Wojna domowa na Ukrainie 12/13.09.2021r.- 2273/2274 dzień od nowego rozejmu.


„Niemy krzyk”– dzień 540.

 

„Jak już informowano wcześniej, w dniu 11 września dokonano sabotażu za pomocą użycia UAV: ​​zaatakowano terytorium Przedsiębiorstwa Państwowego „Kompanii Paliwowej Neftebaza”. W wyniku zrzucenia urządzenia wybuchowego na dach jednego ze zbiorników magazynowych paliw i smarów doszło do wybuchu, a następnie zapłonu przechowywanego w zbiorniku paliwa.

W przypadku rozprzestrzeniania się pożaru pobliskie zbiorniki i pociąg ze zbiornikami wypełnionymi łatwopalnymi i palnymi cieczami mogłyby się również zapalić, a w najgorszym wypadku eksplodować. Według oceny prognozy możliwych skutków katastrofy spowodowanej przez człowieka, eksplozja zbiorników paliwa mogłaby doprowadzić do pożaru i całkowitego zniszczenia budynków i budowli stołecznych w promieniu 3 km, a przeszklenia uległyby całkowitemu uszkodzeniu w odległość do 18 km.

W tej strefie ryzyka znajduje się kilka szkół, świątynia, administracja powiatowa i budynki mieszkalne. Aż strach wyobrazić sobie pełną skalę tragedii, która mogła się wydarzyć, biorąc pod uwagę nie tylko zniszczenie infrastruktury, ale także utratę życia. Na szczęście, dzięki szybkim działaniom i najwyższemu profesjonalizmowi strażaków Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych DRL, uniknięto tragicznych skutków na dużą skalę.

Dla porównania: całkowita pojemność zbiorników Przedsiębiorstwa Państwowego „Kampania Paliwowa Neftebaza” przy pełnym obciążeniu paliwem wynosi 37 000 ton. W czasie sabotażu na terenie „Neftebazy” napełniono 3 zbiorniki o łącznej pojemności 5470 ton paliw i smarów. Należy zauważyć, że pożar po zrzuceniu ładunku wybuchowego miał miejsce w zbiorniku, w którym przechowywano około 1300 ton paliwa. Rzeczywiste straty paliwa i inne straty sabotażu można w pełni ocenić dopiero po wykonaniu wszystkich czynności kontrolnych i technicznych.

Przedstawicielstwo DRL w WCKiK i w procesie negocjacji poinformowało również , że niezwłocznie zwróciło się do biura SMM OBWE w Doniecku z prośbą o odwiedzenie miejsca zbrodni i zarejestrowanie konsekwencji, ale otrzymało ustną odmowę, rzekomo ze względów bezpieczeństwa. I dopiero po kilku pisemnych oficjalnych apelach do SMM OBWE na różnych szczeblach i publicznym oświadczeniu w tej sprawie, kierownictwo Misji zezwoliło na wyjazd patrolu na miejsce sabotażu.

Przedwczoraj, 12 września, przedstawiciele Misji odwiedzili teren Przedsiębiorstwa Państwowego „Kompanii Paliwowej Neftebaza”, gdzie mogli na własne oczy zobaczyć rzeczywistą sytuację i ocenić konsekwencje. DRL nadzieję, że w kolejnych raportach Misja przejrzyście i w pełni odzwierciedli wszystkie fakty, które zaobserwowała.  

Obserwatorzy Misji planują również zweryfikować konsekwencje ostrzału ze strony USZ w miejscowości Dokuczajewsk, gdzie w dniu 11 września dwóch cywilów zostało rannych, domy zostały uszkodzone, a we dniu 9 września duży zakład przemysłowy w Dokuczajewsku Przerobu Dolomitu- został uszkodzony.

Należy zauważyć, że w ciągu 12 dni września liczba lokalizacji, w których SMM OBWE monitorowała konsekwencje nieprzestrzegania warunków zawieszenia broni (NWZB) ze strony USZ wzrosła z 0 do 13%. Po naszych wielokrotnych apelach i publicznych interwencjach obserwatorzy Misji zweryfikowali ofiary wśród ludności cywilnej 2 sierpnia w punkcie Kominternowo, 26 sierpnia w osadzie Staromichajłowka, a także odnotowane uszkodzenia 4 budynków mieszkalnych we wsi Kasztanowoje w dniu 28 sierpnia.

Z zadowoleniem przyjmujemy taką intensyfikację prac Misji w celu odnotowania konsekwencji wcześniejszych naruszeń przez USZ, jednak zwracamy uwagę, że następujące fakty, które miały miejsce w okresie od 1 lipca do 1 września 2021 r., nadal nie są potwierdzone w raportach SMM OBWE:

– użycie przez USZ uzbrojonego UAV, który zrzucił ładunek wybuchowy 10 sierpnia 50 metrów od osób w miejscowości Kominternowo, gdy znajdowali się tam przedstawiciele SMM OBWE SMM, a także przedstawiciele administracji i mieszkańcy;

– zranienie 29 sierpnia cywila urodzonego w 1962 r.  na osiedlu mieszkaniowym przy kopalni Trudowskaja,

– zniszczenie 20 domów w n. Staromichajłowka,

– zniszczenie 15 domów w n. Gorłówka,

– uszkodzenie 5 domów na zachodnich obrzeżach Doniecka,

– zniszczenie 2 domów w n. Aleksandrowka,

– uszkodzenie 1 domu w n. Wasiljewka.

Mamy nadzieję, że w niedalekiej przyszłości Misja usunie te , a w przyszłości przyjmie stanowisko szybkiego i regularnego przedstawiania w swoich raportach faktów o skutkach zbrojnej agresji Ukrainy na terytorium DRL.”

 *


A tymczasem, na froncie w Donbasie- na jego ługańskim odcinku frontu, Ukraińskie Siły Zbrojne nadal utrudniają pracę dronów SMM OBWE w rejonie Stanicy Ługańskiej i wsi Dmitrowka.

„Na terenach miejscowości Stanica Ługańska i Dmitrowka w rejonie odpowiedzialności 79 brygady, mobilne grupy 20 batalionu EW, korzystając ze stacji ‚Bukowel-AD’, tłumiły sygnały kontroli lotu UAV misji OBWE w celu uniemożliwienia obserwatorom zarejestrowania obecności zabronionego sprzętu wojskowego znajdującego się na tych terenach.”– poinformowała służba prasowa Dowództwa Milicji Ludowej ŁRL. 

Poza tym, wojska ukraińskie rozmieściło pojazdy opancerzone w dzielnicy mieszkalnej osiedla miejskiego Trechizbienka.

„W obszarze odpowiedzialności 79 brygady ujawniono rozmieszczenie dwóch opancerzonych wozów rozpoznawczych i patrolowych BRDM-2 w strefie mieszkalnej osady Trechizbienka”– poinformowała służba prasowa DML ŁRL.

Wojska ukraińskie poniosły straty wśród żołnierzy biorących udział we przedwczorajszym porannym ostrzale terytorium DRL.

„Punkty ogniowe, z których nieprzyjaciel strzelał do ludności cywilnej republiki, zostały zniszczone. Według naszego wywiadu straty bojowników ukraińskich, którzy ostrzeliwali Dokuczajewsk, wyniosły jeden zabity i trzech rannych”– poinformował wiceszef Departamentu Milicji Ludowej DRL, Eduard Basurin.

Według ostatniego raportu SMM OBWE, na donieckim odcinku frontu, obserwatorzy potwierdzili fakt zniszczenia budynku mieszkalnego przy ul. Stratonawtow nr. 62 w wyniku dokonanego tam ostrzału ze strony USZ. Jednak obserwatorzy z niewiadomych przyczyn nie byli w stanie określić kierunku ostrzału miny moździerza kaliber 120 mm, podczas gdy na terytorium kontrolowanym przez USZ (w wiosce Nowosiołówka Wtoraja) mogli określić z bezzałogowego statek powietrznego, że ślady na ziemi pojawiły się z powodu eksplozji „pocisków artyleryjskich (122 mm) wystrzelonych z kierunku południowo-wschodniego”.

Obserwatorzy misji odnotowali zagłuszanie sygnału bezzałogowych statków powietrznych SMM OBWE o małym i średnim zasięgu podczas lotów w rejonie osad Dylejewka i Orłowskie.

Również 10 września w pobliżu miejscowości Pawłopol obserwatorzy SMM OBWE odnotowali przelot bezzałogowego statku powietrznego USZ, co stanowi naruszenie zakazu użytkowania wszelkich typów statków powietrznych, przewidzianego w decyzji TGK z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie Dodatkowych Środków wzmocnienia reżimu zawieszenia broni.

Poza tym, kamera CCTV Misji OBWE nadal rejestruje aktywność wojskowa w rejonie zdemilitaryzowanym Bogdanowka-Pietrowskie w punkcie nr. 3.

Ponadto patrole i bezzałogowe statki powietrzne SMM OBWE odnotowały obecność sprzętu wojskowego USZ za liniami odwrotu, ale poza wyznaczonymi miejscami składowania broni, a także w strefie bezpieczeństwa, m.in. na dworcu kolejowym i przy osiedlach:

-2 systemy rakiet przeciwpancernych (9P148 „Konkurs”, 135 mm) w pobliżu osady Nowooleniewka,

-5 czołgów (T-64) w pobliżu osady Leninskoje (ukraińska Grigorowka),

-5 czołgów (T-64), 12 samobieżnych haubic (2S1 „Goździk”, 122 mm), 6 haubic holowanych (D-30, 122 mm), 44 bojowe wozy opancerzone i 2 działa przeciwlotnicze na stacji kolejowej w pobliżu miejscowości Zaczatowka,

-1 holowany moździerz (2B9 „Wasiłek”, 82 mm), 5 dział przeciwpancernych (MT-12 „Rapier”, 100 mm), 11 holowanych haubic (D-20, 152 mm) w pobliżu osady Chlebodarowka,

-2 czołgi T-62 i 1 czołg T-72 w pobliżu osady Priwolnoje,

-1 transporter opancerzony (BTR-70) w pobliżu miejscowości Nowobachmutówka.

10 września patrol SMM OBWE zaobserwował nieobecność 11 samobieżnych haubic 2S7 „Pion” (203 mm) w miejscu składowania ciężkiego uzbrojenia USZ.


Bezzałogowe statki powietrzne SMM OBWE zarejestrowały obecność 48 min przeciwpancernych USZ na drogach prowadzących na terytorium republiki w rejonie osiedli Starognatowka i Trawniewo.

Ponadto USZ nadal blokują bezzałogowe statki powietrzne Misji. Tak więc podczas lotu w pobliżu miejscowości Czermalik UAV średniego zasięgu SMM OBWE został zakłócony przez sygnał GPS. Ponadto, krótkodystansowe bezzałogowe statki powietrzne SMM zostały dwukrotnie zakłócone przez sygnał GPS podczas wykonywanych lotów w pobliżu Nowogrodu i miejscowości Lebiedinskoje.

Obserwatorzy odnotowali również obecność sprzętu wojskowego USZ za liniami wycofania, ale poza wyznaczonymi miejscami składowania broni, a także w strefie bezpieczeństwa:

-9 holowanych haubic (2A36 „Chiacynt-B”, 152 mm) w pobliżu n.p. wieś Chlebodarowka’
-12 czołgów (T-64) na stacji kolejowej w pobliżu miejscowości Zaczatowka,
-12 samobieżnych haubic (2S1 „Gwozdzik”, 122 mm) na stacji kolejowej w Zaczatowce,
-1 bojowy wóz opancerzony (nieznanego typu) na terenie obiektu w pobliżu terenów mieszkalnych miejscowości Starognatowka.

Poza tym, w okresie sprawozdawczym od godziny 03:00 do 03:00, z dnia 11 na 12 września, USz 4 razy naruszyły warunki rozejmu w wyniku czego na terytorium DRL spadło 48 pocisków.

Ostrzały prowadzone były z kierunku: Nowognatowki )(03:50, południowy odcinek frontu), Wierchietoreczoje Wierchnieje (07:05, rejon Doniecka), Troiczkoje (08:17, rejon Gorłówki), Bieriezowoje (09:45, południowy odcinek frontu), w stronę: Dokuczajewska (ciężka artyleria kaliber 122 mm- 6 pocisków, moździerz kaliber 120 mm (10 min) oraz opancerzonego wozu bojowego BMP-2 (10 wystrzałów).

Natomiast w ciągu minionej doby na donieckim odcinku frontu, USZ przeprowadziły 2 ostrzały: o godzinie 17:30, z kierunku Starognatowki w stronę Nowołaspy- południowy odcinek frontu, przy użyciu moździerza kaliber 120 mm (12 min) oraz o godzinie 00:27, z kierunku Wodianoje w stronę Leninskoje- na południowym odcinku frontu, przy użyciu granatnika podlufowego GP-25 (8 granatów).

W wyniku tych ostrzałów na terytorium DRL spadło 20 pocisków.

Nadto, na ługańskim odcinku frontu USZ 1 raz naruszyły zawieszenie broni.

Ostrzelano teren wsi Żełobok, przy użyciu automatycznego granatnika sztalugowego AGS-17 i broni strzeleckiej.

*

Poniżej jeszcze raport za ostatnią i przedostatnią dobę, sporządzony przez centrum prasowe ukraińskiego sztabu generalnego prowadzącego operację pacyfikacyjną przez połączone siły (Операція об’єднаних сил / Joint forces operation- OOS/JFO) ukraińskich formacji zbrojnych w Donbasie, na temat aktualnej sytuacji wzdłuż linii frontu:

Операція об’єднаних силп/Joint forces operation.

7 min.

Ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 17.00 12 вересня 2021 року.

Сала Україні!

Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи.

Від початку цієї доби зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.

Поблизу НЬЮ-ЙОРКА противник обстріляв позиції українських захисників із автоматичних станкових гранатометів.

В напрямку НЕВЕЛЬСЬКОГО збройні формування Російської Федерації вели вогонь із стрілецької зброї.

В районі населеного пункту ВЕРХНЬОТОРЕЦЬКЕ російські окупанти застосували протитанковий ракетний комплекс.

В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення несумісне з життям.

Командування Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.

На обстріли ворога українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

До операції Об’єднаних сил залучено й інші складові сил оборони, які виконують завдання за призначенням. Зокрема, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували понад 1 гектар території та передали на знищення 64 вибухонебезпечних предмети, а також відновили 8 пошкоджених будинків.

Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Разом до перемоги!

Сала Україні! ᛋᛋ

Операція об’єднаних силп/Joint forces operation.

8 min.

Ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 13 вересня 2021 року.

Сала Україні!

Протягом минулої доби, 12 вересня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню.

Поблизу НЬЮ-ЙОРКА противник двічі обстріляв позиції українських захисників із станкових протитанкових гранатометів.

В напрямку НЕВЕЛЬСЬКОГО збройні формування Російської Федерації вели вогонь із стрілецької зброї.

В районі населеного пункту ВЕРХНЬОТОРЕЦЬКЕ ворог два рази здійснював обстріли, застосовуючи протитанковий ракетний комплекс, ручні протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети.

Неподалік ПРИЧЕПИЛІВКИ російські окупанти двічі обстріляли наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120 калібру.

В районі населених пунктів КАТЕРИНІВКА, ЗАЙЦЕВЕ та ЗОЛОТЕ-4 найманці вели вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення несумісне з життям. Троє захисників дістали осколкові поранення. Воїни перебувають в лікувальних закладах. Стан їхнього здоров’я – задовільний.

Командування Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.

Станом на 7 годину ранку, 13 серпня, зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

В районі населеного пункту ЗАЙЦЕВЕ російсько-окупаційні війська обстріляли наші позиції з гранатометів різних систем.

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення Операції об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Разом до перемоги!

Сала Україні! 

ПІДСУМКИ ЗА МИНУЛУ ДОБУ.

У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони.

Впродовж доби підрозділами поліції зведених загонів перевірено 3752 транспортних засобів, 4005 осіб, з яких 3921 по Інформаційному центру. До територіальних підрозділів на причетність до Збройних формувань Російської федерації та її найманців було доставлено 1 особу. Виявлено 34 адміністративних правопорушення.

За вказаний період поліцейськими розкрито 13 злочинів.

Минулої доби через контрольний пункт в’їзду-виїзду «Станиця Луганська» на тимчасово окуповану територію України прослідувало 987 осіб. На підконтрольну Україні територію через контрольний пункт в’їзду-виїзду «Станиця Луганська» прибуло 1320 осіб та через контрольний пункт в’їзду-виїзду «Новотроїцьке» – 36 осіб.

Сала Україні! ᛋᛋ

https://www.facebook.com/pressjfo.news/

***


Na zakończenie kilka aktualnych filmów:

***

***©Powyższy tekst jest chroniony prawem autorskim. 

Wykorzystanie, jego części lub całości, tylko pod warunkiem podania linku do źródła.

32 uwagi do wpisu “Wojna domowa na Ukrainie 12/13.09.2021r.- 2273/2274 dzień od nowego rozejmu.

 1. Ciąg dalszy sprawy śmierci sędziego jednego z kijowskich sądów, który miał umrzeć podczas imprezy alkoholowej w której oprócz niego uczestniczyli policyjny sledczy oraz „fałszywy adwokat” brat byłego przewodniczącego Sądu Najwyższego Ukrainy. Pojawiła sie informacja o tym ze zmarły sędzia Witalij Pisanc zajmował się m.in sprawą zabójstwa dziennikarza Pawła Szeremeta. Ukraińska policja wszczęła śledztwo z paragrafu o „umyślne zabójstwo”;
  https://www.dw.com/ru/sudju-po-delu-pavla-sheremeta-nashli-mertvym/a-59160692

  Polubione przez 4 ludzi

 2. Ukraińska codzienność. W Czernichowie przed sad trafił mężczyzna który na miejskich płotach 120 razy napisał „Ze[łenski] c.uj”. Grozi mu grzywna lub prace społeczne 🙂
  https://strana.news/news/353054-v-chernihove-budut-sudit-muzhchinu-kotoryj-pisal-na-zaborakh-zelja-khlo.html
  W jednej z miejscowości obwodu chersońskiego 45-letni meżczyzna zabarykadował się w domu wraz z żoną i czwórką dzieci i grozi że wysadzi się granatem. Mężczyzna miał to zrobic po rodzinnej awanturze. Budynek otoczyła policja która prowadzi negocjacje z desperatem;
  https://korrespondent.net/ukraine/4396529-na-khersonschyne-muzhchyna-s-hranatoi-uhrozhaet-vzorvat-dom
  W obwodzie winnickim zatrzymano 16 uzbrojonych osób, członków bandy, którzy próbowali ograbić z plonów miejscowego rolnika;
  https://korrespondent.net/ukraine/4396503-v-vynnytskoi-oblasty-reidery-pytalys-zakhvatyt-urozhai

  Polubione przez 3 ludzi

 3. Kolejne OT z Afganistanu. Talibowie pokazali co znaleźli w „schronie” znajdującym sie w domu w dolinie Panczszir należącym do byłego wiceprezydenta Afganistanu, a potem samozwańczego „tymczasowego prezydenta” Amrullaha Saleha. Miedzy innymi znaleźli tam ponad 6,5 mln dolarów w gotówce, 18 sztabek złota, biżuterię oraz różne dokumenty. Jak widać ten „wychowanek CIA” wiał tak szybko że zabrał ze soba tylko to co miał akurat na sobie…
  https://colonelcassad.livejournal.com/7054873.html

  Polubione przez 4 ludzi

 4. W temacie kolejnego pomysłu sekretarza Rady Bezpieczeństwa i Obrony Ukrainy Daniłowa który zaproponował by język ukraiński zacząć zapisywać alfabetem łacińskim. Pomysł Daniłowa wywołał sprzeciw nawet u…Poroszenki i jego POROCHOBOTÓW, przeciwko niemu wypowiedział się nawet były szef ukrIPN Wjatrowycz według którego odniesie on odwrotny skutek, czyli zahamuje „ukrainizację” rosyjskojęzycznych Ukrainców. Cytat „Odrzucenie cyrylicy ochroni nas przed Rosją i przybliży do Europy” – główny argument jej zwolenników. Jednak w rzeczywistości zmiana pisemna może odegrać odwrotną rolę – wzmocnić rusyfikację. W ostatnich latach coraz więcej obywateli rosyjskojęzycznych przechodzi na ukraiński. Wprowadzenie alfabetu łacińskiego stworzy dodatkową barierę i powstrzyma wielu z nich. Co więcej, taka zmiana może sprowokować ruch w przeciwnym kierunku – znany cyrylicki rosyjski dla wielu (zwłaszcza starszych) będzie łatwiejszy niż nieznany łaciński ukraiński”;
  https://strana.news/news/352701-latinitsa-v-ukraine-reaktsija-sotssetej.html

  Polubione przez 4 ludzi

 5. NS początek certyfikacji!!
  https://espreso.tv/nimetskiy-regulyator-otrimav-dokumenti-dlya-sertifikatsii-pivnichnogo-potoku-2

  Niemiecka Agencja Federalna Bundesnetzagentur rozpoczęła proces certyfikacji gazociągu Nord Stream 2
  Stwierdził to sekretarz prasowy agencji Fite Wolf w komentarzu dla Interfax.
  Według niego rozpatrzenie dokumentów i podjęcie decyzji
  potrwa do 4 miesięcy.
  „Firma dostarczyła wszystkie dokumenty, zgodnie z prawem, do rozpatrzenia i podjęcia decyzji, mamy do czterech miesięcy
  czasu, a następnie decyzja musi zostać przedłożona Komisji Europejskiej” – powiedział Wolf.
  Według niego nie mówimy o uruchomieniu gazociągu, ale o certyfikacji i przestrzeganiu norm unijnej dyrektywy gazowej.

  Jeśli w momencie uruchomienia nie ma certyfikatu od agencji, może to skutkować
  grzywnami.
  Decyzję o uruchomieniu podejmą inne
  agencje.

  Polubione przez 3 ludzi

 6. Dlaczego armia ukraińska nie zdoła zdobyć Donbasu
  *,
  .https://cont.ws/uploads/pic/2021/9/w720h405fill%20%2845%29.jpg

  Politolog Oleksiy Anpilogov skomentował słowa szefa RBNiO Oleksiy Danilov, że Siły Zbrojne Ukrainy są gotowe zająć Donieck i Ługańsk, jeśli taki rozkaz wyda naczelny dowódca, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski .
  Zgodnie z ustawą tak, prezydent jest Naczelnym Wodzem Ukrainy. W związku z tym Międzynarodowy Trybunał oczywiście osądzi Zełenskiego za zbrodnie wojenne, jeśli wyda taki rozkaz –
  Sytuacja jest teraz uderzająco inna niż w 2014 roku. Istnieje szereg dokumentów międzynarodowych, przede wszystkim porozumienia mińskie. Są to dokumenty, które zostały zatwierdzone decyzją Rady Bezpieczeństwa ONZ. Ich pogwałcenie jest w rzeczywistości rozpętaniem aktu agresji.

  Jeśli Ukraińcy napotkają nawet najmniejszy opór, a tak się stanie, natychmiast ugrzęzną w miejskich bitwach. A bitwy miejskie to bitwy na wyczerpanie. Co skończy się na tym, że Ukrainie zabraknie sił i środków i czasu zaskoczenia. Jak powiedziałem, będzie to akt agresji. Rosja już teraz będzie miała podstawy do pomocy republikom pod względem wojskowo-technicznym. A to natychmiast anuluje wszystkie plany zajęcia Doniecka, Ługańska, zniszczenia LPR i DRL.
  I wydaje mi się, że wtedy starcie będzie już na innym, na znacznie wyższym poziomie, bo wtedy woisko ukraińskie z mierzyć się musi z oficjalnymi 💥)* siłami pokojowymi , które tym razem odsuną wojska ukraińskie od miast Doniecka i Ługańska, aby uniknąć tego rodzaju rozwoju wydarzeń w przyszłości.

  Czytaj całość:
  https://cont.ws/@Dewsa/2085239

  Komentarz:
  💥)* – sugestia nader czytelna, że będą to rosyjskie siły pokojowe ingerujące w konflikt, tak jak to było w przypadku agresji Gruzji na Osetię.
  I ostrzeżenie, że wtedy siły pokojowe nie zatrzymają się na aktualnej linii rozgraniczenia , tylko odsuną ukraińskie wojsko aż do administracyjnych granic obwodów Ługańska i Doniecka..

  Polubione przez 5 ludzi

 7. Tymczasem działacz społeczny Rościsław Dzundza który w stanie upojenia alkoholowego” chciał ‚zrobić łaskę” policjantom z patrolu na jednej z kijowskich ulic, został został wybrany do Rady Społecznej przy Ministerstwie Polityki Społecznej Ukrainy…
  https://strana.news/news/353097-hrazhdanski-aktivist-dzunzda-kotoryj-nedavno-popal-v-skandal-byl-izbran-v-obshchestvennyj-sovet-minsotspolitiki.html

  Polubione przez 3 ludzi

 8. Bardzo ciekawy artykuł o tym jak:
  Poroszenko zwiększył dług o 9 mld $
  Zeleński w dwa lata dołożył ponad 4 mld $
  https://espreso.tv/ze-vlada-za-dva-roki-zbilshila-derzhavniy-borg-na-14-mlrd-dolariv-rozsliduvannya-tetyani-chornovol
  Firma która buduje drogi wypuściła na rynek obligacje.
  Ponieważ zainteresowanie tymi obligacjami było zerowe ( firma na skraju bankructwa ).
  Zeleński wymyślił i stworzył nowy bank ( szefem banku jest jego znajomy) i powierzył mu wykupywanie obligacji z tej firmy która buduje drogi.
  Ponieważ bank ten szybko okazał się niewypłacalny wymyślono, że inne banki zaczną wykupywać te obligacje od tego stworzonego przez Zeleńskiego.
  W ten sposób gotówka za bezwartościowy papier pomnaża kapitał tych którzy tworzą drogi po zawyżonych cenach i okradają ile się da tę firmę.
  Dodam tylko, że gwarantem wypłacalności obligacji jest państwo.
  Zastanawiam się czy Nowak nie działał w podobnej komitywie?
  Opisała to Czernowoł.

  Polubione przez 3 ludzi

 9. OT z naszego boiska

  Ministerstwo Finansów liczy, że nowy podatek „od wielkich korporacji”, który zapowiedział niedawno rząd, przyniesie budżetowi ponad 2 mld zł rocznie.
  https://businessinsider.com.pl/firmy/podatki/podatek-od-korporacji-mf-zapewnia-ze-maly-i-sredni-polski-biznes-moze-spac-spokojnie/r91hz7p

  Polski Ład to nie tylko nowe obciążenia fiskalne. Zdaniem ekspertów zmiany w podatkach skomplikują samą obsługę księgową przedsiębiorstw. Doradcy podatkowi zwracają uwag na obowiązek comiesięcznego wskazywania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne.
  https://www.money.pl/podatki/polski-lad-skomplikuje-zycie-przedsiebiorcy-dodatkowe-koszty-i-czas-6682028612397568a.html

  Rząd Morawieckiego uwielbia wprowadzać nowe podatki, zwłaszcza jeśli można udawać, że nie są to nowe podatki. Szykuje się właśnie nowa taka danina – niewykorzystane środki z prepaidów mają trafić do Skarbu Państwa.

  Jak donosi Patryk Słowik w money.pl, rząd chce przejąć niewykorzystane pieniądze z kart od operatorów telefonicznych.
  https://bezprawnik.pl/niewykorzystane-srodki-z-prepaidow/

  Polubione przez 4 ludzi

 10. Tymczasem SBU wydało zakaz wjazdu na Ukraine bardzo popularnemu w tym kraju rosyjskiemu raperowi Morgenszternowi, który miał pojawić się na koncertach w Kijowie, Zaporożu i w Charkowie w listopadzie tego roku. Co najciekawsze zakaz pojawił się po tym jak do rozprawy z Morgenszternem, jako „agentem Kremla”, zaczął wzywać Serhij Sternenko były szef „Prawego Sektora” z Odessy, skazany za uprowadzenie i torturowanie człowieka („przebywa” w „areszcie domowym”) przeciwko któremu toczy sie także śledztwo w związku z zadźganiem przez niego „weterana ATO” podczas bójki ulicznej;
  https://strana.news/news/353069-morhenshternu-zapretili-vezd-v-ukrainu-chem-reper-ne-uhodil-sbu.html

  Polubione przez 4 ludzi

 11. Dla zainteresowanych, artykuł o tym jak galopujące ceny gazu na giełdach moga wpłynąć na sytuację w Europie oraz na Ukrainie. Cytat „Według Riabcewa, jeśli większość europejskich konsumentów otrzyma gaz po rozsądnych cenach i będzie obserwować wyścigi cenowe tylko z zewnątrz, to Ukraińcy, w szczególności odbiorcy komercyjni, zapłacą w całości…Na Ukraińskiej Giełdzie Energii 8 września wolumeny gazu były już wystawione na 760,5 USD za tysiąc metrów sześciennych. A według Riabcewa ceny będą nadal rosły…„Prawdziwą perspektywą dla ukraińskich przedsiębiorstw jest gaz w cenie 25-30 hrywien za metr sześcienny. Przy takiej cenie gazu ani jedna firma nie będzie w stanie działać”…”Nie wykluczam, że z tego powodu sezon grzewczy rozpocznie się później i zakończy wcześniej niż zwykle. TKE po prostu nie ma pieniędzy na zakup gazu po 20-23 hrywien za metr sześcienny, ponieważ są już oferowane do ogrzewania organizacji budżetowych W związku z tym przyda się planowana kwarantanna – dzieci zostaną odesłane do domu, szkoły i przedszkola zostaną zamknięte, tutaj masz możliwość zaoszczędzenia na ogrzewaniu – mówi Popenko”;
  https://strana.news/news/353146-pochemu-tseny-na-haz-v-evrope-stavjat-novye-rekordy-i-chem-eto-hrozit-ukraine.html

  Polubione przez 6 ludzi

Możliwość komentowania jest wyłączona.