Wojna domowa na Ukrainie 23.12.2018r.- 1294 dzień od nowego rozejmu.


Naukowcy, eksperci, przedsiębiorcy, dziennikarze i działacze na Ukrainie wspólnie zwrócili się wczoraj (22 grudnia) w liście adresowanym do prezydenta Andrzeja Dudy z prośbą o pozostawienie na dotychczasowym stanowisku ambasadora RP w Kijowie Jana Piekło.

List osób popierających Jana Piekło w sprawie pozostawienia go na stanowisku polskiego ambasadora w Kijowie, został opublikowany na portalu https://www.petycjeonline.com/:

„”Warszawa-Kijów, 22.12.2018r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Pan Andrzej Duda

Szanowny Panie Prezydencie!

Z głęboką troską przyjęliśmy informację o odwołaniu ze stanowiska Ambasadora RP na Ukrainie Jana Piekło.
Jan Piekło pełni swoją misję na tym bardzo ważnym z punktu widzenia polskiej polityki zagranicznej stanowisku od października 2016 roku. Ten czas jest szczególnie trudnym, ale także istotnym zarówno dla Ukrainy jako państwa, jak i dla relacji polsko-ukraińskich. Konsekwencje dziś trwających procesów będą miały wpływ na sytuację w naszym regionie w najbliższych latach lub nawet dziesięcioleciach.
Od 2014 roku Ukraina zmaga się z rosyjską agresją zbrojną, a zarazem wdraża reformy będące konsekwencją przemian, jakie rozpoczęły się dzięki zwycięstwu Rewolucji Godności z przełomu 2013 i 2014 roku. Zmiany te, same w sobie niełatwe, są dodatkowo utrudniane przez agresywną politykę Federacji Rosyjskiej, której ostatnim aktem był otwarty atak na jednostki Sił Morskich Ukrainy w Cieśninie Kerczeńskiej 25 listopada tego roku. Trwająca już prawie pięć lat wojna w Donbasie oraz aneksja Krymu pochłonęły już wiele tysięcy ofiar – rannych i zabitych, a wielu Ukraińców musiało opuścić swoje domy. Niestety, nic nie wskazuje na to, by sytuacja miała ulec szybkiej poprawie. W tych okolicznościach wspólnym interesem Polski i Ukrainy jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa w regionie czego niezbędnym warunkiem jest stabilizacja Ukrainy jako suwerennego państwa. W tej sytuacji szczególnego znaczenia nabiera strategiczne partnerstwo polsko – ukraińskie..
Dzisiejsze relacje polsko-ukraińskie nie są wolne od trudnych, wymagających szczególnej uwagi kwestii. To przede wszystkim sprawy związane z tragiczną historią relacji polsko-ukraińskich w XX wieku. Ostatnim przejawem tego problemu są kontrowersje związane z ekshumacją ofiar zbrodni wołyńskiej oraz upamiętnianiem ofiar po obu stronach. Sfera ta wymaga zrównoważonego podejścia, głębokiej dyskusji oraz kontynuowania działań realizowanych na rzecz rozwiązania dzielących nasze narody problemów. Ostatnie posiedzenie Polsko-Ukraińskiego Forum Partnerstwa, które po półtorarocznej przerwie odbyło się 1 grudnia w Kijowie, w obecności ministrów spraw zagranicznych Polski i Ukrainy, stwarza nadzieję na osiągnięcie porozumienia w delikatnej materii polsko-ukraińskich stosunków na polu historycznym.
Uważamy, że w działaniach tych – zarówno związanych ze wspieraniem Ukrainy na polu dyplomatycznym, jak i dotyczących dwustronnych relacji w wymiarze historycznym i bieżącej polityki – zasadnicze jest budowanie zaufania. Dlatego Polskę na Ukrainie powinien reprezentować nadal dotychczasowy Ambasador Jan Piekło.
Ambasador Jan Piekło posiada w swojej biografii doświadczenia związane z obserwacją konfliktów zbrojnych. W latach dziewięćdziesiątych XX wieku jako dziennikarz był obecny w byłej Jugosławii w czasie trwającej tam wówczas wojny. Dzięki temu posiada on głębokie zrozumienie szczególnych uwarunkowań i problemów, z którymi mierzy się teraz Ukraina. Również jego orientacja w problematyce dotyczącej relacji polsko-ukraińskich jest w naszej ocenie wyjątkowa. Warto tu wspomnieć, iż Jan Piekło przez wiele lat kierował Fundacją Współpracy Polsko-Amerykańsko-Ukraińskiej PAUCI. Jako środowisko naukowców, dziennikarzy i ekspertów zdajemy sobie sprawę, że niewiele jest osób tak doskonale poruszających się w przestrzeni relacji polsko-ukraińskich i tak dobrze rozumiejących zachodzące na Ukrainie przeobrażenia społeczno-polityczne i kulturowe. Zmiana na stanowisku ambasadora na Ukrainie budzi również obawy wśród Polaków na Ukrainie – zarówno zamieszkujących tutaj od pokoleń, jak i polskich przedsiębiorców, których praca pozostaje niełatwą wobec niewiadomych konsekwencji obecnej sytuacji geopolitycznej i nadchodzących wyborów.
Wobec powyższego zwracamy się z prośbą o pozostawienie na dotychczasowym stanowisku Ambasadora Jana Piekło do końca okresu urzędowania, lub chociażby do końca kampanii wyborczej przed wyborami do Rady Najwyższej Ukrainy.”

Pod listem podpisali się:

Monika Andruszewska, dziennikarka
Bogumiła Berdychowska, ekspert od spraw wschodnich
Jakub Biernat, dziennikarz, TV Biełsat
Paweł Bobołowicz, dziennikarz
Anna Bojanowska-Sosnowska, wiceprezes Fundacji Ambitna Polska
Piotr Ciarkowski, przedsiębiorca, właściciel firmy Bikor
Oleg Dubisz, pierwszy wiceprezes, Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza
Marcin Frenkel, politolog, publicysta, Uniwersytet Łódzki
Marcin Giełzak, przedsiębiorca, historyk, publicysta, członek rady fundacji Ambitna Polska
Switłana Gienina, działacz polonijny w sferze biznesu
Tomasz Grzywaczewski, dziennikarz i reportażysta
prof. Igor Hałagida, historyk, Uniwersytet Gdański
prof. Ola Hnatiuk, ukrainistka, UW, Instytut Slawistyki PAN
Natalia Iwanciw, Prezes Centrum Kultury i Języka Polskiego w Czortkowie
Wojciech Jakóbik, redaktor naczelny Biznesalert.pl
Wojciech Jankowski, dziennikarz, Kurier Galicyjski
dr Barbara Jundo-Kaliszewska, historyk, Uniwersytet Łódzki
dr Tomasz Kamiński, politolog, Uniwersytet Łódzki
dr Joanna Konieczna-Sałamatin, socjolożka, Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego
dr Piotr Kościński, dziennikarz i medioznawca
Ludmiła Krywa, doktorant, członek Stowarzyszenia Polaków w Humaniu, Ognisko
dr Tomasz Lachowski, prawnik, Uniwersytet Łódzki
Piotr Maciążek, dziennikarz
Dariusz Materniak, dziennikarz, Portal Polsko-Ukraiński polukr.net
dr Mikołaj Mirowski, historyk, publicysta
Olga Myczkowska, Prezes Romanowskiego Polskiego Kulturalno-Oświatowego Stowarzyszenia
Stanisław Panteluk, redaktor naczelny pisma Dziennik Kijowski
Wojciech Pokora, dziennikarz, Stop Fake Polska
Maria Przełomiec, dziennikarka, TVP
Marcin Rey, bloger
Agnieszka Romaszewska, dziennikarka, dyrektorka TV Biełsat
Andrzej Rosiński, historyk, dyplomata
Juliusz Sabak, dziennikarz, Defence24.pl
Krzysztof Siedlecki, przedsiębiorca, starszy partner ABSC Ltd.
Maria Siwko, dyrektor, Federacja Organizacji Polskich. Dom Polski
dr Olga Solarz, ukrainistka, antropolożka
dr Wojciech Stanisławski, historyk
dr Stanisław Stępień, dyrektor Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego
Prof. dr hab. Lech Aleksy Suchomłynow, prezes Polskiego Kulturalno-Oświatowego Towarzystwa „Odrodzenie” w Berdiańsku
dr hab. Andrzej Szeptycki, Instytut Stosunków Międzynarodowych UW
Wiktoria Szewczenko, prezes Polskiego Stowarzyszenia im. Juliana Lublińskiego w Nowogrodzie Wołyńskim
Zbigniew Szołyga, manager
Helena Udowenko, prezes Stowarzyszenia Miłośników Języka i Kultury Polskiej „Most Nadziei” w Starobielsku
Janusz Wdzięczak, członek zwyczajny Thomas Jefferson Research Center (Gruzja)
dr Ludwika Włodek, Studium Europy Wschodniej UW
Piotr Zaremba, dziennikarz, publicysta

Prezes, zarząd i prezesi obwodowi Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie:
Emilia Chmielowa, prezes Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie i członek Rady Wspólnot Polonijnych przy urzędzie Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego
Maria Siwko, Dom Polski w Kijowie
Walentyna Melnyk
Teresa Dutkewycz
Elżbieta Korowiecka
Oksana Basiuk
Jewhen Deneka
Olga Miedwiediewa
Władysław Strutyński
Witalij Lisecki
Oksana Ahratina
Larysa Chyżniak
Nadia Susznicka
Anelia Łazańska
Ołena Szumańska
Helena Tryhub
Wiktoria Melnyk
Halina Kondronkina
Małgorzata Miedwiediewa
Natalia Czajkowska
Ołena Nowak
Petro Siwko
Wiktoria Kowalska
Petro Polański
Eleonora Popowycz
Pawło Wysznewski
Stanisław Duryś
Adam Chłopak

Jak widzimy wreszcie ujawniło się w pełnej krasie lobby proukraińskie, którego człowiekiem na stanowisku ambasadora Polski na Ukrainie, był Jan Piekło.

Dlatego też nie ma co się dziwić, że w sprawach zasadniczych, tj. dotyczących polskiej racji stanu, od strony ukraińskiej nic nie mogliśmy wyegzekwować. Zresztą autorzy listu, w sposób nie zawoalowany potwierdzają to pisząc, że Jan Piekło jako polski ambasador na Ukrainie, budował zaufanie nie tylko na polu dyplomatycznym, ale także w obszarze dotyczącym „dwustronnych relacji w wymiarze historycznym i bieżącej polityki”.

W efekcie, jest to co jest, a więc liczne- mające miejsce w tym roku, prowokacje wobec polskich placówek dyplomatycznych i miejsc pamięci narodowej na Ukrainie, buta przedstawicieli władz tego kraju wobec problematyki polskich ofiar zbrodni ludobójstwa dokonanego przez Ukraińców, w ramach wyznawanej przez nich ideologii ukraińskiego nazizmu. A poza tym, gloryfikacja twórców ideologii, która doprowadziła do tej zbrodni oraz ukraińskich dowódców i członków band OUN-UPA będących bezpośrednimi sprawcami zbrodni na Polakach i innych mniejszościach narodowych. Nie dość tego, władze Ukrainy blokują możliwość przeprowadzenia na terenie Ukrainy badań na temat dokonanej na naszych Rodakach zbrodni, a więc upamiętnienie miejsc oraz dokonanie ekshumacji szczątków pomordowanych. Nie mówiąc już tu o ostatniej nowelizacji ustawy o mniejszościach etnicznych pozbawiająca je podstawowych praw gwarantowanych przez porozumienia międzynarodowe.

Symbolem prawdziwego oblicza stosunków ukraińsko-polskich są sławne już dwa lwy ukryte w szczelnie zabitych skrzyniach na cmentarzu Orląt Lwowskich we Lwowie.

I to wszystko właśnie się działo za kadencji dotychczasowego ambasadora- Jana Piekło, który dosłownie nic nie zrobił w kierunku egzekwowania polskich słusznych praw od strony ukraińskiej.

Dlatego też lobby ukraińskie tak mocno popierało i popiera jego osobę, na co dowodem jest w/w list i osoby pod nim podpisane.

https://dorzeczy.pl/kraj/87868/Romaszewska-Przelomiec-Rey-i-inni-Apeluja-do-prezydenta-o-nieodwolywanie-Jana-Pieklo.html.

***

Na tym kończąc ten wstęp przechodzę teraz do kolejnej relacji z wojny domowej na południowo-wschodniej Ukrainie.

Minionej doby, na donieckim odcinku frontu, ukraińscy żołnierze prowadząc ostrzał w godzinach, od 05:55 do 22:50, 19 razy naruszyli warunki rozejmu.

Ostrzały prowadzone były przy użyciu: czołgu (1 wystrzał), moździerzy kaliber 120 (1 min) i 82 mm (5 min), działka przeciwlotniczego ZU-23-2 (50 wystrzałów) oraz granatników: AGS-17 (58 granatów), SPG-9 (11 granatów) i RPG-7 (2 granaty), a także opancerzonego wozu bojowego BMP-1 (30 wystrzałów) i broni maszynowej, w tym ciężkiej.

Ostrzeliwane były następujące okolice: Gorłówka (osiedle przy kopalni im. Gagarina i Szirokaja Bałka), Doniecka (rejon serwisu „Volvo-Center”, osiedle przy kopalni Trudowskaja oraz wieś Żabiczewo- na obrzeżach Doniecka oraz Jasinowata, Spartakus, Staromichajłowka i Aleksandrowka) oraz południowy odcinek frontu (Dokuczajewsk, Sachanka i Leninskoje).

W wyniku tych ostrzałów na terytorium DRL spadły 173 pociski wobec 50 z dnia poprzedniego, czego skutkiem było m.in. uszkodzenie domu jednorodzinnego znajdującego się przy ulicy Żukowskiego nr. 26 w Staromichajłowce.

Największe natężenie ostrzałów miało miejsce w rejonie Doniecka.

Poniżej raport za ostatnią dobę, sporządzony przez centrum prasowe ukraińskiego sztabu generalnego prowadzącego operację pacyfikacyjną przez połączone siły (Операція об’єднаних сил / Joint forces operation- OOS/JFO) ukraińskich formacji zbrojnych w Donbasie, na temat sytuacji na linii frontu:

Операція об’єднаних сил / Joint forces operation

1 min.

„Зведення станом на 07:00 23 грудня 2018 року.

22 грудня російські окупаційні війська 5 разів порушили режим припинення вогню. При цьому зафіксовано 1 випадок застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами.

Зокрема, ворог здійснив прицільний обстріл з міномету калібру 120 мм в районі населеного пункту Водяне на Маріупольському напрямку.

Крім того, опорні пункти наших військ були обстріляні з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї поблизу селища Новотошківське, що на Луганському напрямку в районі населеного пункту Красногорівка – на Донецькому напрямку, а також поблизу населених пунктів Чермалик, Гнутове на Маріупольському напрямку.
Внаслідок бойових дій, жоден український військовий не постраждав.

За даними розвідки, 22 грудня двох окупантів було знищено та одного поранено.

Протягом поточної доби ворог вогонь не відкривав.

Докладніше про події в районі проведення операції
буде поінформовано під час щоденного брифінгу представника Об’єднаних сил.”

Zobacz tłumaczenie

***

Na koniec trochę zdjęć:

Szachtiersk- uroczystość choinkowa.

Impreza choinkowa w Doniecku.

I jeszcze kilka aktualnych filmów:

***

© Powyższy tekst jest chroniony prawem autorskim. Wykorzystanie, jego części lub całości, tylko pod warunkiem podania linku do źródła.

31 uwag do wpisu “Wojna domowa na Ukrainie 23.12.2018r.- 1294 dzień od nowego rozejmu.

 1. Rosnie znaczenie Ukrainy jako „ośrodka przerzutowego” nielegalnych migrantów do UE. Według oficjalnych danych przedstawionych przez ukraińska służbę graniczną liczba nielegalnych migrantów na terytorium Ukrainy wzrosła o 20-30 % w porównaniu z 2017 rokiem, a są to głównie „obywatele” Wietnamu, Bangladeszu, Sri Lanki, Turcji, Pakistanu, Мaroka, Iraku, Indii oraz Mołdawii;
  https://korrespondent.net/ukraine/4046798-potok-nelehalnykh-myhrantov-v-ukraynu-vyros-v-2018

  Polubione przez 4 ludzi

 2. OT światowe, czyli francuski „Neron” Macron „wbija szpile” w US Donalda w ramach rewanżu za wcześniejsze „tłity” US Donalda o „buncie żółtych kamizelek”, krytykujac decyzję o „wyjsciu” sił amerykańskich z Syrii;
  https://korrespondent.net/world/4046813-makron-raskrytykoval-ssha-za-vykhod-yz-syryy
  A „sułtan” Erdogan obrał sobie „na cel” (kolejny juz raz) Izrael, który oskarżył o „stosowanie państwowego terroru” w odpowiedzi na podobne oskarżenia wobec Turcji ze strony premiera Izraela Netanjahu;
  https://korrespondent.net/world/4046831-erdohan-obvynyl-yzrayl-v-hosudarstvennom-terrore

  Polubione przez 4 ludzi

 3. Ukraiński portal „Strana.ua” o trwającym w Rosji procesie zmiany obowiazujacych procedur prawnych dla obywateli innych państw chcących otrzymac obywatelstwo Rosji, który W SZCZEGÓLNOŚCI MA UŁATWIĆ UZYSKIWANIE ROSYJSKIEGO OBYWATELSTWA MIESZKAŃCOM REPUBLIK Z DONBASU. Autorka artykułu m.in napisała że może się okazać że już wiosną tego roku większość mieszkańców republik z Donbasu może sie okazać właścicielami rosyjskiego paszportu, czyli obywatelami Federacji Rosyjskiej…
  https://strana.ua/news/177362-hrazhdanstvo-rf-dlja-zhitelej-donbassa-2018-2019-kak-poluchit-pasport-po-uproshchennoj-protsedure.html

  Polubione przez 4 ludzi

  • Ta ustawa pozwala na więcej. Już niedługo większość mieszkańców wschodnich i południowych obwodów Ukrainy może zostać obywatelami FR. Gdyby te obwody ogłosiły secesje to z „Ukrainy” zostałoby tylko kilka ichnich województw+Kijów.

   Polubione przez 4 ludzi

 4. Popularny ukraiński bloger i „wolontariusz ATO” Jurij Kasjanow jak zwykle krytycznie o tym co się dzieje na „pomajdanowej” Ukrainie, czyli z szyderstwem o „uroczystym” otwarciu odremontowanego aresztu śledczego w Kijowie. Cytat „Pozostaje [już] tylko uroczyste otwarcie cmentarza – ze wstążką oraz bankietem…i bonami podarunkowymi dla pierwszych klientów” 🙂 🙂 🙂
  https://strana.ua/opinions/178052-teper-ostalos-tolko-torzhestvenno-otkryt-kladbishche-s-lentochkoj-i-banketom.html

  Polubione przez 3 ludzi

 5. Znowu „zaatakowali” popularni rosyjscy prankerzy „Wowan” i „Leksus”, którzy „na widelec” wzięli tym razem „zwierzchnika” nowo powołanej na Ukrainie „cerkwi”, czyli metropolitę Epifaniusza. A ten m.in się wygadał ze na stanowisku Prezydenta Ukrainy „widzi tylko Poroszenke”;
  https://strana.ua/news/177991-opublikovan-tekst-razhovora-mitropolita-epifanija-s-prankerom-leksusom.html
  I w tematach religijnych były tzw. patriarcha kijowski Filaret przyznał ze „współpracował z KGB”, ale tylko ze względu na to ze grozili mu „rozstrzelaniem” oraz że podobno na nikogo nie donosił…
  https://strana.ua/news/178002–filaret-rasskazal-chto-sotrudnichal-s-khb-no-na-ljudej-ne-donosil-i-kak-eho-za-eto-chut-ne-rasstreljali.html

  Polubione przez 3 ludzi

 6. Ukraińska codzienność, czyli jednemu z mieszkańców obwodu charkowskiego „udzieliła się” świąteczna atmosfera i po domowej awanturze wybiegł na podwórko i zaczął strzelac z posiadanego przez siebie karabinu (na szczęście w powietrze). Awanturnika „spacyfikowali” wezwani na miejsce funkcjonariusze policyjnego „specnazu’;
  https://strana.ua/news/177952-v-kharkove-pjanyj-possorilsja-s-rodstvennikami-i-nachal-streljat-v-vozdukh.html
  „Draka” w jednym z kijowskich marketów, w którym jak zauważyły ukromedia miał się wczesniej fotografować Poroszenko z dziećmi;
  https://strana.ua/news/178066-video-pered-pjanoj-drakoj-v-supermarkete-v-kotorom-poroshenko-fotohrafiruetsja-s-detmi.html

  Polubione przez 3 ludzi

 7. Ciąg dalszy sprawy fabryki „Roshen’ (firma Poroszenki) w rosyjskim Lipiecku. Ukromedia informują że rosyjskie służby podatkowe na wniosek sądu zajęły konta i rachunki bankowe należące do fabryki w Lipiecku, w związku ze sprawa niepłacenia przez nią podatków rosyjskiemu „fiskusowi” oraz zaległosci płacowych wobec jej pracowników. W oficjalnym komunikacie zarząd fabryki wyraził z tego powodu oburzenie nazywajac to co sie stało „działaniami bezprawnymi”;
  https://24tv.ua/ru/rossijskie_nalogoviki_snjali_vse_dengi_so_schetov_fabriki_roshen_v_lipecke_izvestna_prichina_n1084842

  Polubione przez 3 ludzi

 8. Były izraelski wojskowy, a obecnie „instruktor” w siłach zbrojnych Ukrainy Tzvi Arieli ostro o „ukropatriotach” którzy w internecie pokazywali nazistowską symbolikę na „znak solidarności” z ukraińskim „desantnikiem” obwieszonym takową podczas „sesji” z Poroszenką. Izraelczyk nazwał ich „DEBILAMI” oraz „AGENTAMI WPŁYWU ROSJI” kompromitującymi obecną Ukrainę w oczach Zachodu;
  >https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10215823185065850&id=1031581563

  Polubione przez 4 ludzi

 9. Prawie jedna piąta ludności Ukrainy opuściła kraj i wyjechała do pracy w innych państwach – poinformował minister polityki społecznej Ukrainy Andriej Rewa na antenie telewizji „112 Ukraina”.
  https://pl.sputniknews.com/swiat/201812239451509-ukraina-emigracja-sputnik/
  Komentarz: Każdy kto może opuszcza te krainę szczęśliwości. Jeszcze parę lat, parę ustaw podpiszą na Kremlu, a może się okazać, że już pozostali tylko kalecy, emeryci, oligarchowie i neobanderowcy.

  Polubione przez 4 ludzi

 10. „Szczyry ukropatriota”, redaktor naczelny ukraińskiego portalu ‚Censor.net” Jurij Butusow alarmuje o stanie ukraińskich ‚wojsk obrony terytorialnej”, powołujac sie na „raport” stworzony przez jednego z oficerów (w stopniu majora) tej ukraińskiej formacji. Oficer widzi tylko jeden „pozytyw” tej formacji, czyli to ze ona w ogóle istnieje, reszta poczawszy od dowodzenia, organizacji, uzbrojenia, a nawet żywienia, to jak „poetycko” ujał jeden z polskich ministrów, „Ch.j, d.pa i kamieni kupa”…
  >https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/2595582140482066

  Polubione przez 4 ludzi

 11. Radosnych, rodzinnych , spokojnych , pełnych ciepła , nadziei i miłości, Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności ,sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym , a także uśmiechu, 🙂 wśród natłoku spraw codziennych i magicznej atmosfery, nie tylko podczas wigilijnej kolacji ,ale w każdym dniu, zbliżającego się Nowego 2019 Roku dla wszystkich z państwa. 🙂
  Niech optymizm i pozytywne nastawienie do świata i innych ludzi, nie opuszcza was każdego dnia.

  🙂

  Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką.

  Udanych Świat Bożego Narodzenia dla wszystkich z państwa.

  Spokojnej nocy.

  http://ocdn.eu/pulscms-transforms/1/WKuk9kpTURBXy9jMTcxZGI2NmI1MDQ1NzI1MDMxZGYzMGE1MTFiOWFjZi5wbmeRkwLNAyYAgqEwAaExAA

  Do usłyszenia za kilka dni.

  Dobranoc

  Polubione przez 3 ludzi

 12. „Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką”
  Na początku nic nie było potem nastąpiła światłość, żeby to nic było lepiej widać!!
  Który to naród kroczył w ciemnościach?
  Który w światłości?(oprócz Watykanu).

  Polubienie

Możliwość komentowania jest wyłączona.