze „Nachtigall” najprawdopodobniej wzięli udział w pogromie Żydów we Lwowie, nie jako zwarty oddział, ale pojedynczo dołączając się do bojówkarzy. Mogli to być żołnierze uprzednio celowo zwolnieni przez dowództwo oddziału na przepustki.

Sprawę zamordowania lwowskich profesorów opisali po raz pierwszy już w roku 1944 rosyjscy pisarze Władimir Bielajew i Mychajło Rudnycki.

Już kilkanaście dni od zbrodni w lipcu 1941 zbieranie jej świadectw rozpoczął Zygmunt Albert, wówczas adiunkt Uniwersytetu Jana Kazimierza, współpracownik i przyjaciel wielu z zamordowanych.

Wywiad Armii Krajowej sugerował, że „profesorów aresztowało gestapo na skutek donosów ukraińskich”. Pierwsze opublikowane relacje i wspomnienia pochodzące z 1944 r. również jako autorów zbrodni podawały tę najbardziej znienawidzoną przez okupowane narody tą jednostkę policyjną. W. Bielajew pisał obrazowo: „krwawe łapy gestapo wyrywają wybitnych uczonych spośród świata medycznego”. Ten sam autor w grudniu 1944 r. konstatował , że „ogólnie znanym jest fakt, że oddziały gestapowców wdarłszy się do miasta, miały na długo jeszcze przed wojną 1941 r. gotową listę wybitnych działaczy nauki i sztuki podlegających natychmiastowej likwidacji”. W miarę upływu lat zarówno publicyści, jak i historycy przestali się kontentować samym określeniem — „gestapo” i zaczęli poszukiwać odpowiedzi na pytania: jaka konkretnie jednostka policyjna dokonała mordu i kto stał na jej czele. W. Bielajew pisał, że już jesienią 1944 roku, kiedy zaznajomił się ze znalezionym w jednym ze schronów UPA dokumentem-instrukcją pt. „Walka i działalność OUN podczas wojny” (https://www.szkolnictwo.pl/szukaj,OUN-B) pojął, że daje mu ona klucz do wykrycia morderców. S. Bandera nakazywał w instrukcji swym współpracownikom „Zbierać personalne dane o wszystkich wybitnych Polakach i zestawiać czarne listy. Zrobić spis wybitnych Ukraińców, którzy w określonym momencie mogliby próbować realizować swoją politykę”. W sposób pośredni potwierdzony został więc współudział nacjonalistów ukraińskich w wymordowaniu lwowskich uczonych.

W swoich trzech kolejnych książkach W. Bielajew konsekwentnie stawiał tezę, że listy profesorów przygotował banderowski odłam OUN, a oddział „Nachtigall” brał udział w samym morderstwie. Jego opinie podzielali liczni radzieccy historycy w swych pracach dotyczących okupacji hitlerowskiej na terenie Ukrainy.

Tezę W. Bielajewa potwierdził Sąd Najwyższy NRD, który w dniu 29 kwietnia 1960 roku po zaocznym procesie skazał Theodora Oberländera (ówczesnego ministra w rządzie RFN) na karę dożywotniego ciężkiego więzienia i utratę obywatelskich praw honorowych na zawsze. W sentencji wyroku stwierdzono, że batalion „Nachtigall” został przez Oberländera zorganizowany, wyszkolony i pod jego dowództwem użyty podczas agresji na ZSRR. Zgodnie z ustaleniami Sądu Najwyższego NRD Oberländer był komendantem batalionu „Nachtigall”, co zostało ustalone na podstawie zeznań świadków i dokumentów przedłożonych Sądowi podczas rozprawy.

Ukraińskim dowódcą batalionu „Nachtigall” był Szuchewycz, który stale towarzyszył Oberländerowi i przekazywał do wykonania jego rozkazy. Zaraz po zajęciu Lwowa z batalionu wydzielono specjalny oddział w liczbie około 80 osób, który użyty został do masowych mordów. Według świadków zeznających na procesie, a należących do batalionu „Nachtigall”, ich koledzy, którzy należeli do wspomnianej 80-osobowej grupy twierdzili po powrocie do batalionu, że otrzymywali od Oberländera i Szuchewycza imienne listy osób, które należało rozstrzelać. Theodor Oberländer był uważany w okresie II wojny światowej przez część osób z kierowniczych kół III Rzeszy za niekwestionowany autorytet w sprawach polskich i całej słowiańszczyzny. Jego życiorys predestynował go zresztą w pełni do tej opinii. Piastując od października 1940 roku funkcję profesora zwyczajnego na niemieckim Uniwersytecie im. Karola w Pradze (do końca wojny) oraz od stycznia 1941 r. dziekana Wydziału Nauk Politycznych i komisarycznego zarządcy zamkniętego Wydziału Prawa, miał już za sobą rozległe doświadczenia w politycznej, propagandowej i organizatorskiej walce z polskością.

I dziś, po przejęciu władzy na Ukrainie przez banderowsko-oligarchiczną juntę, której jednym z eksponowanych liderów jest mer Lwowa, dowódców oddziałów zbrojnych typu „Nachtigall” oraz twórców zbrodniczej ideologii banderyzmu traktuje się jako niekwestionowanych bohaterów narodowych dzisiejszej Ukrainy, nadając ich imieniem nazwy ulic, instytucji publicznych, stawiając pomniki, a żyjącym jeszcze nadając wysokie odznaczenia państwowe i gratyfikacje pieniężne.

Tak więc, uroczyste obchody 77 rocznicy dokonanej na lwowskich profesorach zbrodni zabójstwa na początku lipca 1941 roku przez m.in. żołnierzy ukraińskiej formacji kolaborującej z hitlerowskimi Niemcami, mogą obchodzić tylko Polacy, bo to ich dotyczy ta zbrodnia. Udział zaś przedstawicieli ukraińskich władz, jawnie wyznających kult banderyzmu, i gloryfikujących „bohaterów” z batalionu „Nachtigall”, jest profanacją tej uroczystości i jej zaprzeczeniem.

***

Na tym kończąc ten wstęp, przechodzę teraz do relacji z kolejnego dnia wojny domowej na południowo-wschodniej Ukrainie.

Można powiedzieć, że od wczoraj praktycznie kolejny- tzw. „chlebny”- rozejm zawarty przez obie strony konfliktu, z winy ukraińskich wojsk, staje się powoli fikcją.

I tak, ukraińscy żołnierze przeprowadzili 7 ostrzałów 8 razy naruszając w ten sposób warunki zawieszenia broni, z których pierwszy rozpoczął się o godzinie 07:50, a ostatni zakończył o 21:00, w rejonie donieckiej kopalni im. „Abakumowa”, wsi Wasilewki, Dokuczajewska, Komiternowa, Pietrowskoje, kopalni im. „Gagarina” na północnych obrzeżach Gorłówki oraz wsi Oktiabr, Leninskoje i Komiternowo, na południowym odcinku frontu donieckiego. Do ostrzału użyto moździerza kaliber 82 mm (2 miny), granatników: AGS-17 (36 granatów) i RPG-7 (8 granatów) oraz broni maszynowej, w tym ciężkiej. Łącznie na ostrzeliwane terytorium DRL spadło około 60 pocisków.

Poza tym na ługańskim odcinku frontu, poprzedniej doby, ukraińscy żołnierze prowadząc ostrzał przy użyciu ręcznego granatnika RPG-7 (2 granaty) oraz broni maszynowej, 2 razy naruszyli warunki zawieszenia broni prowadząc ostrzał z kierunku Malinowoje w stronę Pankowki (08:50) oraz z kierunku Swietłodarska w stronę Łozowoje (21:50).

Poniżej raport centrum prasowego ukraińskiego sztabu generalnego prowadzącego operację pacyfikacyjną przez połączone siły (Операція об’єднаних сил / Joint forces operation- OOS/JFO) w Donbasie na temat sytuacji na linii frontu jaka miała miejsce w ciągu ostatniej doby:

Операція об’єднаних сил / Joint forces operation

8 min.

„Ранкове зведення на 7:00 05 липня 2018 року.

Упродовж минулої доби, 04 липня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою. Російські окупаційні війська продовжили по всій лінії зіткнення порушувати встановлене перемир’я. Ворог вів вогонь із застосуванням переважно гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а на окремих ділянках використовував озброєння, яке заборонене Мінськими домовленостями.

Противник 19 разів вдався до вогню по наших позиціях, з яких 2 рази із важкого озброєння.

На Луганському напрямку неспокійно було в районі населеного пункту Кримське, де ворог застосовував 82-мм міномет, озброєння БМП, гранатомети та великокаліберні кулемети, а захисники Причепилівки були обстріляні із автоматичного гранатомета.

Минулої доби противник також проявив себе на Світлодарському напрямку. Там наші позиції обстрілювалися із станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. Внаслідок активних дій ворога два наші захисники отримали поранення.

На Горлівському напрямку ворог застосував по захисниках Зайцевого та Південного автоматичні та ручні протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю, що стало прикриттям дій ворожої диверсійно-розвідувальної групи. Завдяки правильній організації оборони наміри ворога були розкриті. Вогонь із наявних чергових засобів змусив противника із втратами відступити. Один диверсант загинув, підірвавшись на вибуховому пристрої, ще 6 – були поранені. Разом з тим, внаслідок активних дій ворога поранення отримали два українських військовослужбовці.

На Донецькому напрямку ворог проявив активність, використовуючи гранатомети та стрілецьку зброю. Вогневого впливу зазнали захисники Авдіївки, Невельського та Новомихайлівки.

На Маріупольському напрямку ворог продовжив провокативні дії, намагаючись змусити наших військовослужбовців відкрити вогонь у відповідь. У районі населеного пункту Талаківка противник відкривав вогонь із 120-мм міномету та ручних протитанкових гранатометів. Також під обстрілами перебували наші позиції біля Водяного, Павлополя, Лебединського та Широкиного.

Бойовики російських окупаційних військ продовжують ігнорувати оголошене перемир’я і упродовж поточної доби три рази відкривали вогонь по наших позиціях. Так, ворог на Луганському напрямку здійснив провокацію у районі населеного пункту Станиця Луганська, відкривши вогонь зі стрілецької зброї. На Маріупольському напрямку також зі стрілецької зброї були обстріляні захисники Широкиного та Талаківки. З нашого боку втрат немає.

Докладніше про події в районі проведення операції буде поінформовано під час щоденного брифінгу представника Об’єднаних сил”.
Zobacz tłumaczenie

Na zakończenie tego wątku jeszcze krótka relacja filmowa z okolic Komiternowa:

I z Sachanki:

***

I jeszcze kilka aktualnych filmów:

***

***

Pozdrawiam.

© Powyższy tekst jest chroniony prawem autorskim. Wykorzystanie, jego części lub całości, tylko pod warunkiem podania linku do źródła.

66 uwag do wpisu “Wojna domowa na Ukrainie 5.07.2018r.- 1124 dzień od nowego rozejmu.

 1. Kolejna odsłona ‚cyrku z nowiczokiem” w Wlk. Brytanii;
  https://www.tvp.info/37950031/kolejne-otrucie-nowiczokiem-w-wielkiej-brytanii-dwie-osoby-w-stanie-krytycznym
  I taka ciekawostka,w pobliżu miejscowości Amersbury, gdzie miało dojśc do nowego „zatrucia”, znajduje się…baza brytyjskiej armii, w której oficjalnie prowadzi sie testy nowych samolotów bojowych, a nieoficjalnie to któż to wie co tam się dzieje. Dlatego tez wcale bym sie nie zdziwił gdyby faktycznie ów „nowiczok” pochodził własnie z tego miejsca;
  https://en.wikipedia.org/wiki/MoD_Boscombe_Down

  Polubione przez 3 ludzi

 2. Tymczasem ukraiński parlamentarzysta Serhij Leszczenko (z frakcji „Blok Poroszenki””) onegdaj jeden z czołowych „euromajdaniarzy” oskarżył innego parlamentarzyste ( z frakcji „Front Ludowy” byłego premiera Jaceniuka) i jednoczesnie przewodniczącego parlamentarnego komitetu d/s bezpieczeństwa narodowego Serhija Paszynskiego (zwanego również „kuratorem snajperów z kijowskiego majdanu”) że po tym jak parlament uchwali, zaproponowaną przez Paszynskiego. ustawę o blokowaniu stron internetowych bez nakazu sądowego to następną będzie ustawa o powołaniu…obozów koncentracyjnych i rozpoczęciu „pracy” w nich komór gazowych…
  https://strana.ua/opinions/149972-pashinskomu-ostalos-tolko-podderzhat-zakon-o-kontslaherjakh-i-hazovykh-kamerakh.html
  Ps. Warto przy tym przypomnieć że oba ugrupowania z których wywodzą sie obaj politycy, czyli ‚Blok Poroszenki” i „Front Ludowy” to obecna koalicja rządowa.

  Polubione przez 4 ludzi

 3. O tragicznym stanie ukraińskiej sieci przesyłu gazu, która wykorzystywana jest do przesyłu gazu z Rosji do UE, poinformowali prowadzący jej „inspekcję” specjaliści z niemieckiej kompanii ‚Wintershall”. Według ich opinii obecny stan sieci pozwoli jej na funkcjonowanie jeszcze tylko do 2019 roku, a za taki stan rzeczy obwinili władze „niepodległej” Ukrainy, które od czasu ogłoszenia niepodległosci nic w nią nie zainwestowały
  https://www.nalin.ru/nemeckie-eksperty-ukrainskaya-truba-umryot-v-sleduyushhem-godu-6604
  https://rns.online/interviews/CHlen-pravleniya-Wintershall-o-realizatsii-proekta-Severnii-potok–2–2018-06-28/

  Polubione przez 4 ludzi

 4. W Kijowie pod siedziba ukraińskiego parlamentu pojawili sie ukraińscy górnicy, którzy domagają się od władz w Kijowie by te ratowały upadające na „wolnej i demokratycznej” Ukrainie górnictwo. Dla przypomnienia, demonstracja w Kijowie jest częścia ogólnoukraińskiej akcji protestu ukraińskich górników którzy także prowadza strajki okupacyjne w kopalniach oraz blokuja drogi;
  https://www.ukrinform.ru/rubric-society/2492938-pod-radoj-mitinguut-sahtery.html

  Polubione przez 4 ludzi

 5. Tymczasem ukrobezpieka (SBU) zabrała się za kłusowników działajacych na Morzu Azowskim i zatrzymała dwa statki, należace jak sie okazało do DWÓCH UKRAIŃSKICH PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWYCH, zajmujące sie nielegalnym połowem ryb. Warto przy tym przypomnieć że strona rosyjska oskarżała oraz wielokrotnie zatrzymywała ukraińskie statki zajmujące sie kłusownictwem na Morzu Azowskim, na co z kolei strona ukraińska odpowiadał ze to „nieprawda” oraz „prowokacja”;
  https://korrespondent.net/ukraine/3986773-v-azovskom-more-sbu-zaderzhala-dva-sudna

  Polubione przez 4 ludzi

 6. OT z Belgii, czyli kolejne problemy z jedną z tamtejszych „atomówek”. Jak informują belgijskie media podczas rutynowej inspekcji w reaktorze nr 3 elektrowni jądrowej w Tihange wykryto w nim wade konstrukcyjną, czyli „anomalię w zbrojeniu żelbetowym”, która może skutkować osłabieniem konstrukcji całej budowli. W związku z tym wydano zarządzenie o wstrzymaniu pracy reaktora na czas nieokreslony;
  https://korrespondent.net/world/3986768-v-belhyy-ostanovyly-rabotu-reaktora-aes-yz-za-obnaruzhennoho-defekta
  Źródło;
  http://www.lesoir.be/166447/article/2018-07-05/un-vice-de-construction-la-centrale-nucleaire-de-tihange

  Polubione przez 3 ludzi

 7. I jeszcze w sprawie ostatnich ‚Zaleszczyk PISu” w sprawie tzw. ustawy o IPN, cytat;
  „Oto kraj, który szczyci się tym, że uchwalił prawo, które według niego przywróci narodowi honor, a pół roku później anuluje je z podkulonym ogonem – powiedział o Polsce pełnomocnik premiera Izraela Benjamina Netanjahu. Yaakov Nagel w imieniu Izraela negocjował ze stroną polską zmiany w ustawie o IPN” !!!
  https://dorzeczy.pl/swiat/69609/Polska-wycofala-sie-z-ustawy-o-IPN-z-podkulonym-ogonem-Mocne-slowa-izraelskiego-negocjatora.html
  Co na to „czołówka” PISowskiej „propagandy sukcesu”, czyli Sakiewicz, Lisiewicz i Karnowscy?!

  Polubione przez 4 ludzi

 8. W temacie ile nas będzie kosztowała „wojna celna” pomiędzy USA a UE, minister przedsiębiorczości i technologii RP Jadwiga Emilewicz, cytat;
  „- Słyszymy jednak teraz o kolejnym kroku, planowanym ze strony Stanów Zjednoczonych, części samochodowe i samochody – ten krok może mieć dla nas poważne znaczenie – oceniła.
  – Polska jest dzisiaj hubem motoryzacyjnym Europy, produkujemy bardzo dużo części samochodowych, w ubiegłym roku to ponad 19 mld dolarów, eksport części samochodowych to ponad 8 procent naszego eksportu – dodała Emilewicz”
  http://wiadomosci.dziennik.pl/swiat/artykuly/576844,ue-usa-trump-twitter-clo-samochody-emilewicz.html
  Ps. Niezły „rykoszet’…

  Polubione przez 4 ludzi

 9. ‚Haniebna zdrada’ Muzeum Lotnictwa i Kosmosu w San Diego które w ten sposób pozdrowiło Amerykanów z okazji Dnia Niepodległości;

  Ps. Dla „niekumatych”, na zdjęciu grupa Su – 25 tworzących w powietrzu „rosyjską flagę”…

  Polubione przez 4 ludzi

 10. UKROSZAJBA ciąg dalszy, była premier Ukrainy i szefowa partii ‚Batkiwszczyna” Julia Tymoszenko, obecnie prowadząca w sondażach przed zbliżającymi sie wyborami prezydenckimi, oskarżyła Poroszenkę o zawarcie „porozumienia” z „separatystami” by „wywołać wielka wojnę na Donbasie” dzięki czemu nie mogły by sie odbyć wybory prezydenckie, a co za tym idzie dalej pełniłby urząd Prezydenta Ukrainy;
  https://strana.ua/news/150018-poroshenko-khochet-vvesti-voennoe-polozhenie-i-sorvat-vybory-timoshenko.html

  Polubione przez 4 ludzi

 11. Tymczasem PSYCHOZA pośród „propagandzistów’ PISowszczyzny trwa w najlepsze, czyli „redaktor” Lisiewicz z ‚Gazety Polskiej” o ‚Upadku operacji Izrael, czyli rosyjska agentura przegrywa” …
  >https://twitter.com/lkwarzecha/status/1014124555399557120
  ps. Podejrzewam że za niedługo Lisiewicz skomentuje zapowiadana na przyszły tydzień wizytę premiera Izraela w Moskwie w ten sposób „Wielki przyjaciel Polski Netanjahu jedzie do Moskwy by tam się poświęcić i zdetonować bombę atomową podczas spotkania ze złym Putlerem”…

  Polubione przez 3 ludzi

 12. „Napisałam dwa lata temu list do premier Kopacz w sprawie zbrodni banderowskiej, ale do obecnej władzy już nie piszę widząc, jak pod przykrywką patriotycznych haseł realizuje w tym zakresie w jeszcze większym stopniu niż PO, coś zupełnie innego” – mówi Janina Kalinowska – Przewodnicząca Stowarzyszenia Upamiętniania Polaków Pomordowanych na Wołyniu, z siedzibą w Zamościu”
  http://www.mysl-polska.pl/1605

  Polubione przez 4 ludzi

 13. A w Kijowie dzien jak co dzień, czyli w Kijowie w poblizu siedziby ukraińskiej policji mężczyznę. Jak się okazało był to funkcjonariusz ukraińskiej policji w randze pułkownika, zastępca naczelnika jednego z departamentów policji;
  https://strana.ua/news/150062-novosti-kieva-foto-i-video-s-mesta-ubijstva-politsiejskoho-na-ulitse-shchuseva.html
  https://korrespondent.net/city/kiev/3987012-ubyistvo-polytseiskoho-v-kyeve-podrobnosty
  Dla przypomnienia, w Kijowie już od dwóch dni trwaja „egzekucje uliczne”, jednak do tej pory ich ofiarami padali „mężczyźni narodowości kaukaskiej”, co świadczy ze ma tam prawdopodobnie miejsce ‚wojna gangów”, w która jak widać „zaangażowani” są także ukraińscy policjanci…

  Polubione przez 4 ludzi

 14. Jest sukces
  Wyższy sąd szwajcarskiego kantonu Zug na wniosek ukraińskiego koncernu Naftohaz ponownie zablokował akcje Gazpromu w spółkach odpowiedzialnych za gazociągi Nord Stream i Nord Stream 2.
  http://wyborcza.pl/7,155287,23636010,ukraina-znow-zamrozila-akcje-gazpromu-w-gazociagach-nord-stream.html
  I tu cytat z artykułu
  W środę wieczorem Naftohaz ogłosił, że na wniosek ukraińskiego koncernu wyższy sąd szwajcarskiego kantonu Zug ponownie zajął akcje Gazpromu w spółkach odpowiedzialnych za eksploatację bałtyckiego gazociągu Nord Stream i szykowanego kolejnego gazociągu Nord Stream 2.
  […] W czwartek okazało się jednak, że od tego czasu miejscowy urząd ds. windykacji długów postanowił uwolnić należące do Gazpromu akcje spod zastawu.
  komentarz: Czy ja dobrze rozumiem, czy też Naftohaz zablokował akcje Gazpromu w jednym województwie/kantonie na …1 dzień? Bo z wymowy artykułu wynikałoby, ze jest to dużo większy „sukces”

  Polubione przez 3 ludzi

  • A ‚Gazprom” znowu je ‚rozmroził”, komentując że ‚Naftohaz” (jak zwykle) „rozminął się” z rzeczywistością interpretując na własna korzyśc orzeczenie szwajcarskiego sądu z kantonu Zug…
   https://www.epravda.com.ua/rus/news/2018/07/5/638428/
   Ps. Nie należy się dziwić urzednikom ‚Naftohazu” że ‚walczą jak lwy” o jakiś „sukces” w sporze z „Gazpromem”, bo tu juz nie chodzi o żadne „miliardy dolarów dla Ukrainy”, ale o te kilkadziesiąt „marnych” milionów dolarów które sobie porozdzielali pomiędzy siebie (w ramach „nagród”)…

   Polubione przez 3 ludzi

 15. Ukraińcy są najbardziej zaniepokojeni wojną w Donbasie, niskim poziomem życia i stanem gospodarki, a status języka rosyjskiego i odrodzenia narodu ukraińskiego niepokoi ich najmniej, wynika z danych ukraińskiego badania opinii publicznej przeprowadzonego w maju 2018 roku przez Kijowski Międzynarodowy Instytut Socjologii.
  https://pl.sputniknews.com/swiat/201807048308907-sputnik-ukraina-ankieta/
  Piramida potrzeb: bezpieczeństwo, jedzenie…

  Polubione przez 3 ludzi

 16. Anomalie pogodowe, odnotowane na Ukrainie na przestrzeni ostatnich lat, potwierdzają obecność negatywnych procesów zmian klimatu-stwierdził minister ekologii i zasobów naturalnych Ukrainy Ostap Semerak podczas wysłuchania parlamentarnego, poświęconego wykonaniu przez Ukrainę międzynarodowych umów dotyczących zapobiegania antropogenicznych zmian klimatu, informuje ukraiński portal rządowy.
  https://www.kmu.gov.ua/ua/news/ostap-semerak-ukrayina-vzhe-zaraz-vidchuvaye-naslidki-klimatichnih-zmin
  Komentarz:
  Jako przykład owych zmian podano min ostatnie powodzie na Zakarpaciu. Chociaz na mój chłopski rozum głównym powodem tych powodzi nie są zmiany klimatyczne a wyrąb lasów 🙂

  Polubione przez 4 ludzi

Możliwość komentowania jest wyłączona.