Wojna domowa na Ukrainie 09.09.2021r.- 2270 dzień od nowego rozejmu.


„Niemy krzyk”– dzień 537.

Powróćmy jeszcze na moment do zorganizowanego w Kijowie forum „Platformy Krymskiej”, w celu głębszego przeanalizowania obecności w tym zgromadzeniu estońskiej prezydent, Kersti Kaljulaid.

„Estończycy nie powinni inwestować na Ukrainie, ponieważ ryzykują utratę środków”– odważnie i bezkompromisowo oświadczyła Kersti Kaljulaid. 

Według niej inwestorzy nie czują się teraz chronieni ze względu na poważne niedomagania ukraińskiego wymiaru sprawiedliwości. „Ponadto ze względu na brak reform perspektywy przystąpienia Ukrainy do UE i NATO są dość odległe i w ciągu najbliższych 20 lat Kijów nie powinien liczyć na członkostwo w tych organizacjach”– stwierdziła oczywisty fakt, Kersti Kaljulaid. 

Zresztą nie jest to tylko jej odosobniona opinia, bo podobną ocenę dokonali także inni politycy europejscy, w wyniku czego doszło do utraty zainteresowania projektem ukraińskim ze strony państw zachodnich.

„Inwestowanie na Ukrainie jest obarczona utraty środków i mienia”– Kersti Kaljulaid powiedziała w wywiadzie dla ukraińskiej Europejskiej Prawdy.

„Doradzam moim obywatelom: handluj z Ukrainą, ale nie inwestuj w nią. Ponieważ możesz stracić swoją inwestycję. I mieliśmy już takie przypadki, kiedy nasi ludzie stracili tu swoją własność. I nawet otrzymawszy na ich korzyść wyrok arbitrażowy, nie mogli odzyskać swojej własności”- powiedziała prezydent Estonii.

Według niej, na razie inwestujący na Ukrainie nie mogą liczyć na bezstronne rozpatrzenie ich spraw przez sądy w przypadku jakiegokolwiek sporu.

„Gospodarka nie będzie się rozwijać, dopóki inwestorzy nie poczują, że są traktowani sprawiedliwie. Tak, samo jak wasi ludzie (Ukraińcy- dopisek mój) nie będą czuli się chronieni, mały biznes będzie ograniczony w rozwoju”– powiedziała Kaljulaid

Przykładem utraty inwestycji przez obcokrajowców była, szerokim echem rozgłoszona na świecie, nacjonalizacja przedsiębiorstwa silnikowego Motor Sicz w Zaporożu, jedynego w kraju producenta silników do samolotów cywilnych i wojskowych. 

Mowa tu o chińskich firmach, które zaczęły inwestować w przedsiębiorstwo w 2016 roku, ostatecznie koncentrując w swoich rękach ponad połowę udziałów. Nie podobało się to pewnym ośrodkom władzy na Ukrainie, bo Chińczycy nie chcieli płacić łapówek- na co bardzo liczono, i tak w 2017 roku na wniosek Rady Bezpieczeństwa Ukrainy, już rok później, bo w 2018 roku sąd przejął 100% akcji Motor Sicz. Po prostu, w majestacie ukraińskiego usankcjonowanego bezprawia okradziono inwestorów z Chin.


Chińscy inwestorzy próbowali zakwestionować działania Kijowa, wskazując, że akcje spółki nie należały do ​​państwa od 2000 r., a od 2015 r. przedsiębiorstwo zostało wykluczone z listy strategicznej, ale ukraińskie sądy nie uznały ich argumentów za przekonujące. W odpowiedzi chińskie firmy złożyły pozwy w międzynarodowym arbitrażu w celu odzyskania od Kijowa ponad 3,5 mld dolarów za straty w tej inwestycji. Mimo to w marcu 2021 r. prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenskij, pod naciskiem hegemona za oceanu, podpisał dekret o nacjonalizacji zakładu.

 Oprócz wezwania obywateli republiki do ograniczenia handlu z sąsiednią Ukrainą, prezydent Estonii wydała także oświadczenie, że Kijów nie powinien liczyć na przyjęcie do Unii Europejskiej i NATO przynajmniej w ciągu najbliższych 20 lat. Kersti Kaljulaid powiedziała, że ​​głównym tego powodem był brak postępów w reformowaniu kraju i zaprowadzaniu pokoju na południowym wschodzie. Te same perspektywy, zdaniem prezydent, mają Mołdawia i Gruzja.

„Aby wstąpić do UE, trzeba spełnić wiele warunków, a żaden z tych trzech państw, nie oszukujmy się, nie jest gotowy do spełnienia kryteriów członkostwa. Prawdopodobnie będzie potrzeba 20 lat, zanim osiągną tę gotowość” wyjaśniła Kaljulaid.

Estońska prezydent podkreśliła, że najpierw Ukraina musi zbudować gospodarkę, demokrację, wolne społeczeństwo, a dopiero potem ubiegać się o członkostwo w UE.

„A teraz, dopóki tego nie zrobi, nie może nawet podnosić tej kwestii”– dodała.

Rosyjski senator Aleksej Puszkow skomentował wypowiedzi Kersti Kaljulaid, zwracając uwagę, że jednoznaczne wypowiedzi estońskiego polityka wskazują na prawdziwe oblicze władz w Kijowie.

„Prezydent Estonii Kersti Kaljulaid niespodziewanie położyła świnię władzom z Kijowa. Stwierdziła nie tylko, że Ukraina jest kompletnie nieprzygotowana– i nie będzie gotowa na wiele następnych dziesięcioleci– do członkostwa w NATO, ale także poradziła Estończykom, by nie inwestowali w ukraińską gospodarkę. O ile oczywiście nie chcą stracić swoich pieniędzy z powodu korupcji ukraińskich sądów”– napisał w Telegramie Puszkow.

 Jego zdaniem przywódca Estonii jako sojusznik „nie pozostawiła kamienia na kamieniu na oficjalnym kijowskim haśle ‚Ukraina to Europa’”.

Ostre oceny ukraińskich realiów przez estońską polityk odnotowano także w samej „Prawdzie Europejskiej”. Publikacja podkreślała zaskoczenie zmianą tonu oceny kijowskich reform, a także skrajny sceptycyzm wobec perspektyw przystąpienia Ukrainy do Sojuszu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej.

Oczywiście wypowiedzi prezydenta Estonii mogą mieć pewne podłoże polityczne, bo jej kraj jest w pewnym stopniu zainteresowany zbyt powolnym postępem reform na Ukrainie.

Chodzi o to, że kraje bałtyckie chcą teraz pokazać swoją skuteczność w porównaniu z Ukrainą. Aby podkreślić, że jako państwa przestrzeni postsowieckiej naprawdę były w stanie przeprowadzić reformy wewnętrzne.

 O tym, że Ukraina nie powinna oczekiwać wczesnego zaproszenia do Unii Europejskiej, mówił już wcześniej  wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej ds. gospodarczych Valdis Dombrovskis.

„Jeśli konsensus polityczny się zmieni, to w przyszłości można wrócić do tej kwestii”– powiedział w wywiadzie dla RBC Ukraina.

Ambasador Wielkiej Brytanii w kraju Melinda Simmons wypowiedziała się dość zdecydowanie o członkostwie Ukrainy w NATO. Według niej zaproszenie do bloku nie jest brane pod uwagę ze względu na brak postępów w reformach instytucjonalnych kraju.

Tylko w Niemczech wskazano, że członkowie NATO obawiają się możliwej perspektywy konfliktu zbrojnego z Rosją o Ukrainę i dlatego nie spieszą się z powołaniem jej w swoje szeregi.

„Ponieważ jedną z zalet NATO jest art. 5 Traktatu Waszyngtońskiego (artykuł o zbiorowej obronie, który stanowi, że w przypadku ataku na jednego z członków sojuszu wszyscy sojusznicy będą go bronić- dopisek mój). I wszyscy boją znaleźć się w bezpośredniej wojnie z Rosją”– powiedziała Ulrike Demmer, przedstawicielka niemieckiego gabinetu ministrów w kwietniu 2021 r. w wywiadzie dla ukraińskiej wersji „Mirror of the Week” .

 Sceptyczne nastroje wielu krajów europejskich w sprawie przystąpienia Ukrainy do UE spowodowane jest przede wszystkim obstrukcją Kijowa.

Tak naprawdę, Europa Zachodnia nigdy nie wierzyła, że ​​Ukraina może stać się prawdziwym europejskim krajem z działającymi demokratycznymi instytucjami i wartościami. A fakt, że nawet kraje bałtyckie, które nie mogą stać na równi ze starymi demokracjami europejskimi pod względem stopnia autorytetu i rozwoju reform, wygłaszają takie oświadczenia w odniesieniu do Ukrainy, świadczy o tym, że europejski „Projekt Ukraina” nie tylko rozsypuje się w pył na naszych oczach, ale też nie ma żadnego realnego powodu, aby mogło się to spełnić nawet w odległej przyszłości.

Dodam, że ochłodzenie wobec Kijowa obserwuje się nie tylko w Europie, ale także samych w Stanach Zjednoczonych, które po prostu zaczynają tracić cierpliwość i się irytować. Co oczywiście może doprowadzić dokładnie do takiej samej sytuacji jak w Afganistanie, gdy nagle zostanie Ukrainie cofnięte wszelki poparcie i protekcja.

Zarówno UE, jak i USA już tracą zainteresowanie swoim projektem, bo zainwestowano tam ogromne pieniądze i osiągnięto główny cel rozdzielenia Moskwy i Kijowa. I, jak to zwykle bywa z tymi samymi USA, po wypełnieniu swoich głównych zadań tracą zainteresowanie regionem, ponieważ nadal domaga się inwestycji, gdyż Waszyngton nie chce zajmować się problemami Ukrainy i jej mieszkańców.

Niejasność perspektyw Ukrainy w kwestii wejścia do NATO i UE była od początku oczywista, ale to nie powstrzymało kijowskich polityków do obalenia poprzedniego prezydenta, bo chodziło tu tylko o przejęcie władzy. W ten sposób oszukano tych Ukraińców, którzy dali się ponieść proeuropejskiej euforii.

Teraz politycy europejscy dopiero zaczynają mówić prawdę. Jednak ze względu na to, że na Ukrainie nie ma suwerennej władzy, zewnętrzne siły polityczne nadal zachowują swoje wpływy, chociaż interesy junty z Kijowa absolutnie nie są dla nich istotne, bo celem jest wyzyskanie Ukrainy do ostatniego grosza.

I to tylko realnie uda się zrobić.

Bardzo nieciekawa, w tym kontekście jest rola polskich władz, które nie wiadomo z jakich powodów (pewnie chodzi tu o mocarstwowe aspiracje naszego kraju) bezkrytycznie popierają Ukrainę, pomimo jawnej wrogości jaką ukraińskie środowiska nacjonalistyczne mają wobec Polski i polskości. Czego dowodem jest choćby konsekwentnie prowadzona polityka zamiatania pod dywan problematyki historycznej przez Kijów oraz celowe niszczenie wielowiekowych śladów polskiej obecności i dorobku materialnego na Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej.

Taka postawa Warszawy skończy się dla naszego kraju bardzo przykro, bo taka jest logika tej poronionej historii stosunków ukraińsko-polskich.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kersti_Kaljulaid

*

A tymczasem, na froncie w Donbasie- na jego ługańskim odcinku, Ukraińskie Siły Zbrojne planują zaminować pozycje Milicji Ludowej ŁRL przy pomocy dronów.

„USZ planują zdalnie minować pozycje Milicji Ludowej ŁRL za pomocą bezzałogowych statków powietrznych (UAV)”– poinformował o tym na odprawie oficjalny przedstawiciel resortu obrony republiki Iwan Filiponenko.

Wyjaśnił, że w 24 brygadzie specjaliści ze 190 ośrodka szkoleniowego sił lądowych Ukraińskich Sił Zbrojnych prowadzą zajęcia „z regularnymi i niestandardowymi załogami UAV na temat użycia dronów w sprzęcie uderzeniowym”.

„Pod koniec kursu załogi UAV muszą przepracować wiedzę zdobytą w praktyce– zdalnie eksploatować pozycje Milicji Ludowej i niszczyć personel zrzucając improwizowane ładunki wybuchowe”– powiedział Filiponenko. 

Oficjalny przedstawiciel Milicji Ludowej podkreślił, że dowództwu USZ nie przeszkadza fakt, że użycie dronów jest „rażącym naruszeniem porozumień mińskich, w zakresie ładunków wybuchowych zrzucanych z nich.”

Poza tym Milicja Ludowa ŁRL zarejestrowała prowadzenie walki za pomocą środków elektronicznych przez USZ.

USZ wykorzystały wojnę elektroniczną ( EW ) do ingerencji w pracę bezzałogowych statków powietrznych ( UAV ) Specjalnej Misji Obserwacyjnej OBWE w rejonie Stanicy Ługańskiej i wsi Malinowoje. 

„Na terenach miejscowości Stanica Ługańska i Malinowoje w rejonie odpowiedzialności 79 brygady Ukraińskich Sił Zbrojnych, mobilne grupy 20 batalionu EW, korzystając ze stacji ‚Bukowel-AD’, tłumiły sygnały kontroli kanały bezzałogowego statku powietrznego misji OBWE w celu zapobiegania wykrycia sprzętu wojskowego”– poinformowała służba prasowa Dowództwa Milicji Ludowej ŁRL.

Służba prasowa wyjaśniła, że ​​fakty tłumienia sygnałów GPS dronów potwierdza raport OBWE SMM z 7 września.

Ponadto, cywil z wioski Frunze został ranny w wyniku eksplozji amunicji USZ.

„Agresja ukraińska nadal przynosi ból i cierpienie mieszkańcom naszej republiki. Dziś podczas prac domowych na prywatnej działce, w wyniku eksplozji został ranny mieszkaniec osiedla Frunze, mężczyzna urodzony w 1965 roku. ostrzał tego terenu prowadzono wcześniej z pozycji 1 brygady (USZ)”– poinformował Iwan Filiponenko.

Wyjaśnił, że „ofiara z wieloma ranami odłamkami została zabrana do szpitala miejskiego w mieście Kirowsk”.

„W związku z zagrożeniem życia zdecydowanie zalecamy obywatelom ŁRL zachowanie czujności, a w przypadku znalezienia podejrzanych przedmiotów natychmiast zgłaszanie ich do służb ratunkowych Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych lub wojska. biura komendanta”– dodał Filiponenko.

Natomiast na donieckim odcinku frontu, według wczorajszego raportu SMM OBWE, lot UAV średniego zasięgu został zakłócony przez sygnał GPS przez USZ podczas przelotu nad obszarami w pobliżu wioski Piszczewik.

Poza tym, na tym samym odcinku forntu w ciągu minionej doby USZ 7 razy naruszyły warunki rozejmu, w wyniku czego na terytorium DRL spadło 106 pocisków.

Ostrzały prowadzone były na następujących godzinach:

 08:00 i 19:10, z kierunku wsi Opytnoje w stronę Wiesiełoje i donieckiego lotniskaoraz północno-zachodnich obrzeży Doniecka, przy użyciu moździerzy kaliber 120 mm (2 ostrzały, 36 min),

 13:15, z kierunku Wodianoje w stronę Leninskoje- na południowym odcinku frontu, przy użyciu ręcznego granatnika przeciwpancernego RPG-7 (3 granaty) oraz automatycznego granatnika sztalugowego AGS-17 (15 granatów),

15:07 i 17:40, z kierunku miejscowości Szirokino w stronę wsi Bezimiennoje- na południowym odcinku frontu, przy użyciu moździerzy kaliber 82 mm (2 ostrzały, 12 min), ręcznego granatnika przeciwpancernego RPG-7 (7 min) oraz automatycznego granatnika sztalugowego AGS-17 (18 granatów), a także broni maszynowej,

18:50, z kierunku Awdiejewki w stronę Mineralnoje- na północno-zachodnich obrzeżach Doniecka, przy użyciu moździerza kaliber 120 mm (12 min),

22:05, z kierunku Starognatowki w stronę Nowołaspy- na południowym odcinku frontu, przy użyciu moździerza kaliber 120 mm (3 miny).

W wyniku ostrzałów prowadzonych wczoraj ze strony USZ północno-wschodnich obrzeży Doniecka, rannych zostało dwóch cywilów:
kobieta urodzona w 1971 roku- rany odłamkowe lewego barku i miednicy oraz
mężczyzna, urodzony w 1981- zamknięty uraz czaszkowo-mózgowy, rany tkanek miękkich głowy, rany odłamków górnej jednej trzeciej lewego uda, szok traumatyczny.

Według zaktualizowanych danych uszkodzeniu uległy dwa budynki i samochód, a także gazociąg pod adresami:
– ul. Stratonawtow nr. 60 (główny gazociąg),
– ul. Stratonawtow nr. 62 (fasada, przeszklenia, ogrodzenie),
– ul.  Stratonawtow nr. 64 (szyby, samochód).

Odłączony został również wentylator głównej wentylacji kopalni im. Zasiadko, w wyniku czego na powierzchnię ewakuowano 85 górników.
Ponadto w pobliżu szybu wentylacyjnego kopalni uszkodzona została rura gazowa podstacji VPS-110.

Dodatkowo, na ługańskim odcinku frontu w ciągu minionej doby USZ 3 razy naruszyły warunki rozejmu.

Ostrzelano tereny osad Żełobok, Sokolniki i Smiełoje, przy użyciu granatników automatycznych AGS-17 i granatników przeciwpancernych SPG-9. Ponadto nieprzyjaciel użył artylerii kaliber 122 mm do ostrzału wioski Smiełoje.

*

Poniżej jeszcze raport za ostatnią dobę, sporządzony przez centrum prasowe ukraińskiego sztabu generalnego prowadzącego operację pacyfikacyjną przez połączone siły (Операція об’єднаних сил / Joint forces operation- OOS/JFO) ukraińskich formacji zbrojnych w Donbasie, na temat aktualnej sytuacji wzdłuż linii frontu:

Операція об’єднаних силп/Joint forces operation.

4 min.

Ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 9 вересня 2021 року.

Сала Україні!

Протягом минулої доби, 8 вересня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

У напрямку населених пунктів ОПИТНЕ та АВДІЇВКА російські найманці застосували міномети 120-го калібру по позиціях наших захисників.

Неподалік ПАВЛОПОЛЯ противник вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

У районі населеного пункту ШИРОКИНЕ окупанти вели прицільний вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Також ворог здійснив прицільний обстріл з артилерії калібру 122 мм поблизу населених пунктів КРЯКІВКА та СТАРОГНАТІВКА.

Біля ЗОЛОТОГО-4 збройні формування Російської Федерації двічі обстріляли позиції Об’єднаних сил з ручних та станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Крім того, на ЛУГАНЩИНІ зафіксовано прольоти трьох ворожих безпілотників типу «ОРЛАН-10» із перетином лінії розмежування.

В результаті ворожого вогню двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали осколкові поранення. Після надання першої медичної допомоги поранених транспортували до лікувального закладу. Стан їхнього здоров’я – середньої важкості.

У відповідь на ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь з незаборонених Мінськими домовленостями зразків озброєння.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Станом на 7 годину ранку, 9 вересня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Разом до перемоги!

Сала Україні! 

ПІДСУМКИ ЗА МИНУЛУ ДОБУ.

У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони.

Впродовж доби підрозділами поліції зведених загонів перевірено 4245 транспортних засобів, 4305 осіб, з яких 4218 по Інформаційному центру. До територіальних підрозділів на причетність до Збройних формувань Російської федерації та її найманців доставлялась 4 особи. Виявлено 53 адміністративних правопорушення.

За вказаний період поліцейськими розкрито 35 злочинів.

Минулої доби через контрольний пункт в’їзду-виїзду «Станиця Луганська» на тимчасово окуповану територію України прослідувало 1361 особа, на підконтрольну Україні територію прибуло 1322 особи та через контрольний пункт в’їзду-виїзду «Новотроїцьке» – 5 осіб.

Сала Україні! ᛋᛋ

https://www.facebook.com/pressjfo.news/

***


Na zakończenie kilka aktualnych filmów:
***

***

©Powyższy tekst jest chroniony prawem autorskim. 

Wykorzystanie, jego części lub całości, tylko pod warunkiem podania linku do źródła.

52 uwagi do wpisu “Wojna domowa na Ukrainie 09.09.2021r.- 2270 dzień od nowego rozejmu.

 1. Wypowiedzi przedstawicieli partii startujących w wyborach do Dumy Państwowej w kwestii statusu Donbasu:
  https://novorosinform.org/idushie-na-vybory-v-gosdumu-rossii-partii-oboznachili-sposoby-resheniya-problem-donbassa-78813.html

  Szef Związku Ochotników Donbasu Aleksander Borodai o zjednoczeniu ŁRL i DRL oraz różnicach które miały wpływ na to, że nie doszło do zjednoczenia w 2014 roku
  https://novorosinform.org/borodaj-rasskazal-pochemu-ne-proizoshlo-obedineniya-ldnr-v-2014-godu-78847.html

  Warto wspomnieć, że liderzy DRL i ŁRL zrobili kolejny krok do integracji poprzez zniesienie punktów celnych między republikami od 1 października tego roku:
  https://novorosinform.org/stalo-izvestno-kogda-mezhdu-dnr-i-lnr-uprazdnyat-tamozhennye-posty-78732.html

  W Donieckiej Republice Ludowej, w Dniu Wyzwolenia Donbasu, pośmiertnie odznaczona została dowódca wojskowy Jekaterina Wasilenko, znana jako Katia Katina, według telegramu kanału „ODDR Actual”.
  https://novorosinform.org/v-dnr-posmertno-nagradili-voenkora-katyu-katinu-78799.html

  Polubione przez 5 ludzi

 2. Dla zainteresowanych, artykuł przedstawiajacy sylwetkę nowej amerykańskiej „kuratorki d/s Ukrainy”, czyli byłej chargé d’affaires Ambasady USA w Austrii Robin Dunnigan> Według autorki artykułu przed nową „kuratorka” stoją dwie najważniejsze kwestie, czyli sprawa „NS2” oraz „ostateczne rozwiązanie” sprawy oligarchy Kołomojskiego, który jak wiadomo znalazł się „na celowniku” Waszyngtonu;
  https://strana.news/news/352416-cheho-zhdat-ot-naznachenija-novoho-kuratora-hosdepa-po-ukraine.html

  Polubione przez 3 ludzi

 3. Ukraińska codzienność. W Połtawie jakiś „pacjent” ukradł elektryczna hulajnogę z miejskiej wypożyczalni, a następnie by ukryć fakt kradzieży utopił ją…w wannie we własnym mieszkaniu przy okazji zalewając sąsiadów mieszkających pietro niżej 🙂
  https://strana.news/news/352335-v-poltave-muzhchina-ukral-samokat-i-utopil-eho-v-vanne-chtoby-skryt-sledy-prestuplenija.html
  W Kijowie postawiono bilbord z…żywa kobietą;
  >https://twitter.com/SergUA63/status/1435929352156372997

  Polubione przez 2 ludzi

 4. OT z Danii, gdzie kończy sie „dolce vita” tzw. uchodźców ponieważ władze tego państwa zapowiedziały że część z nich, szczególnie kobiety, by dalej otrzymywać zasiłek socjalny bedzie musiała odpracować do 37 godzin tygodniowo. Cytat „Rząd powiedział, że nowy plan został zaprojektowany po to by pomóc migrantom w asymilacji w duńskim społeczeństwie…„Chcemy wprowadzić nową logikę pracy, w której ludzie mają obowiązek wnosić swój wkład i być użytecznymi, a jeśli nie mogą znaleźć stałej pracy, muszą zapracować na zasiłek…Przez zbyt wiele lat wyrządzaliśmy krzywdę wielu ludziom, nie żądając od nich niczego” powiedziała premier Danii Mette Frederiksen;
  https://www.bbc.com/news/world-europe-58484953

  Polubione przez 5 ludzi

 5. Tymczasem szef rosyjskiej dyplomacji minister Sergiej Ławrow w odpowiedzi na „banialuki” wygłaszane przez szefa MSZ Ukrainy Kulebę o „przygotowaniach do spotkania ministrów spraw zagranicznych formatu normandzkiego”. Cytat „Słyszymy wiele oświadczeń z Kijowa, że ​​strona ukraińska jest gotowa na różne spotkania. Po prostu nie możemy zrozumieć, jakie będzie stanowisko strony ukraińskiej na tych spotkaniach. Nie potrzebujemy spotkania dla samego spotkania”…Dodał, że zgadzają się z tym inni uczestnicy formatu normandzkiego, w szczególności Niemcy i Francja”;
  https://ria.ru/20210909/lavrov-1749348932.html

  Polubione przez 4 ludzi

 6. W temacie niewolnictwa na Ukrainie. W obwodzie dniepropietrowskim uwolniono…120 osób które zmuszała do niewolniczej pracy jedna z ukraińskich firm rolniczych. „Niewolników” rekrutowano na dworcach kolejowych (m.in w Kijowie i Odessie) spośród osób znajdujących sie w trudnej sytuacji życiowej oferujac im atrakcyjne warunki, jak na Ukrainę, m.in bezpłatne mieszkania i wyżywienie;
  https://korrespondent.net/ukraine/4395632-na-dnepropetrovschyne-ahrofyrma-uderzhyvala-v-rabstve-120-chelovek

  Polubione przez 4 ludzi

 7. Na Ukrainie powstała cała branża podrabiająca dokumenty medyczne i wprowadzająca nieprawdziwe dane do systemu – uważa szef parlamentarnej komisji zdrowia. W czwartek wykryto kolejne przypadki sprzedaży fałszywych wyników testów na COVID-19.
  Ustalono, że proceder trwał „od początku 2020 roku”, a każdego miesiąca wydawano około tysiąca zaświadczeń. Wartość jednego „wyniku” to 800 hrywien (ok. 115 zł).
  Cena negatywnego wyniku PCR to 500 UAH (ok. 72 zł), certyfikatu szczepienia – 2000 UAH (ok. 287 zł), certyfikatu z wprowadzeniem danych do aplikacji – 2500 UAH (358 zł)
  https://www.money.pl/gospodarka/falszywe-wyniki-testow-na-ukrainie-dokumenty-podrabia-sie-masowo-6681406415940576a.html
  Komentarz: A władze w Polsce wszystkie dokumenty wydawane na Ukrainie uznają bez żadnych zastrzeżeń.

  Polubione przez 3 ludzi

 8. Na Ukrainie minionej doby wykryto najwięcej infekcji od maja – ponad 3,6 tys. – wynika z czwartkowych danych ministerstwa ochrony zdrowia tego kraju. Rząd nie wyklucza zaostrzenia restrykcji przeciwepidemicznych.
  https://www.bankier.pl/wiadomosc/Ukraina-z-najwieksza-liczba-zakazen-koronawirusem-od-maja-8184659.html
  Komentarz: Dzieci poszły do szkoły i rozpoczyna się okres grypowy. U nas też niedługo wzrosnie liczba zakażeń.

  Polubione przez 3 ludzi

 9. I w temacie koronawirusa i fałszywych testów

  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji dokonało zmiany w rozporządzeniu określającym kategorie osób uprawnionych do wjazdu na terytorium Polski – od 9 września 2021 r. obywatele Ukrainy mają możliwość przekraczania polskiej granicy, niezależnie od deklarowanego celu pobytu.
  https://studio.pwc.pl/aktualnosci/prawo/obywatele-ukrainy-wjada-do-polski-niezaleznie-od-celu-pobytu

  Polubione przez 3 ludzi

 10. W temacie wstępniaka

  Ukraina i Polska kategorycznie przeciwstawiają się geopolitycznemu projektowi Nord Stream 2, który niesie zagrożenie bezpieczeństwa, nie tylko dla naszych krajów, ale także dla całego kontynentu europejskiego – powiedział w czwartek premier Ukrainy Denys Szmyhal.

  Szmyhal spotkał się w czwartek w Karpaczu z szefem polskiego rządu Mateuszem Morawieckim.
  Dzisiaj otrzymałem zapewnienie o gotowości Polski utrzymania zdecydowanego stanowiska w sprawie obrony zasad prawa międzynarodowego i potępienia agresji rosyjskiej, utrzymania sankcji europejskiej wobec Federacji Rosyjskiej, a także wsparcia Ukrainy w udzieleniu jej perspektywy członkostwa w Unii Europejskiej i NATO – powiedział ukraiński premier po rozmowie z premierem Morawieckim.

  Wymieniliśmy poglądy dotyczące współpracy w ramach Platformy Krymskiej, a także możliwości współpracy polsko-ukraińskiej w innych regionalnych forach i inicjatywach – zaznaczył Szmyhal. – Nowych form współpracy nabiera Trójkąt Lubelski, zaproponowałem spotkanie na szczeblu premierów – dodał.

  Potwierdziłem gotowość Ukrainy do bycia częścią Inicjatywy Trójmorza. (…) Jestem przekonany, że taki format współpracy pomoże zbliżyć nasze gospodarki – dodał.
  https://www.portalmorski.pl/prawo-polityka/49254-szmyhal-ukraina-i-polska-przeciwstawiaja-sie-projektowi-nord-stream-2
  Komentarz: Niestety nasze „elyty” za wszelką cenę lansują Trójmorze. W ich mniemaniu Polska miałaby stać się lokalnym liderem zarządzającym ościennymi państwami. W praktyce wygląda to tak, że „współpracę” zagwarantowały Litwa i Ukraina. I liderzy naszych „sojuszników” nie tylko nie chcą podporządkować się władzom w Warszawie i tylko wykorzystują Polskę do swoich celów.

  Polubione przez 3 ludzi

  • To chyba jakiś dowcip, jeśli jednocześnie przez tą granicę idzie przemyt liczony na dziesiątki milionów euro tygodniowo.

   Takimi właśnie „sukcesami” przykrywa się prawdziwy biznes przemytu na dużą skalę.

   Pozdrawiam.

   Polubione przez 1 osoba

   • Akurat do pograniczników nie mam pretensji. Jest ich zbyt mało, a i tak non stop ambasada Ukrainy oskarża ich o systemowy rasizm. A polskie(?) władze zamiast bronić swoich urzędników tylko czekają na okazję, aby dokopać formacji.

    Polubione przez 1 osoba

 11. Wieści z „frontu”, w pobliżu Trechizbenki (obwód ługański pod kontrolą Kijowa) miał zostać ostrzelany przez ‚separatystów” pojazd którym poruszali się oficerowie SBU. Mieli oni tam sie znaleźć z powodu „zbierania materiałów o ostrzeliwaniu celów cywilnych przez separatystów” choć z tego co się orientuję zajmują sie tym ukraińscy obserwatorzy z tzw. centrum monitorowania sytuacji na Donbasie;
  https://korrespondent.net/ukraine/4395722-operatyvnyky-sbu-popaly-pod-obstrel-v-zone-oos

  Polubione przez 3 ludzi

 12. UKROSZAJBA ma się dobrze. Gubernator obwodu zaporoskiego Staruch (to nazwisko nie ksywa 🙂 ) chce się sadzić z Rosją za to że w nadmorskiej miejscowości Kiriłowka przybrzezne wody zapełniły się…meduzami. Według Starucha jednym z powodów „inwazji meduz” ma być bowiem…wybudowanie Mostu Kerczeńskiego;
  https://www.unian.net/tourism/news/glava-zaporozhskoy-oga-predlagaet-suditsya-s-rossiey-iz-za-nashestviya-meduz-novosti-11539627.html

  Polubione przez 4 ludzi

 13. Tymczasem jeden z głównych aktorów nowego „filmu” ukraińskiego „reżysera” Sencowa, „ukronaziol” Filimonowa(ps. Syn Peruna) wybierała się samolotem na pokaz „dzieła” na festiwalu w Wenecji. Został jednak wyprowadzony z samolotu na lotnisku w podkijowskim Boryspolu ponieważ ma zakaz wyjazdu za granice z powodu toczącego sie przeciwko niemu postepowania karnego za zdemolowanie fasady Biura prezydenta Ukrainy podczas demonstracji „ukropatriotów”;
  https://strana.news/news/352622-serheja-filimonova-kotoryj-napravljalsja-na-premeru-nosoroha-snjali-s-samoleta.html

  Polubione przez 3 ludzi

 14. OT z Afganistanu. Z portu lotniczego w Kabulu wyleciał pierwszy samolot pasażerski, należacy do katarskich linii lotniczych. Na pokładzie samolotu który wylądował na lotnisku w stolicy Kataru Dosze znajdowało się 113 pasażerów m.in Kanadyjczycy, Amerykanie, Ukraińcy, Niemcy i Brytyjczycy. Decyzję talibów o wznowieniu lotów z Kabulu pochwaliła m.in rzeczniczka Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA Emily Horne nazywając ją „pozytywnym pierwszym krokiem”;
  https://www.aljazeera.com/news/2021/9/9/qatari-official-says-kabul-airport-nearly-fully-operational

  Polubione przez 3 ludzi

 15. OT z FR, cytat „Prezydent Rosji Władimir Putin i prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenko odbędą w czwartek rozmowy w Moskwie , podczas których omówią wyniki prac nad promowaniem procesów integracyjnych w ramach Państwa Związkowego oraz inne kwestie związane z rozwojem stosunków rosyjsko-białoruskich…Ponadto, jak donosi służba prasowa Kremla, w związku ze zbliżającym się szczytem Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym w Duszanbe planowana jest również wymiana poglądów na szereg tematów aktualnych na agendzie regionalnej, w tym obecną sytuację w Afganistanie”;
  https://ria.ru/20210909/vstrecha-1749270345.html

  Polubione przez 2 ludzi

 16. OT ukraińsko – tureckie. Turecka policja zakończyła śledztwo prowadzone od stycznia tego roku, w sprawie śmierci 25-letniej obywatelki Ukrainy której zwłoki znaleziono w zamkniętej wynajetej willi w tureckim Bodrum. Za przyczynę śmierci Ukrainki, którą znaleziono skutą kajdankami i papierową torbą na głowie, uznano „samobójstwo”..
  https://censor.net/ru/news/3287408/politsiya_turtsii_schitaet_chto_25letnyaya_ukrainka_novitskaya_telo_kotoroyi_nashli_v_naruchnikah_i

  Polubione przez 3 ludzi

Możliwość komentowania jest wyłączona.