Wojna domowa na Ukrainie 02.04.2021r.- 2110 dzień od nowego rozejmu.


Niemy krzyk”– dzień 380.

30 marca, odbyła się kolejna runda negocjacyjna grupy roboczej ds. bezpieczeństwa w formule wideokonferencji.

Całe spotkanie poświęcone było problemom w realizacji najważniejszego punktu porządku obrad- zawieszeniu broni i Dodatkowym Środkom go wzmacniającym, podczas którego strony negocjacji omówiły stan bezpieczeństwa, w szczególności wskazując dane o naruszeniach reżymu zawieszenia broni (NRZB) i jego konsekwencje.

Według przedstawicielstwa DRL we Wspólnym Centrum Kontroli i Koordynacji (WCKiK) oraz w Trójstronnej Grupie Kontaktowej (TGK), w okresie od 16 marca do 30 marca liczba naruszeń zawieszenia broni wyniosła 63 epizody, czyli prawie identycznie jak w poprzednim podobnym okresie. Najwięcej naruszeń odnotowano na południowym odcinku frontu- 33 NRZB, w Doniecku i na jego obrzeżach- 19 i 11- w rejonie Gorłowki.

Tak więc, w tym okresie odnotowano:

– 7 przypadków użycia moździerzy kal. 120 mm, z których wystrzelono 59 min,

– 8 przypadków użycia moździerzy kalibru 82 mm, z których wystrzelono 54 miny na terytorium DRL.

Oficjalny przedstawiciel DRL w TGK, Aleksiej Nikonorow zwrócił uwagę, że prawie codziennie USZ ostrzeliwały miasta i osady na terytorium DRL.

Przypadek Aleksandrowki:

„22 marca na dziedzińcu swojego domu doszło do przerażającego cynizmu i umyślnego zabójstwa starszego cywila dokonanego przez snajpera USZ. Tego samego dnia, po wynikach postępowań prowadzonych przez przedstawicielstwo DRL przy WCKiK, przesłano oficjalne zawiadomienie o tym fakcie do SMM OBWE z prośbą o pomoc w uzyskaniu odpowiedniego postępowania ze strony ukraińskiej z informacją o ukaranie winnych tej zbrodni wojennej USZ.

Do tej pory nie otrzymaliśmy takich danych. Mamy nadzieję, że przywódcy Kijowa zdają sobie sprawę, że ich zbrodnie przeciwko ludności cywilnej Donbasu nie podlegają przedawnieniu, a zbrodniarze wojenni będą musieli odpowiedzieć za swoje okrucieństwa.

Z kolei przedstawicielstwo DRL w WCKiK prowadziło postępowanie w związku z oświadczeniami strony ukraińskiej o stratach personelu, które miały miejsce na terenie osady Szumy rzekomo w wyniku ostrzału moździerzowego z naszych stanowisk, którego wyniki pełnomocnik DRL przesłał koordynatorowi grupy kontaktowej, zgodnie z ust. 4 aktualnej wersji środków.

Jednak podczas spotkania pan Polakczuk nagle poinformował, że grupa saperów USZ poniosła straty w wyniku ostrzału snajperskiego, co zaskoczyło wielu uczestników spotkania, w tym mediatorów- przedstawicieli Federacji Rosyjskiej i SMM OBWE.

Co spowodowało taką niekonsekwencję w stanowisku strony ukraińskiej i gwałtowną zmianę ujawnienia przyczyn strat w szeregach personelu, obecni nie byli w stanie się dowiedzieć. Być może jutro w ramach prac Grupy Kontaktowej strona ukraińska znajdzie odpowiednie wyjaśnienie, a także zareaguje na informacje przekazane po wynikach postępowania w związku z zarzutami strony ukraińskiej dotyczącego jakoby incydentu jakiego dopuścić się miała ML DRL w rejonie miejscowości Szumy”– o szczegółach spotkania poinformował Aleksiej Nikonorow.

Oficjalny przedstawiciel DRL w TGK zwrócił również uwagę na fakt, że zgodnie z raportami SMM OBWE, obecność zakazanej broni i wyposażenia USZ została odnotowana z naruszeniem linii wycofania i poza składowiskami, co po raz kolejny dowodzi szczególnie „pokojowych” inicjatyw strony ukraińskiej w rozwiązaniu konfliktu.

Dalej, Aleksiej Nikonorow podkreślił, że „strona ukraińska nadal upolitycznia pracę grupy: zamiast konkretyzować i uzgadniać sposoby współdziałania w ramach mechanizmu koordynacji z udziałem WCKiK w jej składzie, aby ustabilizować sytuację na kontaktowej, otrzymywane są całkowicie techniczne propozycje, czy to w związku z odbyciem nadzwyczajnych posiedzeń, czy też, jak to się stało dzisiaj na spotkaniu, w celu potwierdzenia zaangażowania w reżim zawieszenia broni i środki mające na celu jego wzmocnienie.

Jednocześnie ukraińscy negocjatorzy nie wahają się dosłownie targować: ‚Doprowadzimy do zgodności publikację na stronie internetowej naszego resortu obrony, jeśli potwierdzone zostanie zobowiązanie do obecnego zawieszenia broni i środków’. W rezultacie ponad czterogodzinne spotkanie grupy zakończyło się fiaskiem i od dawna potrzebnego postępu” podsumował przedstawiciel Republiki.

Podsumowując, wypowiedzi ukraińskich mediatorów w TGK o ich zamiarach uzgodnienia kolejnego zawieszenia broni to nic innego jak permanentna  kampania PR, mająca na celu zakamuflowanie wojowniczych intencji.

Zamiast wywiązywać się z obowiązujących od 21.07.19r. porozumień o przestrzeganiu reżimu zawieszenia broni na czas nieokreślony, a także o działaniach wzmacniających od 22.07.20r., przedstawiciele władz centralnych z Kijowa ponownie próbują przesunąć uwagę z tematów głównych na zastępcze , które właściwie nic nie zmieniają., bo padają tylko nowe daty i hasła bez pokrycia.

Niestety okazuje się po raz nie wiadomo który, że DRL i strona ukraińska mają zupełnie przeciwstawny sobie stosunek do umów: przedstawiciele DRL proponują mechanizmy rzeczywistego i skutecznego działania na rzecz osiągnięcia pokoju, a „mediatorzy” z Kijowa szukają tylko sposobów na zademonstrowanie niechęci ich realizacji.

Wyznaczanie nowych terminów i szukanie powodów wprowadzenia nowego zawieszenia broni to porażka w procesie negocjacyjnym sprzed dwóch lat. Chodzi o to, że w chwili obecnej należy pilnie skupić się na mechanizmie interakcji między stronami WCKiK w ramach mechanizmu koordynacyjnego, na metodach weryfikacji naruszeń, ich późniejszej eliminacji i postawieniu sprawców przed sądem. W innym przypadku, braku realizacji tego scenariusza, będzie to dowód do dążenia do rozwiązań siłowych przez juntę z Kijowa, z konsekwencją pełnowymiarowego konfliktu zbrojnego na dużą skalę.

Uwzględniając taki scenariusz szykowany wobec republik przez Kijów, siły zbrojne DRL i ŁRL w trybie pilnym przystąpiły do sprawdzania swojej gotowości bojowej, w przypadku ewentualnej agresji USZ na ich terytoria. Proces przechodzenia w stan aktywnej obrony przebiega planowo i sprawnie.

*

A w tym samym czasie, na ługańskim odcinku frontu, Ukraińskie Siły Zbrojne wyposażyły swoje stanowiska bojowe ​​kaponiery w pobliżu budynków mieszkalnych w miejskiej osadzie Mironowski, aby ukryć sprzęt.

Poinformował o tym Iwan Filiponenko, pracownik służby prasowej Departamentu Milicji Ludowej ŁRL:

„W rejonie odpowiedzialności 59 brygady odnotowano, że w dzielnicy mieszkalnej osady Mironowski znajdował się jeden bojowy pojazd pancerny, a także wyposażenie bojowników 11 batalionu piechoty zmotoryzowanej z 59 brygady w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowań mieszkalnych czterech kaponier na wyposażeniu, przykrytych siatkami maskującymi”.

W tym samym rejonie odnotowano obecność dodatkowego bojowego pojazdu opancerzonego w dzielnicy mieszkalnej osady Mironowski.

Poza tym, według wczorajszego raportu SMM OBWE, na donieckim odcinku frontu, obserwatorzy odnotowali następujące naruszenia przez USZ:

– ️ lecącym na trasie w okolicy miejscowości Nikołajewka Wtoraja , dwóm UAV średniego zasięgu należącym do SMM OBWE został zakłócony sygnał GPS.

Ponadto obserwatorzy SMM OBWE odnotowali obecność sprzętu USZ poza wyznaczonymi miejscami składowania, w strefie bezpieczeństwa, w tym w pobliżu osiedli oraz bezpośrednio na terenach mieszkalnych:

– ️ 2 działa samobieżne ( 2S1 „Goździk”, 122 mm) w pobliżu strefy mieszkalnej w miejscowości Nowoolieniewka,

– ️ 5 czołgów T-64 i 1 SAM ( 2K22 „Tunguska”) w pobliżu wsi Timofiejewka,

– ️ 1 BMP-2 na obiekcie we wsi Wierchnietoreckoje,

– ️ 1 BBM w pobliżu miejscowości Awdiejewka,

– ️ 2 BMP-2 na obiekcie w pobliżu strefy mieszkalnej we wsi Zajcewo,

– ️ 1 BBM w pobliżu miejscowości Mironowski,

– ️ 3 BTR-70 w pobliżu miejscowości Nowobachmutowka.

Ponadto, na donieckim odcinku frontu, USZ w dniu wczorajszym o godzinie 06:40 przeprowadziły ostrzał z kierunku Marinki w stronę zabudowań cywilnych w miejscowości Aleksandrowka- koło Doniecka , przy użyciu ciężkiego granatnika przeciwpancernego SPG-9 (6 granatów).


„Dzisiaj żołnierze 3 batalionu 28. brygady na rozkaz zbrodniarza wojennego MARCZENKO ponownie otworzyli ostrzał z SPG-9 w kierunku kwater mieszkalnych osady ALEKSANDROWKA, wystrzeliwując SZEŚĆ granatów. Według wstępnych oględzin, są ofiary wśród ludności cywilnej i szkody w infrastrukturze.
Zwracamy uwagę, że wcześniej 22 marca żołnierze tej samej jednostki przeprowadzili celowy ostrzał snajperski w tym samym kierunku, w wyniku czego zginął tam cywil.
Wzywamy międzynarodowych obserwatorów do zwrócenia uwagi na celowe rażące naruszenie przez Ukrainę istniejących porozumień, demonstrując całkowite lekceważenie porozumień mińskich”-
głosi komunikat oficjalnego przedstawiciela ML DRL.

Kolejne ostrzały, USZ przeprowadziły: o godzinie 16:36, tym razem z kierunku Piasków w stronę Żabunki- na północno-zachodnich przedmieściach Doniecka, przy użyciu moździerza kaliber 120 mm (20 min) i o godzinie 02:02, także przy użyciu moździerza kaliber 120 mm (8 min), z kierunku Gnutowa w stronę wsi Zajczenko- na południowym odcinku frontu.

W sumie, w wyniku wczorajszych ostrzałów ze strony USZ, 3 razy naruszono warunki rozejmu, a na terytorium DRL spadły 34 pociski powodując uszkodzenie jednego domu przy ulicy Gorkiego nr. 58 w miejscowości Aleksandrowka.

Poza ostrzeliwaniem terytorium DRL, USZ w dniu wczorajszym prowadziły intensywnie roboty fortyfikacyjne; o godzinie 12:25 i 19:10 w rejonie Piasków, w tym przy użyciu ładunków okopowych (2 eksplozje). Tym samym 2 razy naruszono warunki Dodatkowych Środków.

Natomiast na ługańskim odcinku frontu, w ciągu minionej doby USZ 1 raz naruszyły „reżim ciszy”.

Ostrzelany został teren wsi Gołubowskoje..

Ogień prowadzony był z automatycznego granatnika sztalugowego AGS-17.


*

Poniżej jeszcze raport za ostatnią dobę, sporządzony przez centrum prasowe ukraińskiego sztabu generalnego prowadzącego operację pacyfikacyjną przez połączone siły (Операція об’єднаних сил / Joint forces operation- OOS/JFO) ukraińskich formacji zbrojnych w Donbasie, na temat aktualnej sytuacji wzdłuż linii frontu:

Операція об’єднаних силп/Joint forces operation.

9 min.

„Ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 2 квітня 2021 року.

Сала Україні!

Російсько-окупаційні війська продовжують вести провокаційні обстріли позицій українських захисників, з метою подальшого звинувачення у порушенні режиму припинення вогню.

Протягом минулої доби, 1 квітня, в районі проведення операції Об’єднаних сил збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню.

Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», поблизу ПІСКІВ, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-го та 120-го калібрів, а біля населених пунктів СТАРОГНАТІВКА, АВДІЇВКА та ВОДЯНЕ, що на Приазов’ї, окупанти обстрілювали позиції наших підрозділів із гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», неподалік ВОДЯНОГО, що на Донеччині, російські найманці застосували у напрямку позицій українських захисників протитанковий ракетний комплекс. Поблизу населених пунктів СВІТЛОДАРСЬКЕ, ЛУГАНСЬКЕ та ЗОЛОТЕ-4 загарбники обстрілювали наші позиції із автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У передмісті селищ ШУМИ та НОВОТОШКІВКА противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

Внаслідок ворожих дій два військовослужбовця зі складу операції Об’єднаних сил отримали поранення.Захисників оперативно доправили до лікувального закладу, де їм надають необхідну медичну допомогу.

Стан поранених – задовільний.На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань Російської Федерації на території ОРДО.Окупанти активізували роботу з дообладнання старих та облаштування нових оборонних позицій. 1 квітня зафіксовано проведення інженерних робіт в лісопосадці поблизу населеного пункту ШУМИ, де представники збройних формувань Російської Федерації облаштовували нові оборонні споруди довжиною 90 метрів у напрямку позицій Збройних Сил України.

Про факти порушень Українська сторона СЦКК оперативно повідомила СММ ОБСЄ.

Вищезазначені факти свідчать про те, що представники російсько-окупаційних військ продовжують порушувати раніше досягнуті домовленості.

Наголошуємо, Збройні Сили України неухильно дотримуються досягнутих домовленостей щодо припинення вогню та є послідовними у виконанні взятих на себе зобов’язань.

Станом на 7 годину ранку, 2 квітня, обстрілів не зафіксовано. Українські військовослужбовці й надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню.

Сала Україні!

https://www.facebook.com/pressjfo.news/

***

Na zakończenie kilka aktualnych filmów:

***
©Powyższy tekst jest chroniony prawem autorskim. 

Wykorzystanie, jego części lub całości, tylko pod warunkiem podania linku do źródła.43 uwagi do wpisu “Wojna domowa na Ukrainie 02.04.2021r.- 2110 dzień od nowego rozejmu.

 1. W temacie „samolikwidacji” ukraińskiego żołnierza, do zdarzenia doszło w pobliżu „frontu” w rejonie Zołotoje w obwodzie donieckim, a całe „towarzycho” było „ujarane trawką”. Zabity to 20-letni mężczyzna;

  https://strana.ua/news/325964-na-donbasse-soldata-vystrelil-sebe-v-holovu-iz-avtomata-pod-kameru.html
  http://dnr-news.com/dnr/56162-dvadcatiletniy-soldat-vsu-vystrelil-sebe-v-golovu-na-glazah-u-sosluzhivcev-posle-upotrebleniya-narkotikov.html
  Ps. Wdrażanie ‚standardów NATO” w „niezwyciężonej armii kijowskiej” postępuje…

  Polubione przez 6 ludzi

 2. Tymczasem potwierdziły się zarzuty operatora gazociągu ‚Nord Stream 2″ o tym ze w pobliżu budowy pojawiają się okręty wojenne innych państw. Cytat „Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych oświadcza, że wbrew twierdzeniom operatora budowy gazociągu Nord Stream 2, Marynarka Wojenna RP nie prowadzi żadnej działalności prowokacyjnej i postępuje zgodnie z prawem międzynarodowym.
  „Marynarka Wojenna RP nie prowadzi żadnej działalności prowokacyjnej i realizuje swoje statutowe zadania zgodnie z prawem międzynarodowym. Samoloty M-28B Bryza regularnie realizują loty patrolowe – rozpoznawcze w rejonie Morza Bałtyckiego”;
  https://kresy.pl/wydarzenia/marynarka-wojenna-rp-o-zarzutach-ze-strony-nord-stream-2-nie-prowadzimy-zadnych-prowokacji/
  A tutaj filmik opublikowany w rosyjskich mediach na których widać jak statek, nazwany polskim, próbuje „staranować” (!), rosyjski statek który układa rury gazociągu (od 1:00 minuty). Podobno doszło do dwóch takich zdarzeń;
  >https://www.youtube.com/watch?v=vW12yZVVSVY
  Ps. TheBill’ą z Warszawy chyba już całkiem odbiło…

  Polubione przez 5 ludzi

 3. Odnośnie „zaostrzenia” sytuacji na Donbasie. Sekretarz stanu we francuskim ministerstwie spraw zagranicznych Clément Beaune stwierdził że nie wierzy by doszło do dalszej eskalacji sytuacji na Donbasie, a także że Francja liczy na szybkie wznowienie rozmów w tzw. formacie normandzkim. Cytat „Nie sądzę, aby doszło do eskalacji sytuacji (na Donbasie – TASS), ale pozostajemy czujni” – powiedział na antenie kanału BFM . „Mamy nadzieję, że dyskusje w formacie normandzkim zostaną wznowione w nadchodzących tygodniach” – powiedział Beaune”;
  https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/11056091

  Polubione przez 4 ludzi

 4. „Haniebna zdrada” Ołeksija Arestowicza, oficera rezerwy, „weterana ATO”, byłego „pomocnika” Poroszenki, a obecnie członka ukraińskiej delegacji w Trójstronnej Grupie Kontaktowej w Mińsku, który podczas występu w ukromediach powiedział ze „POROCHOBOTYZM” to „choroba gorsza od COVID-19” 🙂
  https://strana.ua/news/326030-aleksej-arestovich-schitaet-porokhobotstvo-boleznju-khuzhe-koronavirusa.html

  Polubione przez 5 ludzi

 5. Dla zainteresowanych, artykuł o najwyższych pensjach kijowskich urzędników (tabelka w linku) w 2020 roku. Prowadzi były dyrektor generalny państwowej spółki ‚Naftohaz” Jurij Witrenko, który w końcu ubiegłego roku przeszedł na stanowisko p.o. ministra energetyki, a który zarobił łącznie za cały ubiegły rok prawie 285 mln hrywien. Co ciekawe Prezydent Ukrainy ze swoja pensja zajął dopiero 29 miejsce;
  https://strana.ua/news/325828-rejtinh-zarplat-ministrov-deputatov-silovikov.html

  Polubione przez 5 ludzi

 6. Nas szczepią brytolską AstrąZeneca co z łaciny; ‚Astra ze neca’ oznacza zabijaj gwiazdy.

  Ukraińców szczepią indyjską Covishield co się tłumaczy z j. włoski- covi = ukryć a w j.ang. cow = krowa shield = tarcza, shit = gówno, czyli można powiedzieć, że Ukraińców szczepią ,,Gównem krowy” – ciepłym jeszcze prosto od Świętej Krowy.
  https://mfiles.pl/pl/index.php/%C5%9Awi%C4%99ta_krowa

  A zatem najnowsze wieści z hinduskiej obory – wróć- z Hinduskich Labolatoriów Cowishit’owych.

  Medycyna hinduska daje odpór Epidemii stosując ”Krowie placki” przeciw COVID’owi.
  https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2020-03-06/suszone-krowie-placki-lekiem-na-koronawirusa-medycyna-indyjska-stawia-czola-epidemii/

  Jak doradza ichni guru, najlepsze rezultaty w terapii osiąga się wtedy, gdy to suszone łajno popija się ciepłym jeszcze moczem prosto od krowy.
  https://strajk.eu/koronawirus-w-azji-w-indiach-pija-krowi-mocz-gdzie-indziej-nie-ma-zagrozenia/

  Tak więc, by szczepionka CoviShit była skuteczna , Ukraińcy po zaszczepieniu się, muszą jeszcze przejść pełną hinduską procedurę leczenia Covid ‚Korony.

  Polubione przez 6 ludzi

 7. Wojna propagandowa trwa

  Pojawiają się kolejne artykuły o złym stanie gospodarki ukraińskiej, autorzy tych publikacji nie wprost, niemniej dają do zrozumienia, że naszym „braciom ze wschodu” trzeba pomóc. Dziwne jest też to, że artykuł powstał na podstawie raportu opublikowanego na przełomie 2020/2021 roku.
  https://businessinsider.com.pl/finanse/makroekonomia/ukraina-audyt-gospodarczy-raport-pkb-za-2020-r-i-ruchy-wojsk-rosji/bdrtgh0

  Pan Marcin Wyrwał redaktor z onetu nawet się nie kryguje i wprost nawołuje do pomocy Ukraińcom. Co więcej oskarża rząd w Warszawie o zdradę- w końcu rozmawiają z „przyjaciółmi Putina” Orbanem i byłym wicepremierem Włoch Matteo Salvinim o utworzeniu nowego ugrupowania w Parlamencie Europejskim.
  https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/gdy-ukraina-krwawi-bratamy-sie-z-jej-wrogami-komentarz/zs4x1lw,79cfc278

  Polubione przez 5 ludzi

  • A to się Wyrwał – volksdojcz – przyjaciel UPAiny,

   Niech sobie ją Adolfina weźmie na utrzymanie.
   Przecież ta Banderlandia jej jest i Microna niemiecko-francuskim projektem politycznym.

   EUroniunia dała się ,,wyruchać” Jankesom na tej UPAdlinie.
   Teraz, jako kurwa cwana, swego bękarta na utrzymanie chce podrzucić PISfrajerom.
   A czemu nie? Jak robią jankesom za przydupasa, niech płacą alimenty na bekarta..

   Polubione przez 5 ludzi

 8. Tymczasem nowa afera w kijowskiej „wierchuszce”. Okazało się ze Polina Łysenko, powołana przez prezydenta Ukrainy na stanowisko dyrektora „Centrum Zwalczania Dezinformacji przy Radzie Obrony I Bezpieczeństwa Ukrainy” występowała wcześniej jako ‚Polina Czyż”, współpracowała z Saakaszwilim i Narodowym Antykorupcyjnym Biurem Ukrainy (NABU) oraz była „łączniczką” pomiędzy NABU a Ambasadą USA w Kijowie, miała przekazywać tej placówce informacje na temat śledztw prowadzonych przez urząd (czyli „haki” na ukraiński polityków i biznesmenów). Sprawą takich działań, naruszajcych prawo zajmował sie nawet ukraiński sąd, po złożeniu doniesienia przez ukraińskiego polityka Andrija Derkacza (którego jak wiadomo USA obłożyło sankcjami za ujawnianie „machlojek” Biden’ów na Ukrainie), ale „z wiadomych względów” została ona „zamieciona pod dywan”;
  https://strana.ua/news/326117-polina-lysenko-direktor-tsentra-borby-s-dezinformatsiej-v-proshlom-nosila-familiju-chizh.html

  Polubione przez 5 ludzi

 9. Ukraińska codzienność. W jednym z kijowskich marketów męzczyzna postrzelił z pistoletu ochroniarza który zwrócił mu uwagę na to ze nie nosi maseczki na twarzy. Ochroniarz otrzymał dwa postrzały w głowe oraz tułów i trafił do szpitala. Strzelec został zatrzymany na miejscu zdarzenia;
  https://strana.ua/news/326121-strelba-v-kieve-v-velmarte-pokupatel-vladimir-kovalenko-vystrelil-v-okhrannika-iz-za-maski-podrobnosti.html
  W obwodzie mikołajowskim 37 – latek zbudował 40-metrową antenę dzieki której „podkradał” sygnał internetowy, który nastepnie sprzedawał chętnym. Dodatkowo „zagłuszał” także legalnych dostawców sygnału internetowego w okolicy;
  https://strana.ua/news/326089-pod-nikolaevom-muzhchina-pereprodaval-internet-provajderov-s-pomoshchju-40-metrovoj-vyshki.html

  Polubione przez 4 ludzi

 10. Tymczasem „haniebna zdrada” dyrektora podległego Ministerstwu Spraw Zagranicznych Instytutu Polskiego w Moskwie, zagorzałego ‚PiSowczyka” Piotra Skwiecińskiego, który (o zgrozo!) zaszczepił się rosyjską szczepionką ‚Sputnik V” i jeszcze opowiadał o tym w wywiadzie dla rosyjskiego portalu ‚Sputnik”;
  https://nczas.com/2021/04/02/urzednik-pis-zaszczepil-sie-sputnikiem-v-i-pochwalil-tym-w-sputniku-czy-tvp-nazwie-go-ruska-onuca/

  Polubione przez 5 ludzi

 11. Kolejna odsłona wojny propagandowej.

  Od początku 2021 roku Ukraina alarmuje w kwestii wzrastającej aktywności i obecności rosyjskich wojsk na Krymie i kontrolowanej przez promoskiewskich tzw. „separatystów” wschodniej Ukrainy. W ostatnich dniach ruchy rosyjskich wojsk i natężenie ataków na linii rozgraniczenia znacznie się nasiliły. Powstaje pytanie, czy jest to „prężenie muskułów” wobec administracji Bidena lub przed kolejną turą rozmów pokojowych, czy też zbliża się kolejna eskalacja konfliktu lub otwarcie go na nowym froncie?
  https://defence24.pl/rosja-wzmacnia-wojska-blisko-ukrainy-swiateczna-ofensywa-czy-demonstracja-sily-analiza
  Komentarz: Na cholerę autorzy polskojęzycznych publikacji podgrzewają atmosferę. Prawda jest taka, ze gdyby Putin chciał to zająłby cała Ukrainę w kilka tygodni. Tylko po co? Na wyrównanie poziomu życia, poprawę infrastruktury potrzeba by było setki miliardów $. Do tego doszłyby kolejne sankcje.

  Polubione przez 6 ludzi

 12. Kolejny „njus” z „juesej”, czyli jakaś „draka” przed waszyngtońskim Kapitolem. Podobno ktoś najpierw wjechał w srojacy przed budynkiem samochód policyjny, a potem biegłą z nożem, dopóki go nie postrzelili policjanci. W wyniku „incydentu” miał ponieśc śmierć jeden policjant oraz napastnik;
  https://www.nbcnews.com/politics/congress/suspect-custody-after-car-rams-two-officers-u-s-capitol-n1262917
  Relacja LIVE;
  >https://www.youtube.com/watch?v=Qe28ljvN7V4

  Polubione przez 2 ludzi

 13. Do kompletniej klęski „ofensywy radiowo – telewizyjnej” na terytorium DRL przyznał sie „gubernator” obwodu donieckiego (z nadania Kijowa) Paweł Kyrylenko, podczas przesłuchania przed Komitetem Rady najwyższej Ukrainy. Według niego wszystkie siedem działajacych na podległym nu terytorium wieże nadające sygnał RTV, w tym ta najnowsza zbudowana w 2018 roku która według „ukropropagandy” miała całkowicie „zagłuszyć” sygnał z DRL, nie są w stanie zablokować sygnału nadawanego przez jedną wieżę RTV z Doniecka;
  https://strana.ua/news/326183-u-linii-razhranichenija-ne-mohut-otkljuchit-rossijskoe-tv-i-usilit-sihnal-ukrainskoho.html

  Polubione przez 3 ludzi

Możliwość komentowania jest wyłączona.