Wojna domowa na Ukrainie 19.10.2021r.- 2310 dzień od nowego rozejmu.


„Niemy krzyk”– dzień 576.

Kijów rozpatruje pomysł podpisania nowej umowy, która zastąpiłaby Memorandum Budapeszteńskie. 

Z takim pomysłem wystąpił zastępca stałego przedstawiciela Ukrainy przy ONZ Jurij Witrenko, przemawiając na posiedzeniu Pierwszego Komitetu Zgromadzenia Ogólnego ds. Rozbrojenia. 

Według niego nowy dokument powinien zapewniać „bezpośrednie i niepodważalne gwarancje pokoju i bezpieczeństwa”

Przypomnę, że Memorandum Budapeszteńskie zostało podpisane w 1994 roku przez przywódców Federacji Rosyjskiej, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Ukrainy. Zgodnie z jej warunkami Kijów zrzekł się broni jądrowej w zamian za zapewnienie swojej integralności terytorialnej. Dokument nie był jednak prawnie wiążący. Dążenie ukraińskich władz do zawarcia nowego porozumienia o gwarancjach eksperci tłumaczą próbami uniknięcia odpowiedzialności za nieprzestrzeganie porozumień mińskich i wciągnięcia Zachodu w „aktywniejszą” konfrontację z Federacją Rosyjską.

 Witrenko w swym przemówieniu na forum ONZ oskarżył Moskwę o niewywiązanie się z warunków Memorandum.

„W tych warunkach Ukraina dąży do przyjęcia międzynarodowego porozumienia, które zastąpiłoby Memorandum Budapeszteńskie i zapewniłoby bezpośrednie i niepodważane gwarancje pokoju i bezpieczeństwa”– powiedział Witrenko.

Warto zauważyć, że Kijów stale odwołuje się ostatnio do problematyki Memorandum Budapesztańskiego po wydarzeniach z 2014 roku, kiedy to odłączył się Krym i doszło do ruchów separatystycznych w Donbasie, które to wydarzenia władze pomajdanowe uznają za naruszenie warunków tego porozumienia.

Dla przypomnienia dokument przewidywał, że strony będą respektować niepodległość i integralność terytorialną Ukrainy w zamian za rezygnację z arsenału nuklearnego, który odziedziczyła po rozpadzie ZSRR.

Na przykład na terytorium byłej Ukraińskiej SRR pozostały setki głowic, 165 międzykontynentalnych pocisków balistycznych, zapasy taktycznej broni atomowej, naddźwiękowe pociski manewrujące dalekiego zasięgu i bombowce strategiczne.

Podpisanie Memorandum Budapeszteńskiego zostało poprzedzone porozumieniami osiągniętymi w styczniu 1994 roku przez przywódców Federacji Rosyjskiej, Stanów Zjednoczonych i Ukrainy w sprawie gwarancji bezpieczeństwa i rekompensaty ekonomicznej dla Kijowa za zgodę na pełną denuklearyzację.

Jeden z punktów tego porozumienia mówi o tym, że ​​Moskwa, Waszyngton i Londyn zobowiązały się do „powstrzymania się” od gróźb militarnych lub użycia siły „wbrew integralności terytorialnej lub niezależności politycznej Ukrainy” w zamian za jej status wolny od broni jądrowej.

Jak wynika z dokumentu, w przypadku agresji na Ukrainę, Rosję, Stany Zjednoczone i Wielką Brytanię muszą „szukać natychmiastowych działań” ze strony Rady Bezpieczeństwa ONZ. W memorandum budapeszteńskim nie ma innych mechanizmów pomocy wojskowej dla Kijowa.

Dokument nie uzyskał jednak mocy obowiązującej, ponieważ ostatecznie nie został ratyfikowany przez żadne z państw sygnatariuszy. Mimo to od 2014 roku Kijów regularnie skarżył się na jego nieprzestrzeganie, oskarżając Moskwę o naruszenie integralności terytorialnej kraju, a Stany Zjednoczone i Wielką Brytanię o sabotowanie zobowiązań do obrony Ukrainy.

Rosja wielokrotnie uznawała roszczenia Kijowa za bezpodstawne. Tak więc, 14 października, przemawiając w I Komitecie Zgromadzenia Ogólnego ONZ, i. O. Konstantin Woroncow, zastępca dyrektora Departamentu Nieproliferacji i Kontroli Zbrojeń rosyjskiego MSZ, powiedział, że Moskwa nie miała nic wspólnego z wydarzeniami politycznymi 2014 roku.

„Głęboka i katastrofalna transformacja systemu politycznego Ukrainy została sprowokowana wewnętrznymi procesami politycznymi i społeczno-gospodarczymi w tym kraju. Rosja nie ma z nimi nic wspólnego, a także z ich fatalnymi konsekwencjami dla narodu ukraińskiego”– powiedział Woroncow.

Wcześniej rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow podkreślił, że memorandum budapeszteńskie nie zobowiązuje Moskwy do wyrażenia „zgody na państwowy antykonstytucyjny zamach stanu”.

Zachód nie uznaje również żadnych roszczeń Ukrainy na podstawie dokumentu z dnia 5 grudnia 1994 r.

Jak wyjaśnił wcześniej były ambasador USA na Ukrainie Stephen Pifer, który brał udział w podpisaniu Memorandum Budapeszteńskiego, „gwarancje” mają jedynie sojusznicy NATO i kraje, z którymi Waszyngton zawarł traktaty o wzajemnej pomocy wojskowej (Korea Południowa i Japonia).

„Angielski tekst memorandum zawiera słowo zapewnienia, czyli ‚zapewnienia wsparcia’, ale nie gwarancje. To ważna różnica… Po drugie, memorandum nie określa mechanizmu działań odwetowych, z wyjątkiem apelu do Rady Bezpieczeństwa ONZ w przypadku użycia broni jądrowej przeciwko Ukrainie”– wyjaśnił Pifer.

W październiku 2020 r. w wywiadzie dla ukraińskiej gazety Nowoje Wremia ukraiński minister spraw zagranicznych Dmitrij Kuleba przyznał również, że Memorandum Budapeszteńskie zawiera tylko „zapewnienia, a nie gwarancje”. Według niego „są to już dwa zupełnie różne terminy prawne”.

Pod koniec maja br. w wywiadzie dla niemieckiej gazety Frankfurter Allgemeine Zeitung Zełenski powiedział, że Kijów liczy na podpisanie porozumienia z państwami zachodnimi, które zapewniłoby bezpieczeństwo militarne i energetyczne kraju.

„Ukraina może mieć ‚plan B’, kiedy Ukraina uzyska pełną integralność terytorialną, swoje terytoria, i nie zostanie to ustalone w formie warunkowej, jak memorandum budapeszteńskie, które można naruszyć. I będą poważni gracze – Unia Europejska, Stany Zjednoczone, które utrwalą status Ukrainy w sytuacji bezpieczeństwa”– powiedział Zełenski.

Dodał, że Kijów „ma zrozumienie takiego planu”. Według niego, jeśli mówimy o „szybkiej alternatywie”, to oprócz kwestii bezpieczeństwa dokument powinien zawierać klauzule o zaprzestaniu działań wojennych w Donbasie. Jednocześnie kwestia integralności terytorialnej jest nadal kwestią nie podlegającą dyskusji.

Inną opcją dla „planu B”, o której mówił Zełenski, jest przyjęcie Ukrainy do Sojuszu Północnoatlantyckiego w trybie przyspieszonym.

Wobec Zachodu Kijów usiłuje uzasadnić, że próby ożywienia memorandum budapeszteńskiego prowadzą donikąd. W związku z tym władze ukraińskie postanowiły promować inicjatywy „wypłacenia im odszkodowania” za utratę „z winy Zachodu” Krymu i części Donbasu. 

Odniesienia Kijowa do Memorandum Budapeszteńskiego były początkowo dość naiwne. Dokument ten jest protokołem intencyjnym, a sama Ukraina nawet go nie ratyfikowała. Próby ożywienia go  poszły na marne, a teraz agresywna dyplomacja Zełenskiego spodziewa się znaleźć nowy pretekst do kolejnego wywarcia presji na Moskwę. Oczywiście przy czynnym udziale Zachodu.

Jednocześnie jest mało prawdopodobne, aby państwa zachodnie zgodziły się na dyskusję na temat klauzul traktatu o gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy. Chodzi o to, że w obecnej sytuacji geopolitycznej Stany Zjednoczone i Europa nie wezmą na siebie odpowiedzialności za Ukrainę, a tym samym dalszego pogorszenia stosunków z Federacją Rosyjską.

Poza tym Kijów musi coś zaoferować Zachodowi w zamian za gwarancje, które chce otrzymać. Jeśli w latach 90. była to broń nuklearna, dziś trudno sobie wyobrazić, co Ukraina może dać w zamian. Jedynie co jeszcze może oferować, to pełne otwarcie swego rynku na inwestycje zachodnie, ale to wobec postawy oligarchów, jest niemożliwe.

W efekcie ukraińskim władzom pozostało tylko pragnienie wywołania na Zachodzie „zbiorowego poczucia winy” i wciągnięcia „zachodnich partnerów do bardziej aktywnego konfrontacja z Rosją”. A przy okazji wymuszenia pomocy finansowej i zbrojnej, co w większości zostanie zdefraudowane i zasili kolejnymi milionami euro i dolarów konta skorumpowanych urzędników i polityków oraz wojskowych.

Ponadto, kancelaria prezydenta Zełenskiego w raz z czynną pomocą ukraińskiego Ministerstwo Spraw Zagranicznych starają się poszerzyć „agendę wokół Ukrainy”, np. poprzez powołanie fasadowej Platformy Krymskiej. Tym samym Kijów zamierza odwrócić uwagę od sytuacji związanej z niewywiązywania się z porozumień mińskich. A w zasadzie, od całkowitego ich zakwestionowania.

Hipotetycznie Ukraina może uzyskać gwarancje, o których mówi. Mogą być przyznawane w zamian za niezaangażowany status i neutralność, jak szwajcarska czy fińska. Ale Kijów, aspirujący do NATO, wyraźnie nie jest gotowy do zaproponowania żadnego kompromisowego modelu.

Z jego strony są tylko roszczenia, roszczenia i jeszcze raz roszczenia………

https://pl.wikipedia.org/wiki/Memorandum_budapeszte%C5%84skie

*

Tymczasem, na froncie w Donbasie- na jego ługańskim odcinku, straty pozabojowe armii ukraińskiej ciągle rosną.

Kolejny żołnierz Ukraińskich Sił Zbrojnych (USZ) zginął wysadzony w powietrze przez ukraińskąminę podczas wykonywania prac inżynieryjnych w celu kamuflażu sprzętu wojskowego, jego kolega stracił nogę. 

Poinformował o tym oficjalny przedstawiciel Milicji Ludowej ŁRL Iwan Filiponenko, dodając, że „w związku ze zwiększoną częstością fiksacji przez obserwatorów OBWE broni Ukraińskich Sił Zbrojnych na obszarze odpowiedzialności 2 batalionu 24 brygady, dowództwo formacji zintensyfikowało środki w celu wyposażenia schrony do kamuflażu sprzętu znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie budynków mieszkalnych, w celu jego utrudnienia identyfikacji przez obserwatorów OBWE”.

„Jednak pospieszne decyzje ukraińskiego dowództwa nieuchronnie prowadziły do ​​pozabojowych strat personelu. Z powodu naruszenia wymogów bezpieczeństwa, dzisiaj dwóch żołnierzy 24 brygady wysadziło własną minę podczas wykonywania prac inżynieryjnych w celu pogłębienia okopów dla sprzętu wojskowego”– wyjaśnił Filiponenko, dodając, że „w wyniku eksplozji jeden żołnierz otrzymał śmiertelne obrażenia”.

„Drugi (żołnierz) był hospitalizowany w Centralnym Szpitalu Wojewódzkim w Popasniańskim z urazową amputacją lewej nogi. Stan bojownika ocenia się jako ciężki”– poinformował Filiponenko.

Poza tym, na donieckim odcinku frontu, rankiem 18 października USZ ostrzelały rejon kujbyszewski w Doniecku z broni zakazanej przez porozumienia mińskie.

Grupa operacyjna Przedstawicielstwa DRL w WCKiK odwiedziła miejsce zdarzenia, wyjaśniła okoliczności i odnotowała skutki ostrzału.

Według podanych danych wróg strzelał z kierunku miejscowości Piaski przy użyciu moździerzy kaliber 120 mm.

Doniecki Zakład Mechaniczny doznał znacznych uszkodzeń, na terenie których zarejestrowano 12 wybuchów min.

Ponadto uszkodzenia zarejestrowano w 5 budynkach mieszkalnych pod następującymi adresami:

– Ul. Siewierodwińskaja nr. 98 (przeszklenie, samochód osobowy),
– Ul. Siewierodwińskaja nr. 98A (częściowo zniszczony w wyniku bezpośredniego trafienia),
– Ul. Siewierodwińskaja nr. 100 (fasada, oszklenie),
– Ul. Siewierodwińskaja nr.102 (fasada, oszklenie),
– Ul. Siewierodwińskaja nr. 104 (fasada).

Ponadto, na ługańskim odcinku frontu w ciągu minionej doby USZ ponownie 3 razy naruszyły warunki rozejmu.

Ostrzały prowadzono w rejonach miejscowości Zołotoje-5 oraz wsi Kalinowka i Sokolniki, przy użyciu moździerzy 82 mm, uzbrojenia bojowego wozu piechoty BMP-2, ręcznego granatnika przeciwpancernego RPG-7 i broni strzeleckiej.

*

Poniżej jeszcze raport za ostatnią dobę, sporządzony przez centrum prasowe ukraińskiego sztabu generalnego prowadzącego operację pacyfikacyjną przez połączone siły (Операція об’єднаних сил / Joint forces operation- OOS/JFO) ukraińskich formacji zbrojnych w Donbasie, na temat aktualnej sytuacji wzdłuż linii frontu:

Операція об’єднаних силп/Joint forces operation.

7 min.

Ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 17.00 19 жовтня 2021 року.

Сала Україні!

Збройні формування Російської Федерації продовжують обстрілювати позиції Збройних Сил України з метою підтримання напруги та провокування вогню у відповідь.

Упродовж минулої доби, 18 жовтня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння.

Позиції українських воїнів біля ПІСКІВ ворог обстріляв з великокаліберних кулеметів і ручних протитанкових гранатометів.

Поблизу НОВОЛУГАНСЬКОГО окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів та автоматичних станкових гранатометів.

В районі АВДІЇВКИ противник здійснив обстріл з мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів.

В бік ВОДЯНОГО, що на Приазов’ї, найманці застосували ручні та автоматичні протитанкові гранатомети, а також стрілецьку зброю.

Неподалік КРИМСЬКОГО ворожі збройні формування двічі відкривали вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно Орлан-10, з перетином лінії зіткнення.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Щоб змусити противника припинити вогневу активність, наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Станом на 7 годину ранку, 19 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Разом до перемоги!

Сала Україні! ᛋᛋ”

https://www.facebook.com/pressjfo.news/

***

Na zakończenie kilka aktualnych filmów:
***


©Powyższy tekst jest chroniony prawem autorskim. 

Wykorzystanie, jego części lub całości, tylko pod warunkiem podania linku do źródła.

47 uwag do wpisu “Wojna domowa na Ukrainie 19.10.2021r.- 2310 dzień od nowego rozejmu.

 1. Niestety kolejny obrońca ŁRL ginie od snajperskiego ostrzału:
  https://rusvesna.su/news/1634571184
  Bezkarność ukraińskich bojowników, a także brak reakcji społeczności międzynarodowej i kierownictwa SMM OBWE na uprowadzenie obserwatora LNR JCCC, rozwiązuje ręce wroga i zachęca go do popełnienia nowych zbrodni

  Politolog Władimir Korniłow na antenie programu „Solovyov Live” wezwał Federację Rosyjską do odpowiedzi na porwanie Andrieja Kosiaka:
  https://novorosinform.org/terakty-protiv-rossijskih-grazhdan-kornilov-prizval-rf-otreagirovat-na-pohishenie-andreya-kosyaka-81222.html

  Polubione przez 5 ludzi

 2. Kolejna afera związana z rządzącym obecnie w Kijowie „Gangiem 95” Zełenskiego. Dziennikarze śledczy z ukraińskiego portalu „BIHUS” ujawnili ze syn „pomocnika” Zełenskiego Serhija Szefira na którego przeprowadzono niedawno skrajnie nieudolny „zamach”, Nikita Szefir od dwóch lat „pracuje” (choć nikt go nigdy w tej „pracy nie widział) jako „pomocnik” jednego z parlamentarzystów proprezydenckiego ugrupowania Sługa Narodu”. za swoją „pracę” Szefir junior miał zarobić (oficjalnie) około 600 tysiecy hrywien z ukraińskiego budżetu;
  https://strana.news/news/357931-600-000-hriven-iz-bjudzheta-syn-obstreljannoho-serheja-shefira-chislitsja-pomoshchnikom-u-sluhi-naroda-kiselja.html

  Polubione przez 3 ludzi

 3. Epidemia koronawirusa na Ukrainie. MSZ Ukrainy potwierdziło że już w piatek Ukraina może zostać przez UE „wykreślona” z „listy państw bezpiecznych” w związku z pogarszajaca się w tym państwie sytuacją z epidemią koronawirusa. Poskutkuje to wprowadzeniem zakazu wjazdu na terytorium UE dla Ukraińców;
  https://strana.news/news/357960-v-mid-podtverdili-chto-es-v-pjatnitsu-mozhet-iskljuchit-ukrainu-iz-spiska-zelenykh-stran.html

  Polubione przez 5 ludzi

 4. W temacie poprzedniego wstępniaka szefa i wpisów Charona

  Wznowiono patrole Specjalnej Misji Monitorującej (SMM) OBWE w Gorłówce w tzw. Donieckiej Republice Ludowej, samozwańczej republice na wschodzie Ukrainy, gdzie w niedzielę zablokowano członków misji w hotelu – poinformowała organizacja.
  https://www.wnp.pl/rynki-zagraniczne/ukraina-wznowiono-patrole-obwe-w-gorlowce-gdzie-separatysci-zablokowali-czlonkow-misji,500210.html

  Polubione przez 5 ludzi

 5. Dobrze, że jeszcze nie ma dużych mrozów

  Z powodu braku węgla i gazu ziemnego na Ukrainie nie pracuje co drugi blok energetyczny przedsiębiorstwa państwowego „Centrenergo”. Poinformował o tym dyspozytor tej firmy.
  O godz. 10:30 we wtorek działają tylko 3 z 23 bloków państwowych elektrociepłowni (13%).
  W każdej z trzech elektrowni pracuje tylko jeden blok energetyczny o łącznym obciążeniu 631 MW.
  Pozostałe jednostki albo nie mogą wytrzymać obciążenia z powodu braku paliwa, albo przechodzą rutynowe i awaryjne naprawy.
  https://kresy24.pl/z-braku-wegla-w-panstwowych-elektrowniach-na-ukrainie-nie-pracuje-ponad-polowa-blokow-energetycznych/

  Polubione przez 5 ludzi

 6. Litewskie ministerstwo obrony poinformowało o projekcie budżetu na rok 2022. Zakłada on zwiększenie nakładów na obronę narodową do 1,176 mld euro. Jednocześnie prowadzone są dostawy sprzętu wojskowego dla Ukrainy.
  Litwa poinformowała też o przekazaniu Ukrainie kolejnej transzy pomocy wojskowej, obejmującej kilkaset kamizelek kuloodpornych i inne elementy wyposażenia indywidualnego.
  https://www.defence24.pl/litwa-sie-zbroi-i-pomaga-ukrainie

  Polubione przez 5 ludzi

 7. W temacie gazowym. Wicepremier FR Aleksiej Owierczuk poinformował ze podczas swojej zeszłotygodniowej wizyty w Waszyngtonie spotkał się m.in z doradcą d/s bezpieczeństwa narodowego Prezydenta USA Sullivan’em oraz podsekretarz stanu USA Sherman i rozmawiał z nimi na temat kryzysu energetycznego w Europie. Według Owierczuka strona amerykańska miała namawiać Rosję do zwiększenia dostaw gazu do Europy;
  https://ria.ru/20211019/overchuk-1755151421.html

  Polubione przez 5 ludzi

 8. OT z FR. Szef rosyjskiej dyplomacji Sergiej Ławrow nazwał ‚codziennymi fantazjami” informacje płynace z Kijowa o mającym nastąpił spotkaniu Prezydenta Ukrainy z Prezydentem Rosji.
  „Jeśli zareagujesz na wszystkie publiczne oświadczenia z Kijowa o możliwych kontaktach na takim czy innym poziomie i o wszystkim, co dzieje się w Donbasie i ogólnie na Ukrainie , no cóż, być może nawet fikcja nie wystarczy, aby to wszystko ogarnąć. Fantazjują wszędzie i codziennie” stwierdził minister Ławrow;
  https://ria.ru/20211019/ukraina-1755199854.html
  Ławrow powiedział takze że przeciwko dopuszczeniu USA do udziału w tzw. formacie normandzkim w sprawie uregulowania konfliktu na Donbasie, oponowały Niemca i Francja, jeszcze za czasów gdy sekretarzem stanu USA był John Kerry;
  https://www.rbc.ua/rus/news/germaniya-frantsiya-otkazyvali-rasshirenii-1634642387.html

  Polubione przez 6 ludzi

 9. Tymczasem były wiceszef Rady Bezpieczeństwa i Obrony Ukrainy ukraiński generał Serhij Krywonos w udzielonym przez siebie wywiadzie nazwał „operacją rosyjskich specsłużb” wymierzoną przeciwko Ukrainie to ze rosyjscy wojskowi mają lepsze płace od ukraińskich i w ogóle lepsze warunki życia wraz z rodzinami. Miało to według niego być powodem „masowych zdrad” ukraińskich żołnierzy i ich przechodzenia na stronę rosyjską;
  https://www.politnavigator.net/general-vsu-vysokie-rossijjskie-zarplaty-antiukrainskaya-specoperaciya.html
  Tu wywiad z Krywonosem gdyby ktoś nie chciał wierzyć że on to wygadywał;
  >https://www.youtube.com/watch?v=94MQbR-DSnk

  Polubione przez 4 ludzi

 10. SBU wszczęło śledztwo w sprawie wymuszenia jakiego dokonali w obwodzie charkowskim pracownicy przedsiębiorstwa gazowniczego z Charkowa. Mianowicie pod pozorem „prac naprawczych” odłączyli gaz od jednej z miejscowości, a następnie zagrozili mieszkańcom że im go z powrotem nie podłączą jeżeli nie będa uiszczać ‚dodatkowych opłat” (w wysokości 1200-1500 hrywien rocznie od gospodarstwa domowego);
  https://korrespondent.net/ukraine/4407847-kharkovhaz-otkluichyl-ot-haza-tseloe-selo-sbu

  Polubione przez 3 ludzi

  • I to jest właśnie bardzo przedni pomysł……ależ możliwości biznesowych to daje.

   Może kaczelnik z jego Morawieckim wezmą to pod uwagę, bo przecież dla programu „500+” trzeba masę jeszcze pieniędzy wydać.

   Myślę, że w „Nowym Ładzie” miejsce dla takiej koncepcji by się znalazło.

   Pozdrawiam.

   Polubione przez 2 ludzi

 11. W temacie śmierci brata burmistrza Krzywego Rogu Konstantyna Pawłowa (który miał popełnić „samobójstwo”) Andrija którego znaleziono martwego we własnym mieszkaniu. Według ukromediów prokuratura z Krzywego Rogu prowadzi śledztwo w sprawie śmierci Andrija Pawłowa jako morderstwa z premedytacją;
  https://strana.news/news/358076-prokuratura-rassleduet-smert-andreja-pavlova-kak-umyshlennoe-ubijstvo.html

  Polubione przez 3 ludzi

Możliwość komentowania jest wyłączona.