Wojna domowa na Ukrainie 27.11.2019r.-1631 dzień od nowego rozejmu.


Moskwa nie powinna już ustępować wobec Kijowa, odrzucając puste kompromisy i domagając się od niego jasności co do oficjalnego stanowiska we wszystkich kluczowych kwestiach porozumienia mińskiego.

Taką konkluzję zawarto w raporcie ekspertów Centrum Koniunktury Politycznej (Центра политической конъюнктуры), kierowanego od 2008 roku przez politologa Aleksieja Czesznakowa, uważanego za asystenta prezydenta Federacji Rosyjskiej Władysława Surkowa.

„Niezależnie od wyników zbliżającego się szczytu formatu normańskiego w Paryżu, rosyjskie podejście do możliwych kompromisów i perspektyw średniookresowego rozwiązania konfliktu w Donbasie powinno być wyjątkowo ostrożne, przede wszystkim ze względu na niestabilność pozycji prezydenta Zełenskiego na Ukrainie”– napisano już na samym początku tego raportu.

Dalej napisano , że:

„Zmiana władzy na Ukrainie, późniejsza zmiana tonalności w stosunkach rosyjsko-ukraińskich, a także rozwiązanie niektórych lokalnych problemów wywołały wysokie oczekiwania w wielu zainteresowanych audytoriach dotyczące perspektyw odblokowania porozumień mińskich przed końcem 2019 r.

Długo oczekiwane wyznaczenie daty szczytu przywódców ‚kwartetu normańskiego’ jeszcze bardziej wzmocniło nadzieje i złudzenia.

Tymczasem trzeźwe spojrzenie na dynamikę procesu decyzyjnego i dyskusję wokół pokojowego rozwiązania na jesieni 2019 r. pokazują, że takie optymistyczne oczekiwania ignorują realia wewnętrznej sytuacji politycznej na Ukrainie i wyolbrzymiają gotowość prezydenta Zełenskiego i elity rządzącej na Ukrainie- jako całości, do zapłacenia swojej części ceny politycznej za reintegrację Donbasu.”

W raporcie stwierdzono też, że:

„W tej chwili możemy raczej mówić o ciągłości polityki zagranicznej między współpracownikami Poroszenki i Zełenskiego . Pozycja ukraińskiego przywództwa nie uległa zasadniczej zmianie- porozumienia mińskie są nadal postrzegane jako ‚zły interes’ zawarty w warunkach klęski wojskowej, które należy albo zablokować, aby uzasadnić utrzymywanie się antyrosyjskich sankcji, albo zmienić zgodnie z ukraińskimi interesami. Jednocześnie Zełenski chce pokazać wyborcom, że robi wszystko, co możliwe, aby osiągnąć pokój na Wschodzie, nie przekraczając czerwonej linii.

W porównaniu do swoich poprzedników liderzy spośród współpracowników Zełenskiego zaczęli otwarcie przyznawać się do możliwości wystąpienia Ukrainy z porozumień mińskich. Powody, dla których takie oświadczenia są, nie są tak ważne- czy to demonstracja prawdziwych intencji, czy publiczne szantażowanie. Co ważniejsze, opinia publiczna Ukrainy już ustaliła akceptację dla obecnego rządu takiego rozwoju wydarzeń.

Ze swojej strony Kreml otrzymuje nowe argumenty, że logika Zachodu- pokój w zamian za sankcje- jest już nieaktualna, ponieważ strona ukraińska nie ma woli politycznej do wdrożenia Mińska-2.”

Zwrócono też uwagę na zasadniczą problem wynikający z tego, że „niepokojącym faktem są sprzeczności w zespole Zełenskiego w odniesieniu do Donbasu, które wskazują na brak jednej podstawowej wizji algorytmu rozstrzygania pokoju.”

Ponadto, „wśród działań przeciwników podpisania ‚formuły Steinmeiera’ i pod publiczną presją zwolenników zdecydowanego rozwiązania konfliktu ukraińscy negocjatorzy zaczęli wypowiadać się na temat ‚czerwonych linii’, które zarówno formalnie, jak i treściowo cofnęły pozycję Ukrainy do stanu z czasów Poroszenki.”

Dodać przy tym należy, że „najważniejszą rzeczą był pomysł ukraińskiego przywództwa, aby przygotować nową ustawę o specjalnym statusie, zawierającą parametry nieznane każdemu, kto miał ten status , a nawet zaproponować do publicznej dyskusji nie tylko w Wierchownej Radzie.”

Stanowisko strony rosyjskiej w tej sprawie jest takie, „że te ‚czerwone linie’ są wprost sprzeczne z logiką ustaloną w porozumieniach mińskich i ‚formułą Steinmeiera’. Zgodnie z formułą należy przyznać stały specjalny status niektórym obszarom Donbasu po uznaniu wyborów lokalnych OBWE (tj. ODIHR/OBWE), a proces przywracania suwerenności Kijowa nad granicą rozpoczyna się następnego dnia po wyborach i kończy po ‚kompleksowym porozumieniu politycznym’ i wejściu w duchu nowej konstytucji, biorąc pod uwagę cechy niektórych regionów Doniecka i Ługańska (paragrafy 9, 11). Oznacza to, że przed zwrotem granicy należy nadać specjalny status.”

W efekcie. wg. autorów raportu, „jeszcze przed rozpoczęciem negocjacji liderów w formacie normańskim, tworzone są warunki do nowego blokowania dialogu.”

M.in „coraz częściej wzywa się Moskwę do kompromisu z Kijowem co do politycznych punktów porozumień mińskich w celu rozpoczęcia procesu pokojowego.”

Jednak „taka logika doprowadzi jedynie do nowych ustępstw, które zmienią treść porozumień mińskich.”

Jednocześnie pozycja Zełenskiego na Ukrainie „nie wydaje się tak silna, aby można go było uznać za negocjatora, gotowego zagwarantować wypełnienie warunków wszystkich umów zewnętrznych.”

Wnioskiem z tej sytuacji jest to, że „dla Rosji wartością każdego ukraińskiego prezydenta jest to, że jest silną głową państwa, który ma dużą popularność, wolę polityczną i narzędzia polityczne do wdrażania porozumień mińskich. Z kolei taki prezydent Ukrainy może argumentować, że Kreml musi negocjować tylko z nim, ponieważ może dotrzymać słowa. Jeśli prezydent Ukrainy nie może wywiązać się ze swoich obowiązków, odnosząc się do problemów w kraju lub żądając od siebie zmiany warunków umowy, dla Rosji przestaje być cennym partnerem w dialogu. Dla Kremla nie ma sensu prowadzenie merytorycznych negocjacji ze słabym prezydentem Ukrainy- doświadczenie w negocjacjach z Poroszenką jest tego dobrym dowodem.”

Dalej dodano, że „prawdopodobieństwo osłabienia pozycji Zełenskiego zwiększa się wraz z podejmowanym przez niego krokom w polityce wewnętrznej, sferze społecznej i gospodarczej. Rok 2020 może być niezwykle trudny dla prezydenta Ukrainy i stać się poważnym sprawdzianem jego popularności, biorąc pod uwagę planowany program reform, sytuację w gospodarce i naturalny spadek nadziei większości elektoratu (….) W rezultacie zdolność Zełenskiego do wdrożenia porozumień osiągniętych w ramach ‚kwartetu normańskiego’ może zostać poświęcona w celu zachowania otaczającej go koalicji na Ukrainie. Takie ryzyko należy uznać za wysoce prawdopodobne.”

We wnioskach autory raportu przedstawili trzy scenariusze:

1. „Scenariusz inercyjny . Jeśli Zełenski utrzyma swoją popularność, korzystne jest, aby Rosja domagała się od niego pełnego wdrożenia porozumień z Mińska i przestrzegała obecnej linii dosłownie wypełniania wszystkich porozumień, podejmując kroki tylko w niektórych, uzasadnionych sytuacjach.”

2. „Scenariusz pozycyjny . Jeśli Zełenski stopniowo zacznie tracić poparcie w swoim kraju, a ryzyko poświęcenia realizacji porozumień mińskich będzie wzrastać w celu zachowania popularności rządu ukraińskiego, korzystne jest, aby Rosja postawiła i cierpliwie czekała, aż ktoś wyjdzie zwycięsko z wewnętrznych konfliktów ukraińskich.”

3. „Scenariusz radykalny. Jeśli Zełenski okaże się słabym prezydentem, który nie może spełnić swoich obietnic, nie ma sensu dochodzić do porozumienia z nim i konieczne jest jedynie utrzymanie nominalnej obecności w procesie negocjacyjnym bez żadnych decyzji aż do zmiany władzy w Kijowie. Jednocześnie wzmocnienie pozycji negocjacyjnej Donbasu w dialogu z nowymi władzami ukraińskimi również wydaje się naturalne.”

W świetle powyższego autorzy raportu są zdania, że:

„Strategię, która pozostawia Rosji niezbędną przestrzeń do manewru, można sformułować w następujący sposób: nie poczynić żadnych ustępstw po stronie ukraińskiej i nie zgodzić się na puste kompromisy, domagać się jasności co do oficjalnego stanowiska w kluczowych kwestiach porozumienia- przede wszystkim zgodnie z ustawą o specjalnym statusie.”

No i chyba ze strony Rosji sytuacja jest jasna. Nie wiadomo tylko jak to wygląda po stronie ukraińskich negocjatorów, którzy wezmą udział w normańskim szczycie 9 grudnia br. w Paryżu.

Zełenski na ten temat dużo sprzecznych rzeczy ostatnio mówi. Tak więc może się okazać, że wykorzysta on to spotkanie wyłącznie w celu poprawienia swego poparcia społecznego, co możliwe jest tylko wtedy, gdy wygłoszone przez niego puste frazesy polityczne i hasełka pod publiczkę, nie zmienią radykalnie stanowiska Ukrainy wobec wdrażania przez Kijów warunków porozumienia mińskiego, bo to już wcześniej zostało okrzyknięte przez środowiska nacjonalistyczne, za zdradę i kapitulację wobec Rosji.

http://cpkr.ru/analytics/bez-kompromissov.

http://cpkr.ru/content/o-nas,

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,

***

Na tym kończąc ten wstęp, przechodzę teraz do relacji z kolejnego dnia wojny domowej na południowo-wschodniej Ukrainie.

W ciągu minionej doby, ukraińscy żołnierze prowadząc z przerwami ostrzały w godzinach pomiędzy, 07:05 a 22:40, przy użyciu: moździerza kaliber 120 mm (5 min), moździerza kaliber 60 mm (4 miny) i moździerza kaliber 82 mm (4 miny), opancerzonego wozu bojowego BMP-1 (5 wystrzałów) oraz granatników; AGS-17 (5 granatów), SPG-9 (17 granatów) i RPG-7 (6 granatów), a także broni maszynowej- w tym ciężkiej (8 ostrzałów), w ten sposób 9 razy naruszono warunki rozejmu.

Ostrzały przeprowadzono w pięciu punktach frontu: w rejonie Gorłówki (teren osiedla mieszkaniowego przy kopalni im. Gagarina i miejscowości Bajrak), w okolicach Doniecka (Staromichajłowka) oraz na południowym odcinku frontu (Pietrowskoje i Sachanka). Najbardziej intensywny ostrzał ukraińscy żołnierze prowadzili w rejonie zdemilitaryzowanym Bogdanowka-Pietrowskoje.

Łącznie w wyniku ukraińskiego ostrzeliwania na terytorium DRL spadło 48 pocisków (wobec 16 w odniesieniu do dnia poprzedniego), nie powodując przy tym żadnych strat i szkód.

Poza tym, na ługańskim odcinku frontu, także- po dłuższej przerwie, doszło do 3 naruszeń warunków zawieszenia broni.

Ostrzał prowadzony był tam przy użyciu moździerzy kaliber 120 (5 min) i 82 mm (7 min) oraz granatników SPG-9 (3 granaty) i RPG-7 (2 granaty), a także broni maszynowej-w tym ciężkiej. Ostrzeliwane były okolice wsi: Żełobok (09:30), Łogwonowo (16:30) i Donieckij (21:00).

Strat i szkód nie zarejestrowano.

Poniżej raport za ostatnią dobę, sporządzony przez centrum prasowe ukraińskiego sztabu generalnego prowadzącego operację pacyfikacyjną przez połączone siły (Операція об’єднаних сил / Joint forces operation- OOS/JFO) ukraińskich formacji zbrojnych w Donbasie, na temat aktualnej sytuacji wzdłuż linii frontu:

Операція об’єднаних сил / Joint forces operation

6 min.

„Зведення станом на 07:00 27 листопада 2019 року.

26 листопада збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції Об’єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання „ПІВНІЧ” російські окупаційні війська здійснили 5 обстрілів:
неподалік Луганського та двічі біля Кримського – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
поблизу Новотошківського – з мінометів калібру 82 мм, гармат БМП-1, автоматичних гранатометів, РПГ та стрілецької зброї;
біля Троїцького – зі станкових протитанкових гранатометів.
7 ворожих обстрілів зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання ” СХІД”:
чотири рази неподалік Старогнатівки – з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
двічі поблизу Широкиного – зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;
біля Березового – з підствольних гранатометів та стрілецької зброї.
Вчора, 26 листопада, втрат внаслідок обстрілів серед військовослужбовців Об’єднаних сил не зафіксовано.
З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат не було.”

https://www.facebook.com/pressjfo.news/

***

I jeszcze kilka aktualnych filmów:

***

© Powyższy tekst jest chroniony prawem autorskim. Wykorzystanie, jego części lub całości, tylko pod warunkiem podania linku do źródła.

37 uwag do wpisu “Wojna domowa na Ukrainie 27.11.2019r.-1631 dzień od nowego rozejmu.

   • Po prostu z jednej strony granicy będzie stregła jedna służba – rosyjska, a drugiej dwie – republikańsko-ORDŁOwska i ukraińska (koegzystując lub konkurując w zależności od woli ukraińskich władz kijowskich).

    Polubione przez 1 osoba

 1. „By Ukraincom żyło sie lepiej…w Polsce”, czyli…
  https://www.rp.pl/Podatki/191129600-Pracujacy-w-Polsce-Ukraincy-do-26-lat-zwolnieni-z-podatku—interpretacja-podatkowa.html
  Ps. Można nawet jakoś zrozumieć „podkładanie się” USA „no bo to supermocarstwo”, czy tez Żydom „no bo to najbardziej wpływowa nacja na świecie”, ale jak wyjaśnić to ciągłe „podkładanie się” szmondactwu ze zbankrutowanej i rozkradanej byłej republiki radzieckiej?

  Polubione przez 5 ludzi

 2. W temacie „gazowym”. Trwają przygotowania do „wyłączenia” z koncernu ‚Naftohaz”, jako osobnej „firmy”, systemu przesyłu gazu przez Ukrainę, a nasrepnie przeprowadzenia jego „prywatyzacji’;
  https://strana.ua/news/235851-transportirovka-haza-cherez-ukrainu-naftohaz-podhotovilsja-k-otdeleniju-.html
  Z kolei w ukromediach pojawiły się alarmujące „njusy” że w związku z nie przedłuzeniem kontraktu z rosyjskim „Gazpromem” na Ukrainie moze dojść do gwałtownej podwyżki cen gazu dla „zwykłych” Ukraińców, nawet do prawie 13 tysięcy hrywien za metr sześcienny (w porównaniu z obecną średnią wynosząca prawie 7 tysięcy hrywien);
  https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/11/27/654175/

  Polubione przez 5 ludzi

 3. Tymczasem ukraiński bank centralny skarży się na ‚zmasowane ataki” ze strony…oligarchy Kołomojskiego. Według NBU Kołomojski ma prowadzić wobec banku „kampanię oszczerstw w mediach” oraz posuwac się do ‚ataków fizycznych” w postaci „napuszczania” na siedzibę NBU tzw. tituszek. Wszystko to ma mieć związek z chęcią wymuszenia przez oligarchę na NBU rezygnacji z roszczeń do spłaty 5,5 mld dolarów jakie miał ‚wyprowadzić” z ‚PrivatBanku”;
  https://strana.ua/news/235858-natsbank-obvinil-ihorja-kolomojskoho-v-davlenii.html
  Plus NBU pożalił się takze na rosnace straty, obecnie już ponad 12 mld hrywien, z powodu wzmacniania się na rynkach walutowych ukraińskiej hrywny;
  https://korrespondent.net/business/companies/4165115-natsbank-pones-ubytky-yz-za-ukreplenyia-hryvny

  Polubione przez 5 ludzi

 4. Ukraińskie Państwowe Biuro Śledcze (PBŚ) kontra ukrobezpieka (SBU). W ukromediach pojawiłą się informacja o tym że PBŚ prowadzi sledztwo przeciwko zarządowi jednego z wydziałów SBU, który podejrzany jest o wymuszanie łapówek od biznesmenów, w zamian za ukrywanie wykrytych wcześniej „nieprawidłowosci”;
  https://korrespondent.net/ukraine/4165100-chynovnyky-sbu-shantazhyrovaly-byznesmenov-y-trebovaly-denhy-hbr
  https://strana.ua/news/235848-v-hbr-zajavili-chto-rukovodstvo-departamenta-okhrany-hostajny-i-litsenzirovanija-sbu-zanimalos-vymohatelstvom.html

  Polubione przez 4 ludzi

 5. Zgodnie z wczesniejszymi zapowiedziami pojawiły sie informacje o tym że rosyjskie FSB w dalszym ciągu prowadzi oficjalne śledztwo przeciwko ukraińskim marynarzom którzy zostali zatrzymani w trakcie próby nielegalnego sforsowania Cieśniny Kerczeńskiej;
  https://strana.ua/news/235861-osvobozhdenie-morjakov-ukrainy-v-rossii-prodlili-rassledovanie-del-do-2020-hoda.html
  Plus w temacie „ukromarynarzy”. Przebywajacy w greckim więzieniu i skazany na 70 lat, za przemyt ludzi, ukraiński „marynarz” ogłosił „głodówke” w proteście przeciwko „bezczynności władz Ukrainy w jego sprawie”;
  https://strana.ua/news/235843-morjak-cherkasskij-objavil-holodovku-v-tjurme-hretsii-video.html
  Ps. A można by na ten przykład nałapać jakiś Greków „na wymianę”…

  Polubione przez 4 ludzi

 6. Dla zainteresowanych, ukraiński portal ‚Strana.ua” o trwajacej na Ukrainie „wojnie” o kontrole nad przemytem, który przynosi wielomiliardowe zyski. Głownym „kuratorem” przemytu na Ukrainie ma być „biznesmen” z Odessy Wadim Alperin, którego prezydent Ukrainy Zelenskij ogłosił „ojcem chrzestnym ukraińskiej kontrabandy” i wyznaczył nagrodę za jego schwytanie (ponieważ ten zdążył się „ewakuować” w „nieznanym kierunku”);
  https://strana.ua/news/235831-vadim-alperin-koho-zelenskij-nazval-krestnym-ottsom-kontrabandy.html

  Polubione przez 5 ludzi

 7. OT zza Oceanu, czyli sekretarz Stanu USA Mike Pompeo zaproponował by w USA wszcząć oficjalne śledztwo w sprawie mieszania sie ukraińskich polityków w wybory prezydenckie w 2016 roku. Jak wiadomo ówczesne władze w Kijowie zaangażowały się w poparcie dla kontrakandydatki Trumpa z ramienia Demokratów, Hillary Clinton;
  https://www.reuters.com/article/us-usa-trump-impeachment-pompeo/pompeo-suggests-debunked-ukraine-election-meddling-theory-should-be-probed-idUSKBN1Y02BZ?il=0

  Polubione przez 3 ludzi

  • Co najciekawsze Polskie Towarzystwo Kulturalne im. A. Mickiewicza nie istnieje w spisie polskich organizacji działających na Ukrainie.

   Po prostu sobie oszuści od lat działają, wysyłają nam fałszywych polaków, którzy następnie są przez nas utrzymywani.

   Bandytyzm ubrany w praworządność.

   Pozdrawiam.

   Polubione przez 4 ludzi

 8. W temacie „gazowym” pojawiła się informacja o odrzuceniu przez sąd apelacyjny w Svea w Szwecji skargi rosyjskiego ‚Gazpromu” na orzeczenie sadu arbitrażowego w Sztokholmie w jego sporze z ukraińskim ‚Naftohazem”. Jak jednak poinformował sam dyrektor „Naftohazu” Witrenko orzeczenie dotyczy „spraw proceduralnych”, czyli m.in kosztów arbitrażu i apelacji oraz kwestii zachowania procesu w tajemnicy;
  https://strana.ua/news/235902-jurij-vitrenko-rastolkoval-reshenie-apelljatsionnoho-suda-po-zhalobe-hazproma.html
  Orzeczeń w najważniejszych dla obu stron apelacji kwestiach należy oczekiwać w 2020 roku;
  https://ria.ru/20191127/1561658352.html

  Polubione przez 5 ludzi

 9. Zgodnie z zapowiedziami, ze stanowiskiem ukraińskiej wiceminister infrastruktury pożegnała się (decyzją Rady Ministrów) Ołeksandra Kłitina, która miała ‚zdobyć” swoje stanowisko „przez łożko”, co zdradzili podczas swojej „biesiady” z policjantami z Dniepra deputowani frakcji „Sługa Narodu” z Rady Najwyższej Ukrainy;
  https://strana.ua/news/235925-klitinu-uvolil-kabmin-honcharenko.html

  Polubione przez 4 ludzi

 10. UCRONARCOS. Okazało się że jednym z „bossów’ jednego ze zlikwidowanych ostatnio na Ukrainie dużych „narkosyndykatów” był samorządowiec z obwodu lwowskiego, 24 – letni członek partii „UKROP” którą założył onegdaj oligarcha Kołomojski a w skład której wchodziła duża liczba „weteranów ATO”. W skład „narkosyndykatu” wchodzili także m.in byli policjanci (a zapewne i ci „czynni”) a w zwiazku z tym ze obracała ona dziesiatkami milionów hrywien prowadziła także własną „ksiegowość”;
  https://strana.ua/news/235903-serhej-fedenishin-deputat-ukropa-orhanizoval-mezhdunarodnyj-narkokartel-foto.html

  Polubione przez 4 ludzi

 11. Ciąg dalszy opowieści o „krwiożerczym Macronie” ze światowych mediomatołów, dla których jeszcze do niedawna był ‚ostatnia nadzieją na powstrzymanie pochodu populistów”. Tym razem „Bloomberg” straszy ze francuski „Makaron” ma…ALGORYTM dzieki któremu chce przejąć kontrolę nad Europa i sprzymierzyć się z Rosją…
  https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-11-27/macron-s-plan-to-take-control-of-europe-moves-on-to-phase-two

  Polubione przez 5 ludzi

 12. „Ciekawostki energetyczne”, czyli prace wstrzymały dwie największe na Ukrainie elektrownie cieplen (w obwodach dniepropietrowskim oraz iwano – frankowskim) które w ten sposób zaprotestowały przeciwko decyzji Rady Najwyższej Ukrainy (z września tego roku) zezwalajacej na import energii elektrycznej z Rosji oraz Białorusi. Energia ta jest tańsza od produkowanej na Ukrainie, przez co praca ukraińskich elektrowni stała sie nierentowna. Jednocześnie Federacja Pracodawców Kompleksu Paliwowo-Energetycznego Ukrainy w wystosowanym przez siebie apelu do władz Ukrainy stwierdziła że jeżeli import prądu nie zostanie wstrzymany to swoją prace będzie musiało wstrzymać 75 % ukrainskich kopalni oraz „energobloków” w elektrowniach jadrowych. Z kolei przewodniczacy komitetu Rady Najwyższej Ukrainy d/s energetyki nazwał działania elektrowni,szantażem ze strony oligarchy Achmetowa, jako że wchodzą one w skałd należącego do niego holdingu „DTEK”;
  https://www.vestifinance.ru/articles/128956
  Ukromedia poinformowały o tym że ze stanowiskiem „pożegnał się” szef ukraińskiej państwowej agencji „Energoatom” (zarządzajacej ukraińskimi „atomówkami”) Jurij Niedaszkowski. Odwołanie miało nastapic na wniosek ukraińskiego ministra energetyki, a komentując sprawę premier Ukrainy Honczaruk miał napisać że ma to związek z trwajacymi na Ukrainie „zwolnieniami ludzi pracujacych w minionych latach” a głownym powodem tego była m.in ich „nieefektywność oraz korupcja”;
  https://www.interfax.ru/world/685856
  I jeszcze ukromedia poinformowały o wyłączeniu pradu w centrum Kijowa (w tym w Radzie Najwyższej Ukrainy). Powodem tego miała być awaria jednej z linii wysokiego napiecia;
  https://strana.ua/news/236000-v-tsentre-kieva-otkljuchili-svet-chto-sluchilos.html

  Polubione przez 5 ludzi

  • Zachęcam do lektury oryginału w NI:
   https://nationalinterest.org/feature/war-ukraine-must-end-99022?page=0%2C1

   I komentarz pod tekstem. Cała – nieskomplikowana skądinąd – ekonomika USA w pigułce:

   milo maxime begin • 2 days ago
   The US economy runs largely on our huge war machine/national security apparatus. Without strong enemies the machine would founder and a deep depression would be the result. Therefore we need our enemies badly… even more than we need friends.
   Russia, China, Iran, the DPRK, Venezuela, Cuba and tiny upstarts like Nicaragua fulfill this role quite well. So why would we ever rock the boat by making sincere attempts to replace the status quo with world peace?

   Piraci z Karaibów 🙂

   Polubione przez 5 ludzi

  • I tak powolutku cały świat przejdzie nad tym przejdzie do porządku dziennego. Zostanie tylko upadła i PISolska i jeszcze może ze dwie-trzy szczekaczki z krajów nadbałtyckich.

   Polubione przez 5 ludzi

 13. W ukromediach pojawiły sie informacje ze w Kijowie rekrutowano tzw. tituszki (po 1000 hrywien „za łepka”) które następnie „pakowano” do autokarów i wysyłano do Lwowa w celu zorganizowania „wsparcia” burmistrzowi miasta Andrijowi Sadowemu, który ostatnio ma kłopoty ponieważ „dobrały się” do niego ukraińskie słuzby które podejrzewają go, oraz podległych mu urzędników, o spowodowanie szkód państwu na sumę ponad 93 mln hrywien;
  https://vgolos.com.ua/news/bashlyayut-po-1000-grn-avtobusy-iz-titushkamy-rushyly-pidtrymaty-sadovogo-do-kyyeva-video_1114516.html

  Polubione przez 4 ludzi

Możliwość komentowania jest wyłączona.