Wojna domowa na Ukrainie 28.03.2021r.- 2105 dzień od nowego rozejmu.


Niemy krzyk”– dzień 375.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenskij prowadzi konsultacje z przywódcami krajów formatu normandzkiego w związku z ostrzałem Donbasu.

Informacje o tym fakcie przekazał ukraiński „Kanał 24”, powołując się na sekretarza prasowego delegacji kijowskiej w trójstronnej grupie kontaktowej ds. Donbasu- Aleksieja Arestowicza. 

Kijów przekazał, że w wyniku ostrzału w pobliżu miejscowości Szumu, k. Gorłówki w Donbasie 26 marca zginęło czterech ukraińskich żołnierzy.

W związku z tym, „prezydent i szef gabinetu prezydenta prowadzą obecnie intensywne konsultacje z przywódcami krajów o formacie normandzkim”– powiedział Arestowicz.

Wcześniej Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej wszczął postępowanie karne w sprawie śmierci cywila w wyniku ostrzału snajperskiego Ukraińskich Sił Zbrojnych w Aleksandrowce w obwodzie pietrowskim koło Doniecka.

Natomiast prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski zapowiedział, że w najbliższym czasie, w odpowiedzi na ostrzał w Donbasie zamierza przeprowadzić rozmowy ze wszystkimi przywódcami państw czwórki normandzkiej.

„W najbliższej przyszłości będę rozmawiał ze wszystkimi przywódcami Czwórki Normandzkiej”– zapowiedział Zełenski w swoim Telegramie.

Według niego, przedstawicielom Ukrainy w Trójstronnej Grupie Kontaktowej w ramach której polecono im zainicjowanie nadzwyczajnego posiedzenia podgrupy ds. bezpieczeństwa.

Polecono jej też pilnie przedyskutować tę kwestię na szczeblu doradców przywódców formatu normandzkiego.

Wcześniej dowództwo Milicji Ludowej DRL wydało oświadczenie, że zarzuty Kijowa dotyczące ostrzału moździerzowego przeprowadzonego jakoby przez siły zbrojne republiki w rejonie osady Szumy nie odpowiadają rzeczywistości.

Dodam jeszcze, że na dzień 29 lutego spotka się dwóch najważniejszych postaci polityki naszego regionu geopolitycznego. Spotkanie to odbędzie się w ramach XXIX posiedzenia Komitetu Doradczego Prezydentów Ukrainy i RP w formie wideokonferencji.

Podczas spotkania przedstawiony zostanie stan realizacji porozumień osiągniętych na szczeblu Prezydentów Ukrainy i RP, a także szeroki wachlarz zagadnień współpracy bilateralnej i regionalnej, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa, energetyki i sferach ekonomicznych.

Dodatkowo uzgodniony zostanie harmonogram kontaktów dwustronnych wysokiego szczebla w 2021 roku.

Komitetowi współprzewodniczą: ze strony ukraińskiej- Igor Żółkiew, Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta Ukrainy Pełnomocnik Prezydenta Ukrainy w Komitecie Doradczym oraz ze strony polskiej- wybitny mąż stanu, Krzysztof Szczerski, Pełnomocnik Prezydenta RP ds. Biuro Polityki Zagranicznej.

Przypomnę, że pomimo wcześniejszych uzgodnień tego forum, Ukraina dalej odmawia polskim naukowcom prowadzenia ekshumacji na swoim terenie, obstając przy tym, że poległym na terenie Polski podczas walk prowadzonych z NKWD członkom Ukraińskiej Powstańczej Armii należy się szacunek.

„Prace poszukiwawcze polskich ofiar na Ukrainie będą możliwe dopiero po odnowieniu mogiły UPA na wzgórzu Monasterz [1] w jej pierwotnym kształcie”– oświadczył szef ukraińskiego IPN Anton Drobowycz, który 3 grudnia minionego roku spotkał się w Warszawie z prezesem polskiego IPN Jarosławem Szarkiem.

 Przed ostatnią wizytą prezydenta RP Andrzeja Dudy na Ukrainie odnowiono tablicę pomnika nagrobnego UPA na górze Monasterz w powiecie lubaczowskim. To miało być warunkiem odblokowania prac ekshumacyjnych i upamiętnień polskich ofiar na Ukrainie. Ale ukraiński IPN oświadczył, że wciąż będzie blokował te prace, ponieważ tablica nie została odnowiona w poprzednim kształcie: nie ma na niej nazwisk upowców poległych w walce z NKWD oraz napisu „Polegli za wolną Ukrainę”.

Strona polska podnosi, że nie ma zgody na gloryfikowanie zbrodniczych organizacji.

„Obowiązek przeprowadzenia ekshumacji i pomoc w przeniesieniu szczątków niewinnie pomordowanych mężczyzn, kobiet i dzieci z dołów śmierci do grobów, będących wyrazem pamięci i szacunku dla nich, również powinien łączyć oba narody. Jednak zarówno w interesie Ukrainy, jak i Polski oraz innych narodów, leży bezwzględne potępienie wszelkich form ludobójstwa”– napisano w oświadczeniu polskiego IPN w sprawie współpracy polsko-ukraińskiej w kontekście ekshumacji, pochówków i upamiętnień ofiar wojen i ludobójstwa.

Zaznaczono, że charakter zbrodni UPA, bez względu na „skomplikowanie historii, wielowątkowość różnych okoliczności napięć i sporów oraz skutki rozpętanej w czasie wojny spirali nienawiści”, nie pozwala mu na zgodę na „jakiekolwiek formy gloryfikacji tej organizacji w przestrzeni publicznej”, podobnie jak ma to miejsce w przypadku formacji i jednostek policyjnych będących na służbie III Rzeszy.

W komunikacie IPN podkreślono, że Polska nie wprowadza żadnych utrudnień dla strony ukraińskiej w przypadku ewentualnych ekshumacji szczątków członków ukraińskiej społeczności narodowej na swoim terytorium, dodając, że „musi budzić zdumienie sytuacja, w której po raz kolejny za spełnienie podstawowych obowiązków ekshumacji i pochówku niewinnie pomordowanej ludności cywilnej oraz żołnierzy poległych w walkach z bolszewikami żąda się budowy obiektów gloryfikujących Ukraińską Powstańczą Armię i stawiania ku jej czci pomników”.

Odnośnie tablicy pomnika na górze Monasterz wskazano, że obecny jej kształt jest zgodny z polskim prawodawstwem oraz aktualną wiedzą historyczną.

„Tablica ta spełnia wszelkie wymogi odnośnie do miejsc pamięci, stawianych legalnie w Polsce i na Ukrainie”– podkreślono w oświadczeniu IPN, dodając, że nie ma przeszkód, aby– po wykonaniu prac archeologicznych, ekshumacyjnych i identyfikacyjnych– inskrypcja na tablicy pomnika na górze Monasterz w przyszłości została uzupełniona o nazwiska innych osób tam pochowanych.

Podczas ostatniego spotkania, w dniu 3 grudnia minionego roku, szefów obu IPN w Warszawie strony zgodziły się na powołanie polsko-ukraińskiej komisji, która zajmie się dalszym uzgadnianiem stanowisk. Jednak nie bacząc na to, już w dniu 16 grudnia ukraińska Wierchowna Rada Najwyższa zatwierdziła listę osób i wydarzeń historycznych, które zostaną uczczone w 2021 r. na szczeblu państwowym.

Wśród tych osób znalazł się główny organizator rzezi wołyńskiej – Dmytro Roman Klaczkiwski (ps. „Kłym Sawur”) [2]i [3], który został nazwany „wojskowym i politycznym działaczem, organizatorem i pierwszym dowódcą Ukraińskiej Powstańczej Armii, kierownikiem Ukraińskiej Powstańczej Armii na Wołyniu i uczestnikiem walk o niepodległość Ukrainy w XX wieku”. W przygotowanym dokumencie nie ma wzmianki, że Klaczkiwski jest uznawany przez polskich historyków za głównego organizatora ludobójstwa Polaków na Wołyniu w latach 1943-1944.

W 2021 r. uczczony na Ukrainie zostanie także Rostysław Wołoszyn (ps. „Pawlenko”)[4], który był zastępcą „Kłyma Sawura” podczas rzezi wołyńskiej, a także Wołodymyr Szczygielski (ps. „Burłaka”)[5]i[6], dowódca oddziału UPA odpowiedzialnego m.in. za zbrodnię na Polakach w bieszczadzkim Baligrodzie.

Ukraiński parlament zatwierdził też uczczenie 130 rocznicy urodzin Jewhena Konowalca [7], przywódcy Ukraińskiej Organizacji Wojskowej (UWO) i Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN)[8], które przed II wojną światową prowadziły działalność sabotażowo-terrorystyczną na terenie Polski, a także 75 rocznicy wspólnego zdobycia Hrubieszowa przez oddziały UPA i WiN (!!!!!!).

 1. https://www.salon24.pl/newsroom/1096398,polsko-ukrainski-spor-o-odnowienie-mogily-upa-na-monasterzu,

2. https://pl.wikipedia.org/wiki/Dmytro_Klaczkiwski,

3. https://przystanekhistoria.pl/pa2/teksty/77491,Dmytro-Klaczkiwski-Klym-Sawur-glowny-sprawca-ludobojstwa-wolynskiego.html,

4. https://pl.wikipedia.org/wiki/Rostys%C5%82aw_Wo%C5%82oszyn,

5. https://pl.wikipedia.org/wiki/Wo%C5%82odymyr_Szczygielski,

6. https://pl.wikipedia.org/wiki/Zbrodnia_w_Baligrodzie,

7. https://pl.wikipedia.org/wiki/Jewhen_Konowalec,

8. https://pl.wikipedia.org/wiki/Organizacja_Ukrai%C5%84skich_Nacjonalist%C3%B3w.


*

A na froncie w Donbasie, na jego ługańskim odcinku ukraińskie formacje zbrojne rozmieściły kolejne pojazdy opancerzone w dzielnicy mieszkalnej miejskiej osady Trechizbienka.

Poinformowała o tym służba prasowa Wydziału Milicji Ludowej ŁRL:

„W rejonie odpowiedzialności 14 brygady (USZ- dopisek mój) odnotowano obecność opancerzonego pojazdu rozpoznawczo-patrolowego na osiedlu Trechizbienka.”

Milicja Ludowa przypomniała, że ​​rozmieszczenie w osadach broni i sprzętu wojskowego przez USZ stanowi naruszenie trzeciego akapitu Dodatkowych Środków zapewniających zawieszenie broni i kontrolujących jego przestrzeganie.
Natomiast, na donieckim odcinku frontu, w ciągu minionej doby (licząc od godziny 03:00 do godziny 03:00 dnia następnego), USZ 8 razy naruszyły wrunki rozejmu:


07:09, z kierunku Piasków w stronę Wiesiełoje- na północno-zachodnich obrzeżach Dooniecka, przeprowadzono zmasowany ostrzał przy użyciu moździerza kaliber 120 mm (16 min),


12:20, z kierunku Nowosiełowka Wtoraja w stronę Wasilewki- także w rejonie Doniecka, przy użyciu granatników; SPG-9 (1 granat) i AGS-17 (5 mgranatów),

15:05, z kierunku Majorska w stronę Zajcewa- w rejonie Gorłówki, przy użyciu granatników; RPG-7 (3 granaty) i AGS-17 (3 granaty), a także broni maszynowej,

17:40, ponownie w rejonie Doniecka, z kierunku Awdijewki w stronę Jakowlewki, przy użyciu ręcznego granatnika przeciwpancernego RPG-7 (2 granaty) i broni maszynowej,

17:55, z kierunku Wodianoje w stronę Leninskoje- na południowym odcinku frontu, przy użyciu granatników RPG-7 (1 granat) i AGS-17 (17 granatów),

18:48, ponownie na południowym odcinku frontu z kierunku Gnutowa w stronę Oktiabra, przy użyciu ciężkiego granatnika przeciwpancernego SPG-9 (4 granaty),

19:55, jeszcze raz w rejonie Gorłówki, z kierunku Szumów w stronę osiedla mieszkaniowego przy kopalni im. Gagarina, przy użyciu moździerza kaliber 82 mm (3 miny),

no i ostatni ostrzał, do którego doszło o godzinie 02:08, z kierunku Wodianoje w stronę Leninskoje, przy użyciu moździerza kaliber 120 mm (6 min).

W sumie w ciągu okresu rozliczeniowego za ostatnią dobę, na donieckim odcinku frontu w wyniku ostrzałów prowadzonych przez USZ, na terytorium DRL spadło 58 pocisków.

*

Poniżej jeszcze raport za ostatnią dobę, sporządzony przez centrum prasowe ukraińskiego sztabu generalnego prowadzącego operację pacyfikacyjną przez połączone siły (Операція об’єднаних сил / Joint forces operation- OOS/JFO) ukraińskich formacji zbrojnych w Donbasie, na temat aktualnej sytuacji wzdłuż linii frontu:

Операція об’єднаних силп/Joint forces operation.

4 min.

„Ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 28 березня 2021 року.

Сала Україні!

Збройні формування Російської Федерації й надалі ігнорують режим припинення вогню та обстрілюють позиції підрозділів Об’єднаних сил.

Протягом минулої доби, 27 березня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Північ», по позиціях наших воїнів у передмісті ШУМІВ окупанти застосували заборонені Мінськими домовленостями міномети 82-го калібру.

Поблизу населених пунктів ЗАЙЦЕВЕ та ЛУГАНСЬКЕ російсько-окупаційні війська здійснили обстріл позицій українських захисників використовуючи гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід», неподалік населеного пункту АВДІЇВКА окупанти відкривали вогонь із ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а поблизу ВОДЯНОГО, що на Приазов’ї, та селища СЛАВНЕ – з гранатометів різних систем. У передмісті ШИРОКИНОГО противник вів обстріл зі стрілецької зброї.

До того ж, неподалік АВДІЇВКИ було зафіксовано проліт БПЛА противника з перетином лінії розмежування. Завдяки вмілим діям наших воїнів, безпілотник було вчасно подавлено засобами РЕБ.

Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України за минулу добу немає.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Станом на 7 годину ранку 28 березня, зафіксовано 3 обстріли з боку російсько-окупаційних військ. Зокрема, поблизу ТАЛАКІВКИ та ВОДЯНОГО, що на Приазов’ї, противник відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.Втрат серед захисників Збройних Сил України немає.

Українські військовослужбовці й надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню.

Сала Україні!

ПІДСУМКИ ЗА МИНУЛУ ДОБУ.

У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони.

Впродовж доби підрозділами поліції зведених загонів перевірено 4614 транспортних засобів, 4830 осіб, з яких 4330 по Інформаційному центру. До територіальних підрозділів на причетність до Збройних формувань Російської федерації та її найманців (НЗФ) доставлялись 2 особи. Виявлено 106 адміністративних правопорушень.

За вказаний період поліцейськими розкрито 15 злочинів.Минулої доби через контрольний пункт в’їзду-виїзду «Станиця Луганська» на тимчасово окуповану територію України прослідувало 888 осіб, на підконтрольну Україні територію прибуло 597 осіб.

Відмовлено в пропуску на КТУ через неможливість встановити ЕС «ВДОМА» та відмову від обсервації 5 особам. Збройні формування РФ не пропустили до тимчасово окупованих територій України 6 осіб.

Сала Україні!

https://www.facebook.com/pressjfo.news/

***

Na zakończenie kilka aktualnych filmów:
***

©Powyższy tekst jest chroniony prawem autorskim. 

Wykorzystanie, jego części lub całości, tylko pod warunkiem podania linku do źródła.

45 uwag do wpisu “Wojna domowa na Ukrainie 28.03.2021r.- 2105 dzień od nowego rozejmu.

 1. Tymczasem na Ukrainie. Ukrainski portal „Strana.ua” informuje o „rozdźwiękach” w Radzie Bezpieczeństwa i Obrony Ukrainy której czwórka członków ( i to „bardzo wpływowych” jak podkreśla portal) zaczęło sprzeciwiać się „polityce sankcji” prowadzonej przez Zełenskiego, Do „buntowników” mają należeć szef MSW Ukrainy Awakow, Prokurator Generalna Wenediktowa, wicepremier Ukrainy d/s tzw. terytoriów okupowanych Reznikow oraz przewodniczący Rady Najwyższej Razumkow. Podobno „bunt” nastąpił po nałożeniu sankcji na firmy powiązane z biznesmenem Pawłem Fuksem, którego wpływy obejmują Charków i który powiązany jest z jednym z „partnerów biznesowych” Awakowa;
  https://strana.ua/articles/analysis/324884-pochemu-proizoshel-raskol-v-snbo-.html

  Polubione przez 3 ludzi

 2. Ukraińska codzienność. Cytat „Kuriozum dnia. W Czerniowcach ziemniaki i cebulę sprzedaje się z limuzyny Lincoln”…
  https://apnews.com.ua/ru/news/kurez-dnya-v-chernovtcakh-kartofel-i-luk-prodaiut-s-limuzina-lincoln/
  W Kijowie mieszkańcy jednego z bloków zemścili się na sąsiedzi który notorycznie parkował na trawniku przed budynkiem, paląc „narzedzie zbrodni” czyli jego samochód;
  https://kiev.strana.ua/325105-kievljaninu-sozhhli-avto-iz-za-toho-chto-on-parkovalsja-na-hazone-video.html
  W Odessie policja przy wsparciu straży pożarnej wzieła „szturmem” jedną z restauracji która działała nic sobie nie robiąc z wprowadzonego w mieście „lockdown’u”;
  https://odessa.strana.ua/325089-karantin-v-ukraine-v-odesskom-kafe-klienty-ustroili-vecherinku.html

  Polubione przez 3 ludzi

 3. Niemiecki ‚Bild am Sonntag” odkrył „haniebna zdradę’ na okrętach podwodnych wchodzących w skład niemieckiej floty wojennej, informujac ze znajdują się na nich urządzenia nawigacyjne wyprodukowane przez jedną z rosyjskich kompanii. Podobno współpraca z firmą z Petersburga „Transas” miała zacząć się jeszcze w 2005 roku za czasów gdy kanclerzem był Gerhard Schroder;
  https://iz.ru/1143325/2021-03-28/bild-uznala-o-rossiiskikh-ustroistvakh-na-nemetckikh-podlodkakh

  Polubione przez 3 ludzi

 4. Epidemia koronawirusa na świecie. „Potworny czyn” reżimu w Belgradzie, który ogłosił ze w dniach 27-28 marca w Serbii będa mogli się BEZPŁATNIE zaszczepić się przeciwko koronawirusowi obywatele sąsiednich krajów. Cytat „Podobno długie kolejki ustawiły się przed głównym ośrodkiem szczepień w stolicy Serbii, chętnych głównie z Bośni, Czarnogóry i Macedonii Północnej. Według doniesień medialnych niektórzy cudzoziemcy chcący się zaszczepić przyjeżdżali z całymi rodzinami”;
  https://korrespondent.net/world/4342121-tysiachy-ynostrantsev-pryekhaly-v-serbyui-za-besplatnoi-vaktsynoi

  Polubione przez 3 ludzi

 5. 25 marca ukraiński państwowy koncern zbrojeniowy Ukroboronprom poinformował o zakończeniu remontu 26 bojowych wozów piechoty BMP-1AK dla Wojsk Lądowych Sił Zbrojnych Ukrainy. Prace wykonały, wchodzące w skład Ukroboronpromu, państwowe Żytomierskie Zakłady Pancerne (ŻBZ).
  Pojazdy zostały dostarczone na Ukrainę za pośrednictwem polskiej firmy Wtórplast S.A. jeszcze w 2018 r. Pochodziły z nadwyżek Wojsk Lądowych Sił Zbrojnych Republiki Czeskiej, o czym wówczas nie informowano.
  https://zbiam.pl/eks-czeskie-bmp-1ak-dla-sil-zbrojnych-ukrainy-po-remoncie/
  Komentarz: Jednak czeskie, a nie polskie. Już się obawiałem, że znów dostarczyły nasze kochane „władzunie” pomoc „braciom ze wschodu” za darmo. Tylko dlaczego, żadnej informacji na ten temat nie było ze strony polskiej firmy? I dlaczego wszystko było objęte tak dużą tajemnicą?

  Polubione przez 3 ludzi

  • „I dlaczego wszystko było objęte tak dużą tajemnicą?”- bo teraz takie mroczne czasy nastały. Wyobraź sobie, że nawet to, ile kotów ma na stanie kaczelnik, jest ściśle strzeżoną tajemnicą państwową.

   Pozdrawiam.

   Polubione przez 3 ludzi

 6. Dla zainteresowanych, artykuł o fali pozwów przeciwko Ukrainie jakie składają w Europejskim Trybunale Praw Człowieka jej obecni i byli obywatele (z republik z Donbasu oraz Krymu). Pozwy dotyczą bezprawnych zatrzymań i przetrzymywań w aresztach bez wyroków sądu, tortur, prześladowań politycznych, a także ekonomicznych w postaci niewypłacania należnych (bo wypracowanych) świadczeń mieszkańcom „terytoriów niekontrolowanych” (emerytur). Jeden z najbardziej bulwersujących przypadków, a który pojawił sie w raporcie trybunału, to sprawa ukrainskiej dziennikarki z Odessy oskarżonej przez SBU o ‚separatyzm” i wtrąconej w kwietniu 2015 roku do aresztu. Kobieta przetrzymywana była w skandalicznych warunkach „w celi o powierzchni 7 metrów kwadratowych, z dwoma innymi więźniami. Warunki sanitarne były fatalne. Brakowało żywnosci a ta którą podawano nie spełniała podstawowych norm higienicznych. Kilkakrotnie umieszczano ją w „poczekalni”, w której przetrzymywano ją przez ponad osiem godzin w niskiej temperaturze i bez podstawowych udogodnień”.
  W takich warunkach urodziła dziecko, które jak się okazało było ciężko chore, częściowo z powodu warunków w jakich przetrzymywano jego matkę, której po porodzie nie pozwolono jej z nim zostać. Gehenna dziennikarka zakończyła się w czerwcu 2016 roku, gdy wraz z innym więźniem, wymieniono ją na ukraińskich więźniów z Rosji. Niestety dziecko dziennikarki zmarło w Rosji 2019 roku;
  Są i pierwsze wyroki niekorzystne dla Ukrainy, m.in zasądzenie 19 tys. euro odszkodowania dla działaczki komunistycznej z Charkowa, również oskarżonej przez SBU o ‚separatyzm”;
  https://strana.ua/articles/analysis/325018-kak-hrazhdaninu-ukrainy-podat-zhalobu-v-espch.html

  Polubione przez 4 ludzi

 7. „Haniebna zdrada” z ‚Financial Times”, czyli „Zachodnie sankcje doprowadziły Rosję do konserwatywnej stabilności i wzmocniły ją, pisze Financial Times.
  Sankcje za okupację Krymu przekonały prezydenta Rosji Władimira Putina o potrzebie zachowania ekonomicznej ochrony i izolacji, a Rosja wyszła z kryzysowej pandemii 2020 roku przy najniższym zadłużeniu publicznym wśród innych krajów rozwijających się. Jeśli wcześniej Rosja była jednym z krajów najbardziej narażonych na kryzysy, to teraz jest jednym z najbardziej stabilnych, zauważa gazeta”;
  https://korrespondent.net/world/russia/4342245-sanktsyy-sdelaly-rossyui-sylnee-Financial-Times
  https://www.ft.com/content/8ba328f7-f002-439e-a19b-c0839b649dde

  Polubione przez 3 ludzi

Możliwość komentowania jest wyłączona.