Wojna domowa na Ukrainie 05.12.2021r.- 2357 dzień od nowego rozejmu.


„Niemy krzyk”– dzień 623.

Wczoraj, 4 grudnia, szef Donieckiej Republiki Ludowej Denis Puszilin wziął udział w trzecim, ostatnim etapie XX Zjazdu Wszechrosyjskiej partii politycznej „Jedna Rosja”, który odbył się w stolicy Federacji Rosyjskiej. 

W zjeździe wzięli m.in. udział przewodniczący partii „Jedna Rosja” Dmitrij Miedwiediew, sekretarz Rady Generalnej Andriej Turczak, przewodniczący Rady Najwyższej Borys Gryzłow, kierownictwo Dumy Państwowej i frakcji w Dumie „Jedna Rosja” oraz przedstawiciele Rządu, Rady Federacji i szefów regionów.

Wydarzenie przedstawiło raport z pracy partii przez minionych pięć lat, podsumowało wyniki kampanii wyborczej w 2021 roku, zatwierdziło plany dalszych prac nad realizacją Programu Ludowego, z którym Jedna Rosja wygrała wybory do Dumy Państwowej .

Zgodnie z Kartą ponownie wybrano organy rządzące i centralne „Jednej Rosji”, wybrano Przewodniczącego partii, Radę Naczelną i Generalną, Komisję Etyki, skład Rady Naczelnej i Naczelnej oraz Komisję Kontroli Centralnej.

Podczas wspólnego posiedzenia Rady Najwyższej i Rady Naczelnej partii, Denisowi Puszilinowi uroczyście wręczono legitymację członkowską. Uroczystości wręczenia legitymacji partyjnej dokonał osobiście przewodniczący „Jednej Rosji” Dmitrij Miedwiediew.

Sesję plenarną kongresu w trybie wideokonferencji otworzył prezydent Federacji Rosyjskiej Władimir Putin. W swoim przemówieniu zaznaczył, że podstawą sukcesu siły politycznej w wyborach do Dumy Państwowej jest konstruktywna, twórcza i jednocząca agenda, co znajduje odzwierciedlenie w Programie Ludowym.

„‚Jedna Rosja’ godnie sprawdziła się w dość trudnych, pod wieloma względami nadzwyczajnych warunkach kampanii wyborczej, wytrzymała ostrą, otwartą rywalizację i wygrała pewnie, z solidną przewagą, po raz kolejny udowodniła, że ​​jest słusznie liderem partii, partia ludowej reprezentacji i większości parlamentarnej…

Jeszcze raz gratuluję przekonującego zwycięstwa. Taki wynik jest oczywiście niezwykle istotny dla całego naszego kraju, dla jego stabilnego, efektywnego rozwoju.

O Waszym sukcesie nie decydowały głośne, atrakcyjne hasła, za którymi często kryją się tylko puste, niemożliwe do spełnienia obietnice. Mieliście inny styl kampanii, inne podejście, swój stosunek do wyborców.

Partia zaproponowała obywatelom Rosji konstruktywną, twóczą i jednoczącą agendę, wyszła z programem, który zaczęła kształtować na długo przed wyborami w toku spotkań i rozmów z ludźmi, omawiając z nimi aktualne, dotkliwe, palące kwestie. Program słusznie zaczął być nazywany popularnym, ponieważ opiera się na propozycjach, pomysłach mieszkańców naszego ogromnego kraju, wszystkich jego regionów. I, co ważne, każdy z jego punktów został przemyślany, obliczony z punktu widzenia realizacji wykonania w określonych, konkretnych warunkach”– powiedział Władimir Putin.

Następnie rosyjski przywódca skupił się na tym, że w centrum polityki partii, jej celów i planów jest człowiek, jego potrzeby, jego dobrostan i jakość życia.


„Podkreślę: najwyższym sensem bycia w partii ‚Jedna Rosja’, pracy w niej jest służenie ludziom i poszanowanie ludzi, to ochrona, obrona i realizacja interesów obywateli naszego kraju”
– powiedział prezydent i dodał, że po po wyborach „Jedna Rosja” natychmiast zaczęła realizować wyznaczone cele.
Według niego strategicznie ważną misją partii jest zapewnienie szerokiej reprezentacji narodu. Rosyjski przywódca jest przekonany, że „Jedna Rosja” jest w stanie to zrealizować, opierając się na swoim autorytecie i dużym doświadczeniu politycznym.

„Partia ma już 20 lat. Dobrze pamiętam jej zjazd założycielski, który odbył się 1 grudnia 2001 roku. I chcę powiedzieć, że od samego momentu powstania Jednej Rosji jej mocną stroną była umiejętność brania odpowiedzialności za ojczyznę, pracy dla ludzi.

Partia wielokrotnie udowadniała, że ​​spełnia te wymagania własnymi czynami. Wnieść decydujący wkład w przezwyciężenie tych systemowych, a czasem śmiertelnych zagrożeń, które na przełomie lat dziewięćdziesiątych i dwutysięcznego zagrażały nie tylko bezpieczeństwu obywateli, ale i samej Ojczyźnie- to była istota działalności partii.

W ciągu ostatnich 20 lat partia mocno i konsekwentnie zajmowała stanowisko patriotyczne. A to wyraźnie przejawiało się w podejmowaniu kluczowych, historycznych, zwrotnych decyzji związanych ze wzmacnianiem suwerenności Rosji, obroną jej interesów narodowych, poprawą systemu politycznego, rozwojem gospodarki, rozwojem nowoczesnych podejść do rozwiązywania problemów społecznych, wspieraniem rodzin z dziećmi .

Osobno chciałbym zwrócić uwagę na konsolidacyjną rolę Jednej Rosji jako partii parlamentarnej. Zarówno na poziomie federalnym, jak i regionalnym pomagacie jednoczyć patriotyczne, odpowiedzialne siły wokół wspólnych celów i priorytetów. A to jest niezwykle ważne dla przyjęcia wysokiej jakości praw, na które istnieje zapotrzebowanie społeczeństwa i obywateli”– podsumował swoje przemówienie przywódca państwa rosyjskiego.

Po zakończeniu zjazdu szef Donieckiej Republiki Ludowej w komentarzu dla mediów pogratulował partii „Jedna Rosja” z okazji jej rocznicy i zauważył, że jego osobisty udział w pracach forum partyjnego świadczy o tym, że ta wiodąca siła polityczna w Rosji uważa Donbas za część swojego kraju.

„Jeżeli mówimy o Donieckiej Republice Ludowej, to oczywiście tutaj wyniki wyborów do Dumy Państwowej pokazały, że także w Donbasie większość obywateli poparła Jedną Rosję.

Fakt, że otrzymałem oficjalne zaproszenie i zostałem dziś członkiem partii- wszystko jest ułożone w logicznej kolejności: partia uważa Donbas za część Wielkiej Rosji”– powiedział Denis Puszilin.

Wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, przewodniczący Wszechrosyjskiej partii politycznej „Jedna Rosja” Dmitrij Miedwiediew wręczył szefowi Donieckiej Republiki Ludowej Denisowi Puszilinowi legitymację partyjną „Jednej Rosji”

Karty partyjne odebrali również pełniący obowiązki szefa administracji obwodu Tambow Maksim Jegorow, szef Republiki Mordowii Artem Zdunow, gubernator obwodu Irkuckiego Igor Kobzew, szef Republiki Komi Władimir Ujba, minister edukacji Federacji Rosyjskiej Siergiej Krawcow.

Deputowani Dumy Państwowej Denis Maidanow, Maria Butina, Andrej Gurulew, Tatiana Djakonowa, Leonid Iwlew, Maksim Topilin, także zostali członkami „Jednej Rosji”, a wraz z nimi, także pełniący obowiązki przewodniczącego Rady Koordynacyjnej ruchu Młodej Gwardii Jednej Rosji, Anton Demidow.

 W Donbasie jest coraz więcej zwolenników i członków Wszechrosyjskiej partii politycznej „Jedna Rosja”, w miarę jak praca tej siły politycznej staje się coraz bardziej wśród nich widoczna. Szef Donieckiej Republiki Ludowej Denis Puszilin potwierdził ten fakt podczas zjazdu „Jednej Rosji” w komentarzu do „Sołowjowa na żywo”.
„Widzimy, co się teraz dzieje. Z jednej strony Ukraina prowadzi ostrzał. Z drugiej strony mamy wsparcie. I dają nam możliwość rozwoju. Już nie tylko po to, by przetrwać, ale i się rozwijać. Mówię o ostatnim dekrecie prezydenta Federacji Rosyjskiej”– podkreślił Denis Puszilin.

Dodał, że obecnie trwa proces integracji politycznej, tak długo oczekiwany dla mieszkańców Donbasu.

Lider republiki zwrócił też uwagę na program Ludowego Programu „Jednej Rosji” w odniesieniu do Donieckiej Republiki Ludowej i to z nią wiązał wzrost liczby zwolenników tej partii.

„Systematyczne podejście jest tym, do czego dążyliśmy. A teraz Program Ludowy będzie wdrażany na terytorium Donbasu. Te kroki są już nakreślone, są dyskutowane. Jest to dla nas również ważne w tym sensie, że rośnie liczba zwolenników ‚Jednej Rosji’.

‚Jedna Rosja’ nie działała tylko przed wyborami – zaznaczamy, i to wszystko, po czym czeka do następnych wyborów. Ale w tym przypadku nie jest tak. Wybory minęły, ale prace trwają pełną parą. Posiadamy niezbędne kontakty, wypracowane rozwiązania, wsparcie. To ważne i jest odczuwalne. A ci jej zwolennicy, którzy teraz pojawiają się w naszym kraju, stają się większością”– powiedział Denis Puszilin.


*

A tymczasem, na froncie w Donbasie- na jego ługańskim odcinku, Ukraińskie Siły Zbrojne zablokowały pracę bezzałogowych statków powietrznych (UAV) SMM OBWE w pobliżu miejscowości Zołotoje, Nowoiwanówka i Oriechowo.

Kijowskie formacje zbrojne wykorzystywały wojnę elektroniczną (EW) do zakłócania działania bezzałogowych statków powietrznych (UAV) Specjalnej Misji Obserwacyjnej OBWE na obszarach Zołotoje, wsi Nowoiwanówka i Oriechovo. 

„Na terenie osiedli Zołotoje, Nowoiwanowka i Oriechowo mobilne grupy 20 batalionu EW, korzystając ze stacji ‚Bukowel-AD’, tłumiły sygnały kanałów kontrolnych bezzałogowego statku powietrznego misji OBWE w celu uniemożliwienia obserwatorom zarejestrowanie sprzętu wojskowego rozmieszczonego na tych obszarach”– poinformowała  służba prasowa Dowództwa Milicji Ludowej ŁRL.


Natomiast, na donieckim odcinku frontu, wojska ukraińskie dwukrotnie ostrzelały drona SMM OBWE w rejonie „Nowego Jorku”
.

Ukraińskie formacje zbrojne dwukrotnie ostrzeliwały bezzałogowy statek powietrzny misji obserwacyjnej OBWE w rejonie osiedla Nowgorodskoje (przemianowanego przez Ukraińców na Nowy Jork). 

„Z pozycji 95 brygady w pobliżu wsi Nowgorodskoje żołnierze ukraińscy dwukrotnie otworzyli ogień z broni strzeleckiej do bezzałogowego statku powietrznego OBWE o małym zasięgu podczas jego lotu wzdłuż linii kontaktu w pobliżu kontrolowanej przez nas wsi Szirokaja Bałka (na zachód od Gorłówki). Podczas obu lotów nieprzyjaciel używał również elektronicznej stacji bojowej ‚Bukowel-AD’ do elektronicznego tłumienia kanałów sterowania UAV”– poinformował wczoraj wiceszef Departamentu Milicji Ludowej DRL Eduard Basurin.

Dodał, że w minionym dniu bezzałogowe statki powietrzne misji OBWE zostały zagłuszone przez wojska ukraińskie również w Wierchnietoretskoje (rejon Doniecka), Rusinowego Jaru i Priwolnoje (rejon Gorłówki) oraz Andrejewki (rejon Mariupola).


Poza tym, zgodnie z wczorajszym raportem SMM OBWE, USZ nadal utrudniają ruch patroli i loty UAV Misji na donieckim odcinku frontu:

-W punkcie kontrolnym w pobliżu wsi Rybińskoje 3 żołnierzy USZ odmówiło patrolowi misji wstępu na teren obiektu wojskowego.

-UAV krótkiego zasięgu SMM OBWE został zakłócony w sygnale GPS podczas dwóch lotów w pobliżu Niżnego Nowogrodu i wsi Wierchnietoreckoje.

-UAV dalekiego zasięgu SMM OBWE był narażony na zakłócenia sygnału podczas lotów nad obszarami miejscowości Andrejewka, osada  Rusinowy Jar i miejscowości Priwolnoje.

!!!!2 grudnia, położona około 2,6 km na południowy wschód od osady Lebiedińskoje, obserwatorzy zobaczyli 1 miniwana po północnej stronie autostrady M14 i zainstalowaną w pobliżu antenę o wysokości 4 m (ocenianą jako część systemu sterowania UAV średniego zasięgu; prawdopodobnie kompleksu Aist-100).

Ujawniony przez Misję fakt jest bezpośrednim dowodem na to, że USZ otwarcie używa bezzałogowych statków powietrznych na linii kontaktowej, co jest nie tylko rażącym naruszeniem porozumień mińskich, w szczególności paragrafu 7 Memorandum z 19 września 2014 roku oraz paragrafu „a”. 22.07.2020, ale także prowadzi do eskalacji sytuacji na linii kontaktu.

Misja kontynuuje odnotowywanie działań zbrojnych w pobliżu rejonu wycofania sił i środków nr. 3 Bogdanowka-Pietrowskoje.

Ponadto obserwatorzy odnotowali obecność sprzętu wojskowego OPS w strefie bezpieczeństwa:

-1 transporter opancerzony (BTR-70) w pobliżu miejscowości Nowobachmutówka,
-6 bojowych wozów piechoty (BMP-2) na terenie obiektu w części zamieszkanej wsi Trudowskoje (kontrolowana przez USZ, 47 km na południe od Doniecka),
-2 opancerzone wozy rozpoznawcze i patrolowe (BRDM-2) w pobliżu  wsi Sopino.

Poza tym, w ciągu minionej doby na donieckim odcinku frontu było spokojnie, i ze strony USZ nie doszło do ani jednego incydentu zbrojnego, polegającego na naruszaniu warunków rozejmu.

*

Poniżej jeszcze raport za ostatnią dobę, sporządzony przez centrum prasowe ukraińskiego sztabu generalnego prowadzącego operację pacyfikacyjną przez połączone siły (Операція об’єднаних сил / Joint forces operation- OOS/JFO) ukraińskich formacji zbrojnych w Donbasie, na temat aktualnej sytuacji wzdłuż linii frontu:

Операція об’єднаних силп/Joint forces operation.

9 min.

Ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7:00 5 грудня 2021 року.

Сала Україні!

Упродовж минулої доби, 4 грудня, та станом на 7 годину ранку, 5 грудня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.

Разом до перемоги!

Сала Україні! ᛋᛋ”

https://www.facebook.com/pressjfo.news/

***

Na zakończenie kilka aktualnych filmów:

***

***


©Powyższy tekst jest chroniony prawem autorskim. 

Wykorzystanie, jego części lub całości, tylko pod warunkiem podania linku do źródła.

35 uwag do wpisu “Wojna domowa na Ukrainie 05.12.2021r.- 2357 dzień od nowego rozejmu.

 1. W temacie kryzysu energetycznego na Ukrainie. Ukraiński politolog Dmytro Spiwak alarmuje że podczas gdy oficjalniena Ukrainie panuje niedobór gazu, którego brakuje m.in dla elektrociepłowni, państwowa spółka ‚Naftohaz”…eksportuje gaz za granice, a zarobione w ten sposób rozdziela na wynagrodzenie dla swojego zarządu. Cytat „Według niego „Naftohaz” nadal eksportuje paliwo, zarabia ogromne pieniądze, które dzieli między siebie kierownictwo firmy, ale jednocześnie Ukraińcom mówi się, że magazyny gazu są prawie puste. Ponadto politolog powiedział, że po wynikach z listopada Słowacja, Polska i Węgry stały się głównymi importerami gazu. Eksperci już powiedzieli, że deficyt gazu w podziemnych magazynach na Ukrainie może sięgać 4 mld m sześc., a obecne zapasy paliw nie wystarczą na nieprzerwane przejście sezonu grzewczego”;
  https://replyua.net/264711-uchityvaja-tekuschij-krizis-v-jenergetike-politolog-prishel-v-uzhas-ot-dejstvij-naftogaza.html

  Polubione przez 5 ludzi

  • W temacie.
   Jest kilka wytłumaczeń tego fenomenu.
   Najbardziej prawdopodobne jest to, że „Naftohaz” eksportuje gaz, który już wcześniej był zmagazynowany przez zagraniczne spółki. W okresie poprzedzającym kryzys energetyczny było dużo informacji, że polskie, węgierskie i francuskie spółki przechowywały zakupiony gaz w ukraińskich podziemnych magazynach.
   W takim przypadku Ukraina nie „sprzedaje gaz” tylko miejsce do przechowywania i nalicza opłatę za transport niebieskiego paliwa. Poziom gazu na Ukrainie spada, ale tylko część z zapasów na pewno należała do „Naftohazu”, więc spółka gazowa i jej zarząd nie są niczemu winne.
   Drugim wytłumaczeniem tego fenomenu jest …korzystny wyrok sadowy dla „Beni”. Dla przypomnienia Kołomojski miał wygrać arbitrażu z „Naftohazem” 1 mld m3 gazu-jeśli to prawda to można mówić o zdradzie państwowej, oddanie w czasie kryzysu olbrzymich zapasów gazu byłoby zbrodnią.

   Polubione przez 4 ludzi

  • W temacie

   Wysokie dochody wynikające z obecnych cen gazu powodują, że rosyjski Gazprom nie rozpocznie przesyłu gazu rurociągiem Nord Stream 2 przed certyfikacją i nie będzie naciskać na Niemcy, aby przyspieszyć ten proces – poinformowały dwa anonimowe źródła, na które powołuje się Agencja Reutera.
   https://www.wnp.pl/gazownictwo/gazprom-nie-bedzie-naciskal-na-przyspieszenie-certyfikacji-nord-stream-2,513171.html
   Komentarz: Tak jak kiedyś już pisałem na forum, Rosja w obecnej sytuacji może tylko wygrać. Albo certyfikacja się opóźni i „Gazprom” zarobi dla budżetu FR miliardy $, albo władze w Berlinie same zaproponują korzystne warunki ( przyszłe zyski będą wyższe, tranzyt przez teren Ukrainy może być wstrzymany) i Rosja wygra politycznie.

   Polubione przez 6 ludzi

 2. Dla zainteresowanych, artykuł o „wojnie” jaka w Kijowie z lokalami rozrywkowymi toczą „ukropatrioci” pod pozorem „zwalczania handlu narkotykami”. Za falą „pogromów” ma stać m.in jeden z zabójców ukraińskiego dziennikarza Ołesia Buzyny „neonazista’ z organizacji ‚C14” Andrij Medwedko który (cytat) „mimo surowości zarzutów chodzi wolny , rozwija własną sieć kawiarni , a nawet został wybrany na członka Komisji Państwowej Administracji Miasta Kijowa ds. rezonansowych projektów budowlanych”;
  https://strana.today/news/365495-kto-napadaet-na-kievskie-kluby-k41-klozer-khvilovij.html

  Polubione przez 5 ludzi

 3. Tymczasem znana z ciętych ripost rzeczniczka MSZ FR Maria Zacharowa skomentowała rewelacje niemieckiego szmatławca „Bild” który opublikował „plan inwazji FR na Ukraine”. Według Zacharowej jest to „bzdura’ która powstała na podstawie map ze „starych niemieckich archiwów” na co wskazuje m.in użyta niemiecka nazwa Lwowa czyli Lemberg. Cytat „Zacharowa pisze, że Lwów na powyższej mapie oznaczony jest jako Lemberg. Jednocześnie we współczesnym języku niemieckim Lwów nazywany jest Lwiw, a na mapie z 1942 r., kiedy miasto było okupowane przez nazistów, zastosowano również austro-węgierski toponim Lemberg – zaznaczyła…„Na mapie z 1942 r., kiedy miasto było okupowane, austro-węgierski toponim „Lemberg” był również używany przez nazistów. Więc z jakiej mapy czerpali niemieccy dziennikarze? – zapytał Zacharowa”;
  https://strana.today/news/365512-v-mid-rossii-uvideli-antisemitizm-v-karte-vtorzhenija-rossii-v-ukrainu-ot-bild.html

  Polubione przez 5 ludzi

 4. Tymczasem ukromedia już wywęszyły „haniebną zdradę” w ostatniej wypowiedzi burmistrza Połtawy Ołeksandra Mamaja. Cytat „Burmistrz Połtawy powtórzył tezę propagandystów Federacji Rosyjskiej o wojnie w Donbasie: brat przeciwko bratu…Burmistrz Połtawy Ołeksandr Mamaj popadł w skandal, mówiąc, że na terytorium ukraińskiego Donbasu walczą podobno dwa „supermocarstwa” – Rosja i Stany Zjednoczone. Ponadto powtórzył tezę kremlowskich propagandystów, że tam „brat walczy przeciwko bratu”;
  https://news.obozrevatel.com/politics/mer-poltavyi-povtoril-tezis-propagandistov-rf-o-vojne-na-donbasse-idet-brat-na-brata-video.htm
  ps, Oby tylko teraz Mamaj nie popełnił takiego „samobójstwa” jak burmistrz Krzywego Rogu (a później jego brat)…

  Polubione przez 6 ludzi

 5. Kolejne dobre wieści dla mieszkańców republik z Donbasu, czyli lider DRL Denis Puszylin zapowiedział ze obywatelstwo FR otrzymają wszyscy je zamieszkujacy;
  https://www.gazeta.ru/social/news/2021/12/05/n_16966885.shtml
  Plus zapowiedział także zestrzeliwanie każdego drona „Bayraktar”, które znajduja sie na wyposażeniu sił ukraińskich, który naruszy przestrzeń powietrzną republik. Według Puszylina „przemysł obronny DRL ma potencjał do opracowania systemów obrony przeciwlotniczej do zwalczania tureckich dronów”;
  https://www.interfax.ru/world/806678

  Polubione przez 6 ludzi

  • Według Puszylina „przemysł obronny DRL ma potencjał do opracowania systemów obrony przeciwlotniczej do zwalczania tureckich dronów”;
   Mam takie wrażenie, że lider republik otrzymał spor pomoc od Moskwy i rzeczywiście niedługo siły separatystów otrzymają masę zestawów przeciwlotniczych/zakłócających sygnały dronów.

   Polubione przez 6 ludzi

 6. W temacie gazowym

  Gazprom odżegnuje się od nerwowych ruchów w sprawie Nord Stream 2. Cierpliwie poczeka na zakończenie certyfikacji
  Gazprom zapowiedział, że nie będzie wykonywał żadnych agresywnych ruchów w sprawie Nord Stream 2 i poczeka na zakończenie procesu certyfikacji gazociągu. Kilka dni temu spółka zaprezentowała raport finansowy za trzeci kwartał. Firma miała najlepsze wyniki w historii.
  https://biznes.wprost.pl/gospodarka/energetyka/10561897/gazprom-odzegnuje-sie-od-nerwowych-ruchow-w-sprawie-nord-stream-2-cierpliwie-poczeka-na-zakonczenie-certyfikacji.html

  Polubione przez 5 ludzi

 7. Były ukraiński parlamentarzysta Ołeksij Żurawko poinformował o tragicznym stanie ukraińskiego lotnictwa wojskowego. Według niego tylko w przeciągu jednego miesiąca zwolniło się z niego aż 140 pilotów, a kolejnych 100 oficerów „z doświadczeniem” szykuje się do tego samego. Napisał także o tragicznym stanie technicznym ukraińskich samolotów bojowych z których 70 nie jest w stanie oderwać się od ziemi. Skutkuje to zmniejszeniem godzin wylatanych przez pilotów która teraz wynosi tylko 25 godzin rocznie, podczas gdy jeszcze w latach 90-tych XX wieku było to 70 godzin;
  https://replyua.net/264714-zhuravko-okolo-100-oficerov-ukrainskoj-armii-gotovy-bezhat-iz-strany.html
  Ps. Można by zarzucić Żurawce że wymyślił to sobie, gdyby nie to że ostatnio o katastrofalnym stanie ukraińskiego lotnictwa wojskowego informował ‚Forbes”;
  https://www.forbes.com/sites/davidaxe/2021/12/01/ukraines-tired-air-force-cant-stop-a-russian-invasion/

  Polubione przez 5 ludzi

 8. DW ma jednak kompletnie inny poziom merytoryczny niż polskojęzyczne portale.

  Jeden z redaktorów tego poczytnego medium przedstawił swoją tezę na temat obecnej sytuacji przy granicy z Ukrainą”
  „Do wielkiej wojny Rosji z Ukrainą (na razie) nie dojdzie. Alarmistyczna reakcja Zachodu jest jednak na rękę Kremlowi. Potrzebna jest inna reakcja.
  W każdym razie Zachód powinien ostrożniej reagować na działania Moskwy. Głośne komunikaty alarmowe są na rękę kremlowskiemu przywódcy. Na drugi dzień Putin powiedział, nie bez satysfakcji, że rosyjskie ostrzeżenia o zachodnich dostawach broni na Ukrainę wywołały „pewne napięcia”. I życzył sobie, aby „trwały one jak najdłużej”. Zachód nie powinien wyświadczać mu tej przysługi. ”
  https://www.dw.com/pl/komentarz-putin-przystawia-ukrainie-pistolet-do-głowy/a-60020651

  Polubione przez 5 ludzi

 9. Nie ma sukcesów to trzeba jakiś wykreować?

  portal money.pl wysmażył artykuł:
  „Rosyjskie wojska na granicy z Ukrainą. Ich utrzymanie kosztuje Kreml krocie”

  W którym to autorzy przedstawiają wyliczenia ukraińskich wojskowych utrzymujące, że utrzymanie blisko 100 000 żołnierzy FR przy granicy z Ukrainą kosztuje Kreml 10 mln $ dziennie.
  Gdzie więc te „krocie”? Utrzymanie naszego kontyngentu w Iraku czy Afganistanie kosztowało też sporo. W dodatku dzięki presji wojskowej ceny gazu nadal są na wysokim poziomie. Powiedziałbym, że przesunięcie kilkunastu tysięcy żołnierzy bliżej granicy z Ukrainą było świetnym posunięciem ekonomicznym 🙂
  Mam takie wrażenie, że tamtejsi redaktorzy naczelni musieli zaserwować jakiś artykuł o tym jak to Rosja na obecnej sytuacji traci. Inaczej cała narracja polskojęzycznych mediów o „imperium na glinianych nogach” , które niedługo upadnie byłoby zakwestionowane przez czytelników.
  https://www.money.pl/gospodarka/rosyjskie-wojska-na-granicy-z-ukraina-ich-utrzymanie-kosztuje-kreml-krocie-6711840228997824a.html
  https://forsal.pl/swiat/ukraina/artykuly/8306450,ile-kosztuje-rosje-dzienne-utrzymanie-wojsk-przy-granicy-z-ukraina-ekspert-wskazal-kwote.html

  Polubione przez 4 ludzi

 10. OT światowe, czyli zaczyna się to o czym wszyscy trzeźwo myślacy obserwatorzy mówili po przejęciu władzy w Afganistanie przez talibów. Cytat „Chiny negocjują z talibami wznowienie dostępu do złóż litu i miedzi w Afganistanie…Chińskie grupy wydobywcze pracują nad uzyskaniem dostępu do złóż litu i miedzi w Afganistanie. Jedna z tych grup udała się do Kabulu na rozmowy z przedstawicielami talibów…Informuje o tym Financial Times”;
  https://strana.today/news/365571-kitaj-khochet-vernut-dostup-k-zalezham-medi-i-litija-v-afhanistane.html

  Polubione przez 4 ludzi

 11. Pojawiają się szczegóły dotyczące budżetu Ukrainy na rok 2022.

  Po rozpatrzeniu poprawek podwyższono zarówno wydatki, jak i przychody budżetu na przyszły rok. Patrząc na to co wyczyniają posłowie z „werchowej rady” mam wrażenie, ze bazują na polskim modelu ekonomicznym. Po rozdmuchaniu inflacji min poprzez znaczne podwyższenie płacy minimalnej nastąpiło otrzeźwienie na rok 2022 zaplanowano podwyżkę minimalnego wynagrodzenia o 200 hrywien… czyli płaca realna dla osoby zarabiającej najniższą krajową spadnie.
  Aby wystarczyło środków na masę inwestycji zaplanowanych przez Prezydenta uchwalono szereg nowych podatków, które uderzą w sektor prywatny. Najbardziej ucierpią osoby mające małe i średnie gospodarstwa rolne, oraz firmy wydobywające kopaliny (gaz ziemny).
  Jednocześnie, pomimo zapewnień parlamentarzystów NIE zagwarantowano wystarczających środków na dopłaty do mediów dla najuboższych.
  https://www.unian.ua/economics/finance/balans-tizhnya-rada-uhvalila-derzhbyudzhet-2022-grivnya-prodovzhila-padinnya-a-zarplati-zrostayut-novini-ukrajina-11630917.html?_gl=1*yulxss*_ga*MjEyOTg5MDEyMS4xNjM2NDc3MTkw*_ga_JLSK4Y8K67*MTYzODY5MjM4MS4xNC4xLjE2Mzg2OTIzODYuNTU.*_ga_DENC12J6P3*MTYzODY5MjM4MS4xNC4xLjE2Mzg2OTIzODYuNTU.

  Mam takie wrażenie, że w roku 2022 czeka nas kolejna fala uchodźców ekonomicznych z Ukrainy. Jeśli w Polsce nasz kochany rząd uderza podatkami głownie w klasę średnią to na Ukrainie główny ciężar utrzymania państwa (znów) został zrzucony na nie-oligarchów (nie ma właściwie klasy średniej).
  Dojdzie do masowego upadku małych i średnich firm i likwidowania działalności gospodarczych. Wygląda na to, że ekipa „Ze” chce pozyskać jak najwięcej środków (ukraść/zdefraudować?) przed kolejnymi wyborami, nie bacząc na to czy lud przetrwa te eksperymenty.

  Polubione przez 4 ludzi

  • Alea iacta est (niestety nie wiem jak to będzie po chińsku). Ukraińskie Ministerstwo Sprawiedliwości otrzymało pozew od chińskich inwestorów w związku z zablokowaniem im możliwości przejęcia kontroli nad przedsiębiorstwem „Motor Sicz” z Zaporoża. Chińscy inwestorzy zarzucają stronie ukraińskiej pogwałcenie porozumienia o zachęcaniu i wzajemnej ochronie inwestycji między Chinami a Ukrainą z 30 maja 1993 roku i domagają sie wypłacenia 4,59 mld dolarów. Rozprawa ma sie odbyć przed Trybunałem Arbitrażowym w Hadze. Z kolei strona ukraińska stwierdziła że roszczenia chińskich inwestorów są bezpodstawne, a Trybunał w Hadze nie ma uprawnień do rozpoznania sprawy;
   https://www.radiosvoboda.org/a/news-minjust-pozovna-zayava-kytaiska-storona-motor-sich/31586769.html

   Polubione przez 4 ludzi

 12. Ukraińska codzienność. W Użhorodzie na Zakarpaciu spalono dwa samochody osobowe należące do redaktora miejscowego portalu informacyjnego oraz jego żony. Dziennikarz stwierdził ze pojazdy podpalono by zastraszyć jego oraz innych dziennikarzy;
  https://korrespondent.net/ukraine/4423937-v-uzhhorode-sozhhly-avtomobyly-zhurnalysta-y-eho-zheny
  Z kolei w Kijowie za pomocą butelki z płynem zapalajacym podpalono samochód osobowy będący własnością Starszego Państwowego Inspektora Ochrony Środowiska pełniacego funkcje naczelnika w jednym z Departamentów Państwowego Nadzoru Środowiskowego;
  https://strana.today/news/365538-v-kieve-podozhhli-avto-chinovnika-ekoinspektora-antona-efimova.html

  Polubione przez 4 ludzi

Możliwość komentowania jest wyłączona.