Wojna domowa na Ukrainie 11.08.2021r.- 2241 dzień od nowego rozejmu.


„Niemy krzyk”– dzień 508.

Mińskie negocjacje w sprawie rozwiązania sytuacji w Donbasie znalazły się w impasie. 

W związku z tym, w Rosji nalegają na zintensyfikowanie procesu negocjacyjnego, proponując tym samym powrót do spotkań face to face, natomiast w Kijowie odwołują się do niechęci do prowadzenia negocjacji w sprawie Donbasu w Mińsku. 

Jaki jest więc możliwy dalszy los pertraktacji mińskich i czy są one możliwe w ramach innej platformy negocjacyjnej?

W obecnej sytuacji, przedstawiciel Federacji Rosyjskiej w Trójstronnej Grupie Kontaktowej ds. uregulowania sytuacji w Donbasie Borys Gryzłow powiedział, że należy wrócić do prowadzenia rozmów osobiście. 

Gryzłow jest przekonany, że nadszedł czas na wznowienie takich spotkań z pominięciem formatu wideokonferencji, ponieważ obecnie są na to wszelkie możliwości. Jego zdaniem osobisty udział stron wpłynie pozytywnie na efektywność procesu negocjacji. 

„Grupa kontaktowa podsumowała wstępne wyniki prac przed zbliżającą się przerwą. Strona rosyjska wystąpiła z propozycją osobistego przeprowadzenia rozmów mińskich. Propozycję tę poparli przedstawiciele Donbasu i koordynator grupy kontaktowej z OBWE”– podkreślił Gryzłow.


Z kolei przewodniczący ukraińskiej delegacji Aleksiej Arestowicz zapewnił, że nie zamierza ponownie jechać do Mińska na rozmowy. Arestowicz uzasadnił swoją odmowę wznowienia bezpośrednich spotkań w Mińsku przede wszystkim tym, że Ukraina nie uznaje prawomocności prezydenta Białorusi Aleksandra Łukaszenki. 

„Nie wiem, czym oni (przedstawiciele rosyjskiego przedstawicielstwa w TGK– dopisek mój ) kierują się, ale delegacja ukraińska kieruje się dwoma rzeczami. Po pierwsze uważamy, że sytuacja epidemiczna nie pozwala nam na wyjazd do Mińska i wolimy pozostać w trybie wideokonferencji. Po drugie: sytuacja na Białorusi, a mianowicie to, że nie uznaliśmy Łukaszenki za wybranego prezydenta. Choć sprawuje skuteczną kontrolę nad Białorusią, Ukraina odmówiła mu prawa do reprezentowania narodu białoruskiego. Oznacza to, że w takim stanie ogromnym błędem byłoby jechać do kraju i odwoływać się do jego służb pośredniczących”– powiedział Arestowicz, podkreślając konieczność kontynuowania negocjacji za pośrednictwem wideokonferencji, czyli de facto utrzymywania fikcji pertraktacji.

Dodam, że dopiero wraz z początkiem pandemii spotkania TGK zaczęły odbywać się w formie wideokonferencji, gdyż wcześniej były to zawsze spotkania bezpośrednie.

Korespondent  EADaily  omawiał z przedstawicielami Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej możliwość powrotu na bezpośrednie spotkania przedstawicieli TGK w sprawie rozwiązywania konfliktów.

Przedstawiciel ŁRL w politycznej grupie roboczej grupy kontaktowej ds. rozmów w Mińsku Rodion Mirosznik uważa za konieczny powrót do bezpośrednich negocjacji w sprawie konfliktu w Donbasie. 

„Negocjacje za zamkniętymi drzwiami dają większe szanse na osiągnięcie porozumień, które pomogą ograniczyć rozlew krwi i przynajmniej minimalny postęp w kierunku rozwiązania konfliktu. W ciągu ostatniego roku pracy w formacie zdalnym, po tym, jak Leonid Krawczuk trafił do grupy kontaktowej, nie osiągnięto nawet minimalnego porozumienia tego rodzaju. To znaczy, że coś trzeba zmienić. Musimy wrócić do Mińska”– podkreślił przedstawiciel ŁRL w TGK.

Komentując odmowę przez Ukrainę wznowienia bezpośrednich negocjacji, Mirosznik podkreślił, że „prawie półtora roku trwających negocjacji pokazuje ich raczej niską skuteczność i wiele możliwości wyjścia z dialogu, jeśli jest na to chęć, ale Kijów ją ma”„W tym czasie Kijów prawie całkowicie zmienił skład swojej delegacji, a przeważająca większość ukraińskich przedstawicieli nigdy nie zasiadała przy stole negocjacyjnym, ale jest przyzwyczajona do chowania się za obiektywami kamer internetowych, transmitowania spotkań do audytorium i we wszystkich możliwy sposób, ignorując nawet formalne oznaki poufności negocjacji, które nie mogą nie wpływać na ich skuteczność”– wyjaśnił Mirosznik.

Co więcej, stwierdził Mirosznik; Kijów nie ma dziś obiektywnych powodów, by odmawiać bezpośrednich negocjacji w Mińsku.

„Dopóki Ukraina utrzymuje stosunki dyplomatyczne z Białorusią, są tam ich misje dyplomatyczne, dyplomaci i tysiące Ukraińców codziennie przekraczają granicę ukraińsko-białoruską, wszystkie oświadczenia o niemożności przyjazdu do Mińska na negocjacje twarzą w twarz w Grupie Kontaktowej to nic innego jak manipulacje. Platforma ta została uzgodniona przez wszystkie strony negocjacji i ponad 6 lat potwierdziła jej bezpieczeństwo i skuteczność”– wyjaśnił przedstawiciel ŁRL w TGK.

„Uznanie lub nieuznanie Łukaszenki przez Kijów za prezydenta Białorusi nie ma nic wspólnego z negocjacjami w grupie kontaktowej”– kontynuował Mirosznik. „Ostatecznie przedstawiciele Kijowa nie są wzywani na spotkanie z Łukaszenką, ale w celu omówienia problemu wojny toczącej się w Donbasie i na Ukrainie”– dodał przedstawiciel ŁRL w politycznej grupie roboczej TGK na rozmowach mińskich.

Prawdziwym powodem odmowy przez Ukrainę wyjazdu do Mińska według Mirosznika może być jedynie niechęć do prowadzenia dialogu i wypełniania zobowiązań wynikających z porozumień mińskich. „Jednak w tym przypadku wnioski powinny być właściwe, a przede wszystkim ze strony zachodnich poręczycieli”– zaznaczył.

Jednocześnie Mirosznik uważa za niewłaściwe prowadzenie rozmów w sprawie Donbasu osobiście w Mińsku bez udziału Ukrainy. 

„Prawdopodobnie możliwe jest negocjowanie, gdy przy stole nie ma drugiej strony konfliktu, ale jest to bezcelowe. W Donbasie trwa wewnątrzukraiński konflikt cywilny, którego stronami są Kijów i Donbas, i wszystkie porozumienia muszą być między nami zawarte. Podczas gdy przedstawiciele Kijowa próbują negocjować z kimkolwiek, ale nie z Donbasem, a wynik jest oczywisty- po prostu go nie ma”– podkreślił rozmówca agencji EADaily.

Jednocześnie Mirosznik wskazał, że ​​przy obecnym poziomie zaufania między stronami konfliktu zgoda na zmianę miejsca negocjacji jest praktycznie nierealna. 

„W każdej propozycji znajdzie się niedopuszczalne tło, które nie pozwoli na uzgodnienie nowej lokalizacji. Dlatego najłatwiej jest wrócić do Mińska, ale jest to możliwe tylko wtedy, gdy istnieje chęć negocjacji. Jak dotąd ze wszystkich uczestników tylko Kijów nie ma tego pragnienia. Poczekamy jednak na oficjalną odpowiedź Ukrainy na propozycję FR zorganizowania kolejnego spotkania w Mińsku. Myślę, że da się z tego wyciągnąć dość jednoznaczne wnioski”– podsumował.


Profesor Ługańskiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego Witalij Dareński uważa pretekst przewodniczącego ukraińskiej delegacji w TGK Aleksieja Arestowicza, polegający na tym, że ​​delegacja kijowska nie pojedzie na spotkanie w Mińsku, ponieważ nie uznaje legitymacji Łukaszenki, jest absurdalna, a nawet wręcz komiczna.

„Tylko najwyższa władza Ukrainy (Rada i prezydent) może uznać prezydenta Łukaszenkę za bezprawnego, ale nie grupa kontaktowa w negocjacjach– nie ma takich uprawnień”– wyjaśnił Witalij Dareński.

Ta głupia wymówka jest w rzeczywistości zwykłym sabotażem strony ukraińskiej w całym procesie negocjacyjnym, jest przekonany Dareński. 

„Jeżeli wcześniej ten sabotaż był zawoalowany– w postaci odmowy omawiania poważnych problemów, to teraz stał się już bezpośredni i oczywisty– po prostu w postaci unikania samych spotkań. Tym samym sabotaż samych porozumień mińskich, demonstrowany przez Ukrainę od 2015 roku, jest już w fazie końcowej. Ukraina nie chce negocjować, nawet pomimo bezpośredniego nacisku ze strony Europy w tej sprawie. Z kolei zakończenie procesu negocjacyjnego oznacza, że ​​już w tym roku pewne fundamentalnie nowe decyzje w sprawie Ukrainy zostaną przyjęte przez Rosję jako gwaranta procesu negocjacyjnego”– podkreślił profesor ŁPUP.

Na tej podstawie Dareński uważa, że ​​bezpośrednie negocjacje w Mińsku bez udziału Ukrainy, która odmawia tam wysłania swoich przedstawicieli, nie mają sensu. 

„I jest mało prawdopodobne, że hipotetycznie te negocjacje mogą mieć miejsce gdzie indziej. Jesteśmy więc u progu nowego etapu konfliktu w Donbasie, w którym konflikt ten przejdzie wreszcie w fazę zamrożenia- wyłącznie z winy Ukrainy”– podsumował profesor Dereński.

Natomiast deputowany Rady Ludowej DRL Władysław Brig uważa nawet, że zachowanie Ukrainy, polegające na sabotowaniu porozumień mińskich, nie pozostawia nadziei, że nawet bezpośrednie negocjacje delegacji TGK będą miały pozytywny wpływ na proces rozwiązywania konfliktu. 

„Myślę, że przynajmniej tak długo, jak na świecie istnieją ograniczenia związane z koronawirusem, nie będzie spotkań twarzą w twarz. A w samym procesie, w takim stanie rzeczy, jak jest teraz, w zasadzie nic nie wpłynie. Niezależnie od tego, czy osobiście, czy zaocznie, Ukraina nadal nie zamierza wypełniać porozumień mińskich, jak zawsze, po prostu gra na czas. I nie jest jasne, na co liczy w tym przypadku”– powiedział deputowany DRL.


Jednocześnie Brig przyznaje, że format negocjacji face to face wyróżniał się bardziej aktywnym i żywym prowadzeniem.„Jednak teraz cały proces negocjacji jest w impasie, w stanie stagnacji i nic nie może teraz wpłynąć na ten proces”– wyjaśnił deputowany DRL.

Jednocześnie Brig, podobnie w/w, nie widzi alternatywy dla mińskiej platformy negocjacyjnej. 

„Bo nie będziemy zadowoleni z krajów, które Ukraina zaproponuje jako nową platformę negocjacyjną, a Ukraina nie będzie zadowolona z krajów, które zaproponujemy. Dlatego Mińsk był jedyną opcją kompromisową. A jeśli nie rozpoznają Łukaszenki, to ich problem. Dlatego myślę, że teraz sytuacja znalazła się w impasie”– powiedział Brig.

Zdaniem ekspertów, aby rozwiązać konflikt w Donbasie, naprawdę konieczny jest powrót do formatu negocjacji face to face, ponieważ proces negocjacyjny znalazł się w ślepym zaułku. Nie warto jednak mieć nadziei, że format face to face przyczyni się do aktywizacji procesu negocjacyjnego, gdyż Ukraina nie zamierza wypełniać porozumień mińskich. Władze Kijowa przeciągają ten proces i wymyślają różne wymówki. Co więcej, eksperci są przekonani, że istnieje i nie może być alternatywa dla mińskiej platformy negocjacyjnej, gdyż to stolica Białorusi od wielu lat ugruntowała swoją pozycję jako niezawodne i bezpieczne miejsce dla wszystkich delegacji w ramach spotkań TGK.

https://eadaily.com/ru/

*

A tymczasem na froncie w Donbasie- na jego ługańskim odcinku, USZ zatrzymały patrol OBWE we wsi Bołotiennoje w celu ukrycia rozmieszczenia broni na terenie budynków mieszkalnych.

„Ukrywając sprzęt przed obserwatorami SMM OBWE, żołnierze 79 brygady Ukraińskich Sił Zbrojnych zatrzymali patrol Misji przy wjeździe do osiedla Bołotiennoje w obwodzie staniczno-ługańskim w celu ukrycia broni rozmieszczonej na terenie budynków mieszkalnych”– poinformowała służba prasowa Dowództwa Milicji Ludowej Policji ŁRL.

Poza tym, na donieckim odcinku frontu, według wczorajszego raportu SMM OBWE, obserwatorzy odnotowali zagłuszanie sygnału bezzałogowych statków powietrznych małego i średniego zasięgu należących do SMM OBWE podczas ich lotów w rejonie wsi Krasnogorowka.

Ponadto obserwatorzy odnotowali obecność sprzętu USZ z naruszeniem ustalonych linii wycofania oraz w strefie bezpieczeństwa, w tym w pobliżu obszarów mieszkalnych i w pobliżu osiedla:

-1 czołg (nieznanego typu) koło terenu zamieszkałego wsi Orłówka,

-1 BBM w pobliżu n. Nowogródskoje (ukr. Нью-Йорк),

-1 BMP w pobliżu wsi Juriewka,

-5 bojowych wozów piechoty w pobliżu strefy mieszkalnej w miejscowości Olginki.

Ponadto, w ciągu minionej doby na donieckim odcinku frontu, USZ prowadząc ostrzał 5 razy naruszyły warunki rozejmu w wyniku czego na terytorium DRL spadły 63 pociski.


Do ostrzałów doszło w następujących godzinach:

05:55 i 07:50, z kierunku Wodianoje w stronę Leninskoje i Komiternowa- na południowym odcinku frontu, przy użyciu moździerzy kaliber 120 mm (2 ostrzały, 19 min),


08:20, z kierunku Niewielskoje w stronę Staromichajłowki- na zachodnich obrzeżach Doniecka, przy użyciu automatycznego granatnika sztalugowego AGS-17 (30 granatów) i broni maszynowej,


15:10, z kierunku Leninskoje w stronę osiedla mieszkaniowego przy kopalni im. Gagarina- na obrzeżach Gorłówki, przy użyciu ręcznego granatnika przeciwpancernego RPG-7 (2 granaty), 18:30, z kierunku Nowgorodskoje (ukr. Нью-Йорк) w stronę Ozierianowki- na zachodnich przedmieściach Gorłowki, przy użyciu moździerza kaliber 82 mm (12 min).

Natomiast na ługańskim odcinku frontu USZ w dniu wczorajszym 1 raz naruszyły warunki rozejmu.

Ostrzelano obszar wsi Kalinowo-Borszczewatoje.

Ogień prowadzono z automatycznego granatnika sztalugowego AGS-17 i broni strzeleckiej.

*

Poniżej jeszcze raport za ostatnią dobę, sporządzony przez centrum prasowe ukraińskiego sztabu generalnego prowadzącego operację pacyfikacyjną przez połączone siły (Операція об’єднаних сил / Joint forces operation- OOS/JFO) ukraińskich formacji zbrojnych w Donbasie, na temat aktualnej sytuacji wzdłuż linii frontu:

Операція об’єднаних силп/Joint forces operation.

2 min.


Ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 11 серпня 2021 року.


Сала Україні!

Протягом минулої доби, 10 серпня, в районі проведення операції Об’єднаних сил, зафіксовано 16 порушень режиму припинення вогню.

Поблизу ВОДЯНОГО, що на Приазов’ї, окупанти тричі обстрілювали позиції наших захисників, застосовуючи артилерійські системи калібру 122-мм, міномети 82-го калібру та стрілецьку зброю.

Також з артилерійських систем калібру 122-мм та мінометів 82-го калібру російські найманці здійснювали обстріл населеного пункту ВОДЯНЕ, зруйнувавши приватні домоволодіння.Постраждалих серед цивільного населення немає.

У напрямку НЕВЕЛЬСЬКОГО ворог відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Неподалік МАР’ЇНКИ російські найманці обстрілювали українські позиції з протитанкових ракетних комплексів.

Біля НЬЮ-ЙОРКА ворог двічі здійснював обстріли з артилерійських систем калібру 122-мм і мінометів 120-го калібру.

У районі населеного пункту КАТЕРИНІВКА російські окупанти двічі обстрілювали українські позиції з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У напрямку селища ПІСКИ ворог двічі відкривав вогонь зі станкових протитанкових і підствольних гранатометів.

Поблизу НОВООЛЕКСАНДРІВКИ збройні формування Російської Федерації двічі обстрілювали позиції наших захисників з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Біля ЛУГАНСЬКОГО ворог вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік НОВОЛУГАНСЬКОГО противник застосовував автоматичні станкові гранатомети.

В результаті ворожих обстрілів троє військових дістали вогнепальні осколкові поранення. Один поранений помер у шпиталі. Два інших воїна – перебувають у медичному закладі, їхній стан – задовільний.

Командування Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

Станом на 7 годину ранку, 11 серпня, зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню.

Біля НОВОМИХАЙЛІВКИ російські окупанти застосували артилерійські системи калібру 122-мм.Бойових втрат серед наших захисників немає.

Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил.

Сала Україні! 

ПІДСУМКИ ЗА МИНУЛУ ДОБУ.

У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони.Впродовж доби підрозділами поліції зведених загонів перевірено 4023 транспортних засоби, 4571 осіб, з яких 4444 по Інформаційному центру. До територіальних підрозділів на причетність до Збройних формувань Російської федерації та її найманців доставлялась 1 особа. Виявлено 47 адміністративних правопорушень.

За вказаний період поліцейськими розкрито 29 злочинів.

Минулої доби через контрольний пункт в’їзду-виїзду «Станиця Луганська» на тимчасово окуповану територію України прослідувало 1272 особи, на підконтрольну Україні територію прибуло 1183 особи.

Сала Україні! ᛋᛋ

https://www.facebook.com/pressjfo.news/

***


Na zakończenie kilka aktualnych filmów:


***

***
©Powyższy tekst jest chroniony prawem autorskim. 

Wykorzystanie, jego części lub całości, tylko pod warunkiem podania linku do źródła.

35 uwag do wpisu “Wojna domowa na Ukrainie 11.08.2021r.- 2241 dzień od nowego rozejmu.

 1. Ukraińska codzienność. W Mikołajowie miejska „wierchuszka” (w tym m.in zastępca burmistrza i sześciu dyrektorów prywatnych przedsiębiorstw) zdefraudowała prawie 27 mln hrywien z miejskiego budżetu pod pozorem prac rekonstrukcyjnych i remontowych w mieście. Zastępcę burmistrza którego ktoś „życzliwy” ostrzegł przed aresztowaniem i który próbował zwiać na Wegry, zatrzymano na jednym z przejść granicznych Ukrainy z Węgrami;
  https://strana.ua/news/348136-v-nikolaeve-arestovali-hruppu-korruptsionerov-iz-chisla-chinovnikov-i-kommersantov.html
  Burmistrz Iwano-Frankowska z banderowskiej „Swobody” Marcinkiw przemianował jedyny komunalny hotel w mieście na „Banderstadt” i postanowił go przyozdobić gigantyczną „runą zwycięstwa” (tzw. sieg) co wywołało awanturę w „ukraińskim internecie”;
  https://korrespondent.net/ukraine/4386122-napomynaet-zyh-v-sety-skandal-yz-za-fasada-otelia-v-yvano-frankovske
  A policja pilnuje by nikt nie zrobił krzywdy…”naziolom”;
  >https://vimeo.com/585672090
  Plus cytat „Facet z anielskimi skrzydłami wędruje po Zaporożu”…
  https://verge.zp.ua/2021/08/v-zaporozhe-brodit-paren-s-kryljami-angela-foto-video/

  Polubione przez 3 ludzi

 2. OT w sprawie Afganistanu, czyli ‚Uncle Joe” Biden podsumowując to co obecnie dzieje sie w tym państwie stwierdził że nie żałuje decyzji o wycofaniu z niego amerykańskich wojsk oraz że teraz bezpieczeństwo w nim powinny zapewnić lokalne władze. Prezydent USA powiedział także, że Stany Zjednoczone w dalszym ciągu zapewnią siłom rządowym w Afganistanie wsparcie sił lotniczych, wsparcie finansowe, niezbędny sprzęt i żywność „Ale muszą chcieć walczyć. Mają przewagę liczebną nad talibami”;
  https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/12101913
  A tymczasem talibowie zajmują kolejne stolice afgańskich prowincji, tym razem są to głowne ośrodki prowincji Farah i Baghlan;
  https://colonelcassad.livejournal.com/6975441.html

  Polubione przez 4 ludzi

 3. OT w sprawie Białorusi, czyli „uaktywniła się” przyjaciółka Protasewicza Zofia Sapiega która podobnie jak on udzieliła wywiadu białoruskim mediom rządowym w którym m.in zaprzeczyła jakoby na pokładzie samolotu którym lecieli i który „ściągnięto” na lotnisko w Mińsku byli „agenci białoruskiego KGB” oraz przychyliła się do opinii Protasewicza że został on ‚sprzedany” przez kogoś z białoruskiej opozycji działajacego w jego najbliższym otoczeniu;
  https://www.rbc.ru/politics/11/08/2021/611327149a79474a914d72e7
  https://colonelcassad.livejournal.com/6976536.html

  Polubione przez 2 ludzi

 4. Kolejne „przetasowania” w kijowskiej ‚wierchuszce”. Pojawiła sie informacja że ze stanowiskiem prawdopodobnie pożegna się przewodniczacy rady najwyzszej Ukrainy z proprezydenckiej frakcji „Sługa Narodu” Razumkow. Wcześniej Razumkowowi „zablokowano”m.in wyjazd do tzw. strefy OZS na Donbasie co skomentowano tym że Biuro Prezydenta Ukrainy zaczyna obawiać sie jego „aktywności politycznej”;
  https://strana.ua/news/348186-bankovaja-khochet-otpravit-v-otstavku-spikera-parlamenta-dmitrija-razumkova.html

  Polubione przez 3 ludzi

 5. Rosyjska dziennikarka Olga Skabajewa podsumowała „heroiczny czyn” swojego „kolegi po fachu” z Ukrainy który w proteście przeciwko „despotyzmowi Łukaszenki” wypił na raz podarowaną mu przez „despotę” butelkę „żubrówki”. Cytat „Po tym przedstawieniu Gordona nikt nie widział przez cały dzień. Niepokojące. Dima, trzymaj się! Najważniejsze, żeby nie wpaść w śpiączkę alkoholową”;

  >https://t.me/skabeeva/6930

  Polubione przez 2 ludzi

 6. Nie chcąc załadowywać bloga całym artykułem z niemieckojęzycznej prasy (niezależnych dziennikarzy – tacy jeszcze są!) podam skrót artykułu i linka na niemieckojęzyczną stronę.
  Artykuł jest bardzo ciekawy i powiem szczerze widząc co się dzieje z zarazą i tymi co ja przymusem narzucają, jestem przekonany ze większość co tam napisane się zgadza.
  ++++++

  „Dlaczego zmusza się nas do szczepień

  …. Zaszczepieni ludzie nadal są zaraźliwi, twierdzi się, że przebieg choroby jest łagodniejszy, ale nie można tego udowodnić, i nadal umierają na chorobę, przeciwko której rzekomo zostali uodpornieni. Tak, nawet gorzej, statystyki z USA i Anglii pokazują, że odsetek tych, którzy wykazują ostre przebiegi, jest wyższy, gdy są szczepieni. I ponownie zwracam uwagę, że w Gibraltarze, gdzie szczepienia obejmują 100 % ludności, „zachorowalność” wynosi 600, a w Islandii jest nieco niższa. Dowodzi to, że wiecznie powtarzana mantra pozbawiona jest jakichkolwiek naukowych dowodów na to, że zakończenie „pandemii” można osiągnąć jedynie poprzez całkowite objęcie szczepieniami. Dowodzi to raczej czegoś przeciwnego, a mianowicie tego, że szczepienia nie mają żadnego wpływu na wskaźnik zachorowalności wykrywany na podstawie nieodpowiednich procedur badawczych.

  Ale największe niebezpieczeństwo dla szczepionkowców dopiero nadejdzie. A co jeśli okaże się, że wszystko, o czym od początku mówili wykwalifikowani krytycy szczepień, okaże się prawdą? Że osoby zaszczepione będą miały masę infekcji z najcięższymi przebiegami choroby, nawet śmiercią, i że nie można tego zaobserwować u osób nieszczepionych. Następnie mamy grupę kontrolną o wielkości, która nigdy wcześniej nie istniała, a mianowicie nieszczepionych. To jest właśnie to, co nie może się wydarzyć i dlatego podejmuje się wszelkie wysiłki, aby jak najbardziej zredukować tę „grupę kontrolną”, a nawet całkowicie ją wyeliminować…

  https://www.anderweltonline.com/index.php?id=1433

  Polubione przez 3 ludzi

 7. Epidemia koronawirusa na Ukrainie. Ukraiński portal ‚Strana.ua” ujawnił ze lekarze Kijowskiego Miejskiego Szpitala Klinicznego nr 4 próbowali zataić śmierc 50-letniej kobiety zaszczepionej tam szczepionką ‚Moderna”. Co warte podkreślenia „Moderna” nie została oficjalnie dopuszczona do użycia na Ukrainie. Teraz ‚Strana.ua” informuje że lekarze ze szpitala wzywani są „na dywanik” do wydziału zdrowia władz Kijowa gdzie maja być zmuszani do zdradzenia który z nich „sypnął” mediom informację o śmierci zaszczepionej kobiety. Samym zgonem kobiety podobno władze się nie interesują…
  https://strana.ua/news/348262-vrachej-kievskoj-bolnitsy-4-vyzyvajut-na-kover-posle-smerti-vaktsinirovannoj-patsientki-.html

  Polubione przez 3 ludzi

 8. I powrót na Ukraine, gdzie rzecznik Prezydenta Ukrainy Serhij Nikiforow podczas oficjalnego briefingu” skomentował słowa wicepremiera Ukrainy Ołeksija Reznikowa o gotowości Ukrainy do rozmieszczenia na swoim terytorium amerykańskich systemów obrony przeciwlotniczej. Według niego takiego oświadczenia nie należy brać na poważnie i traktować jako oficjalne stanowisko, ponieważ są to tylko takie ‚spekulacje” 🙂
  https://strana.ua/news/348243-nikiforov-prokommentiroval-hotovnost-ukrainy-razmeshchat-amerikanskie-sredstva-pvo-.html

  Polubione przez 2 ludzi

 9. W Kijowie skandal wokół nagrania filmiku z okazji 30-lecia niepodległości Ukrainy który zasponsorowała firma ‚Red Bull”. Przedstawiał on karkołomne wyścigi samochodowe na Placu Sofijskim w Kijowie, które odbywały się 10 sierpnia bez żadnych zabezpieczeń, ani ostrzeżeń dla przebywajacych w tym miejscu pieszych. Po tym jak o całej sprawie napisały ukromedia od „imprezy” odżegnują sie władze Kijowa i policja ( które miały na „imprezę” wydać pozwolenia), a dodatkowo pojawiła sie sprawa kto wyremontuje uszkodzoną podczas „imprezy” nawierzchnię placu;
  https://strana.ua/news/348158-red-bull-na-sofijskoj-ploshchadi-v-kieve-chto-proizoshlo-i-chem-zakonchilos.html

  Polubione przez 2 ludzi

 10. Przypomniał o sobie „banderfuhrer” banderowskiej ‚Swobody” Ołeh Tiahnybok który przed spotkaniem Władimira Zełenskiego z Joe Bidenem ogłosił „żądania narodu”, nie tylko wobec Zełenskiego, a;e także wobec Bidena. I tak od Zełenskiego Tiahnybok zażądał „tradycyjnie” faktycznego odrzucenia w całości porozumień mińskich, a od USA wzięcia przez nie udziału w negocjacjach dotyczących konfliktu na Donbasie (od których zresztą sam Waszyngton się wymiguje), bezpośredniej pomocy wojskowej, statusu głównego sojusznika USA poza NATO oraz zablokowania budowy „Nord Stream 2”;
  https://strana.ua/news/348225-partija-svoboda-sobiraetsja-provesti-aktsiju-nakanune-vizita-zelenskoho-v-vashinhton-.html

  Polubione przez 2 ludzi

 11. OT światowe

  Z Afganistanu uciekł minister finansów. Rzecznik resortu oświadczył, że minister zrezygnował ze stanowiska, bo talibowie mają pod kontrolą sporą część źródeł dochodów kraju, takich jak cła czy podatki, co ma pogarszać i tak dramatyczną już sytuację budżetu kraju.
  Szacuje się, że talibowie mają teraz pod kontrolą co najmniej połowę terytorium Afganistanu, a według służb Unii Europejskiej – w ich ręce wpadło już 2/3 kraju.
  https://gandhara.rferl.org/a/taliban-control-afghanistan/31360050.html

  Polubione przez 2 ludzi

 12. OT z naszego nieszczęsnego kraju, czyli „Lordowie – protektorowie zza Atlantyku” wściekli na to że ich „nadwiślańskie pachoły” śmiały tknąć ich własność (TVN to część amerykańskiego koncernu medialnego „Discovery”), a także nie chcą spłacać (u)roszczeń żydowskich;
  https://wydarzenia.interia.pl/swiat/news-usa-zaniepokojone-ustawami-dot-mediow-i-restytucji-mienia-an,nId,5415779#iwa_source=special

  Polubione przez 2 ludzi

Możliwość komentowania jest wyłączona.