Wojna domowa na Ukrainie 17.03.2021r.- 2094 dzień od nowego rozejmu.


Niemy krzyk”– dzień 364.

Wczoraj, 16 marca, odbyło się regularne spotkanie grupy roboczej ds. bezpieczeństwa w formie wideokonferencji.

W ramach pierwszego numeru strony omówiły ogólną sytuację w zakresie bezpieczeństwa, publikując dane o naruszeniach reżimu zawieszenia broni.

„Dzisiaj widzimy pogorszenie sytuacji na całej linii kontaktu: USZ coraz częściej używają moździerzy różnych kalibrów. Zamiast rozwiązywać główne kwestie, które proponujemy- zmniejszenie poziomu eskalacji, eliminację naruszeń, konieczność doprecyzowania funkcjonalności mechanizmu koordynacyjnego w ramach istniejących działań na rzecz wzmocnienia systemu zawieszenia broni, a także przeprowadzenia napraw i prace renowacyjne- strona ukraińska wkracza na nieistotne i bezsensowne na tle powszechnej eskalacji dyskusji i przydługich monologów o rozminowywaniu i nowych terenach do wycofania sił i sprzętu.

Uważamy, że to podejście ze strony ukraińskiej przeszło do kategorii celowej i tradycyjnej, co z pewnością nie budzi nadziei na osiągnięcie konsensusu. Przedstawiciele Ukrainy są gotowi do dyskusji na wszelkie abstrakcyjne tematy, z wyjątkiem prac nad najważniejszą- przywróceniem pełnego reżimu ciszy i stabilizacją sytuacji bezpieczeństwa na styku”– powiedział Aleksiej Nikonorow.

Według przedstawicielstwa DRL w WCKiK w okresie od 2 do 16 marca liczba naruszeń zawieszenia broni wyniosła 54 przypadki- prawie identyczne jak w poprzednim podobnym okresie. Najwięcej naruszeń warunków zawieszenia broni odnotowano w rejonie Mariupola – 24, w w rejonie Doniecka – 22 i 8 – w rejonie Gorłówki.

W omawianym okresie odnotowano:

– 12 przypadków użycia moździerzy kalibru 120 mm – wystrzelono 95 min,

– 6 przypadków użycia moździerzy kal. 82 mm – 125 min wystrzelonych na terytorium DRL.

Zgodnie z raportami SMM OBWE, we wskazanym okresie obserwatorzy odnotowali obecność zabronionej broni i wyposażenia USZ z naruszeniem linii wycofania, w strefie bezpieczeństwa i poza strefami składowania.

Oficjalny przedstawiciel DRL w TGK zwrócił uwagę na to, że naruszenia pozycji przez USZ są regularnie rejestrowane na całej linii kontaktu. Łącznie w okresie między spotkaniami odnotowano 2 epizody dodatkowego wyposażenia stanowisk, w tym posługiwania się ładunkiem okopowym- wszystkie przypadki miały miejsce na terenie osady Wodianoje na południowym odcinku frontu.

„Środki na rzecz wzmocnienia systemu zawieszenia broni definiują mechanizm koordynacji jako mechanizm reagowania na naruszenia, którego kluczowym zadaniem jest weryfikacja informacji przekazywanych przez strony, a następnie odpowiednia reakcja.

Nie udało się jednak jej w pełni uruchomić: absolutnie formalne podejście strony ukraińskiej w tej sprawie doprowadziło do tego, że na wszystkie fakty naruszeń odnotowane i przekazane przez DRL w WCKiK, otrzymujemy jedną odpowiedź- ‚nie mamy potwierdzają naruszenie, Ukraińskie Siły Zbrojne przestrzegają reżimu ciszy i jego wzmocnienia’. Jednocześnie na platformie negocjacyjnej przedstawiciele Ukrainy są na wszelkie możliwe sposoby usuwani z dyskusji na temat tych problematycznych kwestii.

Na tym tle niektórzy kijowscy funkcjonariusze publicznie oświadczają o prawie do odparcia ognia, o którym rzekomo decydują dowódcy na miejscu, co jest już zasadniczo sprzeczne ze środkami.

Tym samym podejście praktykowane przez Ukrainę całkowicie neguje umowy podpisane 22 lipca 2020 r. Jedynym sposobem zmiany sytuacji jest doprecyzowanie regulaminu mechanizmu koordynacyjnego i jego późniejsze pisemne potwierdzenie zobowiązaniami stron.

Tylko w tym przypadku możliwe będzie odblokowanie pełnoprawnej weryfikacji, odpowiednich postępowań, a także stosowania sankcji dyscyplinarnych za wszystkie przypadki naruszenia zawieszenia broni, co ostatecznie nieuchronnie doprowadzi do znacznego obniżenia poziomu eskalacji”– tak przedstawiciel DRL podsumował wyniki wczorajszego spotkania w formie wideokonfernecji.

*

Żołnierz USZ został wysadzony w powietrze w rejonie miejscowości Szczastie, na ługańskim odcinku frontu.

Żołnierz USZ został wysadzony w powietrze na transparencie podczas próby znalezienia bezzałogowego statku powietrznego (UAV), który spadł w rejonie Szczastja, który to UAV śledził ruch patrolu Specjalnej Misji Monitorującej OBWE. 

Poinformował o tym przedstawiciel służby prasowej Milicji Ludowej ŁRL Iwan Filiponenko.

Zwrócił też uwagę na to, że „zwiększona częstość rejestrowanego przez obserwatorów SMM OBWE ukraińskiego sprzętu wojskowego rozmieszczonego na terenach mieszkalnych i w pobliżu cywilnej infrastruktury miejskiej na terytorium kontrolowanym przez Kijów, zmusza ukraińskie dowództwo grupa operacyjno-taktyczna ‚Siewier’ uciekają się do różnych sztuczek wobec patroli Misji w celu ukrycia zabronionej broni. „ I tak, „dowódca 80 brygady Ukraińskich Sił Zbrojnych (pułkownik Władimir) Szworak nakazał śledzenie ruchów patroli misji OBWE poprzez obserwację z powietrza za pomocą UAV i zainstalowanie dodatkowych kamer CCTV dron typu Phantom, za pomocą którego ukraińscy żołnierze śledzili ruch patrolu misji OBWE”– powiedział Filiponenko.  

Rzecznik prasowy ML ŁRL dodał, że „podczas poszukiwań stwierdzono, że dron spadł w pobliżu linii kontaktowej w pobliżu miejscowości Szczastie”. „Próbując zbliżyć się do miejsca, w którym dron spadł, w wyniku eksplozji miny żołnierz Rezniczenko otrzymał rany odłamkowe w nogi”– powiedział przedstawiciel resortu obrony ŁRL, zaznaczając, że „dowódca rannego podwładnego przedstawił incydent w meldunku do dowództwa GO-T ‚Siewier’ jakoby został o ranny w wyniku ostrzału milicji ludowej ŁRL”.


Poza tym, wojska ukraińskie rozstawiły pojazdy opancerzone i działa przeciwlotnicze w pobliżu budynków mieszkalnych w strefie tzw. Operacji Połączonych Sił, na ługańskim odcinku frontu.

Poinformowała o tym służba prasowa Departamentu Milicji Ludowej ŁRL:

„Na obszarze odpowiedzialności 59 samodzielnej brygady piechoty zmotoryzowanej Ukraińskich Sił Zbrojnych bojcy rozmieścili 12 jednostek sprzętu wojskowego na terenach mieszkalnych wsi Troickoje, w tym siedem opancerzonych wozów rozpoznawczych i patrolowych, dwa 23-mm działa przeciwlotnicze ZU-23, dwa transportery opancerzone MT-LB i jeden bojowy wóz piechoty (BMP)”– napisano w komunikacie DML ŁRL.

Służba prasowa dodała, że ​​w pobliżu budynku mieszkalnego we wsi Nowozwanowka odnotowano obecność kolejnego BMP z 92 brygady Ukraińskich Sił Zbrojnych.

„Ponadto, zgodnie z raportem Specjalnej Misji Obserwacyjnej OBWE z 15 marca 2021 r., na stacji kolejowej w miejscowości Rubieżnoje znajdowało się 19 samobieżnych jednostek artyleryjskich 2S1″‚Goździk’ Ukraińskich Sił Zbrojnych”– dodało Ministerstwo Obrony ŁRL.

Natomiast na donieckim odcinku frontu, według wczorajszego raportu SMM OBWE obserwatorzy tej organizacji odnotowali następujące naruszenia przez USZ:

– ukraińskie formacje zbrojne poddały obserwacyjny UAV średniego zasięgu należący do SMM OBWE na zakłóceniom sygnału GPS (przypuszcza się, że na skutek zagłuszania) w rejonie Pietrowka, po czym o 12:09 obserwatorzy stracili kontrolę nad jego przestrzenną pozycją. Przez 20 minut członkowie patrolu SMM OBWE bezskutecznie próbowali przywrócić kontakt ze swoim UAV. Później tego samego dnia SMM był w stanie odzyskać UAV, który doznał- w wyniku upadku- tylko niewielkiego uszkodzenia rurki Pitota– przyrządu służącego do pomiaru ciśnienia całkowitego przy przepływie paliwa stosowany również do wyznaczania prędkości jego przepływu.

Ponadto obserwatorzy SMM OBWE odnotowali obecność sprzętu USZ poza wyznaczonymi
miejscami składowania, w strefie bezpieczeństwa, w tym w pobliżu osiedli: 

– ️22 czołgi (T-64) i 2 przeciwlotnicze zestawy rakietowe (9K35 „Strieła-10”) na stacji kolejowej koło wsi Artemowsk (ukraiński Bachmut),
– ️5 haubic samobieżnych (2S3 „Akacja”, 152 mm) na stacji kolejowej w miejscowości Zaczatowki,
– ️1 transporter opancerzony (BTR-70) w pobliżu miejscowości Nowobachmutowka,
– ️1 bojowy wóz piechoty (BMP-2) w pobliżu miejscowości Nowozwanowka.

Poza tym, USZ w dniu wczorajszym na donieckim odcinku frontu, faktycznie zerwały kolejne- obecnie obowiązujące porozumienie o bezterminowym zawieszeniu broni, łamiąc je aż 21, plus dodatkowo 1 raz warunki Dodatkowych Środków ich wzmacniania i przestrzegania.

Ostrzały o średniej intensywności prowadzone były w godzinach pomiędzy 10:50 a 23:15, głównie na południowym odcinku frontu, ale też w rejonie Gorłówki, co wskazuje już na kierunki głównych uderzeń spodziewanej ofensywy wiosenno-letniej USZ.

I tak ostrzeliwane były: o godzinie 10:50, 13:40, 16:10, 16:45, 18:15 i 18:45 z kierunku Pawłopola rejon wsi Sosnowskoj, Nabiereżnoje i Ukraińskoje, – południowy odcinek frontu, przy użyciu; ciężkiego granatnika przeciwpancernego SPG-9 (1 ostrzał, 2 granaty), ręcznych granatników przeciwpancernych RPG-7 (1 ostrzał , 4 granaty) oraz automatycznych granatników AGS-17 (4 ostrzały, 28 granatów), następnie o godzinie 11:25- także na południowym odcinku frontu, z kierunku Gnutowa z stronę Zajczenki, przy użyciu ręcznego granatnika przeciwpancernego RPG-7 (2 granaty), o godzinie 12:35, 12:40, 13:15 i 17:05, z kierunku Wodianoje w stronę Leninskoje, przy użyciu ciężkich granatników przeciwpancernych SPG-9 (2 użycia, 5 granatów) i ręcznego granatnika przeciwpancernego RPG-7 (3 granaty) oraz automatycznego granatnika AGS-17 (25 granatów), kolejny ostrzał na południowym odcinku frontu prowadzony był o godzinie 13:00, z kierunku Lebiedyńskoje w stronę Sachanki, przy użyciu broni maszynowej, później- również na południowym odcinku frontu, o godzinie 14:00 z kierunku Talakowki w stronę Komiternowa, przy użyciu ręcznego granatnika przeciwpancernego RPG-7 (2 granaty) oraz broni maszynowej. Kolejne ostrzały miały miejsce w rejonie Gorłówki: o godzinie 17:00, 21:04, 22:35 i 23:15, z kierunku Leninskoje w stronę osiedla mieszkaniowego przy kopalni im. Gagarina, przy użyciu ciężkiego granatnika przeciwpancernego SPG-9 (1 granat), ręcznych granatników przeciwpancernych RPG-7 (2 użycia, 3 granaty) oraz podwieszonego granatnika GP-25 (1 granat) i broni maszynowej oraz o godzinie 21;10, z kierunku północnej części Zajcewa w stronę jego południowych obrzeży, przy użyciu podwieszanego granatnika GP-25 (2 granaty) i o godzinie 22:00, z kierunku Czigiri w stronę terenu osiedla mieszkaniowego przy kopalni im. Gagarina, przy użyciu ręcznego granatnika przeciwpancernego RPG-7 (2 granaty).

W wyniku tych ostrzałów na terytorium DRL spadły 102 pociski.

Dodatkowo, jak już wspomniałem wyżej, na stanowiskach bojowych USZ w rejonie wsi Taramczuk- na południowy-zachód od Doniecka, o godzinie 11:57 zarejestrowano dość głośną eksplozję (magazyn amunicji??).

*

Poniżej jeszcze raport za ostatnią dobę, sporządzony przez centrum prasowe ukraińskiego sztabu generalnego prowadzącego operację pacyfikacyjną przez połączone siły (Операція об’єднаних сил / Joint forces operation- OOS/JFO) ukraińskich formacji zbrojnych w Donbasie, na temat aktualnej sytuacji wzdłuż linii frontu:

Операція об’єднаних силп/Joint forces operation.

3 min.

„Ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 17 березня 2021 року.

Сала Україні!

Збройні формування Російської Федерації і надалі ігнорують режим припинення вогню та обстрілюють позиції підрозділів Об’єднаних сил.

Так, протягом минулої доби, 16 березня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», окупанти відкривали вогонь із мінометів 82-го калібру, великокаліберних кулеметів, ручних та станкових протитанкових гранатометів поблизу ВОДЯНОГО, що на Приазов’ї.

Внаслідок обстрілу, бойове травмування отримав військовослужбовець Збройних Сил України.

Захисника оперативно доправили до лікувального закладу, де йому надають необхідну медичну допомогу. Стан здоров’я військовослужбовця – задовільний.

З ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї противник здійснив обстріл неподалік населених пунктів ТАЛАКІВКА та ГНУТОВЕ, а біля ПАВЛОПОЛЯ – з великокаліберних кулеметів та станкових протитанкових гранатометів.

У передмісті АВДЇВКИ та ЛЕБЕДИНСЬКОГО ворог обстрілював позиції українських захисників зі стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Північ», поблизу населеного пункту ПІВДЕННЕ збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-го калібру, великокаліберних кулеметів, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.На обстріли противника українські захисники відповідали вогнем у відповідь.

Українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань Російської Федерації на непідконтрольній території.

Зокрема, за минулу добу окупанти російсько-окупаційних військ суттєво збільшили кількість обстрілів. Наголошуємо, що чимало обстрілів позицій Збройних Сил України носить прицільний характер.

На фоні чергової зустрічі Тристоронньої контактної групи, що триває у ці дні, основною метою відвертих ігнорувань Мінських домовленостей залишається ураження особового складу та провокування підрозділів Збройних Сил України на відкриття вогню у відповідь

.Для припинення провокацій українською стороною СЦКК через СММ ОБСЄ оперативно вводився режим тиші, а під час тривалого обстрілу в районі населеного пункту ВОДЯНЕ, режим “Тиша” вводився тричі.

Про всі порушення з боку окупантів українська сторона СЦКК поінформувала СММ ОБСЄ через встановлений координаційний механізм.

Наголошуємо, Збройні Сили України неухильно дотримуються досягнутих домовленостей щодо припинення вогню та є послідовними у виконанні взятих на себе зобов’язань.

Від початку поточної доби, 17 березня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню.

Сала Україні!

ПІДСУМКИ ЗА МИНУЛУ ДОБУ.

У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони.

Впродовж доби підрозділами поліції зведених загонів перевірено 4367 транспортних засоби, 4991 осіб, з яких 4541 по Інформаційному центру. До територіальних підрозділів на причетність до Збройних формувань Російської федерації та її найманців (НЗФ) доставлялись 3 особи.

Виявлено 112 адміністративних правопорушень.

За вказаний період поліцейськими розкрито 10 злочинів

.У тому числі за видами: 1 ТТУ, 2 грабежі, 7 крадіжок, 8 фактів незаконного поводження з наркотичними засобами.

Минулої доби через контрольний пункт в’їзду-виїзду «Станиця Луганська» на тимчасово окуповану територію України прослідувало 1044 осіб, на підконтрольну Україні територію прибуло 1064 осіб. Відмовлено в пропуску на КТУ через неможливістьвстановити ЕС «ВДОМА» та відмову від обсервації 4 особам. Не пропущено Збройними формуваннями РФ до тимчасово окупованих територій України 3 особи. Переміщено 1 тіло померлого.

Сала Україні!

https://www.facebook.com/pressjfo.news/

***

Na zakończenie kilka aktualnych filmów:


***©Powyższy tekst jest chroniony prawem autorskim. 

Wykorzystanie, jego części lub całości, tylko pod warunkiem podania linku do źródła.

45 uwag do wpisu “Wojna domowa na Ukrainie 17.03.2021r.- 2094 dzień od nowego rozejmu.

 1. W temacie zatrzymania przez FSB na Krymie dywersanta który na zlecenie ukraińskich „specsłużb” chciał „uczcić” rocznice „Krymskiej wiosny”, a u którego znaleziono m.in ładunek wybuchowy wraz z telefonem komórkowym przygotowanym do jego zdalnego odpalenia. Mężczyzna nazywany „Rosjaninem”, Władysław Jesipenko, okazał się być urodzonym w Krzywym Rogu (obwód dniepropietrowski na Ukrainie) „freelancerem” działajacym na zlecenie „krymskiej filii” ‚Radia Swoboda” czyli „Krym.Reali” [„Крым. Реалии”]. Strona ukraińska tłumaczy ze Jespienko zatrzymany został wcześniej bo juz 10 marca w zwiazku z organizacja wiecu (nielegalnego) z okazji rocznicy urodzin Tarasa Szewczenki w Symferopolu, w którym to „wiecu” uczestniczyła oprócz niego…jedna kobieta;
  https://strana.ua/news/323132-zaderzhannyj-v-krymu-za-shpionazh-okazalsja-zhurnalistom-radio-svoboda-esipenko.html

  Polubione przez 5 ludzi

 2. I powrót na Ukrainę. Kolejny skandal w ukraińskiej „zbrojeniówce”, ukromedia poinformowały że jedno z głównych przedsiębiorstw państwowego koncernu ‚Ukroboronprom” zakłady im. Małyszewa w Charkowie ujawniono w internecie dokumenty ważne dla obronności Ukrainy. Rzecz idzie o udostępnienie, podczas składania zamówienia publicznego przez przedsiębiorstwo, rysunków zespołu napędowego czołgów;
  https://korrespondent.net/ukraine/4338379-predpryiatye-ukroboronproma-slylo-v-set-chertezhy-detalei-tanka

  Polubione przez 4 ludzi

 3. Pojawiły się nowe informacje na temat wczorajszego wybuchu na ulicy w Bojarce w obwodzie kijowskim w wyniku którego śmierc poniósł mężczyzna. Ukrainska policja ujawniła że był to 35-letni mieszkaniec Kijowa („witiran ATU”?), a eksplozja uszkodziła podstację transformatorową, linie energetyczne, cztery samochody, okna i ogrodzenia pięciu pobliskich domów. Nie jednak podano dlaczego ani czym wysadził się mężczyzna;
  https://kiev.strana.ua/323186-podrobnosti-vzryva-v-dome-v-bojarke-kievskoj-oblasti-ustanovlena-lichnost-pohibsheho.html

  Polubione przez 4 ludzi

 4. Ciąg dalszy skandalu wokół ujawnienia nagrań rozmów telefonicznych pomiędzy obecnym liderem ukraińskiego ugrupowania „Opozycyjna platforma” Miedwiedczukiem, a byłym doradcą Prezydenta Rosji Surkowem. Pojawiła się w nich informacja o tym że w 2014 roku ówczesny szef SBU Hrycak miał sie kontaktować z ówczesnymi liderami DRL (m.in ówczesnym ministrem obrony DRL Kononowem) i domagać od nich „gotówki”. Sam Hrycak potwierdził fakt takich kontaktów, ale tłumaczy że miały one na celu tylko ustalenie sposobu wymiany jeńców i nie domagał się za to żadnej gotówki;
  https://strana.ua/news/323189-hritsak-podtverdil-fakt-obshchenija-s-kononovym-v-2014-hodu.html

  Polubione przez 3 ludzi

 5. Tymczasem w Bułgarii tamtejsza policja aresztowała dwójkę osób, kobietę i mężczyzne, oraz zabezpieczyła miliony fałszywych dolarów oraz euro. Jak poinformował przedstawiciel bułgarskiej policji „fałszywki” (4 mln dolarów i 3,6 mln euro) miały zostać wydrukowane „na jednym z uniwersytetów w stolicy Bułgarii”, a takze poinformował o tym że „zatrzymani są częścią większego programu polegającego na przekazywaniu fałszywych banknotów dolarowych na Ukrainę i fałszywych euro do Europy Zachodniej”;
  https://www.golosameriki.com/a/bulgaria-police-counterfeit-ukraine-western-europe/5816786.html

  Polubione przez 4 ludzi

 6. Epidemia koronawirusa na świecie. Komisarz Europejski do spraw rynku wewnętrznego Thierry Breton na konferencji prasowej w Brukseli oficjalnie poinformował że UE przygotowuje się do rejestracji rosyjskiej szczepionki „Sputnik V” jednocześnie ją chwaląc. Dodał jednak że mogą nastapić pewne problemy z jej produkcją w UE ponieważ wszystkie zakłady w których mozna by to robić są już zarezerwowane pod produkcję szczepionek zarejestrowanych wczesniej;
  https://strana.ua/news/323257-evrosojuz-izuchaet-vopros-rehistratsii-sputnika-v.html

  Polubione przez 4 ludzi

 7. „Haniebna zdrada”? Ukraiński odział „Helsinskiej Fundacji Praw Człowieka” (co ciekawe organizacji współfinansowanej przez Sorosa) stworzyła „listę symboli nienawiści na Ukrainie”, na której oprócz „standardowych” symboli rasistowskich i neonazistowskich, znalazły się symbole m.in ukraińskiej organizacji „C14” (kierowanej przez TW ukrobezpieki Jewhena Karasa) oraz Pułku „Azow” podlegającemu MSW Ukrainy (oraz jego „politycznym odroślom” czyli ‚Korpusu Narodowego” i ‚Drużyn Narodowych”), a nawet tak droga sercu każdego „ukropatrioty” symbolika Dywizji Waffen SS „Galizien”;
  https://strana.ua/news/323247-simvolika-pravykh-natsionalistov-popala-v-bazu-simvolov-nenavisti.html

  Polubione przez 5 ludzi

 8. Kolejne „łupniecie” w kijowskiej „wierchuszce”, czyli ze stanowiskiem pożegnał się prezes państwowych kolei „Ukrzaliznycia” Władysław Żmak. Według ukraińskiego portalu „Strana.ua”, powołującego się na swoje „źródła”, Żmak który ma być „człowiekiem Saakaszwilego” stracił stanowisko z powodu „pójścia na rękę” oligarsze Achmetowowi w sprawie wydzierżawienia jego przedsiębiorstwu wagonów towarowych do 2025 roku po korzystnej cenie;
  https://strana.ua/news/323238-pochemu-hlavu-ukrzaliznytsi-zhmaka-otpravili-v-otstavku.html

  Polubione przez 3 ludzi

 9. Kolejne „njusy” z „juesej”, czyli demencja starcza u „Uncle Joe” Bidena postępuje. W wywiadzie dla amerykańskiego „ABC” nazwał on bowiem prezydenta FR Putina „zabójca” oraz, „tradycyjnie” już można napisać”, oskarżył go o „wmieszanie się” w zeszłoroczne wybory w USA, chociaż każdy trzeźwo myślący wie kto w nich naprawdę „mieszał”;
  https://strana.ua/news/323212-bajden-skazal-chto-putin-zaplatit-za-vmeshatelstvo-v-vybory-prezidenta-ssha-.html
  Przewodniczący rosyjskiej Dumy Państwowej Wiaczesław Wołodin nazwał słowa Bidena „histeryka” oraz dodał że obraził on wszystkich obywateli FR dla których WWP jest prezydentem;
  https://strana.ua/news/323232-volodin-nazval-slova-bajdena-o-putine-isterikoj.html

  Polubione przez 3 ludzi

 10. Na Ukrainie poprzedniej doby zmarło 289 osób zakażonych koronawirusem – poinformował w środę minister ochrony zdrowia Maksym Stepanow. To najwyższy dzienny bilans zgonów od początku pandemii COVID-19. Również najwięcej zainfekowanych osób przyjęto do szpitali.
  Według statystyki przekazanej przez ministra, we wtorek potwierdzono w kraju 11 833 infekcji. Hospitalizowano prawie 5 tys. ludzi – najwięcej od początku pandemii. Tego dnia wyzdrowiało prawie 5,5 tys. osób, a zmarło 289 chorych. Poprzednio tak wysoką liczbę zgonów (285) odnotowano w grudniu.
  https://www.mp.pl/covid19/covid19-aktualnosci/261773,ukraina-rekord-zgonow-i-hospitalizacji
  A tymczasem kraje UE wycofują się rakiem z deklaracji szybkiego przekazania szczepionek Ukrainie.
  https://forsal.pl/swiat/ukraina/artykuly/8121428,ukraina-nie-otrzyma-od-krajow-ue-nadwyzki-szczepionek-covid-19.html

  Polubione przez 3 ludzi

 11. Taki pozytyw
  Ukraina staje się coraz ważniejsza dla polskiego eksportu. Według ukraińskiej Państwowej Agencji Statystyki, wymiana handlowa między Polską a Ukrainą wyniosła w 2020 roku 7,36 mld dolarów. Stanowi to spadek o zaledwie 0,58 proc. wartości względem roku 2019. Wynik ten plasuje Polskę na trzeciej pozycji największych partnerów handlowych Ukrainy. Zaraz za Niemcami i Chinami.
  https://firma.rp.pl/nowe-rynki/12173-ukraina-polska-handel-eksport-import-wymiana-handlowa

  Polubione przez 4 ludzi

 12. Wiceszef MON zadeklarował, że do 2035 r. na okręty i jednostki wsparcia Marynarki Wojennej RP zostanie przeznaczonych 60 mld zł. Przyznał, że zdolności marynarki są zadowalające w obszarze zwalczania min, ale w innych obszarach są ograniczone.
  https://kresy.pl/wydarzenia/mon-deklaruje-ze-do-2035-roku-przeznaczy-60-mld-zl-na-nowe-okrety-wojenne/
  Komentarz: Gdzie znajdą takie środki? Przecież brakuje pieniędzy na lotnictwo i piechotę. Przykro to mówić, ale z uwagi na swe położenie Polska nie potrzebuje jakiejś wielkiej flotylli. ważne, żebyśmy mieli sprawną obronę wybrzeża uzbrojona w dobre rakiety przeciwskrętowe.

  Polubione przez 4 ludzi

  • Wydawanie jakichkolwiek pieniędzy na wojsko jest wyłącznie ich topieniem w bagnie…..my sami nigdy nie zdołamy się obronić, dlatego niech chroni nas pakt NATO.

   Co najwyżej po kilka jednostek sprzętu mogłoby być w celach szkoleniowych, tzn. aby wojsko mogło sobie pooglądać, oraz na defilady wojskowe i ewentualnie wspólne ćwiczenia w ramach NATO.

   Pozdrawiam.

   Polubione przez 3 ludzi

   • Pan się myli. Spokojnie jesteśmy w stanie się obronić, dopóki nikt nas nie atakuje, a z tego co dostrzegam to nikt, no może poza Wielkim Bratem zza oceanu, nie chce, przynajmniej dopóki „kogoś” nie sprowokujemy, np „wyprzedzającą obroną integralności sąsiedniego kraju, niebędącego naszym sojusznikiem, przed obcą agresją ze strony jego wschodniego sojusznika”, co z resztą już kilka lat temu ćwiczyliśmy.

    Polubione przez 2 ludzi

 13. Dopełnienie informacji o meżczyźnie rozerwanym w wyniku wybuchu w Bojarce w obwodzie kijowskim. Ukraińska policja ujawniła ze mężczyzna mieszkajacy w Kijowie, a pochodzący z Krymu, chciał „zutylizować” za pomoca samodzielnie wykonanego „improwizowanego ładunku wybuchowego” swoją byłą partnerkę która jeszcze na dodatek nie chciała zwrócić pożyczonych od niego pieniędzy. Niestety dla „pacjenta”, a na szczęście dla jego byłej, „bomba” eksplodowała zanim doniósł ją do celu…
  https://korrespondent.net/city/kiev/4338639-reshyl-otomstyt-v-polytsyy-rasskazaly-o-vzryve-v-boiarke

  Polubione przez 4 ludzi

 14. A tymczasem ukraiński portal ‚Strana.ua” spekuluje czy Ukraina może zostać pozbawiona dostaw oleju napędowego oraz gazu z Rosji w związku z „najazdem” SBU na siec stacji paliwowych ‚Glusco” która jest częścią firmy ‚Proton Energy” która to firma z kolei jest jedynym dostawcą produktów naftowych „Rosnieftu” na Ukrainę. Jak poinformował jeden ze specjalistycznych portali ukrainskich udziały w rynku na Ukrainie firmy „Proton Energy”, jednej z dziesięciu największych, w 2020 roku wyniosły ponad 23% oleju napędowego oraz 22,3% gazu skroplonego;
  https://strana.ua/news/323292–kakie-est-varianty-posle-ukhoda-s-ukrainy-krupnoho-neftetrejdera.html

  Polubione przez 4 ludzi

 15. Raport irańskich władz z katastrofy zestrzelonego po starcie z lotniska w Teheranie samolotu Ukraine International Airlines jako winnego wskazuje operatora krajowego systemu obrony powietrznej. – Nie pozwolimy Iranowi ukryć prawdy – odpowiada szef MSZ Ukrainy Dmytro Kułeba.
  „To, co zobaczyliśmy w opublikowanym dziś raporcie, to nic więcej niż cyniczna próba ukrycia prawdziwych przyczyn zestrzelenia naszego samolotu. My nie pozwolimy Iranowi ukryć prawdy, nie damy uniknąć odpowiedzialności za tę zbrodnię. Sprawiedliwość zwycięży bez względu na to, ile wysiłku i czasu potrzeba” – oświadczył Kułeba.
  https://wydarzenia.interia.pl/swiat/news-katastrofa-ukrainskiego-samolotu-w-teheranie-ukraina-ostro-r,nId,5112933#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome
  Komentarz: Nie bardzo rozumiem tego oświadczenia, przecież Iran przyznaje się do zestrzelenia samolotu i podał winnego tragedii. O jakiej „próbie ukrycia prawdy” pisze szef ukraińskiego MSZ? Czyżby władze USA znów reagowały, aby znów wprowadzić jakieś sankcje na Iran?

  Polubione przez 4 ludzi

Możliwość komentowania jest wyłączona.