Wojna domowa na Ukrainie 16.09.2021r.- 2277 dzień od nowego rozejmu.


„Niemy krzyk”– dzień 543.

Wczoraj,  14 września, odbyło się regularne spotkanie w ramach Trójstronnej Grupy Negocjacyjnej podgrupy ds. bezpieczeństwa w formie wideokonferencji.

W programie spotkania znalazły się fakty naruszeń zawieszenia broni przez formacje zbrojne Ukrainy, które doprowadziły do ​​ofiar wśród ludności cywilnej, w tym dzieci.

Ponadto położono nacisk na regularne, ukierunkowane ataki USZ na wrażliwe elementy infrastruktury cywilnej i obiekty przemysłowe republiki, które nie tylko negatywnie wpływają na sytuację gospodarczą, ale mogą również prowadzić do katastrofy spowodowanej przez człowieka na terytorium całego regionu.

W swoim wystąpieniu otwierającym Aleksiej Nikonorow zwrócił uwagę na to, że według danych Przedstawicielstwa DRL w WCKiK i w procesie negocjacyjnym, w okresie od 25 sierpnia do 13 września, ze strony USZ odnotowało 51 Naruszeń Warunków Zawieszenia Broni (NWZB), z czego 43% było w Kierunek Mariupola – 22 NWZB, w Doniecku – 21 (41%) i w Gorłowskim – 8 (16%).

W tym okresie ciężką broń zakazaną przez porozumienia mińskie użyto 24 razy, czyli trzykrotnie więcej niż w poprzednim okresie.

– 3 razy użyto artylerii 122 mm – wystrzelono 34 pociski;

– 17 razy użyto moździerzy 120 mm – 184 miny;

– 4 przypadki użycia moździerzy kalibru 82 mm – 21 min.

W rezultacie w okresie sprawozdawczym między spotkaniami 9 cywilów, w tym dwoje dzieci, zostało rannych w wyniku naruszenia zawieszenia broni przez USZ. Ponadto uszkodzonych zostało 28 budynków mieszkalnych, 11 obiektów infrastrukturalnych i 3 pojazdy. Nadal USZ kontynuowały celowe ostrzeliwanie obiektów infrastruktury, w tym za pomocą UAV i broni zakazanych przez porozumienia mińskie.

 
Próby Przedstawicielstwa DRL w WCKiK oraz w procesie negocjacyjnym wykorzystania mechanizmu koordynacji w zakresie prowadzenia odpowiednich postępowań i postawienia sprawców przed sądem, przewidziane w Dodatkowych Środkach na rzecz wzmocnienia reżimu zawieszenia broni, pozostały nieskuteczne. Zamiast tego strona ukraińska w WCKiK, w odpowiedzi na wszystkie nasze apele o fakty dotyczące skutków NWZB wraz z załączonymi materiałami fiksacyjnymi, nadal oskarża nas o fałszowanie danych. Podczas spotkania przedstawiciel DRL zwrócił również uwagę, że zgodnie z raportami Misji OBWE obserwatorzy nadal odnotowują obecność zabronionej broni i sprzętu USZ z naruszeniem linii wycofania, poza obszarami składowania, w strefy bezpieczeństwa, a także bezpośrednio na terenach mieszkalnych.

 Ponadto, przy wsparciu koordynatora, przedstawiciele republik próbowali wznowić dyskusję nad projektem aneksu do aktualnej wersji Działań na rzecz wzmocnienia przestrzegania rozejmu.

„Przez prawie rok prace nad projektem aneksu do działań na rzecz wzmocnienia zawieszenia broni zostały wstrzymane przez stronę ukraińską: liczne inicjatywy i propozycje przedstawicieli republik, aby zakończyć uzgodnienie dokumentu zdolnego zapewnić kontrolę nad realizacją porozumienia osiągnięte w lipcu 2020 r. i stabilne milczenie na linii kontaktowej nadal są ignorowane przez oficjalne Kijów.

Obecna sytuacja doprowadziła do stopniowej eskalacji, a w konsekwencji do krytycznego wzrostu niedopuszczalnych z zasady ofiar wśród ludności cywilnej, do nasilenia ataków na infrastrukturę i zakłady produkcyjne republiki. Niedawno doszło do skandalicznego ataku na zbiorniki z paliwem w okręgu Kirowskim w Doniecku. W miejscu eksplozji znaleziono wrak UAV. Jak powinniśmy reagować na takie naruszenia? I to nie jedyny przypadek: tylko w bieżącym okresie takich incydentów było 7.

W związku z tym zaproponowaliśmy, w ramach WCKiK, w obecnym składzie, potwierdzenie wszystkich tych faktów dotyczących konsekwencji NWZB poprzez wspólną kontrolę. Umożliwiłoby to testowanie skuteczności takiej interakcji oraz, w przypadku pozytywnego doświadczenia, utrwalenie jej w dokumentach. Jednak strona ukraińska po raz kolejny postanowiła znaleźć ‚sto powodów”, aby na to nie iść’” – komentował przebieg spotkania Aleksiej Nikonorow.

W wyniku dyskusji nad najistotniejszą kwestią funkcjonowania mechanizmu koordynacyjnego przy pomocy WCKiK w obecnym składzie, przewidzianym w paragrafie „e” Dodatkowych Środków na rzecz wzmocnienia zawieszenia broni, uczestnikom ponownie nie udało się dotrzeć konsensus co do kluczowych parametrów jego pracy.

„Jedynym skutecznym mechanizmem, naszym zdaniem, jest bezpośrednia interakcja stron w ramach WCKiK w obecnym składzie w celu weryfikacji naruszeń reżimu zawieszenia broni, której organizację przewidują uzgodnione Środki wzmocnienia reżimu zawieszenia broni z lipca 22, 2020r.

Strona ukraińska próbuje przenieść to zadanie na SMM OBWE, ale jest to ścieżka absolutnie ślepa. SMM nie jest w stanie objąć wszystkich faktów naruszeń, chociażby z powodu niewystarczających środków technicznych i innych zasobów, specyfiki wewnętrznych protokołów bezpieczeństwa Misji, a co najważniejsze, niechęci SMM do przejęcia takiej funkcji.

Przedstawiciel Ukrainy stara się wszelkimi sposobami odwrócić dialog od głównej kwestii naprawienia NWZB, zwłaszcza tych mających konsekwencje dla ludności cywilnej, ich domów i infrastruktury, na inne, drobne naruszenia (przeloty rozpoznawczych UAV w ‚strefie buforowej’, rozmieszczenie sprzętu z naruszeniem linii odbiorczych itp. itp.). Oczywiście eliminacja takich naruszeń jest ważna, ale kluczowym dla nas zadaniem nadal jest pełne i całościowe zawieszenie broni. I będziemy dążyć właśnie do tego ”- podsumował wyniki spotkania przedstawiciel DRL. 

*

A tymczasem na froncie w Donbasie- na jego ługańskim odcinku, ukraińskie formacje zbrojne użyły samochodu z symbolami misji ukraińskiej w Połączonym Centrum Kontroli i Koordynacji Zawieszenia Broni (WCKiK) do transportu snajperów.

„Pięć grup snajperskich dostarczono na tereny osiedli Krymskoje, Nowotoszkowskoje, Zołotoje, Szczastie i Popasnaja białym samochodem ZIŁ-131 z charakterystycznymi symbolami przedstawicielstwa Ukrainy w WCKiK”– poinformował na briefingu dla mediów oficjalny przedstawiciel Milicji Ludowej ŁRL, Iwan Filiponenko.

Rzecznik ML ŁRL dodał, że resort obrony nie wyklucza udaremnienia działań ukraińskich snajperów „mających na celu usiłowanie pozbawienie życia i zdrowia ludności cywilnej republiki”.

Poza tym, na donieckim odcinku frontu, we wczorajszym raporcie SMM OBWE potwierdził fakt, że 11 września w konsekwencji sabotażu nastąpiła eksplozja w bazie ropy w obwodzie kirowskim w Doniecku. 

UAV krótkiego zasięgu SMM OBWE zarejestrował ślady ognia na północno-zachodniej stronie górnej części zbiornika na ropę, a także 2 arkusze metalu ułożone na drewnianej desce, podobno w celu zamknięcia otworu. UAV zauważył również, że poręcze i metalowe ograniczniki wzdłuż północno-zachodniej krawędzi czołgu były wygięte. SMM dostrzegło również plastikowe szczątki na ziemi pod północno-zachodnią częścią zbiornika. Niestety, SMM OBWE tradycyjnie nie było w stanie określić przyczyny uszkodzenia.

Odnotowano również przypadki zakazu dostępu i sprzeciwu wobec działania środków technicznych SMM OBWE:

W obiekcie koło osady Liesnoje 3 żołnierzy USZ odmówiły wjazdu obserwatorom SMM OBWE na wschód, powołując się na „rozkazy dowódców”.

UAV krótkiego zasięgu SMM został zakłócony przez sygnał GPS podczas dwóch lotów nad obszarami w pobliżu miejscowości Spornoje. W jednym przypadku obserwatorzy musieli odwołać lot UAV średniego zasięgu ze względu na zakłócenia sygnału GPS w rejonie tej samej osady.

SMM OBWE kontynuuje rejestrowanie działań ogniowych w granicach obszaru wycofywania sił i aktywów nr. 3 „Bogdanowka-Pietrowskoje”.

Obserwatorzy odnotowali również obecność sprzętu wojskowego USZ za liniami wycofania, ale poza wyznaczonymi miejscami składowania broni oraz w strefie bezpieczeństwa:

-12 samobieżnych haubic (2S1 „Gwoździk”, 122 mm), 5 czołgów (T-64), 4 zestawy rakiet przeciwlotniczych (9K35 „Strieła-10”), 6 haubic holowanych (D-30 „Liaguszka”, 122 mm), 45 bojowych wozów opancerzonych i 2 instalacje przeciwlotnicze na stacji kolejowej w miejscowości Zaczatowka,

-5 dział przeciwpancernych (MT-12 „Rapier”, 100 mm), 12 haubic holowanych (D-20, 152 mm), 1 zestaw rakiet przeciwpancernych (9P148 „Konkurs”, 135 mm), 29 bojowych wozów opancerzonych i 1 przeciwlotnicze działko na stacji kolejowej w pobliżu wsi Chlebodarowka,

-2 systemy rakiet przeciwpancernych (9P149 „Szturm-S”, 130 mm) w pobliżu osady Wiesiełoje,

-2 systemy rakiet przeciwlotniczych (9K33 „Osa”) w pobliżu wsi Krasnoarmejsk (ukraiński Pokrowsk),

-1 transporter opancerzony (MT-LB) w części mieszkalnej miejscowości Nowoignatowka.

Poza tym, w ciągu minionej doby na donieckim odcinku frontu USZ 3 razy naruszyły warunki rozejmu, w wyniku czego na terytorium DRL spadło 25 pocisków.

Ostrzały zostały przeprowadzone:

o godzinie 14:00, z kierunku Wodianoje w stronę Leninskoje- na południowym odcinku frontu, przy użyciu ręcznego granatnika przeciwpancernego RPG-7 (3 granaty),


17:27, z kierunku Leninskoje w stronę osiedla mieszkaniowego przy kopalni im. Gagarina- na obrzeżach Gorłówki, przy użyciu ciężkiego granatnika przeciwpancernego SPG-9 (6 granatów),

18:30, z kierunku Awdiejewki w stronę Jasinowatej- na północo-zachodnich obrzeżach Doniecka, przy użyciu moździerza kaliber 120 mm (16 min).

*

Poniżej jeszcze raport za ostatnią i przedostatnią dobę, sporządzony przez centrum prasowe ukraińskiego sztabu generalnego prowadzącego operację pacyfikacyjną przez połączone siły (Операція об’єднаних сил / Joint forces operation- OOS/JFO) ukraińskich formacji zbrojnych w Donbasie, na temat aktualnej sytuacji wzdłuż linii frontu:

Операція об’єднаних силп/Joint forces operation.

2 min.

Ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 17.00 16 вересня 2021 року.

Сала Україні!

Протягом минулої доби, 15 вересня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.

Поблизу населеного пункту НОВОЛУГАНСЬКЕ противник обстріляв позиції українських військовослужбовців зі стрілецької зброї.

В напрямку ПІВДЕННОГО збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл із станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік АВДІЇВКИ російські окупанти вели вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120 калібру.

Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

Станом на 7 годину ранку, 16 вересня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення Операції об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації та дотримуються режиму припинення вогню.

Разом до перемоги!

Сала Україні! ᛋᛋ

https://www.facebook.com/pressjfo.news/

***


Na zakończenie kilka aktualnych filmów:***©Powyższy tekst jest chroniony prawem autorskim. 

Wykorzystanie, jego części lub całości, tylko pod warunkiem podania linku do źródła.

39 uwag do wpisu “Wojna domowa na Ukrainie 16.09.2021r.- 2277 dzień od nowego rozejmu.

 1. Nowa afera z wydawaniem tzw. Karty Polaka na Ukrainie. Ukromedia informuja o zatrzymaniu w Kijowie grupy oszustów którzy „oferowali obywatelom Ukrainy usługi związane z „poszukiwaniem” polskich korzeni mających znaczenie prawne dla ich późniejszego otrzymania „Karty Polaka” i dokumentów stałego pobytu na terytorium RP…Koszt takiej usługi to ponad 2000 euro”;
  https://strana.news/news/353536-aferisty-v-kieve-za-2-000-evro-prodavali-falshivye-dokumenty-dlja-karty-poljaka.html

  Polubione przez 3 ludzi

  • Ten proceder trwa już od lat. Po Majdanie niezależności powstało kilka „polskich” organizacji. Każda z nich promuje „polska historię i kulturę” de facto jest kilka przedstawień na rok, a osoby wspierające organizacje (szefostwo) otrzymują dokumenty, że są „Polakami”.
   Był czas kiedy to wielu Ukraińców zmieniało wyznanie na katolickie licząc na potwierdzenie „polskości” u księży – jednak na Ukrainie było kilku pasterzy z powołania i nie chciało brać udziału w tej hucpie.
   W efekcie najłatwiejszym sposobem otrzymania karty Polaka jest zapisanie się do wspomnianych organizacji i łapówka w ukraińskim urzędzie ( za odpowiednią kasę wpiszą ,ze twoim dziadkiem był sam Sobieski),

   Polubione przez 3 ludzi

 2. Kolejna eksplozja na Ukrainie, tym razem w obwodzie iwano-frankowskim. Cytat „W obwodzie iwano-frankowskim w wyniku eksplozji zginęło dwóch turystów, a czterech innych zostało rannych podczas odpoczynku na górskiej łące w rejonie nadwórniańskim”. Do eksplozji miało dojśc po rozpaleniu ogniska, a jej przyczyną mogły być „pozostałosci z czasów IIWŚ”;
  https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3316506-u-karpatah-cerez-vibuh-zaginuli-dvoe-turistiv-e-travmovani.html

  Polubione przez 3 ludzi

 3. Tymczasem „fuhrerek” neonazistowskiego ‚Korpusu Narodowego”, a takze były ‚dowódca” Pułku MSW Ukrainy „Azow” Andrij Biłeckij podzcas występu w ukromediach wdał się w awanturę przedstawicielem Ukrainy na rozmowy w Mińsku i doradcą Biura Prezydenta Ukrainy Arestowiczem. Incydent nastapił po ujawnieniu przez byłego szefa MSW Ukrainy Awakowa fragmentu wywiadu w którym Arestowicz opowiadał ze tzw. strefa ATO (obecnie oZS) na Donbasie to „kurort dla chłopczyków”. Zaczeło sie od tego ze Biłeckij nazwał Arestowicza „klaunem”, a ten w odpowiedzi zwyzywał go od „kłamcy” i „mordercy”;
  https://telegraf.com.ua/ukraina/2021-09-16/5683263-biletskiy-okrestil-arestovicha-klounom-v-pryamom-efire-tot-nazval-ego-chertom-ubiytsey-video

  Polubione przez 2 ludzi

 4. Francuscy senatorowie, w tym m.in wiceprzewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych i Obrony oraz Sił Zbrojnych Joël Guerriau (Unia Demokratów i Niezależnych), którzy odwiedzili Ukrainę i spotkali się z represjonowanymi przez „reżim Zełenskiego” dziennikarzami ukromediów (stacji TV i portali internetowych) domagają sie od MSZ Francji zajęcia oficjalnego stanowiska w tej sprawie;
  https://strana.news/news/353526-frantsuzskij-senator-podala-zapros-ob-atake-na-stranu.html

  Polubione przez 3 ludzi

 5. Tymczasem szef ukraińskiego ‚Naftohazu” Witrenko chcąc zachować tranzyt gazu z FR do UE poprzez terytorium Ukrainy zaproponował by udział w nim miały zachodnie firmy. Witrenko zapewnia ze strona ukraińska rozmawiała juz z chętnymi do tego firmami z Zachodu. Warto przy tym przypomnieć że nie jest to pierwszy taki pomysł, czyli „umiędzynarodowienia” sieci przesyłowej gazu na Ukrainie, wcześniejsze zakończyły sie niepowodzeniem z powodu braku chętnych wśród firm zagranicznych;
  https://ria.ru/20210915/gaz-1750156286.html

  Polubione przez 4 ludzi

 6. „Z dziejów rosyjskiej opozycji”, czyli parlament Europejski próbuje „reanimować politycznego trupa” którym stał się Nawalny. Cytat „Eurodeputowani nominują Nawalnego do Nagrody im. Sacharowa…Aleksiej Nawalny walczy o wszystko, za czym opowiada się Unia Europejska – o demokrację i rządy prawa – podkreślił Guy Verhofstadt. Według eurodeputowanego Nawalny stał się w Rosji symbolem ucisku”;
  https://www.dw.com/ru/deputaty-evroparlamenta-vydvinuli-navalnogo-na-premiju-saharova/a-59185690

  Polubione przez 2 ludzi

 7. OT światowe, czyli ‚The Empire Strikes Back” na Pacyfiku. 15 września Australia, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone podpisały porozumienie o utworzeniu trójstronnego sojuszu na rzecz współpracy morskiej „AUUKUS” w ramach którego m.in siły zbrojne Australii mają zostać dozbrojone w osiem okrętów podwodnych o napedzie atomowym (koszt to 65,9 miliarda $);
  https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/12418139
  Jak było do przewidzenia wywołało to reakcję Chin, przeciwko którym właśnie ów „blok” utworzono. Przedstawiciel MSZ Chin w oficjalny wystąpieniu stwierdził ze „Rozpoczęcie współpracy przez Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię i Australię w sprawie atomowych okrętów podwodnych rażąco szkodzi pokojowi i stabilności w regionie, zaostrza wyścig zbrojeń, szkodzi wysiłkom w ramach międzynarodowego reżimu na rzecz nierozprzestrzeniania broni jądrowej”. Oskarżył m.in USA i Wlk. Brytanię o stosowanie „podwójnych standardów w polityce” w związku z tym że „Australia jest stroną Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej i stroną Układu o strefie wolnej od broni jądrowej na Południowym Pacyfiku” i stwierdził że ‚Chiny będą uważnie monitorować sytuację”;
  https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/12419105
  Co ciekawe szczególnie krytycznie na utworzenie ‚AUUKUS” zareagowała także…Francja dla której, jak piszą francuskie media, miał to być „monumentalny policzek i jest to nokaut, którego nikt się nie spodziewał ze strony australijskich i amerykańskich aliantów”, a to w związku z tym ze to właśnie Francja miała dostarczyć Australii okręty podwodne w ilości 12 za 50 mld $, co określane było „kontraktem stulecia” dla francuskich firm…
  https://strana.news/news/353527-vo-frantsii-prokommentirovali-sojuz-avstralija-britanija-i-ssha-auukus.html

  Polubione przez 4 ludzi

 8. I powrót na Ukrainę. Szef MSZ Ukrainy Kuleba przerwał swoja konferencję prasową, podczas której zaczął krytykować ONZ za nieobecność jego przedstawicieli na szczycie tzw. platformy krymskiej po tym jak zadzwonił do niego Zełenski. Po kilku minutach konferencję kontynuowano, a Kuleba komentujac telefon od Zełęnskiego stwierdził „Istniało kilka kwestii roboczych, które należało przedyskutować” (czytaj „”Trzym Ryj!””) 🙂
  https://korrespondent.net/ukraine/4397552-kuleba-ostanovyl-bryfynh-yz-za-zvonka-zelenskoho

  Polubione przez 3 ludzi

 9. Dziś w Donieckiej Republice Ludowej osada Jelenowka znalazła się pod ostrzałem, w wyniku czego odnotowano uszkodzenia domów i samochodów. Dom z niemowlęciem i 12-letnim dzieckiem znalazł się pod ostrzałem

  https://novorosinform.org/v-dnr-pod-obstrel-popal-dom-s-mladencem-i-12-letnim-rebenkom-79310.html

  Informacja z 12.09 która mogła umknąć, zmarła Matka Szefa DRL Denisa Pushilina

  https://rusvesna.su/news/1631447843

  Polubione przez 4 ludzi

 10. OT ukraińsko – białoruskie, czyli opozycyjny wobec „reżimu Łukaszenki” działający na terytorium Ukrainy tzw. Dom Białoruski oskarżył SBU o to że w Kijowie zatrzymała piątke „białoruskich opozycjonistów” i zmusza ich do tego by stali się jej „TW [tajnymi współpracownikami]” w przeciwnym razie straszy sie ich deportacją;
  https://strana.news/news/353561-belorusskij-dom-v-ukraine-obvinil-sbu-v-zaderzhanii-i-verbovke-volontera-i-eshche-4-chelovek.html

  Polubione przez 2 ludzi

 11. Bardzo lubię czytać wstępniaki rednacza.
  Zawsze są interesujące i wywołują u mnie refleksję.
  Dzisiaj się zadumałem przy farmie czołgów.
  „Obecna sytuacja doprowadziła do stopniowej eskalacji, aw konsekwencji do krytycznego wzrostu niedopuszczalnych z zasady ofiar wśród ludności cywilnej, do nasilenia ataków na infrastrukturę i zakłady produkcyjne Republiki. Niedawno doszło do skandalicznego ataku na farmę czołgów w okręgu Kirowskim w Doniecku. W miejscu eksplozji znaleziono wrak BSP. Jak powinniśmy reagować na takie naruszenia? I to nie jedyny przypadek: tylko w bieżącym okresie takich incydentów było 7.”
  Takie pytanie?
  Jaka to rasa jakie ma zalety, jakie wady i czym są karmione te czołgi?
  Przepraszam za te głupie pytania!

  Polubione przez 1 osoba

 12. Dla zainteresowanych, władze w Kijowie przedstawiły projekt na budżet Ukrainy w 2022 roku, a w nim m.in (cytat) „Podwyżka dla sił bezpieczeństwa, duży projekt budowlany na kredyt i skromny wzrost wynagrodzeń”, i dalej „Przedstawiając projekt w Gabinecie Ministrów, minister finansów Sierhij Marczenko zauważył, że jest on „realistyczny” i „zrównoważony”. W rzeczywistości takie cechy mają prawie wszystkie projekty budżetowe w ostatnich latach…Standardowy budżet biednego państwa rolniczego. Nie ma przełomu gospodarczego, nie ma nacisku na rozwój przemysłu w projekcie budżetu na przyszły rok, tak jak nie było go w tym i w ubiegłym roku” – mówi Wiktor Skarszewski [ukraiński analityk]”;
  https://strana.news/articles/analysis/353598-chto-napisano-v-proekte-bjudzheta-2022-kotoryj-uzhe-v-rade.html

  Polubione przez 3 ludzi

 13. OT z naszego nieszczęsnego kraju, czyli zgodnie z nowym światowym trendem (cytat) „Cena za gaz będzie wyższa…Od 1 października gospodarstwa domowe korzystające z taryfy PGNiG Obrót Detaliczny zapłacą za gaz więcej o 7,4 proc. PGNiG poinformowało, że Prezes URE zaakceptował wniosek o podwyżkę cen w taryfie”;
  https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/cena-gazu-bedzie-wyzsza/7v8zbg0,79cfc278

  Polubione przez 3 ludzi

 14. OT z ANGOLII (dawniej Wlk. Brytania), czyli bez gazu i bez prądu. Cytat „Wielki pożar w kluczowej stacji konwertorowej energii elektrycznej w Wielkiej Brytanii zablokował główny kabel, który dostarcza energię z Francji, co pogorszyło kryzys energetyczny w Wielkiej Brytanii. Podskoczyły ceny gazu i prądu…Przestój, który według brytyjskiego kierownika sieci potrwa co najmniej do 13 października, nie mógł nastąpić w gorszym momencie, ponieważ dostawy były już krótkie, a ceny na rekordowo wysokich poziomach. Wielka Brytania jest importerem energii netto, a Francja jest jej największym dostawcą za pośrednictwem dwóch kabli biegnących przez kanał La Manche”;
  https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-09-15/fire-hits-key-power-converter-station-linking-u-k-to-france

  Polubione przez 3 ludzi

 15. Ad – Bladyświt
  Szykuje się kolejna wojna dyplomatyczna.
  Na wniosek strony ukraińskiej zatrzymano w Pradze (Czechy) Aleksandra Franchetti, obywatela Rosji.

  Ad – Maniaprzepraszania
  – A po jakiego grzyba on się do Czech wybrał i to z taka biografią (uczestnictwo w „krymskiej wiośnie)? I to jeszcze po tym jak Czechy „skręciły ostro” w antyrosyjskość?

  Czytałem na Cont.ws , że w Pradze mieszka jego córka .
  Kilka razy ją odwiedzał i jak dotąd nie miał w Czechach żadnych problemów .

  Media donoszą, że Franchetti zwrócił uwagę czeskiego kontrwywiadu już w 2019 roku, a ponieważ ukraińskie służby specjalne ściśle współpracują ze swoimi zachodnimi odpowiednikami, wniosek o ekstradycję obywatela Rosji nie został napisany w Kijowie na ślepo.

  „Zatrzymanie było wynikiem skoordynowanych działań ukraińskich i czeskich funkcjonariuszy organów ścigania w celu postawienia Aleksandra Franchettiego przed wymiarem sprawiedliwości za popełnienie szeregu przestępstw przeciwko naszemu państwu, w szczególności udział w rosyjskiej okupacji Krymu” – Oleg Nikolaenko, rzecznik resortu Spraw Zagranicznych Ukrainy potwierdza fakt współpracy.
  (…)
  Ale w ogólnym chórze oburzonych głosów najtrafniej zidentyfikował problem słynny socjolog i były więzień libijskiego więzienia Maxim Shugaley.

  „Zatrzymanie obywatela Rosji w Czechach to bardzo niebezpieczny precedens. To dopiero początek ”- powiedział Shugaley w komentarzu do Federalnej Agencji Informacyjnej.
  „Musimy jak najszybciej stworzyć mechanizmy przeciwdziałające de facto systemowi porwań naszych obywateli. Musisz ostro reagować na takie rzeczy. W przeciwnym razie, jak wielokrotnie ostrzegano, nasi ludzie będą przetrzymywani na całym świecie.”

  Czytaj całość:
  https://cont.ws/@bezuhoff/2085706

  Komentarz:
  Czekali z aresztowaniem aż dwa lata na odpowiedni moment,
  i zaaresztowali go teraz, na cztery dni przed wyborami w Rosji,
  aby zrobić z tym jak największe zamieszanie i zaszkodzić prestiżowi Putina.

  Rosja ich za łagodnie potraktowała, to ją teraz lekceważą

  Polubione przez 4 ludzi

 16. Dla zainteresowanych, artykuł o klęsce reformy w ukraińskich szkołach „firmowanej” przez obecną ‚fyrst lejdi” Ukrainy Ołenę Zelełnską, która miała polegać na wprowadzeniu w szkolnych stołówkach racjonalnego i zdrowego żywienia uczniów. Cytat „Potwierdziły się najgorsze obawy, jakie rodzice wyrażali na wiosnę: o przestarzałych obiektach gastronomicznych, które po prostu nie radzą sobie z różnorodnością dań „haute cuisine”, o politykę cenową, a także o preferencje smakowe dzieci, z których wiele nie potrafi przejść na dania bez soli, cukru i glutenu…W efekcie, zamiast makaronów i kiełbasek, białego chleba i słodkiej herbaty, którymi żywiono uczniów, na stołówkach pojawiła się bezsmakowa owsianka, mało jadalne dania warzywne, jak tarte buraki, a biały chleb zastąpiono czarnym…Ale tak jest w szkołach stolicy i w regionach centralnych. W gorszych przypadkach – suche racje żywnościowe, zimny barszcz, zupa z larwami ćmy, zepsuty jogurt w zauważalnie wyższej cenie, o czym już alarmują rodzice uczniów w sieciach społecznościowych”;
  https://strana.news/news/353587-shkolnoe-pitanie-s-chervjakami-i-plesenju-roditeli-nazvali-reformu-zelenskoj-provalnoj.html

  Polubione przez 4 ludzi

Możliwość komentowania jest wyłączona.