Wojna domowa na Ukrainie 30.06.2021r.- 2199 dzień od nowego rozejmu.


„Niemy krzyk”– dzień 466.

Ukraina w poniedziałek obchodził 25 rocznicę uchwalenia konstytucji. Dokument został przyjęty 28 czerwca 1996 r. za prezydentury Leonida Kuczmy.

Od tego czasu w konstytucji ukraińskiej kilkakrotnie dokonano zmian. Niemniej dzisiaj konstytucja wygląda jak dotyczyła jakiegoś innego społeczeństwa. Przyjęta wówczas Ustawa Zasadnicza zakazuje tego wszystkiego, co dzieje się wszędzie i otwarcie, a co ujawnia fałsz tego dokumentu.

Mówimy o cenzurze, dyskryminacji językowej i regionalnej, już oficjalnym odrzuceniu darmowej medycyny i wielu innych. 

W Dniu Konstytucji ukraiński portal „Strana” sporządził listę artykułów Ustawy Zasadniczej, które są regularnie łamane przez władze. 

Język i mniejszości. 

Artykuł 10. mówi, że „na Ukrainie gwarantowany jest swobodny rozwój, używanie i ochrona języka rosyjskiego i innych języków mniejszości narodowych Ukrainy”.

artykule 11 drugi stanowi, że państwo wspiera „rozwój etnicznej, kulturowej, językowej i religijnej tożsamości wszystkich rdzennych ludów i mniejszości narodowych Ukrainy”.

Artykuł 24 zakazuje ograniczeń lub przywilejów opartych na języku.

Wszystkie te normy są łamane, nakładając się na siebie: przyjęto ustawę o języku państwowym (zwaną też ustawą o całkowitej ukrainizacji), która wypiera język rosyjski z edukacji, sektora usług i ogólnie z jakiejkolwiek sfery publicznej.

Jednocześnie władze rozumieją, że dokument jest sprzeczny z artykułem dziesiątym. Prezydent Wołodymyr Zełenski powiedział niedawno, że zablokował pracę Sądu Konstytucyjnego, aby nie unieważnił również tej ustawy. 

W rezultacie na Ukrainie nie już rosyjskich szkół, język rosyjski został praktycznie wyparty z radia i telewizji. A totalitarny Rzecznik Praw Obywatelskich Kremin wezwał niedawno do pozbawienia mandatów parlamentarnych z powodu języka rosyjskiego.

Następny w drodze jest kolejny projekt ustawy– o ludach tubylczych, zgodnie z którym ani Rosjanie, ani Białorusini nie są za takich uznawani. W związku z tym nie otrzymają praw do swojego języka nauczania. A w istocie oznacza politykę przymusowej asymilacji. 

Nie tylko Rosjanie na Ukrainie skarżą się na taką jawną dyskryminację. Węgry w PACE zażądały od Ukrainy zezwolenia mniejszościom narodowym na angażowanie się w administrację publiczną w ich ojczystym języku i nauczanie dzieci. W tej kwestii trwa bardzo długotrwały konflikt z Budapesztem. 

Artykuł 53 wprost przyznaje prawo mniejszości narodowych do nauki w języku ojczystym na koszt państwa.

„ Obywatelom należącym do mniejszości narodowych, zgodnie z ustawą, gwarantuje się prawo do nauki w języku ojczystym lub do nauki języka ojczystego w państwowych i gminnych instytucjach edukacyjnych lub za pośrednictwem narodowych towarzystw kulturalnych”– czytamy w artykule. 

Zgodnie z logiką tego artykułu, jeśli rodzice w danej szkole masowo wyrazili chęć nauczania swoich dzieci po rosyjsku, władze są zobowiązane do spełnienia tego wymogu.

Ale ustawa o szkolnictwie średnim nie przewiduje takiego prawa– wręcz przeciwnie, wprowadza ścisłe limity językowe dla osób mówiących po rosyjsku: nie więcej niż 20% przedmiotów w ich ojczystym języku. 

Ideologia i cenzura. 

Z tego samego zakresu semantycznego– artykuł 15 ukraińskiej konstytucji. Mówi on, że żadna ideologia nie jest obowiązkowa, a cenzura jest zabroniona.

Jednak wydarzenia na Ukrainie rozwijają się w ostatnich latach w zupełnie odwrotnym kierunku.

Cenzurę wprowadzili, po pierwsze, banderowscy nacjonaliści, którzy atakują artystów, których nie lubią, blogerów lub zwykłych ludzi, którzy publicznie lub w sieciach społecznościowych wyrażają swoje „niewłaściwe” stanowisko. Władze pomagają w tym radykałom, choćby przymykając oczy na ich działania i nie pociągając ich do odpowiedzialności.

Druga warstwa cenzury to listy osób niechcianych, do których zaliczają się pisarze, aktorzy, muzycy. Przewodzi im Ministerstwo Kultury i Służba Bezpieczeństwa Ukrainy. Takim ludziom nie wolno nie tylko wjeżdżać do kraju, ale także być pokazywanym w telewizji. To jest bezpośrednia cenzura. 

Również na Ukrainie istnieje struktura, która zajmuje się wydawaniem zezwoleń na import książek do kraju. Niektórym pracom odmawia się dystrybucji z powodów czysto ideologicznych. 

I wreszcie, ostatnio prezydent Ukrainy osobiście zaczął wprowadzać cenzurę. W tym roku na polecenie Zełenskiego zamknięto trzy opozycyjne kanały telewizyjne. Formalnym powodem jest powiązanie jej właściciela, deputowanego ludowego Tarasa Kozaka, z „finansowaniem terroryzmu”. Jednak nikt takiego absurdalnego oskarżenia nigdy nie udowodnił przed sądem. 

Bezpłatne lekarstwa, mieszkanie i wynagrodzenie. 

Art. 49 konstytucji gwarantuje, że sieć państwowych i komunalnych placówek medycznych nie może zostać zmniejszona. A pomoc powinna być tam udzielana bezpłatnie.

W rzeczywistości trwająca obecnie reforma byłej minister Uliany Suprun przewiduje faktyczne zamknięcie szeregu szpitali, ponieważ ich finansowanie jest cięte. W 2020 roku rozpoczął się drugi etap tej reformy, kiedy szpitale psychiatryczne i poradnie gruźlicy zaczęły się zamykać. 

Ogólnie rzecz biorąc, według Państwowej Służby Statystycznej w ciągu pięciu lat liczba szpitali zmniejszyła się o jedną trzecią. 

Również w 2017 roku Suprun zaproponowała, w trzecim etapie reformy, wprowadzenie opłat za szereg usług medycznych w szpitalach– w szczególności operacje. Ceny były kosmiczne– sto tysięcy lub więcej za operację. Po skandalu inicjatywa ta została usunięta z ustawy o reformie medycznej.

Wiosną 2021 r. Michaił Radutski, szef komitetu zdrowia Rady, zaproponował powrót do tej kwestii. Stwierdził, że opracowywane są różne opcje partycypacji finansowej pacjenta: w postaci dopłaty do części kosztów usług medycznych lub zwiększenia komfortu. 

Zwolennicy wprowadzenia tego mechanizmu twierdzą, że w szpitalach są już ogromne opłaty ukryte od pacjentów i lepiej, żeby te środki były wypłacane legalnie. Najwyraźniej władze nawet nie rozważają możliwości znacznego podniesienia pensji lekarzy, a następnie zmuszenia ich do zaprzestania wyłudzeń za pomocą systemu ścigania. I podejmują decyzje, które bezpośrednio naruszają konstytucję. 

Nawiasem mówiąc, artykuł 22 również pośrednio mówi o medycynie, stwierdzając, że przy zatwierdzaniu nowych przepisów, nie jest dopuszczalne, aby zawęzić treść i zakres istniejących praw i wolności. Jednak reforma medyczna ogranicza takie prawa. Jak w rzeczywistości i reforma emerytalna. I językowa. 

Artykuł 43 gwarantuje prawo do terminowej wypłaty wynagrodzenia.

Ale w rzeczywistości to prawo nie jest przestrzegane. Górnicy z państwowych kopalń borykają się z wielomiesięcznym długiem. Który jest spłacany w małych transzach. Nikt nie jest za to pociągany do odpowiedzialności. 

Jeśli chodzi o pensje w sektorze prywatnym, to są one wypłacane głównie pod stołem, na co państwo przymyka oko. Tym samym właściciele firm nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za brak wypłaty lub opóźnienie wypłaty wynagrodzenia przekazywanego „w kopercie”

Artykuł 47 dotyczy prawa do mieszkania. Ale są też zawarte takie prawa jak to, że „dla obywateli potrzebujących ochrony socjalnej, mieszkania są zapewniane przez państwo i władze lokalne przekazują je bezpłatnie lub za przystępną dla nich opłatę”.

Jednak, jak dotąd nie słyszano na Ukrainie o masowym przydzielaniu mieszkań osobom niepełnosprawnym, sierotom i rodzinom wielodzietnym. 

Obywatelstwo i równość w prawach. 

Artykuł 25 stanowi : „ Obywatel Ukrainy nie może być pozbawiony obywatelstwa i prawa do zmiany obywatelstwa ”. Petro Poroszenko pozbawił jednak obywatelstwo deputowanego Andrieja Artemenko, zastępcę rady miejskiej Odessy Aleksandra Borowika i byłego gubernatora obwodu odeskiego Michaiła Saakaszwilego.

Wiele artykułów zakazuje wszelkiego rodzaju dyskryminacji i łamania praw.

Artykuł 21 mówi, że „wszyscy ludzie są wolni i równi w swojej godności i prawa„.

Jednak decyzją RBNiO bez procesu i śledztwa dziesiątki obywateli ukraińskich zostają pozbawione swoich praw. Bez publicznego przedstawiania jakichkolwiek dowodów ich winy oraz bez odpowiednich orzeczeń sądowych.  

Artykuł 24 stanowi, że:

Nie mogą istnieć żadne przywileje ani ograniczenia ze względu na rasę, kolor skóry, przekonania polityczne, religijne i inne, płeć, pochodzenie etniczne i społeczne, status majątkowy, miejsce zamieszkania, cechy językowe lub inne”.

Wiadomo już o powszechnej dyskryminacji językowej. Ale jest też regiony, w których emerytury dla tych samych migrantów są wypłacane według bardziej skomplikowanej procedury niż innym obywatelom. 

Nowe ustawy „Sług Ludu” i ich rządu dotyczące przyszłości Donbasu bezpośrednio ograniczają prawa mieszkańców DRL i ŁRL w przypadku powrotu na Ukrainę. Na przykład taka jest ustawa o „współpracownikach”. 

Także obywateli Ukrainy, którzy będą mieli rosyjski paszport, Gabinet Ministrów zaproponował internowanie– czyli traktowanie ich jak jeńców wojennych i izolowanie ich bez żadnego procesu. 

Jest to wybiórcze stosowanie praw, wyraźnie zakazana przez konstytucję. 

Art. 50 konstytucji stanowi, że każdy ma prawo do bezpiecznego środowiska życia i zdrowia oraz do odszkodowania za szkody wyrządzone naruszeniem tego prawa.

Jednak nie słyszeliśmy jeszcze o odszkodowaniach za zanieczyszczenie środowiska. 

Artykuł 56 mówi, że każdy ma prawo do odszkodowania na koszt państwa za szkody materialne i moralne spowodowane bezprawnymi decyzjami, działaniami lub bezczynnością przedstawicieli państwa.

Jednak na przykład emerytom Donbasu Kijów jest winny 11 miliardów hrywien. I nikt im nie zrekompensuje żadnych szkód. 

Reasumując:

Konstytucję Ukrainy, można przyrównać do stalinowskiej Konstytucji Związku Radzieckiego, która wg. ekspertów była jedną z najlepszych na świecie, bo gwarantujących obywatelom najwięcej praw. A jak było, każdy kto zna choć oględnie historię, zdaje sobie sprawę z tego, że nigdy nie była ona przestrzegana.

Tak więc, można się szczycić i puszyć z dumy, jaką to My-Naród mamy cudowną konstytucję, ale póki ona jest tylko świstkiem papieru, nijak nie można ją określać mianem Ustawy Zasadniczej. Co najwyżej może służyć społeczeństwu po przerobieniu jej na papier toaletowy.

Zadziwiające w tym wszystkim, że tak bardzo wyczulony na przestrzeganie praw obywatelskich Zachód, w przypadku Ukrainy nagle nabrał wody w usta udając, że tam się nic złego nie dzieje. No i jak tu traktować poważnie zatroskany Zachód, jeśli tam gdzie ma swój interes prawo można łamać jawnie?

*

A tymczasem, na froncie w Donbasie- na jego ługańskim odcinku, ciężarówka z żołnierzami Ukraińskich Sił Zbrojnych przewróciła się, wypadając na zakręcie z drogi, w wyniku czego zostało rannych siedmiu z nich.

 Poinformował o tym oficjalny przedstawiciel Milicji Ludowej ŁRL, Iwan Filiponenko.

Powiedział on, że ten kolejny przypadek masowych obrażeń ukraińskich żołnierzy miał miejsce podczas transportu sprzętu na stację kolejową w Rubieżnoje w ramach rotacji jednostek z 14 brygady do 57 brygady USZ.

„Ze względu na niski poziom wyszkolenia zawodowego personelu wojskowego Ukraińskich Sił Zbrojnych, kierowca Pogrebinski, jadąc na stację załadowczą wojskową ciężarówką, stracił kontrolę nad pojazdem podczas pokonywania zakrętów i przewrócił się na lewą stronę. żołnierze, którzy byli z tyłu samochodu, zostali ranni i zostali hospitalizowani”– poinformował Iwan Filiponenko.


Poza tym, inny żołnierz USZ doznał wstrząsu mózgu i obrażeń podczas rozładowywania z platformy kolejowej czołgu, który przewrócił się z peronu kolejowego w Rubieżnoje.

„27 czerwca podczas działań rotacyjnych na stacji kolejowej Rubieżnoje podczas załadunku sprzętu wojskowego ranny został żołnierz batalionu czołgów (14 brygada) Ukraińskich Sił Zbrojnych Nazarenko. Gdy czołg T-64 opuszczał platformę, w wyniku naruszenia wymogów bezpieczeństwa i nieudolnych działań mechanika ciężki pojazd został przewrócony”-poinformował Iwan Filiponenko.

W wyniku incydentu żołnierz ten został przewieziony do szpitala w Siewierodoniecku z wstrząsem mózgu i siniakami na różnych częściach ciała.


Nadal też, Ukraińskie Siły Zbrojne walczą z dronami OBWE.

Według wczorajszego raportu SMM OBWE, na donieckim odcinku frontu, wojska ukraińskie nadal ingerują w loty UAV misji.

„Na przykład 25 czerwca lot dalekiego zasięgu SMM został odwołany z powodu zakłóceń w sygnale obu modułów GPS w pobliżu bazy w Stiepanowce.

26 czerwca, podczas trzech lotów nad okolicami w pobliżu miejscowości Romanowka UAV krótkiego zasięgu SMM został zakłócony przez sygnał GPS.


Obserwatorzy odnotowali również obecność sprzętu USZ w strefie bezpieczeństwa:


– 2 opancerzone wozy rozpoznawcze i patrolowe (BRDM-2) w pobliżu miejscowości Ługańskoje”
– poinformowała misja DRL przy WCKiK.

Poza tym, na donieckim odcinku frontu nadal utrzymywał się spokój i nie dochodziło ze strony USZ do żadnych prowokacji zbrojnych wobec DRL.

*

Poniżej jeszcze raport za ostatnią dobę, sporządzony przez centrum prasowe ukraińskiego sztabu generalnego prowadzącego operację pacyfikacyjną przez połączone siły (Операція об’єднаних сил / Joint forces operation- OOS/JFO) ukraińskich formacji zbrojnych w Donbasie, na temat aktualnej sytuacji wzdłuż linii frontu:

Операція об’єднаних силп/Joint forces operation.

1 min.


Ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 30 червня 2021 року.


„Сала Україні!

Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати режим припинення вогню та обстрілювати позиції підрозділів Об’єднаних сил.

Протягом минулої доби, 29 червня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню.

Біля НЕВЕЛЬСЬКОГО та КРАСНОГОРІВКИ противник застосовував міномети 120-го калібру.

Неподалік ЛУГАНСЬКОГО ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

На ЛУГАНЩИНІ був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-10» із перетином лінії розмежування.

БПЛА противника був вчасно подавлений засобами РЕБ.На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Станом на 7 годину ранку, 30 червня, зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.

Неподалік ЗОЛОТОГО-4 противник застосував ручні протитанкові гранатомети.

Поблизу НОВОСЕЛІВКИ ворог відкрив вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік населеного пункту НОВГОРОДСЬКЕ російські окупанти здійснили обстріл українських позицій з мінометів 82-го калібру.

Бойових втрат серед військових Об’єднаних сил немає.

Використовуючи координаційний механізм, українська сторона СЦКК оперативно реагувала на порушення через СММ ОБСЄ.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил повністю контрольована українськими військовослужбовцями.

Сала Україні! 

ПІДСУМКИ ЗА МИНУЛУ ДОБУ.

У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони.

Впродовж доби підрозділами поліції зведених загонів перевірено 4478 транспортних засобів, 5264 особа, з яких 4839 по Інформаційному центру. До територіальних підрозділів на причетність до Збройних формувань Російської федерації та її найманців (НЗФ) доставлялась 2 особи. Виявлено 67 адміністративних правопорушень.

За вказаний період поліцейськими розкрито 18 злочинів.

Минулої доби через контрольний пункт в’їзду-виїзду «Станиця Луганська» на тимчасово окуповану територію України прослідувало 1691 особа, на підконтрольну Україні територію прибуло 2485 осіб. А через контрольний пункт в’їзду-виїзду «Мар’їнка» – 2 і 2 відповідно.

Сала Україні! ᛋᛋ

https://www.facebook.com/pressjfo.news/

***


Na zakończenie kilka aktualnych filmów:

***

***©Powyższy tekst jest chroniony prawem autorskim. 

Wykorzystanie, jego części lub całości, tylko pod warunkiem podania linku do źródła.

49 uwag do wpisu “Wojna domowa na Ukrainie 30.06.2021r.- 2199 dzień od nowego rozejmu.

 1. Jeszcze w temacie wczorajszego meczu 1/8 finałow ME w piłce nożnej Szwecja – Ukraina, który zakończył się „wymęczonym” zwycięstwem Ukrainy i jej awansem. Na trybunach zajmowanych przez ukraińskich kibiców pojawił się jakis „masochista” z flagą FR;
  https://strana.ua/news/341146-na-matche-ukraina-shvetsija-rossijskomu-bolelshchiku-porvali-futbolku.html
  https://strana.ua/news/341176-pojavilos-video-napadenija-na-bolelshchika-s-rossijskim-flahom-na-matche-ukraina-shvetsija.html
  Zwycięstwo Ukrainy w swoisty sposób „uczcił” ukraiński dziennikarz Dmytro Gordon;
  https://strana.ua/news/341150-dmitrij-hordon-v-chest-pobedy-ukrainy-nad-shvetsiej-oblilsja-vodoj.html

  Polubione przez 3 ludzi

 2. Ukraińska codzienność. W Charkowie NN sprawca postrzelił na ulicy zastępce dyrektora jednej z działających w mieście agencji ochronarskich;
  https://kharkov.strana.ua/341165-strelba-v-kharkove-ranen-zamdirektora-okhrannoho-ahentstva-korpus.html
  W Kijowie zatrzymano dwie kobiety, które „latami” miały kręcic filmy pornograficzne z udziałem swoich dzieci i sprzedawać je w internecie;
  https://kiev.strana.ua/341164-v-kieve-pojmali-dvukh-zhenshchin-snimavshikh-porno-so-svoimi-detmi.html

  Polubione przez 4 ludzi

  • Dopełnienie „info” o postrzeleniu mężczyzny w Charkowie. Ukromedia informują ze ranny to także członek neonazistowskiego ‚Korpusu Narodowego”, któremu przewodzi był „dowódca” pułku ‚Azow” Andrij Biłecki. Jeden z liderów „KN” o zorganizowanie zamachu oskarżył byłego działacza tego ugrupowania z Charkowa Olega Szirijewa który „pożarł się” ze swoimi „kameraden” na śmierć i życie i prowadzi z nimi w Charkowie „nieoficjalna wojnę”. dodatkowo Szirajew ma być obecnie powiązany z Ilją Kiwą, którego przedstawiać chyba nie ma potrzeby;
   https://korrespondent.net/city/kharkov/4372708-strelba-v-kharkove-poiavylys-podrobnosty

   Polubione przez 3 ludzi

 3. Ciąg dalszy wokół działającej w Kijowie tzw. Straży Municypalnej, funkcjonującej jako przedsiębiorstwo komunalne, a powołane w celu m.in pomocy policji przy patrolowaniu ulic. Do „Straży Municypalnej” przyjmowano głownie „ukropatriotów” oraz „weteranów ATO”. Ukromedia informują ze były juz dtrektor „SM” podejrzany jest o zdefraudowanie 580 tys. hrywien pod pozorem organizowania „specjalistycznych kursów”;
  https://kiev.strana.ua/341210-v-kieve-budut-sudit-byvsheho-direktora-munitsipalnoj-okhrany.html

  Polubione przez 3 ludzi

 4. Dla zainteresowanych, artykuł o tzw. Konstytucji Orlika czyli dokumencie powstałym w 1710 roku za „hetmaństwa” Filipa orlika (stąd nazwa), który obecnie jest przez Kijów traktowany jako „bezcenny skarb narodowy” jako pierwsza spisana konstytucja w Europie(!!!). W dokumencie tym znajduje się jednak szereg „haniebnych zdrad” m.in odwołanie do ‚Małorosji” obok „Ukrainy”, wywiedzenie rodowodu kozaków od…plemion Chazarów, uznanie faktycznego protektoratu obcego władcy (króla Szwecji) oraz silne akcenty antysemickie (cytat) „Już pierwszy artykuł zawiera zakaz osiedlania się na terytorium Ukrainy „niewiernych”, a przede wszystkim nosicieli „niegodziwości żydowskiej”;
  https://strana.ua/articles/istorii/341128-konstitutsija-filippa-orlika-istorija-dokumenta-soderzhanie-i-rol-v-istorii.html

  Polubione przez 3 ludzi

 5. ‚Haniebna zdrada” w Azerbejdżanie gdzie (cytat) „Agencja Bezpieczeństwa Żywności Republiki Azerbejdżanu, która kontroluje import produktów spożywczych do kraju, sprawdziła produkowane przez „Roshen”, firmy należącej do byłego prezydenta Ukrainy Petra Poroszenki, słodycze. Jeden z produktów tej firmy został uznany za niezdatny do spożycia…W efekcie agencja nie dopuściła do sieci handlowych 8,3 tony nienadających się do spożycia produktów karmelowych”. Podobno karmelki ‚Roshen” były zapleśniałe;
  https://strana.ua/news/341264-v-azerbajdzhane-v-konfetakh-roshen-nashli-plesen.html

  Polubione przez 3 ludzi

 6. Stały przedstawiciel prezydenta Ukrainy w Autonomicznej Republice Krymu Anton Koriniewicz powiedział, że niedokończona zapora na Kanale Północnokrymskim całkowicie uniemożliwia dopływ wody na okupowany przez Rosję Krym. Poinformował o tym podczas konferencji prasowej dotyczącej wyników jego dwuletniej pracy.
  Dodał, że teraz tama stołeczna, która jest budowana na 107. kilometrze, jest gotowa tylko w 80% z powodu braku funduszy.
  „Tak wygląda obecny stan rzeczy. Nie jesteśmy organem odpowiedzialnym za takie rzeczy, ale jesteśmy w kontakcie ze wszystkimi odpowiednimi departamentami. I na razie te 80% wystarcza, aby zapobiec przedostawaniu się wody na Krym. cokolwiek dzieje się ze sztuczną tamą na 91. kilometrze, to tama na 107. kilometrze musi wykonać swoje zadanie” – podkreślił.
  https://kresy24.pl/kancelaria-prezydenta-ukrainy-zapewnila-ze-z-ukrainy-nie-plynie-woda-na-krym/
  Komentarz: Może lepiej pokazać Panu Koriniewiczowi filmy z przeciekającą tamą?

  Polubione przez 4 ludzi

  • I w temacie
   Może jednak to Rosjanie powinni budować tamę?

   Eksperci odkryli 161 zanieczyszczeń w wodach Dniepru. Stwierdzono, że próbki zawierały herbicyd atrazynę, metale kadm i nikiel, a także chemikalia rolnicze. Poinformowała o tym służba prasowa Izby Obrachunkowej.
   Specjaliści w ramach audytu dorzecza Dniepru wykazali wysoki poziom pestycydów rolniczych, farmaceutyków, syntetycznego piżma, metali ciężkich, w tym cynku, miedzi i rtęci.

   „Sytuację pogarsza również wypłycenie rzeki, które następuje z powodu braku pogłębiania, prowadzonego z wykorzystaniem rzeki jako arterii transportowej. Tym samym stan ekologiczny dorzecza Dniepru jest w rzeczywistości katastrofalny” – czytamy w komunikacie.
   https://kresy24.pl/katastrofalne-zanieczyszczenie-dniepru-w-glownej-rzece-ukrainy-znaleziono-ponad-160-substancji-chemicznych/

   Polubione przez 4 ludzi

 7. Szykuje się kolejna prowokacja?
  Zastępca dowódcy Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy w latach 2006-2010, generał Ihor Romanienko nie wyklucza, że ​​po ostatnim rejsie brytyjskiego niszczyciela HMS „Defender” w pobliżu Krymu, ukraińskie okręty, wraz z okrętami NATO, mogą również przepłynąć na wody tymczasowo okupowanego przez Rosję Krymu. Generał poinformował o tym portal UNIAN.
  https://kresy24.pl/ukrainski-general-nie-wyklucza-rejsow-okretow-ukrainskich-i-nato-na-wodach-terytorialnych-okupowanego-przez-rosje-krymu/

  Polubione przez 4 ludzi

 8. Pojawiły się kolejne wyniki badań ukraińskiej opinii publicznej przeprowadzone przez niezależne „Centrum im. Razumkowa”. Z opublikowanych przez centrum informacji wynika że w przypadku ataku na Ukrainę z bronią w ręku chciałoby jej bronic niecałe 24 %. Z kolei ponad prawie 34 % stwierdziło że nie było by gotowymi iść na wojnę w żadnych okolicznościach;
  https://strana.ua/news/341266-opros-pokazal-chto-voevat-za-ukrainu-hotovy-menee-chetverti-ukraintsev.html

  Polubione przez 4 ludzi

  • Baj baju
   i ten ,,co czwarty Ukrainiec”
   sam się zgłosi do wojenkomata
   i prosto na front … za samostijną
   pójdzie do raju?

   Gdyby tak było, to ,,łapiduchy” z wojenkomatów
   nie musiałyby urządzać łapanek poborowych
   po galeriach, dyskotekach i zakładach pracy
   a wizę na wyjazd do Polszy dostałby każdy
   a nie tylko ci co już w wojsku służbę odbyli.

   U nas w sondażach przedwyborczych też
   zawsze PO wygrywa… a po wyborach…
   PiS rządzi już samodzielnie…

   Polubione przez 4 ludzi

 9. ,,Ukraina widzi duże perspektywy we współpracy z Turcją w zakresie dostaw skroplonego gazu ziemnego.” –
  No to teraz będą kupować turecki gaz…

  Ukraińcy próbowali już kupić katarski gaz, ale Turek Bosfor trzyma…
  i pod pretekstem, że tankowce ze skroplonym gazem płynące kanałem przez sam środek Stambułu są podatne na ataki terrorystów, którzy mogą je ostrzeliwać nawet z przenośnych systemów AGTM, nie zezwalają na przepływ tankowców przez Bosfor.
  Gdyby doszło do eksplozji wyciekającego gazu, prawdopodobnie zmiotło by Stambuł, tak jak niedawno Bejrut.

  Ukraińcy mają nadzieję, że Turek się skusi i odsprzeda im gaz skroplony ,,z dostawą do domu”’ wybudowali by sobie gazoport, ale muszą mieć pewność, że Turcy zezwolą im też na zdywersyfikowane dostawy katarskiego gazu.

  Turcy kilka dni temu oficjalnie zaczęli budowę kanału, więc mają nadzieję, że jak nie przez Bosfor,to później przez Kanał Stambulski Turcy dadzą im pozwolenie na przepływ gazowców z katarskim gazem.

  https://www.money.pl/gospodarka/turcja-zaczyna-sie-budowa-kanalu-stambulskiego-6655133953002048a.html

  Ale nie cieszmy się przedwcześnie…
  bo właśnie czytam w ruskiej prasie
  że nasz mini pinczer Rau
  na wilczura zrobił hau hau

  Polska zaproponowała Kijowowi rekompensatę za Nord Stream 2
  30 czerwca 2021, 12:05Tekst: Evgeniya Shestak

  Ukraina powinna otrzymać rekompensatę za rzekomy deficyt bezpieczeństwa w związku z uruchomieniem gazociągu Nord Stream 2 – powiedział minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau.

  Zaznaczył, że w związku z ukończeniem Nord Stream 2 Ukraina znajdzie się w próżni pod względem bezpieczeństwa – donosi TASS .

  💥 – Wzywam Niemcy do wzięcia odpowiedzialności za własny wybór związany z uruchomieniem Nord Stream 2 i do wzięcia rzeczywistego, a nie fikcyjnego udziału w wyrównaniu deficytu bezpieczeństwa – powiedział.

  W ocenie ministra Rosja nie po to poniosła ogromnych kosztów na budowę Nord Stream 2, aby teraz nie wykorzystać tego narzędzia przeciwko Ukrainie.

  💥 „Dlatego konieczne jest wzmocnienie potencjału powstrzymania zarówno wschodniej flanki NATO, jak i Ukrainy, która jako ofiara rosyjskiej agresji powinna otrzymać odpowiednio wysokie odszkodowania, zarówno w formie wsparcia politycznego, jak i podwyżki. w potencjale obronnym.

  💢 Polska jest gotowa uczestniczyć w wyrównaniu powstałego deficytu” – powiedział minister Rau.

  Polubione przez 4 ludzi

 10. Kolejny „njus” z „juesej”, czyli „haniebna zdrada’ nowej administracji w Waszyngtonie która co prawda ogłosiła że każdy obywatel USA może sobie wybrać w dokumentach płeć (m.in przy wystawianiu paszportów), ale tylko z dwóch „opcji”, czyli kobiety lub mężczyzny. Taka decyzja zadaje potężny cios tzw. aktywistom LGBTQ (i tak dalej) bredzącym już o kilkudziesięciu „płci” (bodajże o ponad 50) jakie mają posiadać ludzie;
  https://strana.ua/news/341301-ssha-razreshat-vybirat-pol-pri-oformlenii-pasportov-iz-dvukh-variantov.html

  Polubione przez 4 ludzi

 11. OT w sprawie tzw. globalnego ocieplenia, czyli „skandaliczny” artykuł z „Onet.pl”. Cytat „Susza, która w 1540 r. nawiedziła Europę, była wyjątkowym i katastrofalnym wydarzeniem klimatycznym. Spowodowała ogromne straty gospodarcze i przyczyniła się do śmierci setek tysięcy jej mieszkańców. Szacuje się, że przez jedenaście miesięcy praktycznie nie padał deszcz, a temperatury były znacznie wyższe od tych z lat 1966–2015. Susza z 1540 r. przewyższała wszystko, co znane”;
  https://www.onet.pl/informacje/historiaorg/najgoretsze-lato-w-nowozytnych-dziejach-w-1540-r-europe-nawiedzila-susza-tysiaclecia/pkzj47d,30bc1058

  Polubione przez 4 ludzi

Możliwość komentowania jest wyłączona.