Wojna domowa na Ukrainie 21.01.2021r. 2041 dzień od nowego rozejmu.


Niemy krzyk”– dzień 311.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenskij spotkał się z obecnie urzędującą przewodniczącą OBWE, szwedzką minister spraw zagranicznych Ann Linde.

Zełenski pogratulował Ann Linde objęcia urzędu Przewodniczącego OBWE i zwrócił uwagę, że współpraca z Organizacją jest bardzo ważna dla Ukrainy i Ukraińców.

„Chcemy podziękować wszystkim przedstawicielom misji OBWE z Ukrainy za wsparcie Ukrainy, zawsze wspierające naszą suwerenność i integralność terytorialną”- powiedział ukraiński prezydent.

Zełenskij podziękował także Annie Linde za jej stanowisko, że zakończenie wojny w Donbasie jest rzeczywiście priorytetem, i osobno zaznaczył, że kwestia powrotu czasowo okupowanego Krymu powinna być aktywnie poruszana. W tym celu Ukraina zainicjowała utworzenie międzynarodowego forum o nazwie „Platforma Krymska”.

„Bardzo ważne jest, abyśmy uznali, że zarówno Krym, jak i Donbas to Ukraina”– podkreślił ukraiński prezydent.

Poinformował on także Ann Linde o stanie bezpieczeństwa w Donbasie, a także o wysiłkach strony ukraińskiej na rzecz pokoju.

Prezydent Ukrainy uważa, że ​​kwestia zakończenia wojny w Donbasie jest zawsze omawiana ze strony ukraińskiej na wysokim, reprezentatywnym szczeblu, ponieważ jest to niezwykle ważne dla Ukrainy. Co potwierdzać ma fakt, że oprócz Szefa Państwa w spotkaniu z przewodniczącą OBWE na Ukrainie wzięli udział: Szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy Andrij Jermak, Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta Igor Żółkiew, Wicepremier – Minister ds. Reintegracji Terytoriów Okupowanych Aleksiej Reznikow, Minister Spraw Zagranicznych Ukrainy Dmitrij Kuleba Pełnomocny Ambasador Ukrainy w Królestwie Szwecji Andrij Płachotniuk, szef delegacji Ukrainy w Trójstronnej Grupie Kontaktowej, Pierwszy Prezydent Ukrainy Leonid Krawczuk, Pierwszy Zastępca Sekretarza Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Rusłan Demczenko.

Wołodymyr Zełenskij zaznaczył, że Ukraina wywiązała się ze wszystkich porozumień zawartych na spotkaniu przywódców czwórki normandzkiej w grudniu 2019 roku. Z drugiej strony jednak otwarty jest tylko jeden punkt kontrolny, podczas gdy reszta zbudowanych przez Ukrainę w celach humanitarnych punktów kontrolnych, które powinny zapewniać ludziom komfortowe usługi, nie jest otwierana na okupowanym terytorium. Spowolniony zostaje również proces wzajemnego powrotu zatrzymanych osób, blokowany jest dostęp Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża do zatrzymanych i praca misji OBWE na okupowanym terytorium, rozminowywanie i wycofywanie wojsk na nowych obszarach.

Jednocześnie ukraiński prezydent zwrócił uwagę na postęp w zakresie trwałego zawieszenia broni w Donbasie, które obowiązuje od ponad sześciu miesięcy. Choć nie obywa się bez prowokacyjnego jego naruszania przez żołnierzy, to jednak dzięki środkom, które obowiązują od 27 lipca 2020 roku, udało się znacznie zmniejszyć liczbę ofiar wojskowych i cywilnych.

Rozmówcy omówili kwestie związane z działalnością Specjalnej Misji Obserwacyjnej OBWE. Wołodymyr Zełenskij poinformował Przewodniczącą OBWE o oczekiwaniach Ukrainy w stosunku do prac SMM OBWE. Zwrócono uwagę na potrzebę wzmocnienia potencjału organizacyjnego misji i technicznego oraz wsparcia finansowego.

Ze swej strony Ann Linde, odpowiadając na pytanie gazety „Ewropejska Prawda” o to, czy powrót kilku regionów Górnego Karabachu przez Azerbejdżan może być przykładem dla Ukrainy, Linde odpowiedziała: „’TAK’- w tym sensie, że nie można zapomnieć o Krymie i Donbasie. Ale ‚NIE’- w tym sensie, że nie powinno się używać siły, ponieważ nie można jej użyć do ustanowienia trwałego pokoju”.

Tak więc, Ann Linde uważa, że ​​Kijów nie powinien zapominać o Krymie i Donbasie, ale jednocześnie nie powinien próbować ich odzyskać siłą, bo na to poparcia Zachodu nie będzie.

Szczyt, wspomnianej wyżej nowej inicjatywy ukraińskich władz, pod nazwą- „Platformy Krymskiej”, w którym zaplanowano udział przywódców obcych państw, odbędzie się 23 sierpnia 2021 roku. Poinformował o tym zastępca szefa Kancelarii Prezydenta Ukrainy Igor Żółkiew.

„Termin szczytu dotyczącego Krymu (w ramach ‚Platformy Krymskiej’- dopisek mój) – 23 sierpnia 2021 r. został już jasno określony. Kancelaria Prezydenta współpracuje z MSZ nad przygotowaniem odpowiednich zaproszeń dla światowych przywódców, odpowiedniej koncepcji, programu szczytu, kwestii organizacyjnych”- powiedział Igor Żółkiew.

Zaznaczył, że na szczycie „Platformy Krymskiej” konieczne jest podjęcie konkretnych decyzji w sprawie okupacji półwyspu.

„Nie organizujemy szczytu dla samego szczytu. Nie musimy organizować szczytu i ponownie zapominać o tym temacie. Dlatego po szczycie oczywiście powinna pojawić się deklaracja, a co ważniejsze- skoordynowany międzynarodowy zestaw narzędzi do okupacji Krymu i ochrony praw Ukraińców na Krymie”- powiedział wiceszef Kancelarii Prezydenta Ukrainy.

Igor Żółkiew podkreślił, że szczyt będzie powiązany z obchodami 30 rocznicy odzyskania przez Ukrainę niepodległości.

Według niego prezydent Wołodymyr Zełenskij prowadząc rozmowy telefoniczne z przywódcami obcych państw zaprasza ich do udziału w tych wydarzeniach.

„Mamy nadzieję na szeroką obecność międzynarodową w ciągu tych dwóch dni” – powiedział Żółkiew.

Wcześniej szef MSZ Ukrainy Dmitrij Kuleba zaprosił przedstawicieli Federacji Rosyjskiej na szczyt „Platformy Krymskiej”, który ma się odbyć w Kijowie. Kuleba podkreślił, że strona ukraińska potrzebuje negocjacji, aby „odzyskać” Krym. 

Natalia Pokłońska, wiceprzewodnicząca komisji spraw międzynarodowych rosyjskiej Dumy, powiedziała, że ​​zorganizowanie przez Kijów szczytu w celu odzyskania kontroli nad Krymem będzie traktowane jako przygotowanie do międzynarodowej zbrodni. Członek Komisji Spraw Międzynarodowych Rady Federacji, senator z Krymu Siergiej Cekow powiedział, że Rosja nie zamierza uczestniczyć w szczycie „Platformy Krymskiej”.

„Temat Krymu powinien być dla Rosji piekielnym tematem, a nie świętym, i tak się stanie. Wiele już dla tego zrobiliśmy…. Otrzymuję informacje z różnych źródeł, jak nerwowo reagują na tę inicjatywę ”– powiedział pan Kuleba w wywiadzie 30 grudnia minionego roku dla dla serwisu TSN.

Ukraiński minister zapowiedział poparcie dla „Platformy Krymskiej”, która została zainicjowana w celu zwiększenia skuteczności międzynarodowej reakcji na przyłączenie się Krymu do Rosji. Zakłada się, że platforma będzie działać na kilku poziomach: szefów państw i rządów, ministrów spraw zagranicznych, w wymiarze współpracy międzyparlamentarnej oraz w formie sieci eksperckiej. Według Kuleby „wspieranie platformy krymskiej jest kwestią wyboru politycznego dla innych krajów, ale jest to również kwestia wyboru prawnego i moralnego”.

Ze swej strony dodam, że poza doraźną kwestią propagandową związaną z obchodami 30 rocznicy odzyskania przez Ukrainę „niepodległości”, „Platforma Krymska” nie będzie miała żadnego realnego znaczenia, i umrze wcześniej niż później, śmiercią naturalną, a za rok już nikt o niej nie będzie wspominał i pamiętał. Zachód przyjął taktykę uciszania tematu Krymu, a nie jego ustawicznego podgrzewania, a nawet eskalacji. Z drugiej strony Kijów mając świadomość faktu, że bez pomocy Zachodu jego plany odzyskania Krymu są tylko nierealnymi mrzonkami, stara się aby pod każdym nadarzającym się pretekstem, temat Krymu ciągle się tlił w świadomości zachodnich sojuszników Ukrainy. Przy czym nie potrafią zrozumieć przedstawiciele Kijowa, że na chwilę obecną temat Krymu jest tematem niewygodnym, zaś jego gwałtowne uruchomienie przez protektorów Ukrainy, dla niej samej jest bardzo niebezpieczne i prawdopodobnie skończy się źle.

Ukraina nie jest partnerem, tylko traktowanym niepoważnie poligonem walki na przedpolu Rosji. Podobnie zresztą jak Białoruś i Gruzja. W tym znaczeniu, póki mają one właśnie takie znaczenia dla Zachodu, póty znajdują się w jego strefie zainteresowania, po czym zostaną pozostawione same sobie. Ze wszystkimi wynikającymi z tego tytułu negatywnymi konsekwencjami.

Dodam jeszcze, że oświadczenie na temat wizyty Ann Linde, wydała szefowa dyplomacji DRL, Natalia Nikonorowa.

Oto te oświadczenie:

„Nowa urzędująca przewodnicząca OBWE, szwedzka minister spraw zagranicznych Ann Linde przebywa z wizytą w Kijowie. Znamienne jest to, że już podczas pierwszego spotkania z Prezydentem Ukrainy do Pani Linde padły skrajnie nieprawdziwe informacje, w szczególności, że Ukraina rzekomo przestrzega zawieszenia broni, rzekomo wypełnia wszelkie instrukcje po spotkaniu czwórki normandzkiej w Paryżu oraz inne nieprawdziwe informacje.

W związku z tym, jak ważne jest przekazywanie obiektywnych i pełnych informacji o wydarzeniach w Donbasie i procesie mińskim, wysłaliśmy do Pani Linde list z zaproszeniem do odwiedzenia Donieckiej Republiki Ludowej i osobistego zapoznania się z sytuacją, w tym na linii kontaktowej, gdzie jest to szczególnie widoczne. jak Ukraina ‚przestrzega’ zawieszenia broni.

Mamy nadzieję, że nowy przewodniczący OBWE przyjmie nasze zaproszenie i nie dopuści do sytuacji monopolu na informowanie o stanie rzeczy w Donbasie z Ukrainy. Mamy również nadzieję, że w swoich działaniach Pani Linde kieruje się przede wszystkim tak fundamentalnymi zasadami tej organizacji, jak obiektywizm, neutralność i gotowość do współdziałania z obiema stronami konfliktu na równych i bezstronnych zasadach.”

Podpisano:

Pełnomocnik DRL w Grupie Kontaktowej, Minister Spraw Zagranicznych DRL

Natalia Nikonorowa
.

https://www.president.gov.ua/ru/news/zakinchennya-vijni-na-donbasi-maye-zalishatisya-prioritetom-66081,

https://www.president.gov.ua/ru/news/za-rezultatami-samitu-krimskoyi-platformi-maye-zyavitisya-sk-66057,

https://www.kommersant.ru/doc/4637968.

*

Żołnierz USZ zdezerterował po tym, jak zranił operatora szukającego upadłego bezzałogowego statku powietrznego (ang. unmanned aerial vehicle, UAV).

Poinformował o tym na briefingu oficjalny przedstawiciel Milicji Ludowej ŁRL, Jakow Osadczy:

„Pomimo niesprzyjających warunków atmosferycznych obsługa UAV 130 oddzielnego batalionu rozpoznawczego wykonała zadanie monitorowania działań kamuflażowych 92 brygady w rejonie osady Katerinowka, gdzie dron wpadł w przestrzeń międzypozycyjną. Obawiając się odpowiedzialności za utratę UAV, dwóch żołnierzy wyruszyło na poszukiwanie miejsca katastrofy. Podczas ruchu grupa została zauważona przez obserwatora z 1 batalionu i ostrzelana z broni ręcznej. W rezultacie operator UAV, szeregowiec Kalitow, otrzymał ranę kulą w ramię. Oddający strzały, szeregowiec Krasilia zdając sobie później sprawę, że ranił żołnierza Ukraińskich Sił Zbrojnych Ukrainy”– poinformował Osadczy.  

Przedstawiciel Milicji Ludowej dodał, że „podczas poszukiwań prowadzonych przez dowódcę batalionu Samoilenkę broń osobistą Krasila znaleziono w pobliżu dworca autobusowego wsi Zołotoje, a sam żołnierz oddalił się w kierunku Lisiczańska w rejsowym autobusie”.

„We współpracy z policją zorganizowano kontrole regularnych autobusów”– dodał Osadczy.

 Poza tym, funkcjonariusze SBU pod przykrywką pracowników socjalnych rekrutują mieszkańców Mariupola, którzy mają krewnych w DRL.

Ukraińscy funkcjonariusze SB przebrani za pracowników socjalnych w Mariupolu zbierają od lokalnych mieszkańców informacje o ich krewnych mieszkających w DRL. Poinformował o tym wczoraj Departament Milicji Ludowej DRL.

„Funkcjonariusze SBU nadal terroryzują ludność cywilną i próbują rekrutować mieszkańców Mariupolu, którzy mają krewnych mieszkających w DRL” – napisano w komunikacie DML DRL.

„Wskazuje się, że służba specjalna wraz z oddziałem 83 Centrum Informacji i Operacji Psychologicznych prowadzi kampanię dyskredytacji kierownictwa republik oraz wojskowych Milicji Ludowej. „Pod przykrywką pracowników socjalnych przeprowadza się rundę i sondaż wśród mieszkańców w celu zebrania informacji o krewnych mieszkających na terytoriach republik”– podkreślił przedstawiciel DML DRL.

W tym zakresie DRL zaapelowała do mieszkańców terytoriów kontrolowanych przez Ukrainę, że w przypadku wywierania na nich presji lub pojawienia się bezpośredniego zagrożenia, do niezwłocznego kontaktu z prokuraturą i obserwatorami międzynarodowymi.


DRL i ŁRL zaprosiły przewodniczącą OBWE do złożenia wizyty w republikach w celu oceny „przestrzegania” przez Ukrainę zawieszenia broni.

Donieck wysłał list do przewodniczącej OBWE, szwedzkiej minister spraw zagranicznych Ann Linde, zapraszając go do złożenia wizyty w DRL w celu oceny przestrzegania przez Ukrainę zawieszenia broni. Poinformował o tym dzisiaj pełnomocnik DRL podczas negocjacji Grupy Kontaktowej, Minister Spraw Zagranicznych Republiki Natalia Nikonorowa.

Należy zwrócić uwagę, że 19 stycznia przewodnicząca OBWE, szwedzka minister spraw zagranicznych Ann Linde przybyła na Ukrainę z oficjalną wizytą. Podczas wizyty spotkała się z prezydentem kraju Wołodymyrem Zełenskim. W trakcie rozmowy poinformowano ją, że Ukraina rzekomo przestrzega zawieszenia broni i wypełnia wszystkie decyzje podjęte po spotkaniu czwórki normandzkiej w Paryżu.

„W związku z tym, jak ważne jest udzielenie obiektywnych i pełnych informacji o wydarzeniach w Donbasie i procesie mińskim, wysłaliśmy pismo do pani Linde z zaproszeniem do odwiedzenia Donieckiej Republiki Ludowej i osobistego zapoznania się z sytuacją, w tym na linii kontaktowej, aby przekonać się w jaki sposób Ukraina przestrzega ‚zawieszenia broni’”– oświadczyła Nikonorowa.

Wyraziła jednocześnie nadzieję, że nowa przewodnicząca OBWE przyjmie zaproszenie władz DRL i nie dopuści do sytuacji monopolu na przekazywanie informacji o stanie Donbasu z Ukrainy.

„Mamy również nadzieję, że pani Linde kieruje się w swoich działaniach przede wszystkim tak fundamentalnymi zasadami tej organizacji, jak obiektywizm, neutralność i gotowość do współdziałania z obiema stronami konfliktu na równych i bezstronnych zasadach”– podkreśliła Nikonorova.

Pełnomocnik ŁRL do prowadzenia pertraktacji mińskich, minister spraw zagranicznych ŁRL- Władysław Deinogo zaprosił również przewodniczącego OBWE do złożenia wizyty w ŁRL:

„W przypadku konfliktu ważne jest, aby mieć informacje z obu stron, aby zrozumieć jego naturę i szukać odpowiednich sposobów jego rozwiązania. Taka wizyta to dobra okazja, aby uzyskać obiektywny obraz życia mieszkańców Donbasu w kontekście konfliktu, wysłuchać tych ludzi, spróbować kompleksowo zrozumieć sytuację wynikającą z zamachu stanu na Ukrainie w 2014 roku, opartego na aspiracjach ultra-nacjonalistycznych i rusofobii ”– powiedział Deinogo w oświadczeniu.

A poza tym, w ciągu minionej doby na donieckim odcinku frontu, USZ 4 razy naruszyły warunki rozejmu. Jeden z nich miał miejsce w rejonie Doniecka (13:30) , 20:55 i 23:35), kiedy to o godzinie 13:30 z kierunku Piasków ostrzeliwano z granatnika podwieszanego PG-25 (6 granatów) teren wsi Wiesiełoje. Pozostałe trzy ostrzały miały miejsce na południowym odcinku frontu (17:05, 20:55 i 23:35), gdzie z kierunku Talakowki ostrzeliwano przy użyciu broni maszynowej rejon miejscowości Komiternowo oraz dwa razy prowadząc ostrzał przy użyciu broni maszynowej z kierunku Starognatowki w stronę Rodnikowa.

*

Poniżej jeszcze raport za ostatnią dobę, sporządzony przez centrum prasowe ukraińskiego sztabu generalnego prowadzącego operację pacyfikacyjną przez połączone siły (Операція об’єднаних сил / Joint forces operation- OOS/JFO) ukraińskich formacji zbrojnych w Donbasie, na temat aktualnej sytuacji wzdłuż linii frontu:

Операція об’єднаних силп/Joint forces operation

2 min.

„Ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 21 січня 2021 року.

Сала Україні!

Протягом минулої доби, 20 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.

Так, неподалік населеного пункту Старогнатівка збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь в бік наших позицій з великокаліберного кулемета та снайперської зброї. Внаслідок ворожих пострілів був поранений військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил. Воїна оперативно доставили до лікувального закладу, де йому надається необхідна допомога лікарів.

Про факт порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

Від початку поточної доби, 21 січня, вздовж всієї лінії розмежування порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами.

Сала Україні!

ПІДСУМКИ ЗА МИНУЛУ ДОБУ.

У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Так, минулої доби, 20 січня, представники Національної поліції України зі складу ОС зафіксували 78 адміністративних правопорушень. Підрозділами поліції зведених загонів перевірено 4260 транспортних засобів та 3888 осіб. На причетність до збройних формувань Російської Федерації до територіальних підрозділів доставлялось дві особи.

Минулої доби через контрольний пункт в’їзду-виїзду «Станиця Луганська» на тимчасово окуповану територію України прослідувало 318 осіб, і на підконтрольну Україні територію прибуло 354 особи.

Сала Україні!

https://www.facebook.com/pressjfo.news/

***

Na zakończenie kilka aktualnych filmów:

***

***

©Powyższy tekst jest chroniony prawem autorskim. 

Wykorzystanie, jego części lub całości, tylko pod warunkiem podania linku do źródła.

40 uwag do wpisu “Wojna domowa na Ukrainie 21.01.2021r. 2041 dzień od nowego rozejmu.

 1. Kolejne „njusy” z „juesej”, czyli ‚Prezydent Pokoju” Biden rozpoczął urzędowanie, cytat „Przy okazji Biden zdążył zdenerwować władze Kanady decyzją o anulowaniu zgody na budową rurociągu Keystone XL”;
  https://wydarzenia.interia.pl/raporty/raport-wybory-w-usa-2020/aktualnosci/news-joe-biden-podpisal-pierwsze-zarzadzenia-anulowal-czesc-decyz,nId,5000395#comments4-1
  A „Uncle Joe” rozgościł się już w Owalnym Gabinecie Białego Domu;
  https://edition.cnn.com/2021/01/20/politics/inside-joe-biden-oval-office/index.html

  Polubione przez 4 ludzi

 2. Tymczasem afera z udziałem członka kijowskiej ‚wierchuszki” w stolicy Ukrainy, gdzie na jednej z ulic policjanci zatrzymali pijanego kierowcę którym okazał się być zastępca wicepremiera Ukrainy d/s gałęzi strategicznych przemysłu Ołeha Uruskiego;
  https://korrespondent.net/ukraine/4318630-zamestytelia-vytse-premer-mynystra-podozrevauit-v-vozhdenyy-pianym
  Policjanci poinformowali ze w trakcie interwencji urzednik miał im wygrażać oraz powoływać się na „koneksje rodzinne” w postaci „wujka’;
  https://strana.ua/news/313108-zaderzhanie-nemilostivoho-politsija-rasskazala-podrobnosti-intsidenta.html

  Polubione przez 4 ludzi

 3. Epidemia koronawirusa na świecie. Węgry wydały zezwolenie, na razie na sześć miesięcy ale z możliwościa „automatycznego” przedłużenia, na użycie na swoim terytorium rosyjskiej szczepionki przeciwko koronawirusowi ‚Sputnik V”. Tym samym Węgry stają się pierwszym krajem członkowskim UE, który zastosuje rosyjską szczepionkę;
  https://strana.ua/news/313117-rehuljator-v-venhrii-odobril-sputnik-v.html

  Polubione przez 4 ludzi

 4. Zdrada?
  Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał kilka niekorzystnych dla Ukrainy wyroków w sprawie wydarzeń na Majdanie. Teraz Skarb Państwa będzie musiał wypłacić odszkodowania kolejnym grupom „majdaniowców”.
  A gdzie zdrada? A tu, że kasy brak i władze w Kijowie nie poczuwają się do odpowiedzialności więc żadnych przekazów pieniężnych dla osób biorących udział w Majdanie nie będzie .
  https://www.unian.info/politics/echr-court-rules-on-maidan-activists-claims-against-ukraine-11293283.html

  Polubione przez 4 ludzi

 5. Ku pamięci

  20 stycznia, wiceminister Marcin Przydacz wziął udział w telekonferencji „Polska i Ukraina razem dla bezpiecznej i demokratycznej Białorusi”, zorganizowanej wspólnie przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego i Radę Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy. W przedsięwzięciu gościnnie uczestniczyli również przebywający w Polsce przedstawiciele białoruskiej diaspory.
  https://www.gov.pl/web/dyplomacja/telekonferencja-polska-i-ukraina-razem-dla-bezpiecznej-i-demokratycznej-bialorusi

  Polubione przez 3 ludzi

  • Ale jaja i dlatego jak „Uncle Joe” był wiceprezydentem USA to zarządzał Ukraina jak „prywatna plantacja”, wydając „Porochowi” polecenia przez telefon, a czołowi ukraińscy oligarchowie Achmetow i Kołomojski (o „Porochu”) nie wspominając „trzęśli” całym „państwem”. Czy ten Ołeksij Melnyk to aby tez nie jakiś „kumpel po fachu” Zełenskiego, to znaczy ukraiński kabareciarz :-)))

   Polubione przez 4 ludzi

 6. OT militarne

  Nowy ukraiński moduł bojowy „Wola” („Wola-D”), przeznaczony dla wozów bojowych piechoty, uzbrojony jest m.in. w armatę automatyczną kal. 30 mm, rakiety przeciwpancerne Barier i granatnik. Opublikowano też pierwsze wizualizacje systemu.
  Wizualizację modułu bojowego zainstalowanego na wozie bojowym piechoty BMP-1 opublikował w sieci Diłan Maliasow, założyciel serwisu Defence Blog.
  https://kresy.pl/wydarzenia/ukraina-nowy-modul-bojowy-wola-dla-wozow-bojowych-piechoty-foto-video/
  Komentarz: To kolejny kompletny moduł bojowy który w ostatnich latach przedstawiła ukraińska firma. Problem w tym, ż chociaż wygląda całkiem dobrze to… możliwe, że nikt go nie kupi. Rosjanie mają własne moduły bojowe. Zachodni partnerzy również, ukraińska armia nie ma środków na modernizację armii. Pozostają kraje które mają wykorzystywały sprzęt postsowiecki, tych jednak jest coraz niej i zazwyczaj starają się kupować nowe wozy bojowe, a nie modernizować postsowiecki sprzęt.

  Polubione przez 4 ludzi

 7. Anestezjolog, specjalista od chorób wewnętrznych, chirurg ogólny z Białorusi oraz pediatra i urolog z Ukrainy otrzymali dziś publicznie pozwolenie na wykonywanie zawodu medycznego w Polsce, wydane w uproszczonej procedurze, która obowiązuje od końca grudnia. Przeciwko niej protestują jednak cztery samorządy: lekarzy, pielęgniarek i położnych, fizjoterapeutów oraz diagnostów laboratoryjnych.
  https://www.prawo.pl/zdrowie/prawo-do-wykonywania-zawodu-medycznego-dla-osob-spoza-unii,505945.html

  Polubione przez 4 ludzi

 8. Tymczasem na Ukrainie trwa przymusowa „językowa ukrainizacja”, które zaczęła się od „antysemickiego skandalu”, czyli zamknięcia w Odessie sklepu z produktami kuchni żydowskiej. Do zamkniecia doszło po groźbach ze strony „ukropatriotów” którzy oskarżyli właścicieli o „szydzenie z języka ukraińskiego”, ci z kolei tłumaczyli sie ze używali tylko ‚dialektu odeskiego”;
  https://news.obozrevatel.com/society/ugrozhayut-v-sotssetyah-i-kidayut-melochyu-v-litso-v-ukraine-voznikayut-skandalyi-iz-za-zakona-o-yazyike.htm

  Polubione przez 4 ludzi

 9. Kolejny horror, po tym w Odessie, na Ukrainie. Tym razem w jednej z miejscowości obwodu mikołajowskiego 36-letni meżczyzna rzucił się na 55 – letniego ojca i „częściowo” obciął mu m.in nos i genitalia. Następnie ostrzelał przybyłych na miejsce policjantów, raniąc kilku z nich. Zdołała go obezwładnić dopiero przybyła na miejsce jednostka specjalna policji „KORD”:
  https://korrespondent.net/ukraine/4319006-v-nykolaevskoi-oblasty-syn-yzurodoval-ottsa-y-obstrelial-polytsyui

  Polubione przez 4 ludzi

  • Eh, w moich rodzinnych stronach, też „elyty” od czasu do czasu jakieś głupstwa, idiotyzmy popełnią. Niemniej (nie gniewaj się mania) Wrocław i ostatnio Poznań biją pretendentów do miana najbardziej zidiociałych miast. Włodarze tychże miast jakby konkurowali ze sobą, który z nich jest bardziej „europejski” „światowy” i „otwarty na kultury”. Aż przykro patrzeć…

   Polubione przez 4 ludzi

Możliwość komentowania jest wyłączona.