Wojna domowa na Ukrainie 18.09.2018r.- 1199 dzień od nowego rozejmu.


„Ukraina, która nie przedłuży zawartego w 1997 roku traktatu o przyjaźni z Rosją, będzie odwoływała kolejne umowy dwustronne z tym krajem”– oświadczył wczoraj (17 września) w Kijowie szef MSZ Ukrainy, Pawło Klimkin.

Kolejnymi umowami, która chce wypowiedzieć FR ukraiński rząd, to m.in. umowa o wspólnym użytkowaniu Morza Azowskiego i Cieśniny Kerczeńskiej z 2003 roku. Pretekstem do zerwania tej umowy jest to, że rosyjskie siły morskie poważnie utrudniają na tym akwenie żeglugę statków, płynących do ukraińskich portów w Berdiansku i Mariupolu.

„Baza prawna naszych relacji z Rosją będzie stopniowo przerabiana i jest to faktem. W każdej umowie z Rosją jest punkt o zakończeniu czasu jej obowiązywania, a my mamy plan, w jaki sposób będziemy to robić”– powiedział Klimkin.

Dalej zaś oświadczył, że:

„To samo będzie z umową dotyczącą Morza Azowskiego, która przestanie obowiązywać w przyszłości. Kiedy to zrobimy, to już inna kwestia”.

Wojowniczy nastrój jaki zademonstrował wczoraj w Kijowie Pawlo Klimkin, wynika z faktu, że tego samego dnia, tylko kilka godzin wcześniej, prezydent Ukrainy Petro Poroszenko podpisał dekret w sprawie wygaśnięcia zawartego w 1997 roku traktatu o przyjaźni, współpracy i partnerstwie z FR. Traktat nie będzie prolongowany pod pretekstem konfliktu ze wspieranymi przez Moskwę separatystami w Donbasie oraz dokonanej przez Rosję aneksji jakoby ukraińskiego Krymu.

Podpisany przez Poroszenkę dokument został wcześniej zatwierdzony przez Radę Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony. Zgodnie z nim ukraińskie MSZ poinformuje o tych decyzjach władze Rosji i instytucje międzynarodowe, w tym ONZ, a następnie dekret został zatwierdzony przez Radę Najwyższą Ukrainy.

Jak uzasadnił swoją decyzję Poroszenko:

„Ukraina nie zrywa zawartego w 1997 r. traktatu o przyjaźni z Federacją Rosyjską, a jedynie go nie przedłuża”– oświadczył 3 września br. prezydent Ukrainy Petro Poroszenko. Zapowiedział, że dokumenty w tej sprawie zostaną przekazane Moskwie do 30 września.

Zastrzegł przy tym, „że nie zrywamy traktatu, ponieważ jest to długa i skomplikowana procedura; kończy się po prostu czas obowiązywania traktatu i nie zostanie on przedłużony”– powiedział Poroszenko na początku września podczas spotkania z szefami frakcji parlamentarnych.

Tydzień przed tą wypowiedzią, Poroszenko polecił resortowi spraw zagranicznych przygotowanie dokumentów, koniecznych do wstrzymania obowiązywania traktatu:

„Jesteśmy dziś wystarczająco przygotowani do kolejnego kroku: wstrzymania działania traktatu o przyjaźni, współpracy i partnerstwie między Ukrainą a Federacją Rosyjską, który z winy Moskwy już dawno stał się anachroniczny”.

Traktat o przyjaźni między Ukrainą a Federacją Rosyjską został podpisany w 1997 roku, a wszedł w życie 1 kwietnia 1999 roku. Zawarty został na 10 lat. Jego działanie przedłużało się automatycznie na kolejne 10-letnie okresy, jeżeli żadna ze stron nie wyrażała woli wyjścia z układu co najmniej na sześć miesięcy przed upływem kolejnego okresu.

Traktat zawiera zasadę partnerstwa strategicznego, uznanie nienaruszalności istniejących granic, poszanowanie integralności terytorialnej i wzajemne zobowiązanie do niewykorzystywania swojego terytorium kosztem bezpieczeństwa drugiej strony.

Po decyzji o tym, że traktat z 1997 roku o przyjaźni, współpracy i partnerstwie z Federacją Rosyjską, nie zostanie przedłużony, ziemia nie zadrżała. Nie dość tego światowe media nie odnotowały tego czynu, graniczącego wręcz z heroizmem i dowodzącego niesamowitej odwagi- ekipy rządzącej na Ukrainie.

Pytanie tylko jest takie, czy Rosja również chciała nadal utrzymywać, fikcyjne już, przyjacielskie stosunki z Ukrainą?

Już sam skrajnie wrogi stosunek junty kijowskiej do wszystkiego co rosyjskie, a nawet w stosunku do mniejszości rosyjskiej zamieszkującej wschód Ukrainy, dowodził tego, że o żadnej przyjaźni ze strony obecnie rządzących w tym kraju sił politycznych, być nie może.

Poza tym, ciekawy jest problem, w jaki sposób rządzący Ukrainą, te przyjacielskie stosunki z Rosją sobie wyobrażają?

Może chodziło im, i nadal chodzi, wyłącznie o to aby w ramach tej „przyjaźni” Rosja po prostu utrzymywała przy życiu Ukrainę?

Właśnie ta ukraińska interpretacja „przyjaźni” jest tak bardzo niekorzystna, a nawet niebezpieczna, dla tych których Ukraińcy obdarzą swoją „przyjaźnią”. W tym oczywiście Polska (i Polacy, co zawsze trzeba uwzględniać pamiętając o ukraińskich zbrodniach popełnionych na naszych Rodakach na Kresach Wschodnich II RP), której swoją „przyjaźń” usiłują od jakiegoś czasu narzucić Ukraińcy.

Z której oczywiście w każdej chwili mogą oni ozdrowieć, uznając nas nagle za swoich śmiertelnych wrogów.

Dlatego też, taka gra jaką prowadzą postsolidarnościowe ekipy polityczne w Polsce jest śmiertelnie niebezpieczna, nie tylko dla interesów strategicznych Polski, ale również dla Polaków, których ponownie wystawia się w roli ofiar ukraińskiego sadyzmu i nienawiści do naszej nacji.

Dowodem na to jak instrumentalnie, pewna część mieszkańców Ukrainy (może wcale nie będąca większością, ale tej większości narzucająca w sposób agresywny swą wolę), traktuje sprawę „przyjaźni” z Polską, jest stosunek władz tego kraju do ciemnych kart stosunków historycznych ukraińsko-polskich. A więc zakłamywanie przez nie historii, brak szacunku do polskich ofiar dokonanych przez Ukraińców zbrodni ludobójstwa. Co wyraża się np. w postaci braku zgody na upamiętnienie miejsc zbrodni, czy też prawa do godnego pochówku szczątków ofiar. Nie dość tego, prowadzona jest na Ukrainie oficjalna gloryfikacja twórców zbrodniczej ideologii nazizmu ukraińskiego, wraz z czynnymi uczestnikami i organizatorami dokonanej na ludności polskiej zbrodni ludobójstwa. W tym duchu też uczy się młodzież szkolną, co już dziś daje nam odpowiedź jak wypaczone spojrzenie będzie miała ona na historię swojego kraju i stosunków ukraińsko-polskich.

Jak to powiedział kardynał, Armand Jean de Richelieu:

„Cave me, Domine, ab amico, ab inimico vero me ipse cavebo”.

(tłumaczenie z łaciny: Boże, strzeż mnie od przyjaciół, z wrogami poradzę sobie sam.)

I dlatego też lepiej jest mieć Ukrainę jako jawnie wrogą niż w fałszywej z jej strony przyjaźni.

***

Na tym kończąc ten wstęp, przechodzę teraz do relacji z kolejnego dnia wojny domowej na południowo-wschodniej Ukrainie.

W dniu wczorajszym zbrojny napór ukraińskich bojców na terytorium DRL lekko zelżał. W efekcie tylko 22-razy dokonali oni ostrzału celów znajdujących się po drugiej stronie frontu.

I tak, pierwszy ostrzał miał miejsce w godzinach, od 07:00 do 07:30, i prowadzony był przy użyciu moździerza kaliber 82 mm (8 min) i opancerzonego wozu bojowego BMP-1 (5 pocisków). Łącznie dokonano na tym odcinku frontu 8 ostrzałów, z których ostatni zakończył się o godzinie 23:10. Ostrzały te prowadzone były z kierunku: Wodianoje, Leninskoje, Szirokina, Gnutowa i Talakowki, w stronę: Sachanki, Leninskoje, Zajczenki i Komiternowa. Ostrzały prowadzono przy użyciu: moździerzy 120 (4 miny) i 82 mm (8 min) oraz granatników AGS-17 (39 granatów) i SPG-9 (3 granaty), a także opancerzonego wozu bojowego BMP-1 (5 wystrzałów) i broni maszynowej, w tym ciężkiej.

Następnie rozpoczął się ostrzał w rejonie Gorłówki (pierwszy z tej serii miał miejsce w godzinach, od 08:10 do 08:40), który prowadzony był przy użyciu granatnika AGS-17 (10 granatów). Ostatni ostrzał do jakiego doszło w tym punkcie frontu miał miejsce o godzinie 23:40. i był to ostatni też ostrzał minionej doby na donieckim odcinku frontu.

Łącznie przeprowadzono w rejonie Gorłówki 5 ostrzałów, które prowadzono przy użyciu granatników (AGS-17 25 granatów, SPG-9 1 granat i RPG-7 1 granat) oraz broni maszynowej, w tym ciężkiej. Ostrzały prowadzono z kierunku: Żowanki, Dzierżyńska, a tam z terenu kopalni Niżna oraz z północnych obrzeży Zajcewa, w stronę, terenu kopalni im. Gagarina i południowej części Zajcewa.

Kolejny ostrzał rozpoczął się w rejonie donieckim (od 11:10 do 11:30), który prowadzony był z kierunku Krasnogorowki w stronę Michajłoki. Ostrzał ten prowadzono przy użyciu broni maszynowej, w tym ciężkiej. Łącznie w tym punkcie frontu ukraińscy bojcy 5 razy dokonali ostrzału terytorium DRL, który to ostrzał prowadzony był przy użyciu granatników AGS-17 (24 granaty) i SPG-9 (2 granaty), a także broni maszynowej, w tym ciężkiej. Ostrzały prowadzono z kierunku Krasnogorowki, Kamienki i Awdiejewki, w stronę Staromichajłowki, Wasilewki, Minelanoje i Jakowlewki. Ostatni z ostrzałów miał tam miejsce o godzinie 23:45, i był to ostatni też ostrzał minionej doby na donieckim odcinku frontu.

Poza tym doszło jeszcze do jednego incydentu w rejonie łuku światłodarskiego, gdzie w godzinach, od 18:35 do 19:00, ukraińscy żołnierze, przy użyciu granatnika RPG-7 (1 granat) oraz broni maszynowej, w tym ciężkiej, przeprowadzili ostrzał z kierunku Nowoługańskoje w stronę Dolomitnoje.

O tym, że spada intensywność ostrzału dowodzi, poza spadającą ich ilością, także liczba pocisków, które spadły na terytorium DRL, i wynosząca łącznie 121 sztuk, wobec około 370 z dnia poprzedniego.

Nieoczekiwanie natomiast, skokowo wzrosła aktywność minionej doby na ługańskim odcinku frontu, gdzie ukraińscy żołnierze aż 4 razy naruszyli warunki rozejmu. Ostrzeliwali oni tam, przy użyciu moździerzy kaliber 82 mm (2 miny)oraz opancerzonych wozów bojowych BMP-1 (11 pocisków), a także granatników: AGS-17 (49 granatów) i RPG-7 (7 granatów) i broni maszynowej, w tym ciężkiej, rejon Michajłowki i Donieckiego.

Poniżej raport za ostatnią dobę, sporządzony przez centrum prasowe ukraińskiego sztabu generalnego prowadzącego operację pacyfikacyjną przez połączone siły (Операція об’єднаних сил / Joint forces operation- OOS/JFO)ukraińskich formacji zbrojnych w Donbasie, na temat sytuacji na linii frontu:

Операція об’єднаних сил / Joint forces operation

1 min.

„Ранкове зведення на 07:00 18 вересня 2018 року.

Упродовж минулої доби, 17 вересня, ситуація в районі проведення операції мала ознаки до зниження вогневої активності противника та залишалася цілком контрольованою Об’єднаними силами.

Окупанти 21 раз відкривали вогонь по позиціях наших військ. При цьому противник 2 рази застосував озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

Так, протягом минулої доби ворог здійснював обстріли наших позицій в районах населених пунктів Кримське, Луганське, Світлодарськ, Старогнатівка, Чермалик, Павлопіль, Гнутове, Водяне, Лебединське та Широкине.

Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Крім того, з мінометів калібру 82 мм ворог обстрілював позиції Об’єднаних сил поблизу населеного пункту Лебединське. Опорні пункти наших військ біля Павлополя противник також обстріляв із міномету 120-го калібру.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

За даними розвідки, одного бойовика російсько-окупаційних військ минулої доби знищено та ще одного поранено.

Від початку поточної доби противник 3 рази обстріляв позиції Об’єднаних сил. Усі обстріли зафіксовано на Маріупольському напрямку, де ворог обстріляв наші опорні пункти в районі населених пунктів Лебединське та Водяне з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.

Докладніше про події в районі проведення операції буде поінформовано під час щоденного брифінгу представника Об’єднаних сил.”
Zobacz tłumaczenie

Na zakończenie tego wątku jeszcze krótka relacja filmowa z Zołotoje-5 (ŁRL):

***

I jeszcze kilka aktualnych filmów:

***

***

Pozdrawiam.

© Powyższy tekst jest chroniony prawem autorskim. Wykorzystanie, jego części lub całości, tylko pod warunkiem podania linku do źródła.

51 uwag do wpisu “Wojna domowa na Ukrainie 18.09.2018r.- 1199 dzień od nowego rozejmu.

 1. OT z Bliskiego Wschodu, gdzie „tęczowe demokracja Bliskiego Wschodu” dopuściła sie kolejnej prowokacji tym razem wobec Rosji. W pobliżu syryjskiej Latakii lotnictwo IDF swoim „tradycyjnym sposobem”, czyli łamiąc wszelkie konwencje międzynarodowe organizując kolejny „piracki atak” na terytorium Syrii znad Morza Śródziemnego doprowadziło do zestrzelenia przez syryjską obronę pplot lecącego w tamtym rejonie rosyjskiego samolotu wojskowego Ił – 20 z kilkunastoma rosyjskimi na pokładzie. Według rosyjskiego resortu obrony samoloty IDF wykorzystały samolot rosyjski jako „przykrywkę” która zmyliła lecące w ich stronę pociski z syryjskiej wyrzutni S – 200;
  https://ria.ru/syria/20180918/1528774054.html
  https://colonelcassad.livejournal.com/4464128.html

  Polubione przez 3 ludzi

 2. Opdnosnie wczorajszej konferencji rosyjskiego resortu obrony i ujawnionych podczas niej dowodów na to ze rakieta która zestrzeliła boeniga nad Donbasem latem 2014 roku była na wyposażeniu ukraińskich sił zbrojnych. Chyba jednak Ukroince „poczuły sie nieswojo” bo w czołowym prokijowskim (tzw. POPROCHObotowym) portalu ‚Cenzor.net” pojawiła sie (dez)informacja jakoby owa rakieta z wyrzutni „BUK” miała być przez Ukraine przekazana Gruzji w 2006 roku, a po wojnie z 2008 roku miała zostać „przejęta przez Rosjan”;
  https://censor.net.ua/photo_news/3086661/raketa_k_buku_kotoruyu_demonstrirovalo_minoborony_rf_v_2008_godu_byla_postavlena_v_gruziyu_gde_byla
  Czyli zaczyna się „klasyczne ściemnianie”…

  Polubione przez 3 ludzi

 3. O tzw. zagranicznych ochotnikach walczących na Ukrainie za Kijów. W ukromediach pojawiły sie informacje że „Ingusz” obywatel Rosji którego słuzby ukraińskie miały wydać Rosji w związku z tym że był przez nią oskarżony o powiązania z tzw. państwem islamskim, a co wywołało wczoraj rozruchy „ukropatriotów”, z powodu tego ze miał być także „weteranem ATO”, mógł wcale nie walczyć na Donbasie, a odpowiedni ‚status” wyrobił mu Dmytro jarosz (obecnie „dowódca” tzw. Ukraińskiej Armii Ochotniczej). Potwierdzają się także oskarzenia Rosji o jego powiązaniach z islamistami, gdyż okazuje się ze nie chciano go w Turcji (dokąd zbiegł z Rosji na początku) oraz w UE;
  https://strana.ua/news/161513-timur-timhoev-za-chto-rossii-vydali-chechentsa-iz-ato.html
  I jeszcze jeden „ananasek” w tym temacie, czyli „naziol” z Norwegi którego wiosną tego roku przyjęto w szeregi ukraińskiej armii walczącej na Donbasie, a nawet podpisano z nim „pełnoprawny kontrakt”, ale po miesiacu ukraińskie dowództwo go „wyprosiło” po tym jak okazało sie ze publicznie wychwala Breivika. Dodatkowo norweski ochotnik skarży się w ukromediach że nie tylko go „wyproszono z frontu i ukraińskiej armii”, ale takze „odwiedzili go” ukraińscy policjanci, którzy tak go zlali (podobno za „radykalne nacjonalistyczne poglądy”) ze skończył z połamanymi zebrami w szpitalu;
  https://strana.ua/news/161545-norvezhtsa-natsionalista-kotoryj-priekhal-voevat-za-ukrainu-na-donbasse-vyslali-iz-zony-boevykh-dejstvij-za-radikalnye-vzhjady.html

  Polubione przez 3 ludzi

 4. Ukraińska codziennosć, czyli w Krzywym Rogu zatrzymano mężczyzne z granatnikiem, który jak tłumaczył po zatrzymaniu „znalazł w stawie”;
  https://korrespondent.net/ukraine/4012604-v-kryvom-rohe-u-muzhchyny-yzialy-hranatomet
  Z kolei w nocy w Dnieprze znaleziono..odrąbana głowę meżczyzny, na razie brak informacii o tym co sie stało z reszta ciała;
  https://korrespondent.net/city/dnepr/4012528-v-dnepre-nashly-otrublennuui-holovu

  Polubione przez 2 ludzi

 5. I znowu „pijany rybak” z Ukrainy ‚w akcji”, tym razem Ukrainiec na łodce ‚bedący w ‚stanie wskazującym na spożycie” staranował rosyjski tankowiec „Mechanik Pogodin” który stoi „zablokowany” w porcie w ukraińskim Chersoniu. Mężczyzna przeżył, ale trafił do szpitala m.in z obrażeniami głowy;
  https://korrespondent.net/ukraine/4012566-v-khersone-ukraynets-na-lodke-protaranyl-rossyiskyi-tanker
  Ps. To zdjecie chyba stanie się „klasyką”…
  >https://kor.ill.in.ua/a/610×0/2196453.jpg?v=636728636095549457
  …czyli MORSKI UKROHEROJ…

  Polubione przez 3 ludzi

 6. Wieści z Donbasu, na terytorium Republiki Donieckiej zbiegł kolejny ukraiński „siłowik”, tym razem funkcjonariusz ukrobezpieki (SBU) z terytorium obwodu donieckiego znajdujacego się pod kontrolą Kijowa. Były SBUsznik który w latach 2014 – 2016 odbywął słuzbe w znajdujacym się pod kontrola Kijowa Mariupolu opowiedział m.in o tym jak SBU organizowała oraz szkoliła „grupy dywersyjne” które następnie „przenikały” na terytorium republik;
  https://ria.ru/world/20180918/1528784382.html

  Polubione przez 2 ludzi

 7. Tymczasem waża się losydalszychs ankcji UE pzreciwko Rosji. Cytat, „Węgry nie chcą automatycznego przedłużania sankcji wobec Rosji. „Kilka państw w UE woli dialog”;
  http://forsal.pl/amp/1262849,wegry-nie-chca-automatycznego-przedluzania-sankcji-wobec-rosji-kilka-panstw-w-ue-woli-dialog.html
  Włochy zajmują takie samo stanowisko;
  https://strana.ua/news/161741-italija-khochet-smjahchit-antirossijskie-sanktsii.html

  Polubione przez 1 osoba

 8. Ukraińska codziennosć, na jednym z placów zabaw w Chersoniu mieszkańcy zatrzymali pijanego zboczeńca molestujacego dzieci którym okazał się być…podpułkownik ukrobezpieki (SBU);

  https://korrespondent.net/ukraine/4012800-v-khersone-podpolkovnyk-sbu-masturbyroval-na-detskoi-ploschadke-aktyvystka
  I kolejne blokady dróg na Zakarpaciu i to od razu w trzech miejscowoscoach, protestujacy w ten sposób domagaja sie od władz natychmiastowego remontu zakarpackich tras;
  https://korrespondent.net/ukraine/4012863-zhytely-zakarpatia-perekryly-try-dorohy

  Polubione przez 2 ludzi

 9. OT światowe, czyli „rozkręca się” na całego ‚wojna celna pomiędzy USA, a Chinami. Tym razem „ruch” należy do Pekinu, który oglosil wprowadzenie „odwetowych” ceł na towary z USA na sume 60 mld dolarów;
  https://abcnews.go.com/International/wireStory/china-raises-tariffs-60b-us-goods-technology-fight-57905569
  Warto tutaj jeszcze raz przypomnieć przedstawiony już tutaj przeze mnie indeks wymiany handlowej brytyjskiego ‚Spectatora”;
  >https://twitter.com/spectatorindex/status/1029002010283073537
  >https://twitter.com/spectatorindex/status/952646506355372032

  Polubione przez 2 ludzi

 10. Kolejny ukraiński polityk przyłapany na tym że „zapomniał” wpisać czegoś w swoją deklaracje majątkową. Tym razem okazał sie takim politykiem być sam „generalissimus” Poroszenko, który „zapomniał” o tym ze posiada rzeźbę autorstwa Salvadora Dali o wartości rynkowej ponad 338 tys. dolarów. Sprawę ujawnił znany ukraiński dziennikarz śledczy Ołeksandr Dubinskij;
  https://strana.ua/news/161660-poroshenko-zabyl-zadeklarirovat-kosmicheskoho-slona-dubinskij.html

  Polubione przez 2 ludzi

 11. OT z Rosji, gdzie trwa dzisiaj „Dzień Dywnakowy” w tamtejszym MSZ. Po tym jak wezwano dyplomatkę Izraela, w związku z wiadomym wydarzeniem, „na dywanik” wezwano także ambasadorów Holandii oraz Szwajcarii w związku z trwającą w ich krajach „psychoza szpiegowską” której głównym „bohaterem” (negatywnym oczywiście) mają być rosyjskie „specsłuzby”;
  https://russian.rt.com/world/news/555561-niderlandy-shveicariya-posly-mid

  Polubione przez 2 ludzi

 12. Pojawiły się pierwsze komentarze w sprawie tego co stało sie w Syrii, ze strony władz „terytorium zaoceanicznego”, czyli przedstawiciel Pentagonu przy międzynarodwej koalicji d/s walki z tzw. państwem islamskim stwierdził że nie „trudno mu to komentować, a wszystko powinno wyjaśnić śledztwo”;
  https://russian.rt.com/world/news/555541-pentagon-krushenie-il-20
  Z kolei Sekretarz Stanu USA Mike Pompeo wyraził żal ‚z powodu śmierci członków ząłogi rosyjskiego samolotu zestrzelonego przez obronę pplot syryjskiego reżimu”. Czyli jak widać „ogon zamerdął (kolejny już raz) psem”;
  https://russian.rt.com/world/news/555546-pompeo-krushenie-il-20

  Polubione przez 2 ludzi

  • I jeszcze w temacie, rosyjskie media informują o telefonicznej rozmowie Prezydenta Rosji i premiera Izraela, podczas której rosyjski lider zarzucił Izraelowi „naruszanie suwerenności państwa syryjskiego” oraz nie przestrzeganie zawartego wcześniej pomiędzy Rosji i Izraelem o „nie dopuszczaniu do pojawiania się niebezpiecznych incydentów”. Z kolei Netanjahu wyraził żal i ubolewanie z powodu tego co się stało oraz wyraził gotowość do przekazania stronie rosyjskiej wszystkiego czego będzie trzeba do wyjaśnienia tragedii, no i oczywiście miał „zrzucać winę za wszystko na reżim syryjski”;
   https://ria.ru/syria/20180918/1528850617.html
   Warto przypomnieć że wczesniej, podczas wspólnej konferencji z premierem Węgier, Prezydent Rosji całkowicie poprał stanowisko szefa rosyjskiego resortu obrony Szojgu, który powiedział ze Rosja zastrzega sobie prawo do „kroków odwetowych” w stosunku do Izraela;
   https://russian.rt.com/world/news/555471-putin-il-20-siriya-izrail

   Polubione przez 2 ludzi

 13. Tymczasem za Oceanem trwa „radosna eskapada” Prezydenta RP, ktory jak się okazuje bez zmrużenia okiem szasta pieniędzmi polskiego podatnika…
  https://wiadomosci.wp.pl/duda-chce-wybudowac-fort-trump-znaczace-slowa-prezydenta-usa-6296752583452289a
  Jest to chyba pierwszy przypadek w dziejach by to USA PŁACONO ZA TO ZE BĘDZIE UTRZYMYWAŁA SWOJĄ BAZĘ WOJSKOWĄ NA TERYTORIUM JAKIEGOŚ PAŃSTWA (nie licząc oczywiście państw pokonanych przez USA)…
  Ps. Dla przykładu, taka Turcja (która obecnie jest w bardzo złych stosunkach z USA) w dalszym ciągu otrzymuje „pomoc wojskową”
  https://anfenglish.com/news/history-of-us-military-support-for-turkey-26207
  Nie wspominając oczywiscie o „tęczowej demokracji Bliskiego Wschodu”…

  Polubione przez 3 ludzi

Możliwość komentowania jest wyłączona.