Wojna domowa na Ukrainie 16.10.2020r.- 1945 dzień od nowego rozejmu.


„Niemy krzyk”– dzień 217.

 Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenskij ujawnił drugie pytanie z zapowiedzianego przez niego wcześniej ogólnonarodowego referendum. 

Wiadomość wideo została opublikowana wczoraj na Facebooku:

„Czy popierasz utworzenie wolnej strefy ekonomicznej w Donbasie?”- zadał pytanie prezydent Ukrainy.

Zełenski przypomniał jednocześnie, że referendum ludowe odbędzie się równolegle z wyborami samorządowymi 25 października.

Kancelaria Prezydenta Ukrainy dodała, że ​​będzie chodziło o utworzenie wolnej strefy ekonomicznej w kontrolowanej przez władze ukraińskie części Donbasu.

Nie oznacza to, że urząd prezydenta Ukrainy odrzuca plany powrotu Doniecka i Ługańska do ukraińskiej macieży. Ale przyspieszenie tego procesu, uproszczenie reintegracji, odejście od tradycyjnie biernego oczekiwania na pozytywną decyzję może wynikać tylko z bardziej aktywnej i proaktywnej pozycji. Wychodząc właśnie z tej motywacji, stworzenie specjalnych warunków ekonomicznych w Donbasie, w części wolnej, znacząco wpłynie na tempo i koncepcję skutecznej reintegracji.

Te obszary doświadczają obecnie znaczących negatywnych skutków wojny, która wybuchła w pobliżu. Region staje się coraz bardziej ubogi, zmuszając ludzi do opuszczenia go i swoich domów. Dlatego wg. tej koncepcji, konieczne jest stworzenie nowej motywacji ludności, nowych miejsc pracy, nowych obiecujących biznesów i wprowadzenie specjalnych narzędzi, które przyciągną inwestorów do Donbasu i zainteresują ludzi i firmy pozostaniem na tym konkretnym terytorium.

„Specjalne, najbardziej lojalne podejście do opodatkowania, w zasadzie najbardziej komfortowe warunki kontroli państwa nad działalnością gospodarczą- może to znacząco pomóc ukrainizacji Donbasu”– powiedział Zełenski.

Kiedy mówimy o Donbasie, musimy wziąć pod uwagę, że obecnie w obwodzie donieckim i ługańskim nadal istnieją dwie części: kontrolowana przez państwo i zgodnie z poglądem Kijowa- tzw. czasowo okupowana. Oczywiste jest, że władze centralne nie ustaną w swych działaniach powrotu do Doniecka i Ługańska- czyli stolic regionu Donbasu. Kijów jest zdania, że przyspieszenie tego procesu, uproszczenie reintegracji, odejście od tradycyjnie biernego oczekiwania na pozytywną decyzję może wynikać tylko z bardziej proaktywnego i proaktywnego stanowiska władz Ukrainy. Atrakcyjne i obiecujące, przede wszystkim dla całego regionu. Motywacją tego stanu rzeczy jest to, że stworzenie specjalnych warunków ekonomicznych w Donbasie, w części wolnej, znacząco wpłynie na wskaźniki i koncepcje skutecznej reintegracji. Oczywiście, jeśli Ukraińcy to poprą.

W ogólnokrajowej ankiecie obywatelskiej zainicjowanej przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego 25 października 2020 r. drugie pytanie zostanie poświęcone temu tematowi, który jest kamieniem węgielnym wypracowywanego przez Kijów tzw. wielowektorowego planu pokojowego państwa. Po przybyciu do lokalu wyborczego na wybory samorządowe Ukraińcy będą mogli samodzielnie odpowiedzieć na pytanie o utworzenie wolnej strefy ekonomicznej w obwodzie donieckim i ługańskim. To niezwykle ważna kwestia, która może dać krajowi szansę na stworzenie naprawdę skutecznego modelu reintegracji. Mowa o koncepcji gospodarki regionalnej, która „zszywa” region, czyni go atrakcyjnym dla biznesu, systematycznie odnawia infrastrukturę.

Oczywiście, w palnie tym, najpierw wszystko będzie się odbywać na terytorium kontrolowanym przez państwo ukraińskie. Obszary te przeżywają obecnie znaczący negatywny wpływ wojny toczącej się na ich terytorium wojny domowej. Region staje się coraz bardziej zacofany i biedny, zmuszając ludzi do opuszczenia go i opuszczenia swoich domów. Dlatego też wg. koncepcji Kijowa, konieczne jest stworzenie nowej motywacji ludności, nowych miejsc pracy, nowych obiecujących biznesów oraz wprowadzenie specjalnych narzędzi przyciągających inwestorów do Donbasu oraz zainteresowanie ludzi i firm kontynuacją pracy na tym terenie. Przyspieszony rozwój gospodarczy po ukraińskiej stronie linii demarkacyjnej w Donbasie może być również wyraźnym argumentem przemawiającym za wyborem przynależności do Ukrainy przez absolutnie wszystkich mieszkańców tzw. czasowo okupowanego terytorium.

Jednocześnie Kijów zdaje sobie sprawę, że wrogi wpływ propagandy ze strony republik donbaskich, których terytorium pozostaje w warunkach tzw. czasowej okupacji i żyje w pobliżu linii demarkacyjnej, jest nadal obecny. Ponadto, dopóki nie zostanie przeprowadzona całkowita deokupacja, którą określa się jako kluczowy cel w negocjacjach w sprawie Donbasu we wszystkich formatach, istnieje ryzyko eskalacji. W związku z tym przyciąganie wiodących firm do Donbasu, napędzanie rozwoju gospodarczego poprzez programy partnerskie na dużą skalę może również stać się narzędziem do likwidowania wszelkich negatywnych skutków sił okupacyjnych. Dodatkowym argumentem dla państw świata ma być to, aby pomogły one Ukrainie, chroniąc działalność swych firm w Donbasie. Ma temu pomóc, specjalne, najbardziej lojalne podejście do opodatkowania, w zasadzie najbardziej komfortowe warunki państwowego nadzoru nad działalnością gospodarczą- ma w planach znacząco pomóc ukraińskiemu Donbasowi. Oczywiście jak widać z tego, Kijów jednocześnie ze swej strony nic nie ma do zaoferowania temu regionowi, żadnych pieniędzy, inwestycji czy też zwykłej pomocy dla lokalnych biznesów.

Dlatego też w odpowiedzi na drugie pytanie referendum, jak dokładnie powinno się skutecznie przywrócić Donbas Ukrainie, będzie zależało od udziału obywateli w głosowaniu 25 października. Kijów zdaje sobie sprawę, że taki format głosowania ludzi w sprawach o znaczeniu krajowym nie może mieć bezpośrednich konsekwencji prawnych. Ale jego waga polityczna będzie taka, że ​​politycy nie będą mogli ignorować wyboru ludzi. Jaki będzie ten wybór, zależy od każdego uczestnika głosowania.

Odniesienie do definicji pojęcia „wolna (lub specjalna) strefa ekonomiczna” (SSE), to ma to być część terytorium Ukrainy, na której funkcjonuje specjalny tryb działalności gospodarczej. Na takim terytorium mogą zostać ustalone preferencyjne warunki celne, pieniężne, finansowe, podatkowe i inne. Celem utworzenia SSE jest przyciągnięcie inwestycji zagranicznych, zwiększenie eksportu towarów i usług, wprowadzenie nowych technologii oraz bardziej racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych i siły roboczej.


 Dodam jeszcze, że rezydent Wołodymyr Zełenskij po wizycie na frontowych wysuniętych stanowiskach Sił Zbrojnych Ukrainy nazwał Donbas „fajnym miejscem”. Napisał o tym na swojej stronie na Facebooku.

„To naprawdę fajne miejsce, które uczyniło nas silnymi. Decydujący. Pewni swoich umiejętności. Ci, którzy mają prawo do własnego miejsca na globalnej szachownicy. Zapłaciliśmy wielką cenę za tę moc. Donbass z pewnością dotyczy nas. O naszym wyborze. Mniej więcej te same „czerwone flagi”, po które naród nigdy nie pójdzie. O wartościach, które nie są pisane słowami, ale … krwią”– mówi publikacja Zełenskiego.


Według niego, w Dzień Obrońcy Ukrainy „mówiąc o naszej państwowości, trzeba przede wszystkim mówić o Donbasie”.

„To tutaj można poczuć, jak potężne wyzwanie historyczne stanęło przed krajem wraz z rozpoczęciem wojny. I że nie tylko przyjęliśmy to wyzwanie. Tutaj ważne jest, aby być w taki dzień. Chociaż każdego dnia mam zaszczyt być wśród tych gości”- powiedział prezydent Ukrainy.


Zełenski podkreślił też, że „obecna wielodniowa cisza jest bezpośrednią konsekwencją siły i woli naszego wojska”.

„Twoją siłą jest całkowita cisza na całej linii frontu. Twoją siłą jest gwarancja, że ​​Ukraina odzyska wszystkie jej czasowo okupowane terytoria. Żaden inny sposób. Krew bohaterów jest na tym świecie bardzo kosztowna, więc nie może być tak, że nie otrzymamy rekompensaty”– napisał, odnosząc się do strefy OPS.


https://www.facebook.com/zelenskiy95

Z kolei szef ukraińskiej delegacji do TGK, Leonid Krawczuk wyjaśnił, dlaczego prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenskij w referendum w dniu 25 października zdecydował się poznać opinię Ukraińców o wolnej strefie ekonomicznej w Donbasie. Powiedział to na antenie kanału telewizyjnego Ukraine 24.

Krawczuk zauważył, że był zaskoczony „histerią” i oskarżeniami Zełenskiego „o wszystkie grzechy śmiertelne”.

„Prezydent powinien znać opinię ludzi, jestem bardzo zaskoczony histerią- powiem nie mniej, ot tak. Media zarzucają prezydentowi wszystkie grzechy śmiertelne tylko z jednego powodu- że chce poznać opinie ludzi. Właśnie przekroczyłem wszystkie granice”– powiedział szef ukraińskiej delegacji w TGK.

Jednocześnie stwierdził, że popiera ideę prezydenta Ukrainy i jego prawo do poznania opinii ludzi na wszystkie interesujące go tematy.

„Jeśli chodzi o strefę ekonomiczną, istnieje historia tego problemu. W 1993 roku stworzyliśmy pilotażowy projekt wolnej strefy ekonomicznej w obwodzie donieckim i ługańskim. Nie udało się tego zrealizować, bo w 1994 r. rozpoczęły się przygotowania, potem zaś wybory prezydenckie. Rozwodniło go to i przestał istnieć”– powiedział Krawczuk.

Uważa on, że ​​przywrócenie zdolności do ustanowienia specjalnego statusu na tych terenach i przyciąganie inwestycji przyczyni się do zorganizowania „specjalnego życia” i samorządu lokalnego.

„Sześć lat wojny, czegoś trzeba szukać. Szukaj prawdziwych sposobów wyjścia z tej sytuacji”– dodał Krawczuk.

Jednocześnie zastrzegł on, że ankieta nie ma skutków prawnych, ponieważ jest wyrazem opinii ludzi. Zrobiono w ten sposób furtkę, na wyjście z impasu, gdyby w referendum o Donbasie Ukraińcy wypowiedzieli się nie tak jak tego oczekują władze w Kijowie

Dlatego Krawczuk dodał, że; „czy to (opinia- dopisek mój) zostanie zrealizowane w planie legislacyjnym, to już jest kwestia władzy, kwestia Wierchownej Rady”.

Według niego, wolna strefa w Donbasie zakłada zakończenie działań wojennych w regionie.

„Zadajemy zestaw pytań i już przewiduje się, że ostrzał zostanie zakończony. Oznacza to, że jeśli chodzi o wolną strefę ekonomiczną, nie może być tak, że jest wojna i strefa jest tworzona”– powiedział na zakończenie Krawczuk.

https://www.president.gov.ua/ru/news/shodo-vilnoyi-ekonomichnoyi-zoni-na-donbasi-64597,


*

Według wczorajszego raportu obserwatorzy SMM OBWE odnotowali na donieckim odcinku frontu naruszenie decyzji ramowej o wycofaniu sił i sprzętu z 21 września 2016 r .:

–  w strefie wycofywania się w rejonie Pietrowski dron dalekiego zasięgu SMM OBWE zarejestrował obecność 1 osoby na dawnym stanowisku USZ.

Poza tym, ukraińscy żołnierze dwa razy naruszyli warunki rozejmu; o godzinie 06:45, gdy z kierunku Awdiejewki przeprowadzili ostrzał przy użyciu przeciwpancernego granatnika SPG-9 (1 granat) w stronę obrzeży Spartakusa oraz o 13:35, również z kierunku Awdiejewki oddali serię strzałów przy użyciu moździerza kaliber 82 mm (4 miny) w stronę miejscowości Jakowlewka. Oba incydenty miały miejsce na północno-zachodnich przedmieściach Doniecka.

*

Poniżej jeszcze raport za ostatnią dobę, sporządzony przez centrum prasowe ukraińskiego sztabu generalnego prowadzącego operację pacyfikacyjną przez połączone siły (Операція об’єднаних сил / Joint forces operation- OOS/JFO) ukraińskich formacji zbrojnych w Donbasie, na temat aktualnej sytuacji wzdłuż linii frontu:

Операція об’єднаних силп/Joint forces operation

4 min.

Ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 16 жовтня 2020 року.

Сала Україні!

Об’єднані сили контролюють ситуацію в районі проведення операції, сумлінно виконуючи завдання за призначенням.

Упродовж минулої доби, 15 жовтня, на ділянках відповідальності українських підрозділів зафіксовано шість порушень з боку збройних формувань Російської Федерації.

Так, на Приазов’ї, всупереч домовленостям, досягнутим у рамках Тристоронньої контактної групи, задокументовано проліт БПЛА противника із перетином лінії розмежування. Українськими засобами радіоелектронної боротьби ворожий безпілотник було подавлено.

Проголошений режим припинення вогню російсько-окупаційні війська порушили неподалік Причепилівки. На цій ділянці противник застосував автоматичний станковий гранатомет та стрілецьку зброю. Окрім того, вогонь із гранатометів різних систем та стрілецької зброї ворог двічі відкривав поблизу Авдіївки та двічі – у районі Новотошківського.

Бойових втрат унаслідок ворожих пострілів не було.

Від початку поточної доби, 16 жовтня, у районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.

Підрозділи, залучені до проведення операції Об’єднаних сил, продовжують неухильно дотримуватися умов режиму припинення вогню та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки.

Сала Україні!

https://www.facebook.com/pressjfo.news/

***

Na zakończenie kilka aktualnych filmów:

***

***

©Powyższy tekst jest chroniony prawem autorskim. 

Wykorzystanie, jego części lub całości, tylko pod warunkiem podania linku do źródła.

49 uwag do wpisu “Wojna domowa na Ukrainie 16.10.2020r.- 1945 dzień od nowego rozejmu.

 1. Na początek o oficjalnej już CENZURZE PREWENCYJNEJ, jaka stosuje Facebook i twitter które zablokowały informacje o skandalicznych materiałach na temat Bidenów (ojca i syna) i ich „pracy” dla ukraińskiej spółki „BURISMA” jakie ujawnił „New York Post”. W zwiazku z tymi działaniami do stawienia się przed Senatem USA wezwano dyrektora generalnego serwisu internetowego Twitter Jack’a Dorsey’a;
  https://interfax.com.ua/news/general/695453.html
  Pojawiła sie także informacja o tym ze twitter jednak rozblokował konto, należące do sztabu wyborczego Trumpa, na którym znajdowała się informacja o „machlojkach” Bidenów;
  https://www.reuters.com/article/us-usa-election-twitter/twitter-unblocks-trump-campaign-account-idUSKBN2702C4
  Ps. U nas mediomatoły.pl tez „nabrały wody w usta” na ten temat…

  Polubione przez 4 ludzi

  • „U nas mediomatoły.pl tez „nabrały wody w usta” na ten temat…”- tylko nie wiadomo dlaczego. Czyżby stawiali na „demokratów”?- a to już jest ewidentne mieszanie się w proces wyborczy w USA.

   Pozdrawiam.

   Polubione przez 3 ludzi

 2. A na Ukrainie kolejny dzień z „antyrekordem” pod wzgledem ujawnionych przypadków zainfekowania koronawirusem, prawie 6000;
  https://strana.ua/news/295321-skolko-v-ukraine-bolnykh-covid-19-dannye-na-16-oktjabrja.html
  Z kolei podczas wywiadu udzielonego w ukromediach jednak z ekspertek Ministerstwa Zdrowia Ukrainy zdradziła że majaca zostać wyprodukowana w UE szczepionka przeciwko COVID-19 testowana jest na ponad 4 tysiacach Ukraińców;
  >https://twitter.com/SergUA63/status/1316965045964853250

  Polubione przez 3 ludzi

 3. „Zdrada’? Cytat „Stany Zjednoczone zniosą zakaz lotów swoich samolotów [cywilnych] w rejonie Symferopola [czyli nad Krymem „okupowanym” według nich przez Rosję]”. Pozostanie tylko zakaz lotów na obszarem Donbasu;
  https://www.interfax.ru/russia/731729
  Ps. No cóż branża lotnicza ledwo zipie przez KORONAKRYZYS, a wydłużenie trasy przelotu by „wyminąć” Krym tylko podwyższa koszty przelotów…

  Polubione przez 3 ludzi

 4. Tymczasem w brukselskiej „wierchuszce” chaos w temacie co dalej ze stosunkami z Rosja. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen miała opowiadać o tym że nie można dalej utrzymywać partnerskich stosunków z obecnymi władzami Rosji, na co z kolei rzecznik szefa dyplomacji UE Josepa Borrella miał stwierdzić że nic na temat tej wypowiedzi nie wie oraz że w dalszym ciagu jedną z pięciu „zasad” w stosunkach z Rosją uzgodnionych przez ministrów spraw zagranicznych UE na spotkaniu w Luksemburgu (12 października) jest „utrzymywanie dialogu”;
  https://www.interfax.ru/world/731624

  Polubione przez 4 ludzi

 5. OT w sprawie Białorusi. Pojawiła się informacja o tym ze władze w Mińsku otrzymały 500 mln dolarów pierwszej transzy kredytu, w łacznej wysokości 1,5 mld dolarów, jakie wynegocjował podczas spotkania z WWP w Moskwie Łukaszenka;
  https://strana.ua/finance/295409-belarus-poluchila-pervyj-transh-rossijskoho-kredita.html
  Ps. A jak tam pomoc finansowa dla Białorusi z UE w ramach tzw. planu Morawieckiego?
  https://www.rmf24.pl/raporty/raport-bialorus-po-wyborach/news-morawiecki-mamy-atrakcyjny-plan-dla-bialorusi,nId,4770978

  Polubione przez 4 ludzi

 6. Władze w Kijowie tłumaczą się z opóźnień związanych z uzyskaniem nowych kredytów od MFW.
  Ponoć wszystko jest już załatwione, pozostały tylko kwestie techniczne i czekają na kolejną misję MFW, po której kredyt zostanie uzyskany.
  https://uazmi.com/news/post/HE1k8Mf60BJLpamBqYifG
  Komentarz: Władze w Kijowie prowadzą niebezpieczną gierkę. Większość żądań MFW nie została spełniona, nie znalazłem tez kiedy kolejna misja MFW miałaby się udać na Ukrainę. Choćby z powodu pandemii możliwe jest przedłożenie czasu oczekiwania na kredyt. A w skarbcu pusto i już wszystkie alternatywne sposoby uzyskania dodatkowych środków zostały wykorzystane.
  Jeśli przyjazd misji się opóźni, to zima/wiosną 2021 zabraknie środków na wypłatę pensji dla urzędników i świadczeń socjalnych (emerytury renty).

  Polubione przez 4 ludzi

 7. Zmiany w Ukroboronpromie. Konsorcjum ma się podzielić na 9 niezależnych podmiotów.
  https://www.unian.info/economics/ukroboronprom-defense-giant-to-be-restructured-11183294.html
  Komentarz: To moim zdaniem kolejne pozorowane reformy, spółki z sektora wojskowego łączono, dzielono, zmieniano ich nazwy,po to tylko,by przeciętny Ukrainiec miał wrażenie, że w końcu władze przestaną okradać państwowe przedsiębiorstwa, ze w końcu skończy się korupcja.

  Polubione przez 4 ludzi

 8. Polski rząd deklaruje chęć budowy elektrowni jądrowej. Na razie nie wiemy, gdzie, w jakiej technologii i… czy w ogóle powstanie. Wiemy na pewno, że byłaby to jedna z najdroższych inwestycji w historii polskiej gospodarki, której wartość może przekroczyć 100 miliardów złotych. Rząd pokazuje wyliczenia i zapewnia, że to się opłaci.
  https://www.wnp.pl/energetyka/133-miliardy-za-polski-atom-rzad-to-sie-oplaca,424569.html

  Polubione przez 3 ludzi

 9. Wybory samorządowe na Ukrainie. W nocy w Zaporożu ostrzelano samochód osobowy którym jechała dwójka kandydatów do rady miejskiej (kobieta i mężczyzna „weteran ATO”) z ramienia partii „Za przyszłość”, która ma być kolejnym „projektem” oligarchy Kołomojskiego. Obu znajdującym sie w pojeździe osobom nic się nie stało;
  https://korrespondent.net/ukraine/events/4285017-v-zaporozhe-obstrelialy-avto-s-kandydatamy-partyy-za-maibutne

  Polubione przez 4 ludzi

 10. Kolejne „njusy” z „jusej”. W Tacomie w stanie Waszyngton 9 października fani BLM zrobili sobie „demonstrację” na jednym z ulicznych skrzyżowań. Nie spodobało się to jednemu z kierowców, w imieniu którego fani BLM podobno protestują :-)))
  >https://twitter.com/stillgray/status/1314377699024990208
  „Trzeci świat”, czyli podpalone przez fanów BLM i antifiarzy worki z odpadkami na jednej z ulic w centrum Portland w Oregonie;
  >https://twitter.com/MrAndyNgo/status/1317014368060624896
  I tu jeszcze jedna scenka z Portland, prawie jak przejazd taksówką w „Ucieczce z Nowego Jorku”…
  >https://twitter.com/MrAndyNgo/status/1317013391840595969

  Polubione przez 3 ludzi

 11. Kto do kogo „za węgła strzelał” i kto pod kim ładunki wybuchowe podkładał na Donbasie. W wywiadzie udzielonym ukromediom zastępca sekretarza Rady Obrony i Bezpieczeństwa Ukrainy Serhij Kriwonos oficjalnie przyznał ze za zamordowaniem w lutym 2017 roku w Ługańsku, za pomocą podłożonego ładunku wybuchowego, wyższego dowódcy sił zbrojnych ŁRL Olega Anaszczenki stała Ukraina. według Kriwonos zamachu mieli dokonać dwaj ukraińscy „wojskowi” którzy zostali następnie zatrzymani przez siły ŁRL i po trzech latach wymienieni;
  https://strana.ua/news/295273-zamhlavy-snbo-krivonos-priznal-chto-hlavu-militsii-lnr-ubili-ukrainskie-voennye.html

  Polubione przez 4 ludzi

Możliwość komentowania jest wyłączona.