Wojna domowa na Ukrainie 25.04.2021r.- 2133 dzień od nowego rozejmu.


Niemy krzyk”– dzień 403.

Wydarzenia ostatnich miesięcy na Ukrainie i Donbasie charakteryzują się celowym podsycaniem histerii wojskowej i organizowaniem prowokacji przeciwko Rosji. 

Kijowska machina propagandowa ma na celu oskarżenie Moskwy o agresję i gotowość ataku na Ukrainę. Zaostrzenie nie nastąpiło nagle, zaczęło się na początku roku katastrofalnym spadkiem rankingu Zełenskiego i zwycięstwem globalistów w wyborach w USA, dążących do przywrócenia hegemonii na świecie.

Władza Zełenskiego została poważnie zachwiana, spadł ranking formacji pro prezydenckiej „Sługi Narodu”, frakcja ta powoli ulega erozji, w wyniku czego prezydent stracił większość poparcia. Stan gospodarki i finansów jest na skraju załamania, MFW odmawia udzielania dalszych kredytów, a Stany Zjednoczone nie udzielają gwarancji na kredyty, domagając się reform. Niemcy i Francja straciły zainteresowanie Ukrainą, a niezadowolenie z rządu rośnie w społeczeństwie z powodu wojny w Donbasie i gwałtownego wzrostu cen utrzymania mieszkań, usług komunalnych i środków niezbędnych do egzystencji.

Zełenski zaczął tracić poparcie wśród elit politycznych, oligarchii oraz w społeczeństwie, licząc tylko na Stany Zjednoczone. Amerykanie mają własny interes na Ukrainie: uruchamiają swoje ponadnarodowe korporacje w celu plądrowania i zdyskredytowania ich głównego geopolitycznego wroga- Rosji, oskarżając ją o agresję wciąganiem w wojnę w Donbasie w celu zorganizowania presji „demokratycznych państw” przeciwko niej. W związku z tym zastraszają i wywierają presję na Zełenskiego, domagając się odepchnięcia oligarchów od koryta i sprowokowania Rosji do bezpośredniego udziału w konflikcie zbrojnym.

Zełenski nie ma już żadnego pola manewru, stąd to zamieszanie związane z maksymalną eskalacją napięć w stosunkach z Rosją, balansowaniem na krawędzi starcia zbrojnego i dokręcaniem śruby- wobec oponentów obozu władzy- w polityce wewnętrznej. Jednocześnie Zełenski rozwiązuje dwa zadania: gromadzi wokół siebie społeczeństwo wraz z jego częścią banderowsko-patriotyczną starając się pokazać Amerykanom, że ma wszystko pod kontrolą i jest gotowy spełnić wszystkie ich zachcianki i nie cofając się przed niczym.

W związku z tym, Ukraina, będąc pod zewnętrzną kontrolą Amerykanów, robi wszystko, aby zaostrzyć sytuację w Donbasie i sprowokować Rosję. Jednocześnie poważna wojna jest dla Kijowa zbyt niebezpieczna, potrzebuje militarnej atmosfery i histerii, aby Zachód zaangażował się w konflikt, stworzył bazy wojskowe NATO na terytorium Ukrainy i objął Ukrainę pod swoją opiekę, ale nie konfliktu który ją pogrąży w nicości.

Rosja, jako geopolityczny przeciwnik Stanów Zjednoczonych, dąży przynajmniej do uzyskania neutralnego statusu Ukrainy, wypełnienia zapisów porozumień mińskich, nie angażowania się w wojnę z reżimem ukraińskim i dokończenie budowy gazociągu „Nord Stream 2”, wiązania Europy ze sobą i ograniczanie możliwości Stanów Zjednoczonych, czyli zachowuje się w pełni pragmatycznie.

Jednak Stany Zjednoczone, jako przywódca jednobiegunowego świata, doskonale rozumieją nieuchronność jego rozpadu i starają się zebrać wszystkich wokół siebie w walce z głównym niszczycielem „wartości demokratycznych”– autorytarną Rosją i usunąć swojego głównego konkurenta z globalnego ringu. Jednym z mechanizmów takich działań jest ubezwłasnowolniona Ukraina, za pomocą której chcą wypchnąć Rosję z globalnego pola politycznego i ją izolować. Co oczywiście się jak na razie nie udaje, a wręcz przeciwnie- Rosja zdobywa za swoją postawę coraz więcej uznania na świecie. Jednocześnie celem USA jest zapobieżenie dalszego zbliżeniu się krajów Europy Zachodniej z Rosją, co m.in. ma uniemożliwić dokończenie budowy „Nord Stream 2”. Unia Europejska, będąc aktywnym przekaźnikiem interesów USA, poprzez swoje instytucje stara się ograniczać polityczne i gospodarcze wpływy Rosji na Europę. Korzystając z konfliktu w Donbasie, europejscy urzędnicy naciskają na Rosję, szukając przeróżnych pretekstów wobec niej aby ją zmusić do uległości, ale jednocześnie otwarty konflikt w części Ukrainy nie leży w interesie Unii Europejskiej.

Niemcy i Francja prowadzą politykę rozgrywania swoich własnych interesów państwowych, co nie zawsze jest zbieżne z polityką UE. Próbują manewrować między presją USA a pozycją Rosji, jednocześnie naciskają na ukończenie „Nord Stream 2”. Jako uczestnicy procesu mińskiego formalnie domagają się realizacji porozumień, jednak de facto wspierają Ukrainę w jej niewywiązywaniu się z ich wdrażaniem, ale jednocześnie starają się zapobiec lokalnej wojnie w Donbasie, której głównym animatorek jest Ukraina, szukając poparcia dla swych wojennych planów na frontach wewnętrznych i zewnętrznych. 

Wbrew konstytucji, decyzjami RBNiO, władza obozu prezydenta Zełenskiego wprowadza dyktatorskie metody rządzenia z terrorem wobec wszelkiej opozycji, uznanej za agentów Kremla i oskarżonej o zdradę stanu.

Propaganda rusofobiczna przekroczyła wszelkie rozsądne granice. Kijów, motywując swoje działania nieuchronną wojną z Rosją, podsyca wygórowaną histerię militarną i deklaruje, że porozumienia mińskie nie zapewniają pokojowego rozwiązania konfliktu, z naciskiem zarzucając Rosji nieprzestrzeganie wymogów i warunków porozumień i zbliżającej się ofensywy rosyjskiej na Ukrainę.

Prowokacje na linii styku i ostrzały terytoriów DRL i ŁRL systematycznie narastają, a gdy republiki zaczęły reagować, cynicznie oskarżyły je o zerwanie zawieszenia broni. Czołgi i działa samobieżne zaczęto nerwowo przerzucać w kierunku Donbasu i Krymu demonstracyjnie na otwartych platformach w ciągu dnia bez oznak kamuflażu, pozorując przygotowania do ataku na Donbas, twierdząc, że ma to na celu obronę przed nieuchronnym atakiem rosyjskim. Systemy obrony powietrznej S-300 i Buk-M1 zostały rozmieszczone w pobliżu Kramatorska w celu zorganizowania systemu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej, obejmującego infrastrukturę dowodzenia i personelu w odległości do 80 km na północ od linii rozgraniczenia. Ale jakby co, to strona ukraińska wyprze się, że taką broń skierowała do Donbasu. Podobnie jak to już miało miejsce po zestrzeleniu rakietą systemu Buk, malezyjskiego samolotu pasażerskiego.

Ukraiński parlament przyjął nawet rezolucję w sprawie „wojny ukraińsko-rosyjskiej” i nazwał Rosję krajem agresorem, a także zmienił ustawodawstwo dotyczące rezerwistów i poboru, dając formalną możliwość wezwania do miliona rezerwistów w ciągu 24 godzin. Ilu z nich odpowie czynnie na takie wezwanie i następnie zechce walczyć z bronią za samoistną, to już zupełnie inny problem. Tym bardziej, że tak naprawdę Ukraina nie jest w stanie prowadzić żadnej operacji militarnej na szerszą skalę.

Dlatego też, Ukraina przeniosła problem zaostrzenia sytuacji w Donbasie na płaszczyznę międzynarodową, informując Radę Bezpieczeństwa ONZ o eskalacji na linii kontaktów w Donbasie, torując tym samym drogę do obwiniania Rosji za pośrednictwem instytucji ONZ. Na początku kwietnia odbyły się rozmowy telefoniczne prezydentów Ukrainy i Stanów Zjednoczonych z ministrami obrony, Amerykanie zapewnili Kijów o wsparciu Ukrainy w przypadku „agresji” Moskwy. Zełenski zaś kategorycznie stwierdził, że członkostwo Ukrainy w NATO to jedyny sposób na zakończenie wojny w Donbasie.

W rozmowie telefonicznej 6 kwietnia z premierem Wielkiej Brytanii Johnsonem prezydent Ukrainy mówił o zaostrzeniu sytuacji w Donbasie i próbach rzekomego zakłócenia przez Federację Rosyjską realizacji porozumień mińskich. Podkreślił, że „ostatnie działania Rosji stanowią poważne wyzwanie dla bezpieczeństwa Ukrainy, państw członkowskich NATO i całej Europy”. Tego samego dnia w południowych rejonach przygranicznych Ukrainy rozpoczęło się gromadzenie ukraińskich wojsk obrony terytorialnej w celu wzmocnienia i ochrony granicy państwowej oraz walki z grupami dywersyjno-rozpoznawczymi wroga.

Moskwa została zmuszona do odwetu i otwarcie dowiodła, że ​​nie zamierza się wycofywać. Putin od razu powiedział, że Rosja nie opuści Donbasu i będzie go wspierać. Negocjacje Rosji, Niemiec i Francji bez udziału Ukrainy pokazały, że Putin szuka sposobów uniknięcia konfrontacji z nieadekwatnym przywództwem Ukrainy i podżegania ich przez Amerykanów. Ławrow podkreślił, że stosunki ze Stanami Zjednoczonymi są w fazie zamrażania i nie ma żadnego dialogu. Moskwa odpowiedziała na prowokacje Kijowa równie demonstracyjnym przeniesieniem wojsk w rejon granicy z Ukrainą.

1 kwietnia przewodniczący szefów sztabów USA rozmawiał telefonicznie z szefem Sztabu Generalnego Rosji Gierasimowem i Naczelnym Wodzem Sił Zbrojnych Ukrainy Chomczakiem. 6 kwietnia Departament Stanu USA zwrócił się do Rosji o wyjaśnienia w związku z doniesieniami o „prowokacjach” w pobliżu granicy z Ukrainą i wezwał Moskwę do „powstrzymania się od eskalacji działań”. Wiceminister spraw zagranicznych Rosji Riabkow powiedział w odpowiedzi na zarzuty Waszyngtonu, że Rosja nie jest jeszcze skłonna do prowadzenia dodatkowych kontaktów z Waszyngtonem w tej sprawie, zwłaszcza „w tonie”, jaki narzucają Amerykanie.

Riabkow podkreślił:

„Na naszym terenie, podkreślam na terytorium Rosji, realizujemy te środki, które uważamy za konieczne. A niektóre sygnały amerykańskie nie mają z tym nic wspólnego. Można powiedzieć, że całkowicie ignorujemy te sygnały. … Absolutna nieadekwatność tych, którzy formułują linię w kierunku ukraińskim w Waszyngtonie, jest dla nas zrozumiała, więc możecie oczekiwać wszystkiego, czego zechcecie”.

Szef rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa Nikołaj Patruszew również został zmuszony do reakcji, wydając 7 kwietnia oświadczenie, że Rosja „uważnie śledzi sytuację. W oparciu o jego rozwój zostaną podjęte konkretne działania”.

Działania stron wskazują, że konfrontacja między Rosją a Stanami Zjednoczonymi zaostrzała się coraz bardziej. Pentagon w europejskich bazach podniósł już swój status gotowości do kategorii „potencjalnego nieuchronnego kryzysu”, a NATO zaczęło przyciągać siły do ​​przeprowadzenia największych od czasu zimnowojennych ćwiczeń Defender Europe 2021 w maju-czerwcu, aby „ćwiczyć wojnę z Rosją ”. 7 kwietnia przedstawiciele departamentów wojskowych Stanów Zjednoczonych, Kanady, Litwy, Polski i Wielkiej Brytanii „podkreślili swoje zaangażowanie w zapewnienie szkolenia bojowego w celu wzmocnienia zdolności Sił Zbrojnych Ukrainy”.

W odpowiedzi na agresywne działania Zachodu Rosja j zmuszona została aby wzmocnić swoje ugrupowanie morskie i przenieść część Flotylli Kaspijskiej na Morze Czarne, w odpowiedzi Stany Zjednoczone wprowadzają przez Bosfor dwa ze swoich okrętów wojennych. Prowokacyjne działania i apele z Waszyngtonu, Brukseli, stolic państw NATO i naciski na Ukrainę rosną każdego dnia, Rosja już otwarcie prowokuje i wciąga do wojny w Donbasie.

Jak na razie, napięcie spadło po deklaracji prezydenta Bidena do dialogu z rosyjskim przywódcą, co zostało poparte gestem wycofania płynącej floty amerykańskich okrętów wojennych na wody Morza Czarnego.

Pytanie tylko jest, na jak długo zaplanowano tą pozorną deeskalację?

Na co administracja amerykańska czeka? Może zadecyduje tu sytuacja wewnętrzna tego kraju, gdy zaczynie wymykać się już spod całkowitej kontroli? Co obecnie ma miejsce, bo uruchomiono mechanizmy ewidentnie destrukcyjne, i to nie tylko w polityce wewnętrznej, ale i finansowo-gospodarczej oraz światowej.

W obecnej chwili wojna o bardzo szerokim spektrum, wisi na włosku z jej epicentrum w Europie Środkowo-Wschodniej.

*

A tym czasem, na froncie w Donbasie- na jego ługańskim odcinku, zginął kolejny żołnierz Ukraińskich Sił Zbrojnych , a inny został ranny w wyniku eksplozji ładunku wybuchowego pod Szczastią podczas aktualizacji map ukraińskich pól minowych.

„Podczas aktualizowania map pól minowych w rejonie odpowiedzialności 2 batalionu 80 brygady w rejonie miejscowości Szczastie, nieznany ładunek wybuchowy wysadził w powietrze grupę inżynieryjno-rozpoznawczą, w wyniku czego zginął jeden żołnierz i jeden był ranny”– poinformował Iwan Filiponenko, przedstawiciel służby prasowej Wydziału Milicji Ludowej ŁRL.

Milicja Ludowa ŁRL odnotowała także obecność Ukraińskich Sił Zbrojnych w rejonie wycofywania sił i sprzętu w okolicy miejscowości Zołotoje.

„Na dawnych stanowiskach Sił Zbrojnych Ukrainy w rejonie wycofania sił i sprzętu w rejonie osady Zołotoje odnotowano obecność żołnierzy 92. brygady Sił Zbrojnych Ukrainy.”– poinformował na briefingu Iwan Filiponenko.


Dodatkowo, armia kijowska umieściła znaki ostrzegawcze przed fikcyjnymi polami minowymi, aby obserwatorzy SMM OBWE nie mogli dokonać inspekcji w miejscu rozmieszczenia sprzętu.

Zgodnie z informacjami, którymi dysponuje resort obrony ŁRL, dowództwo 92 brygady nakazało nie dopuszczać obserwatorów SMM OBWE do miejsc, w których znajduje się broń zakazana porozumieniami mińskimi. „Aby uniemożliwić wejście patroli OBWE SMM do Kamiszewacha, ukraińscy żołnierze umieścili tablice ostrzegawcze przy wejściach i wyjściach z osady”- głosi komunikat służby prasowej resortu obrony ŁRL.

Poza tym, na donieckim odcinku frontu, w ciągu minionej doby, USZ 5 razy naruszyły warunki rozejmu prowadząc następujące ostrzały:

07:05, z kierunku Lebiedyńskoje w stronę Leninskoje- na południowym odcinku frontu, przy użyciu ciężkiego granatnika przeciwpancernego SPG-9 (3 granaty) oraz broni maszynowej,

16:15, z kierunku Nowogorodskoje w stronę Żelaznej Bałki- w rejonie Gorłówki, przy użyciu ręcznego granatnika przeciwpancernego RPG-7 (3 granaty),

18:08, z kierunku Nowomichajłowki w stronę ALeksandrowki- w rejonie Doniecka, przy użyciu broni maszynowej,

19:30, kolejny raz z kierunku Nowogorodskoje w stronę Żelaznej Bałki, przy użyciu moździerza kaliber 82 mm (5 min),


21:40, z kierunku Wodianoje w stronę Komiternowa- na południowym odcinku frontu, przy użyciu moździerza kaliber 120 mm (12 min).

W sumie, w wyniku wczorajszych ukraińskich ostrzałów, na terytorium DRL spadły łącznie 23 pociski.

*

Poniżej jeszcze raport za ostatnią dobę, sporządzony przez centrum prasowe ukraińskiego sztabu generalnego prowadzącego operację pacyfikacyjną przez połączone siły (Операція об’єднаних сил / Joint forces operation- OOS/JFO) ukraińskich formacji zbrojnych w Donbasie, na temat aktualnej sytuacji wzdłuż linii frontu:

Операція об’єднаних силп/Joint forces operation.

5 min.

„Ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 25 квітня 2021 року.

Сала Україні!

Збройні формування Російської Федерації й надалі ігнорують режим припинення вогню та обстрілюють позиції підрозділів Об’єднаних сил.

Протягом минулої доби, 24 квітня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню.

Неподалік населеного пункту ВОДЯНЕ, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

У передмісті ПІСКІВ, російсько-окупаційні війська обстрілювали позиції українських захисників з підствольних гранатометів та стрілецької зброї.Поблизу населених пунктів НОВГОРОДСЬКЕ, ЛЕБЕДИНСЬКЕ та ТРОЇЦЬКЕ окупанти вели вогонь з ручних та станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Про дії збройних формувань Російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.

Бойових втрат серед наших захисників немає.

Станом на 7 годину ранку, 25 квітня зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.

Біля ПІСКІВ ворог застосував ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню.

Сала Україні!

ПІДСУМКИ ЗА МИНУЛУ ДОБУ.

У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони.

Впродовж доби підрозділами поліції зведених загонів перевірено 4496 транспортних засоби, 4888 особи, з яких 4573 по Інформаційному центру. До територіальних підрозділів на причетність до збройних формувань Російської федерації та її найманців доставлялись 1 осіб. Виявлено 86 адміністративних правопорушень.

За вказаний період поліцейськими розкрито 24 злочини.Минулої доби через контрольний пункт в’їзду-виїзду «Станиця Луганська» на тимчасово окуповану територію України прослідувало 791 особа, на підконтрольну Україні територію прибуло 645 осіб.

Відмовлено в пропуску на КТУ через неможливість встановити ЕС «ВДОМА» та відмову від обсервації 7 особам. Збройні формування РФ не пропустили до тимчасово окупованих територій України 2 особи.

Сала Україні!

https://www.facebook.com/pressjfo.news/

***

Na zakończenie kilka aktualnych filmów:


***©Powyższy tekst jest chroniony prawem autorskim. 

Wykorzystanie, jego części lub całości, tylko pod warunkiem podania linku do źródła.

41 uwag do wpisu “Wojna domowa na Ukrainie 25.04.2021r.- 2133 dzień od nowego rozejmu.

 1. „Haniebna zdrada’ Prezydenta Czech. Cytat „Prezydent Czech Milos Zeman w telewizyjnym wystąpieniu skierowanym do narodu wezwał, aby poczekać na wyniki śledztwa w sprawie eksplozji magazynów we Vrbeticy i nie wyciągać wniosków, dopóki te wyniki nie będą znane…Nie wykluczył też wersji, że jedną z przyczyn wybuchów w 2014 roku mogło być nieostrożne obchodzenie się z amunicją, a nie sabotaż rosyjskich oficerów wywiadu Pietrowa i Boszirowa”;
  https://strana.ua/news/330100-prezident-chekhii-zajavil-chto-vzryvy-vo-vrbetitse-mohli-byt-iz-za-neostorozhnosti-a-ne-shpionov.html

  Polubione przez 3 ludzi

 2. Tymczasem premier niemieckiego landu Saksonia członek rządzącej partii CDU Michael Kretschmer przebywajacy w dniach 21 – 24 kwietnia z wizytą w Rosji, wbrew „dobrym radom” szefa MSZ Niemiec, stwierdził „Skończmy z tematem Ukrainy – przyczynimy się do ustanowienia tam pokoju, a wtedy będzie jeszcze więcej możliwości współpracy”;
  https://korrespondent.net/world/4351699-v-hermanyy-pryzvaly-pokonchyt-s-temoi-ukrayny

  Polubione przez 4 ludzi

 3. Stanowisko Turcji w sprawie uznania przez administrację Biden’a „ludobójstwa Ormian” poparł tymczasem Azerbejdżan. Cytat „Ministerstwo Spraw Zagranicznych Azerbejdżanu wskazało, że wypowiedź gospodarza Białego Domu o wydarzeniach z 1915 roku „Wypacza prawdę historyczną” i jest „godna pożałowania”;
  https://strana.ua/news/330064-v-mid-azerbajdzhana-prokommentirovali-zajavlenie-bajdena-po-henotsidu-armjan-u-osmanov.html

  Polubione przez 3 ludzi

 4. Wywiad z profesorem Musiałem o sytuacji na granicy ukraińsko-rosyjskiej.

  cytat z artykułu:
  „Putin nie przeliczył się. On bardzo dobrze wie, że Francja i Niemcy nie zareagują. Owszem, powiedzą parę ładnych słówek: „Tak nie można, to nieładnie”. Ale nic z tym nie zrobią, a Putin zdaje sobie z tego sprawę i pokazał, że może pozwolić sobie na wiele”- mówi portalowi wPolityce.pl dr hab. Bogdan Musiał, historyk i politolog.
  https://wpolityce.pl/swiat/548341-nasz-wywiad-czy-putin-przeliczyl-sie-w-sprawie-ukrainy

  Polubione przez 2 ludzi

   • Jakby nie patrzeć do czasu wybuchu II Wojny Światowej polityka Hitlera była więcej niż udana. Bez walki zdobył ogromne terytoria (Austria, Czechy i zależna Słowacja) , rozwinął przemysł, podniósł poziom życia obywateli i przeprowadził udaną reformę armii.
    Hitler to był zbrodniarz na równi ze Stalinem, ale obiektywnie patrząc do 39 roku był świetnym administratorem i politykiem. Nie popieram ŻADNYCH zbrodniczych tendencji i rozwiązań nazizmu, tylko piszę dlaczego Hitler cieszył się taką estymą wśród Niemców.
    Dla niewtajemniczonych w meandra polityki- po rozpadzie ZSRR władze w Rosji objęły osoby pokroju Jelcyna-alkoholika który nie dbał o interes narodowy. Kraj był ograbiany przez międzynarodowe mafie. Emeryci nie otrzymywali należnych im uposażeń, ba nauczyciele i urzędnicy w pewnych rejonach Rosji otrzymywali wypłatę w „naturze” (min w wódce). Armia FR dostawała wciry od islamistów z Czeczenii ogólnie kraj pogrążał się w zapaści.
    To nie żadne banialuki, ale prawda, a potem nastąpił Putin: wziął oligarchów za pysk, zreformował finanse państwowe, zakończył erę wyzysku. Można śmiało powiedzieć, że jest władcą na miarę Katarzyny Wielkiej czy Piotra Wielkiego, w ciągu niespełna 15 lat dokonał więcej niż wielu carów przed nim. I nie piszę tego dlatego, ze jestem wielbicielem Putina, ja po prostu szanuje Prezydenta Rosji jako polityka i administratora.
    Niedocenianie osoby Putina jest olbrzymim błędem naszych „elyt” żaden Nawalny czy innej maści prozachodni polityk nawet się do niego nie umywa. To w jaki sposób zajął Krym i obecnie odwrócił uwagę od NSII to majstersztyk.
    Obawiam się tylko tego, że przez klientyzm naszych kochanych władz znów staniemy się polem walki USA z FR, a znając poziom naszych „elyt” nie wróżę dobrego końca dla Polski w starciu z Putinem.

    Polubione przez 4 ludzi

    • Ze wszystkim zgoda, poza tym, że bogactwo hitlerowskich Niemiec było kosztem dla innych, m.in. Żydów ograbionych z ich majątków.

     Ale wracając do zasadniczego tematu, otóż, czy uważasz, że porównywanie Putna do Hitlera jest właściwe? Czy obie te postacie, jako przywódcy krajów, są wobec swych postaw politycznych, tożsame?

     Pozdrawiam.

     Polubione przez 1 osoba

     • Wielu polskich (?) polityków stawia takie równanie, ja na pewno nie 🙂
      Uważam przywódcę Rosji za zręcznego i bardzo przebiegłego polityka , który jednak ma czesto sprzeczne cele z naszymi „elytami” i to wprawia mnie w lekkie zakłopotanie. Z pewnością jest to osoba, która chce dobrze dla swojego kraju, ma na sercu dobro Rosji. I pewnie dlatego, ze nie jest tak spolegliwy jak Jelcyn, zachodni politycy tak bardzo obawiają się jego osoby (i starają się wszystkie jego działania zdyskredytować). Problem w tym, że nasze „elyty” nawet do piet nie dosięgają Putinowi, jednak z powodu swego zadufania chcą „walczyć” z Rosja i sprowadzają olbrzymie niebezpieczeństwo dla naszego kraju.
      Podsumowując: wolałbym by Putin był przyjacielem Polski nie jej wrogiem 🙂

      Polubione przez 3 ludzi

 5. W piątek ukraiński serwis „Defense Express” poinformował, że charkowskie zakłady pancerne przeprowadziły udane próby ogniowe zmodernizowanego czołgu T-64BM2 Bułat. Portal zamieścił też nagranie wideo z testowych strzelań. Widać na nim czołg T-64BM2, oddający serię strzałów ze standardowego działa kal. 125 mm.
  https://kresy.pl/wydarzenia/testy-ogniowe-zmodernizowanego-ukrainskiego-czolgu-t-64bm2-bulat-video/

  Polubione przez 2 ludzi

 6. Rzeczywiście, Putin rozgrywa Zachód szachista arcymistrz.

  Zauważcie zbiegi okoliczności.

  Ukraina koncentruje swe wojska w Donbasie na lini rozgraniczenia frontu z separatystami.
  Amerykanie udzielają jej gwarancji wsparcia w razie wojny i wysyłają swe dwa okręty na Morze Czarne.
  W Rosji 31.03 .2021 Nawalny ogłasza głodówkę w tym samym czasie Rosja ogłasza manewry na granicach z Ukrainą. Imperium Intermarium z Czechami na czele rozpętuje dyplomatyczną aferę. Wiece poparcia dla Nawalnego ponoszą frekwencyjną klęskę. Nawalny zawiesza ,,dwuposiłkowy strajk głodowy”. W ten sam czas Szojgu ogłasza koniec manewrów nad granicami Ukrainy i wycofanie wojska do garnizonów w miejsce stałego bazowania.

  Ot i skończyła się wojenna zawierucha.

  Pytanie zasadnicze: Po co Rosja tak nadmierną urządziła demonstrację?
  Czyżby się ,,głodówki” Nawalnego i wybuchu ,,rewolucji” w jego obronie przestraszyła?
  A może na Szojgu padł ,,blady strach”, gdy ujrzał w necie ukraiński szrot w Donbasie wsparty aż dwoma okrętami USMarine na Morzu Czarnym?

  Spójrzcie na to wycofujące się z nad granic Ukrainy rosyjskie wojsko.
  Ja się tylko pytam, gdzie jest ,,logistyka”; gdzie się podziały te rakiety i dalekosiężna artyleria?

  To nie były manewry ale przerzucenie cieżkiej broni na Krym i nad ukraińską granicę.
  Teraz w spokoju i bez zbędnego szumu uzupełniać będą zaopatrzenie; paliwo, amunicje, budować w spokoju koszary i szpitale polowe.

  Wojska rakietowe przybywają do Woroneża nad granice z Ukrainą.
  https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12354281%40egNews&
  .https://t.me/stranaua/13334

  Przyjazd ciężkiej artylerii na Krym, będzie tam na stałe będzie rozmieszczona.
  https://colonelcassad.livejournal.com/6670334.html

  Filmiki z ćwiczeń
  .https://www.youtube.com/watch?v=R5wGpUh-r70
  .https://www.youtube.com/watch?v=DRNbEPxQyIA
  .https://twitter.com/RALee85/status/1386046330720686087
  .https://www.youtube.com/watch?v=gsXLPfUl7lU

  Do garnizonów wraca wojsko , które zabezpieczało transport ciężkiego uzbrojenia.

  Polubione przez 4 ludzi

 7. W Czechach tymczasem nabiera rozpędu skandal wokół oficjalnego wystąpienia Prezydenta Zemana który ogłosił ze wybuch w składach wojskowych mógł nie być skutkiem „rosyjskiego sabotażu”. Przewodniczący czeskiego Senatu oskarzył głowę państwa o ujawnienie „szczegółów toczącego się śledztwa” a takze o „pominięcie ważnych szczegółów”. Z kolei czeska opozycja zarzuciła Zemanowi że działa na rzecz ‚rosyjskiej dezinformacji’;
  https://korrespondent.net/world/4351765-v-chekhyy-skandal-yz-za-zaiavlenyi-zemana-o-vzryve-na-oruzheinykh-skladakh
  Ps. Jak widać „antyrosyjska hydra POPiS” ma się takze dobrze u naszych południowych sąsiadów…

  Polubione przez 3 ludzi

 8. Epidemia koronawirua na świecie. Afera ze szczepieniem w Niemczech, gdzie 6 osób zamiast szczepionki „Pfizer” miało otrzymać…roztwór soli fizjologicznej. „Szczepienia” miała dokonać pracownica…Czerwonego Krzyża która tłumaczy się ze dokonała oszustwa chcąc ukryć fakt zniszczenia jednej ampułki ze szczepionką. Na szczęście „zaszczepionym” tym preparatem osobom nic sie nie stało;
  https://strana.ua/news/330164-v-hermanii-shest-chelovek-poluchili-fizrastvor-vmesto-vaktsiny-ot-koronavirusa.html

  Polubione przez 3 ludzi

 9. W poniedziałek minie 35 lat od katastrofy w Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej. Władze Ukrainy mają już plan, co zrobić z terenem wokół obiektu – do zony powinno „powrócić życie”.
  Władze chciałyby, by do strefy napływały inwestycje, by rozwijały się tam sektory, których rozlokowanie jest niemożliwe albo niedogodne na pozostałej części terytorium. Miałyby tam powstawać np. kompleksy recyklingu różnego rodzaju odpadów, takich jak baterie, opony itd.
  https://www.rmf24.pl/fakty/swiat/news-ukraina-ma-plan-co-zrobic-z-czarnobylem-do-zony-powroci-zyci,nId,5191818
  Komentarz: To może być dobra wiadomość dla Polski. Setki tysięcy ton niebezpiecznych odpadów sprowadzano z UE do Polski. Oficjalnie dla recyklingu, ale prawda była taka, że większość tych śmieci była albo składowana, albo…spalana (podpalenia).
  Jeśli władze w Kijowie chcą otworzyć w strefie wykluczenia wielkie składowiska niebezpiecznych odpadów to może z uwagi na cenę, różnego rodzaju cwaniaczki będą wysyłać skażone śmieci na Ukrainę i problem jaki mamy w Polsce sam się rozwiąże 🙂

  Polubione przez 3 ludzi

 10. Odwracanie kota ogonem

  Wicepremier Ukrainy i minister ds. reintegracji tymczasowo okupowanych terytoriów Ukrainy Aleksij Reznikow uważa, że ​​wezwania prezydenta Rosji Władimira Putina wobec Ukrainy w sprawie negocjacji z „separatystami” z tzw. Donieckiej i Ługańskiej Republik Ludowych świadczą o wycofaniu się Rosji z porozumień mińskich. Powiedział o tym w jednym z ukraińskich kanałów telewizyjnych.
  https://kresy24.pl/wicepremier-ukrainy-rosyjskie-propozycje-o-negocjacjach-z-separatystami-w-donbasie-swiadcza-o-odrzuceniu-przez-rosje-porozumien-minskich/

  Polubione przez 3 ludzi

 11. Tymczasem amerykański „dron” RQ-4 Global Hawk który regularnie „patroluje” linię rozgraniczenia pomiędzy stronami konfliktu na Donbasie oraz granicę ukraińsko – rosyjską, prawdopodobnie został „uderzony” przez „broń radioelektroniczną”. Do zdarzenia miało dojść gdy „dron” zanadto zbliżył się zanadto do granicy z Rosją („na wysokości” obwodu biełgorodzkiego), maszyna miała poinformować o „utracie łaczności”, a następnie w trybie awaryjnym zawróciła;
  https://strana.ua/news/330144-nepodaleku-ot-hranits-rossii-atakovali-bespilotnik-ssha-smi.html

  Polubione przez 3 ludzi

 12. OT z Białorusi. Cytat „W niedzielę 25 kwietnia białoruski państwowy kanał telewizyjny ONT pokazał materiał filmowy, w którym trzy osoby oskarżone o przygotowanie zbrojnego przewrotu i zamach una życie prezydenta Białorusi Aleksandra Łukaszenki przyznają się do winy”;
  https://strana.ua/news/330175-obvinjaemykh-v-podhotovke-pokushenija-na-lukashenko-priznali-vinu.html
  W tym samym materiale wskazano tez „kuratora z USA” który miał stać za organizacją całej „operacji”. Ma to być były doradca Sekretarza Obrony USA d/s Rosji i Eurazji Michael Carpenter który obecnie pełni funkcję doradcy Prezydenta USA;
  https://strana.ua/news/330180-v-belarusi-obvinili-sovetnika-prezidenta-ssha-v-podhotovke-hosperevorota-.html

  Polubione przez 3 ludzi

 13. Cytat „Niemcy nie są zainteresowane konfrontacyjnym kursem wobec Rosji i szukają z nią „dobrosąsiedzkich” stosunków.
  Poinformował o tym w niedzielę 25 kwietnia niemiecki minister spraw zagranicznych Heiko Maas na kanale telewizyjnym ARD, informuje TASS.
  „Nie jest w naszym interesie przyłączenie się do tego konfrontacyjnego szumu. Dążymy do dialogu i dobrosąsiedzkich stosunków z Rosją”;
  https://strana.ua/news/330185-maas-predostereh-ot-konflikta-mezhdu-frh-i-rossiej.html

  Polubione przez 3 ludzi

Możliwość komentowania jest wyłączona.