Wojna domowa na Ukrainie 12.10.2019r.- 1587 dzień od nowego rozejmu.


To co się wydarzyło w ciągu ostatniego tygodnia w strefie walk w Donbasie, po raz kolejny jasno ukazało jaki jest rzeczywisty stosunek do wdrożenia inicjatyw pokojowych przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego i podległych mu ludzi oraz służby.

Pietrowskoje 11.10.2019r.

„Strona ukraińska udaremniła proces eliminacji naruszeń z powodu nie wycofania wojsk z rejonu wsi Pietrowskoje”– poinformował wczoraj szef przedstawicielstwa DRL we Wspólnym Centrum Kontroli i Koordynacji Warunków Zawieszenia Broni (WCKiKWZB), Rusłan Jakubow.

Jakubow zwrócił uwagę na fakt, że wczoraj był „ostatni dzień, który został przeznaczony na praktyczne działania związane z zadaniem. Nie doszło jednak do tego, co jest błędem harmonogramu”. Następnie dodał on, że „zaczekamy na rozmowy w Mińsku, gdzie być może sytuacja się wyjaśni”.

Dokładnie w południe personel Milicji Ludowej DRL dał sygnał gotowości do wyeliminowania naruszeń na terenie Petrowskoje-Bogdanowka, wystrzeliwując białą racę. Kijów miał odpowiedzieć w ten sam sposób, ale niestety, po raz kolejny strona ukraińska nie zareagowała.

Sygnały te miały potwierdzić gotowość do podjęcia działań i wycofać siły ze strefy bezpieczeństwa w dniach 9–11 października. W sobotę 12 października- w celu poinformowania Specjalnej Misji Obserwacyjnej OBWE o wycofaniu się i gotowości do rozbiórki fortyfikacji, rozminowaniu i oczyszczeniu terenu z innych obiektów wybuchowych.

„W ciągu ostatnich dwóch dni strona ukraińska zignorowała wystrzelenie rakiet przez ersonek Milicji Ludowej DRL. W sumie sześć rakiet sygnalizacyjnych wystrzelono w niebo nad Pietrowskim od 9 października”– przekazała Doniecka Agencja Informacyjna (Донецкое Агентство Новостей: ДАН).

W tej sprawie wydała kolejne oświadczenie przedstawicielka DRL w trójstronnej grupie kontaktowej, minister spraw zagranicznych DRL, Natalja Nikonorowa:

„Strona ukraińska całkowicie i niezaprzeczalnie udaremniła proces wznowienia wycofania sił i środków w miejscu pilotażowym Petrowskoje-Bogdanowka.

Dzisiaj, 11 października o godzinie 12:00 ukraińscy przywódcy mieli ostatnią okazję, aby wykazać wolę wypełnienia swoich zobowiązań w zakresie eliminacji naruszeń w następstwie wycofania wojsk w Pietrowskoje i Złotoje. Jednak pomimo faktu, że przez trzy dni we wspólnie uzgodnionym w Mińsku czasie o godzinie 12:00 przedstawiciele republik wraz z SMO OBWE zasygnalizowali gotowość do wznowienia wycofania, nie zauważyliśmy najmniejszej reakcji ze strony ukraińskiej. Nie doszło do dwustronnego wystrzelenia białych rac, nie było też prób wyjaśnienia sytuacji ani uzgodnienia.

Dokładniej mówiąc, reakcja była, ale w żaden sposób nie konstruktywna- zamiast realizować swoje obowiązki w praktyce i wystrzelić rakietę jako znak gotowości do synchronicznego i lustrzanego wypełnienia części odnowienia obowiązku wycofania, ukraińskie władze były zajęte wypełnianiem przestrzeni medialnej niezwykle chaotycznymi oświadczeniami i warunkami, które nie odpowiadają temu, co uzgodniliśmy ostatnio w Mińsku. Najwyraźniej w ten sposób Kijów próbował usprawiedliwić niewypełnienie przez siebie osiągniętych porozumień. Jednak bez względu na to, jakie usprawiedliwienia mogą przedstawiać przedstawiciele Ukrainy, faktem jest, że wznowienie wycofania sił i środków zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym w Mińsku zostało zakłócone z winy strony ukraińskiej.

Dlatego strona ukraińska w ten sposób zablokowała możliwy szczyt formatu normańskiego, o który tak uparcie zabiegała.

Na nadchodzącym spotkaniu w Mińsku zamierzamy poruszyć kwestię uzgodnienia nowej daty rozpoczęcia wznowienia wycofania. Kluczową kwestią jest jednak synchronizacja i koordynacja działań. Realizacja wszelkich działań wycofywania powinna odbywać się synchronicznie- rozpocząć i zakończyć po obu stronach we wspólnie uzgodnionych ramach czasowych.

Jeżeli po trzech dniach ignorowania uzgodnionych wspólnych kroków władze ukraińskie podejmą jakiekolwiek jednostronne działania bez koordynacji z przedstawicielami republik, można to uznać jedynie za celową prowokację mającą na celu zakłócenie negocjacji. Ponownie po raz kolejny wzywamy Kijów do zaprzestania sabotowania osiągniętych porozumień i rozpoczęcia realizacji zobowiązań wynikających z porozumień mińskich w sposób konstruktywny, a nie prowokujący.

Przedstawiciel DPR podczas negocjacji grupy kontaktowej, minister spraw zagranicznych

Natalja Nikonorowa”.

Zołotoje 11.10.2019r.

Podobnie wyglądała wczoraj sytuacja na ługańskim odcinku frontu:

„Dzisiaj strona ukraińska udaremniła trzecią próbę wznowienia rozdziału sił i aktywów przewidzianych w porozumieniach mińskich na odcinku linii kontaktowej w rejonie Zołotoje”– poinformował szef przedstawicielstwa ŁRL w WCKiKWZB, pułkownik Michaił Filiponienko.

Dodał on, że:

„Musimy przyznać, że strona ukraińska całkowicie zignorowała, a tym samym udaremniła wszelkie wysiłki mające na celu wycofanie sił i środków z rejonu miejscowości Zołotoje. ŁRL podjęła trzy próby rozpoczęcia wycofania w powyższym miejscu, ale nigdy nie otrzymała odpowiedzi ze strony ukraińskiej, co zostało potwierdzone przez przedstawicieli SMO OBWE. Pozostajemy w stanie pokojowego rozwiązania konfliktu i jesteśmy gotowi w każdej chwili wznowić działania mające na celu przekierowanie sił i środków”.

Całą sytuację skomentował wczoraj prezydent FR, Władimir Putin, który stwierdził, że obecny prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski nie może zapewnić wycofania wojsk w Donbasie, „przedstawiciele republik dali sygnał gotowości do wycofania sił, z drugiej strony nie ma odpowiedzi”– powiedział rosyjski prezydent.

„Uzgodniliśmy wycofanie sił, ale w żaden sposób obecny prezydent nie może zapewnić wycofania jednostek bojowych i sprzętu. Cóż, nie może. Nacjonalistyczne jednostki wojskowe przybyły tam i publicznie zadeklarowały: jeśli armia opuści te pozycje, będziemy tam stać. Armia nie wychodzi”– powiedział Putin na spotkaniu szefów krajów WNP.

„Przedstawiciele nierozpoznanych republik już dwukrotnie lub trzykrotnie dali sygnał, że są gotowi, wystrzelono białą rakietę, sygnał z tej strony, nic, brak odpowiedzi”– dodał prezydent Władimir Putin.

BRAK ODPOWIEDZI!!!!!

A zamiast tego ofensywa propagandowa w ukraińskich mediach prezydenta Zełenskiego, który stawia co raz to nowe warunki mające doprowadzić wg. niego do rozpoczęcia procesu wycofania wojsk i sprzętu z rejonu Zołotoje i Piotrowskoje.

W efekcie strona ukraińska udaremniła proces naruszeń warunków zawieszenia broni w wyniku wycofania wojsk i sprzętu z rejonu Pietowskoje i Zołotoje.

Otóż, zgodnie z harmonogramem uzgodnionym przez grupę kontaktową w Mińsku w celu odnowienia zobowiązań dotyczących wykonania decyzji ramowej, strony powinny w ciągu trzech dni od 9 do 11 października przeprowadzić zsynchronizowany proces wycofania w celu wyeliminowania naruszeń rejestrowanych przez SMO OBWE, a więc wycofać wykrytą broń oraz i żołnierzy z miejsc rozdziału. Strony miały zgłosić gotowość do rozpoczęcia tych działań, wtstrzeliwując białe rakiety sygnałowe. Konieczne było również wcześniejsze powiadomienie SMO OBWE na piśmie.

Ze strony republik wszystkie warunki umowy wskazane w uzgodnionym wcześniej harmonogramie zostały spełnione. Przez trzy dni personel wojskowy Milicji Ludowej DRL i ŁRL uruchomił białe flary sygnałowe o ustalonym czasie, ale strona ukraińska nie otrzymała żadnej odpowiedzi. W tej sytuacji- po trzykrotnie wystrzeliwanych w danym dniu sygnałach, przedstawiciele republik i nadzorujący proces wycofania obserwatorzy SMO OBWE, opuścili teren operacji.

Odnotować przy tym należy, że strona ukraińska po raz kolejny wykazała, że ​​nie jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań, celowo i umyślnie zakłócając proces eliminacji naruszeń w następstwie wycofania sił i środków na uzgodnionych wcześniej odcinkach frontu. Fakt ten zostanie rozpatrzony na następnym spotkaniu trójstronnej grupy kontaktowej w Mińsku w procesie dodatkowych negocjacji w podgrupie ds. bezpieczeństwa.

A poza tym, gwoli uzupełnienia tej sytuacji, w nocy z 10 na 11 października, a więc w przeddzień zakończenia okresu planowanego wyprowadzenia wojsk w rejonu Piotrowskoje, doszło do kolejnego incydentu zbrojnego pomiędzy formacjami zbrojnymi nacjonalistów ukraińskich a regularnymi oddziałami wojsk kijowskich.

Incydent miał miejsce w rejonie Bogdanowka-Piotrowskoje, gdzie w okolicy wsi Nowognatowaka, na znajdujący się tam punk kontrolny przyjechali nacjonaliści- członkowie pułku MSWU „Azov”. Próbowali oni ominąć ten punkt w celu zajęcia pozycji ukraińskich sił zbrojnych na pierwszej linii frontu. W efekcie doszło do wymiany ognia, w wyniku czego- po oby stronach konfliktu, zostało zabitych 4 bojców i także 4 odniosło rany.

Dzień wcześniej doszło do podobnego zdarzenia, tylko wtedy ostrzał prowadzony był pomiędzy radykałami z ukraińskiej jednostki piechoty morskiej, a ukraińskimi siłami porządkowymi. Nie jest znana ilość ofiar tego incydentu.

***

Na tym kończąc ten wstęp, przechodzę teraz do relacji z kolejnego dnia wojny domowej na południowo-wschodniej Ukrainie.

W ciągu minionej doby na donieckim odcinku frontu nieznacznie sytuacja poprawiła się gdyż ukraińscy żołnierze prowadząc z przerwami ostrzały, w godzinach pomiędzy 07:05 a 21:10, tylko 10 razy naruszyli warunki rozejmu.

Ostrzał terytorium DRL prowadzony był przy użyciu: moździerza kaliber 120 (15 min) i 82 mm (7 min) oraz granatników SPG-9 (8 granatów) i RPG-7 (5 granatów), a także broni maszynowej (8 razy) i ciężkiej broni maszynowej (6 razy).

Ostrzeliwane były okolice: Kasztanowoje, Spartakusa, Starmomichajłowki oraz obrzeża Doniecka- teren osiedla mieszkaniowego przy kopalni Trudowskaja, a także na południowym odcinku frontu; Nowaja Mariewka i Komiternowo oraz Leninskoje.

Łącznie w wyniku ostrzału dokonanego przez ukraińskich żołnierzy na terytorium DRL spadło 35 pocisków (wobec 391 w odniesieniu do dnia poprzedniego), co spowodowało uszkodzenie domu jednorodzinnego w miejscowości Komiternowo znajdującego się przy ulicy Zwycięstwa nr. 67.

Poniżej raport za ostatnią dobę, sporządzony przez centrum prasowe ukraińskiego sztabu generalnego prowadzącego operację pacyfikacyjną przez połączone siły (Операція об’єднаних сил / Joint forces operation- OOS/JFO) ukraińskich formacji zbrojnych w Donbasie, na temat aktualnej sytuacji wzdłuż linii frontu:

Операція об’єднаних сил / Joint forces operation

7 min.

„Зведення станом на 07:00 12 жовтня 2019 року.

11 жовтня, збройні формування Російської Федерації та її найманці 8 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції підрозділів Об’єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм, а також з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання „СХІД” противник здійснив 6 обстрілів позицій Об’єднаних сил:
два рази поблизу Водяного – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
неподалік Талаківки – зі станкового протитанкового гранатомета і стрілецької зброї;
біля Славного та Новотроїцького – з великокаліберних кулеметів.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання „ПІВНІЧ” противник здійснив 2 обстріли позицій Об’єднаних сил:
біля Новолуганського – з мінометів калібру 120 і 82 мм, а також з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
у районі Південного – з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
Внаслідок ворожих обстрілів жоден військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил не постраждав.

Від початку цієї доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 4 рази порушили режим припинення вогню.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання „СХІД” противник здійснив 4 обстріли позицій Об’єднаних сил:
двічі біля Водяного – зі станкових протитанкових гранатометів та мінометів калібру 120 мм;
поблизу Пищевика – з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї;
неподалік Новогнатівки – зі станкового протитанкового гранатомета.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання „ПІВНІЧ” обстрілів позицій Об’єднаних сил не зафіксовано.

Впродовж поточної доби втрат внаслідок ворожих обстрілів серед особового складу Об’єднаних сил немає.”

https://www.facebook.com/pressjfo.news/

***

I jeszcze kilka aktualnych filmów:

***

***


©
Powyższy tekst jest chroniony prawem autorskim. Wykorzystanie, jego części lub całości, tylko pod warunkiem podania linku do źródła.

32 uwagi do wpisu “Wojna domowa na Ukrainie 12.10.2019r.- 1587 dzień od nowego rozejmu.

 1. W Rosji zmarł jeden z pionierów kosmonautyki, czyli radziecki kosmonauta Aleksiej Leonow, PIERWSZY CZŁOWIEK KTÓRY WYSZEDŁ W OTWARTĄ PRZESTRZEŃ KOSMICZNĄ;
  >https://www.youtube.com/watch?v=TyxZm2yZ5d4
  Jego pamięć uczciła także NASA przerywajac swoją transmisję wyjścia w otwartą przestrzeń kosmiczną amerykańskich kosmonautów i nazywajac go LEGENDARNYM KOSMONAUTOM;
  >https://twitter.com/NASA/status/1182638328861978624

  Polubione przez 3 ludzi

 2. W temacie filmiku Szarija ze „wstępniaka”, czyli „nowa epocha wolności” na Ukrainie. Prokuratura Generalna Ukrainy ‚zabrała sie” za ukraińską prawniczkę i byłą minister sprawiedliwości za „tyranii” Janukowycza Ołenę Łukasz, która stała się bardzo popularna na Ukrainie z powodu swojej krytyki „tyranii” Porosznki. Jak informują ukromedia przeciwko Łukasz „odkurzono” oskarżenie jeszcze z 2015 roku, czyli właśnie z czasów „tyranii” Poroszenki;
  https://strana.ua/news/227232-elenu-lukash-vyzyvajut-v-henprokuraturu-chtoby-vruchit-podozrenie.html
  Komentując to ukraińscy internauci zaproponowali by nowemu Prokuratorowi Generalnemu Riaboszapce przyznać…”nagrodę Darwina” przyznanawaną jak wiadomo za GŁUPOTĘ…
  https://strana.ua/news/227266-sotsseti-otreahirovali-na-vyzov-eleny-lukash-v-hpu.html
  A rzeczniczka prasowa Prezydenta Ukrainy Julia Mendel napadła na kolejnego dziennikarza, tym razem na Julie Zabelinę z ukraińskiego portalu ‚Apostrof”;
  https://strana.ua/news/227318-mendel-ne-uderzhalas-i-snova-ottolknula-zhurnalistku-ot-zelenskoho.html

  Polubione przez 2 ludzi

 3. Tymczasem jeden z deputowanych Rady Najwyższej Ukrainy z proprezydenckiej frakcji „Sługa Narodu” ukraiński „artysta” znany z poglądów liberalno – postepowych poglądów niejaki Geo Leros ogłosił swój „błyskotliwy plan” rozwiaznia kwestii ubóstwa na Ukrainie, czyli poddawanie biednych Ukraińców, NA MOCY PRZYJETEJ PRZEZ RADĘ NAJWYŻSZĄ USTAWY (!), eutanazji..
  https://strana.ua/news/227236-sluha-naroda-mozhet-pozhat-zakon-ob-evtanazii-v-ukraine.html

  Polubione przez 2 ludzi

 4. Ukraińska codzienność. Kolejni ukraińscy wojskowi skazani za to jak „wyzwalali” Donbas, czyli zamordowanie w 2016 roku mieszkańca jednej z miejscowości w pobliżu Starobielska (obwód ługański). M.in „nagrodzono” wyrokiem 7 lat pozbawienia wolnosci ‚dowódce zwiady” ukraińskiej 28 Brygady Zmechanizowanej;
  https://strana.ua/news/227284-sud-ohlasil-prihovor-ukrainskim-voennym-kotorye-rasstreljali-mirnoho-zhitelja-na-donbasse.html
  Szał emeryta w Czerniowcach który podźgał nozem dwóch swoich znajomych w wyniku czego jeden z nich zmarł;
  https://korrespondent.net/ukraine/4149049-v-chernovtsakh-pensyoner-s-nozhom-napal-na-hostei-zastolia-est-zhertva
  W jednym z kijowskich marketów Ukrainiec „powitał” goscia z Afryki zmuszajac go do zjedzenia banana..
  https://strana.ua/news/227292-video-kak-v-kievskom-supermarkete-muzhchina-zastavil-afrikantsa-est-banan.html

  Polubione przez 2 ludzi

  • Ad. 2

   Gdybyś miał tak małą emeryturę, a tak wysokie koszty utrzymania- w zasadzie kilkakrotnie wyższe niż dochody emeryta, to też dostałbyś napadu szaleństwa. Tym bardziej, że wraz ze zbliżającą się zimą podwyżki opłat rosną lawinowo 🙂

   Pozdrawiam.

   Polubione przez 3 ludzi

 5. OT z ‚frontu” turecko – kurdyjskiego, czyli po tym jak „supermocarstwo zza Oceanu” zaczęło „wygrażać” (w internecie) Turcji by zmusić ja do wstrzymania „pacyfikacji” syryjskich Kurdów (chociaz wcześniej dało jej do tego „zielone światło”) siły tureckie „przypadkowo” ostrzelały pozycje US Army w płn. Syrii (gdzie znajdują się one nielegalnie);
  https://www.newsweek.com/us-troops-syria-turkey-1464727

  Polubione przez 3 ludzi

 6. PT z Płw. Arabskiego, czyli Saudowie „wynajmą” do swojej obrony US Army, o czym oficjalnie poinformował US Donald pisząc że Arabia Saudyjska zapłaci za utrzymanie wysłanych jej na pomoc oddziałów amerykańskich;
  https://ria.ru/20191012/1559696605.html
  Ps. Jak widać ostatnie „sukcesy” saudyjskiej armii w Jemenie unaoczniły Saudom że pomimo miliardów dolarów na nią wydawanych jest ona .ówno warta…

  Polubione przez 3 ludzi

 7. OT zza Oceanu, czyli ciąg dalszy afery „Ukrainagate”. „Reuters” informuje ze dwoch aresztowanych „amerykańskich biznesmenów pochodzenia ukraińskiego” aresztowanych ostatnio w USA, którzy w imieniu prawnika Trumpa Rudy Giulianiego „buszowali” na Ukrainie w poszukiwaniu „haków” na Bidenów, jest powiązanych także z ukraińskim oligarchą Firtaszem;
  https://www.reuters.com/article/us-usa-trump-whistleblower-firtash/indicted-giuliani-associate-worked-on-behalf-of-ukrainian-oligarch-firtash-idUSKBN1WQ2H5
  Z kolei „The New York Times” poinformował ze Prokuratura USA wszczeła oficjalne śledztwo przeciwko Rudy Giulianiemu w związku z „wymuszeniem” rezygnacji ze stanowiska ambasador USA na Ukrainie Mary Yovanovitch, która miała odmówić zbierania „haków” na Bidenów;
  >https://www.nytimes.com/2019/10/11/us/politics/rudy-giuliani-investigation.html

  Polubione przez 3 ludzi

 8. Ukromedia alarmują o „haniebnej zdradzie” do jakiej moze dojść w Hadze czyli publicznego zaprezentowania filmu „propagandowego” wg nich, czyli pokazującego sprawę katastrofy malezyjskiego boeniga nad Donbasem wbrew „prawdzie” upichconej m.in przez powiazany z brytyjskimi „specsłużbami” portal „Bellingcat”;
  https://censor.net.ua/news/3153587/v_gaage_sobirayutsya_pokazat_film_rossiyiskoyi_propagandistki_oprovergayuschiyi_rezultaty_rassledovaniya

  Polubione przez 3 ludzi

 9. Tymczasem okazało sie ze aż 20 % z „uchodźców” którzy wcześniej opuścili „okupowaną” cześć Donbasu (tak w Kijowie m.in określa się tamtejsze republiki) by żyć na „wolnej i demokratycznej” Ukrainie zdecydowało się na powrót i „proce” ów wciąż trwa. Według ukromediów spowodowane jest to m.in brakiem perspektyw na „wolnej i demokratycznej” Ukrainie, czyli brakiem możliwości stałego osiedlenia, podjecia pracy oraz brakiem pieniedzy;
  https://www.donbass.ua/news/articles/2019/04/28/za-liniju-razgranichenija-pochemu-kazhdyi-pjatyi-pereselenec-vernulsja-domoi.html

  Polubione przez 3 ludzi

 10. „Ze strony republik wszystkie warunki umowy wskazane w uzgodnionym wcześniej harmonogramie zostały spełnione. Przez trzy dni personel wojskowy Milicji Ludowej DRL i ŁRL uruchomił białe flary sygnałowe o ustalonym czasie, ale strona ukraińska {nie otrzymała} żadnej odpowiedzi. W tej sytuacji- po trzykrotnie wystrzeliwanych w danym dniu sygnałach, przedstawiciele republik i nadzorujący proces wycofania obserwatorzy SMO OBWE, opuścili teren operacji.”
  Chyba powinno być {nie udzieliła}.
  Bo z tego oryginalnego tekstu wynika, że nie wiadomo kto jest nieodpowiedzialny za niepowodzenie tej akcji.

  Polubione przez 1 osoba

 11. „Wielkie zwycięstwo ukropatriotów nad groźną rosyjską agentką”, czyli „ukropatrioci” w Krzywym Rogu napadli na emerytkę i dokonali „konfiskaty” oraz „zniszczenia” produktów jakie otrzymała w ramach „pomocy humanitarnej” od jednego z deputowanych Rady Najwyższej Ukrainy;
  https://strana.ua/news/227368-v-krivo-rohe-aktivisty-otobrali-u-pensionerki-produkty-i-rassypali-na-zemlju.html

  Polubione przez 3 ludzi

  • To jest złe i głupie na tylu poziomach. Po pierwsze marnotrawienie jedzenia, dwa napaść na starszą osobę. Takich ludzi albo trzeba leczyć albo od razu utylizować. Sądzę, że ci wszyscy „ukropatroci” w większości robią to tylko dlatego, że chcą się dowartościować/zarobić. Brak im jednak odwagi/umiejętności itd więc by zyskać „uznanie” sami tworzą „agentów wpływów”.
   Celami ataków zawsze są osoby które nie mogą samodzielnie się bronic czy to z powodu wieku czy też choroby, jeśli już atakowana jest osoba w sile wieku to napastników musi być kilku i najlepiej do tego uzbrojonych (widać to na filmiku z „agentem DRL” dwóch bije trzeci filmuje).

   Polubione przez 3 ludzi

 12. To dość ciekawe.
  Podobno j eden z kanonicznych autokefalicznych Kościołów prawosławnych, Grecki Kościół, ma zamiar uznać Ukraiński kościół Prawosławny. Tak przynajmniej twierdzą oficjele tego ostatniego.
  https://www.unian.info/society/10716186-zelensky-wants-to-have-maidan-ilovaisk-cases-solved-as-priority-ones.html
  Komentarz: Jak ostatnio szukałem informacji to „nowy” kościół prawosławny Ukrainy nie może już się pochwalić przyjmowaniem na swe łono nowych parafii. Co więcej podobno trwa odpływ wiernych (wiele osób niewierzących „zapisywało się” do kościoła by potem przestać go wspierać).

  Polubione przez 3 ludzi

Możliwość komentowania jest wyłączona.