Wojna domowa na Ukrainie 03.09.2021r.- 2264 dzień od nowego rozejmu.


„Niemy krzyk”– dzień 531.

Po spotkaniu z amerykańskim prezydentem, Wołodymyr Zełenski powiedział, że ​​jego spotkanie z prezydentem Stanów Zjednoczonych Josephem Bidenem odbyło się w produktywnej i konstruktywnej atmosferze, obie strony są zainteresowane skutecznym dialogiem.

„Nie wiem, czy powstała ‚chemia’. Ale fakt, że zamiast godziny spotkanie trwało dwie godziny, wskazuje, że strony są zainteresowane dialogiem i wynikiem tego dialogu. Uważam, że spotkanie odbyło się w normalnej, produktywnej, nie w stale słonecznej atmosferze, ale w męskiej rozmowie”– powiedział Zełenski na spotkaniu z mediami w Waszyngtonie po rozmowach z prezydentem USA.

Wołodymyr Zełenskij zaznaczył, że usłyszał od Josepha Bidena pozytywną ocenę reform przeprowadzanych na Ukrainie.

„Szczególnie zwróciłem uwagę na reformy rolne i sądownicze. Wszyscy widzą zmiany infrastrukturalne na Ukrainie i taki czy inny wynik. Cieszę się, że widzą pozytywne rzeczy na poziomie prezydenta USA”– podkreślił ukraiński prezydent.

Następnie podkreślił, że Joseph Biden nie wypowiedział się negatywnie w stosunku do niego i rządu.

Według słów Zełenskiego, podczas rozmowy dużo uwagi poświęcono kwestii członkostwa Ukrainy w NATO. Przywódca USA popiera integrację euroatlantycką Ukrainy, jednak nie podano konkretnych dat przystąpienia do Sojuszu.

„Usłyszałem, że prezydent popiera Ukrainę w sprawie członkostwa w NATO, ale trudno powiedzieć, jaka będzie droga”– powiedział Wołodymyr Zełenski.

Zaznaczył, że podczas spotkania poruszono kwestię bezpieczeństwa w regionie Morza Czarnego.

„Są pytania merytoryczne i są propozycje merytoryczne. Omówimy je ze Stanami Zjednoczonymi. Myślę, że na Ukrainę przyjedzie sekretarz obrony USA. Poczekamy na jego wizytę i podgrupy roboczej w tej sprawie”– podkreślił ukraiński prezydent.

Według Zełenskiego Ukraina zaproponowała Stanom Zjednoczonym szereg dwustronnych inicjatyw współpracy.

„Niektóre z naszych propozycji były nowością w Stanach Zjednoczonych. Oni są zainteresowani. Uzgodniliśmy, że opracują szczegóły tych propozycji i będzie odpowiedź”– powiedział Wołodymyr Zełenski.

Prezydent podkreślił, że podczas spotkania z Josephem Bidenem szczególną uwagę zwrócono na kwestię czasowo okupowanego Krymu. Według niego Stany Zjednoczone pozytywnie oceniły stworzenie Platformy Krymskiej.

„Według Stanów Zjednoczonych to bardzo potężna inicjatywa. Chcą wesprzeć tę inicjatywę. Wielokrotnie rozmawiali o Krymie. O deokupacji Krymu, o więźniach”– powiedział szef państwa ukraińskiego.

Wołodymyr Zełenski zaznaczył też, że proponuje zaangażowanie Stanów Zjednoczonych Ameryki na szczeblu prezydenckim w proces pokojowego rozwiązania konfliktu w Donbasie.

Ponadto podczas rozmów strony omówiły zagrożenia płynące ze strony realizacji projektu Nord Stream 2. Według Wołodymyra Zełenskiego Ukraina otrzymała od Josepha Bidena ważne gwarancje, że w przypadku zagrożeń dla bezpieczeństwa energetycznego Ukrainy ze strony Federacji Rosyjskiej lub innych stron projektu Stany Zjednoczone zagwarantują nałożenie sankcji na Nord Stream 2.

„Uważam, że to wielkie zwycięstwo z naszej strony, choć to trudna sprawa”– podkreślił ukraiński prezydent.

Prezydent Zełenski wyraził nadzieję, że Joseph Biden odwiedzi Ukrainę.

Czyli nie dowiedzieliśmy się niczego, o czym już wcześniej nie było wiadome. A więc generalne cele, jaki przyświecały wizycie ukraińskiej pary prezydenckiej w Stanach Zjednoczonych, nie zostały osiągnięte. Oczywiście poza mglistymi zapowiedziami i mało konkretnymi obietnicami.

Dodam, że w czasie tej wizyty podpisano dwa dokumenty dotyczące sektora energetycznego.

Minister energetyki Ukrainy Niemiec Galuszczenko i sekretarz ds. energii USA Jennifer Grenholm podpisali wspólne oświadczenie Departamentu Energii Stanów Zjednoczonych i Ministerstwa Energii Ukrainy o wzmocnieniu współpracy dwustronnej w dziedzinie energii i klimatu.

Dokument przewiduje wzmocnienie dwustronnych interakcji w poprawie dobrego ładu korporacyjnego w przedsiębiorstwach państwowych w sektorze energetycznym Ukrainy, w szczególności poprzez zaangażowanie międzynarodowych niezależnych rad nadzorczych.

W oświadczeniu odnotowuje się również gotowość Stanów Zjednoczonych do pomocy Ukrainie w rozwoju bardziej konkurencyjnych i przejrzystych rynków energii, dekarbonizacji gospodarki oraz zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego i potencjału eksportowego państwa poprzez opracowanie i wdrożenie kompleksowego planu dla sektora energetycznego, który zakłada obopólną korzystną współpracę w dziedziny energii jądrowej, słonecznej i wiatrowej, wodór, magazynowanie energii, wychwytywanie, wykorzystanie i magazynowanie dwutlenku węgla, bezpieczeństwo cybernetyczne i fizyczne oraz inne technologie.

Ponadto pełniący obowiązki prezesa NNEGC Energoatom Petr Kotin oraz prezes i dyrektor generalny Westinghouse Electric Patrick Fragman podpisali protokół ustaleń między firmami. Dokument przewiduje zaangażowanie technologii Westinghouse Electric do budowy reaktora jądrowego projektu AP1000 o mocy elektrycznej ok. 1,1 GW.

Wdrożenie memorandum otworzy możliwość przyciągnięcia inwestycji na budowę pięciu bloków o wartości nawet 30 mld USD- oprócz rozliczenia inwestycji bezpośrednich część produkcji zostanie zlokalizowana, jest nadzieja na to, że ukraiński budżet uzyska dodatkowe wpływy z podatków.

W ramach wizyty w Waszyngtonie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenskij spotkał się z sekretarz ds. energii USA Jennifer Grenholm.

Wołodymyr Zełenski podziękował Jennifer Grenholm za udział jako przewodniczącej amerykańskiej delegacji prezydenckiej w szczycie założycielskim Platformy Krymskiej oraz wsparcie strony amerykańskiej w przywracaniu suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy.

Podczas spotkania omówiono aktualne kwestie bezpieczeństwa energetycznego Ukrainy i regionu.

Odbyła się szczegółowa wymiana poglądów na temat zagrożeń Nord Stream 2 dla bezpieczeństwa Ukrainy i bezpieczeństwa energetycznego w Europie. Rozmówcy zwrócili uwagę na podobieństwo podejścia Ukrainy i Stanów Zjednoczonych do zagrożeń, jakie niesie ze sobą ten projekt.

„Rosyjski gaz jest najbrudniejszy na świecie z powodu znacznych emisji metanu podczas produkcji i transportu, a także korupcji, szantażu i manipulacji”– stwierdził ukraiński prezydent, jednocześnie mocno podkreślając znaczenie stworzenia skutecznych obrońców przed użyciem przez Rosję gazu jako broni.

W tym kontekście zwrócił uwagę na znaczenie wczesnego rozpoczęcia regularnych trójstronnych konsultacji w formacie Ukraina-Niemcy-USA na temat zachowania ukraińskiego tranzytu i zapewnienia europejskiego bezpieczeństwa energetycznego.

Strony szczegółowo omówiły sposoby zacieśnienia współpracy między Ukrainą a Stanami Zjednoczonymi w dziedzinie energetyki, przeciwdziałania zmianom klimatycznym, a także nomen omen- „zielonej” transformacji.

„Świadomie wybraliśmy ścieżkę reform i dekarbonizacji sektora energetycznego”– podkreślił Wołodymyr Zełenski.

Zauważono, że zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w realizację tego ambitnego planu otwiera możliwości rozwoju nowej jakości partnerstwa między krajami.

Szczególną uwagę zwrócono na współpracę w dziedzinie energetyki jądrowej oraz realizację projektów budowy dodatkowych reaktorów w ukraińskich elektrowniach jądrowych, zastosowanie małych reaktorów modułowych.

Zełenski ma nadzieję, że rozpoczęcie strategicznego dialogu w sprawach energii i klimatu między Ukrainą a Stanami Zjednoczonymi jeszcze bardziej wzmocni współpracę dwustronną i praktyczną realizację wspólnych inicjatyw i projektów.

Podczas roboczej wizyty w Stanach Zjednoczonych prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotkał się także z szefem Narodowej Agencji Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej (NASA) Billem Nelsonem.

Szef państwa zaznaczył, że Ukraina jest zainteresowana odrodzeniem potencjału naukowo-technicznego i uważa współpracę z NASA za ważny element rozwoju krajowego przemysłu kosmicznego.

„Ukraina musi ponownie stać się państwem kosmicznym. Eksploracja i wykorzystanie przestrzeni kosmicznej do celów pokojowych jest ważnym elementem partnerstwa między Ukrainą a Stanami Zjednoczonymi”– podkreślił Wołodymyr Zełenski.

Strony omówiły perspektywy udziału ukraińskich przedsiębiorstw w projekcie Antares, programie eksploracji Księżyca Artemis, a także projektach, do których może dołączyć Ukraina dzięki swoim unikalnym technologiom kosmicznym.

Czyli, dalsze ukraińskie bujanie w obłokach 🙂

*

A tymczasem, na froncie w Donbasie- na jego ługańskim odcinku, USZ zaminowały obrzeża wsi Krimskoje w obwodzie nowoajdarskim.

„Na obrzeżach wsi Krimskoje, w obszarze odpowiedzialności 17 batalionu (57 brygady),odnotowaliśmy fakty dotyczące zaminowania tego obszaru”– poinformował na briefingu dla mediów oficjalny przedstawiciel Milicji Ludowej ŁRL Iwan Filiponenko.

Oficjalny przedstawiciel dodał, że dowództwo Milicji Ludowej ŁRL wzywa mieszkańców kontrolowanej przez Kijów części obwodu ługańskiego „do niezwykle uważnego i czujnego, zwłaszcza podczas przemieszczania się w pobliżu miejsc rozmieszczenia zbrojnych formacji Ukrainy”.

 Poza tym, personel wojskowy USZ wyposaża stanowiska w rejonie osiedla typu miejskiego Nowotoszkowskoje- na ługańskim odcinku frontu.

„Nasz rekonesans odnotował pracę grupy wsparcia inżynieryjnego 57 brygady w celu wyposażenia pozycji w rejonie osady Nowotoszkowskoje”- poinformował Iwan Filiponienko.

Oficjalny przedstawiciel ML ŁRL dodał, że samochód GAZ-66 dostarczał materiały budowlane na stanowisko USZ, a czterech mężczyzn w cywilnych ubraniach brało udział w rozładunku.

Na tym samym odcinku frontu, USZ umieściły instalację przeciwlotniczą w strefie mieszkalnej Zołotoje i czołgi w pobliżu Lisiczańska i wsi Łoskutowka w rejonie popasniańskim.

„Żołnierze 24 brygady umieścili jedno działo przeciwlotnicze ZU-23-2 w dzielnicy mieszkalnej wsi Zołotoje”– czytamy w komunikacie służby prasowej Dowództwa Milicji Ludowej ŁRL.

Służba prasowa dodała, że „za linią wycofania, ale poza wyznaczonymi składowiskami” w pobliżu Lisiczańska znaleziono 3 czołgi T-72, a w rejonie wsi Łokutowka rejonie Popasnej- 24 czołgi T-72.

Ministerstwo Obrony republiki przypomniało, że rozmieszczenie broni i sprzętu wojskowego przez USZ w osiedlach jest naruszeniem trzeciego akapitu Dodatkowych Środków mających na celu zapewnienie zawieszenia broni i monitorowania jego przestrzegania.

Poza tym, USZ utrudniły pracę bezzałogowych statków powietrznych OBWE w trzech osiedlach.

USZ wykorzystały wojnę elektroniczną (EW) do utrudnienia działania bezzałogowych statków powietrznych (UAV) Specjalnej Misji Obserwacyjnej OBWE w rejonie Zołotoje oraz wiosek Grecziszkino i Putilino w rejonie Nowoaidarskim.

„Mobilna grupa 20 batalionu EW z pomocą stacji ‚Bukowel-AD’ ponownie stłumiła sygnały kanału kontrolnego UAV misji OBWE w rejonach osiedli Grecziszkino, Putilino i Zołotoje, aby uniemożliwić obserwatorom zarejestrowanie sprzętu wojskowego stacjonującego w tych obszarach”– poinformowała o tym służba prasowa Dowództwa Milicji Ludowej ŁRL.

Natomiast na donieckim odcinku frontu, według wczorajszego raportu SMM OBWE obserwatorzy byli świadkami ostrzału ze strony USZ w rejonie miejscowości  Aleksandrowka, w wyniku czego budynek mieszkalny przy ul. Szewczenko, 297, został uszkodzony przez eksplozję amunicji, 0,5-1 km od obserwatorów SMM OBWE.

Ponadto kamera CCTV Misji OBWE nadal rejestruje aktywność ogniową w rejonie wycofywania sił i sprzętu nr. 3, w pobliżu osady Pietrowskie.

Dodatkowo UAV krótkiego zasięgu SMM OBWE wykrył uzbrojenie należące do USZ znajdujące się poza wyznaczonymi miejscami składowania:

-5 systemów rakiet przeciwlotniczych (9K33 „Osa”) w pobliżu wsi Kasjanówka.

Poza tym, w ciągu minionej doby USZ na donieckim odcinku frontu przeprowadziły jeden ostrzał o godzinie 05:56, z kierunku Nowomichajłowki w stronę Ługańskoje- w rejonie Gorłówki, przy użyciu moździerza kaliber 120 mm (9 min), w wyniku czego 1 raz naruszono warunki rozejmu, zaś na terytorium DRL spadło 9 min.

Podobna sytuacja była na ługańskim odcinku frontu, gdzie w ciągu minionej doby USZ 1 raz naruszyły warunki rozejmu, prowadząc ostrzał wsi Gołubowskoje przy użyciu granatnika automatycznego AGS-17 i broni strzeleckiej.

*

Poniżej jeszcze raport za ostatnią dobę, sporządzony przez centrum prasowe ukraińskiego sztabu generalnego prowadzącego operację pacyfikacyjną przez połączone siły (Операція об’єднаних сил / Joint forces operation- OOS/JFO) ukraińskich formacji zbrojnych w Donbasie, na temat aktualnej sytuacji wzdłuż linii frontu:

Операція об’єднаних силп/Joint forces operation.

7 min.


Ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 3 вересня 2021 року.

Сала Україні!


Протягом минулої доби, 2 вересня, зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Неподалік ЗОЛОТОГО-3 ворог двічі відкривав вогонь зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

В районі НОВОМИХАЙЛІВКИ російсько-окупаційні війська здійснювали обстріл з мінометів 120-го калібру.

Біля КРАСНОГОРІВКИ противник застосовував артилерію калібру 100-мм.

Поблизу населеного пункту НОВОТОШКІВСЬКЕ окупанти відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

В результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває у медичному закладі, стан його здоров’я – задовільний.

З метою припинення агресивних дій ворога українські захисники відкривали вогонь з незаборонених Мінськими домовленостями зразків озброєння.

Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ.

Станом на 7 годину ранку, 3 вересня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Сала Україні!

ПІДСУМКИ ЗА МИНУЛУ ДОБУ.

У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони.

Впродовж доби підрозділами поліції зведених загонів перевірено 4093 транспортних засобів, 4200 особи, з яких 4177 по Інформаційному центру. До територіальних підрозділів на причетність до Збройних формувань Російської федерації та її найманців доставлялася 1 особа. Виявлено 40 адміністративних правопорушення.

За вказаний період поліцейськими розкрито 19 злочинів.

Минулої доби через контрольний пункт в’їзду-виїзду «Станиця Луганська» на тимчасово окуповану територію України прослідувало 1010 осіб, на підконтрольну Україні територію прибуло 1069 осіб.

Сала Україні! ᛋᛋ

https://www.facebook.com/pressjfo.news/

***


Na zakończenie kilka aktualnych filmów:

***

©Powyższy tekst jest chroniony prawem autorskim. 

Wykorzystanie, jego części lub całości, tylko pod warunkiem podania linku do źródła.

39 uwag do wpisu “Wojna domowa na Ukrainie 03.09.2021r.- 2264 dzień od nowego rozejmu.

 1. W temacie wizyty ‚Naczelnego Klauna Ukrainy” w Waszyngtonie, czyli „odlot” trwa. Cytat „Władimir Zełenski podczas swojej roboczej wizyty w Stanach Zjednoczonych wziął dziennikarza z Charkowa za Rosjanina i zaczął z nim rozmawiać po rosyjsku. Odpowiedział też na pytanie, czy boi się „zamienić się w smoka”, podobnie jak bajkowa postać, która pokonała smoka’ 🙂
  https://strana.news/news/351681-zelenskij-prinjal-zhurnalista-iz-kharkova-za-rossijanina-i-otvetil-na-vopros-pro-drakona.html

  Polubione przez 1 osoba

 2. Kolejne OT z Afganistanu, czyli chyba powoli zaczyna normalizować się tam sytuacja, bowiem ONZ Powietrzna Służba Humanitarna ONZ zadecydowała o wznowieniu lotów do Afganistanu. Rzecznik sekretarza generalnego ONZ poinformował ze na razie punktem docelowym bedzie lotnisko w Kandaharze, gdyż lotnisku w Kabulu nie jest jeszcze całkowicie na to gotowe, jednak ma nadzieje ze wkrótce wznowi ono swoją pracę;
  https://interfax.com.ua/news/general/765710.html
  Tymczasem rzecznik talibów Zabiullah Mujahid w wywiadzie dla włoskiej ‚La Repubblica” stwierdził m.in „Chiny są naszym głównym partnerem, stanowią dla nas fundamentalną i wyjątkową szansę, bo są gotowe zainwestować w naszym kraju i go odbudować”…Mujahid pochwalił pekiński program „Jeden pas i jedna droga”, zauważając, że „przysłuży się on ożywieniu starożytnego Jedwabnego Szlaku”. Wyraził też nadzieję, że Chiny pomogą odbudować przemysł wydobywczy w Afganistanie”;
  https://korrespondent.net/world/4393624-talyby-nazvaly-kytai-osnovnym-partnerom-afhanystana

  Polubione przez 3 ludzi

 3. Dla zainteresowanych, artykuł z ukraińskiego portalu ‚Strana.news” (dawniej „Strana.ua”) o zbliżających sie wyborach do rosyjskiej Dumy Państwowej. Do rosyjskiego parlamentu, który dzięki wprowadzonym zmianom do konstytucji uzyskał szersze pełnomocnictwa, maja szanse dostać się cztery ugrupowania, czyli proprezydencka ‚jedna Rosja”, Liberalno – Demokratyczna Partia Rosji, Komunistyczna Partia FR oraz „Sprawiedliwa Rosja”, „sekty rosyjskich liberastów” (jak zwykle) „koczują” poniżej progu wyborczego dlatego tez znowu będą „jęczeć” ze wybory „sfałszowano”.
  Jak zauważono w artykule ostatnio spadło poparcie dla „Jednej Rosji”, przy tym poparcie dla WWP pozostaje wysokie, co w Kijowie moze być odczytane jako „peremoha”, która jednak przeradza się w „zradę” 🙂 gdyż pozostał ugrupowania które zyskują są jeszcze bardziej radykalne w pomyśle jak „rozwiązać kwestię Donbasu”, czyli chcą uznania republik i „usztywnienia” pozycji wobec Kijowa;
  https://strana.news/news/351068-vybory-v-hosdumu-2021-hlavnoe-o-holosovanii-17-19-sentjabrja-prohrammy-14-partij-sotsoprosy.html

  Polubione przez 4 ludzi

 4. Tymczasem ‚wygnany’ za samowolny wyjazd na Białoruś i spotkanie z „tyranem” Łukaszenką z proprezydenckiej frakcji parlamentarnej „Sługa Narodu” Jewhen Szewczenko…wyzwał na pojedynek ukraińskiego dziennikarza Dmytro Gordona. Cytat „Powodem „pojedynku” była lekceważąca wypowiedź Gordona o tych, którzy udają się do „samozwańczego prezydenta Białorusi Łukaszenki”;
  https://strana.news/news/351717-nardep-shevchenko-vyzval-na-poedinok-zhurnalista-hordona.html

  Polubione przez 3 ludzi

  • „Kaptur”- nie może być pochodzenia polskiego tylko ewentualni chazarskiego. No, ale wiadomo, że bardzo duża część szlachty polskiej miała te pochodzenie, więc z tego tytułu ona także może uważać się za Polkę.

   Pozdrawiam.

   Polubione przez 2 ludzi

 5. Tymczasem kolejna unijna polityk, po Prezydent Estonii, „wylewa kubeł zimnej wody na łby” Ukraińców. Tym razem jest to Ambasador Niemiec w Kijowie Anka Feldhusen która podobnie jak estońska prezydent stwierdziła ze Ukraina nie może być przyjeta do NATO z powodu „aneksji Krymu” oraz konfliktu na Donbasie;
  https://strana.news/news/351732-vojna-na-donbasse-i-okkupatsija-kryma-prepjatstvujut-vstupleniju-ukrainy-v-nato.html

  Polubione przez 4 ludzi

 6. 💥 Japońskie media krytykują spotkanie Biden-Zelensky.
  Ostateczny wynik to zero.
  Zełenski wyrażał puste nadzieje, Biden składał puste obietnice.

  ***.
  Japońskie media:
  USA będą bardzo ostrożne w zbliżaniu się do członkostwa Ukrainy w NATO.

  Japońskie media aktywnie komentują wynik spotkania Bidena z Zełenskim. Jedna z najpopularniejszych japońskich gazet głównego nurtu, Mainichi Shimbun, publikuje materiał pod tytułem „Spotkanie Bidena i Zełenskiego: Ameryka nie wstydzi się superostrożnego podejścia do członkostwa Ukrainy w NATO”, który bardzo krytycznie ocenia wyniki szczytu. prezydentów Stanów Zjednoczonych i Ukrainy…

  W odniesieniu do tak drażliwego dla Ukrainy tematu, jak zakończenie budowy gazociągu Nord Stream 2 z Rosji do Niemiec i rychłe uruchomienie przez niego dostaw rosyjskiego gazu, we wspólnym oświadczeniu zawarta jest bardzo niejasna obietnica USA „pomóc w spełnieniu ukraińskiego gazu”. potrzeb kosztem innych alternatywnych źródeł”. W oświadczeniu nie ma innych szczegółów. W związku z tym międzynarodowi eksperci twierdzą, że dostawy rosyjskiego gazu przez Nord Stream 2 do Europy z pominięciem Ukrainy stały się dziś praktycznie rzeczywistością.

  W innym bardzo ważnym dla Ukrainy temacie – przyjęciu Ukrainy do NATO – wyniki spotkania są więcej niż skromne. Sam Zełenski został zmuszony na swojej odrębnej konferencji prasowej do ograniczenia się do słów, że „prezydent Biden osobiście popiera członkostwo Ukrainy w sojuszu”. Poinformował o tym Reuters. Jednak rzecznik Białego Domu Jen Psaki wypowiedział się zupełnie inaczej na konferencji prasowej 1 września. Długo stwierdziła, że ​​„przed członkostwem w NATO Ukraina musi jeszcze podjąć szereg pilnych i ważnych kroków w zakresie reformy prawnej i prawnej oraz usprawnienia sektora wojskowego”.

  Inna duża japońska gazeta „Asahi Shimbun” umieszcza materiał pod nazwą „Minimalna pomoc wojskowa Stanów Zjednoczonych, Ukraina ma na celu odbudowanie zaufania do USA ze strony sojuszników i krajów partnerskich”.

  W artykule „Asahi” pisze: „Pospieszne ogłoszenie Ameryki podczas spotkania Biden-Zelensky w Waszyngtonie w sprawie pomocy wojskowej dla Ukrainy w wysokości 60 mln USD ma wyłącznie na celu próbę przywrócenia zaufania sojuszników i partnerów Stanów Zjednoczonych Państwa w warunkach chaosu wywołanego wycofaniem wojsk amerykańskich z Afganistanu oraz upadek prestiżu militarno-politycznego i wpływów Ameryki w świecie.
  ***Swoją drogą, gdzie podziała się pierwsza – poprzednia paczka 250 milionów?***

  Prezydent Biden próbował ukryć zamieszanie USA w związku z nową sytuacją na świecie zwykłymi słowami o „walce z autorytaryzmem i reżimami dyktatorskimi”.
  Jednak na tle wydarzeń afgańskich i zachowania USA w Afganistanie, słowa te nie są już przyjmowane ze starą nabożną)* czcią.

  )*- «pełną powagi, szacunku i zachwytu»

  Czytaj całość:
  https://inosmi.ru/politic/20210903/250438295.html

  Polubione przez 3 ludzi

 7. 💥 Fińska dziennikarka zwraca uwagę, że Putin gratulując Łukaszence z okazji urodzin obiecał Białorusi wieczne wsparcie .
  To ostatecznie zniweczyło nadzieje przeciwników prezydenta Łukaszenki na zmianę władzy.

  ***.
  Helsingin Sanomat (Finlandia):
  Sekretarz generalny OBWE nie widzi ani promyka światła w kryzysie na Białorusi:
  „Nie możemy nikogo zmusić do przeprowadzenia wyborów”
  Putin przesłał Łukaszence życzenia urodzinowe i zapewnił swoje wieczne wsparcie dla „białoruskich przyjaciół”.
  *.
  Wydaje się, że kryzys polityczny, który trwa na Białorusi od ponad roku, pogłębił się dopiero latem.

  Nadzieje przeciwników prezydenta Aleksandra Łukaszenki, którzy opuścili Białoruś w celu zmiany władzy, zniweczyły starania samego Łukaszenki i jego głównego zwolennika, prezydenta Rosji Władimira Putina.

  Według oficjalnych internetowych zasobów rosyjskiego prezydenta, w poniedziałek 30 sierpnia Putin wysłał Łukaszence telegram z gratulacjami z okazji jego 67. urodzin.

  – Białoruscy przyjaciele zawsze mogą liczyć na wsparcie Rosji – zapewnił Putin.

  Rok temu na spotkaniu w Soczi Putin zaproponował Łukaszence jako rozwiązanie projekt nowej konstytucji i przeprowadzenie nowych wyborów za dwa lata. Łukaszenko zgodził się ze wszystkimi pomysłami.
  Z kolei opozycja nazwała opracowanie nowej konstytucji fikcją i taktyką wyczekiwania.

  Zdaniem Helgi Schmid, OBWE ma niewielkie możliwości wpływania na rozwój tej sprawy.
  O sile zamkniętego węzła na Białorusi świadczy fakt, że Schmid dużo więcej mówi o Ukrainie niż o Białorusi. Wojna zbrojna na wschodniej Ukrainie nabrała silnych cech tak zwanego zamrożonego konfliktu,
  Nadal wierzy w rozwiązanie konfliktu na Ukrainie w tzw. konfiguracji normandzkiej, czyli w negocjacjach prowadzonych przez przywódców Niemiec, Francji, Ukrainy i Rosji.
  Kwestie praktyczne zostaną rozwiązane w Mińskiej Grupie Współpracy, w której oprócz Ukrainy i Rosji
  [ 💢 ]* uczestniczy OBWE.

  [ 💢 ]* Zauważ! Nie ma tu ani jednego słowa o przedstawicielach zbuntowanych regionów Donbasu.]

  Trzeba przyznać, że mówienie o Grupie Mińskiej jest mylące, ponieważ Mińsk od co najmniej roku nie jest miejscem spotkań, przynajmniej dla Ukrainy.

  „Spotkania odbywały się zdalnie i jest to problem, który należy rozwiązać” – mówi Schmid.

  Czytaj całość:
  https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000008214370.html

  Polubione przez 4 ludzi

   • 💥 *Ukraina to kraj w którym wszystko jest możliwe*.

    *.
    Podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych Prezydent Ukrainy zwrócił się do ekspertów Uniwersytetu Stanforda. Zełenski nadal zadziwiał światową społeczność odkryciami historycznymi i swoimi wyobrażeniami na temat tego, co dzieje się na wschodzie kraju, potwierdzając w ten sposób swoją tezę, że na Ukrainie wszystko jest możliwe, *zwłaszcza w zniekształconym umyśle*.
    Okazuje się, jego zdaniem, że to Ukraina, a nie ZSRR, wystrzeliła pierwszego satelitę, stworzyła największy samolot świata, a Siły Zbrojne Ukrainy nadal toczą nierówną walkę z armią rosyjską.

    W ramach wizyty roboczej w Stanach Zjednoczonych Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenskij odwiedził Uniwersytet Stanforda (Kalifornia) i rozmawiał ze środowiskiem eksperckim tej słynnej instytucji edukacyjnej.

    Według niego „wszystko jest możliwe” to nie tylko jego osobiste credo, ale także symbol współczesnej Ukrainy – dużego demokratycznego państwa, o którym chce powiedzieć więcej.

    „Ukraińcy często udowadniali ludzkości, że wszystko jest możliwe. Że możliwe jest stworzenie pierwszego helikoptera, sztucznego satelity Ziemi, największego samolotu na świecie i przy okazji WhatsApp. Kiedyś w WhatsApp napisałem do mojego przyjaciela, że ​​jako kraj przez długi czas – około 30 lat – nie stworzyliśmy niczego takiego, jak pierwszy helikopter, sztuczny satelita Ziemi i największy samolot świata>
    (…)
    „Amerykański sen jest znany na całym świecie. Ale straciliśmy dużo czasu – nie mamy czasu na marzenia. Nie mamy marzeń – mamy ukraiński cel. I to oczywiście nie tylko cyfryzacja. Sprowadzamy naszych ludzi z powrotem. To dla nas bardzo ważne: wróć Krym, wróć Donbas. Będziemy silnym i odnoszącym sukcesy krajem – liderem Europy. Dlaczego jestem tego taki pewien? Bo wszystko jest możliwe. I zapraszam wszystkich na Ukrainę, aby zobaczyć to na własne oczy ”- podsumował Wołodymyr Zełenskij.

    Oryginalna publikacja:
    https://www.president.gov.ua/news/volodimir-zelenskij-vistupiv-u-stenfordskomu-universiteti-uk-70521

    Niestety, mój ujek Goglo nie tłumaczy tej gazety
    Czytaj całość na
    https://inosmi.ru/politic/20210903/250436852.html

    Polubione przez 4 ludzi

  • PS
   Rosja wyrzuca misję OBWE z granicy

   Jak stwierdzono w oświadczeniu Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej, Ukraina i jej partnerzy nie potraktowali tego kroku Rosji „z należytym szacunkiem”.

   MSZ przypomniało, że obecność OBWE na granicy była decyzją berlińskiego spotkania ministrów spraw zagranicznych formatu normandzkiego w lipcu 2014 roku i była gestem dobrej woli ze strony Rosji.

   „Mimo to władze ukraińskie i ich zachodni patroni nie potraktowali tego kroku Federacji Rosyjskiej z należytym szacunkiem. Ponieważ w ciągu 7 lat swojej działalności Grupa nie odnotowała ani jednego faktu przeniesienia wojsk, broni, amunicji czy sprzętu wojskowego z Rosji do Donbasu, 💥! kraje te starały się wykorzystać sam fakt obecności OBWE na terytorium Rosji do potwierdzenia, że Rosja ma pewne „zobowiązania” w ramach porozumień mińskich ” – czytamy w oświadczeniu. 💥!

   Jak stwierdziła ukraińska delegacja TCG, decyzja Rosji o odmowie przedłużenia zezwolenia na pracę obserwatorów OBWE na granicy narusza paragraf 4 protokołu z Mińska.
   Jednak w tym akapicie nie ma ani słowa o misji OBWE.

   Oczywiście ukraińska delegacja TCG wymieniła pierwszy punkt, który przyszedł im do głowy.

   To świadczy o tym, że na Ukrainie o treści protokołu z Mińska dawno już zapomniano.

   https://cont.ws/@fybcbvjd/2077619

   Polubione przez 2 ludzi

 8. Pojawiła się oficjalna reakcja ze strony Białego Domu na kolejne (nachalne) propozycje Zełenskiego by USA włączyły sie w rozmowy w tzw. formacie normandzkim w sprawie rozwiazania konfliktu na Donbasie. Według zastępcy podsekretarza stanu George’a Kenta USA nie właczą się do tych rozmów, ani nie powołają ‚specjalnego wysłannika d/s Donbasu”, ale chca „pomóc Ukrainie uniknąć najgorszych scenariuszy w tej sferze”. Słowa amerykańskiego urzednika potwierdził także były Ambasador Ukrainy w USA Ołeh Szamszur, dodając także że stanowisko Waszyngtonu nie zmieni także wizyta Zełenskiego;
  https://strana.news/news/351765-ssha-ne-namereny-naznachat-spetspredstavitelja-po-donbassu.html

  Polubione przez 4 ludzi

 9. „Wakacje z talibami” 🙂 Cytat „Na wakacje, w odwiedziny rodziny czy na wesele – setki Afgańczyków, którzy ubiegali się wcześniej o status uchodźcy w Holandii, wróciły do swojego kraju. Zrobiły to wbrew holenderskim przepisom. Lokalne władze nie kryją zaskoczenia, a niektórzy politycy nazwali Afgańczyków „oszustami”;
  https://wydarzenia.interia.pl/swiat/news-holandia-afganczycy-ubiegali-sie-o-azyl-setki-wrocily-do-kra,nId,5460782
  Ps. Zachód (w tym i niestety nasz kraj) robi z siebie światowe pośmiewisko…

  Polubione przez 4 ludzi

 10. Wybiórcza znów w formie.

  Ukraińskie media żyją sprawą śmierci 25-letniego Dmytra Nikiforenki, który miesiąc temu zmarł po przewiezieniu do wrocławskiej izby wytrzeźwień. – Wystąpimy z oficjalną notą do polskiego MSZ w tej sprawie – mówi „Wyborczej” ambasador Ukrainy w Polsce Andrij Deszczyca.
  https://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/7,35771,27528404,na-ukrainie-burza-po-publikacji-wyborczej-o-smierci-dmytro.html
  Policja oświadczyła, że funkcjonariusze oskarżani przez media o spowodowanie śmierci działali prawidłowo, dyrektor ośrodka, tez dodał swoje trzy grosze, jak cytuje polsatnews:
  Konrada (pracownik ośrodka -dopisek mój) ochrzaniłem, nie widzę jednak podstaw do jego zawieszenia w pracy”.
  https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2021-09-02/wroclaw-smierc-25-letniego-ukrainca-w-izbie-wytrzezwien-polsat-news-dotarl-do-nagran-z-monitoringu/
  Komentarz: Poczekałbym na badania pod kątem obecności narkotyków i sprawdził wszystkie kamery. Jeśli funkcjonariusze przekroczyli uprawnienia powinni ponieść konsekwencje za swój czyn.
  Mam jednak takie dziwne deja vu, sprawa wygląda bardzo podobnie do tego co miało miejsce w USA- protestach po śmierci Georga Floyda.

  Polubione przez 3 ludzi

Możliwość komentowania jest wyłączona.