Wojna domowa na Ukrainie 30.04.2021r.- 2138 dzień od nowego rozejmu.


Niemy krzyk”– dzień 408.

Kilka dni temu (27 kwietnia) miała miejsce w ramach TGK telekonferencja w ramach podgrupy ds. bezpieczeństwa, której kluczową kwestią było opracowanie zasad funkcjonowania mechanizmu koordynacji i zatwierdzenie projektu Uzupełnienia do aktualnej wersji Środków wzmocnienie reżimu zawieszenia broni.

Przedstawiciel DRL Aleksiej Nikonorow przekazał stronie ukraińskiej, że sytuacja na linii kontaktowej nadal jest napięta przedstawiając jako dowód odpowiednie statystyki.

Tak więc, według przedstawicielstwa DRL w WCKiK oraz w procesie negocjacyjnym, w okresie od 13 kwietnia do 27 kwietnia ze strony USZ odnotowano 95 naruszeń warunków zawieszenia broni (NWZB), czyli prawie dwukrotnie więcej niż w poprzednim podobnym okresie. 54% wszystkich wykroczeń odnotowano w okolicach Doniecka- 51 NWZB, w w rejonie Gorłówki- 29 (30%) i 15 (16%)- w rejonie Mariupola.

Częstotliwość i ilość użycia broni zakazanej na mocy porozumień mińskich znacznie wzrosła:

– użyto 1 raz artylerii kalibru 152 mm, wróg wystrzelił 6 pocisków,
– 2 przypadki użycia dział 122 mm- wystrzelono 15 pocisków,
– 30 przypadków użycia moździerzy kalibru 120 mm- wystrzelono 286 min,
– 7 razy używane moździerze kalibru 82 mm- 72 miny na terytorium DRL.

Fakt narastającej eskalacji na linii kontaktowej potwierdził również Koordynator SMM OBWE, informując o wzroście wskaźnika odnotowanym przez obserwatorów Misji NWZB.

Oficjalny przedstawiciel DRL zwrócił również uwagę na to, że zgodnie z raportami SMM OBWE odnotowano obecność zakazanej broni i sprzętu USZ z naruszeniem linii wycofania i poza obszarami składowania, co po raz kolejny pokazuje rzeczywistą postawę Kijowa w sposobie rozstrzygnięcia konfliktu.

Niestety, i tym razem, stronom nie udało się osiągnąć znaczących postępów w kwestii uzgodnienia projektu Uzupełnienia do działań na rzecz wzmocnienia systemu zawieszenia broni, mającego na celu uregulowanie interakcji między Ukrainą a republikami w ramach mechanizmu koordynacyjnego weryfikacji i zapobiegania naruszeniom. 

Kluczowe punkty, które spowodowały nieporozumienia między stronami na nadzwyczajnym posiedzeniu TGK ds. bezpieczeństwa, mające na celu uruchomienie mechanizmu weryfikacji zaistniałych naruszeń, zostały zablokowane przez stronę ukraińską.

„ Przedstawiciele Kijowa nadal konsekwentnie włączają SMM OBWE we wszystkie procesy i mechanizmy interakcji między stronami, kategorycznie sprzeciwiając się dialogowi na poziomie WCKiK w obecnym składzie. Tym samym strona ukraińska stara się uniknąć odpowiedzialności i bezpośredniej reakcji za własne naruszenia, ponieważ znacznie łatwiej jest wysyłać oderwane od rzeczywistości pisma i wiadomości do neutralnej Misji międzynarodowej, ale w rzeczywistości nadal bezkarnie narusza zawarte porozumienia.

Ponadto przedstawiciele Kijowa próbują odejść od prowadzenia śledztw w sprawie faktów NWZB i ich konsekwencji i zastąpić pojęcie ‚postępowania’ pojęciem ‚śledztwo’, które radykalnie zmienia istotę i treść proces.

Zamiast działań mających na celu ustalenie faktu naruszenia poprzez oficjalne śledztwo Ministerstwa Obrony w siłach zbrojnych Ukrainy, strona ukraińska odwołuje się do dochodzeń organów ścigania, które mogą ciągnąć się miesiącami. Naszym zadaniem jest zapobieganie dalszym naruszeniom.

Takie stanowisko Kijowa całkowicie wypacza istotę pierwotnych porozumień z 22 lipca 2021 roku i sprawia, że ​​są one praktycznie nierealne”oświadczył przedstawiciel DRL.

Podsumowując, Aleksiej Nikonorow zaznaczył, że pomimo pewnych postępów poczynionych w ramach nadzwyczajnego posiedzenia grupy roboczej w dniu 20 kwietnia 2020 r., obecne stanowisko przedstawicieli Ukrainy potwierdza, że ​​ Kijów nie martwi się narastającą eskalacją, śmiercią, obrażeniami i zniszczeniami w mieniu ludności cywilnej, uniemożliwiając prowadzenie prac naprawczy i remontowych w pobliżu linii kontaktowych i wszelkie inicjatywy pokojowe.

„ Chęć osiągnięcia pokoju pozostawała po stronie ukraińskiej tylko na płaszczyźnie publicznej. Według przedstawiciela Kijowa, pana Polczuka, ‚naszym zadaniem jest osiągnięcie pokoju na warunkach ukraińskich’. To, co sugeruje ta formuła, można zobaczyć w codziennych podsumowaniach ostrzału USZ i jego konsekwencji, a także w raportach SMM OBWE.

Pod pozorem haseł politycznych i demonstracyjnych wypowiedzi przedstawiciele Kijowa prowadzą negocjacje w ślepy zaułek, podczas gdy ludność cywilna nadal żyje w warunkach ciągłego ostrzału ze strony USZ– oświadczył przedstawiciel Republiki. 

W związku z celowym działaniem przedstawicieli Ukrainy w TGK, uczestnikom udało się w drugim czytaniu omówić tylko dwa z siedmiu punktów projektu aneksu porozumienia dotyczącego działań na rzecz wzmocnienia systemu zawieszenia broni, mającego na celu uregulowanie interakcji między Ukrainą a republikami w ramach mechanizmu koordynacyjnego weryfikacji i zapobiegania naruszeniom. 

Strona ukraińska świadomie odmawia współdziałania z DRL i ŁRL w ramach Wspólnego Centrum Kontroli i Koordynacji Reżimu Zawieszenia Broni w celu kontynuacji eskalacji konfliktu. 

„Przedstawiciele Kijowa nadal konsekwentnie wyłączają udział SMM OBWE we wszystkich procesach i mechanizmach interakcji między stronami, kategorycznie sprzeciwiając się dialogowi na poziomie WCKiK w jego obecnym składzie. Tym samym strona ukraińska stara się uniknąć odpowiedzialności i bezpośredniej reakcji za własne naruszenia, ponieważ znacznie łatwiejsze jest wysyłanie oderwanych od rzeczywistości listów i wiadomości do neutralnej misji międzynarodowej, w rzeczywistości nadal bezkarnie naruszając zawarte porozumienia.”– podsumował postawę przedstawicieli Kijowa, Aleksiej Nikonorow.

Według niego delegacja ukraińska stara się zastąpić pojęcie „procesu” pojęciem „śledztwa”, aby jak najbardziej opóźnić proces poszukiwań i ukarania winnych naruszenia zawieszenia broni w Donbasie. Stanowisko Kijowa całkowicie wypacza istotę porozumień z 22 lipca 2020 r. i „czyni je praktycznie nierealnymi”.

*

A tymczasem na ługańskim odcinku frontu, ukraińskie formacje zbrojne umieściły pojazdy opancerzone w dzielnicy mieszkalnej wsi Bołotiennoje.

„Z naruszeniem trzeciego punktu Dodatkowych Środków żołnierze 80 brygady Ukraińskich Sił Zbrojnych rozmieścili jeden transporter opancerzony w części mieszkalnej osady Bołotiennoje”– poinformowała służba prasowa Wydziału Milicji Ludowej ŁRL.

Natomiast, według wczorajszego raportu SMM OBWE, na donieckim odcinku frontu, obserwatorzy zarejestrowali zakłócanie sygnału bezzałogowych statków powietrznych SMM OBWE przez USZ podczas lotów rozpoznawczych w rejonie osad Niewielskoje, Awdiejeka, Troickoje, Bieriezowoje.

Poza tym, obserwatorzy SMM OBWE ponownie zarejestrowały obecność sprzętu USZ z naruszeniem linii wycofania oraz w strefie bezpieczeństwa, w tym w pobliżu zaludnionych obszarów:

– ️ 1 zestaw 9K33 „Osa” w pobliżu strefy mieszkalnej wsi Ozarjanowka,
– ️ 3 szt. BBM w części mieszkalnej w rejonie wsi Taramczuk,
– ️ 1 działko przeciwlotnicze ZU-23 w pobliżu wsi Niewielskoje,
– ️ 2 bojowe wozy piechoty w pobliżu wsi Gnutowo,
– ️ 2 bojowe wozy piechoty w pobliżu miejscowości Piszczewik,
– ️ 1 BTR-60 w pobliżu Nowobachmutowki,
– ️ 2 szt. BMP, 4 szt. MT-LB w pobliżu Nowotroickoje.

Ponadto 23 kwietnia UAV SMM OBWE kolejny już raz zarejestrował rozmieszczenie conajmniej 12 min przeciwczołgowych USZ umieszczonych 30-50 metrów od budynków mieszkalnych po drugiej stronie drogi prowadzącej w kierunku Doniecka. Ten sam UAV SMM OBWE zarejestrował także 4 miny przeciwpancerne na lokalnej drodze.
26 kwietnia w rejonie miejscowości Niewielskoje, UAV krótkiego zasięgu SMM OBWE zarejestrował po raz pierwszy łącznie około 180 min przeciwpancernych USZ.

Natomiast, w ciągu minionej doby na donieckim odcinku frontu, USZ 7 razy naruszyły warunki rozejmu, prowadząc następujące ostrzały:


05:23, z kierunku Pawłopola w stronę Nabiereżnoje- na południowym odcinku frontu, przy użyciu moździerza kaliber 82 mm (6 min), automatycznego granatnika AGS-17 (30 granatów) i broni maszynowej,

06:30, z kierunku Awdiejewki w stronę Jakowlewki- na północno-zachodnich obrzeżach Doniecka, przy użyciu moździerza kaliber 120 mm (9 min),

07:07, i w tym samym rejonie- z kierunku Opytnoje w stronę Jakowlewki, przy użyciu haubicy 122 mm (4 pociski),

13:05, z kierunku Wodianoje w stronę Leninskoje- ponownie na południowym odcinku frontu, przy użyciu automatycznego granatnika AGS-17 (22 granaty),

18:20, z kierunku miejscowości Szumy w stronę osiedla mieszkaniowego przy kopalni 6/7- na obrzeżach Gorłówki, przy użyciu moździerza kaliber 82 mm (6 min) i broni snajperskiej,

19:10, z kierunku Niewielskoje w stronę osiedla przy kopalni Trudowskaja- na obrzeżach Doniecka, przy użyciu moździerza kaliber 120 mm (8 min),  

19:35, i także na obrzeżach Doniecka- z kierunku Piasków w stronę wsi Wiesiełoje, przy użyciu haubicy 122 mm (6 pocisków).

Tym sposobem, w ciągu minionej doby na donieckim odcinku frontu, USZ wystrzeliły na terytorium DRL 91 pocisków, w tym 10 o kalibrze 122 mm.

Ponadto, USZ w dniu wczorajszym na ługańskim odcinku frontu, 5 razy naruszyły warunki zawieszenia broni prowadząc ostrzały w rejonie miejscowości Zołotoje-5, wsi Żiełobok, Łozowoje i Niżnieje Łozowoje.

Ostrzał prowadzony był przy użyciu 82-mm moździerzy, ciężkich granatników przeciwpancernych SPG-9 oraz podlufowych granatników GP-25.

*

Poniżej jeszcze raport za ostatnią dobę, sporządzony przez centrum prasowe ukraińskiego sztabu generalnego prowadzącego operację pacyfikacyjną przez połączone siły (Операція об’єднаних сил / Joint forces operation- OOS/JFO) ukraińskich formacji zbrojnych w Donbasie, na temat aktualnej sytuacji wzdłuż linii frontu:

Операція об’єднаних силп/Joint forces operation.

1 min.

„Ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 30 квітня 2021 року.

Сала Україні!

З метою подальшого звинувачення у порушенні режиму припинення вогню, російсько-окупаційні війська продовжують вести обстріли позицій українських захисників.

Протягом минулої доби, 29 квітня, було зафіксовано 13 порушень з боку збройних формувань Російської Федерації.

Зокрема, неподалік селищ НЕВЕЛЬСЬКЕ та ОПИТНЕ, російські окупанти відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру, а біля КРАСНОГОРІВКИ – ще й зі станкових протитанкових гранатометів.

В районі населених пунктів ЛУГАНСЬКЕ та ПАВЛОПІЛЬ противник вів вогонь з мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Поблизу СВІТЛОДАРСЬКА та ВОДЯНОГО ворог застосував автоматичні станкові та станкові протитанкові гранатомети. У передмісті ПРИЧЕПИЛІВКИ окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

В районі селищ ПІСКИ, ЗОЛОТЕ-4 та ВЕРХНЬОТОРЕЦЬКЕ збройні формування Російської Федерації здійснили обстріли з великокаліберних кулеметів.

Біля населеного пункту ШУМИ російські загарбники здійснили обстріл зі стрілецької зброї.

Поблизу селища НОВГОРОДСЬКЕ ворог відкривав вогонь із бойової машини піхоти та ручних протитанкових гранатометів.

Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав поранення. Воїну оперативно надано медичну допомогу. Стан здоров’я пораненого – задовільний.

На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.Станом на 7 годину ранку, 30 квітня, зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню. Неподалік АВДІЇВКИ збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення Операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню.

Сала Україні!

https://www.facebook.com/pressjfo.news/

Na zakończenie kilka aktualnych filmów:

***

***

©Powyższy tekst jest chroniony prawem autorskim. 

Wykorzystanie, jego części lub całości, tylko pod warunkiem podania linku do źródła.

57 uwag do wpisu “Wojna domowa na Ukrainie 30.04.2021r.- 2138 dzień od nowego rozejmu.

 1. Na portalu Myśl Polska ciekawy artykuł – resume
  całej tej ,,zawieruchy” nad granicami Ukrainy.

  Fiasko planu podboju Donbasu.
  Stanisław Lewicki

  (…)
  Wydarzenia z ubiegłego roku, kiedy to Azerbejdżan, w krótkiej wojnie, odzyskał tereny kontrolowane przez Ormian wokół Górnego Karabachu, jeszcze bardziej zwiększyła apetyty nacjonalistycznych sił na Ukrainie na podobne rozwiązanie. Ujawnił się też kandydat na ukraińskiego Gotovinę. To bez wątpienia generał ukraińskich sił specjalnych Siergiej Krivonos, były już zastępca sekretarza Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony, mający ambicje polityczne i opowiadający, że już w 2014 roku było możliwe zbrojne odzyskanie Krymu z rąk rosyjskich, ale zostało to ponoć udaremnione, jakżeby inaczej, przez zdradę. Krivonos został usunięty ze stanowiska przez Zełenskiego, gdyż otwarcie krytykował jego politykę i parł do konfrontacji z Rosją.

  Polubione przez 5 ludzi

 2. Witam!
  Potrzebuje porady:
  Od 5 lat utrzymuje w Doniecku dziewczynke ktorej ojciec zostal zastrzelony przez ukrainskiego snajpera jak dziecko mialo 4 tygodnie.
  Przed paroma dniami zmarla babcia – matka mamy tej piecioletniej dziewczynki – i mama malej Jaroslawy, Krystyna, pojechala na ukrainska strone na pogrzeb swojej matki.
  Krystyna jest od dwu dni przetrzymywana na granicy z uzasadnieniem ze w paszporcie jest wpisana narodowosc ukrainska i w zwiazku z tym nie ma powrotu do „terrorystow” na doniecka strone. Ze po donieckiej stronie na matke czeka dziecko to ukrainskich zoldakow nie interesuje.

  Obawiamy sie ze Krystyna moze „zniknac”.

  Co moge dla niej zrobic?

  Porusze kazdy adres i telefon – do zoldakow musi dotrzec ze Krystyna nie jest sama.

  Polubione przez 5 ludzi

 3. Rosyjscy prankerzy „Wowan” i „Lexus” znowu „zaatakowali”, tym razem „na cel” wzięli sobie deputowanych Rady Najwyższej Ukrainy którym przedstawili się jako „przedstawiciele sztabu Nawalnego”. Prankerzy dyskutowali z deputowanymi, co stanie się z Krymem, jeśli Aleksiej Nawalny dojdzie do władzy w Rosji, dochodząc do ostatecznej konkluzji ze Krym powinien zostać przyłączony ponownie do Ukrainy. Pytali także czy jest mozliwość przeniesienia siedziby organizacji nawalnego do Kijowa w zwiazku z uznaniem ja w Rosji za „organizację terrorystyczną” co wiąże sie z zakazem jej działalności;
  https://strana.ua/news/331015-prankery-vovan-i-leksus-razyhrali-hruppu-ukrainskikh-nardepov.html

  Polubione przez 4 ludzi

 4. „Dzika Rosja pogrążona w wiecznym upadku”. Cytat „Miedwiediew: skrócenie tygodnia pracy można rozpocząć jako eksperyment w niektórych regionach
  Wiceszef Rady Bezpieczeństwa zaznaczył, że przechodząc na czterodniowy tydzień pracy konieczne jest utrzymanie wysokości wynagrodzeń, a wydajność pracy nie powinna spaść…Wiceszef Rady Bezpieczeństwa zauważył, że wiele krajów rozwiniętych już w rzeczywistości zmierza w kierunku skrócenia tygodnia pracy”;
  https://tass.ru/obschestvo/11273587

  Polubione przez 3 ludzi

 5. I powrót na Ukraine, gdzie ukromedia ujawniły ze roczny syn deputowanego Lwowskiej Rady Obwodowej (samorząd regionalny) z frakcji „Europejska Solidarność” (Poroszenki) jest już właścicielem prywatnej kliniki we Lwowie oraz czterech mieszkań i domu w obwodzie lwowskim o łącznej powierzchni 249 metrów kwadratowych;
  https://strana.ua/news/331068-hodovalyj-syn-deputata-lvovskoho-oblsoveta-hrihorija-kozlovskoho-vladeet-nedvizhimostju.html

  Polubione przez 4 ludzi

 6. W przyjętej w czwartek rezolucji posłowie Parlamentu Europejskiego wyrazili głębokie zaniepokojenie działaniami sił zbrojnych Rosji przy granicy z Ukrainą i na nielegalnie okupowanym Krymie. W razie inwazji na Ukrainę UE musi zareagować surowymi sankcjami, w tym natychmiastowym wstrzymaniem importu ropy i gazu z Rosji – podkreślili eurodeputowani.
  https://www.defence24.pl/parlament-europejski-krytykuje-rosje-za-gromadzenie-wojsk-przy-granicy-z-ukraina
  Komentarz: Czyli wychodzi na to, że w przypadku pełnoskalowego konfliktu FR z Ukraina pomoc Europy ograniczy się do „wyrażenia zaniepokojenia”, sankcji gospodarczych (które Rosja potrafi omijać) i (mniej prawdopodobne) przekazania jakiegoś sprzętu wojskowego.
  Na miejscu Kijowa mocno spuściłbym z tonu i szukał dyplomatycznego rozwiązania. Co gorsza Rosja nawet nie musi (nie chce?) Ukrainy atakować. Wystarczą ograniczenia w handlu-większość najważniejszych gałęzi przemysłu jest uzależniona od dostaw towarów z FR.
  Rolnictwo: potrzebuje ropy/oleju napędowego i nawozów. Górnictwo-maszyny. Przemysł ciężki/chemiczny gaz ziemny.

  Polubione przez 5 ludzi

 7. W rejonie Chersonia ukraińscy spadochroniarze przeprowadzili ćwiczenia w zakresie takich elementów walki w mieście jak współdziałanie piechoty z pojazdami opancerzonymi BTR-3 i szturmowanie budynków. Był to element szerszych ćwiczeń na obszarach graniczących z Krymem, które skoncentrowane są na zwiększeniu możliwości obronnych jednostek ukraińskich na kierunku południowym.
  https://www.defence24.pl/sily-zbrojne/ukraina-spadochroniarze-trenuja-walke-w-miescie-wideo

  Polubione przez 4 ludzi

 8. Ukraińska codzienność. W Kijowie zatrzymano „obcokrajowców” którzy porwali i przetrzymywali w jednym z kijowskich mieszkań „blogerkę” z Iranu (wraz z jej córką), wymuszając od niej 100 tys. dolarów i 25 bitcoinów;
  https://korrespondent.net/ukraine/4353620-polytsyia-zaderzhala-ynostrantsev-za-pokhyschenye-devushky-blohera-yz-yrana
  W Żytomierzu na bilbordach które pojawiły się z okazji obchodzonego na Ukrainie 9 maja Dnia Zwycięstwa, umieszczono zdjęcie esesmanów…
  https://korrespondent.net/ukraine/4353580-v-zhytomyre-na-bordakh-k-9-maia-pereputaly-soldat

  Polubione przez 4 ludzi

 9. Artykuł podsumowujący to co się dzieje w sprawie zabójstwa Pawła Szeremeta którego w Kijowie zamordowała „jaczejka” złożona z „weteranów ATO” podkładajac pod samochód którym jechał ładunek wybuchowy. W artykule zauważono że prawdopodobnie sprawa zostanie „rozmydlona” tak jak inne mordy polityczne na Ukrainie (m.in Ołesia Buzyny), a także że za faktycznym uwolnieniem Antonenki stali „miedzynarodowi eksperci”, cytat „Mówimy o presji ze strony tłumu, któremu przewodzą Sternenko i jego towarzysze. I mówimy nie tylko o groźbach odwetu czy prześladowaniu sędziów, choć wszyscy o tym pamiętają, ale także o tzw.„ Międzynarodowych ekspertach ” którzy zgodnie z reformą forsowaną przez Zachód planują teraz zaangażować się w wybór sędziów. A ten tłum jest związany z ambasadami i dlatego podpowiada, że ​​„międzynarodowi eksperci” ocenią wyroki nacjonalistów”. Chyba nie trzeba tłumaczyć która to ambasada steruje ową „banderowską hałastrą”…
  https://strana.ua/news/331176-antonenko-na-svobode-chto-eto-oznachaet-dlja-dela-sheremeta.html

  Polubione przez 4 ludzi

 10. 17 „sprawiedliwych” z parlamentarnej proprezydenckiej frakcji ‚Sługa Narodu” z Maksem Bużanskim na czele złożyło w policji wniosek o wszczęcie postępowania karnego w związku z marszem ku czci Dywizji Waffen SS „Galizien” jaki odbył sie wczoraj w Kijowie. Jak na razie reakcji ukraińskiej policji brak…
  https://ukranews.com/news/773274-marsh-vyshivanok-v-kieve-v-rade-prosyat-natspolitsiyu-otkryt-delo

  Polubione przez 4 ludzi

 11. Dobra wiadomość dla Ukrainy.

  Według narodowego centrum nauki Instytutu Ekonomiki Rolnej, produkcja zbóż i roślin bobowatych na Ukrainie w 2021 roku wyniesie 70,7 mln ton, czyli o 8,8 proc. więcej niż w 2020 roku (65 mln ton).
  https://www.farmer.pl/produkcja-roslinna/ukraina-ma-miec-drugie-co-do-wielkosci-zbiory-zboz-w-2021-r,106524.html
  Komentarz: To czy rzeczywiście zbiory będą udane zależy głownie od warunków meteorologicznych, wszystkie prognozy mogą się zmienić. Jednak udane zbiory byłyby wybawieniem dla naszego sąsiada. Ceny podstawowych produktów przestałyby rosnąć (chleb/kasza) zwiększyłyby się wpływy do budżetu, a do kraju napłynęłyby upragnione dewizy.

  Polubione przez 4 ludzi

Możliwość komentowania jest wyłączona.