Wojna domowa na Ukrainie 18.09.2019r.- 1564 dzień od nowego rozejmu.


Polski myśliciel wszech czasów, obecnie premier rządu, Mateusz Morawiecki, zaapelował wczoraj (17 września) do Rosji o zaprzestanie fałszowania historii i agresywnej polityki wobec sąsiednich krajów.

Morawiecki swój apel do Rosji zawarł w liście adresowanym do uczestników obchodów 80.rocznicy wybuch II wojny światowej w Kutach na Ukrainie, czyli w tym miejscu gdzie 17 września polski rząd, notable z Sejmu oraz najwyżsi dowódcy wojskowi i wraz z nimi………..polskie złoto, przez most graniczny na Czeremoszu ukrywając się w tłumie uchodźców uciekli w popłochu do Rumunii.

Wśród liderów polskiej władzy, którzy porzucili Ojczyznę, a wraz z nią wydali na pastwę wrogów swoich obywateli, m.in. znaleźli się; prezydent RP Ignacy Mościcki, premier Felicjan Sławoj Składkowski, na czele Sztabu Naczelnego Wodza- naczelny wódz, marszałek Edward Rydz-Śmigły i minister spraw zagranicznych Józef Beck- to ten co ciągle przypominał o honorze.

Przypomnę, że po wkroczeniu Armii Czerwonej na teren wschodniej Rzeczypospolitej, naczelny wódz- marszałek Śmigły-Rydz wydał osobiście rozkaz, aby walczyć z żołnierzami ZSRR jedynie w przypadku działań zaczepnych Armii Czerwonej:

„Sowiety wkroczyły. Nakazuję ogólne wycofanie na Rumunię i Węgry najkrótszymi drogami. Z bolszewikami nie walczyć, chyba w razie natarcia z ich strony albo próby rozbrojenia oddziałów. Zadania Warszawy i miast które miały się bronić przed Niemcami – bez zmian. Miasta do których podejdą bolszewicy powinny z nimi pertraktować w sprawie wyjścia garnizonów do Węgier lub Rumunii.”

Tenże naczelny wódz po powrocie do okupowanej Warszawy 29 października 1941 roku, został pod koniec listopada tego samego roku aresztowany przez AK trzymano go w zaimprowizowanym areszcie w nieludzkich warunkach, w których odnowiła się gruźlica płuc z wczesnej młodości. Ciężko chory trafił wreszcie do sanatorium miejskiego w Otwocku i tam zmarł w niełasce 3 sierpnia 1942 r.

No, ale mniejsza z tym, oddajmy teraz głos naszemu niedoszłemu filozofowi stojącego na czele rządu PiS:

„W tym szczególnym dniu apelujemy do władz Federacji Rosyjskiej o porzucenie prób fałszowania historii oraz agresywnej polityki wobec sąsiadów. Apelujemy o wznowienie realnej i konstruktywnej współpracy ze społecznością międzynarodową tak, aby tragiczna historia była jedynie wspomnieniem”– napisał Morawiecki w liście, który odczytał dyrektor Centrum Studiów Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego Jan Malicki.

W dalszej części swojego listu do uczestników obchodów premier oświadczył, że kilka ostatnich tygodni nieustannie przypominało nam o najboleśniejszych momentach w najnowszej historii Polski.

„Padło wiele gorzkich słów na temat agresywnej polityki III Rzeszy i Związku Radzieckiego, niechybnie prowadzących do konfrontacji; najpierw z Polską, a docelowo do krwawej konfrontacji między obydwoma reżimami. Jednocześnie ofiarami ich działań niemal od pierwszych dni drugiej wojny światowej były wszystkie narody wchodzące w skład II Rzeczpospolitej”– podkreślił Morawiecki.

Według niego po ataku ZSRR na Polskę Kuty stały się miejscem symbolicznym, dlatego bo to „tutaj 80 lat temu odbyło się ostatnie posiedzenie rządu II RP. Tutaj także, w miejscowym kościele katolickim, odbyła się ostatnia na terenie Polski msza święta w intencji ojczyzny z udziałem najwyższych władz RP: prezydenta, premiera, wodza naczelnego, ministra spraw zagranicznych i innych osobistości”, czyli całej wierchuszki władzy przedwojennej Polski.

Premier Morawiecki dodał, że dzisiejsza rocznica „każe nam ponownie pochylić się nad skutkami nieodpowiedzialnej polityki, prowadzonej w imię partykularnych interesów jednostek, w imię fałszywych ideologii, a nierzadko zwykłej chęci jakiegoś historycznego rewanżyzmu. Ta rocznica uświadamia nam, że bardzo często nie ma możliwości zapanowania nad reperkusjami takich działań”.

Morawiecki ponadto wysilił się na ocenę, obecnej rosyjskie próby rehabilitacji agresji z 17 września 1939 roku i przemilczanie jej długoletnich, tragicznych konsekwencji, mówiąc, że są niczym innym, jak próbą fałszowania historii i obroną polityki Józefa Stalina, którego celem była dominacja sowieckiego imperium.

„Opierając się na dawnych resentymentach również i dziś Moskwa powraca do prób wpływania na porządek międzynarodowy za pomocą siły militarnej. Gwałci zasady prawa międzynarodowego, prawo samostanowienia narodów, oraz poszanowania suwerenności, niepodległości i integralności terytorialnej państw. W tym miejscu, na Ukrainie, jest to szczególnie widoczne. To właśnie Ukraina padła ofiarą nielegalnej aneksji Krymu i miasta Sewastopol, a następnie agresji zbrojnej na tereny obwodów ługańskiego i donieckiego. Walki w Donbasie pochłonęły już ponad 13 tys. istnień ludzkich”– oświadczył mocno Morawiecki.

Morawiecki zwrócił się na zakończenie swego listu z apelem do społeczności międzynarodowej o solidarność z ofiarami tamtych zbrodni oraz „dzisiejszej, imperialnej polityki Rosji”.

Ja na podsumowanie tego listu, dodam tylko tyle, że sytuacja w jakiej znalazła się Polska po 1 września 1939 roku (a w konsekwencji w dniu 17 września tego samego roku), była wypadową całej polityki międzynarodowej prowadzonej przez poszczególne rządy polski, jej sojuszników oraz sytuacji na arenie międzynarodowej.

Zapomniał (a może po ludzku, nie wiedział) Morawiecki, że główną przyczyną wojny światowej w Europie było świadome dążenie do wojny przez rządzoną przez Adolfa Hitlera III Rzeszę w celu realizacji jego zbrodniczych planów. Początkowo były to kroki mające na celu zniesienie ograniczeń Traktatu Wersalskiego jak remilitaryzacja Nadrenii w 1936 roku. Kolejne kroki były uzasadniane przyłączeniem obszarów zamieszkałych przez ludność niemieckojęzyczną (Anschluss Austrii w marcu 1938, przyłączenie tzw. Sudetenlandu w październiku 1938 oraz aneksja Kłajpedy). Jawną agresją było przyłączenie Czech w marcu 1939. W tym czasie Hitler wysunął żądania wobec Polski, których spełnienie oznaczałoby utratę suwerenności. Kolejnym zaś krokiem była realizacja hitlerowskiej idei „Drang nach Osten” (niem. „parcie na wschód”), której głównym celem w tym przypadku było podbicie Rosji.

Kto więc tak naprawdę stworzył Hitlera?

I czy wobec tych firm kiedykolwiek wyciągnięto po II WŚ jakiekolwiek konsekwencje?

11 lutego 1933 roku świeżo upieczony kanclerz Hitler otworzył międzynarodową wystawę motoryzacyjną w Berlinie. Zaprezentował ambitny program budowy dróg oraz ulg podatkowych dla producentów aut. Dziewięć dni później na spotkaniu z przedstawicielami największych koncernów oświadczył, że demokracja w wydaniu Republiki Weimarskiej jest sprzeczna z interesami biznesu, a rosnący w siłę marksizm trzeba zmiażdżyć.

Gdy tylko zakończyło się to spotkanie, Hjalmar Schacht, znany finansista o szerokich kontaktach politycznych, ogłosił zbiórkę na rządowy fundusz wyborczy nazistów.

Schacht zażądał od przemysłowców trzech milionów reichsmarek. Dzięki tej zrzutce, tuż przed decydującymi marcowymi wyborami do Reichstagu, Joseph Goebbels mógł sfinansować kampanię w iście amerykańskim stylu. Przedstawił führera jako germańskiego mesjasza i wykorzystał radio, które było najlepszym narzędziem dotarcia do szerokich mas elektoratu.

Jednym z pierwszych sponsorów Hitlera z ramienia wielkiego biznesu był Fritz Thyssen, magnat przemysłu stalowego, ale to nie wszystko, bo kanclerz Republiki Weimarskiej (w latach 1930-1932) Heinrich Brüning z katolickiej Partii Centrum napisał w pamiętnikach, że już od 1923 roku. Hitler otrzymywał duże sumy z zagranicy. Miały one przechodzić przez szwajcarskie i szwedzkie banki.

Skąd pochodziły te pieniądze, to ściśle do dnia dzisiejszego strzeżona tajemnica szwajcarskich i szwedzkich banków, pewne zaś jest, że amerykański koncern „Ford Motor Company” wybudował fabryki w Berlinie i Kolonii i zasilał kiesę NSDAP sporymi datkami. Ale amerykańskie pieniądze nie tylko tą drogą płynęły na konta hitlerowców. Dla przykładu spółka „IG Farben” w 1930 roku sfinansowała prawie połowę kosztów kampanii wyborczej NSDAP do parlamentu. Koncern powstał pięć lat wcześniej z połączenia (dzięki dolarom od Rockefellera) sześciu największych niemieckich firm chemicznych. W przyszłości stał się kluczowym elementem niemieckiej machiny wojennej, który produkował m.in. cyklon B używany w komorach gazowych obozów zagłady do realizacji rozwiązania tzw. „kwestii żydowskiej”.

Poza tym w latach dwudziestych minionego wieku, ogromne pieniądze pożyczały za oceanem zakłady stalowe „Kruppa”, a amerykańskie firmy zakładały przedsiębiorstwa w Niemczech. Należący do rodziny DuPont „General Motors” wykupił z kolei zakłady „Opla” w Rüsselsheim koło Frankfurtu nad Menem, zaś „J.P. Morgan” kontrolował niemieckie radio i przemysł elektrotechniczny, w tym m.in. firmy „AEG” i „Siemens”. Wszystkie te firmy złożyły się na wyborczy budżet Hitlera, w ten sposób pomogły mu zapewnić zwycięstwo, które następnie przesądziło o tragicznym losie Europy, Polski i Rosji.

O tym, niech powie coś Morawiecki, sam wysługujący się jednej z podobnych do opisanych wyżej firm.

Oczywiście zapomniał też wspomnieć jakie były bezpośrednie skutki wojny, a następnie ucieczki polskich władz i naczelnego dowództwa wojskowego. A więc Katynia, wywózek Polaków ze wschodnich terenów II RP, okupacji i jej milionów polskich ofiar. Zniszczenie gospodarki i dorobku materialnego polskich rodzin, a także….rzezi na Polakach dokonanych przez ich ukraińskich sąsiadów.

O tym, ten gentleman nie mówi, ale za to przy każdej nadarzającej się okazji, co złe to ROSJA!!!!!!!

W ten sposób manipuluje, mieszając skutki z przyczynami.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ignacy_Mo%C5%9Bcicki,

https://pl.wikipedia.org/wiki/Felicjan_S%C5%82awoj_Sk%C5%82adkowski,

https://pl.wikipedia.org/wiki/Edward_%C5%9Amig%C5%82y-Rydz,

https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Beck,

https://pl.wikipedia.org/wiki/II_wojna_światowa,

https://www.forbes.pl/life/firmy-wspolpracujace-z-nazistami-w-czasie-wojny/66xhmml.

***

Na tym kończąc ten wstęp, przechodzę teraz do relacji z kolejnego dnia wojny domowej na południowo-wschodniej Ukrainie.

W ciągu ostatniej doby na donieckim odcinku frontu, ukraińscy żołnierze prowadząc z przerwami ostrzały w godzinach pomiędzy, 06:00 a 22:30, przy użyciu: moździerzy kaliber 120 (12 min) i 82 mm (12 min), opancerzonych wozów bojowych BMP-1 i BMP-2 (łącznie 33 wystrzały) oraz granatników: AGS-17 (8 granatów), SPG-9 (7 granat) i RPG-7 (10 granatów), a także broni maszynowej- w tym ciężkiej, 14 razy naruszyli warunki rozejmu.

Ukraińscy żołnierze ostrzeliwali tym razem tylko okolice Doniecka (Wasilewka, Biełaja Kamienka, Aleksandrowka i Krutaja Bałka) oraz południowy odcinek frontu (Dokuczajewsk, Sachanka, Komiternowo i Leninskoje). Ostrzał obu tych punktów frontu był w miarę rozłożony jednolicie, bez oznak koncentrowania się na konkretnym miejscu.

W wyniku wczorajszych ukraińskich ostrzałów na terytorium DRL spadły 82 pociski- wobec 81 z dnia poprzedniego (chyba zaczęli im wyliczać ilość pocisków do ostrzału?), co nie spowodowało jakiś istotnych strat i szkód, tak w mieniu prywatnym jak i publicznym. Nie było też ofiar wśród ludności cywilnej.

Poza tym, na ługańskim odcinku frontu, minionej doby ukraińscy żołnierze prowadząc ostrzał przy użyciu opancerzonego wozu bojowego BMP-1 oraz broni maszynowej- w tym ciężkiej, 1 raz naruszyli warunki rozejmu.

Ostrzelane zostały okolice wsi Donieckij, nie powodując przy tym żadnych strat i szkód.

Poniżej raport za ostatnią dobę, sporządzony przez centrum prasowe ukraińskiego sztabu generalnego prowadzącego operację pacyfikacyjną przez połączone siły (Операція об’єднаних сил / Joint forces operation- OOS/JFO) ukraińskich formacji zbrojnych w Donbasie, na temat aktualnej sytuacji wzdłuż linii frontu:

Операція об’єднаних сил / Joint forces operation

1 min.

„Зведення станом на 07:00 18 вересня 2019 року.

17 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 11 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об’єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм. А також, з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання „СХІД” противник здійснив 7 обстрілів позицій Об’єднаних сил:
неподалік Новотроїцького – з автоматичного гранатомета;
двічі поблизу Водяного – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
двічі поблизу Павлополя – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;
двічі неподалік Лебединського – з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання „ПІВНІЧ” противник здійснив 4 обстріли позицій Об’єднаних сил:
неподалік Залізного – з ручного протитанкового гранатомета;
поблизу Новотошківського – з міномета калібру 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
неподалік Новолуганського – з міномета калібру 82 мм, автоматичного гранатомета;
поблизу Луганського – з автоматичного гранатомета.

За минулу добу під час виконання бойового завдання один військовослужбовець Збройних сил України зі складу Об’єднаних сил загинув, два – отримали поранення.

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 1 раз порушили режим припинення вогню в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання „ПІВНІЧ”.
Противник здійснив обстріл позицій Об’єднаних сил неподалік Травневого – з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї.”


https://www.facebook.com/pressjfo.news/

***

I jeszcze kilka aktualnych filmów:

***

***

© Powyższy tekst jest chroniony prawem autorskim. Wykorzystanie, jego części lub całości, tylko pod warunkiem podania linku do źródła.

43 uwagi do wpisu “Wojna domowa na Ukrainie 18.09.2019r.- 1564 dzień od nowego rozejmu.

 1. Tymczasem „Wielkie Imperium Lechickie” w opałach!
  https://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/1430353,kiedy-polska-kupi-f-35.html
  Cytat „F-35 bliżej. Wciąż nie wiadomo, jak sfinansujemy zakup”
  Ps. Mam pomysł jak ten „problem” rozwiązać. Jako że obecny „rząd warszawki” znany jest jako „grupa rekonstrukcyjna [przedwojennej] SANACJI” można by „zachęcić” społeczeństwo do ‚dobrowolnych „zrzutek” na te myśliwce w ramach nowego „FON”…
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Fundusz_Obrony_Narodowej

  Polubione przez 4 ludzi

 2. Ukraińska codziennosć, na reanimację do jednego z kijowskich szpitali trafił wiceburmistrz stolicy Ukrainy po tym jak na jednej z ulic napadli go i pobili NN sprawcy;
  https://korrespondent.net/city/kiev/4140967-napadenye-na-zamestytelia-klychko-novye-podrobnosty
  Policja obwodu kijowskiego zatrzymała 7 członków zorganizowanej grupy przestępczej zajmujacej się zabójstwami na zlecenie, na razie są podejrzani o dokonanie dwóch;
  https://korrespondent.net/ukraine/4140956-v-polytsyy-rasskazaly-podrobnosty-zaderzhanyia-bandy-kyllerov-pod-kyevom
  UCRONARCOS. W obwodzie czernichowskim odkryto kolejną „szklarniową” uprawę konopi indyjskich oraz grzybów halucynogennych;
  https://korrespondent.net/ukraine/4140969-na-chernyhovschyne-narkofermer-vyraschyval-konoplui-y-hryby

  Polubione przez 3 ludzi

 3. Skandal w „najbardziej europejskim z ukraińskich miast”, czyli we Lwowie, po tym jak okazało się że tablice informacyjne, na które wydano z budżetu miejskiego około 600 tys. hrywien, w jezyku angielskim zawierają szereg błędów językowych na „poziomie podstawowym”. Odpowiedzialny za zakup i rozmieszczenie tablic był Departament Kultury Miasta Lwów, którego przewodnicząca teraz sie tłumaczy ze w podległym jej urzędzie nie jest wymagana znajomość jezyka angielskiego, a wszystko to wina firmy której zlecono zrobienie tablic (dez)informacyjnych;
  https://strana.ua/news/222813-foto-lvovskaja-oha-utverdila-dorozhnye-ukazateli-s-nepravilnym-perevodom-.html

  Polubione przez 2 ludzi

 4. O ‚dramacie” wszystkich zwolnionych Ukraińców w ramach wymiany więźniów z Rosją opowiedział w ukromediach jeden z reprezentujących ich ukraińskich prawników. Według niego wszystkich 35 Ukraińców którzy powrócili na Ukrainę zostało objętych zakazem wjazdu na terytorium Rosji…
  https://hromadske.radio/news/2019/09/17/usi-zvilneni-z-rosiyi-ukrayinci-vneseni-v-bazu-rf-v-yizd-na-terytoriyu-krayiny-yim-zaboronenyy-advokat
  ps. Trzeba będzie do Polski „na saksy” jeździć…

  Polubione przez 2 ludzi

 5. Tymczasem w Kijowie meżczyzna uzbrojony w broń palną i ładunek wybuchowy zagroził ze wysadzi w powietrze Most metra. Policja zablokowała dojazdy do mostu co spowodowało gigantyczne korki w stolicy Ukrainy. Na razie brak informacji kim jest meżczyzna, ani dlaczego chce wysadzić most;
  https://korrespondent.net/city/kiev/4141215-polytsyia-kyeva-zaiavyla-ob-uhroze-terakta-na-mostu
  https://strana.ua/news/222961-neizvestnyj-v-kieve-uhrozhaet-vzorvat-most-cherez-dnepr.html

  Polubione przez 3 ludzi

  • Czyli, że jednak podejrzenia, że „przekroczyli uprawnienia ONZ” w Libii w 2011 roku, by coś innego niż dyskusja na temat bezpieczeństwa francuskiej energii jądrowej (w związku z Fukushimą), trafiło na „pierwsze strony gazet”, mogło być prawdziwe.

   Polubione przez 2 ludzi

 6. I powrót na Ukrainę, gdzie na jednej ze stacji benzynowych w Mikołajowie znaleziono zwłoki trójki pracowników stacji jak sie okazało zastrzelonych;
  https://www.obozrevatel.com/crime/v-nikolaeve-na-azs-zastrelili-troih-lyudej-pervyie-foto-i-detali.htm
  Ukraińska policja poinformowała o zatrzymaniu sprawcy mordu, który nie stawiał oporu podczas zatrzymania ponieważ znajdował się ‚w stanie kompletnego upojenia alkoholowego”;
  https://korrespondent.net/ukraine/4141220-zaderzhan-podozrevaemyi-v-troinom-ubyistve-na-azs

  Polubione przez 2 ludzi

 7. W temacie zadłużenia Ukrainy. Jak poinformował Narodowy Bank Ukrainy (NBU) zadłużenie zagraniczne Ukrainy wzrosło w drugim kwartale tego roku o 1,5 mld dolarów i obecnie wynosi ponad 115 miliardów dolarów;
  https://korrespondent.net/ukraine/4141282-dolh-ukrayny-vyros-na-15-mlrd
  NBU poinformował także że Ukraina do końca 2020 roku będzie musiała oddać do końca tego roku prawie 9 mld dolarów, a do końca 2020 roku prawie 25 mld dolarów…
  https://korrespondent.net/ukraine/4141285-ukrayna-dolzhna-vyplatyt-248-mlrd-do-kontsa-2020

  Polubione przez 3 ludzi

  • Schemat będzie następujący. Spłacą pożyczki….kolejnymi pożyczkami. Dopóki „zachód” wspiera politykę Kijowa dopóty pieniądze się znajdą. Oczywiście ważnym będzie % od pożyczki. W koncu kraj taki jak Ukraina nie może spłacić swoich zobowiązań. A odsetki będą spłacać Ukraińcy i ich dzieci i dzieci ich dzieci.

   Polubione przez 3 ludzi

 8. Kolejne badania dotyczace oczekiwań emigrantów z Ukrainy, bardzo, bardzo niepokojące.
  cytat:
  38,3 proc. Ukraińców liczny na polską emeryturę, a niespełna 27 proc. planuje osiąść w Polsce po przejściu na emeryturę. Prawie 39 proc. planuje sprowadzić do Polski swoją rodzinę (wyklucza to co czwarty badany). 2/3 chciałoby, żeby ich dzieci studiowały w Polsce.
  https://kresy.pl/wydarzenia/nowy-raport-o-migrantach-z-ukrainy-chca-wiecej-zarabiac-duzo-pracowac-co-trzeci-chce-osiasc-w-polsce/

  Polubienie

Możliwość komentowania jest wyłączona.