Wojna domowa na Ukrainie 16.12.2021r.- 2368 dzień od nowego rozejmu.


„Niemy krzyk”– dzień 634.

W Brukseli zakończył się wczoraj wieczorem (15 grudnia) szczyt Partnerstwa Wschodniego.

Szefowie państw i rządów Unii Europejskiej, przewodniczący Rady Europejskiej i szefowa Komisji Europejskiej spotkali się z przywódcami Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy.

Zabrakło udziału jednego kraju- Białorusi, która odmawia współpracy na tym forum, ciążąc obecnie w stronę FR.

„Spotkaliśmy się, żeby potwierdzić nasze silne zaangażowanie w nasze strategiczne, ambitne i zorientowane na przyszłość Partnerstwo Wschodnie, które pozostaje zakorzenione we wspólnych wartościach. (…) Jako szczególny wymiar Europejskiej Polityki Sąsiedztwa, nasze Partnerstwo pozwala zbliżyć Unię Europejską i jej wschodnioeuropejskich partnerów. Ma na celu wspieranie stabilności, dobrobytu i wzajemnej współpracy oraz rozwijanie zaangażowania w niezbędne reformy i sprostanie globalnym i regionalnym wyzwaniom z korzyścią dla wszystkich naszych obywateli”– napisano w deklaracji końcowej szczytu (PW).

Partnerstwo Wschodnie to część europejskiej polityki sąsiedztwa, obejmująca wschodnich sąsiadów UE- Armenię, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzję, Mołdawię i Ukrainę. Celem inicjatywy, której pomysłodawczynią była w 2008 roku Polska, wspierana przez Szwecję, jest pogłębianie więzi politycznych i integracja gospodarcza z wymienionymi krajami.

Białoruś zawiesiła swoje uczestnictwo w Partnerstwie Wschodnim. W środę w Brukseli na sali obrad pozostawiono symboliczne puste krzesło dla przedstawiciela tego kraju.

Na konferencji prasowej po zakończeniu szczytu przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wyraziła nadzieję, że na kolejnym spotkaniu krzesło to zajmie reprezentant legalnych władz Białorusi.

Nie dopowiedziała jednako co oznacza sformułowanie legalnych władz Białorusi”czyżby oficjalnie zaprzeczyła legalności obecnych władz?

Najważniejszym osiągnięciem wczorajszego szczytu PW było to, że Ukraina uzyskała pełne poparcie wszystkich krajów, które uczestniczyły w VI Szczycie Partnerstwa Wschodniego w Brukseli. 

Przynajmniej tak twierdzi ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski, który podzielił się tą dobrą nowiną podczas rozmowy z przedstawicielami mediów na marginesie szczytu.

„Bardzo ważne jest dla nas, że we Wspólnej Deklaracji wskazano kilka fundamentalnych rzeczy– dotyczy to ‚Stowarzyszonego Trio’ (Gruzja, Mołdawia, Ukraina- dopisek mój), a także kwestii bezpieczeństwa– w odniesieniu do naszego regionu i Europy jako całości. Aby kwestia bezpieczeństwa znalazła odzwierciedlenie w deklaracji. Dokładnie tak się stanie”– ogłosił Zełenski.

Prezydent Ukrainy podkreślił, że podczas negocjacji ze wszystkimi partnerami zwracał uwagę na niebezpieczeństwo eskalacji ze strony Federacji Rosyjskiej i konieczność reakcji, jeśli taka eskalacja nastąpi.

„Rozważa się pięć sposobów reagowania na prawdopodobną eskalację. Powiedzieliśmy, że nasze państwo nie ma pięciu reakcji– będziemy mieli tylko jedną reakcję i pokazaliśmy to w 2014 roku, kiedy broniliśmy naszego terytorium z bronią w ręku. Ale jeszcze raz podkreślamy, że jesteśmy właśnie za pokojowym rozstrzygnięciem wojny na wschodzie naszego państwa”– powiedział Wołodymyr Zełenski.

W ramach Szczytu Partnerstwa Wschodniego Zełenski spotkał się z kanclerzem federalnym Republiki Austrii Karlem Nehammerem.

Ukraiński prezydent pogratulował Karlowi Nehammerowi nominacji na wysokie stanowisko i wyraził przekonanie, że wspólna przeszłość historyczna i poszanowanie podstawowych wartości dodatkowo wzmocnią współpracę ukraińsko-austriacką.

Jakoby perspektywy takiej współpracy potwierdzają wymierne rezultaty oficjalnej wizyty prezydenta Ukrainy w Austrii we wrześniu 2020 roku.

„Niektóre z naszych umów są już realizowane, ponieważ austriacki biznes dostrzega pozytywne skutki reform wewnętrznych na Ukrainie i otwiera nowe perspektywy na naszym rynku”– powiedział Wołodymyr Zełenski.

Austria pewnie zajmuje szóste miejsce wśród największych inwestorów w gospodarce Ukrainy. 63% wzrost handlu dwustronnego w ciągu ostatnich dziewięciu miesięcy wskazuje na duży potencjał dalszego rozwoju.

Wołodymyr Zełenski zgodził się, że współpraca ukraińsko-austriacka przyczyni się również do dalszego awansu ukraińskiego biznesu na rynek wewnętrzny UE, w szczególności w ramach Partnerstwa Wschodniego, i wyraził nadzieję, że Austria wspólnie utrwali europejską perspektywę Ukrainy.

Na zakończenie tego krótkiego spotkania ukraiński prezydent podziękował kanclerz federalny Republiki Austrii za dalsze wspieranie suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy oraz wysoko ocenił udział strony austriackiej w szczycie założycielskim Platformy Krymskiej.

Podczas wizyty w Brukseli prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odbył także spotkanie robocze z premierem Królestwa Belgii Aleksandrem De Croo.

Zapoznał belgijskiego premiera z aktualną sytuacją bezpieczeństwa na wschodzie Ukrainy i na czasowo okupowanym Krymie, a także wyraził wdzięczność za nieustające wsparcie Belgii dla suwerenności i integralności terytorialnej naszego państwa.

Wołodymyr Zełenski zwrócił się do szefa belgijskiego rządu o rozważenie możliwości wsparcia europejskich aspiracji Ukrainy poprzez zawarcie dwustronnej Deklaracji o wsparciu europejskiej perspektywy Kijowa.

Poza tym, zwrócono uwagę na pozytywną dynamikę rozwoju handlu dwustronnego, pomimo bardzo poważnych ograniczeń wynikających z obostrzeń spowodowanych globalną pandemią. Wołodymyr Zełenski zaproponował rozważenie możliwości udziału belgijskich inwestorów i środowisk biznesowych w konkretnych projektach infrastrukturalnych i innych na Ukrainie.

W ramach Szczytu Partnerstwa Wschodniego prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotkał się jeszcze z premierem Królestwa Hiszpanii Pedro Sánchezem.

Prezydent Ukrainy wyraził duże oczekiwania dotyczące aktywizacji w najbliższej przyszłości dwustronnej współpracy ukraińsko-hiszpańskiej, w szczególności biorąc pod uwagę zaplanowaną na 2022 r. wizytę premiera Hiszpanii na Ukrainie.

„Cieszę się, że Hiszpania jest jednym z głównych partnerów handlowych Ukrainy w Europie”– powiedział Wołodymyr Zełenski.

Rozmówcy omówili dalszą współpracę w obiecujących obszarach dwustronnej interakcji, w szczególności w dziedzinie energetyki, przetwórstwa spożywczego oraz rozwoju projektów infrastrukturalnych.

Wołodymyr Zełenski poinformował Pedro Sáncheza o ostatnich krokach Ukrainy w kierunku integracji europejskiej i przedstawił oczekiwania dotyczące wsparcia Hiszpanii dla europejskich perspektyw Ukrainy na szczeblu dwustronnym.

Poza tym, w stolicy Belgii odbyło się trójstronne spotkanie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego z kanclerzem federalnym Niemiec Olafem Scholzem i prezydentem Francji Emmanuelem Macronem.

Zełenski podziękował Niemcom i Francji za zdecydowane wsparcie Ukrainy na tle militarnego zagrożenia ze strony Rosji, a także za konsekwentne starania tych państw w ramach negocjacji formatu normandzkiego.

Podkreślił także, że Ukraina nie ulega prowokacji na granicy, nie ma agresywnych intencji wobec innych stron i pozostaje wierna dyplomatycznym środkom rozwiązania sytuacji.

„Oczekuję, że rosyjskie wojska i broń zostaną jak najszybciej wycofane z granic Ukrainy. Do tej pory, pomimo trwających wysiłków dyplomatycznych, pozostają na naszych granicach”– powiedział Zełenski.

Strony spotkania zgodziły się co do konieczności kontynuowania aktywnej pracy w formacie normandzkim i zapewnienia realizacji decyzji podjętych na szczycie w Paryżu 9 grudnia 2019 r. 

Wołodymyr Zełenski podkreślił, że dotyczy to przede wszystkim tak pilnych działań stabilizujących sytuację w strefie konfliktu, jak zapewnienie przestrzegania zawieszenia broni, wzajemne uwolnienie zatrzymanych oraz otwarcie dwóch nowych punktów kontrolnych.

Wołodymyr Zełenski, Olaf Scholz i Emmanuel Macron zobowiązali się dołożyć wszelkich starań, aby osiągnąć realny postęp w stabilizacji sytuacji w Donbasie i wezwali stronę rosyjską do wznowienia konstruktywnych prac nad tym w formacie normandzkim.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Partnerstwo_Wschodnie,

*

A na froncie w Donbasie- na jego ługańskim odcinku, wdrożona stacja walki elektronicznej USZ pogorszyła pracę komunikacji mobilnej w rejonie miejscowości Wrubówka.

Żołnierze 24 brygady Ukraińskich Sił Zbrojnych rozmieścili stację walki elektronicznej ( EW ) na obrzeżach osady Wrubówka, pogarszając w ten sposób jakość komunikacji mobilnej oraz transmisji telewizyjnych i radiowych we wsi.

„Z informacji, które otrzymaliśmy od okolicznych mieszkańców, wyszło na jaw, że na obrzeżach tej osady bojownicy rozmieścili stację walki elektronicznej ‚Bukowel-AD’ w celu prowadzenia działań wojny elektronicznej”– poinformował na briefingu dla mediów oficjalny przedstawiciel Milicji Ludowej ŁRL, Iwan Filiponenko.

Rzecznik ML ŁRL wyjaśnił, że kijowskie formacje zbrojne wykorzystywały stację do blokowania pracy bezzałogowych statków powietrznych Specjalnej Misji Obserwacyjnej OBWE „w celu ukrycia swoich przestępczych działań”.

Na tym samym odcinku frontu dowództwo USZ wysłało kolejną grupę snajperów na teren wsi Katerinówka w celu przeprowadzenia prowokacji.

„Według naszego wywiadu dwie grupy snajperów z ośrodka specjalnego ‚Zapad’ przybyły na pozycje 24 brygady w pobliżu wsi Katerinówka”– poinformował Iwan Filiponenko.

Filiponenko zasugerował, że „na tym terenie żołnierze przygotowują się do prowokacyjnych działań”.

Ponadto, USZ utrudniały pracę UAV SMM OBWE w rejonie osady Popasnaja.

Wojska kijowskie wykorzystywały wojnę elektroniczną (EW) do zakłócania działania bezzałogowych statków powietrznych (UAV ) Specjalnej Misji Obserwacyjnej OBWE w regionie osady Popasnaja. 

„Na terenie osiedla Popasnaja mobilna grupa 20 batalionu EW, korzystając ze stacji ‚Bukowel-AD’, stłumiła sygnały kanałów kontrolnych UAV misji OBWE, aby uniemożliwić obserwatorom zarejestrowania sprzętu bojowego rozmieszczonego na określonym obszarze”– poinformowała służba prasowa Dowództwa Milicji Ludowej ŁRL.

Resort obrony dodał, że fakt ten potwierdza raport SMM OBWE z 14 grudnia.

Poza tym, ujawniono, że Ukraińskie Siły Zbrojne rozmieściły sprzęt w Rubieżnoje i we wsi Muratowo w rejonie Nowoajdarskim.

„W obszarze odpowiedzialności 57 brygady ujawniono rozmieszczenie trzech opancerzonych wozów rozpoznawczych i patrolowych BRDM-2 oraz bojowego wozu opancerzonego na terenie obiektu mieszkalnego we wsi Muratowo”- poinformowała służba prasowa DML ŁRL.

Służba prasowa dodała, że ​​„za liniami odwrotu, ale poza wyznaczonymi miejscami składowania broni, na dworcu kolejowym we wsi Rubeżnoje odnotowano przybycie 15 122-mm samobieżnych haubic 2S1 Goździk”.

Poza tym, na donieckim odcinku frontu, dwóch żołnierzy USZ zostało wysadzonych w powietrze podczas eksploatowania okolic Gorłówki.

Dwóch żołnierzy USZ zostało rannych w wyniku detonacji własnych urządzeń minowych na terenie wsi Jużnoje na północny zachód od Gorłówki. 

„Podczas eksploatowania terenu w pobliżu osady Jużnoje, w rejonie odpowiedzialności 2 batalionu 95 samodzielnej brygady desantowo-desantowej, grupa wsparcia inżynieryjnego brygady zdetonowała ładunek wybuchowy. W rezultacie dwóch bojowników zostało rannych odłamkami”– poinformował wczoraj wiceszef Departamentu Milicji Ludowej DRL Eduard Basurin.

Dodał, że dowódca grupy nie zgłosił incydentu do sztabu, uznając obrażenia za drobne i samodzielnie zabrał ofiary do szpitala.

Natomiast, według ostatniego raportu SMM OBWE, 13 grudnia zespół Misji zobaczył krater na lokalnej drodze przed budynkiem przy ul. Stożka nr. 129, na terenie osiedla przy kopalni im. Gagarina na północno-zachodnich obrzeżach miejscowości Gorłówka. Około 25 m na południowy zachód od tego krateru obserwatorzy SMM OBWE zobaczył 5 otworów w trzech oknach po północnej stronie dwupiętrowego budynku mieszkalnego. Zespół misji zauważył ślady na pniu drzewa około 1 m na południe od tego krateru. Krater i zniszczenia ocenia się jako niedawną eksplozję niezidentyfikowanego pocisku z południowego zachodu i rozproszenie odłamków po eksplozji.

Misja odnotowała również brak 15 haubic samobieżnych (2S1) i 13 haubic holowanych (D-30) w trzech miejscach, w których przydzielona broń ciężka znajdowała się na terytorium kontrolowanym przez USZ.

Ponadto obserwatorzy odnotowali obecność sprzętu wojskowego USZ poza wyznaczonymi obszarami składowania:

-1 przeciwlotniczy zestaw rakiet przeciwlotniczych (2K22 „Tunguska”) i 2 przeciwlotnicze zestawy rakietowe 9K35 „Strieła-10” na terenie 2 obiektów w pobliżu terenów mieszkalnych we wsi Andrejewka (61 km na
południe od Doniecka),
-2 przeciwlotnicze zestawy rakietowo-rakietowe (2K22 „Tunguska”) w pobliżu wsi Dmitrowka,
-3 systemy rakiet przeciwlotniczych (przypuszczalnie 9K35 „Strieła-10”) w pobliżu miejscowości Anadol.

Poza tym, w ciągu minionej doby USZ na donieckim odcinku frontu 2 razy naruszyły warunki rozejmu, w wyniku czego na terytorium DRL spadło 18 pocisków.

Pierwszy ostrzał miał miejsce o godzinie 04:45, i przeprowadzony był z kierunku Pierwomajskoje w stronę Staromichajłowki- na północny zachód od Doniecka, przy użyciu moździerza kaliber 82 mm (4 miny) oraz cięzkiego granatnika przeciwpancernego SPG-9 (6 granatów).

Do kolejnego ostrzału doszło o godzinie 19:50, z kierunku Wodianoje w stronę Leninskoje- na południowym odcinku frontu, przy użyciu moździerza kaliber 120 mm (8 min).

*

Poniżej jeszcze raport za ostatnią dobę, sporządzony przez centrum prasowe ukraińskiego sztabu generalnego prowadzącego operację pacyfikacyjną przez połączone siły (Операція об’єднаних сил / Joint forces operation- OOS/JFO) ukraińskich formacji zbrojnych w Donbasie, na temat aktualnej sytuacji wzdłuż linii frontu:

Операція об’єднаних силп/Joint forces operation.

2 min.

Ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7:00 16 грудня 2021 року.

Сала Україні!

Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті у рамках Тристоронньої контактної групи.

Упродовж минулої доби, 15 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню, 5 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Поблизу ПЕРВОМАЙСЬКОГО ворог вів вогонь з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів.

В напрямку ЛУГАНСЬКОГО окупанти відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів.

В районі ШУМІВ російські найманці обстріляли наші позиції з мінометів калібру 82 мм. В бік ПІСКІВ ворог двічі вів вогонь, застосовуючи міномети калібру 82 мм та стрілецьку зброю.

Біля ПРИЧЕПИЛІВКИ противник здійснив обстріл з автоматичних станкових гранатометів.

В районі ВОДЯНОГО ворожі війська двічі вели вогонь, використовуючи артилерію калібру 120 мм та 122 мм, а також міномети калібру 120 мм.

Біля ПІВДЕННОГО окупанти застосували ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.

Станом на 7 годину ранку, 16 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.

В напрямку НОВОЛУГАНСЬКОГО окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.

Разом до перемоги!

Сала Україні! ᛋᛋ”

https://www.facebook.com/pressjfo.news/

***

Na zakończenie kilka aktualnych filmów:

***

***

©Powyższy tekst jest chroniony prawem autorskim. 

Wykorzystanie, jego części lub całości, tylko pod warunkiem podania linku do źródła.

45 uwag do wpisu “Wojna domowa na Ukrainie 16.12.2021r.- 2368 dzień od nowego rozejmu.

 1. OT z Libii, gdzie rozkwita „demokracja” zaprowadzona tam przez Zachód po obaleniu „tyranii Kadafiego”. Cytat „W środę wieczór 15 grudnia w Trypolisie uzbrojeni mężczyźni zajęli pałac prezydencki, siedzibę rządu jedności narodowej oraz gmach Ministerstwa Obrony…Należy zauważyć, że „wojskowi” uczestniczący w zajęciu instytucji państwowych wchodzą w skład batalionu brygady Al-Samud. Poinformowali już, że „w Libii nie będzie wyborów prezydenckich i zamkniemy wszystkie urzędy w Trypolisie”. Według lokalnych mieszkańców, uzbrojeni mężczyźni zajmują całą ważną infrastrukturę. W wyniku tego, co się dzieje, wiele dzielnic Trypolisu zostało pozbawionych prądu…Należy pamiętać, że 24 grudnia w kraju tym odbędą się pierwsze w historii wybory prezydenckie, zgodnie z ustaleniami zawartymi na Forum Libijskiego Dialogu Politycznego w Szwajcarii”;
  https://strana.today/news/367290-v-livii-vooruzhennye-ljudi-zakhvatili-zdanija-pravitelstva-i-minoborony-video.html

  Polubione przez 5 ludzi

 2. Nieoczekiwany „występ” w nowo uruchomionym kanale ukroTV „Rada”, który ma przedstawiać co sie dzieje w radzie Najwyższej Ukrainy, „Pana Hetmana” Poroszenki który „włamał sie” w relację i zaczął sie dopytywać czym zajmuja się dziennikarze kanału oraz kto im za to płaci;
  https://strana.today/news/367322-poroshenko-v-prjamom-efire-telekanala-rada-v-studii-uchinil-dopros.html
  Z kolei największe opozycyjne ugrupowanie w Radzie Najwyższej Ukrainy czyli ‚Opozycyjna platforma” skarży się że kanał ‚Rada”, który jest kontrolowany przez władze w Kijowie, stwierdziło że zablokowano dostęp do niego politykom wszystkich ukraińskich ugrupowan opozycyjnych;
  https://strana.today/news/367228-v-opzzh-vyrazili-protest-novomu-formatu-raboty-telekanala-rada.html

  Polubione przez 5 ludzi

 3. Nieoczekiwanie władze Włoch ogłosiły wczoraj że od dzisiaj (to znaczy od 16 grudnia) wprowadzaja zakaz wjazdu na terytorium tego państwa wszystkim bez wyjątku Ukraincom, w tym także tym zaszczepionym oraz posiadajacym tzw. certfikaty covidowe. Zakaz ma obowiazywać do 31 stycznia 2022 roku, jednak już pojawiły sie informacje że ma zostać przedłużony.
  W związku z tym ukromedia informują o stratach jakie ponieśli Ukraincy którzy chcieli jechać do Włoch ponieważ ani linie lotnicze, ani hotele nie chcą im zwracać pieniędzy za rezerwacje biletów oraz noclegów;
  https://strana.today/news/367311-posle-zakrytija-italii-ukraintsy-massovo-terjajut-denhi-za-bilety-i-oteli.html

  Polubione przez 5 ludzi

 4. Jak informuja ukromedia, wbrew wcześniejszym zapewnieniom, ukrainski resort finansów poinformował że wydał już 2,45 mld dolarów z 2,7 mld jakie otrzymał od MFW w ramach tzw. specjalnych praw ciągnienia (SDR). Pozostała suma ma zostać takze wydatkowana do konca tego roku. stało sie to pomimo tego że jeszcze w „opublikowanym w listopadzie memorandum polityki gospodarczej i finansowej z MFW Ukraina wskazała, że ​​zamierza zatrzymać pozostałą połowę z 2,7 mld USD otrzymanych w ramach alokacji SDR jako zabezpieczenie przed przyszłymi ryzykami”;
  https://interfax.com.ua/news/economic/786346.html
  https://cinkciarz.pl/nowosci/blog/finanse/czym-jest-sdr-i-jaka-pelni-funkcje

  Polubione przez 4 ludzi

  • To oznacza, że rzeczywiście budżet Ukrainy ( i to pomimo wysokiej inflacji) nie domyka się. Wszystkie założenia budżetowe z 2021 roku nie mają przełożenia w rzeczywistości, a obecny kryzys energetyczny „ciągnie” przemysł w dół. Dotychczas spore podwyżki płacy minimalnej i świadczeń (wynik kampanii wyborczej Zełenkiego) oraz znaczne przekazy pieniężne od gastarbeiterów sprawiały, że gospodarka Ukrainy jakoś się trzymała. Nie odrobiła strat z 2014-2015 roku, ani z kryzysu związanego z epidemią Covid-19. Jednak nie doszło do załamania funkcjonowania państwa-min wypłat żołdu i emerytur.
   Oficjalnych danych brak, jednak można się domyślać, że przychody firm musiały znacznie spaść i odbija się to na sytuacji budżetu państwa. Zbliża się okres świąteczny, więc konsumpcja utrzyma się na wysokim poziomie, co jednak po świętach?
   Te rewelacje jakie podawał Andrij Bohdan mogą być rzeczywiście prawdą.

   Polubione przez 5 ludzi

 5. Kolejny „njus” z „juesej”, czyli „haniebna zdrada” w Kongresie USA. Cytat „Republikański kongresman Matt Gaetz powiedział w wywiadzie dla Real America’s Voice, że nie jest przeciwny wejściu rosyjskojęzycznej części Ukrainy do Rosji…Wywiad został zamieszczony na stronie polityka na YouTube .
  „Chcesz mi powiedzieć, że jest to kataklizm, który odmieni życie Amerykanów? Nic w tym rodzaju” – podkreślił…Według Gaetz’a w takim scenariuszu sankcje USA będą wyglądały absolutnie absurdalnie ze względu na ekonomiczną niezależność Moskwy. Przypomniał, że restrykcje nie przyniosą pożądanego efektu, ponieważ Rosja znacznie zmniejszyła swoje dolarowe aktywa”;
  https://ria.ru/20211215/vossoedinenie-1763933297.html
  Kanał polityka;
  >https://www.youtube.com/c/RepMattGaetz/featured

  Polubione przez 5 ludzi

 6. OT militarne-o dostawach nowego sprzętu dla polskiej armii.

  Obecny piętnastoletni Planu Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP obejmuje lata 2021-2035 i uwzględnia rok 2020. Największe i najdroższe programy zbrojeniowe realizowane są za granicą lub tam planowane do realizacji. Praktycznie bez udziału polskiego przemysłu obronnego kupowane są samoloty F-35 (Harpia), wyrzutnie rakietowe systemu HIMARS (Homar) oraz planowane są do zakupu czołgi M1 Abrams. Polski przemysł będzie miał tylko drobny udział w zakupie systemu przeciwlotniczego Patriot (Wisła).
  https://defence24.pl/polityka-obronna/polska-bron-dla-polskiej-armii-raport-modernizacyjny

  Polubione przez 4 ludzi

  • I w temacie

   Raport o uzbrojeniu ukraińskiej armii. Od siebie: autor chwali zmiany w siłach zbrojnych naszego sąsiada. I dobrze przedstawia RZECZYWISTY stan tej armii, w większości zgadzają się informacje na temat ilości sprzętu jakimi dysponuje UA. Jedyną z nielicznych kwestii z jakimi bym się nie zgodził to ilość sprawnych „szyłek” (uważam, że jest ich znacznie mniej). Ponadto pojawiły się dodatkowe informacje na temat ilości rakiet „Jevelin” jakie otrzymała UA.
   Nie zgodziłbym się jednak z wnioskami autora jeśli chodzi o przygotowanie UA do walk z siłami zbrojnymi FR. Pod względem technicznym czy też wyszkolenia UA odbiega w dużej mierze od Polski, a tym bardziej od sił zbrojnych FR. W takim konflikcie asymetrycznym, pierwszy rzut armii naszego sąsiada zostałaby zniszczona w przeciągu kilku pierwszych dni walk.
   https://defence24.pl/sily-zbrojne/armie-swiata-wojska-ladowe-ukrainy
   Co to ta „szyłka” 🙂
   .https://www.youtube.com/watch?v=fQsanUS9OSQ

   Polubione przez 4 ludzi

 7. Parlament Ukrainy zatwierdził ustawę która zezwala wojskom NATO na przeprowadzanie ćwiczeń wojskowych na terenie kraju.
  https://www.wprost.pl/swiat/10572712/ukraina-zapowiada-cwiczenia-wojsk-nato-na-swoim-terytorium-to-moze-rozwscieczyc-rosje.html

  I jeszcze polskojęzyczna wersja artykułu, który wczoraj zamieścił Mania.
  Według wyliczeń Gazpromu w podziemnych magazynach Ukraina ma „tylko” 15,34 mld m3 gazu ziemnego. To mniej więcej tyle ile kraj posiadał PRZED przygotowaniem do sezonu zimowego.
  https://biznesalert.pl/gazprom-ukraina-wypompowala-z-magazynow-prawie-caly-gaz-wtloczony-latem/

  Polubione przez 5 ludzi

 8. W temacie wstępniaka szefa 🙂

  – Nasza pomoc dla krajów Partnerstwa Wschodniego musi być szczodra, powinniśmy zaoferować coś atrakcyjnego dla tych państw, by punkt ciężkości przesuwał się w kierunku zachodnim – powiedział w Brukseli premier Polski Mateusz Morawiecki i zwrócił uwagę na coraz bardziej agresywne działania Rosji za wschodnią granicą UE. – Właśnie dlatego powinniśmy wyciągnąć pomocną dłoń do krajów Partnerstwa Wschodniego – dodał.
  https://kresy24.pl/szczyt-partnerstwa-wschodniego-ue-pomoc-musi-byc-szczodra/

  Polubione przez 5 ludzi

 9. Ukraiński rząd podjął w środę decyzję o przedłużeniu do końca marca tzw. kwarantanny adaptacyjnej w związku z pandemią Covid-19.
  Kwarantanna ta obowiązuje na Ukrainie od wiosny 2020 roku. Była już kilka razy przedłużana; poprzednio – do końca grudnia. Restrykcje są dostosowywane do sytuacji epidemicznej w danym regionie. Od środy osiem obwodów – mniej niż połowa – będzie w strefie czerwonej, dla której przewidziano najostrzejsze ograniczenia.
  https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/swiat/artykuly/8314831,koronawirus-ukraina-kwarantanna-adaptacyjna.html

  Polubione przez 5 ludzi

 10. I jeszcze w temacie wstępniaka

  Niemiecki rząd odrzuca żądania części wschodnioeuropejskich państw UE, jak Polska i kraje bałtyckie, by sankcje wobec Rosji zaostrzyć już teraz, jeżeli Moskwa nie wycofa swych wojsk znad granicy z Ukrainą. Według „FAZ” Berlin przekonuje, że „należy najpierw znaleźć sposoby doprowadzenia do rozmowy z Rosją i aktywnego wpłynięcia na deeskalację”. Temu służyć miała także rozmowa między Scholzem, prezydentem Francji Emmanuelem Macronem i prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w środę w Brukseli przy okazji szczytu Partnerstwa Wschodniego. Według agencji AFP Zełenski miał naciskać na Scholza, by wykorzystać gazociąg jako „ważny instrument” wobec Rosji.
  https://www.dw.com/pl/faz-scholz-pod-silną-presją-w-sprawie-nord-stream-2/a-60144661
  Komentarz: Zełenski, podobnie zresztą jak Morawiecki, ma za słabą pozycję, aby w jakikolwiek sposób skłonić kanclerza Niemiec do zmiany polityki. Nowych sankcji nie będzie. Rosja utrzyma napięcie na granicy z Ukraina, ale nie wkroczy do tego kraju. Ukraina zostanie osamotniona (może „Warszawa” prześle jakąś symboliczną pomoc) w walce z kryzysem energetycznym.

  Polubione przez 6 ludzi

 11. Premier Ukrainy przekonuje, że kraj nie ma problemów z brakiem gazu i węgla na składach. Według urzędnika 15 mld m3 gazu w magazynach całkowicie wystarczy do końca sezonu grzewczego. Ponadto PM przekonuje, że zapasy węgla już nie topnieją, ale zaczynają rosnąć. Od początku miesiąca wzrosły o około 75 tysięcy ton (akurat tyle ile wyniosła ostatnia dostawa dla DTEK).
  Górnicy z Ukrainy maja otrzymać zaległe pensje-na ten cel rząd przeznaczył 700 mln hrywien.
  https://uazmi.com/news/post/hHYbLGnn3hDbpfRArArOeE
  Komentarz: Mam takie wrażenie, że obecne unormowanie sytuacji wynika z ciepłej pogody na Ukrainie.
  Średnia temperatura była powyżej 6 stopni Celsjusza. tylko, że te rozpogodzenie było krótkotrwałe i znów maja nadejść mrozy. Cytując za Bohdanem- przy zimie z temperaturami -5 stopni system energetyczny na Ukrainie będzie miał problemy z dostawami dla ludności cywilnej.
  https://pogoda.interia.pl/prognoza-dlugoterminowa-ukraina,cId,2827103

  Polubione przez 5 ludzi

 12. Kolejne ciekawostki na temat byłego już wiceszefa MSW Ukrainy Gogilaszwilego, który został zdymisjonowany za urządzenie awantury na jednym z tzw. blokpostów w obwodzie donieckim, a przeciwko któremu toczy sie sprawa karna za handel narkotykami, a także który ma posiadać obywatelstwo FR. Ukromedia ujawniły ze Gogilaszwili mieszka w jednym budynku mieszkalnym wraz z rodziną szefa Głownego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy Kiryła Budanowa. Jak tłumaczy „główny wywiadowca Ukrainy” Budanow należąca do niego nieruchomosć wynajmuje żona Gogilaszwilego, „doradczyni” Zełenskiego Maria Lewczenko, a on sam wraz z e swoją rodzina tam obecnie tylko „pomieszkuje” poniewaz w innym należącym do niego mieszkaniu przeprowadzany jest remont;
  https://strana.today/news/367348-eks-zamministra-mvd-hohilashvili-zhivet-v-odnom-dome-s-semej-rukovoditelja-hur-budanova.html

  Polubione przez 4 ludzi

 13. Dla zainteresowanych, artykuł o problemach jakie może sprawić „Panu Hetmanowi” Poroszence sprawa karna dotycząca stoczni „Kuźnia na Rybałskiej”, której był właściciele, później „sprzedał” ją jednemu ze swoich „partnerów biznesowych”. Sprawa dotyczy „przekrętów” przy produkcji w stoczni na zamówienie ukraińskich sił zbrojnych kutrów „Centaur”, w czasie gdy Prezydentem Ukrainy i równoczesnie właścicielem stoczni był Poroszenko. Między innymi ukraiński resort obrony przekazał 80% zaliczki pomimo że nie otrzymał nawet projektów okretów, później przesuwano terminy przekazania okrętów, a w końcu okazało się że zostały przekazane bez wymaganej kontroli jakości;
  https://strana.today/news/367009-katera-kentavr-pervyj-prihovor-po-delu-zavoda-poroshenko.html

  Polubione przez 4 ludzi

 14. Ukraińskie media twierdzą, że mają dowody na obecność wojsk rosyjskich w Donbasie.

  Sąd w Rostowie na Donem „przypadkiem” przyznał, że w Donbasie znajdują się rosyjscy żołnierze – podała ukraińska telewizja 1+1. Chodzi o wyrok dotyczący korupcji w czasie dostaw żywności dla armii. Władze na Kremlu od początku wybuchu konfliktu zbrojnego na wschodzie Ukrainy zaprzeczały doniesieniom o obecności w tym miejscu rosyjskich wojsk, wspierających separatystów.
  https://tvn24.pl/swiat/ukraina-telewizja-11-sad-w-rostowie-przyznal-ze-rosyjscy-zolnierze-w-donbasie-pelnia-sluzbe-bojowa-5529431

  Polubione przez 5 ludzi

 15. Trochę polityki

  Gdyby Rosja zdecydowała się najechać Ukrainę, wówczas wszystko mogłoby wydarzyć się bardzo szybko – mówi w rozmowie z CNBC szef MSZ Ukrainy, Dmytro Kułeba. Jednocześnie polityk, odżegnuje się od jakichkolwiek ustępstw wobec Rosji.
  https://www.rp.pl/dyplomacja/art19202981-szef-msz-ukrainy-putin-moze-najechac-nasz-kraj-w-mgnieniu-oka

  Ambasada Wielkiej Brytanii alarmuje 🙂

  Putin chce jednego: wymazania Ukrainy z mapy. Nie zatrzyma się, póki nie spotka się z ostrą reakcją Zachodu – mówi ambasador Ukrainy w Wielkiej Brytanii, Wadym Prystajko. Dyplomata ostrzega, że działania Kremla zmierzają do tego, by stanąć na ukraińskiej drodze do sojuszu transatlantyckiego.
  https://wiadomosci.wp.pl/ambasador-ukrainy-alarmuje-plan-putina-to-zmiana-mapy-6716034927340384a

  I jeszcze ciekawostka

  Na jednym z portali ukraińskich ukazał się artykuł o tym jak w przypadku inwazji wojsk rosyjskich…uciekać.
  Na jednym z ukraińskich portali ukazał się artykuł poradnikowy dla potencjalnych uciekinierów. Tekst przygotował portal Hromadska.ua. Opisuje on coś, co można byłoby nazwać „pakietem ucieczkowym”. Większość rzeczy to artykuły absolutnie pierwszej potrzeby. Ma ich być na tyle niewiele, by zmieściły się do dużego plecaka.
  https://www.o2.pl/informacje/ukraina-boi-sie-inwazji-opublikowano-instrukcje-dla-uciekinierow-6716096433482624a

  Polubione przez 5 ludzi

 16. Parlament Europejski przyjął rezolucję ws. sytuacji na ukraińskiej granicy. Były prezydent Ukrainy Petro Poroszenko podziękował w tej sprawie Donaldowi Tuskowi. Jednocześnie agencja Reutera informuje, że państwa UE w projekcie końcowego oświadczenia po szczycie UE ostrzegają przed „poważnymi konsekwencjami” inwazji Rosji na Ukrainę.
  https://www.wprost.pl/polityka/10573819/pe-przyjal-rezolucje-dot-sytuacji-na-ukrainskiej-granicy-poroszenko-dziekuje-tuskowi.html
  Komentarz: POPiS dla mnie to jedna i ta sama partia, której członkowie tylko się wadzą o to kto ma teraz zasiadać na intratnych stołkach.

  Polubione przez 6 ludzi

 17. Przeprowadzona z dnia na dzień zmiana zasad wjazdu do Polski związana ze zwalczaniem epidemii COVID-19 przyczyniła się do powstania długich kolejek po ukraińskiej stronie granicy.
  Od 15 grudnia Polska wymaga okazania przez wjeżdżające osoby negatywnego wyniku testu na koronawirusa, wykonanego nie wcześniej niż 24 godziny przed przekroczeniem granicy, licząc od czasu otrzymania wyniku testu. Wymóg ten dotyczy również osób zaszczepionych. Osoby nie dysponujące wynikiem testu są kierowane na 14-dniową kwarantannę.
  https://kresy.pl/wydarzenia/regiony/ukraina/ukraina-duze-kolejki-na-granicy-z-polska-po-zmianie-zasad-wjazdu/

  Polubione przez 5 ludzi

 18. „Kyjiw Ce Europa”, czyli (cytat) „Wysokość mandatu za nielegalne wycinki drzew iglastych zależy od średnicy pnia drzewa i sięga prawie 2500 hrywien…W Kijowie w przeddzień świąt noworocznych nasiliła się walka z nielegalną wycinką drzew iglastych…Aby chronić drzewa przed nielegalną wycinką, pracownicy kijowskich słuzb komunalnych smarują nasadzenia specjalnym roztworem, który w ciepłym pomieszczeniu wydziela nieprzyjemne uporczywe zapachy i może wywołać reakcję alergiczną”…
  https://korrespondent.net/city/kiev/4428451-v-kyeve-usylyly-okhranu-khvoinykh-derevev

  Polubione przez 5 ludzi

 19. „Haniebna zdrada” na kanale ukroTV „DOM” stworzonym przez władze w Kijowie by szerzyć „proukraińskie nastroje” na „terytoriach okupowanych/niekontrolowanych” czyli na Krymie oraz w republikach z Donbasu. Jak sie okazuje na kanale tym można zobaczyć filmy fabularne z czasów ZSRR których bohaterowie z duma mówią że ‚Służą Związkowi Radzieckiemu!”. A jak wiadomo filmy takie są zakazane na samej Ukrainie jako „szerzące totalitarną propagandę ZSRR”…
  https://strana.today/news/367375-honcharenko-vozmutilsja-chto-telekanal-dom-pokazyvaet-sovetskie-filmy.html

  Polubione przez 5 ludzi

 20. Dla zainteresowanych, artykuł o tym jak ukraiński parlament „uporządkował” obowiązujaca na Ukrainie ustawę o transplantologii. Między innymi dzięki zmianom w ustawie, jak zauważają ukraińscy eksperci, faktycznie wprowadzono „przyzwolenie na płatne przeszczepy, a prywatne kliniki będą mogły je wykonywać całkiem legalnie i za duże pieniądze”;
  https://strana.today/news/367380-kak-v-ukraine-perepisali-zakon-o-transplantatsii-i-chto-on-menjaet-dlja-ukraintsev.html

  Polubione przez 4 ludzi

 21. Ukraińska codzienność. W Kamieńskie w obwodzie dniepropietrowskim miejscowego ‚aktywistę antykorupcyjnego”, członka rady koordynacyjnej przy Dniepropietrowskiej Obwodowej Administracji państwowej i działacza organizacji ‚Stop Korupcji” podczas brania łapówki w wysokosci 3000$ od właściciela jednej ze stacji paliw;
  https://www.5692.com.ua/news/3281421/v-kamenskom-izvestnogo-aktivista-zaderzali-pri-peredace-deneg
  Pojawiły sie informacje o tym że do strajku szykują się funkcjonariusze ukraińskiej policji, powód „standardowy” czyli za niskie wynagrodzenie;
  >https://twitter.com/SergUA63/status/1471322727164387329

  Polubione przez 5 ludzi

Możliwość komentowania jest wyłączona.