Wojna domowa na Ukrainie 10.10.2021r.- 2301 dzień od nowego rozejmu.


„Niemy krzyk”– dzień 567.

Ukraińska partia „Platforma Opozycyjna- za Życie” („PO-zŻ) ogłosiła, że ​​nowe zarzuty postawione szefowi jej rady politycznej Wiktorowi Medwedczukowi są fałszywe i bezpodstawne”

Przedstawiciele „PO-zŻ” twierdzą, że Kijów kontynuuje „kryminalny kurs fałszowania spraw karnych, represji wobec przeciwników politycznych i ustanowienia absolutnej dyktatury”

Wcześniej Medwedczuk został oskarżony o zdradę stanu, pomoc w działalności organizacji terrorystycznej i „podważanie bezpieczeństwa energetycznego” Ukrainy. Wyrażone wczoraj stanowisko „PO-zŻ” w sprawie tych podejrzeń odpowiada obiektywnej rzeczywistości. Jednocześnie wyraźnie widać, że presja obecnego rządu na Medwedczuka i jego partię będzie tylko rosła. Aż do jej całkowitej marginalizacji na ukraińskiej scenie politycznej.

Ukraińska partia „Platforma Opozycji – za Życie” stwierdziła, że ​​nowe zarzuty postawione szefowi jej rady politycznej Wiktorowi Medwedczukowi „są fałszywe i bezpodstawne”. Stosowne oświadczenie zostało opublikowane na stronie internetowej partii.

„Nielegalna i nieudana próba przypisania nowego podejrzenia przewodniczącemu rady politycznej Platformy Opozycyjnej– Za Życie, deputowanemu ludowemu Ukrainy Wiktorowi Medwedczukowi, wykazał, że rząd kontynuuje swój przestępczy tryb fałszowania spraw karnych, represji wobec polityki przeciwników, ustanawiając absolutną dyktaturę Zełenskiego i jego najbliższego otoczenia”– napisano w oświadczeniu „PO-zŻ”.

Według przedstawicieli opozycji Kijów postanowił podgrzać stare kotlety wysuwając nowe absurdalne oskarżenia przeciwko Medwedczukowi.

„Dzisiaj prokurator generalna Irina Wenediktowa i szef SBU Iwan Bakanow wysunęli przeciwko niemu„ nowe, i sto razy bardziej absurdalne oskarżenia. Tym razem- w sprawie jakoby podważania bezpieczeństwa energetycznego kraju. I zażądali miliardowej kaucji lub aresztowania”– napisano w oświadczeniu „PO-zŻ”.

Przypomnijmy, że w przeddzień na briefingu dla dziennikarzy prokurator generalna Irina Wenediktowa powiedziała, że ​​w stosunku do Wiktora Medwedczuka pojawiły się podejrzenia o zdradę stanu i pomoc w działalności organizacji terrorystycznej w związku z jego rzekomym zaangażowaniem w dostawę węgla z terenów Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej do państwowych przedsiębiorstw Ukrainy.

Jak podkreślono w oświadczeniu „PO-zŻ”, otwarcie nowej sprawy karnej wynika z „całkowitej bezradności prokuratury, niemożności uzasadnienia swoich stanowisk w pierwszej sprawie karnej” przeciwko Medwedczukowi, więc się teraz rozszerza ich zakres, aby po prostu przedłużyć śledztwo, a tym samym areszt domowy podejrzanego.

„Platforma Opozycyjna– za Życie” zwraca uwagę na fakt, że podejrzenia dotyczące polityka i „rekordowe kwoty zabezpieczeń” zostały wysunięte podczas kryzysu energetycznego w kraju i serii głośnych afer szczytach władzy, w których, według partii, zaangażowane jest ukraińskie kierownictwo.

„Takimi działaniami władze Zełenskiego starają się odwrócić uwagę od afer, które towarzyszą działalności prezydenta i jego otoczenia: afery offshore związanej z publikacją Dossier Pandory, nagłej dymisji przewodniczącego Wierchownej Rady, mające ostatecznie położyć kres niezależności władzy ustawodawczej i wielu innym równie rażącym wydarzeniom”– ogłosiła „PO-zŻ”.

Warto zauważyć, że nowe oskarżenia pod adresem Medwedczuka pojawiły się po tym, jak Międzynarodowe Konsorcjum Dziennikarzy Śledczych (ICIJ) opublikowało Dossier Pandory, którym jest zbiór materiałów dotyczących rzekomego zaangażowania wielu światowych przywódców, polityków i celebrytów w programy offshore.

W szczególności z raportu wynika, że ​​prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał 25% swoich udziałów w spółce offshore bliskiemu przyjacielowi, który jest obecnie doradcą prezydenta. Ponadto z dokumentu wynika, że ​​ukraiński lider i jego wspólnicy w studiu „Kwartał 95”, bracia Szefir, zarejestrowali spółkę offshore, której właścicielem jest rzekomo obecny szef SBU Iwan Bakanow- on także wcześniej pracował w studiu „Kwartał 95”. W dossier stwierdza się również, że Zełenski i jego współpracownicy mogliby być zaangażowani w otrzymanie 41 mln dolarów od struktur powiązanych z oligarchą Igorem Kołomojskim.

Tymczasem doradca szefa urzędu prezydenta Ukrainy Michaił Podolak stwierdził, że w opublikowanych danych nie ma „nic kompromitującego”. Według niego niemal cały wolumen publikowanych informacji został już podniesiony przez politycznych przeciwników Zełenskiego podczas kampanii wyborczej w 2019 roku.

Przypomnijmy, że historia oskarżeń pod adresem Medwedczuka zaczęła się wiosną. 11 maja Prokuratura Generalna Ukrainy przeprowadziła rewizje w jego domu i biurze „Platformy Opozycji – za Życie”. Według samego Medwedczuka prawdziwym celem „tych nielegalnych przeszukań” jest przedstawienie mu „podejrzenia o zdradę stanu, sfabrykowanego na polecenie władz”.

Szef rady politycznej „PO-zŻ” podkreślił, że wszystko, co mu się przydarza „jest odwetem politycznym” za jego pryncypialne stanowisko.

Później polityk został oskarżony na podstawie artykułów „Zdrada stanu” i „Naruszenie praw i warunków wojennych”.

Z kolei Medwedczuk zaapelował do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPC) ze skargą, oskarżając Kijów o polityczne motywacje ścigania karnego, o rażące naruszenie prawa do rzetelnego procesu sądowego, wolności i nietykalności osobistej.

W sierpniu Renat Kuźmin, deputowany Rady „PO-zŻ” , powiedział na swoim kanale Telegram, że Europejski Trybunał Praw Człowieka wszczął postępowanie w sprawie skargi Medwedczuka na nielegalne działania władz ukraińskich i prześladowania polityczne, po opublikowaniu oficjalnego pisma do ETPC .

„Jak widać, sprawa nielegalnego przetrzymywania Medwedczuka w areszcie domowym i innych rażących naruszeń jego podstawowych praw i wolności może zostać rozpatrzona przez sąd w najbliższej przyszłości w kolejności priorytetowego postępowania”– ogłosił Kuźmin.

Dwa i pół tygodnia później Prokurator Generalny Ukrainy poinformował, że śledztwo w sprawie Medwedczuka zostało zakończone i po zapoznaniu się przez obronę z materiałami sprawy trafią one do sądu.

Opozycjonista znajduje się teraz w areszcie domowym, który został przedłużony przez Sąd Rejonowy w Peczersku do 31 października.

Oczywiste jest, że stanowisko SR w Peczersku, w sprawie ścigania karnego Medwedczuka i nowych zarzutów przeciwko niemu, nie odpowiada obiektywnej rzeczywistości.

Medwedczuk nie tylko trafił do aresztu domowego, ale został wzięty jako zakładnik jako przeciwnik polityczny. Faktem jest, że Kijów nie toleruje posiadania przez opozycję bardzo dobrych relacji z Moskwą i osobistych kontaktach z rosyjskim prezydentem. Przecież władze ukraińskie nie zdołały jeszcze dojść do porozumienia w sprawie spotkania przywódców Federacji Rosyjskiej i Ukrainy, ponieważ nie są gotowe rozmawiać wyłącznie o stosunkach dwustronnych. A zwrócenie się do Medwedczuka o pomoc w nawiązaniu więzi z Rosją oznaczałoby dla Zełenskiego ujawnienie własnej bezsilności. W końcu nie ma on na celu poprawienie trudów egzystencji ludności ukraińskiej, podąża tylko za swoimi ambicjami politycznymi i korzyściami biznesowymi.

Tak więc, ściganie karne Medwedczuka i część nowych zarzutów są konsekwencją decyzji politycznych, a także prób Kijowa usunięcia opozycji z drogi i zmobilizowania lojalnych sił politycznych wokół Zełenskiego.

Partia „OP-zŻ” ma ogromne poparcie wśród ludności ukraińskiej. Zełenski po prostu przygotowuje się do reelekcji na drugą kadencję, więc zawczasu oczyszcza pole polityczne z przeciwników. Wyczyścił już pole informacyjne. Kijów nie chce, aby Medwedczuk i jego partia potwierdzali swoimi działaniami, że bez normalnych stosunków z Rosją sytuacja wewnętrzna Ukrainy jest znacznie trudniejsza.

Ściganie przez ukraiński wymiar „sprawiedliwości” Medwedczuka jest całkowicie upolitycznione, o czym w szczególności świadczy przedstawienie nowych oskarżeń.

Atak na Medwedczuka nie jest zjawiskiem odosobnionym. Wszystko to wpisuje się w ogólny trend kształtowania się autorytarnej władzy osobistej Zełenskiego w kraju. Jednocześnie w tych samych celach usunięto Razumkowa ze stanowiska przewodniczącego ukraińskiego parlamentu, który nie zawsze podzielał oficjalne stanowisko Kijowa. Zełenski próbuje radzić sobie nie tylko z oczywistymi przeciwnikami, ale także ze swoimi byłymi towarzyszami broni, którzy wykazują przynajmniej odrobinę niezależności.

A to wpisuje się w ogólną tendencję do niwelowania pozostałości demokratycznych fundamentów na Ukrainie, jakie tam się jeszcze ostały po „rewolucji godności” na kijowskim Majdanie.

Proces ustanawiania autorytarnej władzy właśnie się rozkręca. A ściganie karne Medwedczuka w tym procesie i nowe zarzuty są potrzebne, aby pozbawić nie tylko szefa „OP-zŻ”, ale w ogóle pozostałe siły polityczne, jakiejkolwiek możliwości uczestniczenia w wyborach lub osiągania wysokich wyników wyborczych.

Jednocześnie ​​presja władz kijowskich na Medwedczuka i jego partię będzie tylko rosła.

Nie jest wykluczone, że po pewnym czasie może pojawić się kwestia całkowitego zakazu działalności „Platformy Opozycyjne – za Życie”, która zostanie uznana za nielegalną.

https://www.facebook.com/OppositionPlatformForLife/

*

A tymczasem, na froncie w Donbasie- na jego ługańskim odcinku, Ukraińskie Siły Zbrojne (USZ) utrudniały pracę UAV OBWE w rejonie Nikołajewki.

Ukraińskie Siły Zbrojne wykorzystały metodę wojny elektronicznej ( EW ) do ingerencji w działanie bezzałogowych statków powietrznych ( UAV ) Specjalnej Misji Obserwacyjnej OBWE w rejonie wsi Nikołajewka. 

„W rejonie odpowiedzialności 24 brygady Ukraińskich Sił Zbrojnych w rejonie osady Nikołajewka mobilna grupa 20 batalionu walki elektronicznej, wykorzystując stację ‚Bukowel-AD’, zakłuciła sygnały kanałów kontrolnych bezzałogowych statków powietrznych misji OBWE, aby uniemożliwić obserwatorom obserwacje sprzętu wojskowego rozmieszczonego na tym obszarze”– poinformowano w komunikacie służby prasowej Dowództwa Milicji Ludowej ŁRL.


Poza tym, Ukraińskie Siły Zbrojne rozmieściły pojazdy opancerzone w dzielnicy mieszkalnej Popasna.

„Na obszarze odpowiedzialności 24 brygady Sił Zbrojnych Ukrainy zarejestrowano rozmieszczenie bojowego wozu piechoty w pobliżu budynków mieszkalnych osady Popasnaja”– napisano w komunikacie służby prasowej DML ŁRL.

Departament Obrony republiki przypomniał, że rozmieszczenie broni i sprzętu wojskowego przez kijowskie siły bezpieczeństwa w osiedlach stanowi naruszenie trzeciego paragrafu Dodatkowych Środków mających na celu zapewnienie reżimu zawieszenia broni i kontrolę jego przestrzegania.


Natomiast na donieckim odcinku frontu, żołnierze Ukraińskich Sił Zbrojnych ponownie zostali złapani w strefie konfliktu podczas próby sprzedaży broni.

„6 października na terenie wsi Kiriłłowka (na północny zachód od Wołnowacha) funkcjonariusze SBU zatrzymali dwóch żołnierzy 128 brygady podczas próby sprzedaży dwóch magazynków nabojów kalibru 5,45 mm, karabin szturmowy i sześć granatów F-1.”– poinformował o tym wczoraj zastępca szefa Departamentu Milicji Ludowej DRL, Eduard Basurin.

Według niego, przeciwko oskarżonym została wszczęta sprawa karna.

Latem tego roku doniesiono o skandalu korupcyjnym w 128 Górskiej Brygadzie Szturmowej Ukraińskich Sił Zbrojnych, kiedy to z magazynu broni zniknęły dziesiątki tysięcy nabojów, granatów i pocisków RPG. Sprawa dotyczyła szefa służby RAW majora Bodnara.

Poza tym, jak wynika z ostatniego raportu SMM OBWE, na donieckim odcinku frontu obserwatorzy odnotowali zagłuszanie sygnału bezzałogowych statków powietrznych SMM OBWE o dużym i krótkim zasięgu podczas lotów w rejonach osad: Warwarowka, Miroliubowka, Nowoandrejewka, Andrejewka i Kurdjumowka. Ponadto, z powodu zagłuszania sygnału GPS, lot UAV średniego zasięgu w pobliżu wsi Kudrjumowka został odwołany.

Dodatkowo SMM OBWE odnotowała aktywność wojskową w strefie 5 km od rejonu wycofania nr. 3 Bogdanowka-Pietrowskoje.

Ponadto, o godzinie 18:44, z kierunku Wodianoje w stronę Leninskoje- na południowym odcinku frontu, USZ przeprowadziły ostrzał przy użyciu ręcznego granatnika przeciwpancernego RPG-7 (3 granaty) oraz automatycznego granatnika sztalugowego AGS-17 (10), granatów, w wyniku czego na terytorium DRL spadło w sumie 13 granatów. Tym samym, USZ w ciągu minionej doby na donieckim odcinku frontu, 1 raz naruszyły warunki rozejmu.

*

Poniżej jeszcze raport za ostatnią dobę, sporządzony przez centrum prasowe ukraińskiego sztabu generalnego prowadzącego operację pacyfikacyjną przez połączone siły (Операція об’єднаних сил / Joint forces operation- OOS/JFO) ukraińskich formacji zbrojnych w Donbasie, na temat aktualnej sytuacji wzdłuż linii frontu:

Операція об’єднаних силп/Joint forces operation.

8 min.

Ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 17.00 10 жовтня 2021 року.

Сала Україні!

Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати режим припинення вогню та обстрілюють позиції Збройних Сил України з метою підтримання напруги та провокування вогню у відповідь.

Упродовж минулої доби, 9 жовтня, російські окупаційні війська 6 разів порушували режим припинення вогню, з них 2 рази із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

В районі МАЙОРСЬКА окупанти вели вогонь з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів.

Поблизу КРАСНОГОРІВКИ ворожі збройні формування обстрілювали наші позиції з автоматичних станкових гранатометів та мінометів калібру 82 мм.

Неподалік НОВОЗВАНІВКИ було здійснено обстріл зі станкових протитанкових гранатометів. Біля ЗОЛОТОГО-4 найманці відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм.

В районі ВОДЯНОГО, що на Приазов’ї, противник застосував гранатомети різних систем.

В бік НОВОЛУГАНСЬКОГО ворог вів прицільний вогонь зі стрілецької зброї.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Щоб змусити противника припинити вогневу активність, українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Станом на 7 годину ранку, 10 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Наші воїни контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Разом до перемоги!

Сала Україні! ᛋᛋ

https://www.facebook.com/pressjfo.news/

***

Na zakończenie kilka aktualnych filmów:
***


©Powyższy tekst jest chroniony prawem autorskim. 

Wykorzystanie, jego części lub całości, tylko pod warunkiem podania linku do źród

45 uwag do wpisu “Wojna domowa na Ukrainie 10.10.2021r.- 2301 dzień od nowego rozejmu.

 1. Ukrainizacja naszego kraju trwa
  Według danych przekazywanych przez Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny do GUS, Kościół liczył 503 996 wiernych (stan na koniec 2020). Algorytm zastosowany w czasie spisu powszechnego z 2011 roku ustalił liczbę wiernych Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego na 156,3 tysiąca osób.
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Polski_Autokefaliczny_Kościół_Prawosławny
  Komentarz: czyli w wyniku napływu uchodźców ekonomicznych z Ukrainy, Białorusi liczba wiernych w ciągu dekady zwiększyła się o blisko 400 000. PAKP działa prężnie, buduje nowie cerkwie w całym kraju (Warszawa, Kraków, Supraśl, Gładyszów Augustów), co ciekawe hierarchowie kościoła nie są w zbyt dobrych stosunkach z ukraińska cerkwią- uważają ich za rozłamowców.

  Polubione przez 3 ludzi

 2. Z naszego podwórka. Władze PiS ogłosiły nowy program dla rolników

  PiS obiecuje róże rozwiązania, ale niestety jeśli chodzi o rolnictwo, żadnych nie wprowadza – mówi Marek Sawicki z PSL. – To kolejna próba skłócenia wsi z miastem. Brakuje konkretnych rozwiązań, w jaki sposób tworzyć bezpieczeństwo żywnościowe – ocenia Michał Kołodziejczak, lider Agrounii.
  https://www.money.pl/gospodarka/pis-kusi-rolnikow-pieniedzmi-lider-agrounii-pustoslowie-i-nowomowa-6691990142806656a.html

  Polubione przez 4 ludzi

  • Bolszewizm miał zawsze problematyczne podejście do Agrariuszy….ciekawe czy to też zakończy się polskim odpowiednikiem Главное управление исправительно-трудовых лагерей и колоний (GUŁag)?

   Pozdrawiam.

   Polubione przez 3 ludzi

 3. W sobotę 9 października we Lwowie rozegrano pierwszy mecz w europejskim turnieju Rugby XV(Rugby Union, 15-osobowe) o puchar mężczyzn 2021-2022 (Men’s Trophy), pomiędzy reprezentacjami Polski i Ukrainy. Wygrali Polacy, 27 do 24.
  Podczas meczu doszło jednak do skandalicznych sytuacji. W pewnym momencie na trybunie kibiców Ukrainy odpalono race i zaczęto powiewać czarno-czerwonymi flagami OUN-UPA.
  Co więcej, na trybunach rozwinięto baner o rewizjonistycznej treści. Był na nim wielki napis „Zakerzonnia” (Zakerzonie), a poniżej nazwy miast Przemyśl, Jarosław i Chełm w języku ukraińskim. Całość utrzymana była w kolorystyce flagi narodowej Ukrainy, z herbem Ukrainy i złotym lwem w koronie na błękitnym tle, stylizowanym na tzw. herb Galicji (Hałyczyny) z czasów II wojny światowej.
  https://kresy.pl/wydarzenia/flagi-oun-upa-i-baner-o-ukrainskim-przemyslu-na-meczu-polska-ukraina-we-lwowie-video-foto/
  Cóż może następnym razem jak będzie mecz Polska-Ukraina na naszym podwórku to kibice zrobią odpowiednią oprawę ukraińskim gościom. Taka na miarę Legii Warszawa 🙂
  .https://www.youtube.com/watch?v=mxqRGEKxJLc

  Polubione przez 4 ludzi

  • W temacie gazowym. Rosjanie stali się właścicielami 25% udziałów w eksploatacji złóż gazu ziemnego Shah Deniz w Azerbejdżanie, po tyn jak rosyjski „Łukoil” wykupił od malezyjskiej firmy „Petronas” 15,5% udziałów. Cytat „Projekt Szach Deniz jest głównym projektem wydobycia gazu w Azerbejdżanie. W 2020 roku produkcja na nim wyniosła 18 miliardów metrów sześciennych. Druga faza projektu powinna przynieść wzrost produkcji do 26 miliardów metrów sześciennych. To właśnie Shah Deniz-2 jest główną bazą surowcową dla funkcjonowania Południowego Korytarza Gazowego z Azerbejdżanu do Europy. W tym roku rozpoczęły się dostawy do krajów UE, a przy pełnym obciążeniu gazociąg będzie dostarczał rocznie 6 mld m3 do Turcji i 10 mld do Europy”;
   https://diana-mihailova.livejournal.com/7093890.html

   Polubione przez 3 ludzi

 4. Czekam na reakcję „warszawy” (wiem wiem naiwność)

  IPN domaga się od strony ukraińskiej udziału w badaniach dołów śmierci, odkrytych na terenie dawnego obiektu specjalnego NKWD „Tatarka” w Odessie. W miejscy tym znaleziono szczątki kilku tysięcy ofiar stalinowskich represji – według IPN, również Polaków.
  https://kresy.pl/wydarzenia/ipn-domaga-sie-udzialu-w-badaniach-masowych-grobow-ofiar-nkwd-w-odessie-gdyz-spoczywaja-tam-m-in-polacy/

  Polubione przez 4 ludzi

 5. Odnośnie ‚wstępniaka” i nowych zarzutów postawionych Medwedczukowi czyli m.in „zdrady” polegajacej na kontaktach z FR i zakupach rosyjskiego wegla, jego kolega z frakcji parlamentarnej „Opozycyjna platforma” Renat Kuźmin opublikował dokument z 2015 roku w którym ówczesny szef SBU Walentyn Naliwajczenko udziela zgody na wyznaczenie Medwedczuka na przedstawiciela Ukrainy w tzw. Trójstronnej Grupie Kontaktowej w celu uregulowania konfliktu na Donbasie;
  https://strana.news/news/356847-medvedchuk-zakupal-uhol-v-ldnr-po-rasporjazheniju-vlastej-kieva-dokument.html

  Polubione przez 4 ludzi

 6. Ciąg dalszy sprawy kradzieży przez pracowników Ambasady USA, żołnierzy amerykańskiej piechoty morskiej, w jednym z kijowskich barów plecaka należącego do psychologa dziecięcego Dmitrija Korniłowa. Rzeczniczka MSZ FR Maria Zacharowa w rosyjskich mediach poinformowała że strona amerykańska została poproszona przez stronę rosyjską o zdjęcie immunitetu dyplomatycznego z podejrzanych o kradzież lub o to by natychmiast opuścili terytorium FR, i jak stwierdziła Amerykanie najprawdopodobniej wybiorą drugą opcję, czyli wyjazd;
  https://strana.news/news/356830-v-rjukzake-ukradennom-morpekhami-ssha-u-detskoho-psikholoha-byli-kompjuternaja-mysh-i-pasport.html

  Polubione przez 4 ludzi

 7. Tymczasem na Ukrainie, wczoraj Zełenski podpisał ułaskawienie dla 31 „weteranów ATO” przebywających w ukraińskich więzieniach, dzieki czemu juz dzisiaj wyszli na wolność. kto został zwolniony i za co odsiadywał wyrok nie poinformowano, wiec nie wiadomo czy wśród zwolnionych nie znaleźli sie na przykład degeneraci i zwyrodnialcy z tzw. roty specjalnej MSW Ukrainy ‚Tornado”…
  https://strana.news/news/356842-pomilovannykh-zelenskim-voennykh-osvobodili.html

  Polubione przez 4 ludzi

 8. „Milcz, głupi chłopie. Milcz, milcz, milcz, chamie skończony. Milcz, bo ja jestem żołnierzem, który pamięta jak krew się lała, jak moi koledzy ginęli, ja tu po to jestem żeby wołać w ich imieniu. Nigdy nikt nie wyprowadzi nas z mojej ojczyzny, która jest Polską, ale także nikt z Europy, bo Europa to moja matka także”– odpowiedziała Traczyk-Stawska.

  https://wydarzenia.interia.pl/kraj/news-wanda-traczyk-stawska-do-kontrmanifestantow-milcz-glupi-chlo,nId,5573362

  Pozdrawiam.

  Polubione przez 3 ludzi

Możliwość komentowania jest wyłączona.