Wojna domowa na Ukrainie 29.08.2021r.- 2259 dzień od nowego rozejmu.


„Niemy krzyk”– dzień 526.

24 sierpnia Ukraina obchodzi 30 rocznicę odzyskania niepodległości. 

Kijów odziedziczył po ZSRR potężny przemysł i rozwinięte rolnictwo. Ponadto w ostatnich latach członkostwa w Związku Radzieckim Ukraina osiągnęła szczytowe wskaźniki pod względem liczby ludności, co było niesamowitym sukcesem, biorąc za przykład Polskę, która weszła w ty samym czasie na drogę zapaści demograficznej. Zdaniem ekspertów wszystko to dało młodemu krajowi dobrą pozycję wyjściową, ale Kijów nie wykorzystał swojego potencjału. W latach niepodległości Ukraina nie osiągnęła poziomu PKB z czasów ZSRR, przemysł podupadł, a populacja zmniejszyła się o około 14,5 mln osób w ciągu 30 lat. Ponadto w 2014 roku na południowo-zachodnich krańcach Ukrainy wybuchła krwawa wojna domowa.

24 sierpnia Ukraina obchodziła 30 rocznicę odzyskania niepodległości. Tego dnia w 1991 roku Wierchowna Rada Ukraińskiej SRR ogłosiła utworzenie niepodległego państwa ukraińskiego i secesję od Związku Radzieckiego.

W tym czasie Kijów miał bardzo mocną pozycję wyjściową, bo odziedziczył po ZSRR potężny przemysł i rozwinięte rolnictwo, co wydawało się, że da Ukrainie możliwość pomyślnego rozwoju. Jednak przez 30 lat „niepodległości”, kraj ten zaprzepaścił cały potencjał odziedziczony po ZSRR i znajduje się obecnie w stanie głębokiego kryzysu. Stając się najbiedniejszym krajem w Europie, i jednym z najbiedniejszych krajów świata.

Jednocześnie obecna Ukraina wykazuje jeden z najgorszych wskaźników demograficznych na obszarze postsowieckim.

Przypomnijmy, że w 1989 r. w ZSRR przeprowadzono ostatni w historii państwa sowieckiego spis ludności. Według uzyskanych wówczas danych w Ukraińskiej SRR mieszkało 51,7 mln osób. Był to maksymalny wskaźnik republiki przez cały okres prowadzenia takich obliczeń.

12 lat później, w 2001 roku, na Ukrainie przeprowadzono pierwszy od czasu uzyskania niepodległości spis ludności. W jej trakcie ujawniono spadek liczby obywateli Ukrainy do 48 457 mln.

W przyszłości trend ten się utrzyma. W 2019 r. na Ukrainie odbył się elektroniczny spis ludności. Według uzyskanych wówczas danych w kraju mieszkało 37,289 mln osób. Należy zauważyć, że obliczenia te nie uwzględniały ludności republik Donbasu. Ponadto nie brano pod uwagę Ukraińców, którzy większość czasu mieszkają za granicą.

Tak więc, w sumie od 1989 do 2019 roku populacja Ukrainy zmniejszyła się o ok. 14,5 mln osób (ok. 28%).

Według byłego ministra gospodarki Ukrainy Wiktora Susłowa, który w 30 rocznicę odzyskania niepodległości opublikował artykuł w gazecie Glawred pod znamiennym tytułem; „30 lat niepodległości: dlaczego Ukraina zmarnowała czas”, dynamika demograficzna jest alarmującym sygnałem.

„To mówi o dość głębokiej degradacji kraju i o tym, że znaczna część obywateli albo została zmuszona do opuszczenia kraju, albo wymiera. Rozpoczął się kryzys demograficzny i według najnowszych opublikowanych danych rocznie na Ukrainie rodzi się 39 dzieci na 100 zgonów. Sugeruje to, że Ukraina stała się krajem o zagrożonej populacji. W tych warunkach bardzo trudno mówić o dobrobycie narodu ukraińskiego”– pisał Susłow.

Taką negatywną dynamikę demograficzną można tylko wytłumaczyć nieudaną polityką gospodarczą i ciągłą niestabilnością wewnętrzną w kraju.

Na Ukrainie spada wskaźnik urodzeń, a śmiertelność rośnie. Poza tym ludzie uciekają z Ukrainy, bo tam nie ma pracy. Jeżdżą do Rosji i UE do pracy. Głównymi przyczynami katastrofy demograficznej są bezrobocie i niestabilność, zwłaszcza w ciągu ostatnich siedmiu lat.

Znamienne jest, że w ciągu ostatnich 20 lat Ukraina nie przeprowadziła rzeczywistego spisu ludności, więc rzeczywiste dane mogą być jeszcze gorsze.

Na Ukrainie nie przeprowadza się celowo spisu ludności, aby społeczeństwo nie dowiedziało się o dziurze społeczno-demograficznej, w którą popadł kraj. Zrozumiałoby ono, wbrew propagandzie sukcesu, że zapaść demograficzna spowodowana jest niskim poziomem życia i problemami w gospodarce, a także masową migracją obywateli za granicę.

Po 1991 roku gospodarka kraju również przeżywa głęboki kryzys. Tak więc w grudniu 2020 r. przewodniczący rady politycznej partii „Platforma Opozycyjna – Za Życie” Wiktor Medwedczuk stwierdził, że Ukraina, w przeciwieństwie do większości byłych republik radzieckich, nie jest w stanie osiągnąć wskaźników PKB, jakie istniały w czasie rozpadu ZSRR.

Słowa Medwedczuka potwierdzają dane Banku Światowego. Tak więc w 1990 r., kiedy podpisano Deklarację suwerenności państwa, PKB Ukrainy na mieszkańca wynosił 3965 USD (dane Banku Światowego są obliczane po kursie dolara z 2010 r.), a po trzydziestu latach w 2020 r. PKB per capita na Ukrainie osiągnął zawrotny poziom 3115 USD.

Ponadto w ostatnich latach Ukraina zgromadziła imponujący dług publiczny. Pod koniec grudnia 2020 r. osiągnął 2,5 bln hrywien (około 100 mld dolarów), co stanowi 60,8% rocznego PKB kraju.

Płatności z tytułu długu państwowego w 2021 r. wyniosą ok. 64,42% dochodów ogólnego funduszu budżetu państwa Ukrainy, czyli 627,05 mld hrywien (ok. 20 mld dolarów).

Losy przemysłu odziedziczonego po ZSRR stały się żywym przykładem degradacji ukraińskiej gospodarki.

Tak więc legendarne sowieckie biuro projektowe nazwane imieniem. Antonowa (obecnie Przedsiębiorstwo Państwowe Antonow) jest w stanie przedłużającego się kryzysu i od 2016 roku nie wyprodukowała ani jednego samolotu produkcyjnego.

Nie lepiej wygląda sytuacja z byłym sowieckim gigantem przemysłowym Jużmasz, który specjalizuje się w tworzeniu nowoczesnej technologii rakietowej i kosmicznej. W 2020 r. Wierchowna Rada musiała nawet zmienić ustawę budżetową, aby spłacić długi spółki. Była to kwota około 2 mld hrywien długów wobec budżetu państwa.

W momencie nowelizacji 6000 pracowników Jużmasza nie otrzymywało pensji od 11 miesięcy. Oczywiście ten problem nie dotyczył zarządu firmy, który nie dość, że podnosił swoje uposażenia, ale dodatkowo wypłacał potężne premie pienieżne.

W 2017 roku przestał istnieć inny przemysłowy gigant czasów ZSRR, Lwowski Zakład Autobusowy. Wystawiono na sprzedaż dawne budynki i wyposażenie. 

W 2021 roku oficjalnie zlikwidowano stocznię czarnomorską w Nikołajewie. Wszystkie radzieckie ciężkie krążowniki przewożące samoloty zostały zbudowane w jego stoczniach.

Podobne problemy można zaobserwować również w Hucie Krzemieńczug, Zakładzie Budowy Maszyn Azowmasz i Zakładzie Portowym w Odessie.

Nieco więcej szczęścia miała Zaporoska Fabryka Budownictwa Samochodowego (ZAZ), która czasach ZSRR była jedną z największych w kraju. 6 grudnia 2018 r. rozpoczęło się postępowanie upadłościowe, a w maju 2019 r. majątek ZAZ został wystawiony na licytację. Jednak przedsiębiorstwo zostało uratowane przed całkowitą likwidacją, gdyż będzie teraz zajmowało się montażem samochodów zagranicznych. Na marginesie dodam, że nasze zakłady samochodowe FSO nie miały tyle szczęścia.

Ponadto, poza samochodami Renault, ZAZ będzie montować także rosyjskie samochody Łada. W 2020 roku AvtoVAZ oficjalnie potwierdził dostawę zestawów montażowych do przedsiębiorstwa.

Według byłego premiera Ukrainy Mykoły Azarowa jedną z przyczyn degradacji ukraińskiego przemysłu było zerwanie więzi gospodarczych z Federacją Rosyjską.

„70% wyrobów, zwłaszcza w przemyśle high-tech, kosmicznym i budowie samolotów, zostało wyprodukowanych we współpracy z przedsiębiorstwami zlokalizowanymi na terenie ZSRR. Utrata współpracy doprowadziła do najgłębszego kryzysu gospodarczego po ogłoszeniu niepodległości. Straciliśmy 60% naszego własnego PKB. Wynikało to przede wszystkim z tej luki. Nastąpiła przerwa na jednolitym rynku”– stwierdził Azarow w rozmowie z RT.

Chodzi o to, że prawdopodobnie pod wpływem zakulisowych nacisków z Zachodu, od pierwszych dni niepodległości Kijów poszedł drogą zerwania więzi gospodarczych z Rosją. To był błąd, ponieważ ukraińska gospodarka ściśle współpracowała z rosyjskimi przedsiębiorstwami. Oczywiście w takiej sytuacji nie można mówić o jakimkolwiek wzroście gospodarczym. W rzeczywistości ukraińscy politycy strzelili sobie w stopę, gdy przestali zawierać korzystne umowy gospodarcze z Federacją Rosyjską, aby zadowolić Zachód. Zachód zrobił wszystko, aby zerwać te bliskie relacje.

Zachodnim partnerom bardzo nie pasuje Ukraina jako konkurent dla jego przemysłu, dlatego też wyznaczono jej inną rolę; stopniowo staje się ona „surowcowym dodatkiem” Europy i zapleczem taniej siły roboczej.

Od 30 lat Ukraina straciła produkcję high-tech. Co więcej, coraz częściej staje się surowcowym dodatkiem Zachodu. Państwo ukraińskie jest w dużej mierze niezdolne do rozwijania złożonych sektorów gospodarki. Ukraina straciła status potęgi kosmicznej. Kiedyś kraj miał własne satelity, ale dziś nikt poważnie o tym nie mówi. Po zamachu stanu w 2014 roku udało im się nawet zrujnować przemysł lotniczy na Ukrainie.

Doprowadzono nawet do tego, że ​​Ukraina raczej nie będzie w stanie odbudować swojego potencjału gospodarczego.

Kraj ten przechodzi proces ostatecznej dezindustrializacji. Całe życie gospodarcze przesuwa się w kierunku systemu czysto rolniczego. Obecnie na Ukrainie działa tylko rolnictwo i przemysł wydobywczy. Dla takiej gospodarki nie jest wymagana duża populacja, więc będzie się zmniejszać, ludzie odejdą. Wprowadzenie wolnego rynku obrotem ziemią zaostrzy ten trend, jeszcze mocniej uderzy w ludność. Mamy więc do czynienia z katastrofą ukraińskiej państwowości i narodu ukraińskiego.

Tak więc, w latach swej pełnej niepodległości Ukraina nie była w stanie stworzyć stabilnego systemu politycznego.

Przez dziesięć lat, od 2004 do 2014 roku, miały miejsce dwie „kolorowe rewolucje”, z których ostatnia miała najbardziej katastrofalne konsekwencje.

Nacjonaliści, którzy doszli do władzy w wyniku zamachu stanu w 2014 roku, natychmiast rozpoczęli ataki na język rosyjski, co sprowokowało secesję Krymu.

Kiedy w Donbasie zaczęto organizować wiece przeciwko władzom „Majdanu”, Kijów rzucił przeciwko nim zbrojne oddziały i bataliony bojowników nacjonalistycznych. W rezultacie w regionie wybuchła wojna domowa, która do tej pory trwa, i końca jej nie widać.

Sytuacja taka wynika z tego, ze od pierwszych dni niepodległości Ukraina dzieliła się właściwie na dwie części: zachodnią, gdzie panowały nastroje nacjonalistyczne i prozachodnie, oraz południowo-wschodnią, gdzie zawsze dominowała rosyjskojęzyczna ludność sympatyzująca z Federacją Rosyjską.

Ten podział znajdował odzwierciedlenie również w wyborach. Tak więc zachód kraju zawsze głosował na nacjonalistów i proeuropejskich polityków, a południowy wschód na prorosyjskich.

Utrzymanie spokoju cywilnego w takiej sytuacji było niezwykle trudne, ale możliwe. Co udało się tego dokonać z mniejszym lub większym powodzeniem do 2014 roku. Jednak dojście do władzy prawicowych radykałów zaburzyło delikatną równowagę.

Po 2014 r. poziom przemocy motywowanej politycznie wzrósł również na samej Ukrainie kontrolowanej przez centralne wadze w Kijowie. W ciągu ostatnich siedmiu lat w kraju w nieznanych okolicznościach zginęło lub zginęło trzech członków „Partii Regionów”; Oleg Kałasznikow , Stanisław Melnik i Siergiej Walter. Na innego z członków „Partii Regionów”– byłego burmistrza Charkowa Giennadij Kernesa– został przeprowadzony zamach, w wyniku którego jest obecnie inwalidą.

Ponadto na Ukrainie zginęli mer Kremenczuga Oleg Babajew, doradca byłego prezydenta Wiktora Janukowycza Michaił Czeczetow, była szefowa Funduszu Mienia Państwowego Walentyna Siemionuk-Samsonenko, polityk i biznesmen Igor Jeremiejew.

Po „Majdanie” coraz częstsze stały się przypadki śmiertelnych zamachów na niewygodnych reżymowi i nacjonalistom, ukraińskich i zagranicznych dziennikarzy . Tak więc w ostatnich latach na Ukrainie represjom zostali poddani rosyjscy dziennikarze Igor Korneliuka i Antona Wołoszyna, fotoreporter międzynarodowej agencji prasowej „Rosja Siegodnia” Andrej Stenin i operator Kanału Pierwszego Anatolij Klian, ukraińscy dziennikarze Olga Moroz („Netisziński Wiestnik”) , Siergiej Suchobok (współzałożyciel publikacji ProUA i „Obkom”), Aleksander Kucziński („Krime Express”), Władimir Martiszwski („Kamenjari-info”), Wasilij Sergienko („Nadrossia”), Dmitrij Karpow („Radio na Troickiej” ), włoski dziennikarz ze stowarzyszenia fotograficznego Cesuralab Andrea Rocchelli i jego tłumacz Andrei Mironow, pisarz Oleg Buzina oraz rosyjski dziennikarz Paweł Szeremed („Ukraińska prawda”), który przeprowadził się na Ukrainę.

To tragiczne wydarzenia w dniu 2 maja 2014 r, stały się kamieniem węgielnym-głównym symbolem represji przeprowadzonych przez nowy ukraiński reżim . Następnie radykalni nacjonaliści za przyzwoleniem władz podpalili miejski Dom Związków Zawodowych, z którego próbowali uciec przeciwnicy „Euromajdanu”. W rezultacie zginęło 48 osób.

Warto zauważyć, że podczas śledztwa w sprawie tych zbrodni często wymieniano jako podejrzanych członków grup nacjonalistycznych lub uczestników działań wojennych w Donbasie, ale w większości przypadków nie było możliwości postawienia ich przed sądem.

Ukraina mogłaby uniknąć wojny domowej i nacjonalistycznego terroru, gdyby przywódcy, którzy rządzili krajem do 2014 roku, w porę stłumili działalność prawicowych ugrupowań radykalnych, które później stały się główną siłą napędową „Majdanu”. Niestety, z jakiś przyczyn, nie zrobiono tego.

Gdyby więc państwo ukraińskie wykazywało swoją determinację wobec nacjonalistycznych radykałów, nie zachowaliby się oni tak arogancko i ostatecznie nie przejęliby kontroli w całym kraju. W ujęciu procentowym nacjonaliści na Ukrainie stanowią mniejszość, ale mają ogromny wpływ na rząd, nawet w tych regionach, w których ludzie uważają za konieczne przywrócenie dobrosąsiedzkich stosunków z Rosją.

Sytuacja taka, jest wypadkową tego, że po 30 latach niepodległości państwo ukraińskie jako zdrowy organizm po prostu nie zaistniało.

Ukraina faktycznie zawiodła jako państwo. I to jest całkowicie wina kierownictwa kraju i jego obywateli, którzy wybrali to kierownictwo. Taka porażka państwowości ukraińskiej była dużym zaskoczeniem, ponieważ 30 lat temu wróżono największy sukces w budowaniu własnego państwa, ponieważ ze względu na wszystkie republiki ZSRR jego pozycje wyjściowe należały do ​​​​najlepszych.

Ostatecznie doszło do tego, ze przy obecnym reżimie w Kijowie Ukraina nie ma już żadnych perspektyw rozwoju i wyjścia na prostą.

Zdobyto niepodległość, a potem co był? 

Gdyby istniała jedna przestrzeń gospodarcza z FR to byłaby jakaś pozytywna perspektywa rozwoju. A więc doprowadziło to tylko do znacznej degradacji. Dziś Ukraina jest pod kontrolą zewnętrzną, nie ma niezależnego ukraińskiego kierownictwa. Amerykańskie rządy zakładają inny rozwój kraju, co teraz stało się dość oczywiste. Potrzebują biednego kraju, którego ludność jest zombifikowana i uważa, że ​​wszystkie problemy wynikają z tego, że Rosja jest „agresorem”. Przy dzisiejszej polityce Ukraina jest skazana na zagładę.

W związku z tym, przyszłość kraju jest zbyt niepewna. Nie ma optymistycznych oczekiwań. Jednakże powolne umieranie ukraińskiej państwowości może trwać dość długo.

To polityczny kurs na UE, na rzecz którego Kijów zerwał w 2014 roku stosunki z Federacją Rosyjską, przede wszystkim nie jest korzystny dla tego kraju. Co więcej, przystąpienie Ukrainy do Unii Europejskiej jest mało prawdopodobne w dającej się przewidzieć przyszłości. Opinię tę potwierdza stanowisko Brukseli. Tak więc 23 sierpnia wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej i komisarz UE ds. handlu Valdis Dombrovskis stwierdził, że członkostwo Ukrainy w UE w najbliższych latach jest praktycznie niemożliwe.

W tej sytuacji ratunkiem dla Ukrainy może być powrót do bliskich więzi gospodarczych z Rosją, ale taki scenariusz jest dziś mało prawdopodobny, bo wszelkie tego typu próby wywoływałby zawsze wściekłą reakcję skrajnych nacjonalistów.

Dziś Ukraina idzie drogą upadku państwowości, nie jest nawet wasalem, ale kolonią Zachodu. Jedyną szansą na rozwój państwowości ukraińskiej jest integracja z Rosją. Ale mówienie o tym dzisiaj jest śmieszne, biorąc pod uwagę obecny poziom rusofobii Kijowa. W konsekwencji Ukraina podąża ścieżką upadku. Nie dość tego, destrukcyjne tendencje do upadku państwowości będą się utrzymywać i pogłębiać w przyszłości- w miarę upadającej gospodarki, szerzącej się biedy i szerzącego się bezprawia i anarchii w kraju.

*

A na froncie w Donbasie- na jego ługańskim odcinku, straty pozabojowe GO-T „Siewier” od początku rozejmu wyniosły już 337 osoby.

Straty pozabojowe grupy operacyjno-taktycznej  (GO-T)  Ukraińskich Sił Zbrojnych „Siewier” od wejścia w życie Dodatkowych Środków zapewniających zawieszenie broni i kontrolę jego przestrzegania wyniosły 337 żołnierzy. 

„Od wejścia w życie dodatkowych środków zawieszenia broni (od 27 lipca 2020 r.) straty pozabojowe jednostek Siewier GO-T wyniosły 337 osób, z czego 104 są nie do odzyskania”– poinformowała służba prasowa Dowództwa Milicji Ludowej ŁRL.

Straty 14 brygady wyniosły 87 osób, 80 brygady – 67 osób, 59 brygady – 66 osób, 92 brygady – 52 osoby, 79 brygady – 33 osoby, 24 brygady – 12 osób, 128 brygady – 8 osób, 30 brygady – 7 osób, 57 brygady – 5 osób. 

Poza tym, USZ utrudniały pracę UAV OBWE w okolicach miejscowości Zołotoje i Teploj.

Żołnierze Ukraińskich Sił Zbrojnych użyli metod walki elektronicznej ( EW ) do ingerowania w pracę bezzałogowych statków powietrznych ( UAV ) Specjalnej Misji Obserwacyjnej OBWE na terenach wsi Teploj i rejonu wycofywania w pobliżu Zołotoje. 

„W rejonie strefy wycofywania we wsi Zołotoje mobilna grupa 20 batalionu EW, korzystając ze stacji ‚Bukowel-AD’, stłumiła sygnały kanału kontrolnego UAV misji OBWE, aby zapobiec obserwatorów przed otwarciem sprzętu wojskowego rozmieszczonego na tym obszarze”– poinformowała służba prasowa DML ŁRL.

Departament obrony dodał, że mobilna grupa 20 batalionu EW przeprowadziła również stłumienie bezzałogowych statków powietrznych OBWE SMM w rejonie Tiepljego.

Fakty te potwierdza raport SMM OBWE z 27 sierpnia.


Ponadto, Milicja Ludowa DRL zlikwidowała punkty ostrzału wojsk ukraińskich na kierunkach Donieck i Gorłówka.

Wczoraj armia ukraińska ostrzelała terytorium DRL pięciokrotnie, jednostki Milicji Ludowej zostały zmuszone do oddania ognia, aby zapobiec ofiarom cywilnym. 

„Od początku bieżącego dnia (od 3:00 28 sierpnia- dopisek mój) wróg dokonał pięciu prowokacji ogniowych. Żołnierze z 25 brygady ze stanowisk w osadzie Awdiejewka dwukrotnie strzelali do osady Mineralnoje, wystrzeliwując 30 min kalibru 120 mm”– powiedział rzecznik Milicji Ludowej DRL, Eduard Basurin.

Również w kierunku Doniecka żołnierze 28 i 58 brygad armii ukraińskiej otworzyli ogień: ostrzeliwali odpowiednio Staromichajłowkę i Wiesiełoje. W kierunku Gorłowki ogień na wieś Dolomitnoje został wystrzelony z pozycji 30 brygady.

„Jak wcześniej informowaliśmy, w wyniku ostrzału przez wojska ukraińskie zostały dziś uszkodzone cztery budynki mieszkalne we wsi Kasztanowoje na zachodnich obrzeżach Jasinowatej. W celu zapobieżenia dalszemu ostrzałowi, a także w obliczu niebezpieczeństwa, jakie wybuchy ukraińskich min stwarzają dla życia i zdrowia ludności cywilnej, oddziały Milicji Ludowej, kierując się punktami ‚d’ i ‚f ‚ dodatkowy zestaw środków do kontrolowania zawieszenia broni, zostali zmuszeni do oddania ognia, aby stłumić aktywność ogniową wroga. Punkty ostrzału zostały stłumione. Ustalane są straty wrogów”– dodał Basurin.

Ponadto, według wczorajszego raportu SMM OBWE, na donieckim odcinku frontu, 24 sierpnia około 4 km na wschód od miejscowości Sławnoje UAV krótkiego zasięgu SMM OBWE zauważył 5 (wcześniej niezarejestrowanych) min przeciwpancernych zainstalowanych po drugiej stronie drogi, która prowadzi do wieś Jelenowka.

Obserwatorzy rejestrowali zagłuszanie sygnału bezzałogowych statków powietrznych SMM OBWE o działaniu bliskiego zasięgu przez USZ podczas lotów w rejonie osiedli Czermalik i Semigorje.

Dodatkowo lot UAV średniego zasięgu SMM OBWE został odwołany ze względu na zakłócenia sygnału GPS w rejonie Niżnego Nowogrodu, koło miejscowości Semigorje.

Poza tym, w ciągu minionej doby na donieckim odcinku frontu, USZ 8 razy naruszały warunki rozejmu, w wyniku czego spadło na terytorium DRL 77 pocisków różnego rodzaju i kalibru, powodując uszkodzenie 4 budynków mieszkalnych w miejscowości Kasztanowyje i dodatkowo 6 domów na obrzeżach Gorłówki, uszkodzono samochód osobowy oraz zostało rannych dwoje dzieci. Ponadto w rejonie tym odłączono 10 stacji transformatorowych na terenie osiedla przy kopalni im.  Lenina.

Ostrzały prowadzone były w następujących godzinach:

06.10 i 08:40, z kierunku Awdiejewki w stronę miejscowości Mineralnoje- na północno-zachodnich obrzeżach Doniecka, przy użyciu moździerzy kaliber 120 mm (2 ostrzały, 30 min),.

W wyniku ostrzału w miejscowości Kasztanowoje zniszczono budynki mieszkalne pod następującymi adresami:

ul. Worowskiego nr. 21 (przeszklenia, pokrycie dachowe),
ul. Kurortnaja nr. 22 (oszklenie),
ul. Kurortnaja nr. 26 (przeszklenie, ogrodzenie),
ul. Kurortnaja nr. 29 (oszklenie).

11:35, z kierunku Krasnogorowki w stronę Staromichajłowki- w rejonie Doniecka, przy użyciu ciężkiego granatnika przeciwpancernego SPG-9 (15 granatów),

11:45, z kierunku Wodianoje w stronę Wiesiełoje- na południowym odcinku frontu, przy użyciu moździerza kaliber 82 mm (4 miny),

 13:47, z kierunku Trawiennoje w kierunku Dolomitnoje- w rejonie Gorłówki, przy użyciu ręcznego granatnika przeciwpancernego RPG-7 (2 granty),

19:10, z kierunku Szumów w stronę osiedla mieszkaniowego przy kopalni im. Gagarina- na obrzeżach Gorłówki, przy użyciu moździerza kaliber 82 mm (14 min), ciężkiego granatnika przeciwpancernego SPG-9 (2 granaty) oraz broni maszynowej.

19:20, ponownie z keirunku Krasnogorowki w stronę Staromichajłowki- w rejonie Doneicka, przy użyciu moździerza kaliber 120 mm (6 min),

20:00, z kierunku Diliejewki w stronę obrzeży Gorłówki, przy użyciu ciężkiej artylerii kaliber 122 mm (4 pociski).

W wyniku tego ostrzału zostało rannych dwoje dzieci zamieszkałych w domu przy ulicy Czajkowskiego nr. 16: 8-letnia dziewczynka i 10- letni chłopiec oraz uszkodzono 8 domów jednorodzinnych i samochód osobowy marki Łada:

ul. Czajkowskiego nr. 14 i 16 (oszklenie, samochód osobowy),

ul. Pieriekopskaja nr. 27 i 29 (oszklenie),

ul. Suchumska nr. 1 i 3/ (oszklenie, fasada domu i ogrodzenie),

ul. Jaroszenko nr. 2/2 i 2/3 (oszklenie, drzwi).

*

Poniżej jeszcze raport za ostatnią dobę, sporządzony przez centrum prasowe ukraińskiego sztabu generalnego prowadzącego operację pacyfikacyjną przez połączone siły (Операція об’єднаних сил / Joint forces operation- OOS/JFO) ukraińskich formacji zbrojnych w Donbasie, na temat aktualnej sytuacji wzdłuż linii frontu:

Операція об’єднаних силп/Joint forces operation.

2 min.


Ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 29 серпня 2021 року.

Сала Україні!

Протягом минулої доби, 28 серпня, зафіксовано 18 порушень режиму припинення вогню.

Неподалік ТРОЇЦЬКОГО ворог обстрілював українські позиції з мінометів 82-го калібру, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Поблизу СВІТЛОДАРСЬКА противник вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

У напрямку АВДІЇВКИ російські найманці тричі обстрілювали наші позиції з мінометів 120-го калібру, автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.

Також російсько-окупаційні війська здійснили обстріл цивільної інфраструктури АВДІЇВКИ із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та артилерії калібру 122 мм. Внаслідок обстрілу пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури міста.

Постраждалих серед місцевого населення немає.

Біля населеного пункту КРАСНОГОРІВКА збройні формування Російської Федерації тричі вели вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів і станкових протитанкових гранатометів.

У районі ВОДЯНОГО, що біля Донецька, окупанти обстрілювали українські позиції з мінометів 82-го калібру.

Поблизу ТРАВНЕВОГО російські найманці вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

Окрім того, окупанти обстріляли населений пункт ТРАВНЕВЕ із застосуванням автоматичного станкового гранатомета. Вогонь вівся з тимчасово окупованого населеного пункту ГОЛЬМІВСЬКИЙ. Внаслідок обстрілу пошкоджене приватне домоволодіння. Зазначена приватна територія вже вдруге протягом тижня зазнає обстрілів з боку російсько-окупаційних військ.

Неподалік ЛУГАНСЬКОГО окупанти двічі здійснювали обстріли зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Поблизу НЕВЕЛЬСЬКОГО ворог вів вогонь з мінометів 82-го калібру та великокаліберних кулеметів.

У напрямку ГРАНІТНОГО російські найманці обстрілювали українські позиції з мінометів 120-го калібру та станкових протитанкових гранатометів.

Біля ПІВДЕННОГО збройні формування Російської Федерації вели вогонь з артилерійських систем 122-го калібру та станових протитанкових гранатометів.

Крім того, на межі ЛУГАНСЬКОЇ та ДОНЕЦЬКОЇ областей зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-10» із перетином лінії розмежування.

В результаті обстрілів 6 військовослужбовців отримали осколкові поранення, ще 4 – бойові травмування. Поранені перебувають в лікувальних закладах, стан здоров’я захисників – задовільний.

Наші воїни надали адекватну відповідь на обстріли російсько-окупаційних військ, що змусило ворога припинити вогневу активність.

Станом на 7 годину ранку, 29 серпня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.

Поблизу ШИРОКИНОГО збройні формування Російської Федерації обстріляли українські позиції з мінометів 120-го калібру.

За поточну добу втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил.

Сала Україні! 

ПІДСУМКИ ЗА МИНУЛУ ДОБУ .

У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони.

Впродовж доби підрозділами поліції зведених загонів перевірено 3938 транспортних засобів, 4600 осіб, з яких 4506 по Інформаційному центру. До територіальних підрозділів на причетність до Збройних формувань Російської федерації та її найманців доставлялась 1 особа. Виявлено 47 адміністративних правопорушення.

За вказаний період поліцейськими розкрито 21 злочин.

Минулої доби через контрольний пункт в’їзду-виїзду «Станиця Луганська» на тимчасово окуповану територію України прослідувало 1353 осіб, на підконтрольну Україні територію прибуло 1243 осіб.

Сала Україні! ᛋᛋ

https://www.facebook.com/pressjfo.news/

***


Na zakończenie kilka aktualnych filmów:***

***


©Powyższy tekst jest chroniony prawem autorskim. 

Wykorzystanie, jego części lub całości, tylko pod warunkiem podania linku do źródła.

68 uwag do wpisu “Wojna domowa na Ukrainie 29.08.2021r.- 2259 dzień od nowego rozejmu.

 1. Tymczasem szef rosyjskiego resortu obrony Sergiej Szojgu ‚strollował” władze Ukrainy stwierdzając podczas swojego występu w rosyjskich mediach ze „Ponad 100 przenośnych systemów rakiet przeciwpancernych Javelin trafiło do talibów po tym, jak USA opuściły Afganistan, czyli więcej niż ma armia ukraińska”. Stwierdził także że obecnie talibowie są lepiej uzbrojeni (przeliczając na tysiac żołnierzy) niż armia ukraińska;
  https://tass.ru/armiya-i-opk/12245913

  Polubione przez 4 ludzi

 2. Dla zainteresowanych, artykuł z ukraińskiego portalu ”Strana.News” (dawniej ‚Strana.ua”) z okazji ukraińskiego Dnia Górnika o tym jak obecnie wyglada życie ukraińskich górników, cytat „Tysiące odeszło, reszta wyjdzie [na ulice], by zaprotestować. Jak żyją ukraińscy górnicy w 30. roku niepodległości”;
  https://strana.news/news/350840-den-shakhtera-kak-sehodnja-zhivut-hornjaki-ukrainy.html

  Polubione przez 3 ludzi

 3. Tymczasem grupa ukraińskich polityków z „gwiazdami” niegdysiejszego ‚Euromajdanu” na czele, czyli Switłana Zaliszczuk, Serhijem Leszczenką oraz Mustafem Najemem, opublikowała na łamach jednego z czołowych amerykańskich „think-thank’ów” czyli ‚Atlantic Council” list do Biden’a w którym skrytykowali jego decyzję o zniesieniu sankcji wobec Nord Stream 2 oraz dyrektora generalnego spółki;
  https://strana.news/news/350917-zalishchuk-najem-leshchenko-raskritikovali-bajdena-za-otmenu-sanktsij-protiv-sp-2.html

  Polubione przez 3 ludzi

 4. I tradycyjny już „njus” z Ukrainy, czyli od 1 września kolejna podwyżka cen gazu dla ludności. Cena gazu dla odbiorców w gospodarstwach domowych ma dojść do 20 hrywien za metr sześcienny (podobnie jak dla odbiorców komercyjnych). Jak zauważają ukraińscy analitycy jest to wzrost o około 22 % w porównaniu tylko z lipcem tego roku, ostrzegając przy tym że „Gospodarka ukraińska po prostu nie będzie w stanie wytrzymać takich cen gazu”;
  https://strana.news/news/350893-pochemu-s-sentjabrja-dorozhaet-haz-i-chto-eto-znachit-dlja-ekonomiki-i-kommunalki.html

  Polubione przez 3 ludzi

 5. W temacie wstępniaka

  Największym sukcesem Ukrainy jest to, że przetrwała-taka tezę wygłosił Dr Adamski o Ukrainie

  Niepodległość Ukrainy w referendum, które się odbyło na początku grudnia 1991 roku, poparło ponad 90% ludności tej wówczas sowieckiej republiki – przywołał. – Więc moim zdaniem, największym sukcesem jest to, że to państwo przetrwało, że ono się rozwija oraz że, i to jest rzecz, która się szczególnie rozwinęła w 2014 roku, Ukraińcy poczuli się samodzielnym narodem – podkreślił.
  https://www.polskieradio24.pl/130/5925/Artykul/2796980,Najwiekszym-sukcesem-jest-to-ze-panstwo-przetrwalo-Dr-Adamski-o-Ukrainie
  Komentarz: Ciekawe czy będzie odpowiedź ambasady Ukrainy.

  Polubione przez 2 ludzi

 6. Nadal MSZ Ukrainy nie ewakuowało swoich rodaków z Afganistanu?

  W Kijowie wylądowały w sobotę dwa samoloty z osobami ewakuowanymi z Afganistanu. Tego dnia do ukraińskiej stolicy mają przybyć łącznie trzy takie rejsy z ok. 360 osobami na pokładzie – poinformował wiceszef MSZ Ukrainy Jewhen Jenin.
  Zaznaczył, że w Afganistanie mogą pozostawać Ukraińcy, którzy chcieliby opuścić kraj, ale nie skontaktowali się z ukraińskimi dyplomatami. „Zdajemy sobie sprawę, że są osoby, które mogą jeszcze pozostawać w innych miejscach Afganistanu” – powiedział.
  https://www.wnp.pl/rynki-zagraniczne/ukraina-wyladowaly-dwa-samoloty-z-ewakuowanymi-z-afganistanu,490027.html

  Polubione przez 2 ludzi

  • Spekulacje spiskowe

   TRANSFER TRWA: Ujawniono, CO NAPRAWDĘ ROBI UKRAIŃSKI SAMOLOT W AFGANISTAN
   Andryukha Czerwoniec
   Dzisiaj 10:11 38 6806

   Samoloty ukraińskie nie mają czasu na wywiezienie Ukraińców z Kabulu, bo wykonują ważne zadanie brytyjskiego wywiadu. Według kanału TG „Razwedczik”, Ukraina uczestniczy w projekcie eksportu afgańskich uchodźców na zlecenie MI6. „Wielka Brytania musi przenieść bojowników islamskich do Europy, aby zdestabilizować sytuację we Francji i Niemczech – tylko masowe protesty muzułmanów w Paryżu, Hamburgu i innych dużych miastach przemysłowych lokomotyw UE uniemożliwią skuteczną realizację projektu UE bez Wielka Brytania” – podało źródło.
   czytaj:
   https://cont.ws/@Chervonec001/2072926

   Polubione przez 2 ludzi

 7. 💥 Jak Ukraina okrada najbliższych sojuszników

  „Będziesz oszukiwany w kółko.”
  Tymi słowami inwestorzy z krajów bałtyckich opisują to, co dzieje się na Ukrainie z punktu widzenia klimatu biznesowego – i stosunku do nich jako „mieszczan, których trzeba doić i wrzucić”. Wszystko to stanowi doskonałą ilustrację ostrych oskarżeń, jakie estońska prezydent Kersti Kaljulaid rzuciła ostatnio Ukrainie.

  Prezydent Estonii Kersti Kaljulaid, która odwiedziła Kijów, by wziąć udział w tzw. „platformie krymskiej”, zaskoczyła właścicieli oświadczeniem obraźliwym dla Ukraińców. Kaljulaid powiedział, że obecna sytuacja gospodarcza na Ukrainie jest niezwykle szkodliwa dla inwestycji zagranicznych. Kaljulaid dała do zrozumienia, że ​​bardzo nisko ocenia postęp „reform” przeprowadzanych na Ukrainie. Dlatego jako prezydent Estonii radzi swoim obywatelom tylko handlować z Ukrainą, ale w żadnym wypadku tam nie inwestować.

  Dlaczego? „Bo możesz stracić swoją inwestycję. Mieliśmy już przypadki w Estonii, kiedy nasi ludzie stracili majątek na Ukrainie. I nawet otrzymawszy na ich korzyść wyrok arbitrażowy, nie mogli zwrócić swojej własności ”- wyjaśnił Kaljulaid.
  (…)
  Jeśli interesuję Cię cała litania historii biznesmenów z krajów bałtyckich , którzy stracili swoje majątki na Ukrainie
  czytaj dalej:
  https://cont.ws/@amurweb/2072997

  Polubione przez 2 ludzi

 8. The Wall Street Journal (USA):
  Niedobory gazu wzmacniają wpływ Rosji na europejskie rynki energii
  .
  29.08.2021272936
  James Marson , Joe Wallace

  Europa stoi w obliczu niedoboru gazu ziemnego, podobnie jak Rosja kończy budowę kontrowersyjnego rurociągu do Niemiec. Zwiększa to wpływ prezydenta Władimira Putina na przepływy energii na kontynencie.

  Rezerwy gazu w Europie są na najniższym poziomie od lat po wznowieniu popytu po spadku wywołanym pandemią, który zmusił producentów do ograniczenia produkcji. W rezultacie ceny osiągają rekordowe poziomy, a przedsiębiorstwa energetyczne uruchamiają elektrownie węglowe, aby obniżyć koszty.

  Mimo to Rosja, największy dostawca gazu do Europy, odmówiła rezerwacji dużych dodatkowych przepływów gazociągami na Ukrainie, które obecnie nie pracują z pełną przepustowością.
  (…)
  Teraz, gdy budowa Nord Stream 2 dobiega końca, Zachód próbuje zmusić Rosję do odnowienia kontraktu na tranzyt gazu z Ukrainą po 2024 roku. Merkel poparła ten postulat podczas konferencji prasowej po osobistym spotkaniu z Putinem w Moskwie w piątek 20 sierpnia. Putin odpowiedział, że Rosja jest na to gotowa, ale czeka na szczegółowe informacje, ile gazu może potrzebować Europa.
  (…)
  Czytaj dalej:
  https://www.wsj.com/articles/gas-shortage-boosts-russias-sway-over-europes-energy-markets-11629891705

  Polubione przez 2 ludzi

 9. Niespodziewany atak na ukrainę pluszowych byczków!
  https://espreso.tv/mer-poltavi-podaruvav-pershoklasnikam-igrashki-shcho-spivayut-rosiyskoyu-y-viklikayut-alergiyu-zmi
  Perfidny atak pod wodzą burmistrza Połtawy na dzieci które pierwszy raz idą do szkoły.
  Pluszowe byczki śpiewają po rosyjsku o nowym roku szkolonym!
  Ponoć te pluszowe byczki wywołują alergie.
  Myślę, że to prawda!
  Szczególnie objawy tej alergii widać u neobanderowców.
  Ps. Bardzo ciekawy wstępniak rednacza.
  Poza tym przekształcanie tego bloga w muzyczny jakoś mi nie pasi!

  Polubione przez 1 osoba

Możliwość komentowania jest wyłączona.