Wojna domowa na Ukrainie 14.02.2021r.- 2065 dzień od nowego rozejmu.


Niemy krzyk”– dzień 335.

Pomimo nachalnej propagandy sukcesu, rozgłaszanej przez obecną ekipę władzy, zdecydowana większość Ukraińców (76,5%) uważa, że ​​sytuacja na Ukrainie rozwija się w złym kierunku. 

Dowodzą tego jasno wyniki badań zaprezentowane przez Ukraińską Grupę Socjologiczną.

I tak, aż 59,5% obywateli popiera pomysł rozwiązania Wierchownej Rady i przeprowadzenia przedterminowych wyborów parlamentarnych. W rankingu partii na liderem jest prorosyjska „Platforma Opozycyjna – Za Życie”, natomiast prezydenckie ugrupowanie polityczne- „Sługa Narodu” znalazła się dopiero na trzecim miejscu, co oczywiście jest miarą bezprecedensowego załamania się zaufania społecznego do tej formacji władzy. 

Eksperci przypominają, że w 2019 roku Zełenski wygrał wybory z wynikiem 73,22% głosów, ale w niecałe dwa lata stracił całą wiarygodność wyborców. Zdaniem analityków głównym powodem spadku ratingu Zełenskiego był brak postępów w rozwiązaniu kwestii Donbasu oraz poważne problemy społeczno-gospodarcze

Dlatego też, zdecydowana większość, bo aż 76,5% Ukraińców uważa, że ​​sytuacja na Ukrainie rozwija się w złym kierunku. Świadczą o tym wyniki badań przeprowadzonych przez Ukraińską Grupę Socjologiczną.

Wśród głównych problemów ankietowani wymieniali wysokie koszty wyżywienia i usług mieszkaniowych (60,1%), niskie dochody (56,3%), wojnę w Donbasie (36,2%), bezrobocie (33,8%), korupcję (32,1%). Ponadto obywatele kraju martwią się niedostępnością usług medycznych (27,7%) oraz sytuacją związaną z pandemią koronawirusa (24,8%).

Na tym tle większość społeczeństwa (59,5% ) popiera pomysł rozwiązania ukraińskiego parlamentu i przeprowadzenia przedterminowych wyborów parlamentarnych. Tylko 27,9% respondentów jest przeciw takiemu rozwiązaniu. Pozostałym 12,6% uczestników badania trudno było udzielić odpowiedzi na to pytanie (?).

Jednocześnie najpopularniejszą obecnie siłą polityczną w kraju jest partia „Platforma Opozycyjna – Za Życie” (PO-z Ż). Według badań socjologicznych poparłoby je 25,7% obywateli spośród tych, którzy wzięliby udział w głosowaniu i dokonaliby wyboru. Na drugim miejscu znajduje się ugrupowanie byłego prezydenta Petro Poroszenki- „Solidarność europejska” (20,1%), a dopiero na trzecim prezydencka partia „Sługa narodu” (16,6%), zaś na czwartym formacja polityczna Julii Tymoszenko – „Batkiwszczyzna” z poparciem na poziomie 10,8%.

Takie siły polityczne jak „Ukraińska Strategia Groismana”, „Siła i Honor”, ​​„Partia Szarija”, „Swoboda” i „Gołos” nie są obecnie w stanie pokonać 5% bariery wejścia do parlamentu.

Podczas prezentacji wyników badań w centrum prasowym agencji Interfax-Ukraina dyrektor Ukraińskiej Grupy Socjologicznej Aleksandr Lewcun zwrócił uwagę na „erozję” bazy wyborczej prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.

Według niego Zełenski ostatnio zaktualizował temat integracji euroatlantyckiej i podjął głośną decyzję o zamknięciu opozycyjnych kanałów telewizyjnych 112 Ukraina, NEWSONE i ZIK. W tym kontekście, jak zauważa socjolog, pojawiły się sugestie, że takie działania „mogą przyczynić się do wzrostu popularności Zełenskiego wśród prawicowego, nacjonalistycznego segmentu elektoratu”, ale w praktyce tak się nie stało. A dlaczego, bo Zełenski, co by probanderowskiego nie zrobił, i jak długo nie usiłował środowiska te zjednać wobec swojej polityki, to choćby z samego pochodzenia, nie jest dla nich wiarygodnym partnerem. Jeśli w ogóle można w tym przypadku mówić o jakimkolwiek partnerstwie?

„Wołodymyr Zełenskij w wyborach prezydenckich w 2019 roku postawił się… jako kandydat, który chce zostać prezydentem wszystkich Ukraińców, który chce zjednoczyć i skonsolidować kraj i będzie szukał pokoju w Donbasie. Dziś widzimy niszczenie tych wizerunków prezydenta-konsolidatora, polityka-rozjemcy. Te działania wizerunkowe nieuchronnie doprowadzą do erozji bazy wyborczej Zełenskiego. Dla narodowych patriotów Zełenski nie zostanie nowym liderem, będzie postrzegany jako polityk, który nie sprostał swojej misji ogłoszonej w wyborach prezydenckich”– ocenił Lewcun.

Przewidział też utratę przez Zełenskiego w najbliższej przyszłości „przywództwa w rankingu prezydenckim”.

„Dynamika pokazuje, że przedstawiciele opozycji już go wyprzedzają pod względem poparcia. W najbliższym czasie ranking prezydencki będzie prowadzony przez przedstawiciela opozycji”– podsumował Lewcun.

Nie spełnione nadzieje.

W tym miejscu przypomnę, że w 2019 roku Władimir Zełenski wygrał wybory prezydenckie, zdobywając rekordowe 73,22% głosów. Wcześniej w historii Ukrainy nie było precedensu, kiedy kandydat na prezydenta cieszyłby się tak szerokim poparciem.

Po dojściu do władzy Zełenski rozwiązał Wierchowną Radę i rozpisał nowe wybory parlamentarne. W rezultacie jego partia „Sługa Narodu” otrzymała większość głosów w parlamencie. W tej chwili zajmuje 245 miejsc na 450 (58,1%). Tym samym, oprócz dużego kredytu zaufania mieszkańców kraju, Zełenski otrzymał także lojalny parlament, co otworzyło mu szerokie możliwości przeprowadzenia reform zapowiadanych przez niego w kampanii wyborczej, reform.

Jednak bardzo szybko badania socjologiczne zaczęły wskazywać, że Zełenski zaczął tracić poparcie wyborców. Już kilka miesięcy od wygranych wyborów, bo w styczniu 2021 roku jego rating spadł do 19,8%. Takie dane opublikował wtedy Kijowski Międzynarodowy Instytut Socjologii.

Zdaniem ekspertów, głównym powodem rozczarowania Ukraińców Zełenskim była faktyczna odmowa spełnienia wcześniejszych obietnic.

Tak więc jednym z kluczowych punktów programu Zełenskiego było osiągnięcie pokoju w Donbasie. Jako kandydat obiecywał, że jest „gotowy na wszystko”– bez żadnych obiekcji i kompromisów.

W praktyce jednak Zełenski nigdy nie zrobił nic, aby rozwiązać ten problem. Po spotkaniu w formacie normandzkim pod koniec 2019 roku Ukraina nie była w stanie zrealizować osiągniętych tam porozumień. Potwierdził to, sekretarz prasowy prezydenta Rosji Dmitrij Pieskow we wrześniu 2020 roku. Z tego powodu nowe spotkanie zostało przełożone na czas nieokreślony, choć pierwotnie zakładano, że odbędzie się wiosną 2020 roku.

Ponadto na początku lutego 2021 r. OBWE odnotowała pogorszenie sytuacji na linii styku w Donbasie.

„Od wieczora 5 lutego do wieczora 7 lutego SMM odnotowała 349 naruszeń zawieszenia broni w obwodzie donieckim. W poprzednim okresie sprawozdawczym, zgodnie z obserwacjami misji, doszło do ośmiu takich naruszeń w regionie”– napisano w raporcie misji obserwacyjnej OBWE na Ukrainie.

Zełenski kontynuował dyskryminacyjną politykę wobec języka rosyjskiego, którą zapoczątkował jego poprzednik Petro Poroszenko. Dlatego w marcu 2020 roku podpisał ustawę, „O pełnym wykształceniu średnim ogólnokształcącym”, która to ustawa przewiduje stopniowe ograniczanie nauczania w językach mniejszości narodowych, w tym w języku rosyjskim, gdzie ponad połowa mieszkańców Ukrainy, deklaruje rosyjskojęzyczność lub też że są etnicznymi Rosjanami.

Ustawa dzieli języki mniejszości na trzy kategorie. Język rosyjski znalazł się w grupie, w której najmniej czasu przeznacza się na naukę w języku ojczystym. I to pomimo tego, że rosyjski według badania TNS z 2019 roku jest drugim najczęściej używanym językiem na Ukrainie, a w kręgu rodzinnym jest używany równie często jak ukraiński.

Ta polityka była kontynuowana w 2021 roku, gdy 16 stycznia na Ukrainie weszła w życie kolejna ustawa „O zapewnieniu funkcjonowania języka ukraińskiego jako języka państwowego”, zgodnie z którą cały sektor usług przechodzi na język ukraiński.

Ponadto Zełenski kontynuował proces przepisywania historii przez Poroszenkę. Dlatego w styczniu 2020 roku nazwał Związek Radziecki jednym z winowajców rozpoczęcia drugiej wojny światowej, obok Niemiec Hitlera.

Zełenski przedłużył również o trzy lata zakaz korzystania przez Poroszenkę z rosyjskich portali społecznościowych, mimo że przed wyborami wypowiadał się przeciwko takiej blokadzie.

Nie zrealizowano też ekonomicznej części autorskiego programu Zełenskiego. Jednocześnie epidemia koronawirusa nałożyła się na problemy wewnątrz kraju, co doprowadziło do spadku PKB w 2020 roku o 4,4%.

Na tym tle od 1 stycznia wzrosły w kraju ceny mieszkań i usług komunalnych. Tym samym taryfa gazowa dla ludności wzrosła o 14% i osiągnęła 7,2 UAH. za metr sześcienny (19 rubli). Dodatkowo wzrosła też cena dostawy gazu, która jest płacona oddzielnie, w wyniku czego całkowity koszt gazu ziemnego osiągnął 10-11 UAH. (26-29 rubli). 

Ceny energii elektrycznej również wzrosły. Do 1 stycznia w kraju obowiązywała taryfa preferencyjna – 90 kopiejek za pierwsze 100 kWh. Po Nowym Roku została odwołana: jedna stała taryfa to 1,68 UAH / kWh. Cena zimnej wody również wzrosła o 20%. Sytuacja taryfowa wywołała masowe protesty w całym kraju.

„Miałeś chamie złoty róg, ostał ci się ino sznur”.

Zdaniem ekspertów wyniki sondażu wskazują, że elektorat Zełenskiego jest nim już mocno rozczarowany.

Ludzie są rozczarowani władzą i polityką- stąd 76,5% obywateli, którzy uważają, że kraj zmierza w złym kierunku. Władze nie poradziły sobie, nie wywiązały się z obietnic dotyczących walki z korupcją i poprawy standardu życia, nie rozwiązały problemów Donbasu. Jest to ogólne rozczarowanie nowym rządem i systemem politycznym.

W tej sytuacji, takiego jawnego odejścia od obiecanek wyborczych zawodowego kabareciarza, dziwne jest, że tylko 76,5% tak negatywnie ocenia sytuacją na Ukrainie, a nie 100%. Ponieważ kurs okazał się porażką. Populacja nadal spada, wskaźniki ekonomiczne spadają, a wojny nie widać końca. Reformy Zełenskiego doprowadziły do ​​dalszego pogorszenia sytuacji

Tak gwałtowna niechęć społeczeństwa do ekipy Zełenskiego, który ustawił się jako rzecznik opinii i nadziei ludzi, co pozwoliło mu unieść się na fali niezadowolenia, jest zrozumiała. W tej sytuacji ekipa Zełenskiego, korzystając z przywilejów władzy stara się jakoś podłączyć do elektoratu Poroszenki, jednak nie ma tam zbyt wielu sprzyjającej jej wyborców.

Dlatego też, jest raczej pewne, że na przełomie lata i jesieni na Ukrainie pojawi się kolejny lider wyborczy. A jeśli sytuacja rozwinie się inercyjnie i nic się radykalnie nie zmieni, to najprawdopodobniej status ten zostanie przeniesiony na przedstawicieli prorosyjskiej „Platformy Opozycyjnej- Za Życie” lub „Solidarności Europejskiej”– Petra Poroszenki.

Trzeba w tym miejscu jasno stwierdzić, że Zełenski nie był w stanie wykorzystać sytuacji od dwóch lat, kiedy miał zarówno lojalny parlament, jak i kredyt zaufania od wyborców.

Otrzymał on i jego formacja polityczna, nie tylko bezprecedensowy mandat zaufania, wyborowi Zełenskiego towarzyszył bezprecedensowy przypływ optymizmu społecznego i ogromna energia społeczna. Zełenski miał historyczną szansę stworzenia zupełnie nowego kraju. Ale do tej pory niestety z niej nie korzystał, bo po prostu nie umiał i nie był do tego przygotowany. Jednocześnie  w najbliższych latach powtórzenie się takiego scenariusza kabaretowego jest absolutnie niemożliwe. Nie możliwe jest też dojście do władzy sił skrajnie nacjonalistycznych, których poparcie społeczne jest marginalne.

Możliwy więc jest też dalszy impas polityczny, który będzie powodował obsuwanie się Ukrainy, a wraz z państwem- społeczeństwa ukraińskiego, w dalszą otchłań anarchii, bezprawia i radykalnego oszołomstwa sił skrajnych.

https://russian.rt.com/ussr/article/728478-ukraina-zelensii-zakon-russkii-yazyk,

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2704-19#Text,

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text,

*

A na froncie w Donbasie, na jego ługańskim odcinku frontu, ukraińskie formacje zbrojne umieściły pojazdy opancerzone w pobliżu Popasnej.

Poinformowała o tym służba prasowa Wydziału Milicji Ludowej ŁRL:

„Z naruszeniem trzeciego punktu dodatkowych środków, wróg nadal rozmieszcza broń i sprzęt wojskowy w osadach na terytorium kontrolowanym przez Ukrainę. Na obszarze odpowiedzialności 92 samodzielnej brygady zmechanizowanej Ukraińskich Sił Zbrojnych odnotowano, że jeden BTR-80 został zauważony w pobliżu osady Popasna.

Poza tym, Milicja Ludowa ŁRL zarejestrowała jakieś eksplozje na stanowiskach ukraińskich formacji zbrojnych w rejonach wsi Nowoaleksandrowka, Oriechowo i Zołotoje-4. 

„W ciągu ostatniego dnia nasi obserwatorzy odnotowali dwa wybuchy na stanowiskach 92 samodzielnej brygady zmechanizowanej Ukraińskich Sił Zbrojnych w rejonie wsi Nowoaleksandrowka oraz kolejną eksplozję w rejonie wsi Oriechowo”– poinformował przedstawiciel resortu obrony ŁRL.

Zwrócił przy tym uwagę, że eksplozje miały miejsce podczas prac inżynieryjnych.

„Od początku tego dnia w rejonie osady Zołotoje-4 odnotowano jedną eksplozję”– podały służby prasowe.

Natomiast na donieckim odcinku frontu, według raportu SMM OBWE obserwatorzy odnotowali następujące naruszenia dokonane przez USZ:

– ️20 stycznia UAV SMM OBWE zarejestrował przedłużenie rowu w pobliżu wsi Wodianoje. Na polu około 1,2 km na wschód od wschodnich obrzeży Wodianoje, UAV dalekiego zasięgu SMM OBWE zarejestrował po raz pierwszy 30-metrowe przedłużenie rowu, które ocenia się jako postęp prac ziemnych USZ.

Również ukraińskie formacje zbrojne zakłócały sygnał GPS UAV SMM OBWE:

– ️ w dniu 11 lutego UAV średniego zasięgu SMM OBWE został zakłócony przez sygnały GPS podczas lotu nad obszarami w pobliżu wieś Berezowoje.

Ponadto obserwatorzy odnotowali obecność sprzętu USZ poza wyznaczonymi miejscami składowania oraz w strefie bezpieczeństwa:

– ️10 szt. czołgów T-64 na dworcu kolejowym w miejscowości Krasnoarmiejsk,
– ️ 3 bojowe wozy opancerzone (typ BMP – 1 oddział, BMP-1 – 2 szt.) w pobliżu  wsi Berezowoje’
– ️ 1 transporter opancerzony (BTR-4) na zachodnim krańcu miejscowości Pionerskoje.

Poza tym, USZ 1 raz naruszyły warunki zawieszenia broni prowadząc o godzinie 13:24 ostrzał z kierunku Wodianoje w stronę Leninskoje- na południowym odcinku frontu, przy użyciu granatnika podwieszanego PG-25 (4 granaty) oraz naruszyły- także 1 raz, warunki Dodatkowych Środków, prowadząc na swoich stanowiskach bojowych o godzinie 17:20, w rejonie Krasnogorowki niezidentyfikowany ostrzał.

W efekcie, w wyniku naruszenia reżymu ciszy, USZ na terytorium DRL wystrzeliły 4 granaty.

*

Poniżej jeszcze raport za ostatnią dobę, sporządzony przez centrum prasowe ukraińskiego sztabu generalnego prowadzącego operację pacyfikacyjną przez połączone siły (Операція об’єднаних сил / Joint forces operation- OOS/JFO) ukraińskich formacji zbrojnych w Donbasie, na temat aktualnej sytuacji wzdłuż linii frontu:

Операція об’єднаних силп/Joint forces operation

8 min.

„Ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 14 лютого 2021 року.

Сала Україні!

Протягом минулої доби, 13 лютого, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», поблизу населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська вели вогонь по наших позиціях з підствольних гранатометів. Таку ж зброю противник використав проти наших захисників і неподалік Старогнатівки.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. На обстріли зі сторони противника наші воїни давали адекватну відповідь. Бойових втрат серед наших захисників не було.

Від початку поточної доби, 14 лютого, обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил контрольована українськими воїнами, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Сала Україні!

ПІДСУМКИ ЗА МИНУЛУ ДОБУ.

У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони.

Так, минулої доби, 13 лютого, представники Національної поліції України зі складу ОС зафіксували 81 адміністративне правопорушення. Підрозділами поліції зведених загонів перевірено 4579 транспортних засобів та 4141 особа. На причетність до збройних формувань Російської Федерації до територіальних підрозділів доставлялись одна особа.

Минулої доби через контрольний пункт в’їзду-виїзду «Станиця Луганська» на тимчасово окуповану територію України прослідувало 500 осіб, на підконтрольну Україні територію прибуло 412 осіб.

Сала Україні!

https://www.facebook.com/pressjfo.news/

***

Na zakończenie kilka aktualnych filmów:

***

***©Powyższy tekst jest chroniony prawem autorskim. 

Wykorzystanie, jego części lub całości, tylko pod warunkiem podania linku do źródła.

35 uwag do wpisu “Wojna domowa na Ukrainie 14.02.2021r.- 2065 dzień od nowego rozejmu.

 1. Tymczasem sam Władimir Putin definitywnie stwierdził, że Rosja nie porzuci Donbasu.

  „„Rozumiecie, oczywiście, przed oczami mam ludzi w Donbasie, którzy zostali ranni i okaleczeni, zwłaszcza dzieci. Ale na naszych barkach – mówię naszych, ponieważ jesteście czwartą władzą – spoczywa odpowiedzialność za całą Rosję. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji musimy pomyśleć o konsekwencjach każdego naszego kroku. Nie porzucimy Donbasu. Bez względu na wszystko” – powiedział Putin na spotkaniu z redaktorami rosyjskich mediów, z którego kadry wyemitowano na kanale „Rossija-24″.

  https://news-front.info/2021/02/14/rossiya-ne-brosit-donbass-putin/

  Można więc przypuszczać, że wbrew oficjalnemu stanowisku Kremla o wewnętrznym konflikcie na Ukrainie to w obliczu 7 letniego impasu Mińsk-2 z winy Kijowa, bierze się pod uwagę różne warianty w temacie Donbasu.

  Polubione przez 5 ludzi

  • Warianty są róże, ale jeden jest priorytetem: Rosjanie nie zostaną pozostawieni sami sobie, bez wsparcia Rosji.
   Tak więc, czy Donbas będzie częścią Ukrainy, czy też nie, zasada ta staje się dogmatem.

   Pozdrawiam.

   Polubione przez 5 ludzi

 2. Odnośnie wstępniaka:
  Powtórzyła się sytuacja z lutego-czerwca 2014 roku, kiedy to popierana przez Zachód frakcja „proeuropejska” nie była w stanie opanować w kraju konfliktów społeczno-geopolitycznych, i żeby uratować swoją władzę zaczęła szczuć jedne grupy społeczeństwa na drugie, przymilając się do największych radykałów na terytorium Ukrainy, i radykalizując na ich podobieństwo.
  De facto mamy tu też pewne podobieństwo do „arabskiej wiosny” w Egipcie i oczywiście w Syrii (a i w znacznym stopniu konfliktów kaukaskich i nie tylko w Rosji, Gruzji i Azerbejdzanie z pierwszej połowy lat 90-tych ubiegłego wieku), tylko rolę islamistów z Egiptu oraz „Wolnej Syrii”, na Ukrainie pełnili „proeuropejscy”, według początkowego mniemania Unii (i natowskiej „trzeciej strony”, choć tej zależało przede wszystkim na destabilizacji), hiperpatrioci i neobanderowscy ultranacjonaliści.
  Te środowiska wciąż od „rewolucji godności” się liczą (nawet jeśli nie są w stanie zdobyć odpowiedniego elektoratu by znów wejść do Wierchownej rady), a politycy wciąż się ich boją (tak jak w poprzednich „teatrach” z wyjątkiem Syrii); i tu niestety cały problem.

  Polubione przez 4 ludzi

 3. W udzielonym rosyjskim mediom wywiadzie WWP mówił m.in o tym czy Rosja mogłaby sie „odciąć” od zagranicznych platform internetowych. Jak stwierdził Prezydent Rosji może dojść do tego gdy poprzez internet podejmowane by były ‚wrogie działania przeciwko Rosji”;
  https://strana.ua/news/317612-putin-nazval-prichiny-pri-kotorykh-rossija-otkljuchit-inostrannye-internet-platformy.html
  A tymczasem Elon Musk zarosił WWP, w tym takze po rosyjsku, na „konwersację” na nowym serwisie społecznościowym ‚Clubhouse”;

  Polubione przez 4 ludzi

 4. OT z Wlk. Brytanii, czyli brytyjski „The Independent” kaja się przed rosyjskim oligarchą Romanem Abramowiczem, za to ze opublikowała artykuł w którym doradca Nawalnego wzywa do obłożenia sankcjami właśnie Abramowicza gdyż ten jest „tragarzem prezydenta Putina”…
  https://www.forbes.ru/newsroom/milliardery/421141-independent-izvinilas-pered-rossiyskim-milliarderom-romanom-abramovichem
  Kajanie sie w tym linku;
  https://www.independent.co.uk/news/world/roman-abramovich-apology-navalny-putin-b1801670.html

  Polubione przez 3 ludzi

 5. Dla zainteresowanych, artykuł o pomyśle p.o. ministra energetyki Ukrainy Witrenki jak „rozwiązać problemy” jedynego zakładu na Ukrainie zajmującego się wydobyciem rudy uranu i koncentratu tlenku uranu (który jest używany do produkcji paliwa jądrowego), przy tym należy dodać że połowa całej energii elektrycznej na Ukrainie jest wytwarzana przez elektrownie jądrowe, czyli likwidacja przedsiębiorstwa, a zwolnieni pracownicy niech sobie jadą szukać pracy w Polsce. W artykule m.in zwrócono uwagę ze za pomysłem Witrenki stoi „niewidzialna ręka z Waszyngtonu” w związku z tym że Ukraina kupuje paliwo jądrowe z USA;
  https://strana.ua/articles/analysis/317616-pochemu-mohut-ubit-vosthok-rabotnikam-kotoroho-vitrenko-posovetoval-uezzhat-v-polshu-.html

  Polubione przez 5 ludzi

 6. OT z Kanady, czyli „Nowo mianowany szef sztabu obrony Kanady, Art MacDonald, postanowił pochwalić się na Twitterze, że on i jego koledzy wkładają ogromny wysiłek w zwiększenie różnorodności płciowo-rasowej wojska”, ale po opublikowaniu zdjęcia przedstawiającego ową „różnorodność” został wyszydzony i wyśmiany…
  https://russian.rt.com/inotv/2021-02-14/Guardian-splosh-belie-muzhchini-
  …a było mówione że nie należy wyrywać się przed szereg…

  Polubione przez 4 ludzi

  • Przecież dostrzeże ową różnorodność „płciowo-rasową”: na zdjęciu są przedstawione dwie „płcio-rasy” – jedna – „pod krawatem” oraz druga – „w zielonych uniformach”. 😀

   Polubione przez 4 ludzi

  • Ciekawe. Większość młodych ma w d***ie czy obiekt będzie nazywał się Moskiewski czy ku czci zbrodniarza. Kra ma dużo bardziej palące problemy niż zabawa w zmianę nazw stwierdza inny. To nie oznacza, ze miłość do Bandery osłabła po prostu większość młodych (jak i reszta społeczeństwa) jest zbyt zmęczona niekończącym się kryzysem i syfem jaki jest na Ukrainie.
   Gdyby teraz rzad w Warszawie wraz z innymi krajami grupy Wyszehradzkiej wyszedł ze stanowiska, albo przyznajecie się do zbrodni, albo koniec wsparcia-zapewne większość Ukraińców żądałaby uwzględnienia stanowiska obcych państw-choćby dla świętego spokoju.

   Polubione przez 3 ludzi

Możliwość komentowania jest wyłączona.