Wojna domowa na Ukrainie 08.11.2020r.- 1968 dzień od nowego rozejmu.


Niemy krzyk”– dzień 239.

W związku z przekazaniem Grupie Kontaktowej przez Doniecką Republikę Ludową szczegółowej „mapy drogowej” rozwiązania konfliktu w Donbasie, minister spraw zagranicznych DRL Natalia Nikonorowa wydała stosowne oświadczenie.

 „Chcę powtórzyć, że pakiet środków to nie tylko dokument, nie tylko umowa- to dokument zatwierdzony rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ. W związku z tym nie mamy prawa odstąpić od postanowień niniejszego dokumentu. Jeśli strona ukraińska chce to zrobić, konieczne jest ponowne przejście całej procedury. Ponownie musi być z nami porozumienie, ponieważ nasi przedstawiciele podpisali ten dokument w imieniu republik. Istnieje jasny dokument, w którym można go ‚nasycić’ szczegółami. Specjalnie je przepisaliśmy”– zauważyła Natalia Nikonorowa.

Zdaniem szefowej spraw zagranicznych DRL, przedstawiciele republiki wzięli pod uwagę kilka punktów pochodzących ze strony ukraińskiej.

„Faktycznie, proces negocjacyjny jest dziś blokowany przez Ukrainę, gdyż jej parlament, organ polityczny, który będzie musiał przyjąć odpowiednie akty normatywne, mające na celu realizację porozumień mińskich, podejmuje zupełnie inne decyzje. Rozumiemy, że w ten sposób następuje rozdwojenie procesu politycznego na Ukrainie- z jednej strony trwają negocjacje w celu wdrożenia Pakietu Działań porozumień mińskich i rozwiązania istniejącego konfliktu. Z drugiej strony jest parlament, który przyjmuje normatywne akty prawne na zupełnie innej płaszczyźnie, zawierające normy bezpośrednio sprzeczne z tym samym Pakietem Działań i Porozumieniami Mińskimi. Rozumiemy, że oficjalni przedstawiciele Ukrainy biorący udział w tym procesie negocjacyjnym nie mają mandatu do podejmowania jakichkolwiek decyzji, uzgadniania jakichkolwiek działań, ponieważ:  parlament działa na zupełnie innej płaszczyźnie politycznej. Musieliśmy odblokować proces negocjacyjny i połączyć te dwa rozwidlone procesy polityczne na Ukrainie w jeden, tak aby parlament w swojej rezolucji zatwierdził ten szczegółowy plan działania, a tym samym potwierdził przestrzeganie przez Ukrainę porozumień mińskich, uprawniając negocjatorów do dalszego wdrażania porozumień mińskich”– powiedziała Natalia. Nikonorowa.

Zdaniem szefowej spraw zagranicznych DRL, przedstawiciele republiki wzięli pod uwagę kilka punktów pochodzących ze strony ukraińskiej.

Podkreśliła, że ​​aby zapobiec zmianom Pakietu Działań ze strony Ukrainy, DRL ma szczegółowy plan działania, który zawiera wszystkie akty prawne, które będą wymagały uzgodnienia z republikami, a następnie przyjęcia przez parlament Ukrainy.

„Ukraina miała 4 listopada przedstawić, w odpowiedzi na nasz projekt, swój plan działań na rzecz realizacji porozumień mińskich. Niestety, takiego projektu Ukraina nie przedstawiła wczoraj. Należy jednak zauważyć, że Krawczuk wysłał list, w którym obiecał przedłożyć taki projekt później. Miejmy nadzieję – były konkretne daty, teraz czekamy na 6 listopada. Nawiasem mówiąc, dziś padły oświadczenia Leonida Makarowicza dotyczące tego, co zostanie zawarte w tym planie działania. Na razie prognozy są rozczarowujące, jeśli oprzemy się na tych stwierdzeniach. Można stwierdzić, że w tym dokumencie Ukraina będzie się starała zmienić pakiet środków i porozumienia mińskie. Ale jest za wcześnie, żeby to komentować”– powiedziała minister spraw zagranicznych DRL.

Dodała, że ​​Pakiet Środków mówi w sposób abstrakcyjny, że należy przeprowadzić reformę konstytucyjną z uwzględnieniem decentralizacji i specyfiki niektórych obszarów obwodów donieckiego i ługańskiego. Nasz plan już szczegółowo określił normy, które powinna zawierać ta reforma konstytucyjna.

„Jeśli chodzi o procedurę przeniesienia kontroli na granicy, pakiet środków jasno wskazuje na ten moment, że może to nastąpić po wszechstronnym politycznym rozwiązaniu. Jakie decyzje, co powinno się wydarzyć w tych ramach – te szczegóły zarysowaliśmy w naszym planie działania. Musimy odblokować proces negocjacji. To jest nasz kolejny krok naprzód. To próba pomocy Ukrainie w wyjściu z sytuacji, w którą się wpadła i niestety wpłynęła na realizację porozumień mińskich”– podkreśliła Natalia Nikonorowa.

No i jak wiadomo do dnia dzisiejszego, a więc 8 listopada, przedstawiciele Ukrainy w TGK nie raczyli udzielić jakiejkolwiek odpowiedzi na propozycję delegacji DRL.

Tymczasem także ambasador Rosji w Niemczech Siergiej Nieczajew wezwał Berlin i Paryż do reakcji na działania Kijowa w Donbasie.

Takie oświadczenie zostało zawarte w artykule dla niemieckiej gazety Berliner Zeitung, poświęconym zbliżającej się rocznicy szczytu Czwórki Normandzkiej, który odbył się 9 grudnia 2019 roku w stolicy Francji.⁣

Rosyjski dyplomata zaznaczył, że od tego czasu można przeprowadzić wymianę zatrzymanych i uzgodnić nowy rozejm, który jest przestrzegany, „choć nie w stu procentach”.⁣

„Pozostałe decyzje szczytu w Paryżu pozostają niespełnione, czego winą jest stanowisko władz ukraińskich” – napisał Sergiej Nieczajew.⁣

Zaznaczył, że Kijów odmawia bezpośredniego dialogu z przedstawicielami ludowych republik Donbasu, nie zapisał w ustawodawstwie „formuły Steinmeiera” regulującej wejście w życie ustawy o szczególnym statusie Donbasu, nie ułatwia koordynacji nowych odcinków linii kontaktowej, na której ma nastąpić wycofanie sił. Ambasador wspomina również o decyzji Wierchownej Rady o przeprowadzeniu wyborów samorządowych 25 października, z wyjątkiem okręgów ługańskiego i donieckiego nie kontrolowanych przez Kijów.

„Warto zauważyć, że Kijów zajmuje się jedynie krytyką zestawu środków, zamiast ich wdrażania” – napisał rosyjski dyplomata.⁣

Jak podkreślił, Ukraina wprost przyznaje, że zestaw środków do realizacji porozumień mińskich jest potrzebny tylko do utrzymania sankcji wobec Moskwy.⁣

Skrytykował także „dyskryminacyjną” politykę Kijowa wobec osób mówiących po rosyjsku, która, jak powiedział, nie prowadzi do rozwiązania konfliktu.⁣

„Tak więc zachowanie Kijowa spycha nowy szczyt w Normandii w dal. Ponieważ ma to sens tylko wtedy, gdy wszystkie decyzje Paryża zostaną wdrożone. A to jest teraz bardzo odległe” – napisał Nieczajew.⁣

Ambasador stwierdził, że władze Kijowa muszą wreszcie uznać, że nie ma alternatywy dla zestawu środków i wszystkich porozumień paryskich, w przeciwnym razie „wewnętrzne porozumienie ukraińskie może zakończyć się w ślepym zaułku”.

https://dnronline.su/eto-plan-dejstvij-uregulirovaniya-konflikta-v-sootvetstvii-s-minskimi-soglasheniyami-natalya-nikonorova/,

https://www.berliner-zeitung.de/,

https://ria.ru/20201107/donbass-1583478048.html.

*

A na ługańskim odcinku frontu, Ukraińskie Siły Zbrojne (USZ) rozmieściły bojowe wozy piechoty (BMP) i system rakiet przeciwlotniczych Strieła-10 w części mieszkalnej i na terenie obiektu socjalnego w osadzie miejskiej Troiczkoje.

Poinformowała o tym służba prasowa Milicji Ludowej ŁRL.

„W ciągu ostatniego dnia ujawniono rozmieszczenie (sprzętu): z 30 samodzielnej brygady zmechanizowanej- dwóch bojowych wozów piechoty i jednego systemu rakiet przeciwlotniczych ‚Strieła-10’ w części mieszkalnej i na terenie ośrodka socjalnego w Troiczkoje” – głosi komunikat.

Służba prasowa dodała, że ​​fakty te potwierdza raport Specjalnej Misji Obserwacyjnej OBWE, podkreślono także, ​​iż umieszczanie sprzętu wojskowego w pobliżu budynków mieszkalnych i obiektów komunalnych stanowi naruszenie trzeciego akapitu dodatkowych środków zapewniających zawieszenie broni i kontrolujących jego przestrzeganie.

Poza tym, straty w szeregach Ukraińskich Sił Zbrojnych (USZ) od początku tego roku wyniosły ponad 500 żołnierzy.

Poinformował o tym szef Departamentu Milicji Ludowej ŁRL, Jan Leszczenko.

„Od początku 2020 r. Ukraińskie siły zbrojne straciły ponad 500 żołnierzy, 90% tych strat to straty pod wpływem środków odurzających, które są wynikiem nadużywania alkoholu, narkotyków i braku dyscypliny” powiedział Leszczenko.

Szef DML ŁRL zaznaczył, że większość strat USZ stanowiły eksplozje; „na ich własnych minach, losowo rozstawianych w pobliżu osad, co również staje się przyczyną obrażeń i śmierci cywilów”- wyjaśnił Leszczenko.

„W wyniku takich incydentów Siły Zbrojne Ukrainy straciły ponad 270 osób, z czego około 150 na zawsze” – dodał Leszczenko


Natomiast według wczorajszego raportu  SMM OBWE obserwatorzy na donieckim odcinku frontu odnotowali naruszenia decyzji ramowej w sprawie wycofania sił i sprzętu z 21 września 2016 r .:

– ️ 4 listopada dron obserwacyjny dalekiego zasięgu SMM OBWE zarejestrował  ponad 200 min przeciwczołgowych (TM-62) w rejonie wycofywania się w okolicy miejscowości  Pietrowskoje,

– mina przeciwpancerna (TM-62) została zidentyfikowana poza obszarem wycofania się i jest częścią większego pola minowego.

Ponadto SMM OBWE odnotowało umieszczenie sprzętu USZ poza wyznaczonymi obszarami składowania, z naruszeniem linii wycofania, oraz w strefie bezpieczeństwa:

– ️ 2 przeciwlotnicze systemy rakietowe (9K35
Strieła-10) w dzielnicy mieszkalnej wieś Taramczuk,
– ️ 10 czołgów w pobliżu n. Zacisznoje,
– ️ 4 czogi na miejscu na obrzeżach miejscowości  Wołnowacha,
– ️ 1 BMP-1 w pobliżu miejscowości Bogdanowka,
– ️ 5 BMP na terenie zabudowanym w pobliżu  miejscowości Trudowskoje,
– ️ 1 BMP w części mieszkalnej Nowosiołowki,
– ️ 1 BRDM-2 w strefie mieszkalnej miejscowości Ołginka.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że czołgi zlokalizowane na obrzeżach miejscowości  Wołnowacha i Zacisznoje, są wymienione w raporcie SMM OBWE jako zlokalizowane na „obszarach poza kontrolą rządową”. Prawdopodobnie  wystąpił błąd techniczny, który wkrótce zostanie naprawiony.

Natomiast, w ciągu minionej doby USZ nie dokonały naruszeń warunków rozejmu, natomiast jeden raz o godzinie 13:07 w rejonie miejscowości Piaski- na północny-zachód od Doniecka, prowadzono na stanowiskach ukraińskich formacji zbrojnych inżynieryjne prace fortyfikacyjne. Tym razem bez użycia ładunków okopowych.

*

Poniżej jeszcze raport za ostatnią dobę, sporządzony przez centrum prasowe ukraińskiego sztabu generalnego prowadzącego operację pacyfikacyjną przez połączone siły (Операція об’єднаних сил / Joint forces operation- OOS/JFO) ukraińskich formacji zbrojnych w Donbasie, na temat aktualnej sytuacji wzdłuż linii frontu:

Операція об’єднаних силп/Joint forces operation

9 min.

„Ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 8 листопада 2020 року.

Сала Україні!

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається стабільною та повністю контролюється українськими воїнами.

Упродовж минулої доби, 7 листопада, у смугах відповідальності наших бригад зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців. Так, у вечірній час, неподалік населеного пункту Гнутове ворог застосував стрілецьку зброю.

Вогнева провокація противника не несла загрози нашим захисникам. Підрозділи Об’єднаних сил зброю у відповідь не застосовували.

Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.

Від початку поточної доби, 8 листопада, на усіх ділянках лінії розмежування спостерігається тиша, вогневих провокацій з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Підрозділи, залучені до проведення операції Об’єднаних сил, продовжують неухильно дотримуватися умов режиму припинення вогню та готові адекватно відреагувати у разі загрози їхньому життю та здоров’ю.

Сала Україні!

https://www.facebook.com/pressjfo.news/

***

Na zakończenie kilka aktualnych filmów:***


© Powyższy tekst jest chroniony prawem autorskim. 

Wykorzystanie, jego części lub całości, tylko pod warunkiem podania linku do źródła.

44 uwagi do wpisu “Wojna domowa na Ukrainie 08.11.2020r.- 1968 dzień od nowego rozejmu.

 1. Koleje Ukraińskie zamierzają włączyć się w szerszym zakresie w przewozy kontenerowe między Chinami a Unią Europejską. Trwają rozmowy na temat skierowania części pociągów właśnie przez terytorium Ukrainy. Jednym z partnerów w tym zakresie ma być PKP Cargo Connect.
  Wolumen ładunków przewiezionych pociągami intermodalnymi przez terytorium Ukrainy ma sięgnąć w tym roku – według planów – miliona ton. Wiele wskazuje na to, że uda się osiągnąć ten cel. Mimo pandemii COVID-19 Koleje Ukraińskie przewiozły w ty roku już ponad 800 tysięcy ton ładunków skonteneryzowanych.
  https://www.rynek-kolejowy.pl/mobile/ukraina-tez-chce-dolaczyc-do-nowego-jedwabnego-szlaku-99422.html
  Komentarz:Kluczowym warunkiem sukcesu ukraińskich kolei, jest stanowisko dwóch największych podmiotów w tym przedsięwzięciu: Chin (największy eksporter i duży importer towarów) i FR (większość szlaku handlowego przebiega przez terytorium Rosji).
  Taki hub handlowy może być dużą szansą dla Ukrainy, jednak by projekt się udał konieczna jest współpracą z FR i Chinami, a o to już niełatwo. O ile kłopoty z porozumieniem z FR są wszystkim znane to Chiny ostatnimi czasy mają kilka zatargów z „Kijowem”.
  Po pierwsze poszło o sieć 5G, a dokładnie wypowiedzi ukraińskich polityków krytykujących chińskie produkty, kolejnym problemem jest decyzja urzędu antymonopolowego blokująca przejęcie przez biznesmenów z państwa środka firmy „Motor Sicz”. Nie jest to jedyny przejaw „dyskryminacji” chińskich firm. Największe farmy słoneczne (firmy) na Ukrainie zbudowane przez Chińczyków otrzymywały zapłatę za dostarczony prąd jako jedne z ostatnich.
  Następnym zwrotem akcji jest kwestia dostawy zbóż na rynki wschodzące. Chiny za czasów Janukowycza wzięły poważne pożyczki na rozwój rolnictwa, w zamian Ukraina zobowiązała się do dostarczania zbóż w określonej jakości i ilości na chiński rynek.
  Do teraz umowy kilkakrotnie zmieniano, parafowano i pomimo problemów układ był zadowalający dla obu stron. Jednak w tym sezonie z powodu suszy zarówno jakość jak i ilość były niezadowalające i pojawiły się zgrzyty we współpracy. Chińczycy znów zaczęli postrzegać Ukrainę jako nierzetelnego partnera.

  Polubione przez 3 ludzi

 2. Taka ciekawostka

  Użycie języka ukraińskiego w ukraińskich sieciach społecznościowych jest niepokojąco niskie: tylko co szósty post (16%) pisany jest w tym języku. Podobnie wyglądają konta osobiste i profile organizacji. Co więcej, zasięg postów w języku ukraińskim jest średnio 13 razy mniejszy niż zasięg postów rosyjskojęzycznych. Świadczą o tym opublikowane 6 listopada wyniki badania przeprowadzonego przez Centrum Analizy Treści dla ruchu „Przestrzeń wolności”.
  https://studium.uw.edu.pl/ukraina-krytycznie-niski-udzial-jezyka-ukrainskiego-w-sieciach-spolecznosciowych/

  Polubione przez 4 ludzi

 3. Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar zwrócił się do prezydenta Andrzeja Dudy w kwestii ochrony ukraińskich upamiętnień w Polsce – poinformowano w piątkowym komunikacie.

  „Ograniczenie zainteresowania państwa wyłącznie do upamiętnień postawionych „legalnie” sprawia, że ochrona prawa mniejszości do pamięci o ofiarach nie będzie skuteczna” – napisano w komunikacie.

  W piśmie do prezydenta Andrzeja Dudy Rzecznik Praw Obywatelskich podkreślił, że od lat wsłuchuje się z niepokojem w głosy przedstawicieli mniejszości ukraińskiej w Polsce, które dotyczą poszanowania prawa tej mniejszości do „upamiętniania ważnych dla niej postaci i wydarzeń historycznych, zwłaszcza tragicznych epizodów wspólnej, ale i trudnej historii polsko-ukraińskiej”.
  https://kresy.pl/wydarzenia/adam-bodnar-pisze-do-andrzeja-dudy-ws-ochrony-upamietnien-ukrainskich-w-polsce/

  Polubione przez 4 ludzi

 4. Wieści z tzw. strefy OZS (dawniej ATO) na Donbasie. Ukromedia poinformowały o śmierci „ukrowojaka” służacego w „elitarnej” brygadzie powietrzno – desantowej. Oficjalnie mówi się o „samobójstwie”, ale warto przypomnieć ze niedawno na Donbasie zginał, zastrzelony przez ukraińskiego snajpera, dowódca jednego z baonów sił DRL;
  https://strana.ua/news/299735-v-luhanskoj-oblasti-pohib-voennyj-vozmozhen-suitsid.html

  Polubione przez 3 ludzi

 5. Tymczasem wicepremier Ukrainy, minister ds. reintegracji tymczasowo okupowanych terytoriów Ołeksij Reznikow zapowiedział stworzenie przy granicy z „okupowanym” (wg Kijowa) Krymem…”obozów humanitarnych”. Oficjalnie w owych „humanitarnych obozach” mają być m.in wydawane lekarstwa mieszkańcom półwyspu w zwiazku z epidemią koronawirusa;
  https://korrespondent.net/ukraine/4292913-na-admynhranytse-s-krymom-mohut-poiavytsia-humanytarnye-laheria

  Polubione przez 3 ludzi

  • Taaak, jakaś propaganda musi być użyta do odwrócenia tragicznej sytuacji epidemiologicznej na Ukrainie.
   W Polsce też to trwa, niestety jest dość niespójna-z jednej strony oskarża się o kradzież szczepionki przez VIP-ów z drugiej, że szczepionka jest nieskuteczna 🙂 A i oczywiście w Rosji mamy sytuację krytyczna, bo na 140 mln obywateli maja 20 tysięcy zachorowań (w Polsce blisko 30 tysięcy).
   https://www.rp.pl/Koronawirus-SARS-CoV-2/201029719-Rosjanie-zaszczepili-sie-Sputnikiem-i-zachorowali-na-Covid.html

   Polubione przez 3 ludzi

   • Klasyczna manipulacja rusofobicznej RzePy:
    🔸Tytuł jako stwierdzenie faktu: Rosjanie zaszczepili się Sputnikiem i zachorowali na COVID.
    🔸Konkluzja: Sputnik jest do d**y

    🔸Dostałem placebo – uspokaja deputowany

    🔸 Sugestia: ,,ale to nie koniec testu, więc o tym nie może wiedzieć”
    🔸Manipulacja poprzez ukrycie faktu, że testujący szczepionkę już zainfekowany, został o tym fakcie osobiście powiadomiony.
    🔸Konkluzja: Jeśli informacja dotyczyć ma Rosji, nasze media ,,opiniotwórcze” schodzą na poziom ,,Faktów i Mitów”.
    Taka jest ich wiarygodność.

    Polubione przez 3 ludzi

Możliwość komentowania jest wyłączona.