Wojna domowa na Ukrainie 17.09.2019r.- 1563 dzień od nowego rozejmu.


W ramach ofensywy dyplomatycznej prowadzonej przez nową ekipę władzy na Ukrainie, do Kijowa przybyła wczoraj (16 września) prezydent Republiki Słowackiej, Zuzanna Čaputová .

Przy okazji tej wizyty, ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski wygłosił kolejne formułki swego programu politycznego.

A więc o czym mogliśmy się w związku z tym dowiedzieć?

Otóż, delegacje Ukrainy i Słowacji rozmawiały o poprawie klimatu biznesowego, wdrażaniu reform i zwalczaniu przemytu.

Szczególną uwagę poświęcono ostatniemu z tematów, a więc zwalczaniu przemytu.

Szefowie państw zauważyli, że Ukraina i Słowacja ma aż pięć przejść granicznych, w których wymagana jest kontrola.

Rozmówcy podkreślili, że konieczne jest zwalczanie przemytu na szczeblu legislacyjnym. Prezydent Słowacji potwierdziła, że leży to w interesie obu krajów.

Podczas spotkania omawiano także utworzenie kolejnego przejścia granicznego, które powinno stać się kolejnym „oknem na Europę”.

Zuzana Čaputová potwierdziła poparcie Słowacji dla ukraińskich aspiracji dotyczących integracji europejskiej.

W tym kontekście Wołodymyr Zełenski mocno podkreślił, że Ukraina będzie nadal wdrażać reformy na drodze do Unii Europejskiej.

Szczególnie zaś zasygnalizował wdrażaną koncepcję „państwa elektronicznego”. „Mamy ważny projekt:’Państwo w smartfonie’. Chcemy odejść od obiegu papieru. W projekt zaangażowani byli najlepsi specjaliści IT– wyjaśnił Prezydent Ukrainy.

Ze swej strony prezydent Zuzana Čaputová potwierdziła twarde stanowisko Słowacji dotyczące suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy.

Na konferencji prasowej, po zakończonych rozmowach Zełenskiego z prezydent Słowacji, poruszony został problem wprowadzonej strefy wolnego handlu pomiędzy Ukrainą a UE, w wyniku czego bardzo wzrosła wymiana handlowa pomiędzy Słowacją a Ukrainą.

„Z satysfakcją odnotowujemy niezmiennie wysoki poziom handlu między naszymi krajami. Ułatwia to oczywiście strefa wolnego handlu między Ukrainą a Unią Europejską”– powiedział Wołodymyr Zełenski, dodając, że ​​podczas rozmów Zuzanna Čaputová zapewniła Ukrainę o dalszym promowaniu integracji europejskiej przez jej kraj.

„Pani przewodnicząca zapewniła dalszą pomoc w integracji europejskiej Ukrainy na podstawie pełnego wdrożenia układu o stowarzyszeniu z Unią Europejską. A także o pogłębieniu naszej praktycznej współpracy z NATO, która zwiększa zdolność obronną Ukrainy”– powiedział ukraiński prezydent.

Zełenski podkreślił również, że podczas spotkania rozmawiał o współpracy obu państw w sektorze energetycznym:

„Ukraina i Słowacja to wiarygodne kraje tranzytowe do Europy. Dołożymy wszelkich starań, aby nie zostały przerwane dostawy paliwa na rynek europejski”.

Ze swojej strony Zuzana Čaputová zapewniła, że ​​Słowacja będzie nadal wspierać Ukrainę w reformowaniu w jej dążeniu do europejskiej i euroatlantyckiej integracji. Prezydent Słowacji podkreśliła także, że obecnie możliwe jest rozwijanie relacji między dwoma państwami, w tym gospodarczymi.

„Planowane reformy, w tym liberalizacja handlu i prywatyzacja, będą także drogą do dobrobytu i rozwoju współpracy między naszymi krajami. Uważam, że nasze zbliżenie jest bardzo ważną kwestią, zwłaszcza w sytuacji gdy Ukraina przechodzi obecnie bardzo trudny okres”– powiedziała Zuzana Čaputová .

Ze swej strony na konferencji prasowej ukraiński prezydent dodał, że:

„Oczekujemy, że nasi słowaccy partnerzy przyspieszą przygotowania do podpisania ważnych umów dwustronnych: o wspólnej kontroli na granicy ukraińsko-słowackiej oraz o przywróceniu pełnego funkcjonowania lotniska w Użgorodzie”.

Zełenski powiedział także , że podczas wizyty słowackiej prezydent został omówiony ważny temat przygotowania dwustronnej umowy o zatrudnieniu i współpracy w dziedzinie migracji zarobkowej.

„Mam bardzo dobre wrażenia po dzisiejszych rozmach z panią prezydent. Pani przewodnicząca ma europejską wizję przyszłości, wierzy w wartości liberalnej demokracji i dobrze rozumie, że bezpieczeństwo i pokój na Ukrainie to bezpieczeństwo i pokój w Europie”– powiedział Zełenski.

Z kolei prezydent Republiki Słowackiej zauważyła, że w ostatnich latach Ukraina poczyniła ogromne postępy:

„Pan prezydent poinformował mnie o swoich planach i bardzo się cieszę, że wśród jego priorytetów są umocnienie praworządności i walka z korupcją. Z własnego doświadczenia wiemy, że to długa droga ”.

Powiedziała również, że zaprosiła Prezydenta Ukrainy do złożenia oficjalnej wizyty na Słowacji.

Ze swej strony Zełenski zwrócił uwagę na to, że Słowacja była i pozostaje dobrym przyjacielem, dobrym sąsiadem i wiarygodnym partnerem Ukrainy:

„Jestem głęboko poruszony tym, że pani Čaputová określiła powrót pokoju na Ukrainie jako osobisty cel. Koniec wojny i wycofanie się spod okupacji wszystkich terytoriów ukraińskich to moja główna misja jako prezydenta Ukrainy. I bardzo liczymy na wasze wsparcie, nacisk dyplomatyczny i sankcje ze strony wszystkich naszych partnerów, w szczególności Słowacji”.

Jednocześnie Zełenski mocno podkreślił, że jest to konieczne nie tylko dla Ukrainy. „Jest to potrzebne w całej Europie, która będzie czuć się zagrożona, podczas gdy Federacja Rosyjska ignoruje prawo międzynarodowe. Mamy duże nadzieje na ciągłe przewodnictwo OBWE na Słowacji i dalsze kroki w kierunku znacznego postępu w tej ważnej kwestii”– powiedział ukraiński prezydent.

Według niego, pierwszymi znaczącymi krokami na drodze do pokoju będzie całkowite i stabilne zawieszenie broni, ostateczny rozdział sił w rejonie Stanicy Ługańskiej, który powinien być należycie zweryfikowany przez OBWE.

„Oczekujemy, że Słowacja będzie w dalszym ciągu poruszać w OBWE kwestię całkowitego wycofania sił okupacyjnych z Ukrainy i przywrócenia tymczasowo okupowanych terytoriów pod naszą kontrolę”– powiedział Zełenski.

Z kolei prezydent Republiki Słowackiej pozytywnie oceniła sytuację w rejonie Stanicy Ługańskiej oraz w kontekście niedawnej wymiany więźniów pomiędzy Rosją a Ukrainą:

„Wymiana więźniów z Federacją Rosyjską i wznowienie negocjacji w formacie normańskim jest bardzo ważnym sygnałem, że poprzez dialog możemy zmieniać rzeczy na lepsze. Każde rozwiązanie konfliktu powinno opierać się na zasadach prawa międzynarodowego i uwzględniać suwerenność oraz granice uznane na arenie międzynarodowej. Dotyczy to Donbasu i Krymu, Sewastopola. Dlatego Słowacja, zgodnie ze stanowiskiem UE, popiera przedłużenie sankcji wobec Rosji do czasu wdrożenia porozumień z Mińska i odzyskania przez Ukrainę kontroli nad swoim terytorium”– powiedziała Zuzanna Čaputová.

Słowacka prezydent jest także przekonana o tym, że ​​każdy kraj może wybrać, gdzie przynależeć i w jaki sposób się rozwijać:

„Ukraina pięć lat temu wskazała, że ​​chce należeć do przestrzeni euroatlantyckiej i uznać nasze wspólne wartości. Tę decyzję należy uszanować – powiedział prezydent Słowacji. Wyraziła także żal, że Ukraińcy umierają, podtrzymując pokój i bezpieczeństwo swojego państwa.”

W tym kontekście prezydent Zełenski odniósł się do kwestii tematyki organizowanego właśnie kolejnego spotkania przywódców krajów formatu normańskiego, do którego prawdopodobnie może dojść w połowie października w Paryżu:

„Jakie powinny być kroki? Głównymi krokami ma być rozwiązanie problemów- a nie poruszanie tematu, ale rozwiązanie ostatecznego uwolnienia wszystkich naszych obywateli. ‚Wszyscy za wszystkich’- możemy to tak określić. Drugim krokiem jest ostateczna decyzja z jasnymi warunkami wycofania wojsk: Zołotoje, Pietrowskoje, a następnie z jasnymi terminami dotyczącymi wycofania wojska z rejonu całej linii kontaktowej. Po trzecie, jeśli dyskutujemy o wyborach lokalnych na tymczasowo okupowanych terytoriach, musimy zrozumieć, że będą jasno określone terminy wycofania wszystkich żołnierzy z okupowanych terytoriów przed wyborami”– stwierdził ukraiński prezydent.

Zełenski przypomniał, że ostatnie spotkanie „formatu normańskiego” odbyło się trzy lata temu- w październiku 2016 r.

„Dlatego oczekuję, że to spotkanie w końcu się odbędzie. Kiedy w naszym kraju trwa wojna, nie możemy się spotykać raz na trzy do czterech lat. Nie możemy czekać tak długo, ponieważ nasi ludzie umierają każdego dnia”– powiedział ukraiński prezydent.

Przypomniał, że 2 września br. odbyło się spotkanie w formacie normańskim na szczeblu doradców szefów państw. „Przygotowali wszystko i potwierdzili tam, że nie chcemy poruszać problemów na spotkaniu, ale je rozwiązywać”– podkreślił Zełenski.

Wyraził przy tym głęboką nadzieję, że kolejne spotkanie szefów państw w formacie normańskim będzie owocne:

„Oczekuję, że kraje europejskie poprą pozycję Ukrainy. Chcę w to uwierzyć. Oczekuję, że późniejsze spotkania w formacie normańskim nie będą trzy lata później, ale bardzo często, dopóki nie rozwiążemy wszystkich problemów związanych z powrotem naszych terytoriów i końcem wojny”– powiedział Zełenski.

Odnosząc się do bieżącej sytuacji w Donbasie Wołodymyr Zełenski zwrócił uwagę na fakt, że ​​Specjalna Misja Monitorująca OBWE (SMM OBWE) powinna rejestrować wszystkie naruszenia i rzeczywistą sytuację we wschodniej Ukrainie:

„Oczekujemy, że weryfikacja będzie uczciwa i wiarygodna. Chcemy, aby misja OBWE rejestrowała każdy krok, każde naruszenie, każdy strzał, każdą utratę życia wśród obywateli Ukrainy. Najważniejsze dla mnie jest to, żeby wszyscy obywatele- obywatele Ukrainy, Europy, Rosji- wiedzieli, co się naprawdę dzieje”– powiedział ukraiński prezydent po wczorajszym spotkaniu z prezydentem Republiki Słowackiej w Kijowie.

Prezydent Ukrainy podkreślił, że SMM OBWE powinno rejestrować wszelkie naruszenia prawa międzynarodowego. „Bardzo chciałbym, aby OBWE zarejestrowała wszystkie te naruszenia, a wszystkie te naruszenia były przekazywane przez media wszystkich krajów świata” zażyczył sobie Zełenski.

Prezydent Ukrainy podziękował na koniec pracownikom SMM OBWE, którzy ryzykując życiem, pomagają Ukrainie (???).

No i to na tym tyle.

Dodam tylko, że słowa Zełenskiego dowodzą jego oderwaniu od rzeczywistości i niewielkiemu rozeznaniu w sytuacji. Sądzi on, że uda mu się nagiąć do jego wizji, sytuację obiektywną. Nie będę wskazywał na podobne przypadki w historii, ale wiadomo z jakim skutkiem one się zakończyły.

Tak samo będzie i teraz. Zaś szukanie na siłę przez obóz Zełenskiego poparcia międzynarodowego, wśród takich tuzów jak kraje sąsiadujące z Ukrainą, jest po prostu żenujące. To do niczego- poza dobrym wrażeniem- nie prowadzi.

https://www.president.gov.ua/ru/news/rozpochalasya-zustrich-prezidentiv-ukrayini-ta-slovackoyi-re-57313,

https://www.president.gov.ua/ru/news/delegaciyi-ukrayini-ta-slovachchini-obgovorili-pitannya-pokr-57317,

https://www.president.gov.ua/ru/news/ukrayina-zacikavlena-u-spivpraci-zi-slovachchinoyu-u-sferah-57325,

https://www.president.gov.ua/ru/news/rozrahovuyemo-na-pidtrimku-diplomatichnij-i-sankcijnij-tisk-57329,

https://www.president.gov.ua/ru/news/normandska-chetvirka-maye-virishiti-pitannya-zvilnennya-vsih-57333,

https://www.president.gov.ua/ru/news/smm-obsye-maye-fiksuvati-realnu-situaciyu-na-donbasi-kozhne-57337.

***

Na tym kończąc ten wstęp, przechodzę teraz do relacji z kolejnego dnia wojny domowej na południowo-wschodniej Ukrainie.

Oderwaniu od rzeczywistości Zełenskiego dowodzi także ostatnia sytuacja na froncie w Donbasie, która wyraźnie uległa zaostrzeniu. Więc jak on zamierza wprowadzić pokój w tym regionie? Za pomocą terroru i ostrzału? Już jego poprzednikowi się to nie udało, a więc tym bardziej nie uda się to trefnisiowi.

W ciągu ostatniej doby na donieckim odcinku frontu, wzdłuż donieckiego odcinka ukraińscy żołnierze prowadząc z przerwami ostrzały w godzinach pomiędzy, 06:10 a 22:55, przy użyciu: czołgu (3 wystrzały), moździerzy kaliber 120 (7 min) i 82 mm (4 miny), opancerzonego wozu bojowego BMP-1 (40 wystrzałów) oraz granatników: AGS-17 (12 granatów), SPG-9 (7 granatów) i RPG-7 (7 granatów), a także broni maszynowej- w tym ciężkiej, aż 20 razy naruszyli warunki rozejmu.

Ostrzeliwane były następujące punkty frontu: rejon Gorłówki (Gołmowskij), okolice i obrzeża Doniecka (teren serwisu „Volvo-Center) oraz osiedla mieszkaniowego przy kopalniach im. Abakumowa i Trudowskaja- na obrzeżach Doniecka oraz Spartakus, Aleksandrowka i Staromichajłowka), a także na południowym odcinku frontu (Dokuczajewsk, Komiternowo, Leninskoje i Sachanka).

Łącznie podczas wczorajszych ukraińskich ostrzałów na terytorium DRL spadło 81 pocisków- wobec 71, z dnia poprzedniego. Strat i szkód nie odnotowano.

Poza tym, na ługańskim odcinku frontu, minionej doby ukraińscy żołnierze prowadząc ostrzały przy użyciu: moździerzy kaliber 120 i 82 mm oraz przeciwpancernych rakiet kierowanych PTUR, a także opancerzonego wozu bojowego BMP-1, 4 razy naruszyli warunki rozejmu.

Ostrzelane zostały przez ukraińskich żołnierzy okolice wsi: Gołubowskoje, Dołgoje, Niżnieje Łozowoje i Kalinowa.

Strat i szkód nie ma.

Poniżej raport za ostatnią dobę, sporządzony przez centrum prasowe ukraińskiego sztabu generalnego prowadzącego operację pacyfikacyjną przez połączone siły (Операція об’єднаних сил / Joint forces operation- OOS/JFO) ukraińskich formacji zbrojnych w Donbasie, na temat aktualnej sytuacji wzdłuż linii frontu:

Операція об’єднаних сил / Joint forces operation

9 min.

„Зведення станом на 07:00 17 вересня 2019 року.

16 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 23 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об’єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 мм та 82 мм. Також, з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання „СХІД” противник здійснив 14 обстрілів позицій Об’єднаних сил:
поблизу Пищевика – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
двічі неподалік Павлополя – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
поблизу Лебединського – зі станкового протитанкового гранатомета;
неподалік Верхньоторецького – з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї;
двічі поблизу Водяного – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;
поблизу Опитного, Невельського, Миколаївки, Мар’їнки, Красногорівки, двічі неподалік Новотроїцького – зі стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання „ПІВНІЧ” противник здійснив 9 обстрілів позицій Об’єднаних сил:
двічі неподалік Луганського – з міномета калібру 120 мм, гранатометів різних систем;
поблизу Новотошківського – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
тричі неподалік Новолуганського – з мінометів калібру 82 мм, автоматичних гранатометів;
поблизу Новгородського – зі стрілецької зброї;
двічі неподалік Кримського – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів два військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил отримали поранення.

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 2 рази порушили режим припинення вогню.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання „СХІД” противник здійснив 1 обстріл позицій Об’єднаних сил:
поблизу Новотроїцького – з автоматичного гранатомета.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання „ПІВНІЧ” противник здійснив 1 обстріл позицій Об’єднаних сил:
неподалік Залізного – з ручного протитанкового гранатомета.

Від початку доби під час виконання бойового завдання один військовослужбовець Збройних сил України зі складу Об’єднаних сил загинув.”

https://www.facebook.com/pressjfo.news/

***

I jeszcze kilka aktualnych filmów:

***

***

© Powyższy tekst jest chroniony prawem autorskim. Wykorzystanie, jego części lub całości, tylko pod warunkiem podania linku do źródła.

37 uwag do wpisu “Wojna domowa na Ukrainie 17.09.2019r.- 1563 dzień od nowego rozejmu.

 1. „Z kolei prezydent Republiki Słowackiej zauważyła, że w ostatnich latach Ukraina poczyniła ogromne postępy…” – tak, szczególnie w ostatnich 5 latach za rządów Porocha i jego bandy. Kolejna nic nie znacząca wizyta, ale przedstawienie musi trwać.

  Polubione przez 3 ludzi

 2. Ukraińska codziennosć, w Dnieprze policjanci zatrzymali biegajacego po ulicy pijaka z granatem bojowym. Na ich widok mężczyzna miał próbować „ukryć” granat w jednym ze sklepów;
  https://korrespondent.net/city/dnepr/4140533-v-dnepre-zaderzhaly-pianoho-muzhchynu-s-hranatoi
  „UCRONARCOS”. Na granicy z Krymem („okupowanym” wg Kijowa) ukraińscy pogranicznicy zatrzymali obywatela Ukrainy który próbował przemycić ukryte w baku narkotyki. Ukrainiec chciał je poprze Krym przewieźć na terytorium Federacji Rosyjskiej;
  https://korrespondent.net/ukraine/4140590-na-admynhranytse-s-krymom-zaderzhaly-kurera-s-partyei-marykhuany

  Polubione przez 1 osoba

 3. Tymczasem działaniami ukraińskiego państwowego koncernu „Naftohaz” polegajacymi na zakupach gazu w celu zgromadzenia zapasów by „uniezaleznić się od dostaw z Rosji” „zainteresował się” Komitet Antymonopolowy Ukrainy. Urzędowi nie spodobały się „manipulacje” (zawyżanie) jakich dokonuje „Naftohaz” przy sprzedaży gazu zgromadzonego „w rezerwie” ukraińskim konsumentom;
  https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/09/16/651688/

  Polubione przez 3 ludzi

 4. W temacie wstępniaka

  Poparcie Słowacji dla Ukrainy nie dziwi. To właśnie ten kraj jest największym beneficjentem tranzytu gazu z wykorzystaniem ukraińskich gazociągów. Już z samego rewersu zwrotnego Słowacja zyskuje miliony. Jednak to zamkniecie przesyłu gazu z Ukrainy nie pozwala zmrużyć oczu słowackim politykom.
  Słowacja jest krajem w którym dotychczas prawie cały rosyjski gaz z Ukrainy był transportowany, to w tym kraju był hub przesyłowy do niemal wszystkich krajów południowej Europy.
  Teraz po uruchomieniu NSII to…Czechy mają przejąć rolę (i profity z tego wynikające) Słowacji.
  Dlatego rząd tego kraju wspiera polskie i ukraińskie starania. Jednak w porównaniu z tymi krajami- Bratysława nie prowadzi nachalnej propagandy, stara się porozumieć z FR i mam takie wrażenie, że gdyby FR zaproponowała dobry „deal” to Słowacja bez mrugnięcia okiem zmieniłaby zdanie w sprawie NSII 🙂

  Polubione przez 2 ludzi

 5. Celnicy Białorusi wraz z KGB pomogli rozpracować schemat transportu broni z Ukrainy do Rosji tranzytem przez terytorium republiki, powiedział przewodniczący Białoruskiego Państwowego Komitetu Celnego Jurij Seńko w wywiadzie dla stacji telewizyjnej „Belarus 1”.
  https://pl.sputniknews.com/swiat/2019091711059023-na-bialorus-poplynal-strumien-broni-z-ukrainy-sputnik/
  Komentarz: To i ostatnie „zbliżenie” z FR sugeruje, że „Batko” obawia się „spontanicznego” Majdanu 🙂

  Polubione przez 3 ludzi

 6. Wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz: Nie stosujemy zasad handlu w kwestii dziedzictwa historycznego. Jednoczesnie Marcin Przydacz podkreślił, że stosunki między Polską i Ukrainą nie mogą i nie powinny opierać się na zasadach handlu. Jego zdaniem nie można działać wg. reguły „coś za coś”, ale bardziej właściwe jest rozmawianie o wzajemnych prośbach.
  https://kresy24.pl/wiceszef-msz-sygnalem-zmian-w-relacjach-z-kijowem-bedzie-sprawa-moratorium/

  Polubione przez 3 ludzi

 7. Dla zainteresowanych OT zza Oceanu, czyli agencja ‚Bloomberg” o załamaniu i chaosie na jednym z kluczowych rynków firm pożyczkowych w USA. Pojawiły się nawet głosy pośród amerykańskich ekspertów ze „FED stracił kontrolę nad finansowaniem” oraz ze mogą być to pierwsze oznaki nadciągajacego „wielkiego kryzysu finansowego”;
  https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-09-16/repo-market-chaos-drives-overnight-rate-up-by-most-in-months

  Polubione przez 3 ludzi

 8. Kolejna ukraińska awantura podczas odbywającego się w Warszawie posiedzenia plenarnego OBWE, Ukraińscy delegaci demonstracyjnie opuścili salę w której odbywało sie posiedzenie, na „znak protestu” w związku z tym że występujaca tam dziennikarka z Krymu użyła określenia „rosyjski Krym”;
  https://korrespondent.net/ukraine/4140689-delehatsyia-ukrayny-ustroyla-demarsh-v-obse-yz-za-rossyiskoho-kryma

  Polubione przez 3 ludzi

 9. Przewodniczącą Misji Monitorujacej ONZ d/ praw człowieka na Ukrainie Matilda Bogner wezwała władze w Kijowie do przyjęcia ustawy zapewniającej ochronę mniejszościom narodowym i „rdzennej ludności” w zwiazku z wprowadzoną na Ukrainie w połowie czerwca tzw. ustawą o totalnej ukrainizacji. Według Bogner kolejna ustawa powinna „zapewnić właściwą równowagę” dając ochronę mniejszościom oraz wolności wypowiedzi;
  https://strana.ua/news/222729-spetspredstavitel-oon-prizvala-vlasti-ukrainy-prinjat-zakon-o-zashchite-natsmenshinstv.html

  Polubione przez 2 ludzi

 10. Kolejne „prześladowania” Poroszenki na Ukrainie. Sąd Rejonowy w Kijowie, na wniosek ukraińskiego Państwowego Biura Śledczego, aresztował należaca do Poroszenki (który wielokrotnie sie zarzekał że już je sprzedał) zakłady stoczniowe ‚Kuźnica na Rybałskiej” w Kijowie. Zajęcie nieruchomosci należacej do Poroszenki nastąpiło w ramach postępowania karnego dotyczącego legalizacji i prania dochodów pochodzących z przestępstwa oraz uchylania się od płacenia podatków;
  https://24tv.ua/ru/sud_arestoval_odin_iz_glavnyh_aktivov_poroshenko_zavod_kuznica_na_rybalskom__portnov_n1206705

  Polubione przez 2 ludzi

Możliwość komentowania jest wyłączona.