Wojna domowa na Ukrainie 09.07.2019r.- 1493 dzień od nowego rozejmu.


„Chcemy przywrócić pokój na Ukrainie. Ale można to zrobić za pomocą jednej ‚broni’. Ta broń to dyplomacja”– powiedział w Kijowie czasie wczorajszego spotkania (8 lipca) na szczycie Ukraina-UE (21 Summit Ukraine-EU), prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski.

Na wczorajszym 21 szczycie Ukraina-Unia Europejska w Kijowie podsumowano wyniki współpracy między Ukrainą a UE oraz omówiono plany i priorytety na przyszłość.

Ukraiński prezydent zwrócił uwagę na fakt, że przyszłość bez pokoju na Ukrainie jest niemożliwa odnosząc się w ten sposób do przedwczorajszej wspólnej wizycie z przewodniczącym Rady Europejskiej Donaldem Tuskiem w rejonie miejscowości Stanica Ługańska.

„Szkoda, że ​​u nas nie było delegacji niektórych krajów ze Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Jestem pewien, że byłoby to dla nich bardzo przydatne. Jeśli ktoś nadal ma wątpliwości co do kontynuacji sankcji, zapraszam wszystkich do Donbasu- aby zobaczyć, ile problemów przyniosła nam wojna. I naprawdę chcemy powstrzymać tę wojnę. I chcemy przywrócić pokój na Ukrainie. Ale można to zrobić za pomocą jednej ‚broni’. Ta broń to dyplomacja”– podkreśliła Zełenski.

Ukraiński prezydent bardzo pozytywnie odniósł się do tego, że na wczorajszym spotkaniu w Kijowie w ramach szczytu Ukraina-UE, europejscy partnerzy potwierdzili niezmienność stanowiska w sprawie postępowania wobec Rosji.

„Nie myślcie, że ‚sankcje’ to moje ulubione słowo. Moim ulubionym słowem jest ‚pokój'”– ogłosił Zełenski i dodał, że wszystkie podjęte obecnie środki mają na celu jeden cel- pełną realizację porozumień mińskich oraz przywrócenie suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy.

Zełenski przypomniał, że w Stanicy Ługańskiej oddziały zostały wycofane po obu stronach i oczekuje on, że po demontażu betonowych konstrukcji na okupowanym terytorium rozpocznie się prowadzić odbudowę mostu.

„Wierzę, że zmierzamy w kierunku trwałego zawieszenia broni. Rozumiem, że nie dojdzie do tego tak szybko, jak byśmy chcieli. Ponieważ w rzeczywistości poruszamy się na polu minowym- w każdym znaczeniu tego słowa”– powiedział Zełenski.

Według niego, przy odbudowie Donbasu należy włożyć dużo pracy. Prezydent Ukrainy podziękował Unii Europejskiej za szereg projektów infrastrukturalnych mających na celu poprawę życia ludzi w regionie, w szczególności na terytoriach okupowanych. Zwrócił uwagę także na praktyczne projekty UE na Morzu Azowskim na Ukrainie, która nadal ponosi bardzo kosztowne skutki wprowadzonej tam blokady dostępów do ukraińskich portów.

„Omówimy wszystkie te kwestie na forum inwestycyjnym dotyczącym odbudowy infrastruktury Donbasu, które planujemy zorganizować we wrześniu w Mariupolu. Na wszystkie międzynarodowe spotkania zapraszam wszystkich inwestorów, zarówno ukraińskich, jak i zagranicznych”– zaapelował Zełenski.

Ze swej strony, przewodniczący Rady Europejskiej- Donald Tusk potwierdził, że UE będzie nadal konsekwentnie wspierać integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy i nigdy nie uzna aneksji Krymu. Tusk przypomniał, że UE ostatnio jednogłośnie przegłosowała dalsze kontynuowanie sankcji gospodarczych wobec Rosji na kolejne sześć miesięcy, że będą one przedłużane aż do czasu pełnego wdrożenia porozumień z Mińska.

„Rada Europejska wezwała także Rosję do uwolnienia 24 zatrzymanych marynarzy i zapewnienia swobodnego przepływu przez Morze Azowskie”– powiedział Donald Tusk.

Tusk zapewnił, że UE jest gotowa nadal wspierać porozumienia z Mińska, w tym nieuznawanie wydawania rosyjskich paszportów mieszkańcom okupowanych terytoriów. Zwrócił on także uwagę na to, że wczoraj odwiedził Stanicę Ługańską, aby tam zapoznać się z sytuacją osobiście.

„Jest oczywiste, że porozumienia z Mińska muszą być teraz bardziej niż kiedykolwiek wcześniej bezwarunkowo wdrożone przez wszystkie strony. Rosja ma w tym względzie szczególną odpowiedzialność”– podkreślił Tusk.

Następnie Tusk dodał, że UE potwierdza także poparcie dla wysiłków dyplomatycznych w formacie normandzkim, OBWE, trójstronnej grupy kontaktowej, w celu osiągnięcia pokoju na Ukrainie.

„Chciałbym ponownie wezwać Rosję do uwolnienia Ukraińców, którzy są nielegalnie przetrzymywani na terytorium Rosji i na Półwyspie Krymskim”– ośwaidczył Donald Tusk.

Natomiast przewodniczący Komisji Europejskiej, Jean-Claude Juncker zwrócił uwagę na to, że Wołodymyr Zełenski rozpoczął kadencję prezydencką w czasie, gdy Ukraina i UE są w lepszych stosunkach. „Nasze partnerstwo to wzajemna solidarność i przyjaźń”– podkreślił Juncker, dodając, że ze względu na te wartości UE wspiera Ukrainę w obronie swojej niezależności i integralności terytorialnej.

W odniesieniu do współpracy Ukrainy z UE na poziomie politycznym i gospodarczym, Zełenski zaproponował monitorowanie wdrażania układu o stowarzyszeniu między Ukrainą a Unią Europejską, aby doprowadzić współpracę z UE na nowy wyższy poziom.

„Ta umowa powinna być elastycznym narzędziem, które odpowiadałoby obecnym realiom naszych stosunków, a co najważniejsze- potencjałowi Ukrainy. Dlatego zaprosiłem naszych partnerów do rozpoczęcia wspólnej oceny wdrożenia umowy, aby osiągnąć nowy poziom. Poziom, który będzie odpowiadał interesom ukraińskiego i europejskiego biznesu oraz naszych konsumentów”– powiedział Zełenski na konferencji prasowej zamykającej wczorajsze spotkanie w ramach szczytu Ukraina-UE.

„Jesteśmy zaangażowani w dalszą integrację sektorową Ukrainy i UE w obszarach priorytetowych: energia, rynek cyfrowy, wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne, współpraca celna i ułatwienia w handlu”– poinformował Zełenski.

Zwrócił on także uwagę an to, że podczas szczytu omówiono osiągnięcia ostatnich lat, którymi są: wprowadzenie systemu bezwizowego, decentralizacja i przejrzyste zamówienia publiczne. Jednak w jego przekonaniu najważniejsze i najbardziej złożone zmiany na Ukrainie dopiero muszą nastąpić.

Szef państwa zapewnił europejskich partnerów, że Ukraina jest zdeterminowana nie tylko w odniesieniu do wprowadzenie reformy antykorupcyjnej, ale także w przypadku innych zasadniczych zmian ustrojowych:

„To jest zjednoczenie gospodarki, stworzenie niezależnego sądu, przezwyciężenie monopoli, walka z najazdami i przemytem – tak przy okazji, jutro podpisuję odpowiednie dekrety. I jesteśmy zobowiązani do zakończenia decentralizacji i wzmocnienia społeczeństwa obywatelskiego”– wyjaśnił Zełenski , zwaracjąc przy tym uwagę, że podczas tego szczytu Ukriana-UE podpisano aż sześć umów w sprawie działań finansowych, które ułatwiłyby wdrożenie tych reform.

„W sprawach pozytywnych zmian chcemy i poruszymy się bardzo szybko”– zapewnił ukraiński prezydent.

Zełenski poinformował o tym, że uczestnicy szczytu rozmawiali także o perspektywach wzajemnych stosunków handlowych przewidując, że handel między Ukrainą a Unią Europejską będzie nadal dynamicznie rósł.

Przy tej okazji, podziękował on partnerom europejskim Ukrainy za gotowość zapewnienia drugiej transzy czwartego programu pomocy makrofinansowej w wysokości 500 mln euro.

Zełenski zwrócił również uwagę na fakt, że stosunki między Ukrainą a Europą to nie tylko partnerstwo, stowarzyszenie polityczne czy integracja gospodarcza.

„Są to przyjaciele, z którymi prowadzimy szczery, czasem bardzo emocjonalny, ale szczery i przyjazny dialog na temat przyszłości. Geograficznie Ukraina jest centrum Europy. Zrobię wszystko, aby Ukraina stała się takim centrum gospodarczym i mentalnym„- powiedział Wołodymyr Zełenski.

Mamy nowego prezydenta. Wkrótce pojawi się nowy parlament i nowy rząd. Będziemy więc mieli nową szansę”– podkreślił przepełniony optymizmem szef ukraińskiego państwa.

Ze swej strony przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk ocenił zakończony szczyt jako znak poprawy stosunków między Ukrainą a UE:

„Nasze partnerstwo opiera się na umowie stowarzyszeniowej, która jest największą kompleksową umową podpisaną kiedykolwiek przez UE z innym krajem. To jest podstawa naszego stowarzyszenia politycznego i integracji gospodarczej. Dzisiaj dyskutowaliśmy o tym, jak najlepiej wykorzystać potencjał tej umowy dla dobra naszych obywateli i biznesu”.

Przypomnę, że w czasie wczorajszego szczytu Ukraina- UE podpisano osiem mało znaczących umów:

1. Porozumienie w sprawie finansowania przez UE projektu „U-LEAD z Europą”, w kwocie 40 mln euro,

2. Porozumienie w sprawie finansowania programu „Inicjatywa Antykorupcyjna- faza druga”, 22,9 mln euro,

3. Porozumienie w sprawie programu „Wsparcie dla społeczeństwa obywatelskiego i kultury” w wysokości 10 mln euro,

4. Porozumienie rządu Ukrainy a KE w sprawie finansowania projektu w ramach współpracy technicznej w 2019 roku na kwotę 44 mln euro. Program ten obejmuje wsparcie przez UE we wdrażaniu przez Ukrainę kluczowych reform oraz postanowień układu stowarzyszeniowego Ukrainy z UE w zakresie strefy wolnego handlu produkcji rolnej, środowiska naturalnego, energii i zamówień publicznych oraz tworzenia sprzyjającego klimatu dla biznesu, inwestycji, handlu i w zakresie problemów pracowniczych.

5. Porozumienie o zmianie umowy o wysokości pomocy finansowej UE w ramach unijnego wsparcia dla wschodnich obszarów Ukrainy, o dalszych 10 mln euro. W sumie program ten zamknie się pomocą unijną dla tej części Ukrainy w kwocie 60 mln euro, co wynika z zaangażowania się UE w pomoc w regionach Ukrainy graniczących z Morzem Azowskim, a szczególnie w Zaporożu.

Podsumowując efekty wczorajszego szczytu Ukraina-UE, w zakresie, czy był on rzeczywiście jakimś przełomowym sukcesem, to stwierdzić należy, że- NIE!

Ukraina po prostu przestała koncentrować na sobie, jako projekt nieudany, uwagę liderów krajów zachodnich. Dowodem na to jest choćby skład osobowy delegacji przysłanej wczoraj do Kijowa przez UE.

Nie mówiąc tu o tym, jak bardzo skromnie wygląda dofinansowanie różnych projektów UE wprowadzanych wobec Ukrainy, bo czyż 22,9 mln euro na wsparcie reform antykorupcyjnych na Ukrainie, nie jest śmieszną wartością, w obliczu tego jaki ogrom pracy należy włożyć, w to, aby Ukraina choćby w tej dziedzinie zaczęła przypominać choćby powierzchownie (podobnie do Polski) państwo prawa?

Reszta uchwał, deklaracji i pomocy, są zwykłym ściemnianiem propagandowym, dla podtrzymania jakiejś jeszcze tlącej się wzajemnej więzi.

Niestety, Ukraina okazała się bardzo mało wiarygodnym, a do tego problematycznym i kosztownym partnerem, z czego kraje cywilizowane usiłują się obecnie po cichu wykręcić.

Deklarowanie zaś jakiś niesamowitych sukcesów i przełomu, jest tylko ratowaniem twarzy przez obie strony partnerstwa.

Przypomnę tu, że zasadnicze znaczenie jakim miało być uznanie Ukrainy za równorzędnego partnera Zachodu, a więc przyjęcie w poczet państw członków sojuszu NATO, jest obecnie na najbliższych kilkadziesiąt lat niemożliwe, co dowodzi przewartościowania postawy partnerów Ukrainy wobec tego kraju.

Podobnie jest także z realną sytuacją dotyczącą jej reform wewnętrznych, które mają na celu choćby przybliżenie Ukrainy do standardów praworządności obowiązujących w krajach Zachodnich. Okazuje się, że Ukraina obecnie- tj. po zamachu stanu dokonanego w lutym 2014 roku, jest nie tylko daleko od cywilizowanego świata, ale nawet wobec- tak bardzo krytykowanej na Zachodzie- Rosji.

I to jest właśnie znamienne zjawisko dowodzące jak bardzo Ukraina upa-da, a Zachód wobec tego stanu rzeczy jest bezsilny.

https://www.president.gov.ua/ru/news/viryu-sho-mi-ruhayemosya-do-stalogo-pripinennya-vognyu-i-rad-56285,

https://www.president.gov.ua/ru/news/ugoda-pro-asociaciyu-maye-buti-gnuchkim-instrumentom-yakij-v-56273,

https://www.president.gov.ua/ru/news/za-rezultatami-samitu-ukrayina-yes-pidpisano-ugodi-shodo-fin-56269.

***

Na tym kończąc ten wstęp, przechodzę teraz do relacji z kolejnego dnia wojny domowej na południowo-wschodniej Ukrainie.

W ciągu minionej doby na donieckim odcinku frontu, ukraińscy żołnierze prowadząc z przerwami ostrzały terytorium DRL w godzinach pomiędzy 03:05 a 21:30, przy użyciu: ciężkiej artylerii kaliber 152 mm (46 wystrzałów), moździerzy kaliber 120 (54 miny) i 82 mm (47 min) oraz granatników: AGS-17 (44 granaty) i SPG-9 (10 granatów), a także broni maszynowej- w tym ciężkiej, 15 razy naruszyli warunki rozejmu.

Ostrzeliwane były następujące punkty frontu: rejon Gorłówki (teren osiedli mieszkaniowych przy kopalniach im. Gagarina i im. Izotowa oraz Dolomitnoje), okolice i obrzeża Doniecka (osiedle mieszkaniowe przy kopalni Trudowskaja oraz Jasinowata, ALeksandrówka oraz Staromichajłowka), a także południowy odcinek frontu (Bezimiennoje nad wybrzeżem Moza Azowskiego, Leninskoje, Krasnoarmieńskoje, Komiternowo i Sachanka).

Łącznie na skutek ukraińskiego ostrzału terytorium DRL spało tam 201 pocisków (wobec 183 z dnia poprzedniego), co doprowadziło do uszkodzenia 6 domów na obrzeżach Gorłówki: przy ulicy Tuszyńskiej nr. 27, Jakuba Kolasa nr. 57 m. 2 i nr. 28 oraz nr. 41 m. 2, a także przy ulicy Bacha nr. 4 i Pola Robsona nr. 20 m. 20. Poza tym, na terenie bazy samochodowej „Komarowa” w rejonie osiedla przy kopalni im. Gagarina zostało uszkodzonych 16 garaży w kompleksie znajdującym się przy ulicy Szaszurina nr. 15A, a także znajdująca się obok 35 kBt linia energetyczna.

Uspokoiło też się trochę na ługańskim odcinku frontu, gdzie minionej doby ukraińscy prowadząc ostrzały przy użyciu: moździerza kaliber 120 (3 miny) i 82 mm (5 min) oraz automatycznego granatnika AGS-17 (29 granatów), tylko 3 razy naruszyli warunki rozejmu.

Ostrzały prowadzono z kierunku: Ługańskoje (11:50), Krimskoje (20:10) i Swietłodarska (21:10), w stronę: Kalinowki, Żełoboka i Łozowego.

Strat i szkód nie było.

Poniżej raport za ostatnią dobę, sporządzony przez centrum prasowe ukraińskiego sztabu generalnego prowadzącego operację pacyfikacyjną przez połączone siły (Операція об’єднаних сил / Joint forces operation- OOS/JFO) ukraińskich formacji zbrojnych w Donbasie, na temat aktualnej sytuacji wzdłuż linii frontu:

Операція об’єднаних сил / Joint forces operation

8 min.

„Зведення станом на 07:00 9 липня 2019 року.

8 липня збройні формування Російської Федерації 17 разів порушили режим припинення вогню. З них 7 разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм. Також противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання „СХІД” противник 12 разів обстріляв позиції Об’єднаних сил:
тричі поблизу ВОДЯНОГО – з артилерійських систем калібру 122 мм, гранатометів різних систем, озброєння БМП та стрілецької зброї;
два рази поряд ЛЕБЕДИНСЬКОГО – зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
тричі неподалік МАР’ЇНКИ – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
околиці КРАСНОГОРІВКИ – з великокаліберного кулемету;
в районі населеного пункту ПИЩЕВИК – з міномету калібру 82 мм та автоматичного гранатомету;
поблизу ЧЕРМАЛИКА – зі станкового протитанкового гранатомету;
поряд БОГДАНІВКИ – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання „ПІВНІЧ” позиції наших захисників були обстріляні 5 разів:
тричі поблизу НОВОЛУГАНСЬКОГО – з мінометів калібру 82 мм;
поряд ПІВДЕННОГО – з міномету калібру 120 мм;
неподалік МАЙОРСЬКА – зі станкового протитанкового гранатомету та стрілецької зброї.
В результаті ворожих обстрілів втрат з нашої сторони не зафіксовано. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.
За даними розвідки 8 липня двох окупантів знищено та трьох поранено.
Від початку поточної доби ворог один раз обстріляв позиції Об’єднаних сил.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання „СХІД” ворог здійснив один обстріл позицій українських захисників:
поряд ШИРОКИНОГО – зі стрілецької зброї.
Об’єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.”

Zobacz tłumaczenie

***

I jeszcze kilka aktualnych filmów:

***

© Powyższy tekst jest chroniony prawem autorskim. Wykorzystanie, jego części lub całości, tylko pod warunkiem podania linku do źródła.

30 uwag do wpisu “Wojna domowa na Ukrainie 09.07.2019r.- 1493 dzień od nowego rozejmu.

 1. Co za bezczelny typ z tego kabareciarza. Dyplomacja rzekomo jedyną bronią, ale rozmawiać z „separami” nie chce. To z kim chce tę „dyplomację” prowadzić ?
  Niestety potwierdza się, że kabareciarz będzie kontynuował retorykę poprzednika. Tylko mam wrażenie, że jest w tym jeszcze gorszy niż „Poroch”. Za tymi zalotnymi uśmieszkami skierowanymi w stronę „plezydęta eulopy”, za ładnymi i pustymi frazesami stoi bezwzględny wykonawca woli swojego suwerena, którego nic nie obchodzi pokój na Donbasie.

  Polubione przez 6 ludzi

 2. Szkoda że Tusk nie chce zrozumieć że rosyjskie oraz euroatlantyckie uznania spowodowały dualizm postrzegania Krymu i jego przynależności państwowej. I niestety oba są zgodne z prawem międzynarodowym.

  Polubione przez 5 ludzi

 3. W temacie „nowej inicjatywy pokojowej” Wołodymyra Zelenskiego, czyli dopuszczenia do rozmów pokojowych w sprawie konfliktu na Ukrainie USA oraz Wlk. Brytanii, wypowiedział się szef rosyjskiej dyplomacji minister Sergiej Ławrow. Stwierdził on że Kijów winien wywiązać się z zawartych przez siebie porozumień w Mińsku, które posiadają mandat społecznosci międzynarodowej, czyli RB ONZ oraz przystąpić do bezpośredniego dialogu z republikami z Donbasu;
  https://korrespondent.net/ukraine/politics/4116284-lavrov-otsenyl-ydeui-zelenskoho-o-perehovorakh

  Polubione przez 4 ludzi

 4. Parę „njusów” o ukraińskiej policji. Ukromedia informują za departamentem zatrudnienia ukraińskiej policji, ze na Ukrainie brakuje prawie 20 tysięcy funkcjonariuszy;
  https://korrespondent.net/ukraine/4116234-v-ukrayne-ne-khvataet-pochty-20-tysiach-polytseiskykh
  A ci którzy sa obecnie „na służbie” także raczej sie do nie nadają, sadząc po tym jak sobie poczyniają z zatrzymanymi…
  https://korrespondent.net/ukraine/4116244-v-vynnytskoi-oblasty-polytseiskyi-zastavyl-prysedat-zakluichennoho

  Polubione przez 3 ludzi

 5. W temacie „najsilniejszej armii na kontynencie europejskim” jak zwykł mawiać Poroszenko. Koszmarny wypadek drogowy z udziałem 9 ukraińskich wojskowych na trasie w obwodzie kijowskim. W rezultacie zderzenia osobowej Toyoty z wojskowym Gazem, w którym jechało 9 „ukrowojaków” 2 z nich spłonęła żywcem;
  https://korrespondent.net/ukraine/4116129-pod-kyevom-v-rezultate-dtp-zazhyvo-shorely-voennye
  Za głupotę trzeba płacić! Ukromedia poinformowały że 7 lipca w rezultacie „eksplozji miny” zginął „ukrowojak” który wcześniej ponad 1.5 roku spędził w niewoli u „separatystów”, skad został zwolniony w grudniu 2017 roku, a w maju tego roku ponownie zaciągnął sie do ukraińskiej armii…
  https://korrespondent.net/ukraine/4116276-na-donbasse-pohyb-voennyi-kotoryi-poltora-hoda-probyl-v-plenu

  Polubione przez 4 ludzi

 6. Ukraińska codziennośc, koszmarne zabójstwo w Skadowsku (obwód chersoński). W jednym z mieszkań znaleziono ciała 33 – letniej kobiety i dwójki jej małych dzieci. Ukromedia informują że przyjechali oni fo Skadowska na wypoczynek. Kobieta miała mieć na głowie plastikowa torbę szczelnie owiniętą taśmą klejącą, natomiast na ciałach dzieci brak było śladów „gwałtownej śmierci”;
  https://korrespondent.net/ukraine/4116295-ubyistvo-matery-s-detmy-v-skadovske-staly-yzvestny-podrobnosty
  W Odessie na podwórko domu należacego do „aktywisty antykorupcyjnego” NN sprawcy wrzucili granat, który eksplodował na szczęście nie czyniac nikomu krzywdy;
  https://korrespondent.net/city/odessa/4116275-v-odesse-vo-dvor-obschestvennyka-brosyly-hranatu

  Polubione przez 3 ludzi

 7. Kolejny skandal w ukraińskim rządzie. Ukromedia poinformowały ze Detektywi Narodowego Antykorupcyjnego Biura Ukrainy (NABU) wspólnie ze Specjalna Antykorupcyjną Prokuraturą prowadza sledztwo w sprawie „nielegalnego wzbogacenia” oraz „defraudacji środków państwowych” przez ministra energetyki Ukrainy Nasalika;
  https://ukranews.com/news/641044-nasalika-nabu-podozrevaet-v-deklarirovanii-nedostovernoj-informatsii

  Polubione przez 3 ludzi

 8. Tak jak wcześniej zapowiadano w ciagu najbliższego miesiaca ze Szwecji ma być deportowana obywatelka Ukrainy, która straciła nogę w zamachu jaki dokonał islamista z Uzbekistanu (zwolennik tzw. państwa islamskiego) w kwietniu 2017 roku w Sztokholmie. Ukrainka miała przyjechac do Szwecji jako „turystka”, ale gdy spotkała ją tragedia nagle stwierdziła ze chce pozostać w Szwecji na stałe, wykorzystujac przepisy o przyznania prawa pobytu z powodu „nadzwyczajnych okoliczności”. Jednak szwedzkie służby migracyjne, a następnie sąd się na to nie zgodziły i teraz Ukrainka, jak sie okazuje z która jest 14 – letnia córka, w ciągu 4 tygodni musi opuścić Szwecję;
  https://strana.ua/news/210552-iz-shvetsii-deportirujut-ukrainku-kotoraja-poterjala-nohu-v-terakte-proizoshedshem-v-stokholme-v-arele-2017-hoda.html

  Polubione przez 4 ludzi

 9. Kolejne sondaże ukraińskiej opinii publicznej odnośnie wyborów parlamentarnych. Prowadzi , jak zwykle, proprezydenckie ugrupowanie „Sługa Narodu” (42,5%), ale za nim „umacnia się” na drugim miejscu prorosyjska „Opozycyjna platforma – Za życie” (14,5%). Do Rady Najwyższej weszłyby jeszcze „Europejska Solidarność” Poroszenki, „Głos” „celebryty” Wakarczuka oraz „Batkiwszczyna” Tymoszenko. Reszta ugrupowan nie przekracza progu wyborczego (5%);
  https://korrespondent.net/ukraine/vibory2019/4116328-v-parlament-prokhodiat-piat-partyi-sotsopros

  Polubione przez 3 ludzi

 10. Kolejny napad na dziennikarza na Ukrainie i kolejny napadniety to dziennikarza portalu ‚Strana.ua”. Dziennikarza napadnięto podczas wczorajszej demonstracji „ukropatriotów” pod siedziba ukraińskiego kanału TV ‚NewsOne”, a napastnikami członkami neonazistowskiego ugrupowania „C14” miał osobiście kierować ich „fuhrerek” (agent SBU) Jewhen Karas;
  https://strana.ua/news/210487-vo-vremja-aktsii-u-telekanala-newsone-natsionalisty-davili-na-zhurnalista-strany.html

  Polubione przez 3 ludzi

 11. W temacie korupcji w ukraińskim resorcie obrony. Ukraińskie Państwowe Biuro Śledcze (PBŚ) opublikowało nagranie rozmowy dwóch urzedników tego resortu, którzy kupowali „kamizelki kuloodporne” po zawyżonej cenie pomimo tego że widzieli doskonale o tym ze są one bardzo niskiej jakości i „nie spełniają wymagań technicznych dla personelu wojskowego”. Według PBŚ urzednicy mieli kupić 11 tysięcy takich „lewych kamizelek” przez co narazili ukraiński budżet na straty w wysokości około 100 mln hrywien;
  https://strana.ua/news/210504-hbr-opublikovalo-razhovory-chinovnikov-minoborony-kotorye-zakupali-brakovannye-bronezhilety.html

  Polubione przez 3 ludzi

 12. Dla zainteresowanych, artykuł o „demokratycznych socjalistach z USA” (czyli faktycznie TROCKISTACH) działających za pieniądze z „fundacji” sponsorowanych przez Departament Stanu USA;
  https://thegrayzone.com/2019/07/06/dsa-jacobin-iso-socialism-conference-us-funded-regime-change/
  Ps. Warto przy tym przypomnieć że tzw. neokonserwatyści (neocons) z USA, „inflirtujący” zarówno Republikanów jaki i Demokratów, również wywodzą sie ze „środowisk trockistowskich”;
  https://www.veteranstodayarchives.com/2013/01/22/the-neoconservative-movement-is-trotskyism/

  Polubione przez 3 ludzi

 13. „Generalissimus” Poroszenko skrytykował pomysł nowego Prezydenta Ukrainy, by zamiast parady wojskowej z okazji Dnia Niepodległosci przeznaczyć fundusze na premie dla ukraińskich wojskowych. Według Poroszenki Zelenskij „jak głownodowodzący miał do tego pełne prawo”, ale jednoczesnie „świadczy to o jego priorytetach”. Tłumaczył także że parada wcale nie była taka kosztowna (Zelenskij chce przeznaczyć na premie 300 mln hrywien) bo już za swojej prezydentury Poroszenko miał „odwołać jej najbardziej kosztowne elementy” czyli przeloty samolotów;
  https://korrespondent.net/ukraine/4116487-poroshenko-prokommentyroval-otmenu-parada-zelenskym

  Polubione przez 3 ludzi

Możliwość komentowania jest wyłączona.