Wojna domowa na Ukrainie 08.08.2021r.- 2238 dzień od nowego rozejmu.


„Niemy krzyk”– dzień 505.

Były deputowany Wierchownej Rady Ukrainy Jewgienij Murajew powiedział, że kraj jest przygotowywany do rozbioru i globalnej konfrontacji obywatelskiej.

Podzielił się tą opinią na antenie kanału telewizyjnego  „Nasz”.

Zaznaczył, że na Ukrainie w tej chwili dochodzi do mobilizacji zradykalizowanych obywateli, którzy „zabłąkają się” do różnych grupy. Według Murajewa w przyszłości można ich wykorzystać do prowokacji- może się to zdarzyć jesienią.

„Nie chcę straszyć, ale myślę, że jesteśmy przygotowywani do rozbioru (Ukrainy- dopisek mój) … Przygotowywana jest globalna konfrontacja cywilna … Gra będzie właściwym polem, która będzie toczyć się w Kijowie, a nie w Donbasie”– powiedział ten były deputowany.

Dodał, że finansowanie radykałów na Ukrainie odbywa się za pośrednictwem Międzynarodowej Fundacji Odrodzenia z udziałem byłego prezydenta Ukrainy Petra Poroszenki. Jednocześnie, według Murajewa, obecny przywódca Ukrainy Wołodymyr Zełenski nie rozumie, co tak naprawdę się dzieje.

„Nawet nie obchodzi mnie, że (Zełenski- dopisek mój) ma zawrócone w głowie. Rozumiem, że w przypadku globalnej konfrontacji wszyscy nas ‚uratują’: Polacy ‚uratują’ Galicję, Węgrzy ‚uratują’ Zakarpacie, Rumuni ‚ratują’ Besarabię ​​i Bukowinę”– stwierdził Murajew.

Były deputowany przyznał, że w tym przypadku południowy wschód Ukrainy może przejść do Rosji, a tylko „mały kawałek” Ukrainy pozostanie.

W maju Zełenski  przedłożył Wierchownej Radzie Najwyższej projekt ustawy o narodowym ruchu oporu. Jeśli dokument zostanie przyjęty, w kraju pojawią się dobrowolne struktury terytorialne, w których mogą zarejestrować się wszyscy pełnoletni obywatele. Projekt ustawy został oznaczony przez głowę państwa jako „pilny”.

Warto w tym miejscu zastanowić się nad abstrakcyjną tezą deputowanego Murajewa, otóż wg. mnie, jest to tylko polityczna retoryka opozycyjnych wobec rządów Sługi Narodu przedstawicieli innych partii.

Chodzi tu o to, że dla zewnętrznych protektorów Ukrainy jest kompletnie nieopłacalne doprowadzenie do upadku Ukrainy, jej podziału na części, bo przez to stracą taki ośrodek napięcia w Europie, którym bardzo aktywnie naciskają tam, gdzie go potrzebują.

Jednocześnie trzeba stwierdzić, że Ukraina jest już w zasadzie podzielona i jedyne, co łączy te odrębne terytoria, to wspólny kapitał. Wiąże się to z produkcją, z eksportem i wzbogacaniem się tych, którzy jeszcze mogą to robić. Na Ukrainę przybył duży międzynarodowy kapitał i wyciska z niej wszelkie możliwe zasoby.

Natomiast do faktycznego procesu dezintegracji przyczyniają się same władze kraju. Widać to zwłaszcza w niedawnym apelu prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego do ludności Donbasu.

Otóż Zełenski namawiał np. mieszkańców Donbasu do wyjazdu. A więc władze ukraińskie przyczyniają się do tego procesu– rozpadu Ukrainy. Ale myślę, że jest za wcześnie, by mówić, że Ukraina się rozpadnie. Przynajmniej w okresie przewidzianym przez Murajewa- chociaż nigdy nie może to być pewne.

Powracając do źródeł obecnej sytuacji w jakiej znajduje się Ukraina, to w bardzo wielkim stopniu zawdzięcza to International Renaissance Foundation, która została założona na Ukrainie w 1990 roku przez amerykańskiego miliardera George’a Sorosa. Organizacja jest również częścią międzynarodowej sieci Open Society Foundations. Cele funduszu postrzegane są jako „wspieranie aktywnego zróżnicowanego społeczeństwa, zdeterminowanego do zmiany Ukrainy”, „tworzenie środowiska, w którym te zmiany mogą zaistnieć”, „pomaganie w łagodzeniu skutków konfliktów w ramach społeczeństwa ukraińskiego”. Według samej organizacji, od początku jej istnienia na Ukrainie zainwestowano ponad 310 milionów dolarów.

W sierpniu 2014 roku Petro Poroszenko wyraził wdzięczność Sorosowi za jego działalność na Ukrainie, a rok później wręczył Amerykaninowi Order Wolności „za znaczące zasługi we wzmacnianiu międzynarodowego autorytetu Ukrainy i znaczący wkład w realizację społeczno- reformy ekonomiczne.”


A więc, scenariusz zmobilizowania radykałów jest już od ponad trzydziestu lat realizowany na Ukrainie i przygotowywany, m.in. przez Fundację Sorosa, od końca lat 80-tych. Ta konfrontacja toczy się dziś w wielu kierunkach, w tym etnicznym, narodowym, językowym, kulturowym i historycznym. Po prostu po zamachu stanu przeszedł on w fazę otwartą.

Jednocześnie oligarcha i były prezydent- Petro Poroszenko w takiej sytuacji może mieć własny interes w powrocie do życia politycznego Ukrainy.

Poroszenko uosabia radykałów. Biorąc pod uwagę, że nawiązał dobre kontakty z Demokratami w Stanach Zjednoczonych, w tym z Bidenem, taki przebieg wydarzeń jest całkiem prawdopodobny.

Jednak, tak na prawdę nie ma zasadniczej różnicy między Zełenskim a Poroszenką, ponieważ obaj odgrywają pewne role dla Waszyngtonu.

Tak więc, Murajew, który sprzeciwiał się i nadal sprzeciwia się Poroszence, uważa, że ​​szykuje bunt i przejęcie władzy z pomocą zewnętrznych sponsorów. Jednocześnie w Wierchownej Radzie niemal codziennie i pod byle pretekstem, a nawet bez żadnego pretekstu, deputowani ogłaszają „zdradę”, przygotowując zdrady i spiski przeciwko władzom. To zwykły stan ukraińskiego środowiska politycznego, element walki politycznej. Tak jak do niedawna w Polsce poszukiwanie SB-esbeckiej i rosyjskiej agentury.

Niemniej jednak wzrost radykalnych nastrojów i uprzedzeń do ideologii neonazistowskiej odnotowała wcześniej Natalie Gulet, wiceprzewodnicząca Komisji Konstytucji i Ustawodawstwa francuskiego Senatu, która pod koniec maja br. odwiedziła Kijów. W szczególności stwierdziła, że ​​aktywność sił ekstremistycznych w kraju „nie może nie budzić niepokoju”, w związku z czym wysłała prośbę do francuskiego MSZ o reakcję Paryża na ten trend.

„Partie neonazistowskie rozwijają coraz bardziej widoczne działania, m.in. w centrum Kijowa: ze strzelnicami, praktyką montażu i demontażu karabinów szturmowych Kałasznikowa, a także punktami rekrutacyjnymi dla młodych ludzi do milicji, którzy otwarcie głoszą swoją nazistowską ideologię”– stwierdziła Goulet.

Jednak francuskie MSZ nie podzieliło jej obaw, uważając, że ruch neonazistowski na Ukrainie nie jest tak znaczący.

„Jeśli na Ukrainie istnieją grupy neonazistowskie, ich popularność i wpływ nie są większe niż w innych krajach europejskich. Nie mają ani przedstawicielstwa w Radzie, ani żadnego znaczenia w ukraińskim rządzie … Tak więc działalność organizacji neonazistowskich na Ukrainie w żaden sposób nie odzwierciedla ogólnej skłonności kraju”– odpowiedział francuski minister spraw zagranicznych Jean-Yves Le Drian na list Goulet.

Zdaniem ekspertów taka obojętność ze strony władz francuskich świadczy o niechęci Paryża do wejścia w drogę Waszyngtonowi, który uważa Kijów za swoją prywatną strefę wpływów.

Jednak, gwoli prawdy, błędem byłoby uważać działalność radykałów na Ukrainie za nieistotną.

Ideologia neonazistowska stała się bardziej rozpowszechniona, zakorzeniła się w parlamencie, mediach i społeczeństwie obywatelskim. To gorsze niż obecność radykalnych bojówkarzy na ulicach Kijowa.

Jednocześnie, jeśli zaczną się rozwijać jakieś nowe masowe akcje protestacyjne, nie pozostaną one niezauważone przez sąsiadów Ukrainy.

W końcu, jeśli zamach stanu ma miejsce w kraju, który jest następnie kontynuowany przez toczącą się wojnę domową i rozłam w społeczeństwie, sąsiednie państwa dążą do tego, aby te niepokoje nie rozprzestrzeniły się na ich terytorium, a jednocześnie szukają możliwości rozwiązania swoich problemów z tym państwem, wzmacniając swoje interesy narodowe oraz swoją pozycje.

W tym sensie Polska, Rumunia i Węgry mogą być bardzo zainteresowane niektórymi terytoriami ukraińskimi, mimo podobieństwa ich rusofobicznych poglądów do Kijowa.

Niewątpliwie ich działania zewnętrzne są konsultowane i współpracują z Kijowem nad wspólnymi sprawami, ale nie ma między nimi zaufania. Dlatego te kraje mają historycznie uzasadnione roszczenia terytorialne, a jeśli zaistnieje odpowiednia do tego sytuacja, w której lokalni ukraińscy oligarchowie nie będą w stanie utrzymać Ukrainy w swoich granicach, te terytoria pod pewnymi warunkami mogą do nich wrócić.

Jednocześnie, jak na razie władze ukraińskie nie zdecydowały jeszcze, czy w pełni wykorzystają radykalne grupy do własnych celów.

Obecnie radykalne grupy są finansowane przez wielu ukraińskich biznesmenów i opozycjonistów, którym jeszcze nie opłaca się ich wzmacniać. Ponadto w obecnej sytuacji nie jest jeszcze jasne, jaka jest rola radykałów w polityce Kijowa: albo będą kontrolowanym instrumentem władzy, albo Zełenski je zneutralizuje.

W związku z tym, ich rola w ewentualnych próbach destabilizacji sytuacji w kraju jest na na razie bardzo wątpliwa, ponieważ kierownictwo kraju wciąż jest zajęte wzmacnianiem pionu władzy.

Teraz Zełenski jest zajęty czymś innym– dość konsekwentnie odbudowuje pion władzy, więc przedstawiciele opozycji muszą dokonywać takie zabiegi w dezinformacji, żeby zwracać na to uwagę mediów i ich odbiorców.

*

A w tym samym czasie, Ukraińskie Siły Zbrojne nadal wyposażają swoje stanowiska bojowe na linii kontaktowej.


„Odnotowujemy prace inżynieryjne wroga na pierwszej linii obrony. W rejonie osady Trjochizbienka żołnierze 34 batalionu 57 brygady (USZ) prowadzą prace inżynieryjne w celu wyposażenia nowych pozycji”– powiedział dziennikarzom Iwan Filiponenko, oficjalny przedstawiciel Milicji Ludowej ŁRL, dodając, że w kopaniu rowów biorą udział cywile, którzy byli wcześniej zatrzymywani przez funkcjonariuszy policji za drobne naruszenia.


Poza tym Ukraińskie Siły Zbrojne nadal maksymalnie ograniczą dostęp obserwatorów OBWE do swoich jednostek na ługańskim odcinku frontu.

„Dowództwo Grupy Operacyjno-Taktycznej (GO-T) ‚Północ’ nakazało maksymalne ograniczenie dostępu obserwatorów Specjalnej Misji Obserwacyjnej OBWE  do linii kontaktu  w celu uniemożliwienia im rejestrowania uzbrojenia Ukraińskich Sił Zbrojnych zakazanych przez porozumienia mińskie”– poinformował Iwan Filiponenko.

„W związku z narastającą częstością odkrywania przez SMM OBWE zakazanego sprzętu wojskowego Ukraińskich Sił Zbrojnych, znajdującego się w pobliżu linii kontaktu, a także na terenach mieszkalnych osiedli przyfrontowych, dowódca GO-T ( Władimir)  Gorbatiuk polecił dowódcom formacji ograniczyć w jak największym stopniu wstęp obserwatorów na tereny rozmieszczenia jednostek”– powiedział Filiponenko.

Przedstawiciel departamentu obrony ŁRL zaznaczył, że według danych wywiadu Milicji Ludowej w jednostkach 30 brygady USZ specjaliści oddziału „Kedr” z głównego departamentu wywiadu MON Ukrainy już zaczęli instalować kamery CCTV „w celu zbadania ruchu SMM OBWE oraz w celu planowania i przeprowadzania prowokacji na trasach z oskarżeniami żołnierzy Milicji Ludowej ŁRL”.

 Ponadto USZ umieściły pojazdy opancerzone w pobliżu dzielnicy mieszkalnej Zołotoje.

„Na obszarze odpowiedzialności 24. brygady Sił Zbrojnych Ukrainy zarejestrowano umieszczenie transportera opancerzonego BTR-70 w pobliżu osiedla mieszkaniowego we wsi Zołotoje”- poinformowała służba prasowa Dowództwa Milicji Ludowej ŁRL.

Departament Obrony ŁRL przypomniał, że rozmieszczenie broni i sprzętu wojskowego przez USZ w osiedlach stanowi naruszenie trzeciego paragrafu Dodatkowych Środków w celu zapewnienia reżimu zawieszenia broni i kontroli jego przestrzegania.

Natomiast na donieckim odcinku frontu, zgodnie z wczorajszym raportem SMM OBWE, kamera CCTV Misji nadal rejestruje aktywność ogniową w rejonie wycofywania sił i sprzętu w rejonie  (RWSiS) miejscowości Pietrowskie. 4 sierpnia poza obszarem RWSiS nr 3, w odległości 200 m na północ od jego północnego krańca i około 400 m na północny wschód od jego północno-zachodniego narożnika, UAV krótkiego zasięgu SMM OBWE zarejestrował po raz pierwszy nową konstrukcję – rów moździerzowy na liniach bojowych USZ.

Również 3 sierpnia na południowo-wschodnich obrzeżach miejscowości Marinka UAV krótkiego zasięgu SMM OBWE ponownie zauważył 5 min przeciwczołgowych na drodze O-05-29 prowadzącej do wsi  Aleksandrowka. 

Obserwatorzy odnotowali także, po raz kolejny zagłuszanie sygnału GPS UAV średniego zasięgu SMM OBWE podczas jego lotu nad obszarami w pobliżu miejscowości Krzemieniówka.

Ponadto 5 sierpnia obserwatorzy odnotowali obecność sprzętu USZ w strefie bezpieczeństwa:

– 1 bojowy wóz piechoty (BMP-2) w dzielnicy mieszkalnej osady Nowoługańskoje.

Natomiast w ciągu minionej doby na donieckim odcinku frontu, USZ 4 razy naruszyły warunki rozejmu w wyniku czego na terytorium DRL spadło 14 pocisków.

Ostrzały prowadzone były w następujących godzinach:

11:52, z kierunku Szumów w stronę terenu osiedla mieszkaniowego przy kopalni 6/7- na obrzeżach Gorłowki, przy użyciu ręcznego granatnika przeciwpancernego RPG-7 i broni maszynowej,

 18:27, z kierunku Niewielskoje w stronę Łozowego- w rejonie Doniecka, przy użyciu automatycznego granatnika sztalugowego AGS- 17 (5 granatów) oraz broni maszynowej, w tym ciężkiej,

20:27, z kierunku Piasków w stronę wioski Wiesieloje- w rejonie Doniecka, przy użyciu ręcznego granatnika przeciwpancernego RPG-7 (3 granaty),

21:10, z kierunku Wodianoje w stronę Leninskoje- na południowym odcinku frontu, przy użyciu ręcznego granatnika przeciwpancernego RPG-7 (4 granaty).

*

Poniżej jeszcze raport za ostatnią dobę, sporządzony przez centrum prasowe ukraińskiego sztabu generalnego prowadzącego operację pacyfikacyjną przez połączone siły (Операція об’єднаних сил / Joint forces operation- OOS/JFO) ukraińskich formacji zbrojnych w Donbasie, na temat aktualnej sytuacji wzdłuż linii frontu:

Операція об’єднаних силп/Joint forces operation.

8 min.


Ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 8 серпня 2021 року.


Сала Україні!

Протягом минулої доби, 7 серпня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

У напрямку селища ПІСКИ російські найманці обстрілювали позиції українських захисників з протитанкових ракетних комплексів.

Поблизу населеного пункту ШУМИ ворог вів вогонь з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Неподалік НЕВЕЛЬСЬКОГО противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У напрямку КРИМСЬКОГО російські окупанти обстрілювали наші позиції зі станкових протитанкових, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Біля ЗОЛОТОГО-4 окупанти вели вогонь з мінометів 120-го калібру, ручних протитанкових і підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї.

Крім того, на ЛУГАНЩИНІ зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-10» з перетином лінії розмежування.

Внаслідок ворожого вогню один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил загинув. Ще двоє військових дістали поранення. Стан здоров’я одного воїна – важкий. Іншого – задовільний.Командування Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.

На обстріли збройних формувань Російської Федерації наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

Станом на 7 годину ранку, 8 серпня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил.

Сала Україні! ᛋᛋ

https://www.facebook.com/pressjfo.news/

***


Na zakończenie kilka aktualnych filmów:

***


***©Powyższy tekst jest chroniony prawem autorskim. 

Wykorzystanie, jego części lub całości, tylko pod warunkiem podania linku do źródła.

33 uwagi do wpisu “Wojna domowa na Ukrainie 08.08.2021r.- 2238 dzień od nowego rozejmu.

 1. Witam
  Niezręczna wypowiedź szefa Państwowej Służby Geologicznej.

  Państwowa Służba Geologiczna będzie współpracować ze swoimi odpowiednikami w państwach afrykańskich oraz w innych obszarach geograficznych, a także z Ukrainą, aby w przyszłości móc zabezpieczyć strategiczne surowce dla Polski – mówi PAP Główny Geolog Kraju Piotr Dziadzio.
  https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/kraj/artykuly/8222373,dziadzio-glowny-geolog-kraju-surowce-ukraina-afryka.html

  Polubione przez 3 ludzi

  • Mocarstwo pełną gębą, albo inaczej to ujmując; kaczym dziobem……

   Już tacy byli, co kolonie polskie chcieli zdobywać i zakładać……

   Co z tego wyszło nie ma co wspominać.

   Pozdrawiam.

   Polubione przez 4 ludzi

   • Co z tego wyszło?
    Wyszło, Wysłali na „przeszpiegi” Pana Fidlera i wyszła książka „Gorąca wieś Ambinanitelo”.
    I w wierszy „wszystkie dzieci na Madagaskarze są podobne do pana Arkadego Fidlera”
    Pozdrawiam.

    Polubione przez 1 osoba

 2. Kompletnie nie w temacie. Klasyfikacja medalowa na igrzyskach w Tokio.
  Na początku igrzysk obawiałem się, że będzie tragedia, ale na szczęcie lekkoatleci „dali radę” i uratowali honor Polski 🙂 Mamy 17miejsce w klasyfikacji
  Ukraina zajęła 44 miejsce w rankingu-chociaż zebrała dość sporo medali (głównie brązowe), kraj od całkowitej klęski uratował czarnoskóry parlamentarzysta Żan Beleniuk. Bez jego złotego medalu Ukraina spadłaby na 60 pozycję w rankingu (!).
  https://www.sport.pl/igrzyska-olimpijskie/7,154863,27427308,tak-wyglada-ostateczna-klasyfikacja-medalowa-io-w-tokio-zmiana.html

  Polubione przez 3 ludzi

 3. Jeszcze o platformie krymskiej
  Jak informuje ukraińskie MSZ w inauguracji weźmie udział do 40 przedstawicieli różnych krajów. Na dzień dzisiejszy 30 krajów potwierdziło swój udział, Ukraina czeka na odpowiedź10 pozostałych.
  https://uazmi.com/news/post/boWB6S2t2tNBDjPNkrq7oi
  Komentarz: Nie liczy się tylko ilość, ale i „jakość” zagranicznych gości. Wysłanie reprezentantów, którzy nie mają realnej władzy/siły przebicia w krajowych strukturach władzy jest tylko gestem życzliwości wobec Ukrainy.
  Wiadomym jest, że władze w Kijowie dobrze zaplanowały rozpoczęcie działalności platformy-inauguracja zbiega się z obchodami 30-lecia niepodległości Ukrainy. Zagranicznym partnerom trudno było znaleźć wymówkę, aby NIE brać udziału w tak ważnych dla Ukrainy święcie.
  Oprócz krajów Bałtyckich, Polski i Gruzji które pewnie wyślą w delegacje „godne” persony ważne będzie stanowisko innych krajów. Ważna będzie postawa Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec i Turcji. Amerykanie wysyłają na uroczystości mało ważną personę-jak widać nie mają wysokiego zdania o władzach w Kijowie, ani chęci angażowania się w platformie krymskiej.

  Polubione przez 4 ludzi

 4. Tymczasem szef MSZ Czech wezwał do „resetu” w stosunkach z Rosją, motywując to potrzebą tworzenia nowych miejsc pracy. Cytat „[Rosyjskie firmy] tworzą tu miejsca pracy. Uważam, że apele niektórych polityków o całkowity zerwanie stosunków handlowych z Rosją są krótkowzroczne i nierozsądne” – powiedział dyplomata”;
  https://strana.ua/news/347678-ministr-v-chekhii-prizval-k-novym-otnoshenijam-s-rossiej-radi-razvitija-ekonomiki.html
  A jego zwierzchnik czyli premier Czech Andrej Babiš „zarobił z jajka” 🙂
  https://strana.ua/news/347682-na-premera-chekhii-sovershili-jajtsevoe-pokushenie.html

  Polubione przez 2 ludzi

 5. Dla zainteresowanych, artykuł o tym jak to (co roku) Ukraincy tłumnie przybywają na „okupowany” (według Kijowa) Krym by na nim wypoczywać. Z artykułu można się m.in dowiedzieć ze pomimo blokady Krymu wprowadzonej przez władze w Kijowie na półwyspie bez przeszkód można kupić produkty spożywcze z Ukrainy, sprowadzane poprzez pośredników z Białorusi;
  https://strana.ua/news/346565-otdykh-v-krymu-2021-hostinitsy-tseny-na-edu-pljazhi-infrastruktura-trassa-tavrida-.html

  Polubione przez 3 ludzi

 6. OT w sprawie tzw. uchodźców którzy przedostali sie z Białorusi na Litwę. Pojawiły sie informacje o tym jak wygladają ich protesty na Litwie, domagają się oni m.in…burgerów z coca-colą. Z kolei osoby zajmujące się organizowaniem posiłków dla „uchodźców” skarżą się że w odbieranych z powrotem naczyniach znajdują często kał i mocz…
  https://zen.yandex.ru/media/radiostyd0ba/bejency-v-litve-trebuiut-burgery-i-kolu-besplatnyi-ris-i-ovosci-est-otkazyvaiutsia-60f55c6bcf9db26ddac9afa8

  Polubione przez 2 ludzi

 7. Ciekawostka z Węgier

  W 2021 roku rząd ponownie wesprze węgierskie uniwersytety oferujące kursy dla mniejszości węgierskiej w krajach sąsiednich, poinformował w sobotę urzędnik ministerstwa innowacji i technologii – przekazał portal Hungary Today.
  Dziesięć węgierskich uniwersytetów uczestniczących w programie będzie oferować kursy na Słowacji, na Ukrainie, w Rumunii i w Serbii. Minister Spraw Zagranicznych Węgier powiedział, że Budapeszt będzie kontynuował kampanię szczepień w regionie zakarpackim, niezależnie od narodowości osób rejestrujących się na szczepienie.
  To są działania konkretne nakierunkowane na pomoc rodakom z zagranicy i promujące Węgry. W dodatku skonstruowane tak, że autochtoni nie mogą oskarżać władze Wegier o ingerowanie w wewnetrzne sprawy ich krajów.
  A tymczasem rząd w Warszawie, jak wcześniej podawał informację Mania, na takiej np Białorusi przeznaczył 37 mln złotych wsparcia…. z czego większość poszła na finansowanie opozycji na Białorusi, a niecałe 8 mln złotych na projekty związane z pomocą rodakom.
  Ą chce się zawołać kiedy ten upragniony Budapeszt w Polsce!
  https://kresy.pl/wydarzenia/afera-mailowa-nawet-37-mln-zl-w-ramach-solidarnosci-z-bialorusia-jedynie-8-mln-zl-z-tej-kwoty-na-wsparcie-polskiej-mniejszosci/

  Polubione przez 2 ludzi

 8. Ofensywa Talibów nabiera tempa
  Talibowie zdobyli Kunduz, ósme pod względem wielkości miasto Afganistanu i ważny ośrodek handlowy, a także Sar-e-Pol na północy kraju. To kolejne już stolice prowincji odbite z rąk sił rządowych przez talibów, którzy w momencie wycofywania z Afganistanu wojsk międzynarodowych dążą do przejęcia kontroli nad całym krajem.
  https://www.rmf24.pl/fakty/swiat/news-kunduz-padl-sukcesy-talibow-w-ofensywie-w-afganistanie,nId,5408057#crp_state=1

  Polubione przez 2 ludzi

   • Cassad dobrze to podsumował (tłumaczenie własne przepraszam jeśli coś pomieszałem):
    Ogólnie rzecz biorąc, tempo upadku proamerykańskiego rządu w Afganistanie jest imponujące. Po zebraniu znacznych sił do obrony stolicy rząd był całkowicie nieprzygotowany do ataku na inne prowincjonalne ośrodki, które albo poddają się bez walki, albo po niewielkim oporze przechodzą w ręce talibów. Jednocześnie każde utracone miasto uderza w morale wojska, które jeszcze pozostaje lojalne wobec rządu. Szereg porażek tylko przyśpiesza procesy rozkładu aparatu władzy i narastania dezercji (żołnierzy).

    Dodałbym tylko, że nie ma co się dziwić obecnej sytuacji. Rząd w Kabulu był skorumpowany do cna, łupił za pomocą miejscowych kacyków ludność cywilną. USA i „kraje demokratyczne” nie dały ludności cywilnej żadnego powodu, aby kochać wartości „demokratyczne”, wręcz przeciwnie.
    A tam gdzie zaczynają panować Talibowie wprowadzane jest prawo-równe dla wszystkich. Prawda bardzo surowe, jednak czytając o tych bandytach co to przez lata łupili ludność cywilna to sprawiedliwe wydaje się odcięcie takim złodziejom ręki. I dlatego ludność cywilna/lokalni duchowni sprzyjają Talibom. A żołnierze i policja nie wie DLACZEGO mają walczyć, przelewać krew swoich współbraci. Trwa masowa dezercja wojskowych, jeszcze więcej żołnierzy składa broń (Talibowie nie zabijają tych którzy poddali się bez walki, ba pozwalają często bez broni wrócić do domów).
    Aby uratować sytuację i rząd w Kabulu konieczna byłaby interwencja USA, ale na to się nie zanosi.

    Polubione przez 2 ludzi

 9. Ljubow Sobol uciekł z Rosji ze swoim kochankiem bez córki
  Dzisiaj 16:19 73 2069

  Trasą Sable – Stambuł-Zurych-Waszyngton.
  W tym samym czasie napisała szczery publiczny post do zdeptanego męża.

  Pozwolili jej przejść przez granicę… można się domyślić dlaczego… po prostu nikt jej nie zatrzymał, chociaż sąd zabronił jej przekraczania granic regionu moskiewskiego przez półtora roku.
  Obiecała odlecieć na zawsze – nie wracać już nigdy więcej.

  Co jest nie tak z całą opozycją w Rosji?
  Dlaczego porzucają nie tylko swoją ojczyznę, ale także mężów, dzieci, starszych krewnych, gdy tyko się znajdą za granicą?
  Ale nawet będąc w Rosji zdradzają mężów, odprowadzają dziadków do domów opieki, nie opiekują się dziećmi, przerażając nawet władze opiekuńcze.
  (…)
  Czytaj dalej:
  https://cont.ws/@Tay/2057161

  Komentarz:

  To już koniec nadziei Zachodu opozycyjne zadymy przed wyborami w Rosji.
  *
  Rosja: Telewizja REN TV: Lubow Sobol wyjechała z Rosji
  Autor: PAP
  Lubow Sobol, współpracowniczka rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego, wyjechała z Rosji – podały w niedzielę prokremlowskie stacje telewizyjne: REN TV i RT. REN TV powołała się na „źródło zaznajomione z sytuacją”.
  REN TV twierdzi, że Sobol w sobotę wieczorem odleciała z Moskwy do Stambułu i że tam przesiądzie się na inny rejs. Stacja ta twierdzi, że nie wiadomo, do jakiego kraju udaje się
  *
  Wyrok 1,5 roku ograniczenia wolności usłyszała we wtorek Lubow Sobol, współpracowniczka rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego. Taką karę wymierzył jej moskiewski sąd.
  W środę sąd w Moskwie odrzucił również apelację Fundacji Walki z Korupcją, założonej przez opozycjonistę Aleksieja Nawalnego, od decyzji o uznaniu jej za organizację ekstremistyczną.
  https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2021-08-03/rosja-opozycjonistka-lubow-sobol-skazana-jest-wspolpracowniczka-nawalnego/
  *
  .Brat rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego został skazany
  https://wiadomosci.onet.pl/swiat/oleg-nawalny-brat-aleksieja-nawalnego-skazany-przez-sad/95zfptc
  *
  Rosja chce zablokowania kanału Nawalnego na YouTube
  https://wiadomosci.onet.pl/swiat/rosja-chce-zablokowania-kanalu-nawalnego-na-youtube/d1fx872
  *
  Rosja: Władze zablokowały stronę internetową Aleksieja Nawalnego
  https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/swiat/artykuly/8215720,rosja-aleksiej-nawalny-strona-internetowa.html

  Polubione przez 1 osoba

 10. Ukraińska codzienność. W miejscowosci Czortków w obwodzie tarnopolskim, mieszkaniec złapał rabusia kradnącego z jego działki kapustę i cebulę, a którym okazał się być były burmistrz Czortkowa…
  https://strana.ua/news/347772-v-ternopolskoj-oblasti-u-zhitelja-ohorod-obokral-byvshij-mer-horoda-chertkov.html
  W Krzywym Rogu „weteran ATO” zdetonował na terenie jednego z przedsiębiorstw dwa granaty na raz. Przeżył ale stracił nogę;
  https://strana.ua/news/347774-v-krivom-rohe-veteran-ato-vzorval-dve-hranaty-u-prokhodnoj-juhok.html
  https://korrespondent.net/ukraine/4385237-v-kryvom-rohe-muzhchyna-podorval-sebia-dvumia-hranatamy

  Polubione przez 2 ludzi

 11. „…W tym sensie Polska, Rumunia i Węgry mogą być bardzo zainteresowane niektórymi terytoriami ukraińskimi, mimo podobieństwa ich rusofobicznych …
  Zawsze zastanawiałem się jakby zareagowała ludność miejscowa na interwencje.
  Kiedy byłem jeszcze młody, mój kuzyn, poborowy w WP brał udział w interwencji wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji. Opowiadał, że ludność Zaolzia witała ich kwiatami.

  Polubione przez 2 ludzi

Możliwość komentowania jest wyłączona.