Wojna domowa na Ukrainie 21.02.2020r. 1717 dzień od nowego rozejmu.


Wydarzenia na Majdanie w 2014 r. nie przyniosły Ukrainie nic pozytywnego, tylko pogorszyły istniejące problemy. Jeśli więc Kijów będzie nadal kontynuował obecną politykę konfrontacyjną, kraj stanie w obliczu nieuchronnej samozagłady. Taka teza zawarta została przez stałego przedstawiciela FR we wczorajszym przemówieniu (20 luty) na forum Zgromadzenia ogólnego ONZ z okazji szóstej rocznicy zbrojnego zamachu stanu na Ukrainie.

„Już w pierwszych słowach chciałbym powiedzieć, że punkt 63 porządku obrad bieżącej sesji, który jest dziś omawiany i nałożony na Zgromadzenie Ogólne ONZ, nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, nawet wirtualną. Co więcej, jest surrealistyczny”– powiedział rozpoczynając swoje przemówienie stały przedstawiciel FR przy ONZ, Wasil Nebenzi.

Następnie wyjaśnił, że:

„Na Ukrainie nie ma ‚terytoriów czasowo okupowanych’. Jeśli delegacja ukraińska odnosi się do Krymu, jest to podmiot Federacji Rosyjskiej, którym stał się nim w 2014 r. w wyniku referendum. Na nim 96,77% jego uczestników przy frekwencji 83,1%, poparło zjednoczenie półwyspu z Rosją.

Jeśli mówimy o Donbasie, to na tym terytorium istnieje konflikt cywilny między władzami Kijowa a obywatelami Ukrainy, którzy odmówili przyjęcia i uznania zamachu stanu na Ukrainie w 2014 r.

Od 6 lat ukraiński rząd, najpierw stary, a teraz nowy, wykorzystuje legendę, która jest dla niego bardzo wygodna. Nie ma konfliktu obywatelskiego, ale agresja Rosji na Ukrainę. To dogodna pozycja. Pozwala ona unikać wdrażania porozumień mińskich. Pozwala udawać, że jest ofiarą, a nie agresorem, który w 2014 r. Wysłał swoją armię i bataliony nacjonalistyczne, aby stłumić powszechne protesty w Donbasie.

Jest to tym bardziej wygodne, że stanowisko to cieszy się poparciem zachodnich patronów Kijowa, byłych ‚gwarantów’ porozumienia w sprawie rozwiązania kryzysu na Ukrainie w lutym 2014 r. Porozumienie zostało zmiażdżone już następnego dnia. Ci sami zachodni patroni następnie wydali Kijowi carte-blanche wyrażając zgodę na sabotowanie porozumień w Mińsku oraz licencję na wszelkie oszustwa. Wszystko został ukryte.

Dzisiaj chodziło o incydent z 18 lutego w rejonie Gołubowskoje koło Ługańska, gdzie grupa sabotażowa ukraińskich sił zbrojnych próbowała przedostać się na terytorium kontrolowane przez milicję. W rezultacie doszło do bitwy, podczas której zginął ukraiński żołnierz. Siły zbrojne Ukrainy odpowiedziały ogniem moździerzowym 50 pocisków, które spadły na okoliczne osadach.

Już następnego dnia zagraniczne gazety, nie mówiąc już o ukraińskich, były pełne wiadomości. DRL i ŁRL naruszyły rozejm w dniu piątej rocznicy podpisania porozumień z Mińska.

Czy wiecie, gdzie znajduje się ciało nieszczęśliwego 22-letniego ukraińskiego żołnierza, który został wysłany do walki ze swoim ludem? U powstańców. Czy to pasuje do wersji, w której rozpoczęli ofensywę? A jeszcze wczoraj nie zadano sobie trudu by je zabrać”– powiedział rosyjski dyplomata na forum ONZ.

W tym miejscu dwa załączam filmy dokumentujące fakt wydania ciała ukraińskiego żołnierza, który zginął w omawianym incydencie po wejściu ma minę na terytorium ŁRL:

W dalszej części swojego przemówienia przedstawiciel Rosji na forum ONZ powiedział, że:

„Sześć lat temu wszyscy byliśmy świadkami tragicznych wydarzeń w centrum Kijowa. Ich zwieńczeniem był krwawy zamach stanu, który wstrząsnął Ukrainą, doprowadził do secesji Krymu i trwającego konfliktu zbrojnego w Donbasie. W kraju nastąpił wielki kryzys systemowy. Pod wieloma względami został sprowokowany i aktywnie wspierany przez państwa zachodnie, przede wszystkim USA”– dodał Wasil Nebenzi.

Jak podkreślił dalej w swoim przesłaniu, wszystkiego, co wydarzyło się na Ukrainie w przyszłości, nie można opisać inaczej niż „niekończący się chaos polityczny, legalny nihilizm, szalejący ultranacjonalizm”.

Przypomniał, że wielu na Ukrainie, którzy wybrali w ubiegłym roku nowe kierownictwo w wyborach, oczekiwało, że dzięki reformom będą w stanie nadrobić zaległości w krótkim czasie, ale tak się nie stało.

„Nie ma konkretnych postępów w walce z korupcją. Nastąpiła dezindustrializacja. Zubożenie, rozwarstwienie społeczne i spadek całkowitej liczby ludności trwają nadal. W polityce gospodarczej dominuje populizm. W rezultacie w ciągu sześciu lat Ukraina z dobrze prosperującego państwa zamieniła się w jeden z najbiedniejszych krajów w Europie. A degradacja trwa. Jeśli przypomnimy sobie, że głównym hasłem Majdanu było przyspieszenie integracji europejskiej, wynik mówi sam za siebie. Nikt nie czeka na Ukrainę w UE ani w NATO”– stwierdził Nebenzi.

Następnie wyjaśnił na czym polega problem braku pozytywnych efektów we wdrażaniu porozumień mińskich:

„Punktem wyjścia wszelkich dyskusji ONZ na temat ugody na Ukrainie jest uznanie zestawu środków służących wdrożeniu porozumień z Mińska, przyjętych 5 lat temu rezolucją Rady Bezpieczeństwa 2202, jako jedyną międzynarodową podstawę prawną dla wysiłków społeczności międzynarodowej.

Niestety manewry takie jakie wykonuje obecna delegacja ukraińska wskazują na niechęć do uznania tego. Było to bardzo wyraźne podczas wczorajszego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa poświęconego 5 rocznicy rezolucji 2202. Centralnym elementem w rozwiązywaniu wszelkich konfliktów jest dialog między walczącymi stronami. Wszyscy wzywamy do tego wszędzie- w Syrii, Libii, Jemenie, Afganistanie itp. Ale nie ma potrzeby prowadzenia dialogu z Donbasem (…)

Przy tak nieodpowiedzialnym podejściu do porozumień mińskich trudno sobie wyobrazić, w jaki sposób będą wdrażane decyzje grudniowego szczytu w Paryżu; w związku z tym perspektywy następnego spotkania są bardzo złudne.

Jeśli spojrzymy jeszcze szerzej, to dopóki nie uświadomimy sobie prawdziwych przyczyn problemów na Ukrainie, nie nastąpi postęp w tym kraju. Nic się nie zmieni, dopóki Kijów nie zacznie brać pod uwagę uzasadnionych interesów ogromnej części ludności kraju- i nie chodzi tylko o mieszkańców Donbasu.

Po antykonstytucyjnym zamachu stanu dokładnie 6 lat temu ludność wschodu i Krymu zdecydowała, że ​​nie popiera nowego reżimu, który wywrócił wszystko do góry nogami w kraju. Czy jeśli w jakimkolwiek cywilizowanym kraju jest do pomyślenia, że władze zasiadają przy stole negocjacyjnym, jednocześnie liderzy Majdanu decydują się wysłać karne ‚pociągi przyjaźni’ pełne bandytów na półwysep i przemieszczać armię na wschód, aby zrzucić tam bomby i pociski. To jest przyczyną wszystkich problemów na Ukrainie. Naturalnie ludzie zaczęli szukać sposobów na ochronę swojego życia i wartości.

Krymczanie postanowili wrócić do swojej pierwotnej ojczyzny i przeprowadzili referendum, a ludność Donbasu dała Kijowowi kolejną szansę i poczyniła ustępstwa, podpisując w lutym 2015 r. pakiet środków służących wdrożeniu porozumień mińskich, czego świadkami były Rosja i OBWE.

Dziś jednak widzimy, że Ukraina, zamiast odzyskiwać zaufanie milionów obywateli, robi dokładnie odwrotnie. Zatwierdzane są prawa, które jednoznacznie dyskryminują ludzi w zakresie praw religijnych, kulturowych, ekonomicznych i politycznych, wprowadzono cenzurę i zakaz używania języka ojczystego. Wszystko to nie ma nic wspólnego z szacunkiem dla ludzi, ich opinii i godności- to, co ONZ określa mianem włączenia społecznego.

A gdy słyszymy opowieści o tym, że Rosja rzekomo coś narusza, to jednocześnie tłumaczy, że ​​Kijów nie powinien wypełniać obietnic złożonych swemu własnemu narodowi, wtedy my doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że jedyną rzeczą do jakiej się dąży, jest możliwość rozszerzenia swojej dyskryminacyjnej polityki w Donbasie. A mieszkańcy tych regionów rozumieją to nie gorzej niż my, dlatego zdecydowanie opierają się temu scenariuszowi.

Jest dla nas oczywiste, że obawa Kijowa przed wypełnieniem zobowiązań z Mińska i przeprowadzenie wyborów wynika przede wszystkim z faktu, że ludzie na wschodzie wybiorą tych, którzy bronili ich przed armią ukraińską, jej pociskami i bombami przez te wszystkie lata. Spadkobiercy Majdanu nie zamierzają grać w taką demokrację. Stąd cała ta rozmowa o natychmiastowym przywróceniu kontroli nad granicą i odmowie zagwarantowania amnestii kombatantom.

Kogo próbują oni oszukać swoją propagandą? Ludzi, którzy widzą, z której strony lecą kule? Czy to Donbas najechał z bronią Kijów? Czy sądzicie, że ludzie nie rozumieją, iż jeśli milicja się podda, to w Doniecku i Ługańsku wydarzenia sprzed pięciu lat w Odessie natychmiast się powtórzą, gdy 2 maja kilkadziesiąt osób zostało spalonych żywcem w Domu Związków Zawodowych tylko dlatego, że nie poparli Majdanu. I jak dotąd nikt nie został ukarany za tę tragedię na Ukrainie.

Zamiast wspierać dialog narodowy, ukraińskie władze za pośrednictwem służb specjalnych tłumią wszelkie sprzeciwy, ingerują w pracę mediów i przeszukują redakcje redakcji.

Międzynarodowe organizacje praw człowieka, takie jak Amnesty International, Human Rights Watch, Freedom House, bezpośrednio wskazują, że radykalne grupy w kraju, ukrywające się za patriotyczną retoryką, cieszą się całkowitą bezkarnością. Linia na gloryfikacji nazizmu od dawna jest normą na Ukrainie.”

Cóż dodać?

Widocznie to wszystko o czym powyżej, jest za trudne do pojęcia dla mało rozgarniętych- ciągle w pocie czoła uganiających się za mamoną- pachołków światowego hegemona?

https://russiaun.ru/ru/news/ga_2002?fbclid=IwAR3H75LGjMlFfIucCpKfVWPDqB7AKX5T0E6o2knS6fK-IQu6UvuyEXXofu4,

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D1%8F,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,

https://www.facebook.com/MIDRussia.

***

Na tym kończąc ten wstęp, przechodzę teraz do relacji z kolejnego dnia wojny domowej na południowo-wschodniej Ukrainie

A na froncie w Donbasie, na jego odcinku donieckim, nadal ukraińscy żołnierze w ciągu ostatniej doby eskalowali napięcie. Tak wygląda ten „pokój” obiecywany wielokrotnie przez ukraińskiego prezydenta Zełenskiego.

I tak, minionej doby na donieckim odcinku frontu ukraińscy żołnierze prowadząc ostrzały przy użyciu: moździerza kaliber 82 mm (8 min), opancerzonego wozu bojowego BMP-1 (3 wystrzały) oraz granatników: AGS-17 (32 granaty), SPG-9 (10 granatów) i RPG-7 (1 granat), a także broni maszynowej- w tym ciężkiej (17 ostrzałów), w sumie 16 razy naruszyli warunki rozejmu.

Ostrzelane zostały: rejon Gorłówki (Dolomitnoje oraz teren osiedla mieszkaniowego przy kopalni im. Gagarina), okolice i obrzeża Doniecka (Wasilewka, Spartakus, Staromichajłowka oraz teren serwisu „Volvo-Center”), a także południowy odcinek frontu (Sosnowskoje, Komiternowo, Leninskoje i Sachanka).

Łącznie w wyniku wczorajszych ostrzałów prowadzonych przez ukraińskich żołnierzy, na terytorium DRL spadło 65 pocisków (wobec 88- w odniesieniu do dnia poprzedniego), co spowodowało uszkodzenie trzech domów jednorodzinnych w Staromichaiłowce przy ulicy Żukowskiego nr. 27 i 28A oraz Bakijskich Komisarzy nr. 41, a także w miejscowości Dolomitnoje jednego domu znajdującego się przy ulicy Żeleznodorożnej nr. 6.

Poza tym, na ługańskim odcinku frontu w ciągu minionej doby nie doszło ze strony ukraińskiej do ani jednego incydentu zbrojnego.

Poniżej raport za ostatnią dobę, sporządzony przez centrum prasowe ukraińskiego sztabu generalnego prowadzącego operację pacyfikacyjną przez połączone siły (Операція об’єднаних сил / Joint forces operation- OOS/JFO) ukraińskich formacji zbrojnych w Donbasie, na temat aktualnej sytuacji wzdłuż linii frontu:

Операція об’єднаних силп / Joint forces operation

2 min.

„Зведення станом на 07:00 21 лютого 2020 року.

20 лютого збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Дев’ять обстрілів були зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання „Схід”, а саме:
поруч з Новомихайлівкою – з міномету калібру 120 мм противник випустив 10 мін, а також вів вогонь з озброєння БМП, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
поблизу Піщевика – з 82-мм міномету – 2 міни, а також ворог застосував автоматичні станкові гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю;
два рази неподалік Павлополя – з міномету калібру 82 мм – 10 мін, а також вівся вогонь з великокаліберного кулемету;
в районі населеного пункту Мар’їнка – з великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
двічі поруч з Лебединським – з 82-мм міномету – 10 мін, а також противник застосував гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети;
поблизу Красногорівки – зі станкового протитанкового гранатомету – 4 постріли, а також вівся вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
неподалік Старогнатівки – з підствольного гранатомету та стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання „Північ” противник здійснив один обстріли по нашим позиціям неподалік Новозванівки, де застосував міномет калібру 120 мм – 7 мін та станковий протитанковий гранатомет – 8 пострілів.
Вчора, 20 лютого, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил не було.
З початком цієї доби російські окупаційні війська чотири рази обстріляли наші позиції, а саме:
поруч з Красногорівкою – з міномету калібру 120 мм противник випустив 10 мін;
в районі населеного пункту Оріхове – зі 120-мм міномету – 3 міни, а також 7 пострілів – зі станкового протитанкового гранатомету;
неподалік Павлополя – з міномету 82 мм – 3 міни, а також вівся вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
поблизу Лебединського – з міномету калібру 82 мм – 13 мін.
За поточну добу втрат немає.”

https://www.facebook.com/pressjfo.news/

***

I jeszcze kilka aktualnych filmów:

***

***

© Powyższy tekst jest chroniony prawem autorskim.

Wykorzystanie, jego części lub całości, tylko pod warunkiem podania linku do źródła.

41 uwag do wpisu “Wojna domowa na Ukrainie 21.02.2020r. 1717 dzień od nowego rozejmu.

 1. Ukraina i epidemia korona wirusa. Podsumowanie wczorajszej próby POGROMU jakiej na ewakuowanych z Chin swoich ukraińskich współobywatelach chcieli sie dopuścić mieszkańcy Nowych Sanżar w obwodzie połtawskim;
  https://strana.ua/news/250939-besporjadki-v-novykh-sanzharakh-kak-pod-poltavoj-koronavirus-prohonjali.html
  To co sie działo w Nowych Sanżarach zostało zauważone w światowych mediach które zaczęły to opisywać. Artykuł o „starciach” w Nowych Sanżarach w zwiazku z przyjazdem ewakuowanych z Chin pojawił sie m.in w ‚The NYT”…
  >https://www.nytimes.com/reuters/2020/02/20/world/asia/20reuters-china-health-ukraine.html?searchResultPosition=1&fbclid=IwAR1nH0YgLfrfJdCjHT9RL3Mnjt3v6-uUVu-WYEIHZHoMqv-_PPLyJWVW3PQ
  …oraz w „Times”;
  >https://time.com/5788203/ukrainians-hurl-stones-china-evacuees/
  Ps. Chyba nie o taką „sławę” na świecie Ukraincom chodziło i to jeszcze w rocznice tzw. rewolucji godności…

  Polubione przez 5 ludzi

 2. W temacie wczorajszych wydarzeń. Premier Ukrainy Honczaruk zapewnił o tym że obecnie wszystkie osoby ewakuowane z Chin i przebywajace w ośrodku zdrowia w Nowych Sanżarach są bezpieczne i znajdują się pod ochroną ukraińskiej Gwardii Narodowej. poinformował takze że u żadnej z ewakuowanych osób nie zauważono żadnych „objawów chorobowych”;
  https://korrespondent.net/ukraine/4196096-honcharuk-evakuyrovannye-yz-ukhania-v-bezopasnosty
  W sprawie wypowiedział się takze szef MSW Awakow który stwierdził m.in że za zamieszkami mogły stać „polityczne i biznesowe kręgi na Ukrainie”. Pojawiła się nazwisko blogera, rozpuszczajacego w internecie plotki na temat ewakuowanych, który ma być powiazany z osobą…Ilji Kiwy, którego przedstawiać chyba nikomu nie trzeba;
  https://korrespondent.net/ukraine/4196171-avakov-zaiavyl-chto-k-sobytyiam-v-novykh-sanzharakh-prychastny-polytyky
  Dodatkowo w sprawę moga być zamieszani zwolennicy Poroszenki, tzw. POROCHOBOTY, które wypisują w internecie że „nieprzypadkowo” powrót ewakuowanych z Chin nastąpił w rocznicę kijowskiego majdanu, w ten sposób „rosyjska agentura” na Ukrainie (czyli wg nich obecne władze w Kijowie) chciała ‚zakryć” to co się działo w czasie tzw. rewolucji godnosci (czyli wg nich „terror rezimu Janukowycza”);
  https://strana.ua/news/251005-besporjadki-v-novykh-sanazhrakh-u-poroshenko-obvinili-moskvu-v-natsionalnom-pozore-ukrainy.html

  Polubione przez 4 ludzi

 3. Jedna z obywatelek Ukrainy odmówiła ewakuacji z Wuhan ponieważ zmuszony by została do pozostawienia tam swojego psa. Teraz opiekę nad nią przejeły władze Wuhan, które poprzez policję m.in dostarczają jej żywność (osoby bez specjalnych przepustek nie moga bowiem opuszczać swoich mieszkań);
  https://strana.ua/news/251024-anastasija-zinchenko-rasskazala-chto-politsija-v-ukhane-privezla-ej-produkty-na-dom.html
  Zadzwonił do niej takze Prezydent Ukrainy który miał jej obiecać ze będzie starał się znaleźć sposób by umożliwić jej powrót na Ukrainę (wraz z jej pupilem);
  https://strana.ua/news/251012-zelenskij-pozvonil-ukrainke-ostavshejsja-v-kitae-iz-za-sobaki-i-poobeshchal-vernutsja-domoj.html

  Polubione przez 3 ludzi

 4. W temacie rocznicy kijowskiego majdanu zwanego nieoficjalne „rewolucją godnosci”. Według najnowszych sondaży opinii publicznej na Ukrainie tylko 45,5 % Ukraińców uważa te wydarzenia za „rewolucję”, a ponad 40 % uważa ze była to „siłowa przeprowadzona nielegalnie zmiana władzy” oraz „antypaństwowy przewrót”;
  https://strana.ua/news/251015-menshe-poloviny-ukraintsev-schitajut-majdan-revoljutsiej-opros.html
  warto przy tym dodać że oficjalnego nadania nazwy „rewolucja” tym wydarzeniom domaga się były szef ukroIPN banderofil i „negacjonista wołyński” Wjatrowycz;
  https://vesti.ua/politika/ne-zrada-a-revolyutsiya-vyatrovich-potreboval-pereotsenki-majdana
  Z kolei w Użhorodzie na Zakarpaciu w zwiazku z rocznicą kijowskiego majdanu, oficjalnie uczczono pamieć zabitych tam funkcjonariuszy ówczesnego MSW Ukrainy. W uroczystosciach wzięli udział deputowani rady obwodowej (samorząd regionalny) oraz byli funkcjonariusze rozwiązanej jednostki MSW ‚Berkut”;
  https://strana.ua/news/251001-eks-berkutovets-prishel-na-hodovshchinu-majdana-v-uzhhorode-video.html

  Polubione przez 5 ludzi

 5. OT białorusko – rosyjski, czyli płakał, płakał no i w końcu wypłakał Prezydent Białorusi telefon od Prezydenta Rosji w którym ten zaoferował mu „zrekompensowanie” strat (ok 300 mln dolarów) jakie Mińsk miał ponieść w związku, jak sam to nazwał, „manewrem podatkowym wprowadzonym przez Moskwę” uderzającym w białoruskie firmy naftowe;
  https://iz.ru/978823/2020-02-21/lukashenko-zaiavil-o-predlozhenii-putina-kompensirovat-vypadaiushchie-dokhody

  Polubione przez 4 ludzi

 6. OT z naszego nieszczęsnego kraju, czyli ciąg dalszy sprawy „operacji ATO” jaką urządziła sobie banda Ukraińców („witirany ATU”?) w okolicach Chełma;
  https://www.dziennikwschodni.pl/chelm/brutalni-mlodzi-zli,n,1000260592.html
  Cytaty „Gospodarz tłumaczył, że nie ma więcej gotówki, ale bandyci nie wierzyli. Zaciągnęli mężczyznę do łazienki i podtapiali w wannie”
  „Napastnicy przykuli go do kaloryfera i bili gumowym młotkiem w stopy. Grozili obcięciem palców. Połamali mężczyźnie obojczyk. Później jeden z napastników przypalał mu uda rozgrzanym żelazkiem”
  „Napastnicy skrępowali Tomasza O., bili go i przypalali lokówką w nogi, pośladki i tułów. Związali też jego syna i grozili mu śmiercią”
  Zupełnie jakbym czytał o dokonaniach członków tzw. ukraińskich batalionów ochotniczych podczas „wyzwalania” Donbasu…

  Polubione przez 4 ludzi

 7. Skandal w tzw. Kościele Prawosławnym Ukrainy. Jeszcze wczoraj zwierzchnik tego „kościoła” tzw. metropolita Epifaniusz wzywał do opamiętania sie i okazania miłosierdzia ewakuowanym z Chin których miano umieścić w ośrodku w Nowych Sanżarach w obwodzie połtawskim, a dzisiaj okazało się że jednym z „podżegaczy” rozruchów w tej miejscowosci (przeciwko ewakuowanym) był ‚duchowny” tego „kościoła”.
  Co najciekawsze sprawę ujawnił „szczyry ukropatriota” Ihor Mosijczuk który wezwał „metropolitę” Epifaniusza do przedstawienia swojego oficjalnego stanowiska w kwestii wydarzeń w Nowych Sanżarach;
  https://strana.ua/news/251068-ot-epifanija-potrebovali-publichnoho-zajavlenija-o-svjashchennike-ptsu-kotoryj-orhanizovyval-protesty-v-novykh-sanzharakh.html

  Polubione przez 4 ludzi

 8. W temacie tego co się działo w Nowych Sanżarach głos zabrało takze oficjalne przedstawicielstwo ONZ na Ukrainie które nazwało je „niedopuszczalną napaścią która nie powinna miec miejsca na wolnej Ukrainie” ;
  https://korrespondent.net/ukraine/4196325-v-oon-prokommentyrovaly-sytuatsyui-v-novykh-sanzharakh
  Tymczasem jedna z Ukrainek pokazała jak wnętrze ośrodka medycznego ukrainskiej Gwardii Narodowej, podobno „nowoczesnego zgodnego ze standardami NATO” jak zapewniały władze w Kijowie;
  https://strana.ua/news/251038-uslovija-v-medtsentre-novykh-sanzharov-vyzvali-shok-u-prozhivajushchikh.html

  Polubione przez 4 ludzi

 9. W związku z tym co sie wczoraj działo w Nowych Sanżarach z oficjalnym apelem do Ukraińców zwrócił się Prezydent Ukrainy, który m.in powiedział ze „Najstraszniejszym z wirusów jest wirus nienawiści”. Wezwał także do spokoju i opamiętania nazywajac najbliższe dwa tygodnie, czyli okres „kwarantanny” jakiej zostaną poddani ewakuowani z Chin, „egzaminem dojrzałości” dla Ukrainców;
  https://strana.ua/news/251149-evakuatsija-v-novykh-sanzharakh-zelenskij-obratilsja-k-ukraintsam-21-fevralja-2020.html
  Ps. Patrząc jednak na ten filmik, na którym matki Ukrainki zapowiadają że „spala ewakuowanych dla dobra swoich dzieci” (!) nie wiadomo jednak czy Ukraincy „zdadzą” ów „egzamin”…
  >https://www.facebook.com/poezdnik/videos/2860096827399977/

  Polubione przez 3 ludzi

 10. Ciąg dalszy „wojny” pomiędzy dyrektorem państwowego koncernu „Naftohaz” Witrenką a jego zwierzchnikami czyli władzami w Kijowie. Dla przypomnienia Witrenko sadzi się z nimi o wypłacenie mu reszty premii za wygranie „arbitrażu” z „Gazpromem”. Tym razem Witrenko wytknał premierowi Ukrainy Honczarukowi który chwalił sie w ukraińskim parlamencie obniżeniem cen za gaz na Ukrainie, ze to nie zasługa rządu, a „reform” przeprowadzonych przez „Naftohaz”. Przypomniał takze kolejny raz ze zasługą „Naftohazu” było też wygranie „arbitrazu” z „Gazpromem”;
  https://korrespondent.net/business/companies/4196369-v-naftohaze-posporyly-s-honcharukom-o-pobedyteliakh-hazproma

  Polubione przez 4 ludzi

 11. OT z Bliskiego Wschodu, czyli…”Latający cyrk Monty Python’a” w Syrii, gdzie Turcy dostarczali sprzęt wojskowy tzw. syryjskiej opozycji który niedługo potem „utylizowało” rosyjskie lotnictwo w okolicach syryjskiej miejscowości An-Najrab…
  https://colonelcassad.livejournal.com/5655944.html
  I jeszcze w temacie, czyli odbyła się rozmowa telefoniczna pomiedzy Putinem i Erdoganem, w trakcie której Prezydent Rosji „wyraził poważne zaniepokojenie trwającymi agresywnymi działaniami grup ekstremistycznych [w prowincji Idlib]. Podkreślona została konieczność bezwarunkowego poszanowania suwerenności i integralności terytorialnej Syryjskiej Republiki Arabskiej”. Poinformowano także o „zintensyfikowaniu kontaktów” (m.in pomiędzy strukturami wojskowymi) w sprawie syryjskiej prowincji Idlib, których celem ma być zmniejszenie napięć;
  https://russian.rt.com/world/news/721010-kreml-putin-erdogan

  Polubione przez 4 ludzi

Możliwość komentowania jest wyłączona.