Wojna domowa na Ukrainie 08.05.2021r.- 2146 dzień od nowego rozejmu.


Niemy krzyk”– dzień 416.

„Konflikt na Ukrainie to wojna domowa”– powiedział wczoraj szef ŁRL Leonid Pasecznik. 

Szef ŁRL podkreślił ponadto, że zgodnie z porozumieniami mińskimi mieszkańcy Donbasu pozostają obywatelami Ukrainy. Jednocześnie Pasecznik wyjaśnił, że „głównym beneficjentem” sytuacji na południowym wschodzie Ukrainy są Stany Zjednoczone, które wykorzystują Kijów będący pod naciskiem skrajnych nacjonalistów, jako narzędzie do walki z Rosją.

Konflikt zbrojny w południowo-wschodniej Ukrainie, który rozpoczął się w 2014 roku, jest obecnie „w fazie zaostrzenia” w związku z agresywnymi zbrojnymi działaniami Kijowa- stwierdził w rozmowie z RIA Nowosti szef Ługańskiej Republiki Ludowej Leonid Pasecznik. Dodał, że sytuacja na linii kontaktowej w Donbasie jest „dość poważna i gorąca”.

„Nazwanie konfliktu zamrożonym lub tlącym się, kiedy nasze terytoria są regularnie ostrzeliwane przez Ukraińskie Siły Zbrojne z ciężkiej broni, moździerzy, broni strzeleckiej, kiedy ludzie giną na naszym terytorium, jest absolutnym błędem. Daleko mu do tlenia się i do zamarznięcia”– powiedział Pasechnik.

Jednocześnie podkreślił, że trwające od ponad siedmiu lat działania wojenne na Ukrainie „to prawdziwa wojna domowa”.

„Warto o tym głośno mówić. I moim zdaniem zupełnie nie da się tego inaczej ocenić, bo w zasadzie, jak to mówią, zgodnie z tymi samymi porozumieniami mińskimi de iure jesteśmy dziś obywatelami Ukrainy. To znaczy, okazuje się, że Ukraińskie Siły Zbrojne strzelają do swoich obywateli tylko dlatego, że nie zgadzaliśmy się z polityką, którą próbowały nam narzucić władze polityczne, którym władza wpadła nielegalnie w ręce” – powiedział Pasecznik.

Według niego przyczyną konfliktu na południowo-wschodniej Ukrainie było umocnienie się nastrojów faszystowskich w ścisłej czołówce władz Ukrainy.

„Nie zgodziliśmy się z tym, że dominującą zasadą powinien być faszyzm. Nie zgodziliśmy się, że musimy napisać na nowo naszą historię. Nie zgodziliśmy się, że zdecydowanie powinniśmy zapomnieć o języku rosyjskim i przestać przyjaźnić się z Rosją. Wręcz przeciwnie, opowiadaliśmy się za płynnym mówieniem po rosyjsku, chcieliśmy przyjaźni z Rosją, chcieliśmy zachować swoją tożsamość, chcieliśmy zachować naszą historię.”- wyjaśnił szef ŁRL.

Jednocześnie nazwał Stany Zjednoczone „głównym beneficjentem” sytuacji w Donbasie. Jego zdaniem Waszyngton wykorzystuje Kijów wyłącznie jako narzędzie walki z Rosją.

„Oczywiście, tylko oni odnoszą korzyści z wojny na naszym terytorium… Przywództwo polityczne Stanów Zjednoczonych, że tak powiem, zamorscy kuratorzy politycznego przywództwa Ukrainy, nieustannie naciskają na Ukrainę, aby rozpętała aktywne działania wojenne w Donbasie. W każdym razie nie pamiętam żadnych projektów, inwestycji, które byłyby realizowane na Ukrainie”– zaznaczył Pasecznik, dodając, że Amerykanie pomagają stronie ukraińskiej wyłącznie w budowaniu potęgi militarnej. Reszta problemów Ukrainy, po prostu nic ich nie obchodzą, bo Ukraina jest tylko narzędziem amerykańskiej polityki światowej, a nie rzeczywistym i równoprawnym partnerem. Dodam, że Polska nawet nie dostąpiła zaszczytu bycia amerykańskim popychlem, co bardzo martwi liderów byłej antysystemowej opozycji czasów PRL-u, którzy obecnie rządzą w naszym kraju.

No, ale powracając do meritum, otóż Pasecznik mówiąc o wizycie sekretarza stanu USA Anthony’ego Blinkena w Kijowie w dniach 5-6 maja, wyraził przekonanie, że w najbliższym czasie można spodziewać się pogorszenia sytuacji w regionie – „na pewno nie będzie jakakolwiek poprawy”. Według niego pokojowe uregulowanie sytuacji w Donbasie „nie odpowiada interesom” Waszyngtonu.

„Naprawdę chcielibyśmy, aby w końcu zwyciężył zdrowy rozsądek. I na pewno chcemy żeby wydano rozkaz swoim podwładnym (przez USA- dopisek mój) w osobie Zełenskiego i całej elity politycznej Ukrainy, aby zakończyli wojnę w Donbasie, zaprzestali aktywnych działań wojennych i wreszcie przywrócili pokój na naszej ziemi i rozwiązali problem w ramach porozumień mińskich, czyli pokojowych. Jestem jednak całkowicie pewien, że jest odwrotnie”– wyjaśnił Pasecznik.

Ponadto powiedział, że Ameryka podsyciła nastroje nacjonalistyczne w tym kraju, wbijając klin między wschodnią i zachodnią Ukrainę.

„Gdyby uważali (przedstawiciele władzy z Kijowa- dopisek mój) to terytorium za swoje, obecni byliby tu już jej przedstawiciele. Pamiętajmy, którzy z nich byli tutaj przez te siedem lat. W kwietniu 2014 r. okoliczni mieszkańcy udali się na pokojowy wiec i zażądali tylko jednego: aby urzędnicy, którzy doszli do władzy w wyniku zbrojnego zamachu stanu, przyjechali z Kijowa i porozmawiali z Donbasem. Zamiast tego wysłano w nas czołgi, ogłoszono operację antyterrorystyczną na naszej ziemi i tak dalej”– przypomniał Pasecznik początki konfliktu w Donbasie.

Analizując sytuację w Donbasie, przeraźliwie jasno jest widoczne, że Ukraina, wspierana przez państwa zachodnie na czele ze Stanami Zjednoczonymi wspomaganymi przez Polskę i inne kraje postkomunistyczne „flanki wschodniej NATO”, nie jest zainteresowana pokojowym rozwiązaniem konfliktu w Donbasie.

Zasadniczo zamierza się rozwiązać problem Donbasu siłą. Od siedmiu lat nie prowadzono poważnych negocjacji w sprawie pokojowego rozwiązania konfliktu ze strony Ukrainy. Ale fakt, że to Kijów sabotuje pokojowe rozwiązanie konfliktu w Donbasie, jest dobrze znany tym, którzy wspierają z Zachodu Ukrainę. Ale chcą też, aby konflikt w Donbasie tlił się tak długo, jak to możliwe, okresowo wybuchając. Są tym zainteresowani i wspierają w tym Ukrainę.  Składają przy tym różne oświadczenia, wspierając Ukrainę i oskarżając Rosję, że przez jej agresywne działania w Donbasie nie nastanie pokój”, i że „wojska rosyjskie muszą wycofać się z Donbasu”. Problem w tym tylko taki, że jeszcze nikt i nigdzie, nie przedstawił żadnych wiarygodnych dowodów na to, że rosyjskie wojska w Donbasie są. Tak więc żądanie wycofania się rosyjskich wojsk graniczy z jakąś schizofrenią albo jest tylko cyniczną grą mającą uzasadnić wzrost napięcia wzdłuż linii frontu w Donbasie i podejmowanie działań zbrojnych przez USZ.

Jednak, problem niekorzystnej sytuacji na południowym-wschodzie Ukrainy spoczywa wyłącznie w rękach Kijowa i na tych, którzy go wspierają.

Bo przecież nie kto inny, jak tylko Kijów po podpisaniu porozumień mińskich konsekwentnie sabotuje ich realizację. Ponadto ukraińskie władze, będące pod naciskiem sił probanderowskich, i Zachód systematycznie określają Rosję- bez żadnego dowodu- jako stronę konfliktu.

W zasadzie Kijów nie prowadzi prawdziwych negocjacji z Doniecką i Ługańską Republiką Ludową. Nie spotkał się z ich przedstawicielami ani jeden przywódca Ukrainy, nikt nie pojechał do Doniecka i Ługańska. Tam też nie pojawił się żaden przedstawiciel Zachodu. W tym sensie Zachód w pełni popiera Kijów w tej polityce. Co więcej, przez lata od przyjęcia porozumień mińskich za rządów Poroszenki i Zełenskiego przyjęto szereg ustaw, które całkowicie negują możliwość realizacji porozumień mińskich. I o czym oczywiście, liderzy świata zachodniego świetnie zdają sobie sprawę, ale udają, że tego problemu nie dostrzegają.

Stany Zjednoczone ściśle kontrolują poczynania Kijowa, będąc jego kuratorem i powiernikiem. Przywództwo w Kijowie pokłada szczególne nadzieje w Stanach Zjednoczonych. Europejczycy są już drugim szczeblem poparcia Zachodu. Ale, nie mają innego planu niż tylko wywieranie presji na Rosję i ślepe wspieranie banderowskiej Ukrainy. Wynika to z tej prostej przyczyny, że transformacja Ukrainy w państwo buforowe jest korzystna wyłącznie dla interesów Stanów Zjednoczonych. To część polityki powstrzymywania Rosji we wszystkich możliwych miejscach. A jaką metodą się to tego prowadzi, to już jest mało istotny problem, Cierpią tylko niewinni ludzie. Ale czyż, to nie Amerykanie pierwsi- i ostatni, zrzucili bomby jądrowe na mieszkańców japońskich miast, żeby osiągnąć, jak najtańszym kosztem, swe cele na północnym Pacyfiku i w Azji Wschodniej.

Nie inaczej traktowana jest obecnie Ukraina oraz konflikt w Donbasie czy też np. w rejonie Kaukazu i Syrii.

*

A tymczasem, Ukraińskie Siły Zbrojne rozmieściły kolejnych 100 min na obrzeżach wsi Oriechovo i osady Trechizbienka- na ługańskim odcinku frontu.

„Na obrzeżach Oriechowa żołnierze z 14 brygady podłożyli 80 min przeciwczołgowych TM-62. Ponadto nasi obserwatorzy zarejestrowali prace nad instalacją 20 min przeciwpiechotnych PMN-2 przez żołnierzy 14 brygady na obrzeżach Trechizbienki w celu wykluczenia zbliżania się cywilów do ukraińskich pozycji.”– poinformował oficjalny przedstawiciel Milicji Ludowej ŁRL Jakow Osadczy..

Rozkaz na instalację min wydał dowódca formacji pułkownik Siergiej Woiczenko.

„Jeszcze raz apelujemy do mieszkańców terytorium kontrolowanego czasowo przez Ukraińskie Siły Zbrojne, bądźcie czujni! Zagospodarowanie terenu przez ukraińskich okupantów jest bezpośrednim zagrożeniem dla waszego życia”– zaapelował do mieszkańców terenów, które znajdują się pod kontrolą Ukraińskich Sił Zbrojnych, Jakow Osadczy.

Poza tym, kijowskie formacje zbrojne rozlokowały pojazdy opancerzone w pobliżu wsi Oriechowo i części mieszkalnej wsi Bołotiennoje.

„W rejonie odpowiedzialności 14 brygady Ukraińskich Sił Zbrojnych odnotowano rozmieszczenie dwóch wozów piechoty w pobliżu osiedla Oriechowo. Ponadto USZ umieścili swój pojazdu opancerzony w części mieszkalnej wsi Bołotiennoje”- poinformował Jakow Osadczy.

Milicja Ludowa przypomniała, że ​​rozmieszczenie broni i sprzętu wojskowego przez USZ w osadach stanowi naruszenie trzeciego akapitu Dodatkowych Środków zapewniających zawieszenie broni i kontrolowanie jego przestrzegania.

Ponadto, według wczorajszego raportu SMM OBWE, na donieckim odcinku frontu, obserwatorzy odnotowali naruszenie przez USZ decyzji ramowej w sprawie wycofania sił i sprzętu z 21 września 2016 r .:

– ️ 4 maja UAV dalekiego zasięgu SMM OBWE zarejestrował obecności 2 umundurowanych osób w pobliżu obszaru wycofania się w rejonie Pietrowskoje w obszarze dawnych stanowisk USZ, z tego jednej osoby około 800 m od tego terenu, a druga znajdowała się około 1,5 km na północny-wschód od południowo-zachodniego narożnika zdemilitaryzowanego terenu.

Obserwatorzy zarejestrowali również zagłuszanie sygnału bezzałogowego statku powietrznego SMM OBWE podczas lotu w rejonie miejscowości Nowoługańskoje i Codema.

❗️SMM OBWE zgłosił ciągły zwiększony poziom zakłóceń sygnału obu modułów GPS podczas startu i lądowania UAV SMM OBWE w obszarach w pobliżu swojej bazy w rejonie miejscowości Stiepanowka, w wyniku czego 6 maja obserwatorzy ponownie zostali zmuszeni do przeprowadzenia awaryjnego lądowania UAV.

Ponadto SMM OBWE odnotowało obecność sprzętu USZ poza wyznaczonymi miejscami składowania oraz w strefie bezpieczeństwa:

– ️ 1 samobieżne działo przeciwlotnicze (2K22 „Tunguska”) na terenie obiektu w miejscowości Oczeretino,

– ️ 1 BTR-80 w pobliżu wsi Krasnogorowka.

Dodatkowo, w ciągu minionej doby na donieckim odcinku frontu, USZ przeprowadziły następujące ostrzały:


06:05, z kierunku Piasków w stronę Łozowego- na północno-zachodnich obrzeżach Doniecka, przy użyciu moździerza kaliber 120 mm (10 min),

07:01, z kierunku Nowotroickoje w stronę miejscowości Stiła- na południowym odcinku frontu, przy użyciu moździerza kaliber 82 mm (6 min),

16:00, z kierunku Starognatowki w stronę Nowołaspy- na południowym odcinku frontu, przy użyciu broni pokładowej BMP-2 (3 wystrzały),

17:00, z kierunku Krasnogorowki w stronę osiedla mieszkaniowego przy kopalni Celiskinczewa- w Doniecku, przy użyciu działka przeciwlotniczego ZU-23-2 (10 pocisków).

W wyniku tego ostrzału na terenie przedszkola nr. 345 na ulicy Zamojskiej nr. 1 odnotowano uderzenie pociskiem, gdy znajdowały się tam dzieci, którym udało się na szczęście ukryć w bezpiecznym miejscu.

Dodatkowo uszkodzenia odnotowano pod adresami: ul. Markina nr. 12/3 uszkodzono bramę i elewację domu i na ul. Zamojskiego nr. 2A – uszkodzenie elewacji.

 18:10, z kierunku Szumów e stronę osiedla mieszkaniowego przy kopalni 6/7- na obrzeżach Gorłówki, przy użyciu moździerza kaliber 120 mm (25 min),

18:40, ponownie w rejonie Gorłówki, ale tym razem z kierunku Nowogorodskoje w stronę osiedla mieszkaniowego przy kopalni im. Gagarina- na obrzeżach Gorłówki, przy użyciu moździerza kaliber 120 mm (10 min).

Tym sposobem, w ciągu minionej doby- w wyniku ukraińskich ostrzałów, na terytorium DRL spadły 64 pociski, tym samym 6 razy USZ naruszyły warunki rozejmu.

*

Poniżej jeszcze raport za ostatnią dobę, sporządzony przez centrum prasowe ukraińskiego sztabu generalnego prowadzącego operację pacyfikacyjną przez połączone siły (Операція об’єднаних сил / Joint forces operation- OOS/JFO) ukraińskich formacji zbrojnych w Donbasie, na temat aktualnej sytuacji wzdłuż linii frontu:

Операція об’єднаних силп/Joint forces operation.

9 min.

„Ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 8 травня 2021 року.

Сала Україні!

Збройні формування Російської Федерації й надалі ігнорують режим припинення вогню та обстрілюють позиції підрозділів Об’єднаних сил.

Протягом минулої доби, 7 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню.

Зокрема, ворог тричі відкривав вогонь із мінометів 120-го та 82-го калібрів, ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів поблизу ПІСКІВ. Біля населеного пункту ШУМИ противник вів вогонь з артилерійських установок 122 калібру, мінометів 120 калібру, автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

Поблизу НОВГОРОДСЬКОГО окупанти здійснили обстріл з мінометів 120 калібру.

З великокаліберних кулеметів окупанти здійснили обстріл у напрямку населених пунктів ВЕРХНЬОТОРЕЦЬКЕ ТА НЕВЕЛЬСЬКЕ, а біля АВДІЇВКИ – ще й з ручних протитанкових гранатометів.

Неподалік населеного пункту НОВОТОШКІВСЬКЕ російські загарбники вели вогонь з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів, а біля ВОДЯНОГО – ще й з підствольних гранатометів.

У районі населеного пункту ПІВДЕННЕ окупанти здійснили дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.

Про дії збройних формувань Російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.

Станом на 7 годину ранку 8 травня, зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню. Поблизу населеного пункту Південне противник вів вогонь з артилерійських установок 122 калібру та мінометів 120-го калібру. Неподалік Авдіївки окупанти відкривали вогонь по нашим позиціям зі стрілецької зброї.

Втрат серед військових Збройних Сил України немає.

Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил.

ПІДСУМКИ ЗА МИНУЛУ ДОБУ.

У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони.

Впродовж доби підрозділами поліції зведених загонів перевірено 5044 транспортних засоби, 5243 осіб, з яких 4843 по Інформаційному центру. До територіальних підрозділів на причетність до збройних формувань Російської федерації та її найманців доставлялись 4 особи. Виявлено 86 адміністративних правопорушень.

За вказаний період поліцейськими розкрито 26 злочин.Минулої доби через контрольний пункт в’їзду-виїзду «Станиця Луганська» на тимчасово окуповану територію України прослідувало 726 осіб, на підконтрольну Україні територію прибуло 573 осіб. Через контрольний пункт в’їзду-виїзду «Новотроїцьке» на 109 і 125 відповідно.

Сала Україні!”

https://www.facebook.com/pressjfo.news/

***

Na zakończenie kilka aktualnych filmów:

******

©Powyższy tekst jest chroniony prawem autorskim. 

Wykorzystanie, jego części lub całości, tylko pod warunkiem podania linku do źródła.

46 uwag do wpisu “Wojna domowa na Ukrainie 08.05.2021r.- 2146 dzień od nowego rozejmu.

 1. Pojawił sie pełny zapis wystąpienia byłego zastępcy naczelnika milicji w Odessie Dmitrija Fuczedżi w RB ONZ podczas którego opowiedział o tym co sie działo w Odessie na początku maja 2014 roku, czyli jak doszło do masakry w Domu Związków Zawodowych. Opowiedział on m.in o narastaniu napięcia w mieście pomiedzy zwolennikami „majdanu”, a „antymajdanu” oraz o „zagrzewaniu do akcji” tych pierwszych przez przedstawicieli „pomajdanowych” władz w Kijowie. ówczesny sekretarz Rady Bezpieczeństwa i Obrony Ukrainy Parubij przekazał im kamizelki kuloodporne. Dodatkowo miejscowych zwolenników „majdanu” wzmacniano grupami ściągniętymi z zewnątrz, w tym tymi najbardziej „fanatycznymi” z Kijowa. Opowiedział także o tym jak w Odessie pojawił się Poroszenko który wywierał naciski na jak najszybsze „rozgonienie antymajdanu” jako zachętę obiecujac „duże pieniądze”;
  https://strana.ua/news/331809-dmitrij-fuchedzhi-i-aleksej-albu-o-2-maja-trahedii-v-dome-profsojuzov-na-zasedanii-sovbeza-oon-.html

  Polubione przez 4 ludzi

  • Coś mało ujawnił, poza tym co oczywiste.

   Pytaniami zasadniczymi są:

   1. kto osobiście odpowiedzialny jest za doprowadzenie do zbrodni?
   2. kto do niej podżegał i kto następnie zacierał jej ślady?
   3. kto do dnia dzisiejszego nie pozwala na ujawnienie prawdy o zajściach, jej sprawcach oraz prawdziwej liczby ofiar?
   4. kto do dnia dzisiejszego chroni sprawców i nie pozwala aby prawda wyszła na jaw?

   Pozdrawiam.

   Polubione przez 5 ludzi

 2. Ukraiński rząd znacznie ograniczył liczbę gospodarstw domowych, którym przysługują dopłaty do usług mieszkaniowo-komunalnych. Grupą, której odebrano takie subsydia, są m.in. rodziny osób, które przebywały za granicą ponad 60 dni, czyli głównie emigrantów zarobkowych.
  https://kresy.pl/wydarzenia/regiony/ukraina/ukrainski-rzad-odebral-zasilki-socjalne-rodzinom-osob-pracujacych-za-granica/
  Komentarz: Liczba osób wykluczonych ze wsparcia rządowego jest znacznie dłuższa. Mam takie wrażenie, że z powodu głupich przepisów dojdzie do nasilenia exodusu mieszkańców Ukrainy. Dotychczas jedna osoba która pracowała za granicą przelewała pieniądze rodzinie na Ukrainie i jakoś dawała radę wynająć mieszkanie. Obecnie po „zmianach w systemie” koszt y utrzymania rodziny znacznie wzrosną i z ekonomicznego punktu widzenia najprostszym rozwiązaniem będzie sprowadzenie bliskich do kraju w którym żywiciel rodziny pracuje.

  Polubione przez 4 ludzi

 3. Kolejny „njus” z „juesej” i kolejna oznaka ZIDIOCENIA, czyli „tryumfalny” pochód „politpoprawności” trwa. Tym razem „pod obstrzałem” znalazła się bajka Disney’a „Królewna Śnieżka” której zarzucono promowanie…przemocy seksualnej której „przejawem” ma być Książę całujący śpiącą Śnieżke…
  https://daily.afisha.ru/news/50169-belosnezhku-raskritikovali-za-harassment-vo-vsem-vinovat-novyy-attrakcion-disneylenda/

  Polubione przez 4 ludzi

 4. Na konferencji amerykańskiego think-tanku Atlantic Council premier Mateusz Morawiecki skarżył się, że USA wciąż nie doceniają Inicjatywy Trójmorza i wzywał Amerykanów, by mocniej zaangażowali się w ten projekt. Szef rządu wskazywał na antychiński wektor Trójmorza i podkreślił, że może ono być „bramą do UE” dla amerykańskich inwestorów.
  https://kresy.pl/wydarzenia/%e2%80%8bmorawiecki-inicjatywa-trojmorza-jest-wciaz-niedoceniana-przez-usa/
  Komentarz: Czyli co? Pieniędzy od „sojusznika” nie dostaniemy, a obrażamy Chiny które mogłyby sypnąć groszem (np w ramach projektu nowego jedwabnego szlaku). I te koszta -Polska w ramach „trójmorza” wykłada 550 mln Euro, Rumunia 200 mln, a kolejne kraje dołączają się do inicjatywy na tzw „krzywy ryj”-deklarując wparcia kilkunastu mln euro (Ukraina nawet kilku mln nie chce wyłożyć).
  Czy tylko mi się wydaje ,ze ten cały projekt jest całkowicie nieopłacalny dla Polski?

  Polubione przez 4 ludzi

 5. „Klaunada” w wykonaniu „Naczelnego Klauna Ukrainy” który wraz z ambasadorami państw „G7″ przybył na terytorium obwodu ługańskiego ‚wyzwolonego” przez Kijów gdzie m.in „uczcili” rozpoczęte w 1943 wyzwolenie Ukrainy spod okupacji hitlerowskich Niemiec;
  https://strana.ua/news/332273-na-donbass-pribyl-zelenskij-s-poslami-g7-i-evrosojuza-foto.html
  Ps. Dobrze że przy pomniku gdzie składała kwiaty m.in Ambasador Niemiec nie postawili warty honorowej w mundurach…Dywizji Waffen SS ‚Galizien” jak to ostatnio mają w zwyczaju…

  Polubione przez 4 ludzi

 6. UKROSZAJBA kolejne ataki. W związku z obchodzonym na Ukrainie 8/9 maja Dniem Pamięci i Pojednania, MSZ Ukrainy ogłosiło ze Ukraina…broni przed agresją Federacji Rosyjskiej nie tylko siebie, ale także całą demokratyczną Europę;
  https://korrespondent.net/ukraine/4355624-myd-sehodnia-ukrayna-zaschyschaet-vsui-evropu
  „Don Pedro” Poroszenko obwieszcza z kolei ze…„Putin-kaput! Chwała Ukrainie!”;
  https://strana.ua/news/332249-petr-poroshenko-sravnil-vladimira-putina-s-hitlerom-i-stalinym-8-maja.html
  Plus pojawiła się informacja że na stronie internetowej Rady Miejskiej Kijowa pojawiła się petycja, w której proponuje się zmianę nazwy jednej z kijowskich ulicy na cześć znanego „afroamerykańskiego działacza na rzecz praworządnosci” (szczególną „troską” otaczał kobiety w ciąży), „aktora filmów dozwolonych od lat 18” oraz „dobrowolnego testera substancji psychotropowych” George’a Floyda…
  https://kiev.strana.ua/332277-v-kieve-khotjat-pereimenovat-ulitsu-v-chest-dzhordzha-flojda.html

  Polubione przez 4 ludzi

 7. Tymczasem w ukromediach pojawiła się informacja o tym że żona byłego lidera tzw. euromajdanu, byłego deputowanego Rady Najwyższej Ukrainy, a obecnie członka rady nadzorczej ukraińskich kolei („Ukrzaliznycia”) Serhija Leszczenki Anastazja Topolska znany pod pseudonimem DJ Nastia pojechała „na saksy” do…”państwa – agresora” i występuje w jednym z moskiewskich klubów nocnych;
  https://strana.ua/showbiz/332276-zhena-serheja-leshchenko-anastasija-topolskaja-vystupit-v-moskve-.html

  Polubione przez 3 ludzi

 8. „Prezydent Wołodymyr Zełenskij podpisał dekret zatwierdzający rozporządzenie w sprawie Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji (CPD) , utworzonego w ramach Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy (RBNiO) w marcu” i dalej już tylko coraz zabawniej „Tymczasem CPD miesiąc po utworzeniu nie mogło ujawnić ani jednego fejku, powołując się na niekompletność procesu organizacyjnego w tym organie” plus „Niedawno poinformowaliśmy, że RBNiO odpowiedziało, że nie zna adresu i numeru telefonu podległej sobie centrali” 🙂
  https://strana.ua/news/332290-zelenskij-podpisal-ukaz-1872021-o-tsentre-protivodejstvija-dezinformatsii-.html
  Ps. Ale apanaże już od marca pobierają…

  Polubione przez 4 ludzi

Możliwość komentowania jest wyłączona.