Wojna domowa na Ukrainie 17.11.2019r.- 1622 dzień od nowego rozejmu.


«Прочтите. Это больно. Но это отрезвляет» (pol. „Przeczytajcie. To bolało. Ale to otrzeźwi„.)- taki tytuł mają wyniki badań przeprowadzonych w dniach od 7 do 31 października br. na terytorium DRL i ŁRL, a opublikowanych przez ukraińskie „Зеркало Недели” (pol. „Przegląd Tygodnia„).

Ukraińscy dziennikarze i socjologowie przeprowadzili wreszcie obiektywne badanie na terytorium DRL i ŁRL. Jego wyniki są bardzo różne od fałszywek, które były wcześniej rozpowszechniane przez propagandystów w Kijowie.

W artykule ukraińskiego „Зеркало Недели”, którą trudno podejrzewać o sympatię dla Rosji i Donbasu, a także agencja marketingowa „Нью-имидж маркетинг груп” пzorganizowały badanie socjologiczne na terytorium DPR i LPR. Około dwudziestu ankieterów przybyło do Donbasu z terytorium Ukrainy, nie ujawniając zleceniodawcy badań zachowując się przy tym tak dyskretnie, jak to możliwe. Według organizatorów ankieterzy nie zauważyli objawów „zastraszenia” u swoich rozmówców, co wskazuje na obiektywność ankiety.

Według „Зеркало Недели”(„ЗН”) badanie, które przeprowadzono od 7 października do 31 października, wzięło w nim udział 1606 osób: 800 w ŁRL i 806 w DRL. Do obliczenia próby wykorzystano statystyczne dane demograficzne. Błąd próbkowania został oszacowany przez organizatorów na nie więcej niż 3,7%. Wśród respondentów 45,2% stanowią osoby z wykształceniem średnim zawodowym, 23,3% z wykształceniem wyższym, pozostali uczestnicy badania mają różne formy niepełnego wykształcenia. 53,5% badanych to kobiety a 46,5% to mężczyźni.

97% uczestników badania stwierdziło, że nie są stronniczy, 90% stwierdziło, że w domu mówi się tylko po rosyjsku.

Około 41% respondentów stwierdziło, że są biedni (36,4% stwierdziło, że stać ich tylko na jedzenie, a 4,9% stwierdziło, że nawet oszczędza na jedzeniu). Jednak dla porównania: na Ukrainie ponad 72% osób biorących udział w takich sondażach ostatnio uważa się za biednych.

Autorzy „ЗН”, odnosząc się do czytelników z Ukrainy, opisali wyniki swoich badania w następujący sposób: „Przeczytajcie. To boli. Ale to was otrzeźwi.”

50,3% mieszkańców Ł i DRL stwierdziło, że ich zdaniem sytuacja gospodarcza na Ukrainie pogorszyła się w ciągu ostatniego roku, 41,4%- że się nie zmieniła, a tylko 6,3%- zauważyło jej poprawę. Przedstawiciele Donbasu oceniają swoją sytuację finansową bardziej optymistycznie, a więc 57,3% – jako stabilna, 28,4%- stwierdziła jej pogorszenie, 14,2% uważa, że ​​zaczęli żyć lepiej.

Socjologowie podkreślali, że scenariusze „zjednoczenia” z Ukrainą lub zamrożenia konfliktu wywołują negatywne oczekiwania wśród respondentów. Bowiem okazuje się, że mieszkańcy republik kojarzą pozytywne perspektywy głównie z zbliżeniem z Federacją Rosyjską.

57% respondentów, odpowiadając na pytanie o ich oficjalne obywatelstwo, nazywało się obywatelami Ukrainy, prawie 35% otrzymało już paszporty DRL lub ŁRL, około 7% to obywatele rosyjscy.

80,8% respondentów stwierdziło, że nie chce opuszczać republik. 11,1% chciałoby przenieść się do Federacji Rosyjskiej. I tylko 5,2% chce połączyć swoją przyszłość z Ukrainą, ale pod warunkiem, gdy będą miejsca zagwarantowane miejsca pracy i mieszkania.

W ciągu ostatniego roku ponad 37% respondentów odwiedziło Ukrainę. Jednak wśród nich absolutna większość- 32,3% ogólnej liczby uczestników badania- to emeryci, którzy dokonywali płatności socjalnych na terytoriach kontrolowanych przez Kijów. Bez „okazji emerytalnej” na Ukrainie przebywało tylko około 5% ludności republik.

Jeśli chodzi o opinię badanych na temat toczącej się wojny w Donbasie, to odpowiedzi są jeszcze ciekawsze.

Otóż, aż 76% uczestników badania określa konflikt w Donbasie jako „wewnątrz-ukraiński”, czyli jako wojnę domową. Zaś tylko 3,1% ocenia to jako wojnę rozpoczętą przez „Rosję i prorosyjskie ugrupowania”. 86% twierdzi, że Rosja nie ma nic wspólnego z rozpoczęciem działań wojennych. Dziennikarze prozachodniego „Зеркало Недели” kierują ironiczne uwagi do mieszkańców republik, zadając pytanie np. „skąd macie siły zbrojne”, ale fakt pozostaje faktem, że ludność republik ocenia sytuację diametralnie inaczej. Ludzie żyjący w samej strefie wojennej lub w jej bezpośrednim sąsiedztwie twierdzą, że nie ma „konfliktu ukraińsko-rosyjskiego” i że lokalna milicja chroni Donbas przed agresją Kijowa. Jednakże mieszkańcy Lwowa i Tarnopola, znajdujących się ponad tysiąc kilometrów od miejsca konfliktu, w większości „wiedzą lepiej”, kto walczy w pobliżu Doniecka i twierdzą, że są to „oddziały rosyjskie”

Ukraińscy politycy i biznesmeni wśród mieszkańców Di ŁRL nie cieszą się zaufaniem. Około 61% ma złą opinię do oligarchy i byłego gubernatora Siergieja Taruta, 65% do oligarchy Rinata Achmetowa, 86% do byłego prezydenta Ukrainy Leonida Kuczmy, 94% do Wiktora Juszczenki, 97% do Petra Poroszenki.

Mieszkańcy republik nie liczą również szczególnie na obecnego prezydenta Ukrainy, komika Wołodymyra Zełenskiego. Negatywnie i i bardzo negatywnie odnosi się do niego, aż 79% respondentów. Co więcej, 43% twierdzi, że ich stosunek do Zełenskiego ostatnio się pogorszył, 85%- wątpi lub nie wierzy w zdolność ukraińskiego przywódcy do osiągnięcia pokoju w regionie. Około 72% twierdzi, że obietnice Zełenskiego odbiegają od jego rzeczywistych działań.

Ponadto, równie znaczna liczba, bo aż 75% badanych negatywnie odnosi się do Stanów Zjednoczonych, a 84% do bloku NATO. Jednocześnie ponad 84% respondentów wyraziło swój szacunek dla Rosjan, a tylko 3,1% stwierdziło, że są „zimni” lub „raczej zimni” w odniesieniu do mieszkańców FR.

I co najważniejsze. Tylko 5,1% uczestników badania chciałoby być mieszkańcami jednolitej Ukrainy takiej jaką ona była „do 2014 r.”. 13,4% zgadza się na specjalny status na Ukrainie, tj. Federalizację. 16,2% uważa republiki za niezależne. A 64,3% jest przekonanych, że D i ŁRL w przyszłości powinny być częścią Federacji Rosyjskiej.

Ponadto, według „ЗН”, na terytoriach kontrolowanych przez Kijów 56% ludności chciałoby powrotu Donbasu „na starych warunkach”.

Niedawno w programie telewizyjnym „Kanał 5” należący do Petra Poroszenki, odnosząc się do niektórych niewymienionych ekspertów, stwierdzono, że 54% mieszkańców D i ŁRL jest jakoby gotowych powrócić na Ukrainę. Jednak teraz ten mit został całkowicie obalony. Przedstawiciele niezależnej agencji socjologicznej i szczerze prozachodniej gazety zostali zmuszeni do stwierdzenia, że ​​mieszkańcy Donbasu chcą postrzegać siebie jako Rosjan i nie popierają żadnego ze znanych ukraińskich polityków.

Oczywiście autorzy „ЗН”, podobnie jak tonący chwytając się brzytwy, próbują wykorzystać fakt, że znaczna część ludności republik zachowała ukraińskie paszporty, ale tutaj dziennikarze niestety weszli w buty ukraińskich propagandystów. Po przecież doskonale zdają sobie sprawę, że paszporty ozdobione ukraińskim trójzębem pozostawili sobie głównie emeryci, którzy do tej pory byli zmuszeni podróżować na Ukrainę aby odebrać należne im świadczenia. Jednak, nawet posiadacze ukraińskich paszportów podczas badań nie ukrywali swoich prorosyjskich sympatii.

Ankieta opublikowana na stronach „ЗН” jest przede wszystkim wiadomością dla obywateli Ukrainy zawierającą trzy kluczowe punkty:

1. mieszkańcy Donbasu nie widzą wspólnej przyszłości z „samoistną Ukrainą”,

2 mieszkańcy Donbasu widzą swoją przyszłość z Rosją.

3. mieszkańcy Donbasu są zdania, że każda rozmowa o „wojnie rosyjsko-ukraińskiej” jest bzdurą i fikcją.

Ludzie, którzy widzą toczącą się wojnę dosłownie z własnych balkonów i zza ogrodzeń swoich domów, z pełną odpowiedzialnością mówią, że w Donbasie nie ma „sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej”. Jednocześnie zdają oni sobie z tego sprawę, że , latach 2014–2015 lokalni bohaterowie: hutnicy, górnicy, taksówkarze i ochroniarze z supermarketów, wzmocnieni przez wielu rosyjskich ochotników, zatrzymali w ciężkich walkach „herojów z ATO”.

Co zrobią z tą wiedzą zależy od samych Ukraińców. Mogą nadal ignorować rzeczywistość, żyjąc w iluzorycznym wirtualnym świecie stworzonym przez imperia medialne Kołomojskiego, Pinczuka i Poroszenki. Ale mogą też, w końcu uświadomić sobie tą bolesną prawdę i zbudować na niej realną swoją przyszłość.

Muszą w tym uświadomić sobie (i nie tylko bo również liderzy polityczni świata zachodniego oraz ich media), że świadomość jaka panuje obecnie wśród ludności Donbasu jest wynikiem pięciu lat ostrzału, porwań i kpiny z prymitywnej propagandy, która nie rozpowszechniana jest tylko przez ukraińskich polityków i oligarchów, ale także przez „zwykłych facetów”, którzy przynoszą pociski do armat strzelających fałszywymi raportami dla mediów w Kijowie.

Dokładnie w takiej sytuacji jak mieszkańcy Ukrainy znajdującej się pod władzą Kijowa, jest również ludność Polski oraz wszystkich innych krajów o nastawieniu antyrosyjskim, w których media zachowują tylko pozorną obiektywność, a tak naprawdę służąc interesom aktualnej władzy.

https://zn.ua/internal/test-na-sovmestimost-335429_.html,

https://zn.ua/,

Disengagement of troops, Ukraine wins on intermediary stage, new opinion poll and more – Weekly Update on Ukraine #35, 4 – 10 November

https://www.facebook.com/newimagemg.

***

Na tym kończąc ten wstęp, przechodzę teraz do relacji z kolejnego dnia wojny domowej na południowo-wschodniej Ukrainie.

W ciągu minionej doby na donieckim odcinku frontu, ukraińscy żołnierze prowadząc z przerwami ostrzały w godzinach pomiędzy 08:10 a 16:55, przy użyciu: moździerza kaliber 120 mm (3 miny), moździerzy kaliber 82 mm (22 miny) oraz przeciwpancernego granatnika SPG-9 (2 granaty), a także broni maszynowej- w tym ciężkiej i snajperskiej (9 użyć), tym sposobem 11 razy naruszyli warunki rozejmu.

Ostrzał ukraińscy żołnierze prowadzili w następujących punktach frontu: rejon Gorłówki (teren osiedla mieszkaniowego przy kopalni 6/7 oraz okolice Szirokiej Bałki), okolice i obrzeża Doniecka (teren lotniska, Kasztanowoje, Jasinowata i Spartakus), a także trzykrotnie na południowym odcinku frontu, gdzie pomimo wycofania swych sił i sprzętu strona ukraińska każdego dnia dopuszcza się incydentów zbrojnych, a więc w rejonie wsi Bogdanowka-Pietrowskoje.

Łącznie w wyniku ukraińskich ostrzałów na terytorium DRL spadło 27 pocisków (wobec 92 w odniesieniu do dnia poprzedniego), co spowodowało uszkodzenie jednego domu na terenie osiedla mieszkaniowego przy kopalni 6/7, który znajduje się przy ulicy Koniewa nr. 49- na obrzeżach Gorłówki.

Poniżej raport za ostatnią dobę, sporządzony przez centrum prasowe ukraińskiego sztabu generalnego prowadzącego operację pacyfikacyjną przez połączone siły (Операція об’єднаних сил / Joint forces operation- OOS/JFO) ukraińskich formacji zbrojnych w Donbasie, na temat aktualnej sytuacji wzdłuż linii frontu:

Операція об’єднаних сил / Joint forces operation

5 min.

„Зведення станом на 07:00 17 листопада 2019 року.

Минулої доби, 16 листопада, збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об’єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 та 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно. Зафіксовано і вогневу активність ворожих снайперів.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання „СХІД” російські окупаційні війська здійснили 7 обстрілів:
біля Старогнатівки – з мінометів калібру 82 мм і великокаліберних кулеметів;
поблизу Гнутового – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
тричі біля Невельського – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
неподалік Мар’їнки – з великокаліберних кулеметів;
біля Павлополя – з мінометів калібру 82 мм, РПГ та стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання „ПІВНІЧ” зафіксовано 8 ворожих обстрілів:
неподалік Майорська – з СПГ, ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;
двічі біля Луганського – зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів;
неподалік Новолуганського і Попасної – з РПГ та стрілецької зброї.
поблизу Зайцевого – зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;
двічі у районі Кримського – з мінометів калібрів 82 та 120 мм, гармат БМП-1, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Вчора, 16 листопада, внаслідок обстрілів, загинув один військовослужбовець Об’єднаних сил.

З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку не зафіксовано.”

https://www.facebook.com/pressjfo.news/

***

I jeszcze kilka aktualnych filmów:

***

***

© Powyższy tekst jest chroniony prawem autorskim. Wykorzystanie, jego części lub całości, tylko pod warunkiem podania linku do źródła.

27 uwag do wpisu “Wojna domowa na Ukrainie 17.11.2019r.- 1622 dzień od nowego rozejmu.

  • Czekam więc kiedy mediomatoły.pl sie tym zajmą, ale sie nie doczekam, bo jak wiadomo na Ukrainie „wolność i demokracja”, a w Rosji „totalitaryzm”. A w mediomatołach.pl (czy to tych „lewicowych”, czy to tych „prawicowych”) nie pracują żadni DZIENNIKARZE, a „K.RWY” dające tym którzy im za to płacą…

   Polubione przez 5 ludzi

 1. „Haniebna zdrada” w Mołdawii, gdzie „tekę’ ministra obrony w nowym rządzie objął, nie dość że krewny prorosyjskiego prezydenta Mołdawii Dodona, to jeszcze publicznie sławiący ‚waleczność żołnierzy Donieckiej Republiki Ludowej” i stawiający ich za wzór dla żołnierzy mołdawskich sił zbrojnych;
  https://strana.ua/news/233954-novyj-ministr-oborony-moldovy-viktor-hajchuk-v-2016-hodu-voskhishchalsja-siloj-dukha-vojujushchikh-za-ldnr.html

  Polubione przez 5 ludzi

 2. Trzy okręty wojenne Ukrainy, przejęte przez Rosję w zeszłym roku w rejonie Cieśniny Kerczeńskiej, zostaną zwrócone Ukrainie 18 listopada – podały w niedzielę media w Rosji powołując się na straż graniczną Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB).
  https://fakty.interia.pl/raporty/raport-zamieszki-na-ukrainie/aktualnosci/news-rosja-zwroci-ukrainie-przejete-okrety,nId,3339781#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome

  Polubione przez 4 ludzi

 3. Kolejny skandal w proprezydenckim ugrupowaniu „Sługa Narodu”. Były ukraiński parlamentarzysta Ihor Mosijczuk poinformował o tym ze przewodniczący parlamnetarnej frakcji „Sługa Narodu’ Dawid Arachamija oprócz obywatelstwa Ukrainy posiada także obywatelstwo USA. Jest to wbrew obowiązującym na Ukrainie przepisom zabraniającym pełnić funkcje publiczne osobom nie posiadajacym lub posiadającym oprócz ukraińskiego inne obywatelstwo;
  https://strana.ua/news/233968-u-arakhamii-davno-est-amerikanskoe-hrazhdanstvo-mosijchuk.html
  https://112.ua/politika/mosiychuk-obeshhaet-v-techenie-nedeli-obnarodovat-dokazatelstva-nalichiya-u-arahamii-dvoynogo-grazhdanstva-515287.html

  Polubione przez 5 ludzi

  • To tak najmniej raz na 2 tygodnie jedna lokomotywa płonie.
   Po zdjęciach wygląda, że parowóz trzeba już spisać na straty. Swoją drogą dobrze by było policzyć ile w ciągu ostatniego roku maszyn Ukrzaliznycia musiała wykreślić z rejestru.

   Polubione przez 4 ludzi

 4. Kiedyś liderzy PiS mówili, ze trzeba brać przykład z Węgier.

  Kraj dotknięty spadkiem ludności nie może żyć w iluzji, że można rozwiązać kwestie demograficzne bez podejmowania własnych wysiłków – powiedział premier Węgier Viktor Orbán, podkreślając konieczność prowadzenia polityki antymigracyjnej oraz prorodzinnej.
  https://kresy.pl/wydarzenia/orban-o-polityce-migracyjnej-i-demograficznej-tylko-wegrzy-moga-zastepowac-wegrow/

  Polubione przez 4 ludzi

 5. Tak się bawią za nasze. Portal dla Ukraińców w Polsce prostir.pl otrzymał od rządu PiS dotację w wysokości 40 tys. zł. To nie pierwsze zasilenie tego medium przez obecną ekipę „dobrej zmiany”. Skandalicznym dodatkowo jest fakt, że prowadzi go Ihor Isajew, ukraiński dziennikarz, który nazywa Marsz Żołnierzy Wyklętych „marszem faszystów”, Polaków porównuje do zwierząt w wieczór wigilijny i nawołuje do usunięcia słowa „honor” z polskich paszportów, ponieważ „razi to ukraińską wrażliwość”.
  https://nczas.com/2018/11/16/tak-dojna-zmiana-rozdaje-nasze-pieniadze-40-tysiecy-na-portal-dla-ukrainca-porownujacego-polakow-do-zwierzat/

  Polubione przez 4 ludzi

Możliwość komentowania jest wyłączona.