Wojna domowa na Ukrainie 19.06.2019r.- 1473 dzień od nowego rozejmu.


Podczas wczorajszej (18 czerwca) oficjalnej wizyty w Niemczech prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski omówił z kanclerz federalną Angelą Merkel sposoby uwolnienia ukraińskich marynarzy oraz innych ukraińskich więźniów przebywających w rosyjskich aresztach i więzieniach.

„Rozmawialiśmy o delikatnej kwestii uwolnienia naszych żeglarzy i innych obywateli Ukrainy przebywających w rosyjskich więzieniach. Władza i międzynarodowy wpływ Niemiec dają nadzieję na wczesne rozwiązanie tego problemu”– powiedział prezydent Ukrainy podczas wspólnego briefingu z niemiecką kanclerz, Angelą Merkel w Berlinie.

Zełenski poinformował również, że w czasie rozmów dwustronnych miał miejsce wymiana poglądów na temat koordynacji wspólnych działań i współpracy między Ukrainą a Niemcami w ramach ONZ i innych organizacji międzynarodowych.

Ukraiński prezydent pora kolejny już zapewnił, że kwestia zakończenia wojny i ustanowienie pokoju w Donbasie jest dla niego priorytetem.

Szef państwa podkreślił, że początkowo planowano zorganizować spotkanie w formacie normandzkim po wyborach parlamentarnych, ale obecnie zależąc mu na czasie, stwierdził, że:

„Chcę jednak, aby to spotkanie odbyło się jak najszybciej. Pierwsze spotkanie robocze (spotkanie doradców ds. Polityki zagranicznej w sprawie przygotowania spotkania przywódców krajów formatu normandzkiego- dopisek mój) jest zaplanowane na lipiec”– ujawnił Zełenski.

Z kolei kanclerz federalny Niemiec wyraził poparcie dla Ukrainy.

Angela Merkel poinformowała, że podczas spotkania z Wołodymyrem Zełenskim omawiała szczegóły procesu pokojowego w Mińsku, który zapewni warunki ramowe dla zachowania integralności i niezależności Ukrainy.

Niemiecka kanclerz zauważyła, że ​​sankcje wobec Rosji zostaną złagodzone dopiero po postępach w realizacji porozumień mińskich.

Odnosząc się do kwestii humanitarnych, Merkel ujawniła, że „prezydent powiedział podczas spotkania, że ​​chce poprawić warunki humanitarne dla ludzi w regionach Doniecka i Ługańska, i że powinno to nastąpić w ramach procesu mińskiego”– powiedziała Angela Merkel.

Niemiecka kanclerz zapowiedziała spotkanie przedstawicieli w formacie mińskim i podkreśliła, że ​​Niemcy podejmą wysiłki w tym kierunku.

Angela Merkel wyraziła również zadowolenie z tego, że trójstronna grupa kontaktowa wznowiła prace.

„Mogę życzyć prezydentowi szczęśliwych kroków w tym względzie i dla Ukrainy kontynuować tę drogę”– podsumowała kanclerz federalna.

Kolejnym problemem jaki był poruszany wczoraj w Berlinie, to sprawa zagwarantowania Ukrainie tranzytu rosyjskiego gazu przez jej terytorium. Co oczywiście Zełenski idąc śladem swego poprzednika na stanowisku prezydenta powiązał z bezpieczeństwem energetycznym dla Europy Zachodniej.

Zełenski podkreślił, że stanowisko Ukrainy w sprawie realizacji projektu „Nord Stream 2” jest „diametralnie różne” od stanowiska Niemiec.

„Jednocześnie jesteśmy wdzięczni za gotowość do wzajemnego dialogu Niemiec w tej trudnej kwestii” podkreślił Vołodymyr Zełenski.

„Zachowanie tranzytu rosyjskiego gazu przez Ukrainę, jego akumulacja w ukraińskich magazynach jest gwarancją bezpieczeństwa energetycznego zarówno Ukrainy, jak i Europy. Jest to cywilizowana metoda zapewnienia sprawiedliwego i bezpiecznego europejskiego rynku gazu”– dodał Zełenski

Prawdopodobnie ten temat i agresywny ton Zełenskiego doprowadził niemiecką kanclerz do rozstroju nerwowego co objawiało się nieopanowaną trzęsionką rąk i ciała.

Zełenski wyraził także nadzieję, że Niemcy nadal będą popierać europejskie i euroatlantyckie aspiracje Ukrainy.

Poza tym, ukraiński prezydent zapewnił, że jest zdecydowany zrealizować ambitne reformy na Ukrainie, w szczególności w walce z korupcją.

Według Zełenskiego, przede wszystkim chodzi tu o zapewnienie pełnoprawnej pracy infrastruktury antykorupcyjnej wraz z nowo utworzonym Sądem Antykorupcyjnym.

Szef państwa podziękował Niemcom za znaczną pomoc finansową i techniczną dla Ukrainy i wyraził przekonanie, że Republika Federalna Niemiec będzie nadal ważnym filarem reform na Ukrainie.

Podczas spotkania ukraińskiego prezydenta z kanclerz Angelą Merkel strony omówiły także perspektywy współpracy handlowej, gospodarczej oraz inwestycyjnej między oboma krajami.

„Niemcy są jednym z priorytetowych rynków dla Ukrainy i jednym z kluczowych inwestorów” podkreślił Zełenski.

Jednocześnie dodał, że wśród krajów europejskich Niemcy zajmują pierwsze miejsce pod względem wymiany handlowej z Ukrainą i czwarte pod względem inwestycji w naszym kraju.

„Zapewniłem kanclerza federalnego, że będę gwarantem legalności i przestrzegania praw inwestorów zagranicznych inwestujących na Ukrainie”– wyjaśnił prezydent Ukrainy.

Dodam, że program oficjalnej wizyty Prezydenta Ukrainy w Republice Federalnej Niemiec obejmował również spotkanie z przedstawicielami niemieckiego biznesu, poświęcone pogłębieniu współpracy Niemiec z Ukrainą.

W spotkaniu tym wzięli udział przedstawiciele niemieckich firm, których łączny portfel wynosi 220 mld euro:

„To ponad dwa razy więcej niż wynosi PKB na Ukrainie, to około 450 tysięcy miejsc pracy” powiedział Andreas Lear, prezes niemiecko-ukraińskiej izby przemysłowo-handlowej.

Przedstawiciele biznesu powiedzieli, że liczą na rozwój współpracy, ale wymaga to poprawy klimatu inwestycyjnego i dostosowania europejskich standardów na Ukrainie.

„Klimat inwestycyjny jest naszym priorytetem. Rozumiem, czego obcy biznes obawia się: naszych organów ścigania, które wywierają presję na biznesmenów, nasze sądy, które go nie chronią”– zapewnił przedstawicieli niemieckiego biznesu Wołodymyr Zełenski.

Szef państwa ukraińskiego podkreślił znaczenie usunięcia presji ze strony organów ścigania na przedsiębiorców, ponieważ bez tego niemożliwe jest rozwinięcie gospodarki Ukrainy.

„Jako prezydent gwarantuję niezależność inwestycji, gwarantuję, że nikt nie wywrze na was presji. Staramy się być krajem europejskim”– dodał Zełenski.

Według niego, najważniejsze jest zrealizowanie następujących projektów: zapewnienie niezależności sądów i organów ścigania, utworzenie platformy „e-celnej” oraz zdecydowana walka z przemytem.

„Mamy bardzo duży pakiet innowacji. Jednym z nich jest nasz projekt ‚państwo w smartfonie’, który zapewni ograniczenie biurokratycznej presji na ludzi. To administracja prezydencka powołuje radę inwestycyjną. Chcielibyśmy ją organizować dwa razy w roku. Do udziału w niej zapraszamy, ponieważ im więcej firm zagranicznych będzie w tej radzie, tym bardziej będzie ona przejrzysta”– powiedział prezydent.

Szef państwa potwierdził również współpracę Ukrainy z MFW, Bankiem Światowym i EBOR.

„My zaczynamy dogadywać się z MFW, będzie przygotowany nowy program w lipcu, nie ma od tego odwrotu. Jako prezydent nie będę wpływał na sąd ani system bankowy” powiedział Zełenski.

Uczestnicy spotkania szczegółowo omówili współpracę z przedsiębiorstwami w takich sektorach jak rolnictwo, żywność, budownictwo, przemysł samochodowy itp. Prezydent podkreślił potrzebę tworzenia nowych firmy w celu zwiększenia miejsc pracy i obiecał pomoc w rozwiązaniu istniejących problemów biurokratycznych.

Na tym spotkaniu została także omówiona sprawa możliwości eksportowych Ukrainy i zmian w ustawodawstwie tego kraju, które są sprzeczne z układem o stowarzyszeniu z UE.

Poza tym, Zełenski spotkał się z przedstawicielami dwóch niemieckich partii: koalicji Sojusz 90 z Partią Zielonych ( Bündnis 90/Die Grünen) i przewodniczącą CDU, Annegret Kramp-Karrenbauerem.

Na spotkaniu tym, Zełenski zapewnił niemieckich polityków o reformach, które mają doprowadzić do pełnej praworządności oraz sprawnie działającego wymiaru sprawiedliwości, co ma się przyczynić do poprawy klimatu inwestycyjnego.

Zełenski wyjaśnił także, jakie on podejmie kroki, aby osiągnąć wzrost gospodarczy na Ukrainie.

Zwrócił również uwagę na znaczenie przyciągnięcia niemieckiego biznesu na Ukrainę i podkreślił, że osobiście kontroluje ten proces.

Podczas spotkania rozmawiano także o rozwoju alternatywnych źródeł energii i projektach, które mają być realizowane przy udziale partnerów zagranicznych. Poza tym, prezydent Zełenski poruszył kwestię okupowanych terytoriów, powrót aresztowanych marynarzy ukraińskich, wydanie rosyjskich paszportów w tymczasowo okupowanej części Donbasu oraz rozszerzenie sankcji wobec Rosji.

Szef państwa podziękował uczestniczącym z nim w spotkaniu politykom za bycie po stronie Ukrainy i posiadanie jasnego stanowiska w sprawie aneksji Krymu i okupacji Donbasu.

Omówiono także kwestię oporu wobec propagandy wroga. Inicjatywy Zełenskiego dostały bezwarunkowe wspierane od liderów obu partii.

Ja ze swej strony dodam, że zainteresowanie ze spotkania z ukraińskim prezydentem ze strony innych partii niemieckiej sceny politycznej było w zasadzie żadne. Co dowodzi tego jak w rzeczywistości oceniany jest w Niemczech, ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski (https://www.president.gov.ua/ru/news/prezident-ukrayini-zustrivsya-z-kerivnictvom-nimeckih-partij-55981).

Na zakończenie dodam, że Zełenski spotkał się także ze swoim niemieckim odpowiednikiem, prezydentem Republiki Federalnej Niemiec Frankiem-Walterem Steinmeierem. Ale spotkanie to, poza wymienionymi wzajemnie ogólnikami, nie miało żadnego innego faktycznego znaczenia i mieściło się wyłącznie w ramach dyplomatycznej kurtuazji.


https://www.president.gov.ua/ru/news/zberezhennya-tranzitu-rosijskogo-gazu-cherez-ukrayinu-garant-55961,

https://www.president.gov.ua/ru/news/peregovori-u-normandskomu-formati-mayut-vidbutis-yakomoga-sh-55965,

https://www.president.gov.ua/ru/news/volodimir-zelenskij-obgovoriv-z-angeloyu-merkel-shlyahi-zvil-55969,

https://www.president.gov.ua/ru/news/u-berlini-prezident-nagolosiv-na-svoyij-rishuchosti-v-borotb-55973,

https://www.president.gov.ua/ru/news/volodimir-zelenskij-zustrivsya-z-prezidentom-frn-frankom-val-55977,

https://www.president.gov.ua/ru/news/prezident-ukrayini-zustrivsya-z-kerivnictvom-nimeckih-partij-55981,

https://www.president.gov.ua/ru/news/investicijnij-klimat-dlya-nas-prioritet-volodimir-zelenskij-55985,

https://pl.wikipedia.org/wiki/Annegret_Kramp-Karrenbauer.

***

Na tym kończąc ten wstęp, przechodzę teraz do relacji z kolejnego dnia wojny domowej na południowo-wschodniej Ukrainie.

W ciągu minionej doby na donieckim odcinku frontu, ukraińscy żołnierze prowadząc z przerwami ostrzał terytorium DRL, pomiędzy godzinami, od 03:30 a 20:45, przy użyciu: haubicy 122 mm (15 pocisków), moździerzy kaliber 120 (67 min) i 82 mm (12 min), opancerzonego wozu bojowego BMP-1 (20 wystrzałów) oraz granatników: AGS-17 (73 granaty), SPG-9 (5 granatów) i RPG-7 (4 granaty, a także broni maszynowej (w tym ciężkiej m.in. przy użyciu ciężkiego karabinu maszynowego NSW „Utes”- 100 wystrzałów), 13 razy naruszyli warunki zawieszenia broni.

Ostrzeliwane były następujące punkty tego frontu: okolice i obrzeża Doniecka (tern lotniska i osiedla mieszkaniowego przy kopalni Trudowskaja- na obrzeżach Doniecka oraz Spartakus i Aleksandrowka), a także południowy odcinek frontu (Jasnoje, Dokuczajewsk, Stiła, Grigorowka i Krasnoarmiejskoje).

Łącznie na terytorium DRL spadło 196 pocisków (wobec 47 z dnia poprzedniego) wystrzelonych przez ukraińskich żołnierzy, w wyniku czego na skutek ostrzału z haubicy 122 mm miejscowości Krasnoarmieńskoje na południowym odcinku frontu został tam uszkodzony dom przy ulicy Parchomienki nr. 16 oraz we wsi Jasnoje dwa domy znajdujące się przy ulicy Pobiedy nr. 22 i 32, a także wystrzelono całą serię w stronę urzędu celnego znajdującego się w pobliżu wsi Stiła, przy użyciu ciężkiego karabinu maszynowego NSU „Utes”.

Poza tym, na ługańskim odcinku frontu, ukraińscy żołnierze prowadząc ostrzały przy użyciu: moździerzy kaliber 120 mm (6 min) i moździerza 82 mm (6 min) oraz wyrzutni kierowanych rakiet przeciwpancernych PTUR (2 rakiety) i granatnika SPG-9 (4 granaty), 3 razy naruszyli warunki rozejmu.

Ostrzały prowadzono z kierunku: Popasnej (06:37), Troiczkoje (13:20) i Nowozwanowki (16:55), w stronę: Mołodzieżnoje i Kalinowa.

Strat i szkód nie ma.

Poniżej raport za ostatnią dobę, sporządzony przez centrum prasowe ukraińskiego sztabu generalnego prowadzącego operację pacyfikacyjną przez połączone siły (Операція об’єднаних сил / Joint forces operation- OOS/JFO) ukraińskich formacji zbrojnych w Donbasie, na temat aktualnej sytuacji wzdłuż linii frontu:

Операція об’єднаних сил / Joint forces operation

6 min.

Зведення станом на 07:00 19 червня 2019 року.

18 червня збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню. З них чотири рази – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм. Противник також обстрілював наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання „Схід” противник 5 разів обстріляв позиції Об’єднаних сил:
район населеного пункту АВДІЇВКА – з мінометів калібру 82 мм;
околиці КРАСНОГОРІВКИ – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
ВЕРХНЬОТОРЕЦЬКЕ – зі стрілецької зброї;
поблизу ПІСКИ – з міномету калібру 120 мм;
ВОДЯНЕ – зі стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання „Північ” позиції наших захисників були обстріляні 6 разів:
район населеного пункту ЛУГАНСЬКЕ – з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів;
два рази НОВОЛУГАНСЬКЕ – з автоматичних гранатометів;
поблизу ТРАВНЕВОГО – з автоматичних гранатометів;
двічі ТРОЇЦЬКЕ – з мінометів калібру 82 та 120 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
За минулу добу троє українських захисників отримали поранення, ще два чоловіки – бойові травмування. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.
Втрати противника уточнюються.
Від початку поточної доби ворог три рази обстріляв позиції Об’єднаних сил.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування „СХІД” ворог здійснив три обстріли позицій українських захисників:
поблизу населеного пункту НОВОТРОЇЦЬКЕ – з гранатометів різних систем;
в районі ЛЕБЕДИНСЬКОГО – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
МАР’ЇНКА – стрілецька зброя.
За поточну добу один український військовослужбовець загинув, ще один отримав поранення.
Об’єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.”

Zobacz tłumaczenie

***

I jeszcze kilka aktualnych filmów:

***

***

© Powyższy tekst jest chroniony prawem autorskim. Wykorzystanie, jego części lub całości, tylko pod warunkiem podania linku do źródła.

51 uwag do wpisu “Wojna domowa na Ukrainie 19.06.2019r.- 1473 dzień od nowego rozejmu.

 1. Tymczasem szok na Ukrainie, do ‚Stepana Bandery” dołączył bowiem chyba jeden z najsłynniejszych ukraińskich mitomanów oraz propagandzistów, obecnie ukraiński parlamentarzysta Dmytro Tymczuk, znany powszechnie ze swoich kłamstw oraz zakłamywania obrazu wojny na Donbasie które można zawrzeć w jego słynnym powiedzeniu „Потерь нет” (‚Bez ofiar [po ukraińskiej stronie]). Podobno Tymczuk „zastrzelił się w wyniku nieostrożnego obchodzenia sie z bronią”…
  https://strana.ua/news/207105-nardep-tymchuk-umer.html
  https://gordonua.com/news/localnews/v-kieve-pogib-nardep-tymchuk-1052208.html

  Polubione przez 4 ludzi

 2. Co dalej z ukraińskim systemem tranzytu gazu służacym do przesyłu gazu z Rosji do UE. BYął premier Ukrainy Julia Tymoszenko, obecnie szefowa ugrupowania „Batkiwszczyna”, ujawniła że „nieznani ludzie” z otoczenia prezydenta Zelenskiego chca doprowadzić do bankructwa, by następnie „sprywatyzować” owo „drugie narodowe bogactwo kraju” (jak miała się wyrazić Tymoszenko). Z kolei nieoficjalnie mówi się ze owi „nieznani ludzie” tak naprawdę reprezentują interesy dwóch ukraińskich oligarchów czyli Dmytro Firtasza oraz Ihora Kołomojskiego;
  https://versia.ru/ukrainskuyu-gazotransportnuyu-sistemu-reshili-obankrotit-chtoby-prodat-chastnym-licam–komu-imenno

  Polubione przez 4 ludzi

 3. Ukraińska codziennosć, na jednej z plaż Odessy „obywatel jednego z państw Azji Środkowej” urzadził sobie „strzelnicę”. Na szczeście zanim zdołał kogoś postrzelić „zajął sie” nim patrol policji;
  https://korrespondent.net/city/odessa/4109137-v-odesse-na-pliazhe-muzhchyna-otkryl-strelbu
  W Wyszogrodzie (obwód kijowski) wrzucono granat bojowy na posesję wysokiego urzędnika (naczelnika) Państwowej Słuzby Fiskalnej Ukrainy. Na szczescie nikt nie został rany;
  https://korrespondent.net/ukraine/4109031-pod-kyevom-soversheno-pokushenye-na-krupnoho-chynovnyka-fyskalnoi-sluzhby
  „Ekologia po ukraińsku”, ukraińscy internauci żalą się na pływajace w Dnieprze…fekalia, które pochodza z nieoczyszczonych ścieków z kanalizacji miejskiej w Zaporożu;
  https://korrespondent.net/city/zaporozhye/4109096-v-zaporozhe-sbrasyvauit-kanalyzatsyui-v-dnepr-riadom-s-bazamy-otdykha-sotssety

  Polubione przez 4 ludzi

  • Problem jest dużo poważniejszy niż to opisują ukraińskie media. Na Ukrainie (podobnie zresztą jak i w Polsce) występuje chroniczny brak wody pitnej. Zmiany klimatu (prądów morskich) spowodowały, że pogoda staje się coraz bardziej nieprzewidywalna. Normą jest, ze mamy bardzo wysokie amplitudy temperatur (latem fala upałów, zimą okresy straszliwych chłodów) jak i gwałtowne ulewy.
   Ukraina wysycha, a brak środków na ratowanie rolnictwa (kanały nawadniające/tamy itd). Najgorsza sytuacja jest na południu kraju gdzie nawet mamy do czynienia z …pustynnieniem pewnych obszarów. Sytuację pogarsza dzika wycinka drzew.

   Polubione przez 4 ludzi

 4. Najnowsze wyniki badań opinii publicznej na Ukrainie (z okresu 8 – 12 czerwca), wynika z nich ze „nowa” partia Poroszenki, czyli ‚Europejska Solidarność”, balansuje na krawędzie progu wyborczego (5%). Z kolei ugrupowanie kolejnego ukraińskiego celebryty Swiatosława Wakarczuka „Głos” wysforowało sie na trzecie miejsce, za ugrupowaniem Zelenskiego „Sługa Narodu” oraz (prorosyjska) „Opozycyjna platformą- Za życie” Jurija Bojko, wyprzedzając „Batkiwszczynę” byłej premier Julii Tymoszenko;
  https://strana.ua/news/207099-novyj-opros-rejtinh-poroshenko-rukhnul-na-uroven-neprihodnoho-barera.html

  Polubione przez 4 ludzi

 5. Trzem Rosjanom i Ukraińcowi zostanie postawiony zarzut zabójstwa w związku z zestrzeleniem malezyjskiego boeinga nad wschodnią Ukrainą w lipcu 2014 roku – poinformowali w środę śledczy. W katastrofie rejsu MH17 zginęło 298 osób.
  Holenderska policja, wchodząca w skład zespołu, podała nazwiska czterech podejrzanych. Wskazani Rosjanie to: Igor Girkin, Siergiej Dubinski i Oleg Pułatow, zaś Ukrainiec to Leonid Charczenko
  espół badający katastrofę MH17 składa się ze śledczych i prokuratorów z Holandii, Malezji, Australii, Belgii i Ukrainy.
  https://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1418381,katastrofa-mh17-zarzut-dla-rosjanina-i-ukrainca.html

  Polubione przez 4 ludzi

 6. Otoczenie Zeleńskiego przebija Porocha w swoich bajdurzeniach o odzyskaniu Donbasu. Lider partii „Sługa ludu” Dmitrij Razumkow na odprawie w Kijowie stwierdził, że :
  „Broń informacyjna w ramach „wojny hybrydowej” jest znacznie gorsza i skuteczniejsza niż armaty, pociski, pociski lub czołgi. Będzie więc konieczne, aby powrócić z tą samą bronią – informacją, aby poinformować tymczasowo okupowane terytoria i ludzi, którzy tam mieszkają, że ich kochamy i chcemy, aby powrócili, i że są tacy sami jak my, obywatele tego kraju…”

  Wychodzi na to, że ukroińcy tak kochają separatystów, że to z tej miłości nie szczędzą codziennych ostrzałów.

  Na koniec dodał bezczelnie, że „Pomimo tego wszystkiego, będziemy mogli umieścić żółtobłękitną flagę w naszym stanie”. Ja mu proponuję, żeby sobie tę flagę wsadził daleko w żopę.

  Polubione przez 4 ludzi

 7. Nieoczekiwany zwrot w sprawie śmierci Dmytro Tymczuka, okazuje się ze w czasie jego śmierci przebywała w jego mieszkaniu „jakaś współlokatorka”, z kolei znany konfabulant Anton Heraszczenko poinformował ze „zadzwoniła do niego żona Tymczuka mówiąc że sie postrzelił podczas czyszczenia broni”. Nie wiadomo takze ile wystrzałów padło oraz z jakiej broni (tzn. czy z tej posiadanej przez Tymczuka?). Ukromedia informują ze na chwilę obecną policja wszczęła śledztwo w sprawie morderstwa;
  https://korrespondent.net/ukraine/4109182-vo-vremia-smerty-tymchuk-byl-ne-odyn-polytsyia
  https://strana.ua/news/207155-politsija-zavela-proizvodstvo-po-faktu-smerti-tymchuka-po-state-umyshlennoe-ubijstvo.html

  Polubione przez 2 ludzi

  • „Jak widać można sie rozwijać nawet pod ukraińskim ostrzałem…”- największą wydajność radzieckie fabryki miały w czasie II WŚ.

   Podobnie zresztą jak Niemieckie, Włoskie, Angielskie i Japońskie. O USA nie wspominając, bo wtedy właśnie powstała ich potęga przemysłowa.

   Pozdrawiam.

   Polubione przez 2 ludzi

 8. Próby nowego podziału „ukraińskiego tortu” (ale już nie „Roshen”)? Nowy prezydent Ukrainy Wołodymyr Zelenskij przyznał że spotkał się z ukraińskim oligarchą Rinatem Achmetowem (jak wiadomo do tej pory „sprzymierzonym” z Poroszenką oraz będącym głownym przeciwnikiem „nadprezydenta Ukrainy” Kołomojskiego). Zelenskij stwierdził ze tematem rozmowy miały być „inwestycje, a nie polityka”, a dokładne informacje przekaże jutro, zapewne po „konsultacji” z „nadprezydentem” Kołomojskim…
  https://korrespondent.net/ukraine/4109307-zelenskyi-rasskazal-o-vstreche-s-akhmetovym
  ps. Jak widać „Gra o Ukrainę” trwa…

  …i byle by się nie zakończyła taką katastrofa jak ostatni sezon „Gry o Tron”…

  Polubione przez 3 ludzi

  • Jedni strzelają do siebie podobno w czasie czyszczenia broni , inni na Donbasie wchodzą na miny, a kolejni na saksach w Polsce się utylizują. W takim tępię , to niedługo problem ukrainy zniknie, z powodu braku samych ukraincow. Oni w ogóle mają jakąś dziwną skłonność do autodestrukcji.

   Polubione przez 3 ludzi

 9. https://kresy.pl/wydarzenia/spoleczenstwo/wedlug-szacunkow-onz-zaludnienie-ukrainy-skurczy-sie-o-jedna-piata/

  Organizacja Narodów Zjednoczonych szacuje, że do 2050 roku zaludnienie Ukrainy wraz z Krymem zmniejszy się do nieco ponad 32 mln.

  Portal ukraińskiego tygodnika „Dzerkało Tyżnia” przedstawia dane z raportu ONZ „Perspektywy zaludnienia państw na świecie”. Szacunki w odniesieniu do Ukrainy wskazują, że populacja w tym państwie poważnie zmniejszy się do połowy bieżącego wieku.

  Polubione przez 2 ludzi

Możliwość komentowania jest wyłączona.