Wojna domowa na Ukrainie 08.11.2019r.- 1613 dzień od nowego rozejmu.


Minister spraw wewnętrznych Ukrainy Arsen Awakow ogłosił, że w piątek (8.11.2019r.) o godz. 12:00 rozpocznie się proces wycofania wojska w rejonie wsi Bogdanowka w Donbasie. Postawił przy tym warunek: „jeśli zawieszenie broni nie zostanie naruszone”.

„Bogdanowka, obwód doniecki, Ukraina, 1 km do pasa rozgraniczającego. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, jutro o godzinie 12- początek rozdzielenia!”– napisał Awakow na swojej stronie na Twitterze.

Awakow wraz z szefem Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy Rusłanem Chomczakiem odwiedzili wczoraj rejon wsi Zołotoje-4, gdzie przybyli tam w towarzystwie m.in. specjalnego wysłannika Stanów Zjednoczonych na Ukrainie- Williama Taylora i ambasadora Francji na Ukrainie Etienne de Ponsen.

„Siedem dni ciszy w tym miejscu (w rejonie Zołotoje-4- dopisek mój) było przestrzegane bez naruszeń. Tylko to stało się podstawą do wypełnienia warunków niniejszej umowy ramowej i wycofania wojska. Od tego czasu nie było żadnych naruszeń”– powiedział Chomczak.

Z kolei Awakow zwrócił uwagę na fakt, że ukraińskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych „w ramach swoich kompetencji w pełni zapewnia praworządność i bezpieczeństwo w Zołotoje-4”.

„Przenieśliśmy tutaj wystarczającą liczbę pracowników Policji Narodowej i Gwardii Narodowej, zabezpieczyliśmy również odpowiedniej ilości sprzętu i specjalnego wyposażenia w celu ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. Państwowa służba ratunkowa jest gotowa wypełniać swoje obowiązki, w tym pomagać ludności w razie potrzeby, w tym- nasi saperzy są wyposażeni w środki do rozminowywania operacyjnego i udzielania humanitarnej pomocy” podkreślił ukraiński minister.

Po odwiedzinach Awakowa wraz z towarzyszącymi mu oficjelami z kraju i zagranicy, rozpętała się burza.

Po pierwsze, w rejonie wsi Pietrowskoje, wbrew temu co twierdził Chomczak, dwukrotnie doszło do naruszenia warunków zawieszenia broni przez ukraińskich żołnierz. Do pierwszego doszło o godzinie 19:25 a drugi miał miejsce o godzinie 22:10.

Po drugie, strona ukraińska nie podjęła w ramach grupy kontaktowej w Mińsku żadnych rozmów w sprawie kolejnego terminu wycofania wojsk i sprzętu w rejonie Pietrowskoje, o czym poinformowała wczoraj w specjalnym oświadczeniu Minister Spraw Zagranicznych DRL, Natalia Nikonorowa:

„Z uwagi na fakt, że nadal nie otrzymaliśmy oficjalnej odpowiedzi strony ukraińskiej na zorganizowane przez nas nadzwyczajne spotkanie grupy kontaktowej, na które odpowiedział tylko koordynator, ambasador (Martin) Sajdik i zaproponowane przełożenie daty jego posiedzenia na 8 listopada, udaliśmy się na konsultacje z koordynatorem w celu wyjaśnienia stanowiska przedstawicieli Ukrainy w tej sprawie. Niestety, pan Sajdik poinformował, że nie będzie nadzwyczajnego spotkania grupy kontaktowej. Przyczyny tego nie są nam znane”– oświadczyła Natalia Nikonorowa.

Nikorowa zwróciła także uwagę na fakt, że pisemne stanowisko i propozycja zwołania nadzwyczajnych negocjacji grupy kontaktowej w formacie telekonferencji, wysłane natychmiast stronie ukraińskiej, z powodu zakłócenia w Pietrowsku kolejnej próby wyeliminowania naruszeń w miejscu wycofania wojska.

„W tej chwili sytuacja jest taka, że ​​Kijów udaremnił rozpoczęcie przeprowadzenia wycofania wojska we wszystkich terminach zatwierdzonych przez grupę kontaktową w porozumieniu formatu normańskiego, podczas gdy przedstawiciele Milicji Ludowej DRL wielokrotnie wypuszczały białą rakietę sygnalizacyjną w ustalonych terminach”– dodała Nikonorowa.

W tej sprawie także głos zabrał szef rządu DRL, Denis Puszilin, który wydał aż dwa oświadczenia.

Poniżej oświadczenie z dnia wczorajszego:

„Jutro, 8 listopada, miała się odbyć nagła wideokonferencja grupy kontaktowej, której celem było zatwierdzenie przez wszystkich uczestników negocjacji nowej daty rozpoczęcia, dwukrotnie udaremnionej przez Kijów, praktycznych środków w celu wyeliminowania naruszeń w miejscu rozgraniczenia w pobliżu Pietrowskiego.

Jednak zamiast oficjalnej odpowiedzi w tej sprawie przedstawiciele Ukrainy kontynuowali praktykę jednostronnych działań populistycznych mających na celu sabotowanie wszystkich inicjatyw pokojowych uzgodnionych przez grupę kontaktową.

Po zakłóceniu z 9 października strona ukraińska rozpoczęła praktyczne działania w miejscu rozgraniczenia w pobliżu Pietrowskiego Grupa kontaktowa uzgodniła inne terminy zgodnie z harmonogramem – 2 listopada na etapy przygotowawcze i 4 listopada na rozpoczęcie zadania. Pomimo porozumienia o niezmieniania dat, Prezydent Ukrainy w przeddzień praktycznej części eliminacji naruszeń ogłosił gotowość Sił Zbrojnych tego samego dnia- 4 listopada.

Późniejsze zakłócenie początku procesu przez stronę ukraińską jednoznacznie pokazało prawdziwą pozycję prezydenta jako najwyższego wodza i ujawniło polityczną bankructwo wymówek naszych przeciwników.

Pomimo wszystkich prowokacji zorganizowanych przez stronę ukraińską oczekujemy, że tym razem, przy aktywnej pozycji mediatorów- SMO OBWE- Kijów, wykaże zdrowy rozsądek i, w sposób zsynchronizowany, synchroniczny i lustrzany, zacznie wypełniać swoje obowiązki w zakresie eliminowania naruszeń w rozgraniczonym wcześniej miejscu pilotażowym w rejonie Pietrowska.

Ze swojej strony potwierdzamy gotowość jednostek Ludowej Milicji Donieckiej Republiki Ludowej w dniu 9 listopada do rozpoczęcia praktycznych działań na wcześniej zdemilitaryzowanym rejonie w pobliżu Pietrowskiego, o czym powiadomiono dziś OBWE SMM.

Szef Donieckiej Republiki Ludowej

Denis Puszilin”

oraz kolejne oświadczenie z dzisiaj rano:

Chargé d’Affaires z USA na Ukrainę William Taylor wydał oświadczenie, które- delikatnie mówiąc- budzi nasze obawy. Dotyczyło to zbliżającego się wycofania wojsk i sprzętu w rejonie wsi Pietrowskoje. Amerykański dyplomata podkreślił znaczenie tego procesu przed zbliżającym się spotkaniem przywódców krajów ‚formatu normańskiego’ i zauważył, że po opuszczeniu wyznaczonej strefy przez wojsko będą mogły tam swobodnie wkroczyć ukraińska policja i Gwardia Narodowa.

Takie nieprofesjonalne, niedbałe podejście amerykańskiego przedstawiciela w tej sprawie jest niedopuszczalne, ponieważ może wprowadzić w błąd któregokolwiek z ukraińskich oficjeli. Chciałbym przypomnieć dyplomatowi ze Stanów Zjednoczonych, że zgodnie z decyzją ramową grupy kontaktowej w sprawie wycofania sił i środków w obszarze rozgraniczenie w żadnym wypadku nie można zlokalizować tam żadnych formacji zbrojnych.

Mogą tam być tylko oficerowie Wspólnego Centrum Kontroli i Koordynacji. To jest jedyny wyjątek.

Niestety znów stajemy przed sprzeczną i przewrotną interpretacją zasad przez Zachód.

Odpowiedzialnie oświadczam, że w przypadku pojawienia się przedstawicieli obszarów ukraińskiej policji i Gwardii Narodowej w strefie rozgraniczenie, przedstawiciele organów porządku Republiki będą również dublować wg. zasady symetryczności na tych terytoriach: Ministerstwie Bezpieczeństwa Państwa i Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. A proces demilitaryzacji w kolejnych rejonach stanie się niewykonalny.

Szef Donieckiej Republiki Ludowej

Denis Puszilin”

A co do powiedzenia w sprawie obecności w tym rejonie mają jego mieszkańcy, można przekonać się na poniższym filmie:

Poza odwiedzinami z towarzyszącymi Awakowi osobami rejonu wsi Bogdanowki, odwiedził on także w dniu wczorajszym rejon wsi Zołotoje-4 na ługańskim odcinku frontu, gdzie spotkał się z jej mieszkańcami. Oczywiście tylko z tymi ukraińskiego pochodzenia.

„W Zołotoje (Zołotoje-4- dopisek mój) rozmawialiśmy z miejscowymi: cieszą się z rozejmu, są zadowoleni z pracy policji i marzą o zakończeniu wojny! Jutro jest kolejnym krokiem. Wreszcie ucieleśniamy mechanizm małych kroków. Jesteśmy gotowi, aby pójść dalej, jeśli nie nastąpi naruszenie protokołu!”– powiedział Awakow.

Jednocześnie to jego oświadczenie stanowi wyraźny dowód na to, jakie plany ma strona ukraińska, tzn. po zdemilitaryzowaniu strefy neutralnej, będzie ona usiłowała wprowadzić do niej przedstawicieli organów porządku oraz Gwardię Narodową. I jednocześnie, traktuje to jako pierwszy krok, przed kolejnymi, których celem jest powolne odzyskiwanie kontroli nad pozostałym obszarem republik.

Niestety, wg. porozumień krajów „formatu normańskiego”, nie tak to miało wyglądać. W związku z powyższym, nie powinna dziwić stanowcza odpowiedź w tej sprawie szefa DRL, Denisa Puszilina.

https://twitter.com/AvakovArsen,

https://www.nytimes.com/2019/11/06/us/politics/william-taylor-ukraine-impeachment-testimony.html.

***

Na tym kończąc ten wstęp, przechodzę teraz do relacji z kolejnego dnia wojny domowej na południowo-wschodniej Ukrainie.

W ciągu minionej doby na donieckim odcinku frontu, ukraińscy żołnierze prowadząc z przerwami ostrzały w godzinach pomiędzy, 07:00 a 22:10, przy użyciu: moździerzy kaliber 120 (16 min), 82 mm (19 min), opancerzonych wozów bojowych BMP-2 (łącznie 80 wystrzałów) oraz granatników: AGS-17 (95 granatów), SPG-9 (22 granaty) i RPG-7 (9 granatów), a także broni maszynowej- w tym ciężkiej (łącznie 11 użyć), w efekcie 21 razy naruszyli warunki zawieszania broni.

Ostrzały prowadzone były przez ukraińskich żołnierzy w następujących punktach frontu: w rejonie Gorłówki (Dolomitnoje oraz teren osiedla mieszkaniowego przy kopalni 6/7), w okolicach i na obrzeżach Doniecka (Michajłowka, Jasinowata, Spartakus i Aleksandrowka oraz teren lotniska i osiedla mieszkaniowego przy kopalni Trudowskaja- na obrzeżach Doniecka), a także na południowym odcinku frontu (Pietrowskoje, Ukraińskoje, Kulikowo, Leninskoje, Komiternowo oraz Sachanka).

W wyniku tych ostrzałów na terytorium DRL spadło 246 pocisków (wobec 283 w odniesieniu do dnia poprzedniego), co spowodowało uszkodzenie jednego domu w Komiternowie przy ulicy Achmatowej nr. 15 oraz dwóch kolejnych na osiedlu mieszkaniowym przy kopalni Trudowskaja przy ulicy Pawłowskiej nr. 5 oraz Anosowa nr. 37, a także rozszczelnienie magistrali gazowej przy ulicy Ługowskiego nr. 52.

Poza tym, na ługańskim odcinku frontu, w ciągu minionej doby, ukraińscy żołnierze z 72 i 59 brygady, prowadząc ostrzały przy użyciu opancerzonego wozu bojowego BMP-1 oraz granatników AGS-9 i ciężkiej broni maszynowej, 2 razy naruszyli warunki rozejmu.

Ostrzelane zostały okolice wsi Kalinowo i Niżnije Łozowoje. Strat i szkód ostrzały te nie spowodowały.

Poniżej raport za ostatnią dobę, sporządzony przez centrum prasowe ukraińskiego sztabu generalnego prowadzącego operację pacyfikacyjną przez połączone siły (Операція об’єднаних сил / Joint forces operation- OOS/JFO) ukraińskich formacji zbrojnych w Donbasie, na temat aktualnej sytuacji wzdłuż linii frontu:

Операція об’єднаних сил / Joint forces operation

5 min.

„Зведення станом на 07:00 8 листопада 2019 року.

7 листопада, збройні формування Російської Федерації та її найманці 20 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об’єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 та 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Також, ворог застосовував протитанкові керовані ракети.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання „СХІД” російські окупаційні війська здійснили 10 обстрілів:
тричі біля Авдіївки – з великокаліберних кулеметів, РПГ, автоматичних гранатометів та протитанковими керованими ракетами;
три рази неподалік Водяного, що на Приазов’ї – з мінометів калібру 82 мм, гармат БМП-1 і БМП-2, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;
у районі Пісків – з РПГ та стрілецької зброї;
поблизу Гнутового – з ручних протитанкових гранатометів;
біля Опитного – з СПГ;
неподалік Красногорівки – з автоматичних гранатометів.

Також 10 ворожих обстрілів зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання „ПІВНІЧ”:
двічі поблизу Кримського – з великокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем;
два рази біля Південного – з РПГ, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
двічі у районі Луганського – з мінометів калібру 82 мм та автоматичних і станкових протитанкових гранатометів;
неподалік Хутора Вільного – з ручних протитанкових і підствольних гранатометів та стрілецької зброї;
двічі біля Новолуганського – з мінометів калібру 120 та 82 мм, автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів;
неподалік Майорська – з ручних і станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
Вчора, 7 листопада, внаслідок обстрілів загинув один військовослужбовець Об’єднаних сил, ще чотири наших захисники отримали поранення.

З початку цієї доби збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл наших позицій з автоматичних гранатометів у районі Луганського. Втрат серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.”

https://www.facebook.com/pressjfo.news/

***

I jeszcze kilka aktualnych filmów:

***

***

© Powyższy tekst jest chroniony prawem autorskim. Wykorzystanie, jego części lub całości, tylko pod warunkiem podania linku do źródła.

36 uwag do wpisu “Wojna domowa na Ukrainie 08.11.2019r.- 1613 dzień od nowego rozejmu.

 1. Ukraiński antypolonizm rozkwita…w Polsce;
  https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2019-11-07/ogloszenie-o-prace-w-gdansku-zadnych-polakow/?ref=slider
  Cytat „Pracodawca zastrzegł jednak, że przyjmie „tylko obcokrajowców, żadnych Polaków”…Mówiący ze wschodnim akcentem mężczyzna przyznał, że woli nie zatrudniać Polaków, „bo oni nie chcą pracować”
  warto przy tym dodać że gdy podobne ogłoszenie umieścił polski przedsiębiorca, z tym ze z uwagą że nie chce zatrudnić obcokrajowców to go zwyzywano od „rasistów”…

  Polubione przez 4 ludzi

 2. Tymczasem nasz nieszczęsny kraj znowu stał się „szermierzem przegranej sprawy”, czyli samotnie przeciwko „Nord Stream 2”;
  https://www.pb.pl/uokik-172-mln-zl-kary-dla-engie-energy-za-nieudzielenie-informacji-ws-gazociagu-nord-stream-2-974947
  Ps. Warto przy tym zauważyć że władze RP występują nie tylko przeciwko rosyjskiemu ‚Gazpromowi”, ale takze należącym do naszych „partnerów z UE” spółek szwajcarskiej (francuskiej) „Engie” oraz czterech…z Holandii…

  Polubione przez 4 ludzi

 3. W temacie trwających w USA przesłuchan przed Kongresem w sprawie działąń obecnej administracji Prezydenta USA na Ukrainie (czyli szukania „haków” na Bidenów). Zeznajacy przed Kongresem USA jeden z pomocników Sekretarza Stanu USA George P. Kent poinformował ze były Prokurator Generalny Ukrainy Łucenko próbując się „wkupić w łaski” prawnika Donalda Trumpa Rudy Giulianiego „zaatakował” ówczesna ambasador USA na Ukrainie Marie Yovanovitch (która sprzeciwiała się Giulianiemu) za pomoca „trolli internetowych” czyli tzw. POROCHOBOTÓW;
  https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2019/11/8/7102794/

  Polubione przez 3 ludzi

 4. I znowu ukraiński Żyd sprzeciwia się oficjalnemu czczeniu na Ukrainie oprawcy Polaków, i znowu jest to przewodniczący Ukraiński Komitetu Żydowskiego Eduard Dolinskij. Tym razem napisał o uroczystym nadaniu szkole średniej w miejscowosci Żwirka (obwód lwowski) imienia Wasyla Wasyljaszki hitlerowskiego kolaboranta, „weterana” tzw. batalionu „Nachtigall”, odpowiedzialnego za „eksterminację Żydów” oraz „heroja UPA” odpowiedzialnego za „eksterminację Polaków”;
  >https://www.facebook.com/eduard.dolinsky/posts/2835344599830923

  Polubione przez 4 ludzi

 5. Ukraińska codziennosć. W Charkowie 23 – latek zdetonował granat na balkonie i poniósł śmierc na miejscu….
  https://korrespondent.net/city/kharkov/4158233-v-kharkove-muzhchyna-podorval-sebia-hranatoi-na-balkone
  I jeszcze jeden „njus” z Charkowa z granatem w „roli głownej”, czyli na jeden z balkonów wrzucono granat. W wyniku jego eksplozji ranny został 42 – letni mężczyzna. Podobno granat wrzucili wierzyciele jego syna nie mogący się doczekać spłaty długu;
  Na terytorium obwodu ługańskiego „wyzwolonego” przez Kijó SBU zatrzymała ukraińskiego wojskowego który „opylił na lewo” ponad 400 litrów paliwa z rezerwy swojej jednostki wojskowej;
  https://korrespondent.net/ukraine/4158315-na-luhanschyne-voennyi-popalsia-na-torhovle-toplyvom

  Polubione przez 4 ludzi

 6. Pojawiła się informacja o tym że Ukraina nie będzie już miała „dobrych wujciów z USA” ponieważ Departament Stanu USA zadecydował o likwidacji stanowiska swojego „specjalnego wysłannika d/s Ukrainy”. Warto przy tym dodać że jedyny do tej pory „wujcio z USA” Kurt Volker zakończył swoje urzędowanie skandalami m.in został oskarżony o lobbowanie amerykańskiej firmy zbrojeniowej (producenta wyrzutni ‚javelin”);
  https://korrespondent.net/world/4158271-ssha-lykvydyruuit-post-spetspreda-po-ukrayne-smy
  Źródło;
  https://foreignpolicy.com/2019/11/07/state-scrap-special-envoy-ukraine-impeachment-investigation-giuliani-trump/

  Polubione przez 4 ludzi

 7. Wieści z „frontu” na Donbasie, czyli pojawiły sie wyjaśnienia skad w dniu wczorajszym nagle tyle ofiar po stronie. Początkowo była mowa o 1 zabitym i 4 rannych, ale nad ranem zmarł jeden z rannych.;
  https://www.obozrevatel.com/crime/ubityij-i-mnogo-ranenyih-naemniki-putina-vnov-podlo-udarili-po-vsu.htm
  https://censor.net.ua/photo_news/3158553/voin_92yi_ombr_gennadiyi_motorin_umer_v_bolnitse_ot_raneniyi_poluchennyh_vchera_v_zone_oos_foto_obnovleno
  Okazuje się ze to znowu „walnął” moździerz „Mołot” (wyprodukowany przez zakłady Poroszenki) którym chcieli się posłużyć „ukrowojacy” by ostrzelać pozycje „separatystów”;
  https://censor.net.ua/photo_news/3158553/voin_92yi_ombr_gennadiyi_motorin_umer_v_bolnitse_ot_raneniyi_poluchennyh_vchera_v_zone_oos_foto_obnovleno

  Polubione przez 4 ludzi

 8. W temacie gazowym
  Nieprawdą okazały się niedawne informacje podawane przez ukraińską „elytę” jakoby w podziemnych magazynach znajdowało się około 22 mld m3 gazu które Ukraina ma przygotowane na wypadek zimy. W rzeczywistości zasoby które ma do dyspozycji rząd w Kijowie to…8 mld m3.
  Z 22 mld 6 mld to tzw gaz buforowy (nie można go wypompować z przyczyn technicznych) a 8 mld to gaz zakupiony przez spółki zagraniczne i TYLKO przechowywany w podziemnych magazynach.
  https://www.energetyka24.com/ukraina-zgromadzila-8-a-nie-22-mld-m-szesc-gazu

  Polubione przez 4 ludzi

 9. Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska i ambasada RP w Kijowie zaapelowały do przedstawicielstw dyplomatycznych na Ukrainie, by zaangażowały się w pomoc osobom, uwolnionym przez Rosję w ramach wymiany jeńców między dwoma krajami.
  Jesteśmy otwarci na dalsze wspieranie medyczne i psychologiczne na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Jesteśmy otwarci na różnego rodzaju projekty, które będą bezpośrednim, realnym wsparciem dla tych, których udało się oswobodzić, dla ich rodzin, ale też będziemy się angażować w dalszą walkę o uwolnienie pozostałych” – zadeklarowała Gosiewska.
  https://forsal.pl/artykuly/1438744,gosiewska-apeluje-o-pomoc-dla-uwolnionych-przez-rosje-jencow.html
  Komentarz: Cos czuje, że mówiąc o wspieraniu Ukraińców miała na myśli pani poseł, że polski podatnik zostanie zmuszony do płacenia za rehabilitację uwolnionych więźniów. Chciałbym się jednak dowiedzieć ile ze swej prywatnej kiesy Pani poseł wyda na poprawę doli owych nieszczęśników.

  Polubione przez 4 ludzi

 10. Naftohaz pozywa Gazprom, a rząd FR szykuje się do pozwania Ukrainy za zbodnie przeciwko Krymowi

  Szef grupy roboczej ds. międzynarodowych kwestii prawnych w ramach stałego przedstawicielstwa Krymu przy prezydencie Rosji Aleksander Mołochow zaprosił międzynarodowych ekspertów do udział w zwołaniu trybunału społecznego ds. ukraińskich zbrodni przeciwko mieszkańcom Półwyspu Krymskiego.
  https://pl.sputniknews.com/polityka/2019110811324765-ukraine-czeka-trybunal-za-zbrodnie-przeciwko-krymowi/
  Komentarz: Wojna na pozwy trwa w najlepsze.

  Polubione przez 4 ludzi

 11. W czasie spotkania ukraińskiego ministra spraw wewnętrznych Arsena Awakowa z wiceprezesem Airbusa Olivierem Michalonem uzgodniono, że europejski koncern sprzeda Ukrainie dziesięć dodatkowych śmigłowców. Chodzi o maszyny H225, H145, H125, ale nie podano konkretnych liczb, dla poszczególnych typów.
  Śmigłowce będą przeznaczone dla policji, straży granicznej, gwardii narodowej i służb ratunkowych.
  http://www.konflikty.pl/aktualnosci/wiadomosci/airbus-dostarczy-ukrainie-dziesiec-dodatkowych-smiglowcow/
  Komentarz: Zastanawiam się kto sfinansuje zakup. Zeszłoroczny kontrakt na 55 maszyn był możliwy gdyż rząd Francji postanowił podżyrować pożyczkę Ukrainie.

  Polubione przez 4 ludzi

  • I oto właśnie chodzi w tzw. integracji z UE, czyli zdobycie rynku zbytu. A warto przy tym dodać że to właśnie Ukraina ze swoja „MOTOR SICZĄ” powinna być „POTĘGA HELIKOPTEROWĄ”, nie tylko na skale europejską, ale i na skalę światową…

   Polubione przez 2 ludzi

 12. Konkurencja na rynku lokalnym zabiera nam pracowników z Ukrainy – mówi w rozmowie z DGP Krzysztof Inglot. Jego zdaniem, Słowacja, Czechy i Węgry uczą się na polskich błędach i ściągają do siebie Ukraińców, oferując im m.in. łatwiejsze załatwienie formalności i zdobycia pozwolenia na pracę.
  https://gospodarka.dziennik.pl/praca/artykuly/612413,krzysztof-inglot-ukraincy-imigranci.html
  Komentarz: Nie uważam, że zmniejszenie emigracji z Ukrainy jest spowodowane głównie ze względu na konkurencję ze strony państw Grupy Wyszehradzkiej. Już od roku wmawiano nam, że Niemcy po poluzowaniu polityki emigracyjnej ściągną do siebie całą tanią sile roboczą z terenów Ukrainy. Jednak do masowego exodusu ukraińskich gastarbeiterów z Polski nie doszło.
  Bardziej prawdopodobną przyczyna jest niz demograficzny na Ukrainie. Po prostu każdy kto mógł juz wyjechał z tego kraju szczęśliwości i … fala emigracji nie przybiera.

  Polubione przez 4 ludzi

Możliwość komentowania jest wyłączona.