Wojna domowa na Ukrainie 29.05.2021r.- 2167 dzień od nowego rozejmu.


Niemy krzyk”– dzień 436.

„W związku z sytuacją wokół Białorusi Mińsk nie może pozostać platformą do negocjacji porozumienia w Donbasie, konieczne jest znalezienie nowego miejsca spotkań Grupy Kontaktowej”– powiedział stały przedstawiciel Ukrainy w grupie kontaktowej Leonid Krawczuk.

„Nie będziemy już latać na Białoruś, nawet nie będziemy mogli się tam dostać. Zatem biorąc pod uwagę obecną sytuację, dyktatorskie zachowanie samozwańczego prezydenta Białorusi (Aleksandra) Łukaszenki, jest oczywiste, że nie możemy nawet rozważać kwestii będącej przedmiotem dyskusji – platformy mińskiej. Na pewno będziemy szukać nowej lokalizacji”– stwierdził Krawczuk.

Zdaniem Krawczuka Ukraina zwróci się przede wszystkim do wszystkich stron negocjacji z kwestią znalezienia nowej lokalizacji.

Przypomnę, że Ukraina już wcześniej opowiadała się za odroczeniem negocjacji w sprawie Donbasu w Mińsku, Krawczuk wezwał do tego już we wrześniu ubiegłego roku. Zapowiedział możliwość przeniesienia platformy negocjacjnej w sprawie Donbasu do Szwecji. Gotowość do odroczenia negocjacji w sprawie Donbasu z Mińska wyraził także ukraiński minister spraw zagranicznych Dmitrij Kuleba.


Tym razem poparł inicjatywę Krawczuka sekretarz prasowy delegacji kijowskiej do trójstronnej grupy kontaktowej ds. Donbasu Aleksiej Arestowicz, który powiedział, że „Ukraina dopuszcza przeniesienie platformy do negocjacji w sprawie porozumienia w Donbasie z Białorusi do jednego z krajów UE, który nie byłby jednocześnie członkiem NATO.”

„Najprawdopodobniej kraj europejski, ale nie członek NATO, bo Rosjanie się nie zgodzą”– powiedział Arestowicz dla internetowego wydania „Babel”.

Według niego nie ma jeszcze oficjalnych negocjacji w sprawie nowej lokalizacji.

Na te propozycje oczywiście natychmiast zareagowała strona rosyjska.

„Moskwa oczekuje, że Francja i Niemcy, jako współautorzy porozumień mińskich, nie pozwolą Ukrainie na unikanie ich realizacji”– powiedział minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow.


„Nie wiązałbym ze sobą tych zdarzeń (sytuacja z samolotem na Białorusi i pertraktacji w sprawie Donbasu- dopisek mój). Jeśli strona ukraińska oczywiście nie chce znaleźć pretekstu, aby zupełnie uchylić się od wypełniania swoich obowiązków. Mam nadzieję, że przynajmniej Francja i Niemcy, jako współautorzy porozumień mińskich, nie pozwolą na to.”– powiedział Ławrow podczas konferencji prasowej.


„Jeśli chodzi o kwestię dalszej pracy grupy kontaktowej i odmowę przez pana Krawczuka kontynuowania, jak powiedział, jej działalności w Mińsku z powodu wydarzeń na Białorusi … On oczywiście jest szefem delegacji, ale nie do niego należy decydowanie, w jaki sposób grupa kontaktowa będzie nadal działać. Kwestię tą ustalono w kontekście pakietu dokumentów zatwierdzonych na szczycie w Mińsku w 2015 roku, a następnie zatwierdzonych rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ. A ci, którzy podpisali ten pakiet dokumentów, zapewne zgodzą się, jak dalej budować to dzieło”– podsumował Ławrow.

Do sprawy odnieśli się też przedstawiciele władz DRL określając słowa Krawczuka o przeniesieniu platformy negocjacyjnej z Mińska „głupotą” i nonsensem.

Pomysły strony ukraińskiej dotyczące przeniesienia platformy negocjacyjnej rozwiązania konfliktu w Donbasie z Mińska nie mają sensu. Taką opinię wyraził dziś poseł Rady Ludowej DRL, przewodniczący parlamentarnej komisji ds. polityki zagranicznej, stosunków międzynarodowych, polityki informacyjnej i technologii informacyjnych- Władysław Berdiczewski.

„Przeniesienie platformy niczego nie zmieni, bo Ukraina nadal nie jest w stanie negocjować- blokuje pracę praktycznie we wszystkich podgrupach. Nie trzeba zmieniać platformy oraz skład grupy negocjacyjnej, ale kierownictwa Ukrainy. A wypowiedzi Krawczuka to tylko jego kaprys, głupiec, kolejna próba wypromowania się na temat „Mińska” – zaznaczył parlamentarzysta DRL.

Podobny punkt widzenia podziela delegacja DRL na rozmowy w Mińsku. Wskazano na sabotowanie przez Kijów pokojowego rozwiązania konfliktu przez „oderwane od rzeczywistości oświadczenia o stronach konfliktu w Donbasie oraz dziwne, bezsensowne i prowokacyjne propozycje zmiany platformy negocjacyjnej”.

Wcześniej szef DRL Denis Puszilin stwierdził, że poszukiwanie nowej platformy negocjacyjnej jest bezsensowne, zwracając uwagę na to, że „jeśli nie ma chęci do negocjacji, platforma jest absolutnie nieistotna”.

*

A tymczasem, Sekretarz Generalny OBWE przybyła na terytorium kontrolowane przez Kijów w Donbasie.

„Sekretarz generalna OBWE Helga Schmid przybyła w piątek na kontrolowane przez Kijów terytorium Donbasu”– poinformowała w piątek służba prasowa regionalnej administracji państwowej.

Sekretarz generalny OBWE przebywa z wizytą na Ukrainie, gdzie spotyka się z wysokimi rangą urzędnikami ukraińskimi. „Sekretarz generalna OBWE Helga Maria Schmid i pierwsza wiceminister spraw zagranicznych Ukrainy Emine Dżaparowa przybyli do obwodu donieckiego z dwudniową wizytą roboczą”– podała służba prasowa, dodając, że podczas wizyty Schmidt i Dżaparowa odwiedzą punkt kontrolny Nowotroickoje, biuro regionalne OBWE w obwodzie donieckim oraz spotkają się z przewodniczącym regionalnej administracji państwowej Doniecka, szefem regionalnej administracji wojskowo-cywilnej Pawłem Kirilenko. 

Natomiast, jak poinformował na wczorajszym briefingu dla mediów Iwan Filiponenko, oficer służby prasowej Wydziału Milicji Ludowej ŁRL, stratyniebojowe grupy operacyjno-taktycznej (GO-T) Ukraińskich Sił Zbrojnych „Północ” za miniony tydzień wyniosły 12 żołnierzy.

„Według naszego wywiadu, od 22 maja do 28 maja, w formacjach i jednostkach GO-T ‚Siewier’, straty nioebojowe personelu wyniosły 12 osób, z których 4 zginęło, 8 zostało rannych o umiarkowanym nasileniu”– powiedział Filiponenko.

W szczególności 22 maja na jednym z bastionów plutonu 2 batalionu 14 brygady w pobliżu wsi Muratowo doszło do konfliktu między dwoma żołnierzami pijącymi alkohol, podczas którego sierżant Pupkow strzelił koledze Riabokonowi w ramię z karabinu maszynowego.

23 maja podczas treningowych skoków w 80 brygadzie z powodu nieprawidłowo złożonego spadochronu zginął żołnierz 130 batalionu rozpoznawczego młodszy sierżant Gekało, następnego dnia podczas strzelania próbnego na poligonie niedaleko wsi Ajdar- Nikołajewka, zginął w wyniku eksplozji granatnika 14 brygady młodszy sierżant Filakowski, a szeregowiec Klimow został ranny.

25 maja, podczas eksploracji terenu w pobliżu stanowisk 2 batalionu 92 brygady niedaleko wsi Łoskutowka, starszy sierżant Naumow doznał obrażeń z powodu nieprzestrzegania wymagań bezpieczeństwa i niespójności działań podczas instalowania min przeciwpiechotnych PMN. -2, w wyniku czego doszło do niekontrolowanej eksplozji. Tego samego dnia w trakcie prac inżynieryjnych w celu doposażenia stanowisk w obwodzie świetłodarskim, w wyniku eksplozji ukraińskiej miny przeciwpiechotnej, ranny został żołnierz 9 batalionu 59 brygady, szeregowiec Matwijuk, a żołnierz 59 brygady Ukraińskich Sił Zbrojnych odniósł ranę postrzałową podczas walki z kolegami będącymi w stanie odurzenia narkotycznego.

27 maja na stanowiskach 14 brygady Ukraińskich Sił Zbrojnych w wyniku eksplozji min przeciwpiechotnych zginął zastępca dowódcy batalionu 128 brygady Ukraińskich Sił Zbrojnych Polewoj, dwóch towarzyszących mu żołnierzy otrzymało ciężkie obrażenia od wybuchów min, jedna z ofiar zmarła w drodze do placówki medycznej, druga w stanie krytycznym znajduje się w szpitalu wojskowym w Siewierodoniecku.

Zamkombat Sił Zbrojnych Ukrainy i jego eskorta zginęli, kolejna eskorta została ranna, gdy samochód został wysadzony w powietrze na polu minowym, które nie zostało zaznaczone na mapach przeszkód sił zbrojnych mogących spowodować wybuch min.

Do tragicznego w skutkach incydentu doszło po tym, gdy po zakończeniu regularnego spotkania doradców politycznych czwórki normandzkiej 26 maja dowódca tzw. Operacji Połączonych Sił gen. Władimir Krawczenko postawił zadanie sprawdzenia podległych oddziałów na linia kontaktowa ze względu na ciągły spadek poziomu dyscypliny wojskowej i regularne łamanie zawieszenia broni. W celu sprawdzenia na przednie pozycje podjechał zastępca dowódcy batalionu 128 brygady Ukraińskich Sił Zbrojnych Maksym Polewoj. Poruszając się w strefie neutralnej frontu samochód z zastępcą dowódcy batalionu wjechał na pole minowe. wcześniej zainstalowane przez żołnierzy 14 brygady USZ , które nie było zaznaczone na mapach odcinka frontu .

Poza tym Ukraińskie Siły Zbrojne skłoniły ukraińskie media do przygotowania inscenizowanych prowokacji w celu oskarżenia Milicji Ludowej o ostrzał terytorium ŁRL.

„Według informacji z wiarygodnego źródła, z rozkazu dowódcy brygady (59 brygada Sił Zbrojnych Ukrainy Giennadija) Szapowałowa, w rejonie odpowiedzialności 59 brygady Ukraińskich Sił Zbrojnych w rejonie Świetłodarska, zorganizowano pracę grupy korespondentów ukraińskich kanałów telewizyjnych ‚1 + 1’ i ‚Kanał’ w towarzystwie funkcjonariuszy 74 Centrum Informacji i Operacji Psychologicznych”– poinformował Iwan Filiponenko.

Rzecznik prasowy resortu obrony ŁRL wyjaśnił, że głównym zadaniem ukraińskich mediów jest „filmowanie i przygotowywanie inscenizowanych reportaży wideo”, które później posłużą do oskarżenia Milicji Ludowej ŁRL o łamanie porozumień mińskich.


Ponadto, Ukraińskie Siły Zbrojne utrudniły pracę drona OBWE w pobliżu Krymskoje.

Ukraińskie formacje zbrojne wykorzystywały wojnę elektroniczną (EW) do zakłócania pracy bezzałogowych statków powietrznych (UAV) Specjalnej Misji Obserwacyjnej OBWE w pobliżu miejscowości Krimskoje. 

„Na obszarze odpowiedzialności 14 brygady Ukraińskich Sił Zbrojnych, w celu zakłócenia sygnałów sterujących SMM OBWE w pobliżu wsi Krymskoje, zastosowano elektroniczne stacje bojowe ‚Bukowel-AD’ przez mobilną grupę 20 samodzielnego batalionu walki elektronicznej”– napisano w komunikacie służby prasowej Wydziału Milicji Ludowej ŁRL.

Dodatkowo wojska ukraińskie rozmieściły pojazdy opancerzone na terenie budynków mieszkalnych w Szczastii i wsi Woitowo.

„W rejonie odpowiedzialności 80. brygady Sił Zbrojnych Ukrainy odnotowano rozmieszczenie dwóch transporterów opancerzonych BTR-70 na terenie obiektów mieszkalnych w osadach Wojtowo i Szczastje”– poinformowała służba prasowa Wydziału Milicji Ludowej ŁRL.


Natomiast według wczorajszego raportu SMM OBWE, na donieckim odcinku frontu, obserwatorzy odnotowali następujące naruszenia warunków rozejmu przez USZ:

– ️UAV krótkiego zasięgu SMM OBWE znalazł się pod ostrzałem z broni strzeleckiej podczas zgłoszonego wcześniej lotu nad pozycjami USZ w pobliżu osady Nowotroickoje. Podczas 4 kolejnych zapowiedzianych lotów w tym rejonie, UAV SMM OBWE był wystawiony na działanie sygnałów z obu modułów GPS,

– ️ lot UAV dalekiego zasięgu SMM OBWE został odwołany z powodu zakłóceń sygnału obu modułów GPS w pobliżu bazy w wiosce Stiepanowka,

– ️UAV SMM OBWE średniego zasięgu w obszarach miejscowości  Piszczewik i Pawołpol ponownie odnotowali rozmieszczenie 851 ukraińskich min przeciwpancernych. 

Ponadto, obserwatorzy SMM OBWE ponownie zarejestrowali obecność sprzętu USZ w strefie bezpieczeństwa, w tym na terenach mieszkalnych i w pobliżu osiedli:

– ️1 transporter opancerzony (MT-LB) w pobliżu osady Gieorgiewka,

– ️1 transporter opancerzony (MT-LB) w pobliżu dzielnicy mieszkalnej osady Nowoignatowka.

Poza tym, w wciągu minionej doby na donieckim odcinku frontu, USZ dokonały następujących ostrzałów: o godzinie 18:50, z kierunku Krasnogorowki w Staromichajłowki- w rejonie Doniecka, przy użyciu ciężkiego granatnika przeciwpancernego SPG-9 (7 granatów) oraz broni maszynowej, i następnie o godzinie 19:40, z kierunku Piasków w stronę Żabunki- na północno-zachodnich obrzeżach Doniecka, przy użyciu moździerza kaliber 82 mm (10 min).

Tym sposobem, w ciągu minionej doby USZ, 2 razy naruszyły warunki rozejmu w wyniku czego na terytorium DRL spadło 17 pocisków.

Ponadto, na ługańskim odcinku frontu w ciągu minionej doby ukraińskie formacje zbrojne także 2 razy naruszyły warunki rozejmu prowadząc ostrzał terenów wsi Żłobok i Gołubowskoje, przy użyciu ciężkich granatników przeciwpancernych SPG-9, automatycznych granatników AGS-17 i broni strzeleckiej.

*

Poniżej jeszcze raport za ostatnią dobę, sporządzony przez centrum prasowe ukraińskiego sztabu generalnego prowadzącego operację pacyfikacyjną przez połączone siły (Операція об’єднаних сил / Joint forces operation- OOS/JFO) ukraińskich formacji zbrojnych w Donbasie, na temat aktualnej sytuacji wzdłuż linii frontu:

Операція об’єднаних силп/Joint forces operation.

6 min.

⚡„Ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 29 травня 2021 року.

Сала Україні!

Збройні формування Російської Федерації обстрілюють позиції підрозділів Об’єднаних сил, ігноруючи режим припинення вогню.

Протягом минулої доби, 28 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 12 порушень режиму припинення вогню.

Поблизу АВДІЇВКИ ворог відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру, а біля ВОДЯНОГО – з гранатометів різних систем.

У районі населеного пункту ГРАНІТНЕ ворог використав великокаліберні кулемети. У цьому ж напрямку по наших позиціях з БПЛА було скинуто два постріли ВОГ-17.Неподалік ПРИЧЕПИЛІВКИ російські найманці відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів та станкових протитанкових гранатометів, а біля ПАВЛОПОЛЯ – ще й з протитанкових ракетних комплексів.

Поблизу МАР’ЇНКИ, ШИРОКИНЕ і НОВОМИХАЙЛІВКИ окупанти застосували станкові протитанкові гранатомети.

У напрямку населених пунктів НОВОТОШКІВСЬКЕ та ПІСКИ противник застосував стрілецьку зброю.

Внаслідок ворожого вогню один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав кульове поранення. Воїну оперативно надали домедичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу.

Стан здоров’я пораненого – задовільний. Поблизу населеного пункту ПІВНІЧНЕ ворог вів вогонь з протитанкових ракетних комплексів по цивільній інфраструктурі мирних мешканців.

На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Використовуючи координаційний механізм Українська сторона СЦКК оперативно реагувала на порушення через СММ ОБСЄ.Станом на 7 годину ранку, 29 травня, обстрілів з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил повністю контрольована українськими військовослужбовцями.

Сала Україні!🇺🇦

https://www.facebook.com/pressjfo.news/

***

Na zakończenie kilka aktualnych filmów:***

***


©Powyższy tekst jest chroniony prawem autorskim. 

Wykorzystanie, jego części lub całości, tylko pod warunkiem podania linku do źródła.

41 uwag do wpisu “Wojna domowa na Ukrainie 29.05.2021r.- 2167 dzień od nowego rozejmu.

 1. OT w sprawie Białorusi. Cytat „Amerykańska Federalna Administracja Lotnictwa Cywilnego (FAA) poinformowała w piątek 28 maja, że ​​w związku z wczorajszym zatrzymaniem w Mińsku 26-letniego przywódcy opozycji Romana Protasewicza, amerykańskie loty pasażerskie powinny zachować szczególną ostrożność podczas przelatywania nad Białorusią. Jednocześnie departament nie zakazał całkowicie lotów nad republiką”;
  https://strana.ua/news/335821-v-ssha-prizvali-aviakompanii-letat-v-belarus-krajne-ostorozhno.html

  Polubione przez 5 ludzi

  • Plus szef MSZ Ukrainy Kuleba obiecuje ukraińskim firmom i przedsiębiorstwom które poniosą straty w związku z sankcjami jakie wprowadza Białoruś, „znalezienie im nowych rynków zbytu”. „Oczywiście obliczyliśmy, że Białoruś coś zrobi w odpowiedzi. Oczywiście byliśmy gotowi na taki scenariusz. Chcę powiedzieć, że każda ukraińska firma, która cierpi na białoruskie sankcje, powinna skontaktować się z MSZ, a my razem z przedstawicielstwem handlowym Ukrainy, znajdziemy alternatywy rynek zbytu ich towarów – zapewnił minister podczas swojego występu w ukromediach;
   https://strana.ua/news/335809-mid-najdet-rynki-sbyta-postradavshim-ot-sanktsij-minska-ukrainskim-kompanijam-kuleba.html

   Polubione przez 5 ludzi

   • HAHAHA MR Kuleba you’ve just made my day.
    No tak przecież to oczywiste ,że każdy kraj chce kupować towary made in Ukraina, wprost zabijają się o produkty-czy ten facet kpi, czy też udaje (jest?) głupi. Znajdowanie alternatywnych rynków zbytu to zadanie które każda firma/korporacja/państwo prowadzi codziennie. Bardzo ciężko jest znaleźć wolną niszę, a konkurencja jest tak duża, że zazwyczaj trzeba interwencji na poziomie państwowym, aby jakiś rynek zdobyć.
    Przykładem może być FR która za zniesienie długu wobec Egiptu zyskała możliwość eksportu zboża do tego kraju. Przykładem jest Polska która po kontrsankcjach rosyjskich wprowadziła skupy interwencyjne dla sadowników i ulgi dla przetwórców jabłek.
    W obu powyższych przypadkach potrzeba było olbrzymich nakładów finansowych, aby uzyskać zadowalające efekty. Co proponuje rząd w Kijowie? Konsultacje i pomoc prawno-administracyjną. Pieniędzy w budżecie nie ma więc proponuje się pomoc urzędników. Jednak nawet tego władze w Kijowie nie mogą zrealizować. Poszkodowanych są tysiące, nawet gdyby chciano im pomóc to WSZYSCY urzędnicy ministerstwa musieliby pracować tylko nad ich sprawami bez przerwy. To oczywiście niemożliwe-efekt będzie taki jak w 2014 roku po sankcjach rosyjskich- upadnie wiele drobnych zakładów.

    Polubione przez 5 ludzi

 2. Kolejny „njus” z „juesej”, czyli „tęczowy ZSRR” w rozkwicie. Cytat „Przyszłoroczny budżet Stanów Zjednoczonych ma wynieść sześć bilionów dolarów – wynika z projektu przedstawionego przez prezydenta USA Joe Bidena. Budżet zakłada m.in. darmowy college dla wszystkich, ogromne inwestycje w infrastrukturę czy wsparcie dla rodzin wychowujących dzieci.
  Wzrost wydatków federalnych stanowiłby 25 proc. wielkości całej gospodarki, a podwyżki podatków po ich wprowadzeniu zbliżyły by się do 20 proc. jej wysokości.
  „Prognozowany ogromny deficyt odzwierciedla rząd, którego dług stale się kumuluje i który przekroczył 28 bln dolarów, po tym jak ponad 5 bln zostało już zatwierdzonych w ramach pakietu COVID-19. Wymagałaby by to od rządu pożyczania około 50 centów na każdego dolara, którego wydaje w tym i następnym roku” – zwraca uwagę ABC”;
  https://wydarzenia.interia.pl/swiat/news-usa-joe-biden-przedstawil-budzet-na-2022-rok,nId,5262337#comments4-1
  >https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2021/05/budget_fy22.pdf

  Polubione przez 4 ludzi

 3. I powrót na Ukrainę, gdzie ukraińskie państwowe słuzby statystyczne poinformowały że według danych z kwietnia tego roku pracodawcy są winni Ukraińcom ponad 3,5 mld hrywien, z tego aż 77 % zaległosci płacowych wobec pracowników przypada na ukraiński sektor przemysłowy. Dla porównania, zadłużenie pracodawców wobec pracowników w maju 2020 roku wynosiło ponad 2,4 mld hrywien;
  https://economy.24tv.ua/ru/rabotodateli-zadolzhali-ukraincam-jekonomicheskie-novosti-ukrainy_n1641092

  Polubione przez 4 ludzi

 4. OT z „bezcennego” Izraela, czyli „wojna” ze Strefa Gazy nic „Bibiemu” Netanjahu nie pomogła. Cytat „Bennett i Lapid osiągają porozumienie w sprawie utworzenia koalicji w celu obalenia Netanjahu…Lider „Yamina” („Zjednoczona Prawica’ 🙂 ), Naftali Bennett, zgodził się na utworzenie koalicji rządowej z szefem „Yesh Atid” („Jest Przyszłość”), Yairem Lapidem, według niepublikowanego w piątek raportu telewizyjnego na temat umowy, która może utorować drogę do obalenia premiera Benjamina Netanjahu po ponad dekadzie sprawowania władzy”;
  https://colonelcassad.livejournal.com/6804824.html
  https://www.timesofisrael.com/report-bennett-lapid-reach-agreement-on-forming-coalition-to-oust-netanyahu/

  Polubione przez 5 ludzi

 5. Czekam na wynik śledztwa

  18-letni obywatel Ukrainy ze stłuczeniem głowy, stłuczeniem kręgosłupa piersiowego i złamanym palcem trafił do szpitala. Fundacja, dla której kwestował, zamierza złożyć do Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez zakopiańskich funkcjonariuszy. W sprawę włączył się Konsulat Generalny Ukrainy.
  https://zakopane.wyborcza.pl/zakopane/7,179294,27141097,policjanci-z-zakopanego-dotkliwie-pobili-18-latka-z-ukrainy.html

  Polubione przez 5 ludzi

  • Zupełnie inaczej sprawę przedstawia zakopiańska policja.
   – Do interwencji doszło ok. godz. 10, wezwała nas kierowniczka sklepu przy Alejach 3-go maja, ponieważ ani ona ani ochrona nie zdołała przekonać wolontariusza, by nie stał w drzwiach wejściowych i nie nagabywał klientów o datki – wyjaśnia Krzysztof Waksmundzki, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Zakopanem – patrol próbował wylegitymować kwestującego, ale ten odmówił, użyto wobec niego siły fizycznej, ponieważ stawiał opór, zakuto w kajdanki. Zatrzymany po wprowadzeniu do samochodu zaczął udawać, że nie rozumie polskiego, został ukarany mandatem 200 złotowym i wypuszczony z auta. Gdy wychodził z samochodu uskarżał się na ból palca, faktycznie w trakcie szamotaniny mogło dojść do urazu – podsumowuje Krzysztof Waksmundzki. Dodaje, że niespełna półtora godziny później ten sam patrol policyjny został wezwany przed „Biedronkę” na ul. Nowotarskiej, gdzie kwestował wolontariusz pochodzenia ormiańskiego. – Tu osoba została wylegitymowana, bez problemu współpracowała z policją, posłuchała apelu o opuszczenie terenu i na tym się skończyła ta druga interwencja – dodaje Krzysztof Waksmundzki.
   https://24tp.pl/n/81888

   Polubione przez 5 ludzi

   • Dzięki, za informacje
    Czyli było tak jak podejrzewałem-Ukrainiec „stawiał się” policji, przeszkadzał w wykonywaniu czynności służbowych i doigrał się. Od początku sprawa śmierdziała, przecież za napaść na obywatela policjant może stracić pracę, a tu wokół ruchliwego miejsca (Biedronka) gdzie pełno potencjalnych świadków funkcjonariusze mieliby publicznie znęcać się nad obcokrajowcem?
    „Wybiórcza” chciała nabić oglądalność artykułu, więc udramatyzowała całe zdarzenie.

    Polubione przez 3 ludzi

 6. „The End Is The Beginning Is The End”, czyli ‚wielowektorowość” Białorusi chyba własnie dobiega końca…
  https://strana.ua/news/335889-pojavilos-foto-sovmestnoho-vizita-lukashenko-s-putinym.html
  …a „Łuka” wybłagał u WWP to że białoruskie linie lotnicze „Belavia” które nie mogą, z powodu sankcji ,latać do UE będą mogły obsługiwać wewnętrzny rynek FR. PLUS Mińsk otrzyma w ramach kolejnej „transzy pomocy” od FR 500 mln dolarów;
  https://strana.ua/news/335892-stalo-izvestno-o-chem-hovorili-lukashenko-i-putin-vo-vtoroj-den-v-sochi.html

  Polubione przez 4 ludzi

 7. I powrót na Ukrainę, gdzie deputowany Rady Najwyższej Ukrainy Geo Leros, usunięty z proprezydenckiej frakcji „Sługa Narodu” w wywiadzie dla ukromediów w „prostych żołnierskich słowach” podsumował „politykę” swojego byłego szefa Zełenskiego. Cytat „Wołodymyr Zełenski nie tylko że zrobił w ..uja swoich wyborców, on zrobił w ..uja całe państwo!”;
  >https://ic.pics.livejournal.com/hrono61/14012115/2419753/2419753_original.jpg

  Polubione przez 5 ludzi

 8. „Jesteś szczurem” – udało się Protasevichowi wysłać list do zachodniego kuratora przed jego aresztowaniem.

  Ekstremista Roman Protasevich, zatrzymany przez białoruskie siły bezpieczeństwa podczas awaryjnego lądowania irlandzkiego samolotu w Mińsku, zdołał napisać list do kuratora, którego oskarżył o zdradę.

  O tym poinformował na antenie kanału YouTube Soloviev.live profesor nadzwyczajny wydziału RANEPA Siergiej Karnaukhov , który w przeszłości był związany ze strukturami władzy – relacjonuje korespondent „PolitNavigator”.

  „Był taki list. Gdy tylko samolot wyląduje, Protasevich wysyła e-mail, a to jest ostatni e-mail, który wysłał Protasevich. Pisze do lekceważącego Antona Gadimowicza następujący tekst: „Drogi Antonie Gadimowiczu, gratuluję bycia szczurem. Zwiążą mnie teraz, a ty będziesz miał forsę na presję na Białorusi. Dziękuję ci, bydlaku, prosto z serca . ” Wysyła to gdzieś do kuratora ”- powiedział Karnaukhov.

  Uważa, że ​​lądowanie samolotu z Protasevichem to operacja zachodnich służb specjalnych.

  https://cont.ws/@nikkuro/2002631

  Komentarz;
  Pisałem dwa dni temu, że chłopak śpiewa, bo zrozumiał ,że został ,,kozłem ofiarnym”.
  Na tym złocie w Atęnach była też Cichanouska i kilka szych z opozycji białoruskiej, a tylko jego wsadzili do tego samolotu.

  Polubione przez 5 ludzi

 9. W nagrodę za dobrą współpracę, będą mieli intymne widzenia .

  Nasz Bolek podobno w Arłamowie na widzeniach dzieci Danuśce naklepał, tak przynajmniej twierdzą jego biografowie.

  Dziewczyna młoda , inteligentna , podobno wszystkie hasła i szyfry pamiętała i teraz śpiewa sama, bez ,,zachęcania”.

  Polubione przez 1 osoba

Możliwość komentowania jest wyłączona.