Wojna domowa na Ukrainie 22.03.2021r.- 2099 dzień od nowego rozejmu.


Niemy krzyk”– dzień 369.

Jakie są możliwe w najbliższym czasie scenariusze rozwoju konfliktu w Donbasie.

 

Na froncie de facto minął już ponad miesiąc od jednostronnego zerwania przez stronę ukraińską rozejmu w Donbasie. Strony konfliktu jawnie już wzmacniają swoje pozycje bojowe na froncie i wypowiadają się o swojej gotowości do „odparcia agresji” ze strony przeciwnika. 

Warunki polityczne też do tego dojrzewają; w Kijowie oparli się na konfrontacyjnej retoryce, wznowiono także bezprecedensowe represje wobec sił politycznych, które wzywają do przywrócenia normalizacji stosunków z Rosją. 

Jednocześnie Moskwa niemal oficjalnie daje do zrozumienia, że ​​interweniuje, jeśli dojdzie do ofensywy Ukraińskich Sił Zbrojnych. Uzasadnia się to obroną własnych obywateli i rodaków, mających to nieszczęście, że w imię polityki bolszewickiej Rosji znaleźli się w granicach państwa ukraińskiego.

Taki rozwój wydarzeń potwierdza fakt, że na linii frontu w strefie ATO jednostki Ukraińskich Sił Zbrojnych są na życzenie prezydenta Zełenskiego w pełnej gotowości bojowej.

Rozejm faktycznie się skończył i całkiem dawno temu, pod koniec stycznia. Ukraińscy zwiadowcy weszli na stare pozycje, na które my odeszli w 2020 roku, w ramach ustalonego wycofywania wojsk. W związku z tym ML republik dopnbaskich również zbliżyła się jak najbliżej linii frontu i zajęła dawne pozycje. Oznacza to, że w rzeczywistości nie ma już bezpiecznej odległości- nie ma między nami dwóch, trzech kilometrów, jak poprzednio, a jest obecnie tylko od 400 do 700 metrów.

Gotowość jest numerem jeden we wszystkich jednostkach operacyjnych po obu stronach frontu. Po stronie ukraińskiej braki kadrowe na froncie łatane są w pośpiechu oddelegowani żołnierze z innych jednostek dalekiego zaplecza.

Codziennie w okopach na stanowiskach ukraińskich odbywają się dwie inspekcje z dowództwa. Oczywiście nie sprawdza się przestrzegania warunków zawieszenia broni, jak poprzednio. Kontrole dotyczą odpowiedniego zabezpieczenia zapasów amunicji, gotowości i przydatność sprzętu i uzbrojenia. Dokładnie sprawdzane są także zapasy: paliwa i umundurowania. Personel medyczny również zintensyfikował swoje działania, zgodnie z kolejnością szczepień poszczególnych grup żołnierzy.

W pionach operacyjnych bardzo niechętnie wydają karty urlopowe, co dzieje się tylko w przypadku, gdy istnieje zagrożenie atakiem lub podczas przygotowań do ofensywy.

Sztab Generalny USZ od dawna opracował kilka opcji odzyskania niekontrolowanych przez centrum władzy w Kijowie części terytoriów Donbasu, czyli nieuznawanych republik.

Jest także kilka opcji rozwoju wydarzeń, w tym kontekście kilka podstawowych planów jest zatwierdzonych. Opierają się one na przyjętym założeniu, że obecnie po stronie Ukraińskich Sił Zbrojnych jest poważna przewaga. Jest więcej personelu, lepsza broń i wsparcie dla żołnierzy. Sztab Generalny uważnie przestudiował doświadczenia niedawnej wojny w Karabachu, zwłaszcza w działaniach nowoczesnych dronów, które są już na służbie USZ. To znaczy, że są teraz wszystkie warunki, aby odzyskać dla Ukrainy znaczną część niekontrolowanych przez centrum władzy terytoriów. Wszystko, czego jeszcze potrzeba, to tylko rozkaz naczelnego wodza do ataku.

Jest też, na wszelki wypadek, opracowany plan rezerwowy, który przewiduje wejście wojsk rosyjskich do działań wojennych.

W takim przypadku ofensywa Sił Zbrojnych Ukrainy zostanie zatrzymana. Z dużym prawdopodobieństwem wtedy wojska będą musiały zostać wycofane, aby nie powtórzyły się znane już z poprzedniej fazy działań wojennych, dotkliwe „kotły”.

Oznacza to, że dla pozytywnie zakończonej ofensywy wojsk ukraińskich konieczny jest główny warunek- nieingerencja Rosji w działania wojenne.

Biorąc pod uwagę, że priorytetowymi obszarami prawdopodobnej ofensywy będą duże aglomeracje miejskie, ucierpi na tym ogromna liczba cywilów. Prawdopodobne są również duże straty wśród nacierających wojsk. Nie wyklucza się powtórzenia Iłowaiska, a to oznacza klęskę militarną.

Co też bardzo negatywnie wpłynęłoby na pozycję polityczną Zełenskiego i jego zespołu i mogło by w efekcie doprowadzić do destabilizacji sytuacji wewnętrznej w kraju. W tym do regularnej wojny domowej, na pozostałym obszarze Ukrainy.

Jeśli zaś chodzi o ewentualną ofensywę sił zbrojnych D i ŁRL, to taka opcja jest całkowicie niemożliwa. No chyba, że miałaby to być kontrofensywa na dużą skalę, gdy wojska ukraińskie znajdą się rozbite i w chaosie.

Wtedy można się pokusić o podzielenie Ukrainy kontratakami z północy i południa z jednoczesnym atakiem na Kijów na środkowym kierunku uderzenia. 

W tym kontekście, jakby na tom nie patrzeć, to jedyną opcją, w której można ponownie rozpocząć działania wojenne na dużą skalę, jest ofensywa wojsk ukraińskich. Zaś jej skutek może być odwrotny do oczekiwań.

Ale czy rozkaz zostanie wydany? 

Prezydent Zełenski drugi miesiąc głosi retorykę „patriotyczną” i intensyfikuje walkę z „piątą kolumną”, co jest związane z dojściem ekipy Joe Bidena do władzy w Stanach Zjednoczonych.

Nowy zespół zwiększył presję na bankowość w wielu kwestiach, aby uzyskać pełną kontrolę nad wewnętrznymi procesami politycznymi i gospodarczymi w kraju. 

Zełenski stara się balansować między wewnętrznymi i zewnętrznymi ośrodkami władzy. I robi to „metodą Poroszenki”– podkręca czynnik zagrożenia zewnętrznego: wprowadza sankcje wobec polityków „prorosyjskich”, przejmuje kontrolę nad mediami likwidując te, które są kryczyczne wobec niego, porusza temat zaognienia się sytuacji w Donbasie i tak dalej.

Wszystko to, zdaniem strategów na Bankowej, wykluczy możliwość obalenia ekipy obecnie rządzącej na następnym Majdanie i w najbliższej przyszłości wiąże ręce Zachodu. 

Zełenski próbuje wzmocnić tę strategię kolejnymi posunięciami, ale  grupa „Sorosiąt” i Poroszenko także nie pozostaje bezczynna i przy pomocy filmu o „wagnerystach”, którzy rzekomo zostali przekazani Rosji przez Kancelarię Prezydenta, uderzyła dość boleśnie.

Jeśli film zawiera dowody „zdrady” Andrieja Jermaka, sytuacja Zełenskiego przybierze groźny obrót. Na pewno będzie próba zorganizowania masowych protestów.

A jeśli to wszystko poprą Amerykanie, których relacje z Kancelarią Prezydenta stają się coraz trudniejsze, sytuacja może stać się dla Zełenskiego niekontrolowana. Stąd też ta nagła aktywność Awakowa, którzy dotychczas krył się w głębokim cieniu?

W tym świetle zaostrzenie sytuacji w Donbasie może być postrzegane przez władze jako „czynnik stabilizujący”, który uspokoi sytuację w Kijowie.

Takie podchody były już wcześniej stosowane, gdy np. jako prezydent- Petro Poroszenko wprowadził stan wojenny na pięć miesięcy przed wyborami prezydenckimi. Tylko opór klasy politycznej nie pozwolił mu odnieść żadnych korzyści z tej sytuacji, bo cały ten misterny plan został skutecznie zablokowany. 

W tym samym czasie Poroszenko nie podejmował żadnych aktywnych działań zbrojnych w Donbasie mając na uwadze klęski militarne USZ z lat 2014-2015. i nie chcąc dawać powodu do zniesienia sankcji wobec Rosji. Zamiast tego rozpoczął się głośny, ale stosunkowo bezpieczny z punktu widzenia perspektyw wojny na pełną skalę konflikt w Cieśninie Kerczeńskiej. To znaczy z dala od linii frontu. 

Jak Zełenski postąpi w obecnej sytuacji?

Niewątpliwie trwają przygotowania wojskowe w Donbasie (co potwierdzają wszystkie źródła). Kolejne pytanie dotyczy tego, w jakim celu.

Ofensywa na pełną skalę to niemal gwarantowana rosyjska interwencja, której rezultat jest nieprzewidywalny dla całej ukraińskiej państwowości. 

Z tych względów taki scenariusz najprawdopodobniej nie zostanie zaakceptowany na Zachodzie (osobiście Biden ostrzegał kiedyś Poroszenkę przed wojskowymi operacjami specjalnymi na Krymie).

Chociaż takiej opcji nie można wykluczyć w 100%, bo Stany Zjednoczone mogą upatrywać obecnie własnych interesów powodu w ukraińskiej ofensywie – jeśli nie przyniesie ona militarnego sukcesu, to i tak zmusi Rosję do interwencji na dużą skalę, de facto, jawnie nagłaśniając swój udział w konflikcie, który może stać się podstawą do wprowadzenia nowych sankcji i prób zakłócenia dokończenia budowy „Nord Stream 2”.  A przecież, w krótkoterminowych planach, tylko o to chodzi, bo dokończenie budowy „Nord Stream 2” uderza bezpośrednio w powagę i wiarygodność światowego hegemona, pokazując jawnie jego słabość wobec Rosji….no i przy okazji Niemiec.

Druga opcja to lokalna operacja w wydzielonych sektorach frontu. Takie działania wywołają wiele politycznego szumu, ofiar i zniszczeń wystarczą również na codzienny obraz telewizyjny. Jednocześnie zmniejsza się ryzyko interwencji regularnych wojsk rosyjskich. 

To prawda, że ​​korzyści płynące z tej opcji dla Zełenskiego są wątpliwe. Takie działania nie przyniosą wielkiego sukcesu militarnego. Jednocześnie armia ukraińska poniesie straty, co stanie się pretekstem dla przeciwników prezydenta do zarzucenia mu niekompetencji, a nawet tradycyjnej już „zrady”. Nie mówiąc już o tym, że Zełenskiego opuszczą ostatni wyborcy, którzy głosowali na „prezydenta pokoju”.

Niemniej przygotowania militarne w Donbasie pokazują, że obie strony konfliktu przygotowują się do jego eskalacji.

Należy też rozumieć, że nawet próby zorganizowania działań zbrojnych o lokalnym zasięgu mogą doprowadzić do wymknięcia się sytuacji spod kontroli. I rozszerzenia się mimo woli konfliktu na całą długość frontu. Nie mówiąc tu o tym jak mogą zareagować środowiska skrajnie nacjonalistyczne i „patriotyczne”, które mogą uznać to za pretekst do zaangażowania się zbrojnego, z docelowym planem siłowego przejęcia władzy i narzucenia przemocą swej dyktatury.

Taki, bardzo prawdopodobny rozwój wydarzeń na Ukrainie, byłby kolejnym przykładem wejścia z deszczu pod rynnę, co już kilkakrotnie samoisnej się zdarzyło.

Może to jakieś fatum?

*

A w tym czasie na froncie w Donbasie, na jego donieckim odcinku, USZ utraciły swą początkową aktywność. Może przyczyną była aura, bo czyż nie przyjemniej w ciepłych ziemiankach popijać samogon, niż ryzykować odstrzelenie głowy na pierwszej linii okopów?

I tak, według wczorajszego raportu SMM OBWE, obserwatorzy Misji zarejestrowali obecność sprzętu USZ w strefie bezpieczeństwa, w tym w strefie mieszkalnej: w postaci dodatkowego ️ 1 BTR- 80 w dzielnicy mieszkalnej miejscowości Talakowka- na południowym odcinku frontu.

Poza tym jakiś ukraiński zdeterminowany bojec o godzinie 20:35, z kierunku Lebiedyńskoje w stronę Sachanki- na południowym odcinku frontu, 2 razy wystrzelił z ręcznego granatnika przeciwpancernego RPG-7.


Tym sposobem, USZ w dniu wczorajszym na donieckim odcinku frontu, 1 raz naruszyły warunki rozejmu, w wyniku czego na terytorium DRL spadły dwa granaty przeciwpancerne.

*

Poniżej jeszcze raport za ostatnią dobę, sporządzony przez centrum prasowe ukraińskiego sztabu generalnego prowadzącego operację pacyfikacyjną przez połączone siły (Операція об’єднаних сил / Joint forces operation- OOS/JFO) ukraińskich formacji zbrojnych w Donbasie, na temat aktualnej sytuacji wzdłuż linii frontu:

Операція об’єднаних силп/Joint forces operation.

7 min.

„Ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 22 березня 2021 року.

Сала Україні!

Протягом минулої доби, 21 березня, в районі проведення операції Об’єднаних сил збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», окупанти відкривали вогонь по нашим захисникам із мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем поблизу ВОДЯНОГО, що на Приазов’ї.

З ручних протитанкових гранатометів противник здійснив обстріл позицій українських захисників неподалік ЛЕБЕДИНСЬКОГО.

Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.

Дії російських окупантів вкотре підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та не бажає дотримуватись існуючих домовленостей.

Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ.

Від початку поточної доби, 22 березня, було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню в межах відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». Неподалік БОГДАНІВКИ збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції українських захисників з автоматичних станкових гранатометів.

Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню.

Сала Україні!

ПІДСУМКИ ЗА МИНУЛУ ДОБУ.

У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони.

Впродовж доби підрозділи поліції зведених загонів перевірили 4580 транспортних засобів, 4697 осіб, з яких 4217 по Інформаційному центру. До територіальних підрозділів на причетність до Збройних формувань Російської федерації та її найманців доставлялись 2 особи. Виявлено 64 адміністративних правопорушень.

За вказаний період поліцейськими розкрито 8 злочинів.

У тому числі за видами: 1 крадіжка, 1 факт незаконного поводження зі зброєю, 5 фактів незаконного поводження з наркотичними засобами, 1 у сфері службової діяльності.

Минулої доби через контрольний пункт в’їзду-виїзду «Станиця Луганська» на тимчасово окуповану територію України прослідувало 702 особи, на підконтрольну Україні територію прибуло 1199 осіб.

Сала Україні!

https://www.facebook.com/pressjfo.news/

***

Na zakończenie kilka aktualnych filmów:


***

***

©Powyższy tekst jest chroniony prawem autorskim. 

Wykorzystanie, jego części lub całości, tylko pod warunkiem podania linku do źródła.

28 uwag do wpisu “Wojna domowa na Ukrainie 22.03.2021r.- 2099 dzień od nowego rozejmu.

 1. A w Kijowie, swastykę którą „fani” banderowskiego bandyty Sternenki „przyozdobili” siedzibę Biura prezydenta Ukrainy zmył były kandydat na deputowanego Rady Najwyższej Ukrainy z ugrupowania ‚Gołos’;
  https://strana.ua/news/324060-kievljanin-ster-svastiku-so-zdanija-ofisa-prezidenta.html
  Natomiast jeden z „liderów” tzw. Straży Municypalnej (czyli „ochotniczej organizacji” złożonej z „ukropatriotów” oraz „weteranów ATO” majacej wspomagać policję) domaga się by siedzibę Biura Prezydenta Ukrainy „przyozdobić” historyczną flagą z okresu…okupacji Kijowa przez III Rzeszę;
  https://strana.ua/news/324038-chlen-munitsipalnoj-varty-predlozhil-vernut-bankovoj-oblik-vremen-natsistskoj-okkupatsii.html

  Polubione przez 3 ludzi

 2. Ukraińska codzienność. Tradycji stało się zadość, czyli „lwowskie śmieci” ruszyły w podróż po Ukrainie, tym razem pojawiły się w obwodzie żytomierskim :-)))
  https://strana.ua/news/324036-pod-zhitomirov-ljudi-perekryli-dorohu-iz-za-lvovskoho-musora.html
  Nowa demonstracja w centrum Kijowa, tym razem drobnych przedsiębiorców którzy protestuja przeciwko kwarantannie na Ukrainie wprowadzonej w związku z epidemią koronawirusa. Protestujacy zapowiedzili jednak że nie pójdą pod siedzibę Biura Prezydenta Ukrainy i nie będą nic demolować, jak to zrobili „fani” Sternenki;
  https://kiev.strana.ua/324067-fopy-doshli-do-kabmina-i-trebujut-vstrechi-s-premer-ministrom.html
  Na „wyzwolonym” przez Kijów terytorium obwodu ługańskiego ukraińska policja, przy wsparciu policyjnego „specnazu” (tzw. KORD) rozbiła zorganizowaną grupę przestępczą zajmujaca się handlem narkotykami oraz psychotropami na dużą skalę;
  https://strana.ua/news/324024-v-luhanskoj-oblasti-likvidirovali-bandu-narkotorhovtsev.html

  Polubione przez 3 ludzi

 3. OT z naszego nieszczęsnego kraju, czyli problemy „lewicy”. Anna Maria Żukowska „Zdarzają się sytuacje, że biologiczny mężczyzna rodzi dziecko”…
  >https://twitter.com/tvp_info/status/1373240735969984520
  …oraz Weronika Szyszka „Dlaczego damskie sutki są seksualizowane, A męskie nie? Nadal kontrowersją jest kobieta bez biustonosza pod ubraniem, A mężczyzna bez koszulki świecący sutkami jest ignorowany w dyskusji” :-)))
  >https://twitter.com/pofalowana/status/1373940225618100226
  Plus chyba polityczny transfer ostatnich kilkudziesięciu lat, czyli wiceprzewodnicząca parlamentarnego klubu ‚Lewica” przechodzi do rządowgo koalicjanta „Porozumienie Gowina”…
  https://www.rp.pl/Polityka/303219947-Poslanka-Lewicy-przechodzi-do-Porozumienia-Gowina.html

  Polubione przez 3 ludzi

 4. Głupich nie sieją

  Ukraińska policja poinformowała w poniedziałek o wykryciu i zablokowaniu piramidy finansowej, do której wpłaciło pieniądze ponad 55 tys. Ukraińców. Sumę wpłat oszacowano na ponad 150 mln hrywien (prawie 21 mln złotych).
  „Inwestorzy” kupowali certyfikaty o wartości od 300 do 300 tys. hrywien. Obiecywano im ponad 350 proc. dochodu od wartości certyfikatu w skali roku. Codzienny dochód miał być wypłacany w wewnętrznej walucie, którą proponowano wymieniać na kryptowalut
  https://www.pb.pl/ukraina-55-tys-ludzi-w-piramidzie-finansowej-1111737

  Polubione przez 3 ludzi

 5. Przedstawiciele Polski i Ukrainy apelują w mediach niemieckich o zatrzymanie projektu gazociągu Nord Stream 2 w przeddzień posiedzenia Rady Europejskiej poświęconego między innymi strategii postępowania wobec Rosji. Ostrzegają, że ten projekt da Kremlowi środki na dalszą agresję.
  https://biznesalert.pl/nord-stream-2-rada-europejska-rosja-apel-polska-ukraina-energetyka-gaz-bezpieczenstwo/
  Komentarz: Pozostały tylko apele, jak ośrodki decyzyjne z Niemiec i USA nie zechcą wysłuchać błagań to projekt powstanie.

  Polubione przez 3 ludzi

 6. „Gościnne występy” Ukroinców (oraz Mołdawian) w RP. Cytat „3 mężczyźni w wieku od 26 do 42 lat zostali zatrzymani przez policjantów w niedzielę w jednym z domów w Opolu. To obywatele Ukrainy oraz Mołdawii. Wszystko wskazuje na to, że mają oni związek ze śmiercią dwóch mężczyzn, których zwłoki odnaleziono po pożarze w mieszkaniu przy ul. Dubois w Opolu. Pożar prawdopodobnie wywołano celowo, by zatrzeć ślady morderstwa”;
  https://opole.tvp.pl/52909582/3-obcokrajowcow-zatrzymano-po-pozarze-w-opolu-sledczy-wyjasniaja-okolicznosci-zabojstwa

  Polubione przez 3 ludzi

 7. Ciąg dalszy sprawy „pogromu” siedziby Biura Prezydenta Ukrainy w Kijowie. Wiceszef MSW Ukrainy znany „tropiciel rosyjskiej agentury” Anton Heraszczenko nazwał uczestników „pogromu”…NEONAZISTAMI i obiecał że do odpowiedzialności karnej zostana pociągnięci kolejni uczestnicy zamieszek;
  https://strana.ua/news/324135-herashchenko-anonsiroval-podozrenija-za-pohrom-ofisa-prezidenta-20-marta.html
  Z kolei za publiczne poparcie „pogromu” ma zostać wykluczony jeden z deputowanych frakcji parlamentarnej ugrupowania „Gołos”;
  https://strana.ua/news/324136-jurchishin-rasskazal-o-planakh-politsoveta-iskljuchit-eho-iz-holosa.html

  Polubione przez 3 ludzi

  • Wygląda na to, że powtórzono jankeski numer z Kapitolem. Da to pretekst do rozprawy z wierchuszką SA nazistów, bo się jak Rohm rozbestwili.

   Po pierwsze: Jeśli mają w planie atak na separów wpierw muszą sobie plecy w samym Kijowie zabezpieczyć.

   Po drugie; Amerykanie chcą po kolei wywłaszczeć oligarchów i przejąć ich majątek, więc najpierw muszą ich z tych prywatnych nazi armii rozbroić, żeby zbytnio nie fikali i w obronie swych majątków drugiego majdana nie zrobili.

   Kołomojski poleciał pierwszy, bo żądał odszkodowania za Privat Bank i straszył, że się z Rosją dogada., No to mu Jankesi sankcję dali ograbiając go z całego majątku jaki miał w Stanach.

   Zauważ, że za rozróby nazioli w obronie Sternenki, oskarżono Porocha!!!
   Oligarchowie spełnili swe zadanie a teraz mają się wynieść (do Izraela) z Ukrainy.
   Kołomojski chyba już si się do Izraela wyprowadził. Następnym będzie Firtasz.
   W obiegu krąży już profesjonalne nakręcony film atakujący Achmetowa. Ktoś włożył w to poważną kasę.
   Wyciągają mu na światło dzienne różne machloję i zlecenie zabójstwa z przed 25 lat.

   Jednoznacznie dają oligarchom do zrozumienia; macie spieniężyć swe swe aktywa i wynocha z Ukrainy, bo amerykańskie i ponadnarodowe firmy chcą ,,zainwestować”.
   Przecież ci ,,inwestorzy” nie będą budowali fabryk, czy nawet montowni, bo na Ukrainie nie ma komu pracować, kto był zdolny i pracowity, dawno już na zachód za pracą wyjechał.

   Polubione przez 3 ludzi

Możliwość komentowania jest wyłączona.