Wojna domowa na Ukrainie 27.03.2019r.- 1389 dzień od nowego rozejmu.


„Otwarcie Domu Polskiego we Lwowie jest planowane na rok 2021”– poinformowali prawie dwa tygodnie temu podczas wizytacji tego obiektu szef kancelarii Senatu RP minister Jakub Kowalski i prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Dariusz Piotr Bonisławski.

Rozpoczęta pod koniec 2015 roku budowa Domu Polskiego we Lwowie miała być ukończona w listopadzie 2018 roku, czyli w 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Niestety nie udało się to. Przesunięto wtedy datę oddania do użytku tego obiektu na 2020 rok, kiedy to miał być ostatecznie przygotowany do otwarcia jest planowane zakończenie budowy obiektu. Obecnie okazuje się, że ten dzierżawiony tylko na 49 lat z łaski ukraińskich włodarzy Lwowa, a którego orientacyjny koszt na obecną chwilę wzrósł grubo o ponad dwa razy od początkowych założeń na poziomie 17 mln złotych, ostatecznie ustalono go na 42-43 mln złotych, ma być oddany do użytku dopiero w 2021 roku. A więc jak dobrze pójdzie- trzy lata po setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Niezłe tempo. Może wreszcie na początku kadencji Sejmu uda się tą jakże istotną dla prestiżu Polski inwestycję dokończyć. Polacy na Ukrainie czekają na to z niecierpliwością.

Przypomnę, że Polska otrzymała od Rady Miasta Lwowa teren pod budowę Domu Polskiego w 2013 roku. W przyszłości miejsce to ma być siedzibą stowarzyszeń polskich, centrum kultury polskiej i miejscem dialogu polsko-ukraińskiego.

Dom Polski we Lwowie ma składać się z dwóch części: starej, czyli dawnych koszar wojskowych i nowej, która jest w budowie. W nowym skrzydle swoją siedzibę będą miały organizacje polskie, znajdzie się tam również sala widowiska, z której prawdopodobnie będzie korzystał między innymi Teatr Polski. Dawne koszary zamienią się w hotel i restaurację. Projekt jest wzorowany na Domu Kultury Polskiej w Wilnie, w który od 2001 roku odbywają się polskie koncerty, wystawy, imprezy czy spektakle teatralne.

Pomimo tych bardzo ambitnych planów budowa Domu Polskiego ww Lwowie idzie jak po grudzie.

Ponad 6 lat temu w grudniu 2013 roku lwowski samorząd przekazał miejscowym Polakom symboliczne klucze do długo oczekiwanego i dla wielu wymarzonego Domu Polskiego. Niestety, choć decyzja o inwestycji zapadła z jej realizacją od początku były problemy. Prace ostatecznie ruszyły wiosną 2016 roku. Ale już kolejny rok rozpoczął się gwałtownym zwolnieniem prac. Bo przez kilka miesięcy nie wiadomo było kto i ile za nie zapłaci. Już w lipcu było wiadomo, że harmonogram prac stał się nieaktualny i dopiero jesienią prace znowu nabrały tempa dzięki ponad 4 milionom przekazanym przez polski senat. W zeszłym roku roku pieniędzy było już dwa razy więcej bo w sumie ponad 10 mln złotych ale sytuacja niestety się powtórzyła. Między innymi w związku ze zmianą projektu i całkiem nowym pozwoleniem na budowę, ale nie tylko, jest też nowy wykonawca.

Opóźnienie budowy Domu Polskiego wynikało z trudności czynionych przez administrację Lwowa.

Chodzi o to, że kiedy inwestor przejął już działkę w celu rozpoczęcia budowy, okazało się, że jej warunki dzierżawy nie są takie same jak w dokumencie przekazania działki. Zamiast 49 lat, Ukraińcy zaoferowali tylko pięcioletni okres dzierżawy.

Pretekstem do tak drastycznego ograniczenia terminu dzierżawy, który nota bene całkowicie zmieniał jej warunki, co praktycznie robiło z tej inwestycji zamysł nieopłacalny.

Pretekstem do zmiany okresu dzierżawy było zdaniem lwowskich władz to, że część działki przylegająca do ulicy podlega innym przepisom niż działka, na której znajdują się obiekty, które docelowo mają służyć celom Domu Polskiego. Co ciekawe, działka ma ok. 5 tys. metrów, a tylko 700 metrów kwadratowych objętych jest ograniczeniami użytkowania. Nieruchomość stanowi jednak spójną całość.

Kłody rzucane przez włodarzy Lwowa dotyczące sprawy budowy Domu Polskiego są tylko czubkiem góry lodowej.

I tak, Rada Miejska w Przemyślu w dniu 05.12.1994 r. podjęła uchwałę dotyczącą podpisania umowy o współpracy między Przemyślem i Lwowem. 10 czerwca 1995r. w Przemyślu nastąpiło uroczyste podpisanie umowy między miastami. Współpraca się rozwijała……. ale tylko jednostronnie. Radcy z Przemyśl obdarowywali Ukraińców wszystkim tym czego tylko oni sobe zażyczyli, np.: gmach Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej, zespół budynków Szkoły przy ul.Basztowej, Ukraiński Dom Ludowy, itd. W tym samym czasie Ukraińcy ze Lwowa odwrotnie, najwyżej obiecywali.

Przykładowo- tak postępuje strona polska w stosunku do społeczności ukraińskiej mieszkającej w Przemyślu. 21 marca 2011 roku Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma podpisał akt notarialny przenoszący prawo własności budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki 5 w Przemyślu, którym jest Ukraiński Dom Ludowy na Związkek Ukraińców w Polsce (ZUwP). Zgodnie z wnioskiem ZUwP, za zgodą wojewody Podkarpackiego, zbycie nastąpiło z 99% upustem. Piotr Tyma, prezes Zarządu Głównego Związku Ukraińców w Polsce zapewnił, że też popiera sprawę Domu Polskiego we Lwowie, na zasadzie wzajemności.

A jak w sprawie problemu Domu Polskiego we Lwowie postąpiła Rada Miejska Lwowa?

Wyglądało to tak: nie oddano żadnego budynku polskiego na placówkę kulturalną by służyła podtrzymaniu kultury, języka i tradycji Polaków żyjących we Lwowie. Zamiast tego w 2013 r. samorząd Lwowa przekazał miejscowym Polakom symboliczne klucze do starego budynku kiedyś należący do wojska, który musi przed tym jednak zostać gruntownie wyremontowany bo nie nadaje się do użytku, dlatego obok ma powstać nowy budynek . Obydwa mają być połączone przeszklonym patio. Obiekt przekazano po wielkich bojach tylko na 49 lat, w Przemyślu oddawane są budynki na stałą własność i bardzo często wyremontowane.

Trzeba dodać, że nawet w kwestii przekazania symbolicznych kluczy na przyszły Dom Polski, było to postępowanie cyniczne i zaplanowane szyderstwo z Polaków,które to zostały uroczyście złożone w ręce przedstawicieli Polonii w dawnym polskim Domu Katolickim, przemianowanym przez ukraińskie władze na Teatr im. „Łesi Ukrainki” (https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81esia_Ukrainka).

Trzeba postawić pytanie, ile są warte zapewnienia prezesa ZUwP Piotra Tymy, który obiecywał spełnić oczekiwania Polaków ze Lwowa w sprawie przekazania im budynku na otworzenie Domu Polskiego, po to tylko aby wyłudzić w tym samym czasie od władz miasta Przemyśla Ukraiński Dom Ludowy.

Podobnie przedstawia się sprawa z posłem Markiem Rząsą (PO), który także zobowiązywał się do osobistej interwencji u władz miasta Lwowa, by na zasadzie wzajemności oddano budynki społeczności polskiej mieszkającej we Lwowie. Jednak poseł Rząsa ograniczył się tylko do interwencji w polskim MSZ mimo to, że obiecywał iż załatwi tą sprawę bezpośrednio z władzami Lwowa. Dodatkowo, żadne lokalne władze z Podkarpacia nie wsparły działań społeczności polskiej we Lwowie w kwestii odzyskania polskiego mienia, w tym władze przemyskie i parlamentarzyści z regionu podkarpackiego, jak też Małgorzata Chomycz- wojewoda Podkarpacki, która osobiście uczestniczyła przy przekazaniu Domu Ludowego dla społeczności ukraińskiej. W sprawie tego Ukraińskiego Domu Ludowego był w Przemyślu nawet osobiście były prezydent Ukrainy- Wiktor Juszczenko.

Dodam, że odnosi się to również do hierarchów naszego kościoła, którzy także nie wspierają wiernych rzymskokatolickich we Lwowie celem odzyskania swoich świątyń. Jeżeli nie znają drogi lub boją się pielgrzymować do Lwowa w sprawach misyjnych np. celem zażegnania ostatnich gdzie dochodzi ciągle na tym tle do różnych incydentów i awantur, np. grekokatolicy z parafii pw. Ofiarowania Pańskiego, korzystającej z dawnego rzymskokatolickiego kościoła Matki Bożej Gromnicznej, nie wpuszczają rzymskich katolików do ich świątyni na Pasterkę. Łacinnikom nie pozwala się też odprawić tam Mszy Św. w Boże Narodzenie, to przecież często bywają w Watykanie i tam u papieża mogą interweniować. Niestety, ale tego nie robią chowając głowy w piasek.

W tym samym czasie, władze Lwowa, w ramach swoiście pojętej przyjaźni z Lachami, decyzją Lwowskiej Rady Obwodowej, rok 2019 został ogłoszony rokiem Stepana Bandery i Organizacji Ukraiński Nacjonalistów. Czyli tych, którzy podżegali, organizowali i uczestniczyli w fali zbrodni ludobójstwa dokonanego na Polakach w Galicji Wschodniej i na Wołyniu, w wyniku czego mogło zostać zabitych nawet ponad 200 tys. naszych Rodaków.

Nie dość tego, decyzją centralnych władz Ukrainy, polscy naukowcy nie mogą przeprowadzić obiektywnych i rzetelnych badań na temat dokonanej na Polakach zbrodni, zabraniając im dokonywania ekshumacji oraz lokalizacji miejsc pochówku ofiar i ich upamiętnienia.

Zaprzeczają również oficjalnie popełnienia przez Ukraińców tej potwornej zbrodni na swych sąsiadach- Polakach, gloryfikując jednocześnie zbrodniarzy i ideologię ukraińskiego nazizmu, która do niej doprowadziła.

Niszczeją także celowo pozostawione bez żadnej opieki ostatnie ślady tysiącletniej kultury polskiej i polskości tych ziem.

To są prawdziwe przyczyny opóźnień budowy Domu Polskiego oraz niesymetrycznie wdrożonych warunków pojednania między Polską a Ukrainą, na których to Polska traci a Ukrainy tylko zyskuje. Czyli, że Ukraińcy są przez polskie władze nagradzani za swe zbrodnie dokonane na Polakach i ich obecny stosunek do mniejszości polskiej na Ukrainie.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Dom_Polski_we_Lwowie,

http://www.tvpparlament.pl/aktualnosci/problem-z-ukonczeniem-budowy-domu-polskiego-we-lwowie/33161276,

http://nowa.wspolnotapolska.org.pl/lwow/index.php.

***

Na tym kończąc ten wstęp, przechodzę teraz do relacji z kolejnego dnia wojny domowej na południowo-wschodniej Ukrainie.

W ciągu minionej doby na donieckim odcinku frontu, ukraińscy żołnierze prowadząc ostrzały przy użyciu: cięzkiej artylerii kaliber 152 mm (17 pocisków), moździerzy kaliber 120 mm (36 min) oraz granatników: AGS-17 (68 granaty), SPG-9 (9 granatów) i RPG-7 (3 granaty) oraz broni maszynowej, w tym ciężkiej, 12 razy naruszyli warunki rozejmu. W wyniku tych ostrzałów na terytorium DRL spadło 116 pocisków (wobec 142 z dnia poprzedniego), co spowodowało uszkodzenie w Gorłówce jednego mieszkania przy ulicy Strożko nr. 139 m. 10 i jednego domu przy ulicy Artylerzystów nr 71 A. Kilka pocisków kaliber 152 mm spadło w pobliżu punktu kontrolnego Jelenowka.

Ostrzały prowadzone były w stronę następujących rejonów: Gorłówki (osiedle mieszkaniowe przy kopalni im. Gagarina- na obrzeżach Gorłówki oraz na przedmieścia Dolomitnoje- na łuku swiatłodarskim), Doniecka (Wasilewka, Krutaja Bałka, Aleksandrowka i punktu kontrolnego Jelenowka) oraz na południowym odcinku frontu (Leninskoje i Sachanka).

Poza tym, minionej doby na ługańskim odcinku frontu, ukraińscy żołnierze prowadząc ostrzały przy użyciu: ciężkiej artylerii kaliber 152 (25 pocisków) i 122 mm (10 pocisków), opancerzonego wozu bojowego BMP-1 (2 wystrzały), moździerzy kaliber 120 (6 min) i 82 mm (15 min) oraz granatników: AGS-17 (40 granatów), SPG-9 (20 granatów) i RPG-7 (8 granatów), a także broni maszynowej, w tym ciężkiej, 7 razy naruszyli warunki rozejmu.

Ostrzały prowadzone były z kierunku: Zołotoje-4 (11:30 i 14:15), Nowotoszkowskoje (12:40), Popasnej (16:15), Krimskoje (19:40 i 21:30) oraz Mironowskiego (01:10), w stronę: Zołotoje-5, Donieckiego, Kalinowa Borszczowatoje, Frunze, Ziełoboka i Ałmaznej.

Łącznie na terytorium ŁRL minionej doby spadły 134 pociski.

Poniżej raport za ostatnią dobę, sporządzony przez centrum prasowe ukraińskiego sztabu generalnego prowadzącego operację pacyfikacyjną przez połączone siły (Операція об’єднаних сил / Joint forces operation- OOS/JFO) ukraińskich formacji zbrojnych w Donbasie, na temat sytuacji wzdłuż linii frontu:

Операція об’єднаних сил / Joint forces operation

1 min.

„Зведення станом на 07:00 27 березня 2019 року.

26 березня російські окупаційні війська 23 рази обстріляли позиції підрозділів Об’єднаних сил, при цьому шість разів застосували заборонені Мінськими домовленостями міномети калібрів 120 та 82 мм із витратою 47 мін. Крім того, противник обстрілював наших захисників із протитанкових ракетних комплексів, озброєння бойової машини піхоти, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання „Схід” окупанти здійснили 17 обстрілів:
з мінометів калібру 120 мм та гранатометів різних систем – у районі населеного пункту ВОДЯНЕ;
чотири рази, з ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї – поблизу міста АВДІЇВКА;
тричі, з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – у районі населеного пункту ЛЕБЕДИНСЬКЕ;
двічі, з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля міста МАР’ЇНКА;
з автоматичних станкових гранатометів – поблизу населених пунктів ВЕРХНЬОТОРЕЦЬКЕ та НОВОТРОЇЦЬКЕ;
з великокаліберних кулеметів – біля міста КРАСНОГОРІВКА;
зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – у районі населеного пункту КАМ’ЯНКА;
з ручних протитанкових гранатометів – поблизу шахти БУТІВКА;
зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – у районі населеного пункту МИКОЛАЇВКА;
зі станкових протитанкових гранатометів – біля населеного пункту ЧЕРМАЛИК.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання „Північ” ворог відкривав вогонь шість разів:
з мінометів калібру 120 мм та протитанкових ракетних комплексів – поблизу села КРИМСЬКЕ;
з мінометів калібру 120 мм та озброєння бойової машини піхоти БМП-1 – біля селища НОВОЛУГАНСЬКЕ;
з мінометів калібру 82 мм – у районі населених пунктів ХУТІР ВІЛЬНИЙ та НОВОЗВАНІВКА;
з мінометів калібру 82 мм та стрілецької зброї – біля села КАТЕРИНІВКА;
з протитанкових ракетних комплексів – поблизу селища міського типу ТРОЇЦЬКЕ.

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення.

Жоден обстріл противника не залишився без адекватної відповіді Об’єднаних сил.

За даними розвідки, 26 березня вогнем у відповідь одного окупанта було знищено та двох поранено.
Від початку поточної доби обстрілів позицій наших військ не зафіксовано.

Об’єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.

Докладніше про події в районі проведення операції буде поінформовано представником Об’єднаних сил під час щоденного брифінгу.

Разом переможемо!

Слава Україні!”

Zobacz tłumaczenie

Na zakończenie tego wątku jeszcze krótka relacja filmowa z rejonu puntu kontrolnego Zołotoje (ŁRL):

Oraz z rejonu wsi Frunze:

***

I jeszcze kilka aktualnych filmów:

***

© Powyższy tekst jest chroniony prawem autorskim. Wykorzystanie, jego części lub całości, tylko pod warunkiem podania linku do źródła.

38 uwag do wpisu “Wojna domowa na Ukrainie 27.03.2019r.- 1389 dzień od nowego rozejmu.

 1. OT z Wenezueli, czyli zdjecia przedstawiajace zniszczoną w wyniku SABOTAŻU stacje transformatorową w jednej z głównych elektrowni w tym kraju. Jak widać trzeba być chyba skończonym USAmanem by wierzyć w bzdury ze to skutek ‚spadajacych z drzew gałęzi”, no chyba ze „drzewa”, jak „Entowie” z ‚Władcy Pierścieni”, uciekły po dokonaniu podpalenia…
  https://colonelcassad.livejournal.com/4875960.html

  Polubione przez 1 osoba

 2. Dla zainteresowanych, konferencja zbiegłego do DRL ukraińskiego wojskowego, zastępcy naczelnika jednego z wydziałów Wojskowej Komendy Uzupełnień z Mariupola (obwód doniecki pod kontrolą Kijowa) Jurija Auszewa, który oprócz dokumentów wojskowych przekazał także „papiery” dotyczące działań „kuratorów” z SBU. Jak sam opowiedział Auszew powodem podjecia przez niego decyzji o przejsciu na „stronę republikańska”, było m.in to że miał juz po prostu dośc bałaganu oraz korupcji panoszących się w ukraińskich siłach zbrojnych;
  https://colonelcassad.livejournal.com/4877189.html

  Polubione przez 2 ludzi

 3. Dzięki szefie za świetny wstępniak. Niestety wieloletnie zaniedbania ze strony polskich władz doprowadziły do tego, że resztki potomków Polaków ZRUSZCZYLI się. Obecnie wielu, którzy korzystają z dobrodziejstw Karty Polaka często szło ręka w rękę z pogrobowcami UPO-wców. Co gorsza (o zgrozo) są tacy co aktywnie zwalczali ostatnie świadectwa polskości na Ukrainie (utrudnienia w remontach kaplic/cmentarzy/pomników z II RP).
  Konieczne jest by w końcu władze RP III zaprzestały traktowania Ukrainy i jej włodarzy jak dzieci specjalnej troski, którym wszystko się wybacza. Konieczne jest zrozumienie , ze własne interesy narodowe nie mogą być składane na ołtarzu jakiejś tam utopi z cyklu „międzymorze”. Do tego potrzeba niezależnych rządów. Czy jednak władze w Polsce potrafią NIE być czyimś wasalem, bo niestety mam takie wrażenie, że od lat przechodzimy z jednej zależności w drugą poprzez zależność od Rosji po Niemcy do obecnej wasalizacji wobec USA.

  Polubione przez 2 ludzi

 4. Raz na jakiś czas robię przegląd wszystkich ukraińskich stron propagandowych i konfrontuje to z obecnym stanem rzeczy.
  Dzisiaj trafiłem an taki rodzynek:
  W grudniu ubiegłego roku portal stopfakenews podawał, że NIEPRAWDĄ JEST jakoby przez Ukraine przebiegał jedna z nowych tras szmuglu narkotyków do Europy i FR
  https://www.stopfake.org/en/fake-ukraine-becomes-drug-entry-point-for-russia-and-europe/
  Mania niedawno pisał o sukcesach ukraińskiej policji która dorwała kilka transportów narkotyków i kurierów.

  Polubione przez 2 ludzi

 5. Wybory na Ukrainie coraz bliżej i media w Polsce przypomniały sobie, ze taki kraj istnieje…
  http://wyborcza.pl/10,93566,24590517,korupcja-populizm-i-kabaret-w-tle-ukraina-bedzie-wybierac.html
  Komentarz: Ciekawe jaki będzie wynik I tury wyborów, czy Poroch zdecyduje się na niszczenie kandydatów i fałszowanie wyborów czy też wykorzysta czas do zaprzysiężenia nowego Prezydenta na bezpieczną relokacje do słonecznej Hiszpanii 🙂

  Polubione przez 2 ludzi

 6. prokurator Generalny Ukrainy Jurij Łucenko straszy ukraińskich polityków Medwiedczuka i Bojko wszczęciem oficjalnego sledztwa w związku „z NIELEGALNYM przekroczeniem przez nich granicy z państwem – agresorem”, czyli ich wizyta w Moskwie i spotkaniem m.in zpremierem FR;
  https://strana.ua/news/192961-lutsenko-proanonsiroval-uholovnoe-delo-protiv-bojko-i-medvedchuka-iz-za-ikh-vizita-v-moskvu.html
  A tymczasem rzecznik ukraińskiej Strazy Granicznej oficjalnie poinformował ze obaj ukraińscy politycy zrobili to zgodnie z obowiązujacym na Ukrainie prawem…
  https://strana.ua/news/192991-hospohransluzhba-otkrestilas-ot-otvetstvennosti-za-vizit-bojko-i-medvedchuka-v-moskvu.html

  Polubione przez 2 ludzi

 7. Z cyklu-nikt ci tyle nie da co obieca polityk

  Prezydent Ukrainy i kandydat w wyborach prezydenckich zaplanowanych na 31 marca Petro Poroszenko obiecał, że jego kraj stanie się niezależny od dostaw gazu zza granicy w 2021 lub 2022 roku.
  http://biznesalert.pl/petro-poroszenko-ukraina-wybory-import-gaz-koniec-2021-2022-rok/
  Komentarz: Te deklaracje są wyssane z palca. Nie ma fizycznych możliwości żeby przy dzisiejszych inwestycjach możliwe było zwiększenie w ciągu 2 lat zwiększenie wydobycia gazu o przynajmniej 1/3.

  Polubione przez 2 ludzi

 8. Ukraińska codzienność, w Margańcu w obwodzie dniepropietrowskim pijany radny miejski ogłosił się „panem miasta” i wszczął strzelaninę w jednej z kawiarni;
  https://strana.ua/news/193044-na-dnepropetrovshchine-mestnyj-deputat-ustroil-strelbu-iz-pistoleta-prjamo-v-kafe.html
  W Kijowie ktoś „zaminował” za pomoca granatu bojowego wejscie do jednego ze sklepów;
  https://strana.ua/news/193008-v-kieve-ljudej-napuhala-hranata-prikreplennaja-nad-dverju-mahazina.html
  A w jednej z miejscowości obwodu zaporoskiego policja odnalazła nielegalny „arsenalik” z bronia oraz amunicją;
  https://korrespondent.net/ukraine/4080002-v-zaporozhskoi-oblasty-nashly-tainyk-s-boeprypasamy

  Polubione przez 2 ludzi

 9. „Haniebna zdrada’ zony jednego z bliskich wpółpracowników „tęczowego lidera’ partii Radykalnej Ukrainy Ołeha Laszki. Ukromedia ujawniły że kobieta nie dość że okazała się być właścicelka, jeszcze w 2016 roku, dwóch mieszkań na „okupowanym” (wg Kijowa) Krymie to następnie je sprzedała zgodnie z obowiązujacym na półwyspie obecnie rosyjskim prawem, a co za tym idzie zapłaciła podatki do budzetu „państwa – agresora”, czyli Rosji;
  https://strana.ua/news/193020-zhena-pravoj-ruki-radikala-ljashko-prodala-kvartiru-v-krymu-i-zaplatila-nalohi-rossii-rassledovanie-zhurnalistov.html
  Ps. „Trwał piąty rok krwawych zmagań Ukrainy z rosyjską inwazja”, gdywciaz okazuje się ze czołowi „ukropatrioci” posiadają majątki na obszarze „państwa – agresora” i płacą (uczciwie, no może oprócz Porocha 🙂 ) obowiązujace tam podatki…

  Polubione przez 2 ludzi

 10. W ukraińskim internecie pojawił się filmik przedstawiający jak naprawdę wygladała wizyta „generalissimusa” Poroszenki wśród „bojców” Pułku MSW Ukrainy „Azow” którzy są obecnie „zbrojnym ramieniem” neonazistowskiego ugrupowania ich dawnego „dowódcy” Andrija Biłeckiego ‚Korpus Narodowy”. Na udostepnionym filmiku widać ich „lodowate” odnoszenie się do Poroszenki, a po serii „niewygodnych” pytań ze strony „bojców” (m.in o korupcję w armii oraz „zbrojeniówce”) miał nakazać wyłączenie kamer;
  https://strana.ua/news/193068-pojavilos-video-kak-poroshenko-na-samom-dele-obshchalsja-s-azovom-v-den-dobrovoltsa-na-donbasse.html

  Polubione przez 2 ludzi

Możliwość komentowania jest wyłączona.