Wojna domowa na Ukrainie 14.10.2021r.- 2305 dzień od nowego rozejmu.


„Niemy krzyk”– dzień 571.

Uczestnicy Trójstronnej Grupy Kontaktowej (TGK) ds. pokojowego rozwiązania sytuacji w Donbasie przeprowadzili wczoraj kolejną turę negocjacji za pośrednictwem łącza wideo.

Dzień wcześniej odbyły się spotkania w podgrupach zajmujących się kwestiami bezpieczeństwa, politycznymi i gospodarczymi. Rozmowy w podgrupie humanitarnej zostały przerwane przez stronę ukraińską. 

Odmowa Kijowa w zakresie środków kontroli zawieszenia broni była głównym punktem w pracach Trójstronnej Grupy Kontaktowej.

„Odmowa strony ukraińskiej podjęcia dodatkowych działań w celu zapewnienia reżimu zawieszenia broni i kontroli jego przestrzegania stanie się głównym punktem spotkania uczestników Grupy Kontaktowej”– poinformowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych ŁRL.

Ministerstwo zwróciło uwagę, że na dotychczasowych spotkaniach grup roboczych „ze względu na niezwykle destrukcyjną pozycję Ukrainy nie było możliwe merytoryczne wypracowanie ani jednej kwestii z agendy, a temat humanitarny został ponownie zablokowany przez démarche ukraińskij delegacji”. Próby uzyskania konstruktywnej strony ukraińskiej w kluczowych kwestiach będą teraz kontynuowane w ramach Grupy Kontaktowej.

„W centrum uwagi pozostaje oficjalna odmowa dowództwem Ukraińskich Sił Zbrojnych ze środków mających na celu wzmocnienie zawieszenia broni. Mimo wszystkich zapewnień ukraińskiego przedstawiciela w grupy kontaktowej ( Aleksiej Reznikow ), że oświadczenie generała (Walerego) Załużnego wbrew ‚przypuszczeniom blogerów’, żadne oficjalne odrzucenie ich do tej pory nie zostało jeszcze wykonane. Zamiast tego było potwierdzenie od dowódcy OPS ( gen. broni Aleksandra Pawluka)”– podało Ministerstwo Spraw Zagranicznych ŁRL.

Dodano, że „brak woli politycznej Ukrainy jest oczywisty: pokojowe rozwiązanie konfliktu w Donbasie jest systematycznie sabotowane, normy prawa międzynarodowego i zobowiązania wobec Mińska są otwarcie ignorowane”.

„Czy wizyta ( zastępcy sekretarza stanu USA ds. politycznych Victorii ) Nuland w Moskwie, która odbywa się równolegle ze spotkaniem Grupy Kontaktowej, wpłynie na stanowisko delegacji ukraińskiej , najbliższe spotkanie pokaże”– podsumowało MSZ ŁRL.

Nie dość tego, aby dodatkowo zaognić sytuację, USZ dopuściły się wczoraj bardzo poważnej prowokacji wobec przedstawiciela ŁRL w WCKiK, którego schwytały i następnie uprowadziły na kontrolowaną przez siebie część Donbasu.

Oświadczenie w trybie pilnym oficjalnego przedstawiciela ML ŁRL z dnia 13.10.2021 r.:

„W czasie prowadzonych negocjacji Grupy Kontaktowej strona ukraińska rażąco naruszyła wszystkie podjęte zobowiązania i porozumienia.
Tak więc dzisiaj, w porozumieniu z ukraińską stroną WCKiK, pracownicy przedsiębiorstwa ‚Ługańsk AWTODOR’ wykonali prace związane z czyszczeniem drogi w rejonie punktu kontrolnego ‚Pierwomajsk-Zołotoje’. W tym czasie grupa dywersyjno-rozpoznawcza złożona z żołnierzy z 24 brygady przeprowadziła zbrojny atak z użyciem broni strzeleckiej i schwytała jednego z obserwatorów przedstawicielstwa ŁRL w WCKiK, które monitoruje przestrzeganie reżimu zawieszenia broni. Przypomnijmy, że wszyscy pracownicy Przedstawicielstwa ŁRL w WCKiK nie są uzbrojeni, co jest powszechnie znanym faktem wśród żołnierzy Ukraińskich Sił Zbrojnych. 
Tym samym ukraińskie siły bezpieczeństwa, mimo gwarancji bezpieczeństwa wobec przedstawicieli WCKiK ze strony Ukrainy, tym samym rażąco naruszyły porozumienia mińskie.
Nie wykluczamy, że akcja ta została zaplanowana przez dowództwo 24 brygady w związku ze zbliżającym się wkroczeniem prezydenta Ukrainy Zełenskiego do strefy OPS, w celu uzyskania wyróżnień i odebrania nagród od głowy państwa.  
Wzywamy międzynarodowe organizacje monitorujące i organizacje praw człowieka do zwrócenia szczególnej uwagi na przestępcze działania strony ukraińskiej i zmuszenia ukraińskich formacji zbrojnych do wypełniania zobowiązań wynikających z porozumień mińskich.”

Wszystkie gwarancje udzielone przez Kijów są nic nie warte”– Mirosznik.

Wszystkie gwarancje udzielone przez Kijów są nic nie warte, poinformował  na swoim  kanale Telegram przedstawiciel ŁRL w grupie roboczej ds. uregulowania politycznego Trójstronnej Grupy Kontaktowej Rodion Mirosznik.

„Grupa dywersyjno-rozpoznawcza Ukraińskich Sił Zbrojnych Ukrainy rankiem 13 października schwytała w pobliżu miejscowości Zołotoje oficera przedstawicielstwa ŁRL we Wspólnym Centrum Kontroli i Koordynacji Reżimu Zawieszenia Broni (WCKiK) w strefie wycofywania sił i sprzętu. Delegacja ukraińska w Grupie Kontaktowej stwierdziła, że ​​przedstawiciele ŁRL w WCKiK pod pretekstem prowadzenia prac rozminowujących prowadzili rozpoznanie opuszczonych pozycji Ukraińskich Sił Zbrojnych. Ukraina próbuje się usprawiedliwiać, ale okazuje się to bardzo niezdarne i absurdalne! Dzisiejsza akcja USZ w rejonie Zołotoje podkreśla, że ​​Ukraina jest państwem terrorystycznym, które nie wypełnia żadnych podjętych zobowiązań , w tym przestrzeganie immunitetu pracowników Wspólnego Centrum Kontroli. Wszystkie gwarancje udzielone przez Kijów są bezwartościowe, a wersja wysunięta przez Ukraińskie Siły Zbrojne Ukrainy o rzekomej działalności wywiadowczej pracownika WCKiK jest absurdalna!”– podkreślił Mirosznik.

Wyjaśnił on, że „dziś o godzinie 11:00, podczas sprzątania autostrady T-13-16 w rejonie wycofania Zołotoje, 100 metrów na południe od mostu nad torami kolejowymi, ze strony ukraińskiej wyszli uzbrojeni żołnierze Ukraińskich Sił Zbrojnych. Po oddaniu około 10 strzałów w powietrze z broni automatycznej i schwytali i obezwładnili obserwatora przedstawicielstwa ŁRL w WCKiK Kosjaka Andreja Walentinowicza i zabrali go w nieznanym kierunku”. Mirosznik dodał, że „obserwator był w odpowiednim stroju z oznaczeniami WCKiK (hełm w niebieskim pokrowcu, opaska, paski na kamizelce kuloodpornej)”.

„Obserwator został schwytany na odcinku między dwoma punktami kontrolnymi przejścia Zołotoje, który z winy Kijowa w żaden sposób nie będzie działał. Obserwował pracę na tym odcinku. Wersja, którą wykonał pracownik Centrum rekonesans na przeprawie nie wytrzymuje krytyki”– powiedział przedstawiciel ŁRL.

Zwrócił uwagę, że „USZ próbują usprawiedliwić swoją zbrodnię, ale okazuje się, że robią to bardzo prostacko i niezdarnie”.

„Tymczasem pracownik WCKiK nadal jest przymusowo przetrzymywany przez ukraińskie formacje zbrojne”– dodał Mirosznik.

W związku z tą skandaliczną sytuacją kierownictwo ŁRL zażądało od Kijowa natychmiastowego zwolnienia przedstawiciela republiki w WCKiK.

Przedstawiciel ŁRL w Grupie Kontaktowej, Władysław Deinogo, zażądał, aby Ukraina natychmiast uwolniła i zwróciła przedstawiciela ŁRL z Wspólnego Centrum Kontroli i Koordynacji Reżimu Zawieszenia Broni (WCKiK), który został pojmany przez kijowskie SZ w strefie wycofania w region Zołotoje. 

 „Pełnomocny przedstawiciel ŁRL w Grupie Kontaktowej, Władysław Deinogo, na spotkaniu Grupy Kontaktowej zażądał natychmiastowego uwolnienia i powrotu przedstawiciela ŁRL we Wspólnym Centrum Kontroli i Koordynacji, który dziś został schwytany przez ukraińskich bojowników w rejonie meijscowości Zołotoje”– poinformował Mirosznik.

Ze swej strony, szef Ługańskiej Republiki Ludowej Leonid Pasecznik stwierdził, że nie ma sensu kontynuowanie pełnoprawnego dialogu w formacie mińskim do czasu uwolnienia przez stronę ukraińską funkcjonariusza przedstawicielstwa republiki we Wspólnym Centrum Kontroli i Koordynacji Zawieszenia Broni.

„Do czasu zwolnienia naszego przedstawiciela w WCKiK uważam za bezsensowne kontynuowanie pełnoprawnego dialogu w ramach formatu mińskiego!”– napisano w oficjalnym oświadczeniu Szefa ŁRL przekazanym dziennikarzom.

Pasecznik domagał się natychmiastowego uwolnienia przedstawiciela ŁRL i wezwał Specjalną Misję Obserwacyjną OBWE i inne organizacje międzynarodowe „o odpowiednią ocenę prowokacyjnych działań Kijowa”. Szef ŁRL nazwał takie działania ukraińskich funkcjonariuszy bezpieczeństwa „aktem terroryzmu” i poprosił o wywarcie nacisku na władze ukraińskie za „ścisłe przestrzeganie porozumień mińskich”.

Oczywiście, mając na uwadze dotychczasowy brak obiektywizmu SMM OBWE, tego typu apele przyniosą podobny skutek co groch rzucany o ścianę.

Kijów wyraźnie dąży do sprowokowania konfrontacji zbrojnej, po czym zamierza przystąpić do ofensywy na pełną skalę. Bynajmniej jest już do tego całkowicie przygotowany, i stosowne decyzję zostały wcześniej podjęte.

*

Także na ługańskim odcinku frontu, szkoła podstawowa w Zołotoje-5 została uszkodzona w wyniku ostrzału ze strony Ukraińskich Sił Zbrojnych. 

„Dziś, w przeddzień spotkania Grupy Kontaktowej w trybie wideokonferencji, żołnierze z 24 brygady, na rozkaz dowódcy brygady (Siergieja) Postupalskiego, od strony wsi Zolotoje-4, ostrzelali osadę Zołotoje-5 z broni strzeleckiej, w wyniku której uszkodzone zostało oszklenie gimnazjum nr. 4 przy ul. Wojkowej 3a”– poinformował oficjalny przedstawiciel Milicji Ludowej ŁRL Iwan Filiponenko.

Dodał, że „tylko dzięki wprowadzeniu na terenie republiki wczesnojesiennych wakacji szkolnych udało się uniknąć ofiar wśród dzieci”.

„Wzywamy międzynarodowe organizacje monitorujące i organizacje praw człowieka, aby odnotowały ten fakt i zmusiły ukraińskie formacje zbrojne do przestrzegania ich zobowiązań do przestrzegania reżimu zawieszenia broni”– wezwał oficjalny przedstawiciel departamentu obrony ŁRL.

 Poza tym, Ukraińskie Siły Zbrojne utrudniały pracę BSP OBWE na terenach siedmiu osiedli.

Żołnierze Sił Zbrojnych Ukrainy używali walki elektronicznej ( EW ) do zakłócania pracy bezzałogowych statków powietrznych ( UAV ) Specjalnej Misji Obserwacyjnej OBWE na terenach siedmiu osiedli. 

„Na obszarach odpowiedzialności 30, 24 i 79 brygad Ukraińskich Sił Zbrojnych na terenach osiedli Stanica Ługańska, Wrubówka, Wiskriwa, Aleksandropole, Wierszina, Mironowka i Wozdwizżenka, mobilne grupy 20 batalionu walki elektronicznej z z pomocą stacji ‚Bukovel-AD’ przeprowadziły tłumienie sygnałów z kanałów kontrolnych UAV misji OBWE, aby uniemożliwić obserwatorom zarejestrowanie sprzętu wojskowego rozmieszczonego na tych obszarach”– poinformowała służba prasowa Dowództwa Milicji Ludowej ŁRL.

 Ponadto, na donieckim odcinku frontu według ostatniego raportu SMM OBWE, obserwatorzy odnotowali zagłuszanie przez USZ sygnału wobec UAV dalekiego zasięgu SMM OBWE podczas ich lotów nad obszarami Niżnego Nowogrodu, Rogańskoje, Konstantinówki i wsi Warwarowka. UAV średniego zasięgu SMM został zakłócony przez sygnał GPS w pobliżu Niżnego Nowogrodu i wsi Orłowskoje. Również bezzałogowe statki powietrzne SMM krótkiego zasięgu były narażone na zakłócenia sygnału GPS w pobliżu Niżnego Nowogrodu, Wierszyny oraz Mironowki i dwa razy około wsi Krasny Pachar (ukr. Wozdwiżenka).

Ponadto SMM odnotował aktywność zbrojną w rejonie wycofywania sił i aktywów nr. 3 Bogdanowka-Pietrowskoje.

Dodatkowo, w ciągu minionej doby na donieckim odcinku frontu USZ 2 razy naruszyły warunki rozejmu w wyniku czego na terytorium DRL spadło łącznie 17 pocisków.

Ostrzał przeprowadzono o godzinie 16:25, z kierunku Marinki w stronę osiedla mieszkaniowego przy kopalni Trudowskaja- na południowo-zachodnich obrzeżach Doniecka, przy użyciu moździerza kaliber 82 mm (8 min ) i ręcznego granatnika przeciwpancernego RPG-7 (5 granatów), oraz o godzinie 16:55, z kierunku Wodianoje w stronę Leninskoje- na południowym odcinku frontu, przy użyciu ręcznego granatnika przeciwpancernego RPG-7 (2 granaty), granatnika podlufowego GP-25 (2 granaty), a także broni maszynowej.

*

Poniżej jeszcze raport za ostatnią dobę, sporządzony przez centrum prasowe ukraińskiego sztabu generalnego prowadzącego operację pacyfikacyjną przez połączone siły (Операція об’єднаних сил / Joint forces operation- OOS/JFO) ukraińskich formacji zbrojnych w Donbasie, na temat aktualnej sytuacji wzdłuż linii frontu:

Операція об’єднаних силп/Joint forces operation.

3 min.

Ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 17.00 14 жовтня 2021 року.

Сала Україні!

Збройні формування Російської Федерації продовжують обстрілювати позиції Збройних Сил України з метою підтримання напруги та провокування вогню у відповідь.

Упродовж минулої доби, 13 жовтня, російсько-окупаційні війська 10 разів порушували режим припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Поблизу ШУМІВ ворог вів вогонь зі стрілецької зброї.

Неподалік ПОПАСНОЇ ворожі збройні формування обстрілювали наші позиції з ручних протитанкових гранатометів

.В районі КАТЕРИНІВКИ окупанти вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

В напрямку МАР’ЇНКИ противник відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Неподалік ПРИЧЕПИЛІВКИ найманці вели обстріли з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, та стрілецької зброї.

Біля ВОДЯНОГО, що на Приазов’ї, ворог застосував гранатомети різних систем та стрілецької зброї.

В бік населеного пункту НОВОТОШКІВСЬКЕ російсько-окупаційні війська двічі здійснили обстріли з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

Поблизу НОВООЛЕКСАНДРІВКИ обстріли велися з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Позиції українських воїнів біля НОВОТРОЇЦЬКОГО ворог обстріляв з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

Внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїну надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я – задовільний.

Щоб змусити противника припинити вогневу активність, українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Станом на 7 годину ранку, 14 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Наші воїни контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Разом до перемоги!

Сала Україні! ᛋᛋ

https://www.facebook.com/pressjfo.news/

***

Na zakończenie kilka aktualnych filmów:


***

©Powyższy tekst jest chroniony prawem autorskim. 

Wykorzystanie, jego części lub całości, tylko pod warunkiem podania linku do źródła.

64 uwagi do wpisu “Wojna domowa na Ukrainie 14.10.2021r.- 2305 dzień od nowego rozejmu.

 1. Ciąg dalszy sprawy śmierci ukraińskiego parlamentarzysty Antona Polikaowa którego znaleziono martwego w jednej z kijowskich taksówek. Wiceszef MSW Ukrainy pokazał w ukromediach „ostatnie sekundy życia Poliakowa”, czyli próbę jego reanimacji przeprowadzoną przez policjantów;
  https://strana.news/news/357350-video-poslednie-sekundy-zhizni-narodnoho-deputata-antona-poljakova-v-prjamom-efire.html
  Poinformował także że w kieszeni zmarłego znaleziono „dwa cewniki z nieznana substancją”, unikał jednak odpowiedzieć na pytanie jaka to była substancja;
  https://strana.news/news/357353-v-mvd-tjanut-s-ekspertizoj-veshchestva-najdennoho-v-karmane-deputata-poljakova.html

  Polubione przez 4 ludzi

 2. Kolejna akcja skandalicznego ukraińskiego portalu „Mirotworec” (za którym stoi MSW Ukrainy), tym razem na swoją „czarna listę zdrajców i agentów Kremla” wpisał…12-letnią mieszkankę Ługańska Faine Sawienkową. Dziewczynka podpadła tym że (cytat) „Nazywa siebie prozaikiem, dramatopisarzem i pisarzem science fiction! W rzeczywistości rozpowszechnia fałszywe informacje i własne spekulacje. Członek tzw. „Związku Pisarzy LPR”…
  https://strana.news/news/357342-faina-savenkova-12-letnjuju-pisatelnitsu-iz-luhanska-vnesli-na-mirotvorets.html

  Polubione przez 4 ludzi

 3. Tymczasem przed izba wyższą francuskiego parlamentu Senatem wystapił RedNacz ukraińskiego portalu ‚Strana”, represjonowanego z innymi mediami przez obecny „reżim” w Kijowie, Ihor Hużwa. Wziął on udział w debacie na temat sytuacji mediów na Ukrainie podczas której opowiedział o prześladowaniu przez obecne władze w Kijowie mediów uznanych przez nie za „opozycyjne”, a także o represjach wobec polityków największego ugrupowania opozycyjnego czyli „Opozycyjnej platformy – za życie”;
  https://strana.news/news/357356-frantsuzskaja-senator-hule-zajavila-o-vnesudebnykh-raspravakh-s-smi-v-ukraine.html

  Polubione przez 3 ludzi

 4. Z okazji „Dnia Obrońcy i Obrończyni Ukrainy” „Naczelny Klaun Ukrainy” podpisał dekret nakazujacy władzom Ukrainy spłacenie wszystkich zaległosci płacowych jakie mają wobec ukraińskich wojskowych. Dla przypomnienia owe „zaległości płacowe” wobec ukraińskich wojskowych miały wynosić około półtorej miliarda hrywien;
  https://strana.news/news/357388-zelenskij-poruchil-vyplatit-denhi-i-premii-voennym-v-chest-dnja-zashchitnikov-i-zashchitnits.html

  Polubione przez 4 ludzi

 5. Federacja Pracodawców Ukrainy alarmuje że z powodu „astronomicznych” cen gazu juz w tym miesiącu prawie wszystkie przedsiębiorstwa przemysłowe na Ukrainie (91%) może okazać się nierentownymi co doprowadzi do redukcji zatrudnionych w nim osób oraz spadku wpływów do ukraińskiego budżetu;
  https://fru.ua/ua/media-center/news/fru/cherez-tsinu-na-gaz-u-zhovtni-stanut-zbitkovimi-91-promislovikh-pidpriemstv-opitanikh-fru-u-perspektivi-skorochennya-robochikh-mists-ta-nadkhodzhen-do-byudzhetiv

  Polubione przez 4 ludzi

  • cytat (tłumaczenie własne) z artykułu:
   „Nie da się zbudować konkurencyjnej gospodarki, gdy cena gazu dla ukraińskich przedsiębiorstw jest 4-5 razy wyższa niż u ich konkurentów.”-te kraje, które podpisały z FR długoterminowe umowy na dostawę gazu dzisiaj mają sporą przewagę nad konkurencja.
   Ukraińskie firmy mogą nie przetrwać jeśli sytuacja z zawyżonymi cenami gazu utrzyma się przez najbliższe dwa miesiące. Nadal uważam, że głównym problemem jest atak spekulantów-na razie fizycznie gazu nie brakuje. Po prostu niebieskiego paliwa jest mniej w magazynach niż w poprzednich latach. Dostawy z FR są utrzymywane i na wysokim poziomie.
   Sytuację rozładowałoby podpisanie długoterminowej umowy UE z FR lub uruchomienie NSII. Na to jednak nie zechcą się zgodzić władze w Kijowie.

   Polubione przez 5 ludzi

 6. Wczoraj Morzu Czarnym okręt Marynarki Wojennej Ukrainy U-811 „Bałta” doznał awarii. Obecnie jest holowany do bazy w Odessie. Załoga statku została częściowo ewakuowana na ląd. Poinformowało o tym centrum prasowe Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy.
  Pojawiają się sprzeczne informacje, ponoć jednostka miała ulec uszkodzeniu w wyniku zderzenia z innym okrętem.
  https://en.topwar.ru/188044-stolknulos-s-neizvestnym-obektom-sudno-vms-ukrainy-u-811-balta-poluchilo-povrezhdenie-v-chernom-more.html
  https://kresy24.pl/awaria-ukrainskiego-okretu-na-morzu-czarnym-obecnie-jednostka-jest-holowana-do-odessy/

  Polubione przez 4 ludzi

 7. Bardzo ciekawy artykuł o ukraińskim rolnictwie.
  W dużym skrócie: wielkie agroholdingi (które nie płaca podatków na Ukrainie) eksportują zboże, słonecznik za miliardy dolarów. Jednocześnie, spada liczba małych i średnich gospodarstw rolnych i zaczyna brakować warzyw i owoców na rynku. Sytuację może wykorzystać Polska.
  https://www.obserwatorfinansowy.pl/bez-kategorii/rotator/czy-polska-wykarmi-ukraine/

  Polubione przez 4 ludzi

   • Tu bym polemizował.
    Ten rynek jest dość atrakcyjny dla polskiego rolnika i możliwe, że spora część sektora rolno-spożywczego wykorzysta okazję do znalezienia kolejnej niszy dla swoich produktów. Powiedzmy sobie jasno, obecna sytuacja nie wynika z dobroci serca urzędników z Kijowa, jest tylko skutkiem ubocznym masowej kradzieży jaka ma się odbyć na Ukrainie.
    Pod płaszczykiem reform likwidowane są małe i średnie gospodarstwa, ich ziemię przejmą duże agroholdingi należące do oligarchów i zagranicznych podmiotów. Te grupy interesu za „odpowiednie” ustawy potrafią się dobrze opłacić urzędnikom z Kijowa, mali i średni rolnicy nie mogą zapłacić takich łapówek.
    Zlikwidują małe i średnie gospodarstwa rolne to zabraknie warzyw na rynku. Już teraz rząd w Kijowie czy chce czy nie MUSI sprowadzać ziemniaki z Białorusi czy Rosji (własne uprawy nie wystarczają). Ukraina ma stać się pełną kolonią (już nie faktorią), gdzie tylko kilka towarów jest produkowanych i wysyłanych do centrali.
    Ukraina będzie „produkować” rudy metali, zboża olej słonecznikowy i …tanią się roboczą.

    Polubione przez 4 ludzi

 8. Ciąg dalszy SAAKASZWILIADY. „Głodujący” Saakaszwili pożalił sie w wywiadzie dla gruzińskich mediów ze przed aresztowaniem przez „siepaczy reżimu” w Tbilisi zdążył zjeśc tylko jednego chinkali 🙂
  https://strana.news/news/357432-saakashvili-pered-svoi-zaderzhaniem-v-tbilisi-ne-uspel-doest-portsiju-khinkali.html
  Kolejny ‚MichoMajdan” (jeden ‚MichoMajdan” był już kiedyś w Kijowie) tym razem w Tbilisi gdzie zebrał się wielotysięczny tłum stronników ‚Micho” żądajacy jego uwolnienia;
  https://strana.news/news/357451-v-hruzii-storonniki-saakashvili-vyshli-na-mitinh-s-trebovaniem-osvobodit-eho.html

  Polubione przez 3 ludzi

  • Oby nie. Pomimo całej niechęci części środowisk niemieckich do Polski to jednak nasz kraj ze względów bezpieczeństwa, ma być takim buforem przed FR. Relacje FR-Niemcy są dobre, niemniej niemieccy politycy wolą dmuchać na zimne i na zajecie ziem Polski nie pozwolą 🙂

   Polubione przez 3 ludzi

   • Jakby nie patrzeć była by to najlepsza sprawa dla Rosji.
    1 .Znakomita obrona granic zachodnich
    2.Lądowy korytasz do Niemiec.
    3.Polska nie byłaby już żadnym zagrożeniem.
    Pomorze mogłoby być kontrolowane przez Tuska.Jest tylko pytanie czy Rosja tak zrobi.

    Polubione przez 1 osoba

    • Teren na południe także byłby rosyjski po hipotetycznym wcieleniu Białorusi i wtedy Ukraina byłaby dosłownie Otoczona .Wystarczyło by zająć Noworosję aż do Odessy ,a ręsztę zostawić.Zmądrzeliby to sami by prosili o sojusz.Zobaczcie jakby wtedy byłaby zajebiście broniona Rosja.A Bartosiaki przestaliby snuć wizje międzymorza.

     Polubione przez 1 osoba

     • zrobi.Mam nadzieje, że jeśli na tej stronie są rusofile to niech tą mapę przekazują dslej, szczególnie wśród portali rosyjskich.

      A szczegòlnie dla Duszenowa, Podoliaki,Piakina i Żyrinowskiego.

      Polubione przez 1 osoba

     • Jak mawiał Gian Giacomo Trivulzio do prowadzenia wojny potrzebne są trzy rzeczy: pieniądze, pieniądze pieniądze. Rosja może ma i armie zdolną do pokonania wojsk Polski/Ukrainy i części krajów NATO. Jednak prawdziwe koszty wyszłyby podczas prób okupacji tych terytoriów. Nawet Stany Zjednoczone nie podołały długotrwałej okupacji Afganistanu ze względów czysto finansowych. Rosja również nie podołałaby takiemu zadaniu.
      Kreml to nie „Warszawa”, tam zasiadają ludzie, którzy potrafią rachować i wiedzą, że okupacja części Polski+ Ukrainy byłaby nieopłacalna i zrujnowałaby budżet państwa. Dlatego najlepszym rozwiązaniem dla FR jest ,aby to rząd w Kijowie się zmienił na prorosyjski. Takie rozwiązanie jest dużo bardziej realne niż jakakolwiek wojna. Tym bardziej, że poziom korupcji i nepotyzmu „Kijowa” jest tak duży, a gospodarcza degradacja tego kraju tak zaawansowana, że mieszkańcy tego kraju mogą zmienić „front”.
      Warto byłoby, aby nasze „elyty” zastanowiły się czy prowokowanie FR jest rzeczywiście w interesie RP. Putin kilkakrotnie przedstawił, jakie „czerwone linie” wyznaczyła Rosja i których przekroczenie byłoby równoznaczne z wypowiedzeniem wojny (min budowa baz Nato na Ukrainie)
      Wojny jednak nie będzie, bo…po prostu nikomu się to nie opłaca, ani Rosji, ani USA, ani Niemcom.
      Ponadto USA chce się dogadać z FR. Potęga Chin rosnie w tak szybkim tempie, że USA musza negocjować z innymi potęgami (UE reprezentowane przez Niemcy i Rosje), aby utrzymać chociaż część dyptychowych zdobyczy. Bez pomocy USA nawet i nasze władze złagodnieją w narracji 🙂
      P.S Ku przestrodze: Jakiekolwiek nawoływanie lub pochwalanie zmian granic RP może skutkować zarzutami prokuratorskimi 🙂

      Polubione przez 3 ludzi

 9. Kolejna osoba trafi na „czarna listę” ukraińskiego portalu „Mirotworec”? Cytat „Kancelaria Elżbiety II wysłała na Krym list ze wskazaniem Federacji Rosyjskiej w adresie…Z biura królowej Wielkiej Brytanii Elżbiety II nadeszła odpowiedź na list studentów „Małej Akademii Nauk” w Sewastopolu, na kopercie widniał adres: „miasto Sewastopol, Rosja” 🙂
  https://iz.ru/1235371/2021-10-14/kantceliariia-elizavety-ii-poslala-pismo-v-krym-s-ukazaniem-rf-v-adrese

  Polubione przez 4 ludzi

 10. Wyniki wizyty Victorii Nuland:
  Stany Zjednoczone są gotowe rozstać się z Ukrainą, ale chcą wytargować o to głowę Zełenskiego od Rosji
  Aleksander RogersAleksander Rogers
  12 października 17:33

  Dziś Victoria Nuland przyleciała do Moskwy. Bez ciasteczek (przepraszam, nie mogłem się oprzeć). I bez spotkania z „aktywistami obywatelskimi”, na co liczyli niektórzy kompradorzy.

  – Waszyngton chce coś wytargować od Moskwy w zamian za kapitulację Kijowa, a rosyjskie kierownictwo uważa, że ​​to bez sensu, bo to już jest nasze, tylko chwilowo skradzione.
  Po co wymieniać się ze złodziejem tym, co ci ukradziono a co leży w zasięgu twej ręki.
  [ Ukraina jest jak gruszka, wystarczy poczekać, jak dojrzeje sama wpadnie ci do ręki ].

  Nawiasem mówiąc, trudno się zgodzić z niektórymi ekspertami, którzy twierdzą, że „Stany Zjednoczone oczywiście nie poddadzą Ukrainy, bo to zbyt ważny atut strategiczny”.
  Ale to walizka bez uchwytu, co nie daje pożądanego rezultatu Stanom Zjednoczonym, przy tym jednocześnie nieustannie jęczy, skamle, żąda i błaga.

  Po półtoragodzinnym spotkaniu z wiceministrem spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej Siergiejem Riabkowem nie pojawiła się żadna konferencja prasowa ani nawet komunikat tekstowy. Trwa jeszcze spotkanie z Kozakiem, który z naszej strony kieruje Ukrainą. Istnieje jednak silne podejrzenie, że nie będzie bardziej produktywny i wydajny.

  https://cont.ws/@alexandr-rogers/2107700

  Polubione przez 4 ludzi

 11. Tymczasem dziennikarze popularnego ukraińskiego dziennikarze „Schematy” zajmujacego się ujawnianiem korupcji na Ukrainie opublikowali materiał o kolejnych machlojkach finansowych” Zełenskiego. Tym razem w 2014 roku miał wraz ze swoim obecnym „doradcą” Serhijem Szefirem, na którego niedawno dokonano „zamachu” 🙂 , dokonywać pozaprawnych machinacji przy wycofywaniu depozytów (o wartosci kilkuset tysięcy dolarów) z jednego z ukraińskich banków znajdującego się w trakcie likwidacji. Cytat „W tym czasie Zełenski i Szefir nie piastowali stanowisk rządowych, ale „Schematy” postanowiły opowiedzieć tę historię, aby społeczeństwo mogło stworzyć kompletny portret tych, którzy teraz rządzą krajem”- informują dziennikarze – Wszak takie działania sztucznie zmniejszające aktywa banku i, w konsekwencji zmniejszają szanse innych obywateli i firm na odzyskanie swoich pieniędzy”;
  https://strana.news/news/357466-v-2014-m-zelenskij-i-shefir-nezakonno-pytalis-vytashchit-denhi-iz-problemnoho-banka-smi.html
  Ps. Gdzie się nie obejrzysz w ukraińskiej polityce „połnyj pizdiec”…

  Polubione przez 3 ludzi

 12. 💥! Naszym dyplomatołom pod rozwagę polecam

  Artykuł Davida Pine’a, zastępcy dyrektora ds. operacji narodowych w Homeland Security, w interesie narodowym, zatytułowanego;
  Aby przeciwstawić się Rosji i Chinom, spraw, by „sfery wpływów” znów stały się wielkimi.

  Podobnie jak umowa jałtańska z 1945 r., globalna strefa wpływów między Stanami Zjednoczonymi, Rosją i Chinami może odnieść podobny sukces dla całego świata.

  https://nationalinterest.org/feature/counter-russia-and-china-make-%E2%80%98spheres-influence%E2%80%99-great-again-194982

  *****.

  Znalazłem w ru’necie ( rosyjskim internecie) ciekawą analizę tego artykułu z rosyjskiego punktu widzenia.

  💥! Stany Zjednoczone są gotowe jednostronnie scedować na Rosję i Chiny
  [ cześć swych stref wpływów ]
  Aleksander Rogers
  *.
  RIA Novosti opublikowała niedawno fragmenty artykułu Davida Pine’a, zastępcy dyrektora ds. operacji narodowych w Homeland Security, w interesie narodowym, zatytułowanego „Aby zmierzyć się z Rosją i Chinami, musisz ponownie uczynić ‚strefy wpływów’ wielkimi”.
  Ale po pierwsze, cały ten artykuł jest o wiele bardziej interesujący i pouczający (z jakiegoś powodu tłumacze z RIA Novosti zignorowali wiele kluczowych punktów, podkreślając inne). Po drugie, nie ma analizy, na ile adekwatne są wypowiedzi Pine.

  Postaramy się to naprawić.

  Sosna : Istnieje rosnące zagrożenie dwufrontową wojną przeciwko Rosji i Chinom, wynikające z ich rosnącej przewagi w dziedzinie broni jądrowej, elektromagnetycznej i cybernetycznej.

  Rogers : Amerykanie jak zwykle oceniają sami – na pewno zaatakowaliby, gdyby pewnie poczuli swoją wyższość.
  Założenie, że nikt ich nie potrzebuje, nawet za darmo (większość świata próbuje bronić się przed nimi i ich „wartościami”) a to, że nie ma takiego, kto chciałby ich dla tych wartości zaatakować, jest poza ich zrozumieniem.

  Czytaj dalej:
  https://jpgazeta.ru/aleksandr-rodzhers-ssha-gotovy-v-odnostoronnem-poryadke-ustupit-rossii-i-kitayu/

  Polubione przez 4 ludzi

  • PS – Naszym dyplomatołom pod rozwagę

   Watek dotyczący Europy Wschodniej

   Pine: W takim schemacie świat zostanie podzielony na regiony, z których każdy będzie zdominowany przez regionalnego hegemona, zapewniając regionalną stabilność i pokój.

   Rogers : Nie pokazuj tego Ukraińcom. Chociaż nie, pokaż mi.

   Pine : Rosyjska strefa wpływów obejmie byłe republiki radzieckie, Serbię, Iran, Irak, Syrię i Libię.

   Rogers : Gruzja, kraje bałtyckie, Ukraina – gratulacje, właśnie wyciekłeś (i nie mów, że nie zostałeś ostrzeżony)! Turcja została również pozbawiona lwiej części swoich roszczeń w Syrii i Libii. Ale zapomnieli o naszej części Afryki i Ameryki Łacińskiej, to nie jest dobre. Cóż, czas zwrócić Alaskę …

   Pine : Przywódcy USA powinni zgodzić się na taki plan i zaakceptować, że wojska amerykańskie nie będą stacjonować w Europie Wschodniej – z wyjątkiem przypadku agresji rosyjskiej – a wtedy Rosja, zdając sobie sprawę, że jej zachodnia granica jest bezpieczna, może przestawić się na rosnące zagrożenie ze strony Chiny.

   Rogers : 1. Polska, Czechy, gratulacje, również przeciekłeś. 2. O „przełączaniu się na rosnące zagrożenie z Chin” przychodzi mi na myśl „Dreamer! Dzwoniłeś do mnie. ” Ale niech ma nadzieję.

   Polubione przez 4 ludzi

 13. Tego jeszcze na Ukrainie nie było, czyli WHO prowadzi oficjalne śledztwo w sprawie przypadku polio stwierdzonego u 17-miesięcznej dziewczynki w obwodzie rówieńskim. podobno szczep jakim zaraziło się dziecko „jest blisko spokrewniony z wirusem pochodzenia pakistańskiego, który jest również odpowiedzialny za trwającą epidemię w Tadżykistanie”;
  https://www.euro.who.int/ru/health-topics/communicable-diseases/poliomyelitis/news/news/2021/10/one-case-of-polio-detected-in-ukraine

  Polubione przez 3 ludzi

Możliwość komentowania jest wyłączona.