Wojna domowa na Ukrainie 25.09.2019r.- 1570 dzień od nowego rozejmu.


„Na tydzień przed telefoniczną rozmową z Wołodymyrem Zełenskim Donald Trump wstrzymał wypłatę pomocy finansowej dla tego kraju w wysokości prawie 400 milionów dolarów”– poinformowała agencja „Associated Press”.

Jednocześnie amerykański prezydent zaprzeczył, że wstrzymał pomoc wojskową dla Ukrainy, z powodu tego, że ukraińskie władze odmówiły współpracy w sprawie dochodzenia prowadzonego wobec syna Joe Bidena

Fakt, że pomoc została wstrzymana na tydzień przed sławną już rozmową telefoniczną Zełenskiego z Trumpem, jasno dowodzi, że amerykański prezydent nie mógł wywierać presji wobec Ukrainy szantażując ją wstrzymaniem amerykańskiej pomocy finansowej. Po prostu, ta pomoc decyzją prezydenta Trumpa została wstrzymana z powodu korupcji szalejącej na Ukrainie, już tydzień wcześniej, niż doszło do rozmowy telefonicznej obu prezydentów.

Wstrzymanie wypłaty pieniędzy dla Ukrainy na krótko przed rozmową z Zełenskim jest interpretowany przez środowiska wrogie Trumpowi, jako forma szantażu w przypadku, gdyby prezydent Ukrainy miał odmówić spełnienia żądania Donalda Trumpa.

Sam prezydent Stanów Zjednoczonych zaprzecza, jakoby miały miejsce jakiekolwiek naciski w sprawie Bidena. Twierdzi, że wstrzymał wypłatę pomocy finansowej, ponieważ chciał najpierw upewnić się, że Ukraina nie ma problemów z korupcją.

„To bardzo ważne, żeby rozmawiać o korupcji. Jeśli nie rozmawia się o korupcji, to dlaczego miałoby się dawać pieniądze państwu, które podejrzewa się o nią?”– mówił Trump na otwarciu Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku.

Już samo to wystąpienie Trumpa przed domniemanym spotkaniem z Zełenskim w Nowym Jorku, wywołało szok w szeregach ukraińskiego resortu dyplomacji i najbliższych współpracowników prezydenta Zełenskiego.

I to nie chodzi tylko o możliwość utraty pieniędzy amerykańskiej pomocy finansowej, ale o prestiż głowy państwa ukraińskiego oraz samej Ukrainy.

Przypomnę, że propaganda ukraińska wiązała bardzo duże nadzieje z wizytą w USA Zełenskiego pod pretekstem jego udziału 74 sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku.

Na osłodę, i aby zminimalizować efekt poniesionej sromotnej klęski dyplomatycznej, kancelaria prezydenta Ukrainy poinformowała o innych bardzo „ważnych” spotkaniach Zełenskiego z sekretarzem generalnym NATO oraz przywódcami krajów, którzy zechcieli się z nim sfotografować.

I tak, w trakcie spotkania z gensekiem NATO, omówione zostały dalsze kroki w ramach rozwoju stosunków politycznych i praktycznej współpracy między Ukrainą a NATO.

Zełenski potwierdził gotowość Ukrainy do kontynuowania aktywnej współpracy z Sojuszem w ramach wdrażania reform strukturalnych w sektorze bezpieczeństwa i obrony zgodnie ze standardami NATO.

Zwrócił też uwagę na znaczenie wizyty Rady Północnoatlantyckiej NATO na Ukrainie, która odbędzie się pod koniec października tego roku. Wyraził nadzieję, że wizyta przyczyni się do zacieśnienia praktycznej współpracy z Sojuszem w zakresie rozwoju sił zbrojnych Ukrainy, w szczególności sił morskich, a także szerszego zaangażowania NATO w utrzymanie bezpieczeństwa na Morzu Czarnym i Azowskim.

Podczas spotkania rozmawiano także o zwiększeniu poziomu współpracy przy modernizacji Marynarki Wojennej Ukrainy.

Prezydent Ukrainy nazwał także priorytetowym obszarem pracy zwiększenie poziomu zgodności sił zbrojnych z siłami państw członkowskich NATO, w szczególności poprzez udział we wspólnych ćwiczeniach i szkoleniach oraz programach współpracy wojskowej.

Ponadto Zełenski i Jens Stoltenberg rozmawiali o inicjatywach władz ukraińskich mających na celu przezwyciężenie korupcji.

„Mamy dość już słuchania słowa korupcja. Poważnie podchodzimy do przezwyciężenia tego. Wierchowna Rada przyjmuje już ustawy w celu zreformowania organów ścigania, wkrótce uruchomimy procedury dochodzenia finansowego. 5 września Najwyższy Sąd Antykorupcyjny zaczął z nami współpracować i czekamy na wyroki”– twardo oświadczył Zełenski.

Następne spotkanie Zełenskiego było z włoskim premieram Giuseppe Conte, podczas którego omawiano szeroki zakres zagadnień objętych agendą dwustronną i wielostronną. Odnotowano między innymi intensyfikację współpracy w sferze inwestycyjnej.

Ukraiński prezydent wezwał do inwestowania na Ukrainie w jej infrastrukturę, a w szczególności w porty, i zwrócił uwagę na dużą prywatyzację na Ukrainie.

Osobno podniesiono kwestię Witalija Markiwa, obywatela Ukrainy skazanego we Włoszech. Zełenski podkreślił, że ​​czeka na kompleksowe i obiektywne rozpatrzenie tej sprawy, i zaproponował utworzenie wspólnego zespołu dochodzeniowego w celu wyjaśnienia okoliczności śmierci włoskiej dziennikarki Andrei Rocchelli.

Podczas tego spotkania omawiano także znaczenie kontynuacji polityki sankcji wobec Rosji. Włoski premier zauważył, że sankcji nie można znieść, dopóki nie zostanie przywrócona integralność terytorialna i suwerenność Ukrainy.

Kolejne spotkanie Zełenskiego było z prezydentem Kazachstanu, podczas którego omawiano szeroki zakres zagadnień współpracy dwustronnej. Ukraiński prezydent zaprosił swego kazachskiego odpowiednika, Kasyma-Zhomarta Tokajewa do odwiedzenia Ukrainy.

Było też spotkanie z niemiecką kanclerz, Angelą Merkel, która zainteresowana była planami zakończenia konfliktu w Donbasie na Ukrainie.

Zełenski poinformował Angelę Merkel o sytuacji bezpieczeństwa w Donbasie na Ukrainie, a także o staraniach strony ukraińskiej o odbudowę zniszczonego mostu w pobliżu Stanicy Ługańskiej.

Tylko, że jak na razie remont mostu prowadzą firmy z ŁRL, które finansowane są z budżetu tej republiki.

Jednocześnie Zełenski zapewnił niemiecką kanclerz, że ​​Ukraina nadal konsekwentnie wypełnia swoje zobowiązania do pokojowego rozwiązania sporu w Donbasie przy użyciu mechanizmów politycznych i dyplomatycznych.

Z kolei Merkel podkreśliła stałe wsparcie Niemiec dla starań Ukrainy o ustanowienie pokoju na południowym-wschodzie Ukrainy, a także zwróciła uwagę na znaczenie starannego przygotowania spotkania w formacie normańskim, aby osiągnąć na nim skuteczne wyniki.

Doszło też do spotkania Zełenskiego z premierem Republiki Czeskiej, Andrejem Babiš.

Zełenski, zwrócił uwagę na tym spotkaniu, na fakt konsekwentnego i znacznego poparcia dla suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy z Czech. Wyraził również wdzięczność stronie czeskiej za pomoc humanitarną i finansową.

Strony zwróciły szczególną uwagę na stan i perspektywy rozwoju współpracy handlowej, gospodarczej i inwestycyjnej.

Prezydent Ukrainy zwrócił uwagę, na pozytywną dynamikę handlu dwustronnego i zaprosił czeskie firmy do aktywnego rozwoju rynku ukraińskiego.

Rozmówcy podkreślili wzajemne usposobienie do zintensyfikowania dialogu politycznego między dwoma krajami.
Na zakończenie tego spotkania Zełenski zaprosił szefa rządu Republiki Czeskiej do odwiedzenia Ukrainy.

Zełenski spotkał się także z nowym dyrektorem wykonawczym firmy „Uber Technologies Inc.” Darą Khosrowshahi (j. perski: دارا خسروشاهی‎).

Podczas spotkania omawiano szereg pytań dotyczących działalności Ubera na Ukrainie, a także perspektyw zwiększenia inwestycji kapitałowych firmy.

Ukraiński lider poinformował Darę Khosrovshahi o wdrożeniu polityki reform mającej na celu poprawę klimatu biznesowego na Ukrainie i stworzenie sprzyjających warunków do przyciągnięcia inwestycji zagranicznych.

Podczas spotkania rozmawiali także o wykorzystaniu przez Uber samochodów przyjaznych środowisku na Ukrainie.

Na podsumowanie wczorajszego dnia swego pobytu w ONZ, prezydent Zełenski dokonał jego podsumowania.

Po pierwsze zwrócił on uwagę na fakt, że ​​Ukraina potrzebuje wsparcia geopolitycznego i inwestycyjnego. W związku z tym Zełenski planuje zaprosić Prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki Donalda Trumpa na Ukrainę:

„Nie czekają tylko na prezydenta Ukrainy, najważniejsze jest to, że mówią o Ukrainie, nikt nie zapomina o Ukrainie. Wszyscy są zainteresowani nowym rządem, popierają go. Wszyscy podkreślają, że mamy energicznych facetów, gratulując zwłaszcza zwycięstwa parlamentarnego”– powiedział ukraiński prezydent.

Według niego uwagę społeczności światowej przyciągają szybkie reformy, które realizuje nowy rząd, oraz sukcesy w powrocie uwolnionych z Rosji marynarzy i innych obywateli Ukrainy.

Zełenski podkreślił również, że strona ukraińska negocjuje politykę sankcji wobec Rosji.

Ponadto zwrócił on uwagę na to, że ​​wszyscy oczekują spotkania z prezydentem USA Donaldem Trumpem:

„Najważniejsze jest to, że wszyscy rozumiemy, że Stany Zjednoczone wspierają Ukrainę. Nie tylko pomagają- ponieważ jesteśmy teraz innym krajem, musimy być potężni- dlatego wsparcie na poziomie geopolitycznym i wsparcie inwestycyjne są ważne”– podkreślił ukraiński prezydent.

Zełenski wyraził przy tym nadzieję nadzieję na to, że w przyszłym roku odbędą się dwie głośne wizyty amerykańskich i europejskich przywódców na Ukrainie:

„Oczekuję, że będziemy mieć bardzo dobre stosunki z USA. Oczekuję, że zaprosimy Donalda Trumpa do odwiedzenia Ukrainy. Chciałbym, aby przyszli przywódcy krajów i przekonali się, jak piękna jest Ukraina. Nie wolno nam wierzyć słowom, ale czynom”.

Szef państwa zauważył, że inwestorzy zagraniczni wspierają wdrożenie dużej prywatyzacji, egzekwowania prawa i reformy rolnej na Ukrainie:

„Dlatego zapraszam wszystkich. A tak przy okazji, wszyscy chcą, wszyscy oczekują od nas zaproszenia. Jak tylko mówię: ‚A nie chcesz przyjechać do nas na Ukrainę?’, Wszyscy odpowiadają ‚Z przyjemnością’ „– tymi słowy zakończył swój wywód ukraiński prezydent.

No to co, jedziemy kupować ukraiński czarnoziem?

Oby tylko naiwni nie skończyli z siekierą w plecach jak nasi Rodacy w czasie II WŚ w Galicji Wschodniej. Oni też tylko byli właścicielami ziemi, którą w znoju i ciężkim trudzie uprawiali. Za co zostali zgładzeni przez ich ukraińskich sąsiadów.

Prawdopodobieństwo powtórzenia się tej tragicznej sytuacji jest bardzo duże w świetle tego, że Ukraińcy nie przyznali się jak dotąd do popełnienia tej zbrodni, nie rozliczyli jej i nie zadośćuczynili potomkom i bliskim ofiar. A co najważniejsze gloryfikują oficjalnie zbrodniczą ideologię, formacje zbrojne, które uczestniczyły w czystkach etnicznych oraz ich dowódców i twórców zbrodniczej ideologii. Do której zresztą odwołuje się obecnie rządząca na Ukrainie ekipa polityczna, wykorzystując ją jako ideologię tożsamości narodowej Ukraińców, zaś samym zbrodniarzom stawia się pomniki, nadaje nazwy ulicom i placom oraz obiektom użyteczności publicznej, w tym szkołom, uczelniom, klubom młodzieżowym itd. Po prostu następuje totalna banderyzacja ideologii państwowej.

Czy w świetle tego, ktoś prowadzący uczciwie swój biznes zaryzykuje aby zainwestować w takim kraju?


https://www.president.gov.ua/ru/news/prezident-ukrayini-zustrivsya-z-generalnim-sekretarem-nato-57437,

https://www.president.gov.ua/ru/news/volodimir-zelenskij-proviv-zustrich-z-premyer-ministrom-ital-57441,

https://www.president.gov.ua/ru/news/prezident-ukrayini-zustrivsya-z-prezidentom-kazahstanu-57445,

https://www.president.gov.ua/ru/news/prezident-ukrayini-zustrivsya-z-federalnim-kanclerom-nimechc-57453,

https://www.president.gov.ua/ru/news/prezident-ukrayini-zustrivsya-z-premyer-ministrom-cheskoyi-r-57461,

https://www.president.gov.ua/ru/news/volodimir-zelenskij-obgovoriv-z-vikonavchim-direktorom-uber-57457,

https://en.wikipedia.org/wiki/Dara_Khosrowshahi.

***

Na tym kończąc ten wstęp, przechodzę teraz do relacji z kolejnego dnia wojny domowej na południowo-wschodniej Ukrainie.

Minionej doby na donieckim odcinku frontu sytuacja niewiele się zmieniła, bo ukraińscy żołnierze prowadząc z przerwami ostrzały w godzinach pomiędzy, 13:30 a 22:50, przy użyciu: moździerzy kaliber 120 mm (6 min) oraz granatników: AGS-17 (11 granatów), SPG-9 (8 granatów) i RPG-7 (12 granatów), a także broni maszynowej- w tym ciężkiej, 15 razy naruszyli warunki rozejmu.

Ostrzeliwane były w tym czasie obrzeża Gorłówki (teren osiedla mieszkaniowego przy kopalni im. Gagarina), okolice i obrzeża Doniecka (teren osiedla mieszkaniowego przy kopalni Trudowskaja oraz Jasinowata, Spartakus i Aleksandrowka- w okolicach Doniecka), a także południowy odcinek frontu (Dokuczajewsk, Komiternowo i Leninskoje).

Łącznie na ostrzeliwane przez ukraińskich żołnierzy terytorium DRL minionej doby spadło tam 37 pocisków wobec 151 z dnia poprzedniego, nie powodując przy tym żadnych strat i szkód.

Jedynym poszkodowanym na donieckim odcinku frontu został francuski ochotnik, Ervan Castell (ps. „Alavata”),który został ciężko ranny po wejściu na minę w trakcie wykonywania misji bojowej:

Poza tym, na ługańskim odcinku frontu ukraińscy żołnierze prowadząc o godzinie 18:00 przy użyciu moździerza kaliber 82 mm ostrzał rejonu wsi Kalinowo, gdzie spadły 4 miny, 1 raz naruszyli warunki rozejmu.

Ostrzał ponownie przeprowadzono ze stanowisk ogniowych ukraińskiej 59 brygady, a jego rozkaz wydał dowódca Kaszcziszin.

Strat i szkód nie ma.

Poniżej raport za ostatnią dobę, sporządzony przez centrum prasowe ukraińskiego sztabu generalnego prowadzącego operację pacyfikacyjną przez połączone siły (Операція об’єднаних сил / Joint forces operation- OOS/JFO) ukraińskich formacji zbrojnych w Donbasie, na temat aktualnej sytuacji wzdłuż linii frontu:

Операція об’єднаних сил / Joint forces operation

8 min.

Зведення станом на 07:00 25 вересня 2019 року.

24 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 23 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об’єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм. А також, з гранатометів різних систем, снайперської та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання „СХІД” противник здійснив 13 обстрілів позицій Об’єднаних сил:
чотири рази поблизу Мар’їнки – з гранатометів різних систем, снайперської та стрілецької зброї;
неподалік Гнутового та Новоселівки Другої – зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї;
тричі поблизу Павлополя, двічі близько Красногорівки та поблизу Водяного і Пищевика – зі стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання „ПІВНІЧ” противник здійснив 10 обстрілів позицій Об’єднаних сил:
чотири рази поблизу Травневого – з мінометів калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
двічі поблизу Луганського – з мінометів калібру 82 мм, а також з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї;
неподалік Кримського – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
в районі Зайцевого – з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї;
поблизу Новолуганського – з гранатометів різних систем;
неподалік Троїцького – зі стрілецької зброї.

За минулу добу внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил загинув, ще один військовослужбовець отримав поранення.

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 4 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об’єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм. Також, з гранатометів різних систем, снайперської та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання „СХІД” противник здійснив 1 обстріл позицій Об’єднаних сил:
поблизу Мар’їнки – з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання „ПІВНІЧ” противник здійснив 3 обстріли позицій Об’єднаних сил:
неподалік Травневого – з міномета калібру 82 мм, автоматичного гранатомета та стрілецької зброї;
двічі неподалік Новолуганського – з гранатометів різних систем та снайперської зброї.

Впродовж поточної доби внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав поранення.”

https://www.facebook.com/pressjfo.news/

***

I jeszcze kilka aktualnych filmów:

***

© Powyższy tekst jest chroniony prawem autorskim. Wykorzystanie, jego części lub całości, tylko pod warunkiem podania linku do źródła.

38 uwag do wpisu “Wojna domowa na Ukrainie 25.09.2019r.- 1570 dzień od nowego rozejmu.

 1. Wieści z Donbasu. W Doniecku prawdopodobnie doszło do pożaru na jednym ze składów broni sił DRL. Na razie brak informacji czy sa jakies osoby poszkodowane;
  http://dnr-news.com/dnr/51102-v-administracii-kuybyshevskogo-rayona-donecka-ustanavlivayut-prichiny-krupnogo-pozhara-proizoshedshego-segodnya-utrom.html
  https://strana.ua/news/224132-v-donetske-vzorvalsja-sklad-boepripasov-foto-i-video.html
  Z kolei strona ukraińska poinformowała że na „froncie” w wyniku „ostrzału snajpera” zginał ukraiński wojskowy z ukraińskiej 28 Brygady Zmechanizowanej;
  https://dumskaya.net/news/voennosluzhashchiy-odesskoy-mehbrigady-pogib-ot-103417/

  Polubione przez 2 ludzi

 2. W temacie „niezwyciężonej armii kijowskiej”. Władze wojskowe poinformowały ze od słuzby w ukraińskich siłach zbrojnych w samym tylko Kijowie uchyla sie prawie 35 tysięcy osób (!) dlatego zwrócono się o pomoc w ich odnalezieniu do ukraińskiej policji;
  https://strana.ua/news/224139-v-voenkomatakh-kieva-poprosili-politsiju-pomoch-s-rozyskom-34-000-uklonjajushchikhsja-prizyvnikov.html
  W obwodzie winnickim 24 – latek chcąc unikąc służby wojskowej ożenił się ze staruszką (ukromedia informuja ze pomiedzy „nowożencami” jest 57 lat różnicy) posiadajaca pierwszą grupę inwalidztwa i stał się jej prawnym opiekunem, co „automatycznie” wykluczyło go ze spisu poborowych;
  https://strana.ua/news/224136-v-vinnitskoj-oblasti-24-letnij-paren-zhenilsja-na-80-letnej-starushke-chtoby-izbezhat-prizyva-v-armiju.html
  W miejscowosci Starzyska w obwodzie lwowskim znaleziono zwłoki ukraińskiego wojskowego jak się okazało zabitego strzałem w tył głowy. Ukromedia informują ze o zabójstwo podejrzewany jest …polski wojskowy, nie podając wiecej informacji w tej sprawie;
  https://glavred.info/ukraine/10107413-na-lvovshchine-polskiy-voennyy-zastrelil-ukrainskogo-soldata-smi.html

  Polubione przez 2 ludzi

 3. I nieoczekiwana „zdrada”, czyli władze Estonii zadecydowały o uchyleniu swojej decyzji jeszcze z 2010 roku, na mocy której obywatele Ukrainy zostali zwolnieni z obowiązku uiszczenia opłaty państwowej za rozpatrzenie wniosku o wizę długoterminową. Nowe przepisy wchodzą w życie z dniem 1 listopada tego roku. Powód takiej decyzji jest prosty, czyli ‚zalew” Estonii przez „ukrogastarbeiterów”;
  https://news.liga.net/politics/news/estoniya-otmenyaet-besplatnye-dolgosrochnye-vizy-dlya-ukraintsev
  Ps. dają nam przykąłd Estonia ( i prawdopodobnie wkrótce Łotwa) jak z Ukraoincami postępowac mamy…

  Polubione przez 2 ludzi

 4. OT z naszego nieszczęsnego kraju, czyli nawet samobójstwa spokojnie popełnić nie można żeby sie na Ukrainca nie napatoczyć…
  https://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-wyskoczyl-z-18-pietra-spadl-na-siedzacego-w-poblizu-mezczyzn,nId,3221036
  Cytat „26-latek wyskoczył z 18. piętra wieżowca i spadł na obywatela Ukrainy. Pierwszy z mężczyzn zginął na miejscu, Ukrainiec w ciężkim stanie przebywa w szpitalu”

  Polubione przez 1 osoba

 5. Wieści z Donbasu, czyli dopełnienie informacji o pożarze w Doniecku. Okaząło sie ze nie był to zaden pożar „na składzie amunicji”, a w zakładach metalurgicznych specjalizujacych sie w produkcji profilii aluminiowych (przed wojną na Donbasie największych w Ukrainie). Na szczęście nikt nie został poszkodowany;
  https://dan-news.info/defence/pozhar-v-kujbyshevskom-rajone-proizoshel-na-territorii-zavod-alyuminievyx-profilej-unm.html

  Polubione przez 2 ludzi

 6. Wielka „czystka” w administracji ukraińskiego Zakarpacia. Funkcjonariusze ukraińskich struktur siłowych, m.in ściagnięci specjalnym samolotem, śledczy z innych regionów Ukrainy oraz funkcjonariusze ukraińskiej Gwardii Narodowej w liczbie 80 którzy „wzieli się” za urzędników w Uzhorodzie, Mukaczewie oraz Chustcie. Celem „specoperacji” ma być wykrycie i zatrzymanie urzędnikó powiazanych z miejscowymi strukturami przestępczymi, którzy mogli być zamieszani m.in w ostatni zamach na jednego z naczelników policji zajmujacego sie przestępstwami gospodarczymi, do jakiego doszło na Zakarpaciu w lipcu tego roku;
  https://korrespondent.net/ukraine/4143433-obysky-na-zakarpate-v-oblast-otpravyly-natshvardyui-y-80-sledovatelei

  Polubione przez 2 ludzi

 7. Kolejny ‚agent Kremla” zdemAskowany, czyli ukromedia informują ze mamusia „ekonastolaty’ Grety Thunberg wystąpiła w 2009 oku w…Moskiwie podczas odbywajacego się w Rosji finałowego koncertu „EUROWIZJI’;
  https://strana.ua/news/224161-hreta-tunberh-doch-shvedskoj-pevitsy-maleny-ernman.html
  Ps. A wszyscy się zastanawiali dlaczego podzcas woich ‚wystepów” w ONZ się Rosji „nie czepia” 🙂

  Polubione przez 2 ludzi

 8. Kolejny poszedł. Ukraińskie Państwowe Biuro Śledcze poinformowąło o wszczęciu śledztwa przeciwko byłemu szefowi ukraińskiego BORu oraz byłemu szefowi ukraińskiego resortu obrony Walerijowi Hełetejowi który oskarżony został o popełnienie pzrestępstwa polegajacego „na nielegalnym mianowaniu i przyznawaniu tytułów honorowych osobom w celu uzyskania od nich nienależnych korzyści”. Warto takze przypomniec ze Hełetej oskarzany jest na Ukrainie takze o to że pełniac funkcje ministra obrony swoją nieudolnościa doprowadził do klęski ukraińskiej armii w tzw. kotle iłowajskim;
  https://strana.ua/news/224242-na-heleteja-hbr-zavelo-uholovnoe-delo-za-prodazhu-dolzhnostej.html

  Polubione przez 2 ludzi

  • Kilka moich spostrzeżeń.
   Ukraińcy tanim kosztem chcieli stworzyć coś na kształt polskiego „raka”: samobieżny moździerz, który może szybko zmienić stanowisko, chroni załogę przed ostrzałem npla i prowadzi szybki i celny ogień.
   Udało się tylko częściowo zrealizować zamierzenia. Po pierwsze pierwszym mankamentem jest sam….młodzież. Przecież od razu widać , ze zmodernizowali stary postsowiecki sprzęt
   https://pl.wikipedia.org/wiki/120_mm_moździerz_2B11_Sani
   do klasy „Mołot” i zamiast „gazika” do zestawu dołożyli samochód opancerzony. Poprawili parametry broni, niemniej „nowy” pojazd ma wiele wad. Jak wspominałem wcześniej sam moździerz (a dokładnie jego modernizacja) cieszy się złą sławą.
   Żołnierze odpalali ładunki za pomocą sznurów i kryjąc się za samochodem, dlaczego chyba nie trzeba pisać. W dodatku podczas ładowania i odpalania ładunków żołnierz jest narażony na ogień npla.
   Dwa :szybkostrzelność. Nawet na tym filmie widać, że przy takich procedurach ciężko wystrzelić dużo więcej niż kilka pocisków na min. Trzy: teren na którym można oddać strzał. Musi być w miarę plaski-ciężko ustawić broń na owej platformie.
   Cztery-samochód. Jest z pewnością lepszy niż łazik, ale… nadal ma slaby pancerz i musi się poruszać po drogach-w przeciwnym wypadku może utknąć (nie wiadomo jak z niezawodnością).

   Polubione przez 2 ludzi

 9. Dla zainteresowanych, o „nowych kadrach” Zelenskiego, czyli o nominacji Antona Heraszczenki, którego „przedstawiać” już nie trzeba, na stanowisko wiceszefa MSW Ukrainy ukraiński dziennikarz Rościsław Szaposznikow;
  https://colonelcassad.livejournal.com/5303896.html
  Szaposznikow to ten dziennikarz który brał udział, PO STRONIE PROKIJOWSKIEJ, w walkach o Iłowajsk i później opisał co tam sie naprawde działo, czyli ucieczke wyższych ukraińskich dowódców w tym obecnego szefa Sztabu Generalnego Ukrainy „generała” Chomczaka. Po tym Szaposznikow nie czekał na „seryjnego samobójcę”, a „ewakuował się” za granicę do USA…
  https://antikor.com.ua/articles/19831-rolj_semenchenko_i_berezy_v_ilovajskom_kotle._tsena_voprosa_300_tysjach_dollarov

  Polubione przez 1 osoba

 10. Liczba odnotowanych w Polsce ataków na tle ksenofobicznym wobec Ukraińców wzrosła z 30 do 190 – poinformowała na swoim oficjalnym koncie na Facebooku Ludmyła Denisowa, rzeczniczka praw obywatelskich Ukrainy.
  https://wiadomosci.onet.pl/kraj/rpo-ukrainy-w-polsce-rosnie-liczba-ksenofobicznych-atakow-na-ukraincow/9wsc9mt
  Komentarz: Liczba ataków wzrosła 6X, tak jak i liczba Ukraińców mieszkających w Polsce. Jako ataki notuje się publiczne znieważanie/szarpanie i pobicia. Nie wydaje mi się by Polacy stali się mniej tolerancyjni. Równie dobrze można pisać, że… cudzoziemcy masowo zdziczeli i starają się podbić Polskę. Wszak liczba przestępstw z udziałem cudzoziemców również gwałtownie wzrosła.
  https://www.rp.pl/Przestepczosc/303219904-Cudzoziemcy-popelniaja-coraz-wiecej-przestepstw-w-Polsce.html

  Polubione przez 2 ludzi

Możliwość komentowania jest wyłączona.