Wojna domowa na Ukrainie 13.09.2020r.- 1912 dzień od nowego rozejmu.


„Niemy krzyk”– dzień 185.

Szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy, Andrij Jermak w ramach delegacji ukraińskiej przybył w piątek (11 września) do Berlina, gdzie na poziomie doradców politycznych przywódców Ukrainy, Niemiec, Francji i Rosji wziął udział w negocjacjach delegacji krajów uczestniczących w formacie normandzkim.

Na czele delegacji ukraińskiej stał wicepremier- minister ds. reintegracji tymczasowo okupowanych terytoriów Aleksiej Reznikow.

Według Andrija Jermaka; „strona ukraińska po raz kolejny potwierdza wielkie pragnienie narodu ukraińskiego, by zaprowadzić pokój na naszej ziemi”.

„Ukraina zrobiła wszystko, co w jej mocy, aby wypełnić ustalenia zeszłorocznego szczytu przywódców kwartetu normandzkiego w Paryżu. W każdym punkcie przedstawialiśmy nasze propozycje kompromisowe”– powiedział szef Kancelarii Prezydenta.

Zwrócił też uwagę, na to, że: „rozejm pokazał, że wszystko jest możliwe, jeśli istnieje takie pragnienie”.

„Nadszedł czas na konkretne działania i konkretne kroki. Nadszedł czas na kolejny szczyt przywódców krajów formatu normandzkiego”– podkreślił Andrei Jermak

https://www.president.gov.ua/ru/news/ukrayinska-delegaciya-pribula-v-berlin-dlya-uchasti-v-perego-63497

Jednak, podsumowując wyniki berlińskiego spotkania, doradca rosyjskiego prezydenta, Dmitrij Kozak oceni, że na spotkaniu doradców krajów formatu normańskiego; „nie nastąpił przełom”.

„Doradcy polityczni przywódców czterech normandzkich państw w Berlinie wymienili poglądy na temat rozwiązania sytuacji w Donbasie, ale nie doszło do przełomu”– stwierdził Dmitrij Kozak, dodając, że; „niestety nie mogę się pochwalić, że udało nam się osiągnąć uzgodnione decyzje we wszystkich kwestiach”.

Kozak wyjaśnił, że strony zgodziły się kontynuować „dialog we wszystkich tych kwestiach” i do końca września wypracować uzgodnione decyzje.

„Uzgodniliśmy, że reżim ciszy, zawieszenie broni będą wspierane, że dodatkowe środki, które zostały podjęte 22 lipca będą bezwarunkowo przestrzegane, wdrażane, ponieważ te mechanizmy zapewniające zawieszenie broni będą wdrażane zarówno z jednej, jak i z drugiej strony”– zwrócił uwagę Kozak.

Do sprawy ostatniego spotkania doradców przywódców państw formatu normańskiego odniósł się także prezydent Ukrainy, który stwierdził, że; „jeśli zmierzamy do pokoju w Donbasie, to pierwszym zadaniem jest zachowanie ‚ciszy’, a decyzja ta jest wspierana na poziomie doradców przywódców czwórki normandzkiej”.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenskij poinformował, że po kilku rundach negocjacji na poziomie doradców przywódców krajów uczestniczących w formacie normandzkim zostanie przygotowane spotkanie na szczycie.

„Trwają spotkania w formacie normandzkim. Jeśli doradcy się spotkają- a już znam rezultat- oznacza to, że zostanie zaplanowane spotkanie przywódców formatu normandzkiego” powiedział szef państwa w rozmowie z mediami w regionie Odessy.

Zdaniem prezydenta, delegacje krajów normandzkiej czwórki podczas rozmów w piątek 11 września nie położyły kresu wielu sprawom. W związku z tym odbędzie się kolejne spotkanie doradców liderów Ukrainy, Rosji, Niemiec i Francji.

„Najważniejszą decyzją, jaką podjęliśmy dzisiaj, jest przestrzeganie i przedłużenie reżimu milczenia. Czy jestem w stu procentach zadowolony? Nie. Czy była przegrana w walce? Tak. Jeśli jednak zmierzamy w kierunku realizacji porozumień mińskich, jeśli zmierzamy w kierunku pokoju na wschodzie naszego kraju, to pierwszą i najważniejszą kwestią jest przestrzeganie reżimu ciszy. To oznacza, że ​​nasi ludzie nie giną”– podkreślił Wołodymyr Zełenskij.

Zaznaczył, że przez wszystkie lata wojny w Donbasie nie było takiego długotrwałego zawieszenia broni.

Z kolei szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy Andrij Jermak ponownie zwrócił uwagę na fakt, że delegacja ukraińska wróciła z negocjacji z głównym rezultatem; „bezwarunkowym poparciem dla zawieszenia broni otrzymano od wszystkich uczestników formatu normandzkiego”.

„’Cisza’ będzie trwała pomimo prób jej przerwania. A były takie próby i przyznajemy się do tego. Niestety zawieszenie broni nie pasuje nie tylko naszym wrogom z zewnątrz, ale także wewnątrz kraju, nie każdy potrzebuje pokoju”– dodał Andrij Jermak.

W ten sposób po raz pierwszy przyznając, co wiadome było od początku tego konfliktu zbrojnego, że główną przyczyną niedotrzymywania warunków wszystkich rozejmów w Donbasie, były prowokacje pewnych sił po stronie ukraińskiej, którym pokój był nie po ich myśli.

Jermak przypomniał, że decyzja o zawieszeniu broni zapadła w ramach procesu mińskiego, a teraz decyzja ta zyskała poparcie przedstawicieli państw kwartetu normandzkiego.

„Jak powiedział pan prezydent, jest to najdłuższy okres zawieszenia broni w całej wojnie. To dla nas bardzo ważne”– podkreślił szef kancelarii ukraińskiego prezydenta.

Andrij Jermak zaznaczył również, że po raz pierwszy w ostatnich latach w spotkaniu doradczym uczestniczyli przedstawiciele OBWE z Trójstronnej Grupy Kontaktowej- Specjalny Przedstawiciel Urzędującego Przewodniczącego OBWE na Ukrainie i TGK- Heidi Grau oraz szef Specjalnej Misji Obserwacyjnej OBWE na Ukrainie- Jaszar Halit Cevik.

„Oznacza to, że interakcja i skoordynowana praca dwóch formatów (format negocjacji w Mińsku i w formacie normandzkim- dopisek mój) osiągnęła jeszcze wyższy poziom. A konkretnych rezultatów spodziewamy się już w przyszłym tygodniu- 15 września, kiedy odbędzie się wideokonferencja TGK” – powiedział Jermak.

Jego zdaniem osiągnięto również porozumienie, że do końca tego miesiąca zostanie zapewniony swobodny dostęp przedstawicieli Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża do obywateli Ukrainy przebywających na niekontrolowanych terytoriach.

„Oczekujemy, że znacznie przyspieszy to proces powrotu naszych obywateli. Wiadomo, że mamy takie zadanie postawione przez prezydenta i to jest nasz priorytet”– podkreślił Andrij Jermak.

Szef Kancelarii ukraińskiego prezydenta zaznaczył, że od poniedziałku zespoły doradców zaczną pracować nad przygotowaniem kolejnego spotkania, które powinno nastąpić w ciągu kilku tygodni.

Dodam jeszcze, że w dniu wczorajszym podczas wizyty roboczej w obwodzie Odessy, Wołodymyr Zełenski podkreślił, że jednak doradcy szefów krajów formatu normańskiego na spotkaniu w piątek- 11 września w Berlinie, nie zdołali omówić wszystkich ważnych kwestii, wzt. przed szczytem przywódców kwartetu normańskiego, muszą się spotkać ponownie:

„Doradcy nie omówili wszystkich kwestii i wielu nie zakończyli, więc będzie kolejne spotkanie”– cytuje Interfax-Ukraina.


https://www.president.gov.ua/ru/news/volodimir-zelenskij-yaksho-mi-jdemo-do-miru-na-donbasi-persh-63553

*

A na froncie w Donbasie, na jego ługańskim odcinku frontu, wszystko toczy się po staremu, bo Ukraińskie Siły Zbrojne (USZ) nadal rozmieszczają swój sprzęt bojowy w obszarach mieszkalnych w pobliżu linii rozgraniczenia.

„Formacje zbrojne Kijowa umieściły dwie jednostki wyposażenia na terenie mieszkalnym miejscowości Szczastie”– poinformował o tym na briefingu oficjalny przedstawiciel Milicji Ludowej ŁRL Jakow Osadczy.

„W ciągu ostatniego dnia ujawniono rozmieszczenie sprzętu 25 samodzielnej brygady powietrznodesantowej- jednego bojowego wozu piechoty BMP-1 i jednego bojowego wozu inżynieryjnego BAT-2 na terenach mieszkalnych osady Szczastje”– wyjaśnił Osadczy.

poza tym, dodał on, że fakty rozmieszczenia broni i sprzętu wojskowego przez jednostki Sił Zbrojnych Ukrainy w pobliżu budynków mieszkalnych i obiektów komunalnych na terytorium kontrolowanym przez Ukrainę stanowi naruszenie Dodatkowych Środków zapewniających zawieszenie broni i potwierdza ten fakt raport Specjalnej Misji Obserwacyjnej OBWE z 11 września 2020 r., w którym także odnotowano eksplozję na stanowiskach kijowskich formacji zbrojnych w regionie krymskim.

„Dziś obserwatorzy WCKiK odnotowali eksplozję w rejonie odpowiedzialności 1 batalionu 14 samodzielnej brygady zmechanizowanej Sił Zbrojnych Ukrainy w rejonie miejscowości Krymskoje”– głosi komunikat WCKiK .

Jak poinformował przedstawiciel dowództwa ML ŁRL, na wskazanym terenie, zgodnie z rozkazem dowództwa tzw. Operacji Połączonych Sił; „prace grupy wsparcia inżynieryjnego 14 brygady dotyczące planów oznaczenia granic pól minowych znakami zagrożenia minowego”.

Ponadto, poinformowano o wznowieniu dostaw wody z zachodniej stacji filtrów.

„Kijów wznowił dostawy wody do Ługańskiej Republiki Ludowej z Zachodniej Stacji Filtracji , która została zamknięta w czwartek”– powiedział Jakow Osadczy.

„Dzięki skutecznym działaniom podjętym przez kierownictwo republiki i państwowego przedsiębiorstwa unitarnego ‚Ługańskwoda Ługańszczyzny’ udało się uzyskać od strony ukraińskiej wznowienie zasilania pompowni w zachodniej stacji filtrującej” poinformował Osadczy.

Według niego umożliwiło to przywrócenie stałego zaopatrzenia w wodę mieszkańcom ŁRL.

Poniżej jeszcze naruszenia przez USZ Dodatkowych Środków wzmacniających przestrzeganie porozumienia procesu pokojowego, odnotowane w raporcie SMM OBWE z 11 września.

Według raportu, w wyniku przeprowadzonego zagłuszania przez USZ działań monitoringu SMM OBWE, który 10 września przeprowadził zaplanowaną kontrolę nad obszarami wyposażenia nowych stanowisk USZ w pobliżu wsi Szumy, dron misji zaginął.

Odnotowano również następujące naruszenia ust. 1 i 3 Dodatkowych Środków wzmacniających i kontrolujących obecny reżim nieograniczonego zawieszenia broni, podpisany przez uczestników Grupy Kontaktowej 22 lipca 2020 r .:

– wieczorem 9 września w pobliżu miejscowości Petrowskoje, dron obserwacyjny SMM OBWE zlokalizował 3 osoby na dawnym stanowisku USZ.

Ponadto SMM OBWE odnotowało obecność sprzętu USZ w strefie rozgraiczenia, w tym w pobliżu następujących miejscowości:

– 2 BTR-70 w strefie mieszkalnej osiedla Drużba;

– 1 zestaw rakiet przeciwpancernych wozu bojowego (9P148 „Konkurs”, 135 mm) w pobliżu miejscowości Niewelskoje.

Natomiast w dniu wczorajszym misja obserwacyjna WCKiK DRL odnotowała o godzinie 16:35 uporczywe prowadzenie przez żołnierzy ukraińskich formacji zbrojnych prac fortyfikacyjnych w rejonie miejscowości Szumy koło Gorłówki.

Poniżej jeszcze raport za ostatnią dobę, sporządzony przez centrum prasowe ukraińskiego sztabu generalnego prowadzącego operację pacyfikacyjną przez połączone siły (Операція об’єднаних сил / Joint forces operation- OOS/JFO) ukraińskich formacji zbrojnych w Donbasie, na temat aktualnej sytuacji wzdłuż linii frontu:

Операція об’єднаних силп/Joint forces operation

6 min.

„Ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 8.00 13 вересня 2020 року.

Сала Україні!

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається стабільною та повністю контролюється українськими захисниками.
Минулої доби, 12 вересня, на всіх ділянках відповідальності наших бригад обстрілів з боку противника зафіксовано не було. По всій лінії фронту спостерігалася тиша.
Підрозділи Збройних Сил України у повному обсязі дотримуються домовленостей, що вступили в дію 27 липня 2020 року.
Належно виконують свої завдання й інші складові сил оборони Об’єднаних сил. Так, підрозділи ДСНС спільно з військовослужбовцями Збройних Сил України ліквідували осередки пожеж в районах населених пунктів Кримське та Катеринівка, що на Луганщині.
Від початку поточної доби, 13 вересня, у смугах відповідальності наших бригад режим припинення вогню зберігається повною мірою. Українські військовослужбовці, перебуваючи в готовності адекватно реагувати на підступні та провокативні дії ворога, продовжують сумлінно виконувати свої завдання.
Водночас із виконанням завдань із захисту Батьківщини визначені підрозділи Об’єднаних сил готуються до участі в Стратегічних командно-штабних навчаннях «Об’єднані зусилля – 2020».
Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою українськими воїнами.

Сала Україні!

https://www.facebook.com/pressjfo.news/

***

I jeszcze kilka aktualnych filmów:

***

© Powyższy tekst jest chroniony prawem autorskim. 

Wykorzystanie, jego części lub całości, tylko pod warunkiem podania linku do źródła.

42 uwagi do wpisu “Wojna domowa na Ukrainie 13.09.2020r.- 1912 dzień od nowego rozejmu.

 1. Dla zainteresowanych, artykuł o tym jak mieszkańcy republik z Donbasu pomimo ograniczeń wprowadzonych przez epidemię koronawirusa oraz różne „blokady graniczne” wprowadzane przez władze w Kijowie i tak dostają na terytorium Ukrainy. Wykorzystują do tego ‚drogę okrężną” poprzez terytorium Rosji i „życzliwość” ukraińskich pograniczników która kosztuje do 500 hrywien (wsuwanych w paszport);
  https://strana.ua/news/288394-iz-dnr-v-ukrainu-cherez-rf-kak-doekhat-i-kakie-vzjatki-berut-na-hoptovke.html

  Polubione przez 3 ludzi

 2. OT ze Szwecji, czyli na oficjalnej drodze do emiratu/kalifatu. Nowo utworzona w Szwecji „Partia Arabska” wezwała Szwedów „którzy nie cenią sobie wielokulturowości do zrzeczenia się obywatelstwa i opuszczenia kraju”. Ugrupowanie informuje też, że chce zorganizować specjalny projekt emigracyjny dla Szwedów, „którym sytuacja w kraju nie odpowiada” :-)))
  https://swedinfo-ru.turbopages.org/swedinfo.ru/s/novosti-stokgolma/3181-shvedov-prizyvayut-emigrirovat-iz-strany

  Polubione przez 4 ludzi

 3. Już sam kontekst wypowiedzi Zeleńskiego i jego świty – „pragniemy pokoju na NASZEJ ziemi”, „NASI ludzie nie giną” itp. wskazuje, że jawnie lekceważy całą ludność Donbasu i nijak się ma to do pięknych i pustych frazesów o pokoju. Taka sama dwulicowa retoryka jak u poprzednika. Piękne hasełka, płaszczenie się przed Zachodem, OKŁAMYWANIE wszystkich, że jest się tym dobrym, a w rzeczywistości dąży do zniszczenia obrońców Donbasu i zaprowadzenia krwawego terroru na mieszkańcach.
  Dopóki nie zmieni się władza na „UPAdłej”, a naród ukraiński nie oczyści się ze skrzywionych psychicznie nacjonalistów hołdujących banderowskiej ideologii i nie zostanie rozliczna odpowiednio historia, to nie ma mowy żeby na Donbasie zapanował pokój. Banderowskie gnoje mają po prostu we krwi przelewanie niewinnej krwi.

  Polubione przez 5 ludzi

 4. Kolejne „njusy” z „juesej”. Biden obwinił Trumpa o to ze pali się Kalifornia i Oregon, ponieważ „nie zajmował się problemami klimatycznymi”. Co ciekawe wpis Bidena na ten temat pojawił się 10 minut po tym jak Trump ogłosił zę udaje się do Kalifornii by na miejscu ocenić skutki katastrofy i spotkać sie z ofiarami;
  https://strana.ua/news/289389-dzho-bajden-obvinil-donalda-trampa-v-otritsanii-izmenenija-klimata-.html
  Ps. I teraz juz wszystko jasne, najpierw Putin „spalił Syberię”, a teraz jego ‚agent” Trump ‚spalił Kalifornie”…

  Polubione przez 3 ludzi

 5. Tymczasem Ukraina wzmacnia swoją granice z Białorusią z powodu rozpoczynających się od jutra (14 września) wspólnych białorusko-rosyjskich ćwiczeń wojskowych ‚Słowiańskie braterstwo 2020″;
  https://strana.ua/news/289439-hranitsa-ukrainy-i-belarusi-pohranichniki-usilili-okhranu.html
  W ćwiczeniach tych maja uczestniczyć m.in pskowscy spadochroniarze ;-)))
  https://strana.ua/news/289435-uchenija-slavjanskoe-bratstvo-nachnutsja-uzhe-v-ponedelnik-14-sentjabrja-.html

  Polubione przez 2 ludzi

 6. OT światowe, czyli w temacie rozmów pokojowych jakie toczą się pomiędzy „władzami” Afganistanu, USA, a talibami w stolicy Kataru;
  https://colonelcassad.livejournal.com/6165335.html
  I taka ciekawostka, czyli przedstawiciel „jedynego supermocarstwa na świecie” cierpliwie stał, oczekując aż przedstawiciel talibów raczy wstać i zapozować do wspólnego zdjecia…
  >https://pbs.twimg.com/media/Ehv4uV7XkAE315E?format=jpg&

  Polubione przez 2 ludzi

 7. Panie co to się „stao”. „Wybiórcza” przepuściła dwa teksty nieprzychylne Ukrainie.
  Pierwszy tekst o gastarbeiterach co to nie stosują się do reżimu sanitarnego związanego z epidemią Covid-19
  https://lodz.wyborcza.pl/lodz/7,35136,26292770,przyjechali-z-ukrainy-powinni-byc-w-kwarantannie-skacza-przez.html
  Drugi o budowie szlaku wodnego na Ukrainie, co może spowodować katastrofę ekologiczną ( i dalsze wysychanie Ukrainy).
  https://lublin.wyborcza.pl/lublin/7,48724,26268843,budowa-kanalu-e40-ruszyla-na-ukrainie-naukowcy-zaniepokojeni.html

  Polubione przez 3 ludzi

 8. I kolejny skandal związany z niszczeniem polskich zabytków na Ukrainie.

  Chodzi o prace konserwatorskie prowadzone w Komarnie w budynku tamtejszego XVII wiecznego kościoła. Potomkowie Polaków zamieszkujących te strony alarmują, że pod przykrywką napraw ekipy próbują się dostać do krypt.
  Redaktorzy portalu kresy.pl chcieli skontaktować się z ambasadą Polski we Lwowie, jednak urzędnicy nie wykazali żadnej troski.
  https://kresy.pl/wydarzenia/regiony/ukraina/na-ukrainie-rozpoczeto-restauracje-zabytkowego-kosciola-w-komarnie-mloty-i-lopaty-poszly-w-ruch-foto-video/

  Polubione przez 2 ludzi

  • Typowy przykład miłości z jaką darzą nas Ukraińcy. Jest to typowa toksyczna miłość. Prawdopodobnie ścisłe elity post-PRL-owskie, ducha miłości toksycznej wynieśli ze swych domów, więc są do tego przyzwyczajeni. Przykład choćby wspomniany poprzednio Adaś…..

   Pozdrawiam.

   Polubione przez 2 ludzi

 9. Niemal 3,5 mln zł będą kosztować finansowane przez polskie ministerstwo kultury i dziedzictwa narodowego tegoroczne prace konserwatorskie w obwodzie lwowskim na Ukrainie. Rozpoczęto je z dużym opóźnieniem, bo w związku z pandemią dopiero w lipcu. Ale teraz są prowadzone intensywnie w kilkunastu miejscach równocześnie. W samym Lwowie między innymi na Cmentarzu Łyczakowskim gdzie tym razem największym wyzwaniem jest renowacja dwóch zabytkowych XIX-wiecznych kaplic : Krzyżanowskich i Barczewskich.
  https://rzeszow.tvp.pl/49846148/prace-konserwatorskie-w-obwodzie-lwowskim-na-ukrainie

  Polubione przez 3 ludzi

 10. Dla zainteresowanych, duży materiał o protestach w rosyjskim Chabarowsku o których wczoraj mediomatoły.pl wypisywały ze uczestniczy w nich „50 tysiecy ludzi”;
  https://colonelcassad.livejournal.com/6166443.html
  Ps. I jeszcze jedno, nie wiem czym się tak mediomatoły.pl „onanizują” ponieważ „ukropatrioci”, którzy na początku popierali te protesty bo wiadomo „przeciwko Putinowi”, teraz złorzeczą ze coraz wiecej tam „czerwonych szmat przekletych komunistów” :-)))

  Polubione przez 3 ludzi

 11. Trwa strajk górników w „rodowym gnieździe” Zełenskiego czyli Krzywym Rogu (obwód dniepropietrowski). Strajkujący w akcie desperacji zwrócili się z apelem do Parlamentu Europejskiego, w którym m.in proszą o ochronę ich oraz ich rodzin przed „represjami ze strony pracodawcy” a także o mediację;
  https://strana.ua/news/289446-zabastovka-shakhterov-v-krivom-rohe-protestujushchie-obratilis-k-evropejskomu-parlamentu.html

  Polubione przez 3 ludzi

 12. W temacie zatrzymania w Odessie przez tureckie „specsłużby” członka uznawanej w Turcji za „organizację terrorystyczna” Partii Pracujacych Kurdystanu. Operacja ta była możliwa dzięki ‚cichemu przyzwoleniu” jakie dostali Turcy jeszcze od Poroszenki, a które Zełenskij jak widac przedłużył. Okazało sie także że zatrzymanie Kurda nastąpiło z naruszeniem prawa, gdyż na Ukrainie oczekiwał na rozpatrzenie jego wniosku o przyznanie mu statusu „uchodźcy politycznego”, czyli faktycznie został porwany;
  https://strana.ua/news/289450-kak-razvedka-turtsija-zaderzhivaet-v-ukraine-kurdov.html

  Polubione przez 3 ludzi

 13. OT z naszego kraju
  MON ogłosił, że zamierza modernizować BWP-1.
  cytat:
  Inspektorat Uzbrojenia rozpoczął analizę rynku w sprawie modernizacji modułu batalionu zmechanizowanego, wyposażonego w BWP-1. W rozmowie z Defence24.pl rzecznik IU mjr Krzysztof Płatek potwierdził, że program modernizacji tych pojazdów, na potrzeby batalionów zmechanizowanych, znajduje się w Planie Modernizacji Technicznej.
  https://www.defence24.pl/modernizacja-bwp-w-planie-modernizacji-technicznej-ruszaja-analizy
  Komentarz:Ja pierniczę ale debilizm, bo inaczej tego się nie da nazwać. Władze w Warszawie chwalą się ,że Polska wydaje 2% PKB na obronność, ale większość tych kwot jest marnotrawiona.
  Przykładem są te wszystkie idiotyczne analizy-koncepcyjne. Przez 5-10 lat zastanawiają się czy potrzebny jest nowy sprzęt (tak kuźwa jest potrzebny!) ,by „nagle” zdać sobie sprawę, że brakuje już czasu na zakup nowego/produkcję seryjną pojazdu/działa/sprzętu i trzeba….modernizować stare pudła inaczej wojsko nie będzie miało czym walczyć.
  Dokładnie to ma tu miejsce, znów jak mawiał klasyk „przypudrują gówno” i ogłoszą sukces. Do licha BWP-1 nawet w krajach w których był produkowany został już prawie całkowicie zastąpiony nowymi konstrukcjami.
  https://www.defence24.pl/trzech-chetnych-w-przetargu-na-bwp-dla-czeskiej-armii
  https://www.defence24.pl/zmodernizowane-bmp-1-trafily-do-rosyjskiej-armii

  Polubione przez 3 ludzi

   • To jest samonapędzające się koło, istne „perpetum-debile”. Jakaś partia wygrywa wybory i zaczyna obstawiać „swoimi” ważne pozycje w spółkach skarbu państwa. Oczywiście większość tych polityków nie ma kwalifikacji by sprawować tak ważne funkcje, ale od czego jest wsparcie kolegów z partii? Coś nie działa? Wystarczy dotacja/umowa finansowana z budżetu państwa i wszystko jest cacy. I taka patologia jest w naszym kraju od lat.

    Polubione przez 3 ludzi

 14. To dość ciekawe
  Szef niemieckiej służby wywiadowczej BND Bruno Kahl twierdzi, że wyniki specjalistycznych badań wykazały, iż rosyjski opozycjonista Aleksiej Nawalny został otruty bardziej rozwiniętą, a zarazem mocniejszą odmiana nowiczoka, możliwą do pozyskania tylko dzięki pomocy rosyjskich władz.
  https://kresy.pl/wydarzenia/media-niemieckie-sluzby-ustalily-czym-otruto-nawalnego/
  Komentarz: Zobaczymy za kilka dni czy te sensacje się potwierdzą, tym bardziej, że zabezpieczanie dowodów i klauzula tajności jest dość enigmatyczna.

  Polubione przez 3 ludzi

 15. „Benia” ponoć wygrał licytację na zakup holdingu medialnego należącego do zbiegłego za granicę oligarchy Serhija Kurczenki. Spółki Grupy UMH (własność Kurczenko) zostały decyzją sądu w Kijowie zajęta jeszcze w 2017 roku.
  Dla przypomnienia, zajęty majątek miał być powiązany ze sprawą „miliardów Janukowycza”. Na przełomie 2017/2018 ówczesny prezydent Ukrainy-Poroszenko ogłosił, że służby państwowe zajęły część majątku skradzionego przez ludzi Janukowycza. W tamtym czasie wartość zabezpieczonych papierów wartościowych i spółki oszacowywano na 1.5 mld $.
  https://www.kyivpost.com/business/kolomoiskys-company-wins-bid-for-umh-media-holding.html
  https://en.wikipedia.org/wiki/Serhiy_Kurchenko

  Polubione przez 3 ludzi

 16. Artykuł wart przeczytania, czyli LGBT jako „Zboczenie faszystowskie”. Cytat;
  „Czy Benito Mussolini i Józef Stalin mogli nie wiedzieć o nadreprezentacji homoseksualistów w SA i pośród założycieli nazizmu? Z pewnością raportowała na ten temat tajna agentura, wieści prasowe studiował tzw. biały wywiad, zapewne pisali o tym ambasadorzy i konsulowie. Stąd równoczesne pojawienie się w Italii faszystowskiej i w Związku Radzieckim terminów „zboczenie niemieckie” lub „zboczenie faszystowskie”;
  https://konserwatyzm.pl/wielomski-zboczenie-faszystowskie/

  Polubione przez 2 ludzi

 17. W temacie strajków ukraińskich górników w kopalniach w Krzywym Rogu (obwód dniepropietrowski). Okazuje się ze strajkują solidarnie górnicy z kopalń należących do oligarchów Achmetowa (holding ‚Metinvest”) oraz…Kołomojskiego. (grupa ‚Privat”). Jednym z głownych postulatów strajkujacych jest podwyższenie ich pensji gdyż teraz „zarabiają mniej niż ochroniarze z ATB” (popularna ukraińska sieć marketów spożywczych);
  https://strana.ua/news/289484–pochemu-bastujut-shakhtery-kolomojskoho-i-akhmetova.html

  Polubione przez 3 ludzi

 18. Tymczasem na jednym z „PiSowskich organów medialnych”, cytat „Amerykański think tank Defence Priorities opublikował raport w którym wzywa amerykańską administrację do powiedzenia „nie” ukraińskim staraniom o uzyskanie członkostwa w NATO i w miejsce tego postawienie na neutralizację naszego wschodniego sąsiada”;
  https://wpolityce.pl/swiat/517470-amerykanskie-propozycje-neutralizacji-ukrainy
  Ps. Zdrada…

  Polubione przez 2 ludzi

Możliwość komentowania jest wyłączona.