Wojna domowa na Ukrainie 01.04.2021r.- 2109 dzień od nowego rozejmu.


Niemy krzyk”– dzień 379.

Trójstronna Grupa Kontaktowa ds. uregulowania sytuacji w Donbasie przeprowadziła wczoraj negocjacje w formie wideokonferencji.

Pełnomocniczka DRL, minister spraw zagranicznych Natalya Nikonorova podsumowała wyniki posiedzenia Grupy Kontaktowej ds. bezpieczeństwa, aspektów politycznych i humanitarnych.

„Pan Krawczuk wezwał uczestników do uzgodnienia pewnego sformułowania, które powinno rzekomo potwierdzać zaangażowanie stron w środki wzmacniające zawieszenie broni od określonej daty i godziny. Przede wszystkim Ukraina musi ostatecznie dostosować publikację na stronie internetowej resortu obrony, która przeszła dziwne metamorfozy, w szczególności była wielokrotnie usuwana i pojawiła się kolejna wersja.

Kolejnym i kluczowym krokiem powinno być przeprowadzenie ukraińskiej strony postępowania w sprawie zabójstwa mieszkańca Aleksandrowki przez snajpera USZ, o którym mowa w czwartym akapicie środków, i wysłanie stosownego zawiadomienia koordynatorce p. Grau, o wynikach postępowania i zastosowaniu sankcji dyscyplinarnych wobec wszystkich zaangażowanych w tę zbrodnię wojenną”– skomentowała przebieg spotkania Grupy Kontaktowej ds. Bezpieczeństwa Natalia Nikonorowa.

Także podczas spotkania Grupy Kontaktowej ds. politycznych strona ukraińska ponownie sięgnęła po taktykę zwlekania z negocjacjami.

„Dziś usłyszeliśmy zapowiedź szefa delegacji ukraińskiej, że podjął decyzję o powołaniu pewnego doradcy do ‚konsultacji z przedstawicielami Donbasu’. Jednocześnie pan Krawczuk nie był w stanie odpowiedzieć na żadne z naszych absolutnie zrozumiałych i logicznych pytań po takiej jego deklaracji: jakie będą uprawnienia tego doradcy, jakie będą jego funkcje, w jaki sposób i jakie zadania ma wykonywać. nasza interakcja z tym doradcą?

Szef delegacji ukraińskiej starał się wytłumaczyć swój pomysł tym, że w Pakiecie działań znalazło się sformułowanie ‚konsultacje z przedstawicielami ORDLO’ (Oddzielnych Rejonów Donieckiej i Ługańskiej Obłasti- dopisek mój) [1]. Przypomnieliśmy jednak Leonidowi Makarowiczowi, że we wspomnianym przez niego dokumencie słowu ‚konsultacje’ nieodmiennie towarzyszy słowo ‚porozumienie’ w ramach Grupy Kontaktowej. Tak więc, jeśli Ukraina wprowadzi doradcę do ‚konsultacji’, to on również powinien mieć uprawnienia do uzgadniania porozumień osiągniętych podczas negocjacji, i to nie z nieznanymi osobami wybranymi przez Kijów, ale z rzeczywistymi przedstawicielami Donbasu”– oświadczyła Natalia Nikonorowa, która następnie wezwała mediatorów procesu negocjacyjnego do zwrócenia szczególnej uwagi na posunięcie, które próbuje przeprowadzić Ukraina: jej przedstawiciele świadomie dokładają wszelkich starań, aby wyrównać istniejący format i znaczenie Grupy Kontaktowej, wypychając republiki z procesu negocjacyjnego.

„Wszystkie inicjatywy Kijowa i zachowanie ukraińskich negocjatorów na platformie mińskiej mają na celu wyłącznie pogłębienie zastoju w pracach Grupy Kontaktowej, która jest prezentowana pod pozorem realizacji porozumień mińskich”– powiedziała szefowa Ministerstwo Spraw Zagranicznych DRL.

Dlatego też i wczorajsza dyskusja o kwestiach humanitarnych w ramach rundy negocjacyjnej nie przyniosła pozytywnych rezultatów.

„Z sesji na sesję zadajemy stronie ukraińskiej te same pytania, na które Kijów do tej pory nie zadał sobie trudu aby na nie odpowiedzieć. Po pierwsze, wielokrotnie zadajemy pytanie, kiedy wreszcie zostanie zakończone proceduralne ‚oczyszczanie’ tych 50 osób, które zostały zwolnione w ramach procesu wymiany, ale które nadal są ścigane na Ukrainie. Wiemy, że od miesiąca na stole prezydenta Ukrainy leżą dokumenty dotyczące realizacji tego ‚oczyszczania’. Oznacza to, że tylko jeden podpis oddziela się od rzeczywistego postępu w tym kierunku, kiedy wszystkie inne prace przygotowawcze zostały już zakończone. A to doskonale ilustruje, kto dokładnie sprzeciwia się zwolnieniu tych obywateli od ścigania karnego i nie stara się wypełniać zobowiązań Ukrainy.

Po drugie, kiedy władze ukraińskie zaczynają przepuszczać pomoc humanitarną przez punkt kontrolny Jelenowka-Nowotroickoje, a przynajmniej kiedy wyjaśniają nam, dlaczego Kijów uważa, że ​​przepuszczanie ludzi przez ten punkt kontrolny jest bezpieczne, a towarów jest niebezpieczne.

Niemniej od czasu do czasu kwestie te są jawnie i uparcie ignorowane przez ukraińskich negocjatorów bez żadnego wyjaśnienia”– powiedziała Natalia Nikonorowa.

Kolejne spotkanie Grupy Kontaktowej ds. Rozwiązania konfliktu w Donbasie odbędzie się 14 kwietnia.

[1]. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8_%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9.

*

Przewodniczący OBWE zapowiedział przedłużenie mandatu misji obserwacyjnej w Donbasie o kolejny rok.

Przewodnicząca OBWE- szwedzka minister spraw zagranicznych Ann Linde, z zadowoleniem przyjęła decyzję Stałej Rady Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie o zatwierdzeniu budżetu i przedłużeniu mandatu Specjalnej Misji Obserwacyjnej OBWE na Ukrainie do 31 marca 2022 r. 

Informacja o tym fakcie została zgłoszona wczoraj w kwaterze głównej misji:

„Z zadowoleniem przyjmuję osiągnięcie konsensusu w sprawie budżetu i mandatu największej operacji monitorującej OBWE- Specjalnej Misji Obserwacyjnej na Ukrainie” – powiedziała Linde. 

Obecny mandat SMM OBWE zakończył się 31 marca. Państwa członkowskie tej organizacji od kilku tygodni pracują nad konsensusem w sprawie odnowienia mandatu, ale przedstawiciele jednego kraju poinformowali, że nie otrzymali jeszcze odpowiednich instrukcji od swojego rządu.

Według Linde misja obserwacyjna odgrywa kluczową rolę w wysiłkach „na rzecz rozwiązania konfliktu poprzez monitorowanie i raportowanie stanu bezpieczeństwa na Ukrainie”.

OBWE (Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie) jest największą regionalną organizacją bezpieczeństwa na świecie. Zrzesza 57 krajów zlokalizowanych w Europie, Ameryce Północnej i Azji Środkowej. Każdego roku jedno z uczestniczących państw sprawuje przewodnictwo w OBWE pod kierownictwem ministra spraw zagranicznych tego kraju jako urzędującego przewodniczącego. W tym roku Szwecji przewodniczy Ann Linde.

Misja OBWE rozpoczęła swoją działalność na Ukrainie 21 marca 2014 r. po wystosowaniu apelu w tej sprawie. Decyzję o jego utworzeniu poparło wszystkie 57 uczestniczących krajów. Misja obejmuje około tysiąca obserwatorów. Siedziba główna znajduje się w Kijowie, ale są też biura w Doniecku i Ługańsku. Mandat misji podlega corocznemu odnowieniu.

A na froncie w Donbasie, na jego ługańskim odcinku Ukraińskie Siły Zbrojne ostrzeliwały bezzałogowy statek powietrzny (UAV) Specjalnej Misji Obserwacyjnej OBWE, który wykonywał lot zwiadowczy w okolicy miejscowości Szczastie.

Poinformowała o tym służba prasowa Wydziału Milicji Ludowej ŁRL:

„Żołnierze 80 brygady pod dowództwem zbrodniarza wojennego (płk. Władimira) Szworaka, aby nie dopuścić do ujawnienia sprzętu zaobserwowanego wcześniej na ulicy Szewczenki w miejscowości Szczastie, a także odebrania obiecanej przez dowództwo OPS nagrody za zniszczenie UAV SMM OBWE ostrzelała drona misji lecącego w pobliżu linii rozgraniczenia w kierunku osiedla Szczastie- Wiesiełaja Góra”.

Służba prasowa ML ŁRL odnotowała, że ​​„w wyniku trafienia pociskiem dron został zestrzelony.

„Aby wesprzeć misję międzynarodową, wojskowi Milicji Ludowej zorganizowali poszukiwania zestrzelonego przez wroga UAV”– dodało ministerstwo obrony.

Milicja Ludowa ŁRL odnotowała także obecność żołnierzy ukraińskich formacji zbrojnych w rejonie wycofywania sił i sprzętu w rejonie Zołotoje.

„Na dawnych pozycjach Ukraińskich Sił Zbrojnych w strefie wycofania sił i środków w pobliżu osady Zołotoje odnotowano obecność dwóch żołnierzy 92 brygady Ukraińskich Sił Zbrojnych”- napisano w komunikacie dowództwa ML ŁRL

Ukraińskie formacie zbrojne rozmieściły także pojazdy opancerzone w obszarach mieszkalnych wsi Oriechowo i Krymskoje.

„Na obszarze odpowiedzialności 14 brygady odnotowano obecność dwóch bojowych wozów piechoty w strefie mieszkalnej wsi Oriechowo i jednego bojowego wozu piechoty we wsi Krymskoje”– poinformowała służba prasowa Wydziału Milicji Ludowej ŁRL.

Milicja Ludowa przypomniała, że ​​rozmieszczenie broni i sprzętu wojskowego przez kijowskie formacje zbrojne w osadach stanowi naruszenie trzeciego akapitu Dodatkowych Środków zapewniających zawieszenie broni i kontrolowanie jego przestrzegania.


A w odniesieniu do donieckiego odcinka frontu, zastępca szefa Departamentu Milicji Ludowej DRL Eduard
Basurin poinformował o nowych faktach użycia przez wojsko kijowskie symboli WCKiK do dostarczania amunicji.

„Pojazd Ził-131 z oznaczeniem WCKiK ponownie został zauważony przez nasz wywiad: 29 marca na stanowiskach batalionu piechoty morskiej 36 brygady i 30 marca w rejonie odpowiedzialności 16 batalionu 58 brygady w pobliżu wiosek Szirokino i Wodianoje. W tym względzie nie wykluczamy nasilenia prowokacji ogniowych ze stanowisk bojowników na kierunkach donieckim i mariupolskim”– powiedział Basurin.

Po raz pierwszy DML DRL poinformował o takim fakcie w poniedziałek 29 marca, kiedy to należąca do USZ ciężarówka z oznaczeniem WCKiK została zauważona w pobliżu stanowisk armii kijowskiej na północny zachód od Doniecka. Basurin prosi Specjalną Misję Monitorującą OBWE, aby nie ignorowała tej prowokacji.

Poza tym, według wczorajszego raportu SMM OBWE, na donieckim odcinku frontu, obserwatorzy odnotowali następujące naruszenia przez USZ:

– ️ 27 marca na polu około 6 km na południe od miejscowości Priszczewik UAV bliskiego zasięgu należący do SMM OBWE ponownie zauważył około 90 min przeciwpancernych.

Ponadto obserwatorzy odnotowali obecność sprzętu USZ poza wyznaczonymi miejscami składowania, w strefie bezpieczeństwa, w tym w pobliżu osiedli oraz bezpośrednio na terenach mieszkalnych:

– ️ 3 nieokreślonego typu czołgi na obiekcie w pobliżu strefy mieszkalnej w miejscowości Konstantinowka, gdzie zgodnie z obserwacjami z powietrza wykryto również obecność 7 nieokreślonego typu opancerzonych wozów bojowych,


– ️ 1 działo przeciwlotnicze ZU-23 w pobliżu n. Lebedinskoje.

Poza tym, USZ w dniu wczorajszym 1 raz naruszyły warunki rozejmu prowadząc o godzinie 18:10, z kierunku Piasków w stronę terenu byłego serwisu „Volvo-Centru”- na północno-zachodnich obrzeżach Doniecka, przy użyciu ręcznego granatnika przeciwpancernego RPG-7 (2 granaty), oraz 1 naruszyły warunki Dodatkowych Środków, dokonując o godzinie 12:20, na swoich rubieżach bojowych znajdujących się także w pobliżu Piasków, dwóch nieokreślonych eksplozji ładunków wybuchowych.


Tym sposobem, w wyniku ukraińskiego ostrzału na terytorium DRL w dniu wczorajszym spadły 2 granaty.

Natomiast na ługańskim odcinku frontu, w ciągu minionej doby, USZ dwa razy naruszyły warunki zawieszenia broni.

Ostrzelane został rejon Zołotoje-5 i wieś Gołubowskoje, przy użyciu automatycznego granatnika AGS-17 i ciężkiej broni maszynowej.

*

Poniżej jeszcze raport za ostatnią dobę, sporządzony przez centrum prasowe ukraińskiego sztabu generalnego prowadzącego operację pacyfikacyjną przez połączone siły (Операція об’єднаних сил / Joint forces operation- OOS/JFO) ukraińskich formacji zbrojnych w Donbasie, na temat aktualnej sytuacji wzdłuż linii frontu:

Операція об’єднаних силп/Joint forces operation.

8 min.

„Ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 1 квітня 2021 року.

Сала Україні!

Протягом минулої доби, 31 березня, в районі проведення операції Об’єднаних сил збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», неподалік населених пунктів ПІСКИ та ВОДЯНЕ, що на Приазов’ї, окупанти відкривали вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», поблизу населених пунктів СВІТЛОДАРСЬКЕ, ЛУГАНСЬКЕ та ЗОЛОТЕ-4 загарбники обстрілювали наші позиції із автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає.

Українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань Російської Федерації на тимчасово окупованій території.

Після завершення засідання Тристоронньої контактної групи, в ході якого окупантами не були підтримані мирні ініціативи української сторони, найманцями Російської Федерації здійснено низку провокацій уздовж усієї лінії розмежування.

Крім того, окупанти активізували роботу з дообладнання старих та облаштування нових оборонних позицій. 31 березня, передовими підрозділами Збройних Сил України, зафіксовано виконання інженерних робіт збройними формуваннями Російської Федерації і створення нових укріплень в напрямку лінії розмежування на околиці КАЛИНІВКИ, що на тимчасово окупованій території Донецької області.

Вищезазначені факти свідчать про те, що представники російсько-окупаційних військ продовжують порушувати раніше досягнуті домовленості.Наголошуємо, Збройні Сили України неухильно дотримуються досягнутих домовленостей щодо припинення вогню та є послідовними у виконанні взятих на себе зобов’язань.

Станом на 7 годину ранку, 1 квітня, зафіксовано 3 обстріли з боку російсько-окупаційних військ. Зокрема, неподалік СВВІТЛОДАРСЬКА ТА ЗОЛОТЕ-4 противник відкривав вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів, а поблизу селища НОВГОРОДСЬКЕ –зі стрілецької зброї.

Українські військовослужбовці й надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню.

Сала Україні!

ПІДСУМКИ ЗА МИНУЛУ ДОБУ.

У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони.

Впродовж доби підрозділами поліції зведених загонів перевірено 4889 транспортних засобів, 4835 осіб, з яких 4302 по Інформаційному центру. До територіальних підрозділів на причетність до Збройних формувань Російської федерації та її найманців доставлялась 1 особа. Виявлено 87 адміністративних правопорушень.

За вказаний період поліцейськими розкрито 19 злочинів.

Минулої доби через контрольний пункт в’їзду-виїзду «Станиця Луганська» на тимчасово окуповану територію України прослідувало 1014 осіб, на підконтрольну Україні територію прибуло 795 осіб.

Сала Україні!

https://www.facebook.com/pressjfo.news/

***

Na zakończenie kilka aktualnych filmów:

***

©Powyższy tekst jest chroniony prawem autorskim. 

Wykorzystanie, jego części lub całości, tylko pod warunkiem podania linku do źródła.

51 uwag do wpisu “Wojna domowa na Ukrainie 01.04.2021r.- 2109 dzień od nowego rozejmu.

 1. Kolejny „njus” z „juesej” i kolejna masakra. Tym razem w Orange w Kalifornii gdzie w strzelaninie w kompleksie biznesowym zginęły cztery osoby, w tym dziecko. Mężczyzna który ma być odpowiedzialny za zabójstwa, został postrzelony przez policje i trafił do szpitala;
  https://strana.ua/news/325813-v-ssha-v-shtate-kalifornija-muzhchina-ubil-chetverykh-chelovek-sredi-nikh-byl-rebenok.html
  https://www.nbcnews.com/news/us-news/multiple-people-killed-southern-california-shooting-n1262702

  Polubione przez 3 ludzi

 2. Pojawiły się szczegóły raportu Departamentu Stanu USA na temat łamania praw człowieka na Ukrainie. W raporcie tym m.in zarzucono że na ‚wolnej i demokratycznej” Ukrainie dochodzi do stosowania tortur przez policje oraz w więzieniach i aresztach, bezprawnych zatrzymań, a także zabójstw politycznych. Skrytykowano także wyroki wydawane przez ukraińskie sądu i (o dziwo!) zauważono nawet ze cześć z nich zapadła z powodów politycznych. Krytyce poddano takze ataki na wolność wypowiedzi i mediów na Ukrainie, w tym blokowanie dostępu do mediów, a także działalność niesławnego portalu „Mirotworec”;
  https://strana.ua/news/325804-doklad-hosdepa-po-pravam-cheloveka-v-ukraine-2021-podrobnyj-analiz.html

  Polubione przez 3 ludzi

 3. Tymczasem szef ukraińskiego resortu finansów Marczenko pożalił się w ukromediach na „niekomfortowe odczucia” w zwiazku z wstrzymywaniem udzielenia kolejnych kredytów Ukrainie przez MFW. Cytat „Już teraz czujemy się niekomfortowo. Tak było w zeszłym roku. Koniec 2020 roku był bardzo trudny, ale udało nam się uzgodnić parametry budżetu na 2021 roku i pozyskać pomoc finansową z UE. W tym celu w listopadzie rozmawialiśmy o budżecie z naszymi partnerami codziennie przez dwa tygodnie.
  One (fundusze z MFW – red.) są przewidziane w budżecie, nie mamy możliwości uzyskania dochodu z innego źródła. Program MFW jest naszym podstawowym scenariuszem” (czyli oparli budżet na kredytach o których nawet nie mają pewności że je dostaną);
  https://www.epravda.com.ua/rus/news/2021/03/31/672498/

  Polubione przez 5 ludzi

 4. Ukraińsko – izraelski analityk i „ukropatriota” Salomon Mann skrytykował ostatnie „wynurzenia” szefa Sztabu generalnego Ukrainy Chomczaka, o tym ze ukraińska armia jest gotowa do ataku na republiki z Donbasu, ale że doprowadzi to do wielu ofiar cywilnych. Według Manna wypowiedź ta jest nie tylko ze nieprzemyślana, ale wręcz głupia ponieważ „Wyjaśnienie generała Chomczaka o możliwych dużych ofiarach wśród ludności cywilnej jest tylko darem dla Rosji, która w ten sposób otrzymała od Ukrainy potwierdzenie prawa do „humanitarnej inwazji” – i to w ramach prawa międzynarodowego”;
  https://replyua.net/blog/solomon-mann/247950-obozrevatel-zayavlenie-homchaka-podarok-dlya-rossii-kotoraya-takim-obrazom-poluchila-raspisku-ukrainy-na-pravo-gumanitarnogo-vtorzheniya.html

  Polubione przez 4 ludzi

 5. Ukraińska codzienność. Pojawiły się szczegóły wczorajszej eksplozji granatu w jednej z miejscowosci obwodu lwowskiego w wyniku której zginął mężczyzna. Okazał się być on, co było do przewidzenia, „weteranem ATO”, a granat miał znajdować się w kieszeni jego spodni, dlatego też policja oprócz wersji o samobójstwie bada takze czy nie był to nieszczęśliwy wypadek…
  https://zaxid.net/na_lvivshhini_kolishniy_uchasnik_ato_pidirvavsya_na_granati_u_sebe_vdoma_n151665W Rubiżne (obwód ługański pod kontrolą Kijowa) meżczyzna rzucił w policjantów granatem, a następnie uciekł. Nie ma informacji, czy granat eksplodował ani czy ktoś został ranny. Mężczyznę udało się zidentyfikować i okazało się ze był on już sądzony wcześniej za podobny czyn;
  https://korrespondent.net/ukraine/4343581-v-luhanskoi-oblasty-muzhchyna-brosyl-hranatu-v-polytseiskykh

  Polubione przez 1 osoba

  • Wieś i małe miasteczka wymierają. Młodzi wyjechali za pracą do większych miast lub zagranicę. Infrastruktura techniczna jest w opłakanym stanie, ba wiele prywatnych domów po prostu rozsypuje się ze starości. I jak to sami mieszkańcy opowiadają nawet perspektyw brak.

   Polubione przez 4 ludzi

 6. Afera z wyborami uzupełniającymi do Rady Najwyższej Ukrainy w jednym z okręgów wyborczych w obwodzie iwano-frankowskim, gdzie już piąty dzień trwa „liczenie” głosów, a dwaj głowni oponenci w otoczeniu swoich zwolenników (jeden z proprezydenckiego ugrupowania „Sługa Narodu”) już ogłosili swoje zwycięstwo;
  https://strana.ua/news/325858-dovybory-v-radu-pochemu-zatjahivaetsja-pereschet-holosov-na-87-okruhe.html
  Pojawiła się informacja że siedzibę okręgowej komisji wyborczej w której cały czas trwa „liczenie” głosów, otoczyli funkcjonariusze „specnazu”;
  https://korrespondent.net/ukraine/4343691-na-prykarpate-spetsnaz-okruzhyl-pomeschenye-okruzhkoma

  Polubione przez 4 ludzi

 7. W temacie gazowym. Gazociąg „Nord Stream 2” znowu układają dwa statki, czyli „Fortuna” i „Akademik Czerski” który przybył na miejsce z portu w Kaliningradzie;
  https://korrespondent.net/business/companies/4343406-sp-2-k-mestu-dostroiky-prybylo-vtoroe-sudno
  Z kolei operator gazociągu ‚NS2″ poinformował o pojawianiu się w „niebezpiecznie bliskiej odległości” miejsca układania gazociągu okrętów i samolotów wojskowych. Między innymi nad statkiem układajacym rury gazociągu regularnie przelatuje na małej wysokości polski samolot PZL-Mielec М-28В1 Rbi, pojawia się takze polski okręt wojenny oraz niezidentyfikowany okręt podwodny;
  https://korrespondent.net/business/companies/4343736-operator-sp-2-zaiavyl-o-voennykh-provokatsyiakh

  Polubione przez 4 ludzi

 8. W temacie wstępniaka szefa
  Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow oświadczył, że ci, którzy będą próbowali rozpętać nową wojnę w Donbasie, mogą zniszczyć Ukrainę – podała agencja TASS.
  – Prezydent Federacji Rosyjskiej Władimir Putin powiedział nie tak dawno temu, ale to oświadczenie jest nadal aktualne, że ci, którzy będą próbowali rozpętać nową wojnę w Donbasie, zniszczą Ukrainę – powiedział Siergiej Ławrow w rosyjskiej telewizji.
  https://www.rp.pl/Konflikt-na-Ukrainie/210409944-Lawrow-przestrzega-przed-nowa-wojna-w-Donbasie-Zniszczy-Ukraine.html

  Polubione przez 3 ludzi

 9. Dzisiaj co prawda prima aprilis, ale to chyba prawda

  Uwolniono mężczyznę, którego więziono przez trzy lata, by przywłaszczyć jego mieszkanie w Kijowie – poinformowała w czwartek kijowska policja. W domu, w którym znaleziono mężczyznę, był też inny kijowianin, który także mógł być więziony – dodano.

  https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2021-04-01/ukraina-wiezili-mezczyzne-trzy-lata-zeby-przywlaszczyc-jego-mieszkanie/

  Polubione przez 3 ludzi

 10. W temacie rewelacji o szczepieniach we Lwowie (mania zapodał newsa).
  40 pracowników firmy należącej do żony jednego z deputowanych do parlamentu Ukrainy zostało zaszczepionych przeciw Covid-19 poza kolejnością – podaje w czwartek Radio Swoboda. To nie jedyny przypadek nadużyć podczas kampanii szczepień – uważa Serhij Mytkałyk z Antykorupcyjnego Sztabu.
  „Mamy informację o tym, że we Lwowie zaszczepiło się ok. 50 managerów z firm IT. Wyjaśniają, że to resztki z partii szczepionek. Sprawdzamy te dane, czy naprawdę to były resztki z partii szczepionek, czy przywieziono je specjalnie dla nich” – wskazał szef Antykorupcyjnego Sztabu.
  https://radio.opole.pl/104,399048,ukraina-media-firma-zony-deputowanego-zaszczepil

  Polubione przez 3 ludzi

 11. Przepychanki dyplomatyczne trwają
  Eskalacja konfliktu w Donbasie na wschodzie Ukrainy potrzebna jest prezydentowi Rosji Władimirowi Putinowi do „targowania się” z nową administracją USA – uważa były szef MSZ w Kijowie Pawło Klimkin. Dodał, że zaostrzenie konfliktu jest świadome i Putin chce na tym skorzystać.
  https://www.wnp.pl/rynki-zagraniczne/ukraina-byly-szef-msz-putinowi-potrzebna-eskalacja-w-donbasie-do-targowania-sie-z-usa,460029.html

  Polubione przez 3 ludzi

 12. Tymczasem panika w Kijowie narasta. Ukraiński wywiad alarmuje że koncentrowanie rosyjskich sił zbrojnych przy granicy z Ukraina to przygotowania do przeprowadzenia „operacji pokojowej” która ma być motywowana ochrona obywateli FR mieszkającymi na terytoriach republik z Donbasu (czyli „terytoriów niekontrolowanych” według Kijowa);
  https://strana.ua/news/325900-rossija-planiruet-sprovotsirovat-ukrainu-na-ohon-po-protivniku-na-donbasse.html

  Polubione przez 3 ludzi

 13. Dla zainteresowanych, artykuł o „wielkiej drace” w stolicy Gruzji gdzie z wizyta pojawił sie rosyjski dziennikarz Władimir Pozner (zresztą pochodzenia „bezcennego” i posiadającego paszport USA) a któremu „powitanie” urządzili „szczerzy gruzińscy patrioci” (jako „agentowi Kremla”) w związku z czym „podziękował” on za taką „gościnę” i opuścił Gruzję. Okazuje się że za całą ‚spontaniczna akcją” w Tbilisi stoi ‚Micho” Saakaszwili, o co oskarżył go m.in premier Irakli Garibaszwili zarzucając mu także ze chce w ten sposób zniszczyć wizerunek Gruzji jako państwa przyjaznego i goscinnego;
  https://strana.ua/news/325890-pozner-v-tbilisi-kak-i-za-chto-eho-atakovali-pochemu-obvinili-saakashvili-reaktsija-hruzii-i-moskvy.html
  Rosja tymczasem odradziła swoim obywatelom wyjazdy do Gruzji poniewaz mogę być dla nich „niebezpieczne”, co może znowu (bo już kiedyś Rosja zrobiła to samo) bardzo boleśnie odbić się na gruzińskiej gospodarce opartej m.in na turystyce…
  https://tass.ru/obschestvo/11047969

  Polubione przez 3 ludzi

 14. W oczekiwaniu na „fuhrera”, czyli nowe badanie ukraińskiej opinii publicznej pokazało że zdecydowana większość Ukrainców, 84% wśród badanych, chciałaby by w państwie zaprowadzono (w końcu) porządek nawet gdyby oznaczało to ograniczenie ich swobód obywatelskich. Jest to podobno najwyższy taki wskaźnik od 2017 roku;
  https://censor.net/ru/news/3256945/zapros_na_poryadok_v_ukraine_dostig_samogo_vysokogo_urovnya_s_2017_goda_84_opros_reyitinga_infografika

  Polubione przez 3 ludzi

 15. Nas szczepią ”Astrą ze necą” z łaciny ”Zabij gwiazdy”.
  Ukrainców zaś szczepią indyjskim Covi shield –
  Ukrytą tarczą – plackiem, czyli ,,krowim gównem”

  Poniżej parę linków na temat osiągnięć indyjskiej medycyny w leczeniu koronawirusa

  https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2020-03-06/suszone-krowie-placki-lekiem-na-koronawirusa-medycyna-indyjska-stawia-czola-epidemii/
  https://strajk.eu/koronawirus-w-azji-w-indiach-pija-krowi-mocz-gdzie-indziej-nie-ma-zagrozenia/
  https://www.radio.bialystok.pl/felieton/index/id/188542

  Polubienie

Możliwość komentowania jest wyłączona.