Wojna domowa na Ukrainie 30.12.2021r.- 2382 dzień od nowego rozejmu.


„Niemy krzyk”– dzień 648.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zatwierdził strategię bezpieczeństwa informacyjnego kraju. 

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał dekret zatwierdzający strategię bezpieczeństwa informacyjnego kraju, która została przyjęta przez Radę Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony (RBNiO) 15 października br., dokument został opublikowany na oficjalnej stronie kancelarii prezydenta Ukrainy.

Strategia Zełenskiego wymienia główne wyzwania i zagrożenia, których źródłem jest przede wszystkim Rosja, a także sposoby ich przeciwdziałaniu. 

W szczególności dokument wskazywał na potrzebę przeciwstawienia się Rosji w sferze informacyjnej. Jednocześnie strategia stwierdza, że ​​polityka informacyjna Moskwy rzekomo zagraża nie tylko Ukrainie, ale także „innym demokratycznym państwom”. Zamierzają stawić temu opór w Kijowie sankcjami i wprowadzeniem odpowiedzialności za ich naruszenie.

Przede wszystkim wobec tych mediów, które wspierają polityką informacyjną Federacji Rosyjskiej i jej „dominacją” w Donbasie, a także dopuszczają się „próbom manipulacji świadomością obywateli” na temat integracji Ukrainy z UE i NATO. 

W tym celu ekipa Zełenskiego zamierza uregulować przestrzeń medialną i zwiększyć alfabetyzację medialną społeczeństwa. Równolegle z tym dokumentem Zełenski zatwierdził sankcje wobec szeregu firm medialnych, w tym ukraińskich opozycyjnych kanałów telewizyjnych.  W ten sposób stara się on stworzyć pod swoją kontrolą nową przestrzeń informacyjną i zlikwidować treści krytykujące rząd i prezydenta. Czyli jest ona po prostu wprowadzeniem cenzury prewencyjnej , której nie nazwano wprost.

Strategia stwierdza, że ​​Moskwa stosuje metody „całkowitego tłumienia wolności słowa, kontroli nad polityką redakcyjną mediów i innych zasobów informacyjnych działających na tych terytoriach” (czyli na terytoriach ŁRL i DRL). Jednocześnie władze Kijowa twierdzą, że zamierzają poprawić uregulowanie warunków działalności dziennikarzy w celu ich ochrony. 

W strategii odnotowuje się zatem, że palącym problemem są przypadki ingerencji w działalność zawodową mediów i ich pracowników, a także naruszania ich wolności w postaci utrudniania pracy, gróźb, przemocy oraz ingerencji w życie i mienie osób dziennikarzy.

„To pozbawia dziennikarzy możliwości właściwego informowania społeczeństwa o ważnych społecznie wydarzeniach i zjawiskach”– napisano w dokumencie.

Jednocześnie, same władze- w myśl tej strategi, idą w kierunku ograniczania wolności słowa w kraju. Równolegle więc z zatwierdzeniem strategii bezpieczeństwa informacji Zełenski zaaprobował więc sankcje zaproponowane przez RBNiO wobec trzech firm medialnych, do których należą opozycyjne kanały telewizyjne. Wśród nich są Time Media LLC (Pierwszy Niezależny kanał telewizyjny, który stworzyli dziennikarze zamkniętych wcześniej kanałów; 112 Ukraina, NewsOne i ZIK), Teleprostir LLC (własność Nestora Szufrycza) oraz holding medialny Novosti (w jego skład wchodzi 112 Ukraina, NewsOne i ZIK).

Ograniczenia wobec nich wprowadza się na okres pięciu lat. Firmom zabrania się korzystania z zasobów częstotliwości radiowych Ukrainy, ogranicza się lub zawiesza świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz korzystanie z publicznych sieci telekomunikacyjnych. Ponadto rezydentom obcych państw oraz osobom przez nich kontrolowanym lub działającym w interesie obcych państw zabrania się prywatyzacji lub dzierżawy mienia państwowego. Ponadto, zgodnie z ograniczeniami, obcokrajowcom w tych firmach odmawia się wiz, a istniejące są anulowane.

Jednocześnie dekret Zełenskiego o ograniczeniach nr 684/2021 odwołuje się do decyzji RBNiO z 28 grudnia. Na stronie internetowej rady nie ma jednak informacji o odbyciu spotkania na ten temat. Poinformowano jedynie, że posiedzenie RBNiO miało się odbyć 29 grudnia z polecenia Zełenskiego, ale potem zostało przełożone na 30 grudnia. W związku z tym w ukraińskiej przestrzeni medialnej pojawiają się sugestie, że nie odbyło się żadne posiedzenie RBNiO, a jedynie jego imitacja, aby jak najszybciej zablokować niepożądane przez Zełenskiego kanały telewizyjne.

W efekcie podjętych w trybie pilnym działań Zełenskiego, wszyscy, którzy obecnie krytykują pracę głowy państwa i jego wspólników, stają się „wrogami ludu”– a bardziej to precyzyjnie określając- wrogami „Sług Ludu”.  A więc, tacy dziennikarze nie mogą pracować. A to już nie jest demokracja, ale reżim autorytarny. Na Ukrainie zawsze panował bałagan, ale od dawna nie było takiego bezprawia jak pod rządami Zełenskiego i jego „Sług Ludu”.

Bo oni są takimi samymi „sługami ludu”, jak i wdrażane u nas w kraju „prawo i sprawiedliwość”– pod kierunkiem naczelnika, które jest kompletnym chaosem i bezprawiem. Dlatego te bliźniacze reżymy stosują podobne metody, z których jednym jest ograniczanie wolności mediów i totalne zawłaszczenie mediami publicznymi- obecnie pełniące (mimo, że finansowane z kieszeni podatników) rolę mediów partyjnych.

No, ale kończąc tą dygresję wracam do tematu Ukrainy, gdzie partia Platforma Opozycyjna – za Życie (PO-zŻ) już określiła nowe sankcje „policzkiem wymierzonym europejskim politykom i dziennikarzom, którzy ogłosili niedopuszczalność represji wobec mediów”, zamachem na konstytucję kraju i represjami przeciwko wolności słowa. W PO-zŻ już wcześniej zwracali uwagę na bezprawność wszelkich ograniczeń w stosunku do firm będących ukraińskimi osobami prawnymi. Wyjaśnili, że nie mogą być objęte ustawą „o sankcjach”, ponieważ stanowi ona, że ​​ograniczenia mogą być nakładane tylko w stosunku do „obcego państwa, zagranicznej osoby prawnej, osoby prawnej znajdującej się pod kontrolą zagranicznej osoby prawnej lub osoba fizyczna– nierezydenci, cudzoziemcy, bezpaństwowcy, a także podmioty prowadzące działalność terrorystyczną.”

Obecne władze Ukrainy, jeszcze jawniej niż poprzednie, z całych sił starają się umocnić swoją pozycję, dlatego zamieniają kraj w państwo autorytarne.

Teraz Ukraina jest rządzona nie przez społeczeństwo obywatelskie, ale przez odrębne ugrupowanie, które jest w ostrej konfrontacji z innymi adwersarzami jego polityki. Potwierdzają to ostatnie inicjatywy ustawodawcze Władimira Zełenskiego, które w sposób oczywisty wskazują, że chce on stworzyć na Ukrainie państwo totalitarne z twardym mechanizmem tłumienia jakiegokolwiek sprzeciwu i uzasadnionej krytyki.

Do takiej sytuacji przyczyniła się bezpośrednio polityka Stanów Zjednoczonych i Europy, które zarówno przymykały oko na działania Kijowa, jak i do nich nawet zachęcały.

Z powodu tak protekcjonalnego stosunku zachodnich kuratorów do Ukrainy, kraj ten nie tylko nie posunął się w kierunku demokracji, ale nawet się zdecydowanie cofnął. Ukraiński przykład wyraźnie pokazuje, jak obłudni są „partnerzy” z Zachodu, którzy próbują przenieść na Rosję wszystkie grzechy Kijowa, oskarżając ją o wszystkie możliwe występki, a z drugie strony tolerując autorytaryzm, bezprawie i nazizm- na Ukrainie.

Podpisana przez Zełenskiego strategia bezpieczeństwa informacyjnego jest skierowana nie tylko przeciwko Rosji, ale także przeciwko samej Ukrainie, a mówiąc precyzyjnie- przeciwko Ukraińcom, którym zakneblowano w ten sposób usta.

W ten sposób, państwo ukraińskie rażąco narusza normy Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i inne normy prawne dotyczące wolności słowa, otrzymywania i przekazywania informacji, działalności dziennikarzy i mediów. W rzeczywistości prezydent swoim dekretem ustanawia politykę, która jest sprzeczna z interesami samych obywateli Ukrainy. I jednocześnie narusza uświęcone przez zachodnie demokracje normy cywilizowanego świata. Co oczywiście na Zachodzie nikogo nie wzrusza, bo głos obłudnej krytyki skierowany jest tylko w kierunku krajów, czy też rządzących nimi- nie wygodnymi, którzy nie chcą się podporządkować dyktatowi „zachodnich demokratów”,

W efekcie, tolerowanych przez Zachód autorytarnych posunięć obecnej ekipy rządzącej przestrzeń informacyjna Ukrainy jest dziś prawie całkowicie oczyszczona z niewygodnych jej źródeł, nie ma możliwości uzyskania informacji z alternatywnych mediów. I to najwyraźniej nie jest jeszcze koniec, bo reżym Zełenskiego dynamicznie się rozwija. 

W tym tempie ukraińskie władze dojdą do stworzenia „żelaznej kurtyny”, którą będą starać się usprawiedliwiać na oczach zachodnich partnerów jakoby zagrożeniem płynącym z kierunku Rosji. A ci z kolei uznają te wymówki za rozsądne i poprą swoich protegowanych, bo celem nie jest dobro Ukrainy, tylko stworzenie maksymalnie poważnych problemów Rosji. W tym sensie Ukraina, a tym bardziej Ukraińcy w globalnej rozgrywce Zachodu prowadzonej wobec Rosji, najmniej się liczą. Po prostu są jej ofiarami.

*

A tym czasem, na froncie w Donbasie- na jego ługańskim odcinku, ukraińscy dywersanci porwali kolejnego żołnierza Milicji Ludowej ŁRL.

Grupa dywersyjno-rozpoznawcza (GD-R) Sił Operacji Specjalnych Ukraińskich Sił Zbrojnych schwytała wczoraj żołnierza Milicji Ludowej ŁRL. 

„27 grudnia ukraińska grupa dywersyjna sił operacji specjalnych, wbrew dotychczasowym porozumieniom, porwała żołnierza Milicji Ludowej LPR”– poinformował oficjalny przedstawiciel resortu obrony republiki Iwan Filiponenko., nazywając działania Kijowa „aktem agresji”.

Zaznaczył, że w miejscu uprowadzenia „znaleziono ślady walki i krew, co świadczy o zastosowaniu wobec niego przemocy”.

„Według naszych informacji, w chwili obecnej wobec porwanego żołnierza wywierana jest presja fizyczna i moralna, a także zakazane leki, aby zmusić go do składania fałszywych zeznań i stworzyć bazę dowodową, w celu usprawiedliwienia przestępczych działań Ukraińców bojców” – powiedział przedstawiciel resortu obrony ŁRL.

Podkreślił, że działania ukraińskich dywersantów całkowicie powtarzają scenariusz wcześniejszego uprowadzenia członka ML przez kijowskich dywersantów w listopadzie oraz uprowadzenia obserwatora ŁRL we Wspólnym Centrum Kontroli i Koordynacji zawieszenie broni (WCKiK) Andreja Kosiaka w październiku.

„Zarówno te fakty, jak i nowe porwanie były wynikiem bezczynności OBWE i braku właściwej reakcji ze strony kierownictwa Misji. Wzywamy międzynarodowych obserwatorów OBWE (Specjalnej Misji Monitorującej) do odnotowania kolejnego rażącego naruszenia zawieszenia broni, które doprowadziło do porwania członka Milicji Ludowej i ułatwienia mu powrotu”– zaapelował  Filiponenko.

Poza tym, Ukraińskie Siły Zbrojne utrudniały pracę UAV SMM OBWE pod Nowotoszkowskim.

Ukraińskie formacje zbrojne wykorzystały wojnę elektroniczną (EW) do ingerencji w działanie bezzałogowych statków powietrznych (UAV) Specjalnej Misji Obserwacyjnej OBWE w rejonie osady miejskiej Nowotoszkovwskoje. 

„W rejonie osiedla Nowotoszkoskoje mobilna grupa 20 batalionu walki elektronicznej, korzystając ze stacji ‚Bukovel-AD’, stłumiła sygnały kanałów kontrolnych UAV Misji OBWE, aby uniemożliwić obserwatorom zarejestrowanie sprzętu wojskowego Ukraińskich Sił Zbrojnych Ukrainy rozmieszczonego na tym obszarze”–  poinformowała służba prasowa Dowództwa Milicji Ludowej ŁRL.

Milicja Ludowa ŁRL odnotowała także kolejny już raz obecność Ukraińskich Sił Zbrojnych w rejonie wycofania sił i sprzętu w pobliżu miejscowości Zołotoje.

„Na dawnych stanowiskach Ukraińskich Sił Zbrojnych w rejonie wycofywania sił i sprzętu w pobliżu osady Złotoje zarejestrowano obecność dwóch żołnierzy 24 brygady”– poinformowała służba prasowa departamentu resortu obrony ŁRL.

Natomiast, na donieckim odcinku frontu według ostatniego raportu SMM OBWE, USZ nadal zakłócają loty UAV Misji:

-UAV krótkiego zasięgu SMM OBWE zostały zakłócone przez sygnały GPS podczas lotów w pobliżu Niżnego Nowogrodu, osady Majorsk oraz miejscowości Nowoługańskoje i Lebiedińskoje.

-UAV średniego zasięgu SMM OBWE został zakłócony przez sygnał GPS podczas jednego lotu w pobliżu Niżnego Nowogrodu i miejscowości Lebiedińskoje.

– UAV dalekiego zasięgu SMM OBWE został zakłócony przez sygnał GPS podczas lotów nad obszarem Niżnego Nowogrodu, wsi Warwarowka oraz miejscowości; Konstantinowka, Priwolje, Siergiejewka, Toreckoje, Nowaja Połtawka, . Starowarwarowka i wsi Jakowlewka.

Misja OBWE kontynuuje odnotowywanie działań zbrojnych w pobliżu rejonu wycofania sił i środków nr. 3  Bogdanowka-Pietrowskoje.

Ponadto obserwatorzy odnotowali obecność sprzętu wojskowego USZ w strefie bezpieczeństwa, w tym na terenach mieszkalnych:

-1 bojowy wóz opancerzony (typu BMP) w strefie mieszkalnej miejscowości Codema,
-3 bojowe wozy opancerzone (nieznanego typu) w strefie mieszkalnej na wsi Berdiańskie,
-1 transporter opancerzony (BTR-70) w pobliżu miejscowości Nowobachmutówka.

Ponadto, w dniu wczorajszym o godzinie 15:24- na donieckim odcinku frontu, z kierunku Troiczkoje w stronę Ozierjanowki- w rejonie Gorłówki, USZ przeprowadziły ostrzał przy użyciu automatycznego granatnika sztalugowego AGS-17 (15 granatów). Tym sposobem USZ w ciągu minionej doby na donieckim odcinku frontu 1 raz naruszyły warunki rozejmu.

*

Poniżej jeszcze raport za ostatnią dobę, sporządzony przez centrum prasowe ukraińskiego sztabu generalnego prowadzącego operację pacyfikacyjną przez połączone siły (Операція об’єднаних сил / Joint forces operation- OOS/JFO) ukraińskich formacji zbrojnych w Donbasie, na temat aktualnej sytuacji wzdłuż linii frontu:

Операція об’єднаних силп/Joint forces operation.

7 min.

Ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7:00 30 грудня 2021 року.

Сала Україні

Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи.

Упродовж минулої доби, 29 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню.

Поблизу НОВОЛУГАНСЬКОГО ворог вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

У бік ТРЬОХІЗБЕНКИ окупанти відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Неподалік НОВОСЕЛІВКИ противник відкривав вогонь з автоматичних та станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, а також стрілецької зброї.

На околицях ЗОЛОТОГО-4 збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – середньої важкості.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

Станом на 7 годину ранку, 30 грудня, з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.

Разом до перемоги!

Сала Україні! ᛋᛋ”

https://www.facebook.com/pressjfo.news/

***

Na zakończenie kilka aktualnych filmów:

***


***


©Powyższy tekst jest chroniony prawem autorskim. 

Wykorzystanie, jego części lub całości, tylko pod warunkiem podania linku do źródła.

52 uwagi do wpisu “Wojna domowa na Ukrainie 30.12.2021r.- 2382 dzień od nowego rozejmu.

 1. W temacie wczorajszej strzelaniny w klubie bilardowym w Odessie w której śmierc poniosła jedna osoba. Okazuje się ze jest to dalsza część gangsterskich porachunków które zapoczątkowało zastrzelenie w 2020 roku w Turcji jednego z „autorytetów kryminalnych” (z ros. „worów w zakonie”) działajacego na terytorium państw WNP, z pochodzenia Azera, Nadira Salifowa;
  https://strana.news/news/369466-lotu-huli-kak-ubijstvo-avtoriteta-v-turtsii-privelo-k-strelbe-v-odesse.html

  Polubione przez 3 ludzi

 2. Ukraińska codzienność. Sąd w Odessie skazał na 3 lata więzienia meżczyznę który w zeszłym roku ukradł…gaśnicę przeciwpożarową z budynku prokuratury miejskiej w Odessie…
  https://strana.news/news/369458-v-odesse-muzhchina-ukral-ohnetushitel-i-poluchil-tri-hoda-tjurmy.html
  „Świąteczna atmosfera” w jednej z „marszrutek” w Dnieprze;
  https://dp.informator.ua/2021/12/29/v-dnepre-voditel-marshrutki-postavil-v-salone-elku-i-uveshal-vse-mishuroj/

  Polubione przez 4 ludzi

 3. Kolejny „njus” z „juesej” gdzie w stanie Iowa zatrzymano ‚ciężko uzbrojonego” mężczyznę który przyznał się ze jedzie „rozprawić sie z demonami z Białego Domu”. Zatrzymanym okazał się być 25-letni pracownik sklepu spożywczego z Kalifornii niejaki Kuachua Brillion Xiong, który po zatrzymaniu miał takze stwierdzić że gdy zostanie wypuszczony to i tak będzie kontynuował swoją „misję”;
  >https://www.nbcnews.com/news/us-news/california-man-driving-white-house-kill-leaders-hit-list-arrested-iowa-rcna10354

  Polubione przez 4 ludzi

 4. Ciąg dalszy SAALASZWILIADY. Ukraińska RPO Ludmiła Denisowa wyraziła oburzenie przewiezieniem Saakaszwilego ze szpitala wojskowego w Gori do zakładu karnego Rustawi i wezwała gruzińską RPO do zbadania czy nie doszło do naruszenia praw i wolnosci Saakaszwilego. Skierowała także apel do ambasador Ukrainy w Gruzji by udzielił pomocy konsularnej Saakaszwilemu, a „obce państwa i organizacje międzynarodowe do „stanowczego potępienia działań gruzińskich urzędników łamiących prawa obywatela Ukrainy Micheila Saakaszwilego”;
  https://korrespondent.net/ukraine/4432888-saakashvyly-perevezly-yz-bolnytsy-v-tuirmu-ombudsmen-vozmuschena

  Polubione przez 3 ludzi

 5. „Cyrk” z „inwazją FR na Ukrainę” trwa. Po ostatnim w tym roku posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa i Obrony Ukrainy jej sekretarz Ołeksij Daniłow, podczas swojej konferencji prasowej, „kilkukrotnie” zaprzeczył jakoby FR szykowała się do takiej inwazji, a także stwierdził ze w tej chwili nie widać „wiekszego zagrożenia” na granicy ukraińsko-rosyjskiej;
  https://strana.news/news/369605-danilov-posle-zasedanija-snbo-rasskazal-o-verojatnosti-vtorzhenija-rossii-v-ukrainu.html

  Polubione przez 4 ludzi

 6. A tymczasem „inwazja FR na Ukrainę” według burmistrza Kijowa Kliczki ma sie zacząć lada chwila, dlatego tez samowolnie wbrew ukraińskiemu Ministerstwu Obrony powołał tzw. sztab obrony Kijowa, a on sam pojechał sobie świętować Nowy Rok…w Laponii.
  „Pan Hetman” Poroszenko, wraz ze swoją „żinką” Mariną został za to zauważony…w centrum Warszawy, gdzie miał się spotykać z przebywajacymi w RP Ukraincami;
  https://strana.news/news/369578-bohdan-i-zaburannaja-v-meksike-a-poroshenko-s-zhenoj-v-polshe.html

  Polubione przez 4 ludzi

 7. Koniec budowy tzw. ściany Jaceniuka na granicy Ukrainy z FR. Władze w Kijowie przyjęły program budowy nowych „zabezpieczeń” na granicy Ukrainy z FR, a także Białorusią który ma trwać 5 lat, a na który ma zostać przeznaczone z ukraińskiego budżetu 36 mld hrywien;
  https://www.rbc.ua/rus/news/steny-kabmin-prinyal-novuyu-programmu-obustroystva-1640878949.html
  Ps. Nową „chapaninę” z „koryta” czas zacząć…

  Polubione przez 4 ludzi

  • „…a na który ma zostać przeznaczone z ukraińskiego budżetu 36 mld hrywien”- tłumacząc z ukraińskiego na nasze, po prostu tak suma zostanie wyprowadzona z budżetu na prywatne konta w offshorach.

   Pozdrawiam.

   Polubione przez 5 ludzi

  • 1.5 mld $. Tyle znów wyda się na niepotrzebny projekt. Można byłoby za to kupić nowego sprzętu dla wojska, można byłoby zmodernizować sieć gazową, można byłoby zacząć budowę elektrowni atomowej, ale nie te pieniądze trzeba po prostu rozkraść.

   Polubione przez 2 ludzi

 8. „Nie macie chleba, to jedzcie skumbrie!” 🙂 . Cytat ‚Jak pani Zelenska kupiła skumbrię za 8 hrywien. – mieszkańcy Kijowa są oburzeni…Pierwsza dama „samostijnej”, Ołena Zełenska, pomyliła się w liczbach i cenach żywności podczas wystepu w telewizji. Wywołało to burzę oburzenia w ukraińskich sieciach społecznościowych…Mówiąc o zdrowym odżywianiu, właścicielka nieruchomości na rosyjskim Krymie niespodziewanie ogłosiła, że ​​skumbria w jej kraju jest sprzedawana po „okazyjnych” cenach:
  „Sami kupujemy i przygotowujemy proste dania. Morszczuk był wart… to była mrożona skumbria, z której można zrobić wiele wspaniałych potraw. Kosztuje 8 hrywien za kilogram … Tak, jemy (dania ze skumbrii)”
  Jednocześnie, jak wyjaśniają oburzeni kijowianie, rzeczywisty koszt wymienionych ryb w sklepach w Kijowie wynosi 65-100 hrywien za kilogram”;
  https://eadaily.com/ru/news/2021/12/30/kak-pani-zelenskaya-pokupala-skumbriyu-za-8-grn-kievlyane-vozmushcheny
  ps. I przypomina sie teraz słynny wiersz K. I. Gałczyńskiego czyli…”Skumbrie w tomacie”;
  „Chce pan na­pra­wić błę­dy sys­te­mu?
  (skum­brie w to­ma­cie skum­brie w to­ma­cie)
  Był tu już taki dzie­sięć lat temu.
  (skum­brie w to­ma­cie pstrąg)”
  🙂

  Polubione przez 6 ludzi

 9. Minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii Liz Truss poinformowała dziś, że rozmawiała z szefami dyplomacji o powstrzymaniu rosyjskiej agresji na Ukrainę.
  Truss poinformowała w mediach społecznościowych, że prowadziła rozmowy z ministrami spraw zagranicznych Stanów Zjednoczonych, Niemiec i Francji.
  https://www.rp.pl/dyplomacja/art19242851-londyn-berlin-paryz-i-waszyngton-o-powstrzymaniu-inwazji-rosji-na-ukraine

  I zdrada

  Prezydent Joe Biden zgodził się na drugą w ciągu miesiąca telefoniczną rozmowę z Władimirem Putinem.
  Jednocześnie Amerykanie zapowiedzieli, że wkrótce odbędzie się też telefoniczna rozmowa Bidena z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Kijów wielokrotnie ostrzegał, że nie należy prowadzić negocjacji na jego temat bez jego udziału.
  .
  https://www.rp.pl/dyplomacja/art19244471-wladimir-putin-dzwoni-joe-biden-odbiera-glowny-temat-konflikt-na-ukrainie

  Polubione przez 2 ludzi

 10. Ukraina zatwierdziła pięcioletnią strategię rozwoju przemysłu uranowego, który ma zapewnić uran na potrzeby ukraińskich elektrowni jądrowych.

  Od 2027 roku ukraińskie elektrownie jądrowe mają być zaopatrywane w uran produkcji krajowej. Dzięki temu, Ukraina ma stać się samowystarczalna w produkcji paliwa jądrowego. Obecnie na terenie Ukrainy działa jeden zakład przetwórstwa uranu, który zapewnia 40 procent zapotrzebowania na paliwo do elektrowni jądrowej. Pozostałe 60 procent paliwa jest sprowadzane z zagranicy m.in. z USA i Rosji. Uran wydobywany jest w trzech kopalniach na terenie Ukrainy, jednak w dwóch z nich kończy się wydobywany surowiec.
  https://biznesalert.pl/ukraina-chce-byc-samowystarczalna-pod-wzgledem-paliwa-jadrowego/
  Komentarz: Było juz kilka strategii min dwie dt wydobycia gazu-Ukraina miała być samowystarczalna, a nawet eksportować gaz za granicę. Wyszło jak zwykle wydobycie krajowego gazu …spadło.
  Podobnie było ze strategia dt wydobycia węgla i strategią rozwoju lotnictwa. Jakoś nie mam złudzeń, ze i ten projekt (koszt bagatela 300 mln $) też się nie uda.

  Polubione przez 2 ludzi

 11. RDG Siły Zbrojne Ukrainy schwytały żołnierza NM LPR (wideo)

  W dniu dzisiejszym opublikowano alarmowe oświadczenie oficjalnego przedstawiciela Oddziału Milicji Ludowej LPR, podporucznika I. Filiponenko, dotyczące bezprecedensowego incydentu na linii kontaktowej. Ukraińska DRG zinfiltrowała pozycje milicji i pojmała żołnierza NM LNR.

  „27 grudnia ukraińska grupa dywersyjna Sił Operacji Specjalnych, wbrew dotychczasowym porozumieniom, uprowadziła żołnierza Milicji Ludowej Ługańskiej Republiki Ludowej. W miejscu, w którym przebywał nasz wojownik, znaleziono ślady walki i krwi, co wskazuje na zastosowanie wobec niego działań z użyciem przemocy.

  Z naszych informacji wynika, że ​​w chwili obecnej na porwanego żołnierza wywierana jest presja fizyczna i moralna, a także zakazane leki zmuszają go do składania fałszywych zeznań i tworzą bazę dowodową w celu usprawiedliwienia zbrodniczych działań bojowników ukraińskich .

  https://free-news.su/voennye-konflikty/56202-rdg-vsu-zaxvatila-v-plen-bojca-nmlnr

  Polubione przez 4 ludzi

Możliwość komentowania jest wyłączona.