Wojna domowa na Ukrainie 27.10.2018r.- 1237 dzień od nowego rozejmu.


Rada Obwodowa we Lwowie zażądała usunięcia dwóch posągów lwów z Cmentarza Orląt Lwowskich, które uznała za „symbol polskiej okupacji Lwowa”. Oświadczenie w tej sprawie Rada przyjęła w czwartek (25 października). Pretekstem do podjęcia takiej decyzji było to, że wg. lwowskich deputowanych, lwy ustawiono na Cmentarzu Orląt nielegalnie.

„Dążenie do ustawienia potajemnie pomników polskiej okupacji Lwowa trwa na tle niszczenia ukraińskich pomników na terytorium Polski, co odbywa się za milczącą zgodą polskich władz lokalnych”– głosi oświadczenie, przesłane w piątek PAP przez służby prasowe lwowskiej Rady Obwodowej.

Dlatego też lwowscy deputowani zaapelowali o przeprowadzenie śledztwa w sprawie ustawienia lwów oraz usunięcia ich z Cmentarza Łyczakowskiego. Zwrócili się także m.in. do MSZ w Kijowie o podjęcie działań wyjaśniających w sprawie „niedopuszczalności realizacji własnej polityki historycznej bez wiedzy państwa ukraińskiego i wbrew woli mieszkańców miasta Lwowa”.

Oświadczenie w sprawie posągów lwów poparło w głosowaniu 45 spośród 84 deputowanych, a więc zdecydowana większość z nich. Deputowani Rady zapewnili w swoim oświadczeniu, że są zwolennikami pozytywnego rozwoju stosunków ukraińsko-polskich, jednak są zaniepokojeni działaniami, które mogą im zaszkodzić.

Jednocześnie uzasadniono troskę lwowskich deputowanych tym, że:

„Zrozumiałe jest, że wspomniane posągi będą wykorzystywane przez polskie koła radykalne do prowokacji na Ukrainie i staną się podstawą pogorszenia stosunków ukraińsko-polskich”– napisano w oświadczeniu Rady Lwowa.

„Niestety, ta sprawa jest wynikiem naruszenia obowiązującego na Ukrainie prawa, gdy koniunktura polityczna była ponad normami ukraińskiego ustawodawstwa. Dlatego właśnie obecnie Komisja Międzyresortowa, na czele której stoję, działa wyłącznie w granicach prawa Ukrainy i nie pozwala na ingerencję politykierów w proces podejmowania decyzji”– powiedział powołany do kontaktów z polskim parlamentem i biurem prezydenckim, ukraiński wicepremier Pawło Rozenko.

Jak następnie dodał:

„Wszystkie inne kwestie, które zostały poruszone w oświadczeniu (Lwowskiej Rady Obwodowej- dopisek mój), leżą wyłącznie w gestiach odpowiednich lokalnych organów władzy. My nie będziemy ingerowali w pracę struktur samorządowych.”

W ubiegły wtorek w Kijowie odbyło się posiedzenie kierowanej przez Rozenkę Międzyresortowej Komisji ds. Upamiętnienia Uczestników Operacji Antyterrorystycznej, Ofiar Wojny i Represji Politycznych, na którym poruszono kwestię prawnego uregulowania miejsc pamięci.

„Sprawa upamiętnień i porządkowania miejsc pochówku jest niezwykle aktualna w relacjach międzypaństwowych. Naszym zadaniem jest skierowanie tej działalności – co dotyczy naszych partnerów zagranicznych i ukraińskich organów samorządowych oraz władzy lokalnej – do źródeł prawnych”– mówił wówczas Rozenko.

Zgodnie z wydanym wtedy komunikatem Komisja zwróciła się m.in. do ambasad krajów, z którymi Ukraina zawarła umowy w sprawie miejsc pamięci narodowej, z postulatem przestrzegania ukraińskiego prawa w tej dziedzinie.

W odpowiedzi na te prowokacyjne i wrogie wobec Polski działania podjęte przez deputowanych Rady Lwowa, ambasada naszego kraju w Kijowie „interweniowała w MSZ Ukrainy ws. oświadczenia Rady Obwodowej Lwowa na temat usunięcia posągów dwóch lwów z Cmentarza Orląt Lwowskich”– poinformował wczoraj szef MSZ Jacek Czaputowicz. Wyraził nadzieję, że ciągle możliwe jest znalezienie porozumienia w tej sprawie:

„Chcę zapewnić, czy poinformować, że w dniu dzisiejszym nasza placówka w Kijowie interweniowała w ukraińskim MSZ. Zobaczymy. Mam nadzieję, że ciągle jest możliwe znalezienie porozumienia w tej sprawie. Nie chciałbym, aby emocje dominowały nad potrzebą, czy realizacją strategicznego celu Polski, jakim jest rozwój pozytywnych stosunków dyplomatycznych z Ukrainą”– powiedział szef MSZ odpowiadając na pytania dziennikarzy na konferencji prasowej.

Jak się okazało wg. słów Czaputowicza, podczas wtorkowych rozmów w Warszawie z szefem MSZ Ukrainy Pawło Klimkinem poruszył on kwestię posągów lwów na Cmentarzu Orląt Lwowskich. Klimkin „obiecał mi osobiście poruszyć kwestię lwów z władzami Lwowa w drodze powrotnej do Kijowa i zadeklarował pomoc w poszukiwaniu rozwiązania tej kwestii”– powiedział szef MSZ.

NO i jak widać w odpowiedzi na prośbę Czaputowicza, Klimkin rozwiązał tą kwestię po ukraińsku, czyli usuwając wszelkie ślady po polskim „okupancie”.

Przypomnę, że Cmentarz Obrońców Lwowa stanowi wydzieloną część Cmentarza Łyczakowskiego we Lwowie. Znajdują się na nim mogiły uczestników bitwy o Lwów, poległych w latach 1918-1920. Rekonstrukcja Cmentarza Orląt i odbudowa ze zniszczeń jest zasługą pracowników firmy Energopol, którzy zaczęli porządkować teren zdewastowanego cmentarza w 1989 roku.

Uroczystość ponownego otwarcia cmentarza odbyła się 24 czerwca 2005 roku. Uczestniczyli w niej ówcześni prezydenci Polski i Ukrainy, Aleksander Kwaśniewski i Wiktor Juszczenko.

Natomiast pomniki lwów powróciły na Cmentarz Orląt w 2015 roku. Obecnie są zasłonięte drewnianymi płytami. Lwowska Rada Obwodowa już w 2016 roku podjęła podobną uchwałę domagającą się usunięcia rzeźb z polskiej nekropolii.

Jeśli zaś chodzi o sprawę domniemanej „okupacji Lwowa” przez Polaków, której jakoby symbolem mają być dwa pomniki lwów na Cmentarzu Orląt, to przypomnę, że miasto Lwów powstało w czasach, gdy pojęcie Ukrainy i Ukraińca nie istniało. Pierwsze ślady w dokumentach polskich posługują się pojęciem u’kraina, nie jako określające kraj, a obszar przygraniczny na południowym-wschodzie I Rzeczypospolitej XVI w.

Samo zaś pojęcie „narodu ukraińskiego” z jakim obecnie mamy do czynienia, zostało wykreowane na przełomie XIX i XX wieku przez masona, wychowańca rosyjskiej szkoły antypolskiej i polityka, Mychajło Hruszewskiego. Celem było zniszczenie wyjątkowości prastarych kultur Rusinów, Haliczan, Włodzimierców i in. i utworzenie w to miejsce nowego tworu państwowego, w granicach Wielkiego Księstwa Kijowskiego.

Ukraina jako twór państwowy ma dopiero niecałe trzydzieści lat, wzt. gwałtownie potrzebuje stworzenia podstaw swojej tożsamości państwowej. Trwają więc intensywne prace nad uzasadnieniem sensu jej istnienia.

I tak, np. tragiczny brak tożsamości narodowej pokazuje flaga Ukrainy. Nie udało się na niej umieścić niczego co było by wyjątkowe. Zboże i niebo mogą być symbolem dla 80% ludzkości świata, jednocześnie wmawia się mieszkańcom Ukrainy, że są jacyś wyjątkowi. Ponadto, celowo wytwarza się wśród nich przeświadczenie, że wyjątkowa kultura ukraińska to społeczność zaporoskich Kozaków z wiszącym na głowie chwostem, służącym pierwotnie do oganiania się przed muchami. Komiksy państwowotwórcze pełne są wielkich półnagich mięśniaków z buzdyganami, ogolonych, prymitywnych i jurnych. Aby wizerunek ocieplić dodaje się do nich dziewczęta ubrane w rusińskie stroje ludowe, w seksowne białe bluzki z kolorowymi, ostrymi, dobrze psychologicznie działającymi wzorami i wieńcami hiper-romantycznych kłosów na głowie. Takie dziewczęta kilkaset lat wcześniej mogły by być co najwyżej przez Kozaków zostać jedynie zniewolone, bo nie należały one do tej sztucznej nacji, jaką usiłuje się obecnie stworzyć na Ukrainie. Zwykli mieszkańcy są coraz bardziej nachalnie przekonywani, że w Ukrainie wszystko jest najlepsze na świecie, a podważanie tego przekonania jest odbierane jako wrogi atak na państwo.

Żeby powyższe braki ukryć, historycy ukraińscy gwałtownie pracują nad odnalezieniem elementów uzasadniających istnienie Ukrainy. To co wyczytać można nawet na polskiej Wikipedii jest tak wielkim zbiorem manipulacji, że dyskusja z tym musiała by mieć kilkaset stron.

Choć w XVII wieku nikomu by do głowy nie przyszło mówić słowo „ukraina” jako określenie państwa czy narodu, to niektórzy historycy twierdzą, że tu była ona od zawsze. Nie ma dla nich znaczenia to, że władcy byli z pochodzenia Rurykowiczami – a więc rodem północnym, nie ma znaczenia praktycznie wytrzebienie terenów przez najazdy mongolskie i założenie całkowicie nowych osad na pustce, nie ma znaczenia to, że bohater Chmielnicki zakończył swoje opozycyjne wobec Rzeczypospolitej bijatyki i morderstwa poddaniem się Moskwie.

Na siłę miesza się Kozaków (żyjących w naddnieprzańskich oczeretach w okolicach Krymu) z Rusinami będącymi częścią kultury słowiańskiej. Na siłę też do Ukraińców włącza się Wołochów – naród, który do Rzeczpospolitej przyszedł w XIV-XVI wiekach z Siedmiogrodu, a wcześniej z Gór Dynarskich- tworząc tutaj piękne etnosy huculskie, bojkowskie, łemkowskie czy góralskie.

Robi się wszystko aby mimochodem zniszczyć wszelkie pozostałości 750 lat kultury polskiej. „Zawsze wierne” polskie miasta takie jak Lwów- serca, centra duchowości Rzeczpospolitej, uznaje się za ukraińskie tylko dlatego, że istniały kilkanaście lat jako osady założone np. przez Lwa Rurykowicza, a więc nie-Polaka. Ruiny kościołów ulegają degradacji. Na Wołyniu znikło z powierzchni ziemi większość parafii Kościoła Rzymsko-Katolickiego i niemalże wszystkie polskie wsie.

Nazwy kojarzące się z Polakami utrzymuje się w brzmieniu wymyślonym przez stalinowców – np. Krystynopol (od Krystyny Potockiej)- Czerwonograd, Janów (od Jana II Sobieskiego)- Ivano-Frankowe, Stanisławów-Iwanofrankowsk. Zlikwidowanych zostało kilkaset nazw takich jak Legionowo, Stupnica Polska, Wolica Polska. W ocalałych pałacach robi się muzea sztuki cerkiewnej. W każdej najmniejszej wsi stawia (najchętniej na przeciwko ruin kościoła, lub na miejscu dworu) pomnik Tarasa Szewczenki wyrzeźbiony w socrealistycznej formie niczym kroczący Lenin. Hołubi się za to wszelkie formy antypolskie wymyślone przez Stalina, po 26 latach wciąż nie pozbyto się sowieckich naleciałości.

Tak więc, kończąc ten wywód, Ukraina po raz pierwszy jako sztuczna forma państwowa, którą obecnie znamy, została powoła do życia dopiero w czasach porewolucyjnych w Rosji, i celem tego było stworzenie kordonu na zachodnich granicach zabezpieczających interesy i istnienie państwa radzieckiego. Granice itd. nie miały tu żadnego znaczenia. Aby następnie przekuć ten sztuczny twór w miarę trwały i stabilny organizm państwowy, zaczęto tworzyć „historię” Ukrainy. Oczywiście nikt jej nie brał na poważnie, tak jak i obecnie po rewolcie na kijowskim Majdanie, ale nachalnie prowadzona indoktrynacja robi swoje, szczególnie wśród dzieci i młodzieży uczącej się, którym do głów wbija się na siłę te kłamstwa.

Jak widzimy, po okresie komunizmu, nic tam się praktycznie nie zmieniło, bo oczywiście, chodzi tu o państwo, które będąc sztucznym tworem, ciągle zmuszone jest tworzyć fikcję, aby uzasadnić swoją rację bytu.

Stąd też ciągła potrzeba wroga, którym wcześniej byli Lachy, a obecnie Rosjanie z Donbasu oraz nie mając innych bohaterów narodowych, gloryfikacja zbrodniarzy.

Sytuacja wokół problemów Lwowa, a szczególnie polskiego cmentarza, który jest wymownym świadectwem wielosetletniej polskości tego miasta, jest znamiennym na to dowodem. Dlatego też, liczenie na to, że stosunki polsko-ukraińskie ulegną jakieś normalizacji, jest złudne, bo nie uda się partnerstwo z krajem, który swój fundament buduje na kłamstwie i zbrodni.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Cmentarz_Obro%C5%84c%C3%B3w_Lwowa,

https://pl.wikipedia.org/wiki/Lw%C3%B3w,

https://pl.wikipedia.org/wiki/Mychaj%C5%82o_Hruszewski,

***

Na tym kończąc ten wstęp przechodzę teraz do kolejnej relacji z wojny domowej na południowo-wschodniej Ukrainie.

Minionej doby, do godziny 00:00, ukraińscy żołnierze prowadząc 20 razy ostrzał terytorium DRL 25 razy naruszyli warunki rozejmu. Ostrzały rozpoczęły się o godzinie 09:00, a zakończyły na prawie godzinę przed północą o 22:50, i prowadzone były przy użyciu: moździerzy kaliber 120 (10 min) i 82 mm (7 min), opancerzonych wozów bojowych BMP-1 i BMP-2 (łącznie 100 wystrzałów) oraz działka przeciwlotniczego ZU-23-2 (40 wystrzałów), granatników: AGS-17 (200 granatów), SPG-9 (9 granatów) i RPG-7 (20 granatów), a także broni maszynowej, w tym ciężkiej. Łącznie na terytorium DRL sadło prawie 400 pocisków (390), wobec 43 z dnia poprzedniego. Ostrzał prowadzony był w rejonie: Gorłówki, a tam w okolicy Zajcewa i terenu kopalni im. Gagarina, Donieck, a tam, w pobliżu: Jasinowatej, Spartakusa, Wasilewki, Minerlanoje oraz teren lotniska i kopalni Trudowskiej, a także na południowym odcinku frontu, w rejonie: Dokuczajewska, Staromariewki, Leninskoje, Komiternowa i Sachanki.

Poniżej wykres graficzny aktywności zbrojnej ukraińskich wojsk Operacji Połączonych Sił w ciągu minionego tygodnia:

Natomiast, na ługańskim odcinku frontu, minionej doby sytuacja znacznie się poprawiła, bo ukraińscy bojcy przy użyciu opancerzonego wozu bojowego BMP-1 (2 wystrzały) oraz granatnika AGS-17 (5 granatów) i ciężkiego karabinu maszynowego tylko jeden raz naruszyli warunki rozejmu prowadząc ostrzał z kierunku Ługańskoje w stronę wsi Kalinowka.

Poniżej raport za ostatnią dobę, sporządzony przez centrum prasowe ukraińskiego sztabu generalnego prowadzącego operację pacyfikacyjną przez połączone siły (Операція об’єднаних сил / Joint forces operation- OOS/JFO) ukraińskich formacji zbrojnych w Donbasie, na temat sytuacji na linii frontu:

Операція об’єднаних сил / Joint forces operation.

1 min.

„Ранкове зведення на 07:00 27 жовтня 2018 року.

Упродовж минулої доби, 26 жовтня, ситуація в районі проведення операції залишалася цілком контрольованою Об’єднаними силами.
Окупанти, без застосування озброєння, забороненого Мінськими домовленостями, 8 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ.
Так, протягом минулої доби, ворог здійснював обстріли наших позицій в районах населених пунктів Кримське, Авдіївка, Тарамчук, Красногорівка, Павлопіль, Водяне та Гнутове.

Російські окупаційні війська вели інтенсивний прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Два рази упродовж доби противник обстріляв позиції Об’єднаних сил в районі Авдіївки.

В ході бойових дій двох військовослужбовців Об’єднаних сил поранено.
Підрозділи, що обороняються, тримають ситуацію під своїм контролем та готові до реагування на різкі зміни в обстановці.

За даними розвідки, одного окупанта минулої доби знищено та ще 7 – поранено.

Від початку поточної доби ворог вогневої активності не проявляв.
Докладніше про події в районі проведення операції буде поінформовано під час щоденного брифінгу представника Об’єднаних сил.”

Zobacz tłumaczenie

Na zakończenie tego wątku jeszcze krótka relacja z rejonu miejscowości Dolomitnoje, w rejonie Gorłówki:

***

I jeszcze kilka aktualnych filmów:

***

© Powyższy tekst jest chroniony prawem autorskim. Wykorzystanie, jego części lub całości, tylko pod warunkiem podania linku do źródła.

35 uwag do wpisu “Wojna domowa na Ukrainie 27.10.2018r.- 1237 dzień od nowego rozejmu.

 1. W ukraińskim „temacie gazowym”, szef ukraińskiego koncernu „Natfohaz” Kobolew wytłumaczył ze pieniadze jakie przyznał sobie za ‚zwycięstwo” (którego nie ma) nad rosyjskim ‚Gazpromem” przed sądem arbitrażowym w Sztokholmie (ok. 8 mln dolarów !) ‚przelał na konto mamy mieszkającej w USA” (czytać wyprowadził do tzw. raju podatkowego);
  https://korrespondent.net/business/companies/4026117-hlava-naftohaza-perevel-8-mln-premyy-mame-v-ssha
  I jeszcze raz Kobolew który „popisał się” nieoczekiwana szczerością ogłaszając ze „świat idzie do przodu”, a szanse Ukrainy by go dogonic (w rozumieniu rozwoju ekonomicznego) „padają w geometrycznym tempie” (!)
  https://korrespondent.net/ukraine/politics/4026370-hlava-naftohaza-nazval-ukraynu-feil-keisom

  Polubione przez 4 ludzi

 2. Ukraińska codziennosć, czyli w obwodzie mikołajowskim pracownicy słuzby zdrowia zablokowali jedną z tras krajowych domagając sie wypłaty zaległych wypłat;

  https://korrespondent.net/ukraine/4026414-v-nykolaevskoi-obalsty-medrabotnyky-perekryly-trassu
  Tymczasem w Kijowie, na reprezentacyjnej alei Kreszczatyk jeden z uczestników odbywającej się tam libacji alkoholowej…pogryzł swoich kompanów 🙂
  https://strana.ua/news/168358-novosti-kieva-na-kreshchatike-muzhchina-pokusal-ljudej.html
  I tradycyjna już nocna „draka” przed jedną z kijowskich knajp, zakończona strzelaniną. Jak informują ukromedia mężczyzna z kobietą postrzelili innego meżczyzne w noge, a następnie odjechali z miejsca zdarzenia samochodem marki Maybach;
  https://korrespondent.net/city/kiev/4026381-vozle-bara-v-kyeve-proyzoshla-draka-so-strelboi

  Polubione przez 3 ludzi

 3. Wielka klapa nowego ‚arcydzieła’ ukraińskiej propagandy, czyli nakreconego zgodnie z wszelkimi”prawidłami” UKROPROPGANDY gniota pt. „Znak wywoławczy Banderas”, który miał pokazywać „prawdziwe oblicze wojny na Donbasie”. Film nakręcone z wielkim jak na warunki ukraińskie budżetem, ok 40 mln hrywien, przez pierwsze trzy tygodnie wyświetlania w ukraińskich kinach zarobił 753 tys. hrywien i w związku z tym moze zostać zdjęty z ekranów;
  https://strana.ua/news/168380-film-pozyvnoj-banderas-provalilsja-v-prokate-ukrainy.html
  Ps. Podejrzewam że jego producentów przed klapą finansowa uratują „nasze” jełopy które tego gniota zakupią, o ile juz w niego nie zainwestowali…

  Polubione przez 3 ludzi

 4. Ta ich narracja w kwestii „nielegalnych polskich okupacji” oraz „potajemnie stawianych pomników polskiej dominacji” wpisują się w yo co i mamy u nas od pewnego czasu. Według naszych mundrych w Polsce również podstępnie i nielegalnie niejacy komuniści stawiali pomniki radzieckiej dominacji i „okupacji” kłamliwie nazywanej „wyzwoleniem spod okupacji hitlerowskiej”, skoro każdy głupi wie, że Polska spod owej okupacji hitlerowskiej wyzwoliła się samodzielnie w wyniku ogólnonarodowego powstania akowsko-poakowskiego.

  Polubione przez 3 ludzi

 5. „Al Jazeera”nie jest z mojej bajki, a tu prosze jak jeden z jej dziennikarzy ‚zgrillował” wicepremier Ukrainy d/s integracji euroatlantyckiej Iwannę Kłympusz – Cyncadze, zadając jej „niewygodne” pytania m.in o korzystanie z „usług” neonazistowskich ugrupowań (jak zwykle chodzi o ‚Azow”) w trakcie walk na Donbasie oraz ostrzeliwanie przez siły prokijowskie celów cywilnychk
  https://www.politnavigator.net/vy-obstrelivaete-mirnykh-zhitelejj-donbassa-zapadnyjj-vedushhijj-stydil-ukrainskuyu-chinovnicu.html
  https://www.aljazeera.com/programmes/upfront/2018/10/ukraine-losing-war-russia-181026074018347.html

  Polubione przez 3 ludzi

 6. Tymczasem prowadząca we wszystkich rankingach prezydenckich na Ukrainie była premier i szefowa opozycyjnego ugrupowania „Batkiwszczyna” Julia Tymoszenko, wzywajaca do bezwzględnej rozprawy z „separatystami z Donbasu” spotkała sie w szwajcarskiej Genewie z…przywódcą „separatystów z Katalonii” Carlesem Puigdemontem…
  https://strana.ua/news/168403-timoshenko-v-shvejtsarii-vstretilas-s-puchdemonom.html

  Polubione przez 3 ludzi

 7. „Tęczowa” Gazeta Wyborcza i jej czytelnicy na tropie „agentury Kremla”, czyli…
  http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114881,24049021,widziales-ten-filmik-zdenerwowal-cie-tak-rozegrali-cie-rosjanie.html#TRNajCzytSST
  Ps. Polecam przeczytać sobie komentarze gdzie czytelnicy „G.wno Wartej” nazywają PIS ‚rosyjską ekspozyturą” (!) i obwiniają Kreml o sponsorowanie zwolenników teorii spiskowych m.in o płaskiej Ziemi…

  Polubione przez 4 ludzi

 8. Zastępca Prokuratora Generalnego Ukrainy i jednozceśnie Naczelny Prokurator Wojskowe Matios poinformował o „stratach niebojowych” jakie poniosły ukraińskie siły zbrojne od poczatku konfliktu na Donbasie. Według przekazanych przez niego danych jest to 2700 osób, zarówno rannych jak i zabitych, w tym odnotowano 615 przypadków samobójstw oraz 228 zabójstw;
  http://alternatio.org/events/all/item/64113-voennyy-prokuror-matios-ozvuchil-uzhasayuschuyu-statistiku-neboevyh-poter-vsu-v-donbasse
  Dla zainteresowanych cały wywiad;
  https://zn.ua/interview/anatoliy-matios-chtoby-ne-bylo-neboevyh-poter-neobhodima-prevenciya-298326_.html

  Polubione przez 3 ludzi

 9. Ukraińska codzienność ciag dalszy. Strzelanina w miejscowości Enerhodar w obwodzie zaporoskim gdzie po kłótni pomiędzy dwójka meżczyzn jeden postrzelił drugiego w oko, a uciekajac ostrzelał przybyły na miejsce patrol policji. Policjanci nie pozostali dłużni i postrzelili awanturnika w szyję;
  https://strana.ua/news/168424-pod-zaporozhem-muzhchina-prostrelil-znakomomu-hlaz.html
  W miejscowości Irpień w obwodzie kijowskim obrzucono butelkami z płynem zapalającym samochod w którym jechał były radny miejski, a obecnie przedsiębiorca budowlany którego następnie podźgano go nożem i postrzelono;
  https://strana.ua/news/168407-v-irpene-napali-na-zastrojshchika-peshoho-muzhchina-v-bolnitse.html
  Z kolei w Żytomierzu zatrzymano członków grupy przestępczej zajmujacej się fałszowaniem dokumentów UE;
  https://strana.ua/news/168441-v-zhitomire-podelyvali-dokumenty-ukrainy-i-stran-es.html

  Polubione przez 3 ludzi

 10. Przypomniał o sobie „dobry wujcio Ukrainy z USA”, czyli specjalny wysłannik Departamentu Stanu USA d/s konfliktu na Ukrainie Kurt Volker który ogłosił ze nowe porozumienie Kijowa z MFW ‚wzmocni budzet Ukrainy”;
  https://korrespondent.net/ukraine/4026475-sohlashenye-s-mvf-ukrepyt-buidzhet-ukrayny-volker
  A także POPRAŁ (!) kolejne podwyżki cen gazu dla Ukraińców, ponieważ jak stwierdził „pomoże to w reformowaniu ukraińskiego sektora energetycznego” (?!);
  https://korrespondent.net/ukraine/4026475-sohlashenye-s-mvf-ukrepyt-buidzhet-ukrayny-volker

  Polubione przez 4 ludzi

 11. Wyprowadził 8 mln $ (które najpierw sam sobie przyznał ze środków z ukraińskiego budżetu) ‚do mamusi w USA”, czyli najprawdopodobniej do tzw. raju podatkowego, a teraz jeszcze dostał order „Za prace dla dobra Ukrainy” (!) Mowa o szefie „Naftohazu” Kobolewie którego takim „orderem” nagrodził lider (bo już nie używa tytułu „patriarchy”) tzw. cerkwi Prawosławnej Patriarchatu Kijowskiego Filaret;
  https://strana.ua/news/168439-kobolev-poluchil-ot-filareta-orden-svjatoho-andreja-pervozvannoho-ii-j-stepeni.html

  Polubione przez 3 ludzi

Możliwość komentowania jest wyłączona.