Wojna domowa na Ukrainie 07.01.2022r.- 2390 dzień od nowego rozejmu.


„Niemy krzyk”– dzień 656.

Wydobywany na Ukrainie gaz zaspakaja około dwóch trzecich potrzeb krajowego popytu.

Pozostałą część potrzeb wewnętrzynych trzeba importować, głównie z Rosji, co stwarza oczywiste ryzyko gospodarcze i polityczne. Aby je zmniejszyć, Ukraina stoi przed zadaniem zwiększenia własnego wydobycia gazu. Jednak sukcesu w tym kierunku nie widać– w ciągu ostatniej dekady wydobywano tam systematycznie około 20 miliardów metrów sześciennych błękitnego paliwa. Jednak w latach 2019-2020 wskaźniki zaczęły szybko spadać.

Eksperci uważają, że główną przyczyną spadku wielkości produkcji jest wyczerpywanie się złóż. Jak zauważył Michaił Gonczar, prezes Centrum Studiów Globalnych „Strategia XXI”, w ciągu ostatniego półwiecza Ukraina praktycznie pompowała gaz z górnych pokładów. I stało się to jeszcze przed uzyskaniem niepodległości. Gonczar przypomina, że ​​pierwszy gaz, który ZSRR eksportował do Europy Zachodniej w 1969 roku, był pochodzenia ukraińskiego, a pierwsze gazociągi w Unii, np. Daszawa– Kijów– Briańsk– Moskwa, transportowały gaz z zachodu na wschód. Maksymalny poziom wydobycia gazu, 68 miliardów metrów sześciennych, odnotowano na Ukrainie w 1975 roku.

Zdaniem Jurija Korolczuka, współzałożyciela Funduszu Strategii Energetycznych, ograniczanie wydobycia gazu na Ukrainie to naturalny proces, który prawdopodobnie nie zatrzyma się w ciągu najbliższych 10-15 lat. W 2021 r. ekspert spodziewa się spadku o 0,7 mld m sześc. w porównaniu z rokiem ubiegłym- do 19,5 mld m sześciennych.

Źródła gazu się wyczerpują, nowe duże, obiecujące obszary nie są eksplorowane, ceny gazu dla ludności są od lat ograniczane, zagraniczne firmy nie są zaangażowane w poszukiwanie i zagospodarowanie złóż, bo to się po prostu nie opłaca.

Lwią część gazu na Ukrainie– około 70%– produkuje państwowe przedsiębiorstwo Ukrgazwydobuwannia, wchodzące w skład koncernu Naftohaz. Z Ukrgazwydobuwannią władze wiążą duże nadzieje. Zgodnie z zatwierdzonym w 2016 roku programem zwiększenia wydobycia gazu na Ukrainie do 2020 roku, Ukrgazwydobuwannia miała osiągnąć poziom wydobycia 20 mld m sześc. m rocznie. Wraz z udziałem firm prywatnych planowano zwiększyć wielkość wydobycia własnego Ukrainy do 27,6 mld m3 przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia gazu do tej wielkości.

Jednak Ukrgazwydobuwannja w 2020 roku wyprodukowała tylko 14,2 mld metrów sześciennych. W efekcie, wraz z wkładem firm prywatnych, kraj otrzymał te same 20 mld m3, a konsumpcja wciąż sięga prawie 30 mld m3.

Michaił Gonczar jako przyczynę niepowodzenia Programu 20/20 podaje brak systemowego podejścia i zahamowanie procesów ważnych dla realizacji programu. Przecież najpierw Ministerstwo Finansów, kierowane przez Natalię Jaresko, w ciągu roku (2015) nie zgodziło się na obniżenie stawki czynszu w celu stymulowania inwestycji w wydobycie gazu, a potem konieczna była deregulacja. Gonczar zauważa, że ​​aby dokonać odwiertu, konieczne było uzyskanie 44 zezwoleń, co zajmowało nawet sześć lat. Potem uproszczono ten mechanizm, ale z pięciu lat przeznaczonych na P20/20 ponad trzy poświęcono na tworzenie sprzyjającego środowiska.

„Do tej pory przeszkodą nie do pokonania pozostaje problem koordynowania nowych lokalizacji z władzami lokalnymi”– wyjaśnił Gonczar., dodając, że „na przykład przed rokiem na 72 wnioski złożone przez Przedsiębiorstwo Państwowe Ukrgazwydobuwannja, tylko dwa otrzymały pozytywną decyzję”.

Jest to spowodowane tym, że władze lokalne często znajdują się pod wpływem grup oligarchicznych (magnackich), które mają zupełnie inne koncepcje i plany w tym zakresie.

Według Maksima Biljawskiego, byłego już dyrektora ds. komunikacji zintegrowanej NJSC Naftogaz Ukrainy (7 grudnia zrezygnował z pełnionej funkcji), za 10 miesięcy 2021 r. wydobycie gazu w przedsiębiorstwie państwowym Ukrgazwydobuwannja wyniosło 11,366 mld metrów sześciennych, czyli o 4,5% mniej w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

„Największe złoża Naftogazu odkryto w latach 60 i 70 XX wieku”– wyjaśnia Biljawski, dodając, że „z nich wydobyto około 1,7 biliona metrów sześciennych gazu, są one wyeksploatowane w ponad 75%. Nawet przy znacznych inwestycjach niemożliwe jest utrzymanie produkcji na poprzednim poziomie”.

Jednak Naftohaz patrzy w przyszłość z optymizmem, stawiając na obiecujące złoża na szelfie Morza Czarnego i Juzowskiej, których prawo do eksploracji przyznano koncesję tej państwowej spółce. Eksperci są jednak sceptycznie nastawieni do perspektyw zwiększenia wydobycia gazu przez Ukrgazwydobuwannie. Michaił Gonczar zauważa, że ​​utrzymanie produkcji na obecnym poziomie to maksimum możliwości Ukrgazwydobuwannie, gdyż państwowa spółka stała się dojną krową zarówno dla budżetu, jak i grup oligarchicznych.

Według Jurija Korolczuka z obecnych 14,2 mld metrów sześciennych, wielkość wydobycia w 2025 roku spadnie do 12 miliardów metrów sześciennych. Uważa, że ​​ta państwowa firma powinna zostać sprywatyzowana: „To pozwoli na przyjście pieniędzy, o ile oczywiście nie zostanie wykupiona Ukrgazwydobuwannia, aby wycisnąć z niej resztę (gazu- dopisek mój). W takim przypadku po prostu popadniemy w zależność od importu”– wyjaśnił Korolczuk.

Prywatni producenci gazu na Ukrainie produkują 5 miliardów metrów sześciennych- 25% całości. Dziesięć lat temu było to około 1 miliarda metrów sześciennych (5%). Według Michaiła Gonczara, na początku 2000 roku prywatnym graczom udało się przejąć najsmaczniejsze kąski z państwowej firmy Ukrgazwydobuwannja, po czym przy minimalnych nakładach inwestycyjnych i maksymalnym zwrocie mogli zorganizować udany biznes. Według Giennadija Kobala, dyrektora ExPro Consulting, ponad 90% prywatnej produkcji gazu koncentruje się w siedmiu firmach. Sześć z nich to weterani rynku, do których niedawno dołączyła firma Zachidnadraserwis z zachodniej Ukrainy Zinowiji Kozickiego. Przypomnijmy, że jego syn Maksim Kozicki kierował Lwowską Obwodową Administracją Państwową.

Na Ukrainie prywatne firmy zwiększają wydobycie gazu, a państwowy UGV jest w trudnej sytuacji finansowej i cierpi na brak kapitału obrotowego.

Najbardziej godne uwagi wyniki wykazują DTEK Nieftegaz Rinata Achmetowa (produkcja w 2020 r. – 1,85 mld m sześc.) oraz amerykańska spółka Burisma Group, powiązana z byłym ministrem ekologii w czasach rządów Janukowycza Nikołajem Złoczewskim (0,9 mld m sześc.). Według Gonczara firmy te zainwestowały w głębokie odwierty, co zaowocowało znacznym wzrostem produkcji.

Giennadij Kobal uważa, że ​​w 2022 r. prywatne firmy mogą wykazać wzrost produkcji nawet o 10%. Przyniesie im to dobry zysk, biorąc pod uwagę rosnące ceny gazu. Przypomnijmy, że średnia ważona cena błękitnego paliwa na Ukraińskiej Giełdzie Energii od początku roku do grudnia 2021 wzrosła z 7924 UAH za 1000 m3 do 36 285 UAH za 1000 m3.

„Jeżeli prywatne firmy sprzedają gaz na rynku za 35 tys. (hrywien- dopisek mój) za 1000 m3, nie ma takiej motywacji (zrostu wydobycia- dopisek mój). Dla Ukrgazwydobuwannja ważne jest, aby formalnie zrealizować plan i przyczynić się do rozwiązania problemów politycznych, a nie ma mowy o osiąganiu wyników finansowych”– wyjaśnia sytuację na rynku Giennadij Kobal.

Co więcej, paradoksalnie, w obliczu rosnących cen gazu, Ukrgazwydobuwannja odczuwa znaczny wzrost obciążeń finansowych spółki i niedobór kapitału obrotowego. Tu wtrącę małą dygresję z naszego podwórka, gdzie obecnie podobna sytuacja ma miejsce w górnictwie węglowym, w którym gwałtowny wzrost cen węgla na giełdach surowcowych, nie przekłada się na wzrost zysku, tylko pogłębia problemy państwowych kopalń, np. ze względu na skokowy wzrost cen za energię elektryczną i oleju napędowego.

No ale powracając na Ukrainę, to „kwota opłat czynszowych płaconych przez firmę jest obliczana zgodnie ze średnią wartością celną importowanego gazu, która jest znacznie wyższa niż cena, po której UGV sprzedaje gaz wrażliwym kategoriom konsumentów”– wyjaśnił sytuację Maksim Bielawski, dodając, że „opłaty czynszu w październiku wyniosły 87% ceny sprzedaży gazu, z czego tylko 13% pozostało do dyspozycji spółki na opłacenie innych podatków i wypłatę wynagrodzeń”. Jego zdaniem takie obciążenie fiskalne uniemożliwia inwestowanie w rozwój projektów strategicznych.

Mimo to, premier Denis Szmygal ze „Sługi Narodu” spodziewa się, że od 2025 roku Ukraina będzie w pełni zaopatrywana w gaz własnej produkcji.

„Sprzedaliśmy Naftohazowi specjalne zezwolenie na złoże gazowe ‚Juzowskie’, w obszarze szelfu Morza Czarnego, po raz pierwszy w historii Ukrainy podpisaliśmy osiem umów o podziale wydobycia, z których połowa to Naftohaz, druga część– cztery firmy prywatne. Po raz pierwszy prywatne firmy będą produkować gaz, a zysk z produkcji zostanie podzielony między nie a państwo”– powiedział Denis Szmygal w wywiadzie dla Focusa na początku 2021 roku.

Ale eksperci wątpią w obietnice Szmygala dotyczące 2025 roku. W szczególności perspektywa zagospodarowania szelfu czarnomorskiego została podważona przez konflikt z Rosją. Michaił Gonczar wspomina, jak do 2014 roku Ukraina nabyła dwie samobieżne pływające platformy wiertnicze, które następnie nazwano w mediach „platformami bojkowskimi” (od nazwiska ówczesnego ministra energetyki Jurija Bojki- obecnego lidera opozycji prorosyjskiej).

„Platforma typu jack-up rozpoczęła odwierty wydobywcze i w ciągu kilku lat zwiększyła wydobycie gazu na szelfie z 1 miliarda metrów sześciennych do 1,7 miliarda (o 70%). W 2014 roku można by podpisać umowę na dystrybucję produktów z konsorcjum ExxonMobil, Shell i innych, co na pół wieku stałoby się projektem na dużą skalę. Gdyby nie okupacja Krymu i zajęcie platform, do 2020 roku wyprodukowano by tam co najmniej 5 miliardów metrów sześciennych rocznie”– wyjaśnił Gonczar.

Aby więc nadrobić te wieloletnie zaległości, trzeba będzie zainwestować wiele miliardów dolarów.Tylko skąd je wziąć?

„Zwiększenie wydobycia gazu o 1 miliard metrów sześciennych wymaga co najmniej 1 miliarda dolarów inwestycji. Okres inwestycji, wiercenia i rozwoju trwa co najmniej pięć do sześciu lat, po czym wskaźniki zaczynają rosnąć. Oznacza to, że jeśli w ciągu pięciu do sześciu lat do 2028 roku Ukraina zainwestuje 5-6 miliardów dolarów w rozwój przemysłu, to w ciągu 10-15 lat, do 2032-2037, otworzy się perspektywa zwiększenia produkcji z obecnych 20 miliard metrów sześciennych do 25 miliardów”– wyjaśnia Jurij Korolczuk.

W Naftohazie, według Maksima Biliawskiego, wielkość inwestycji wymaganych w ciągu najbliższych dziesięciu lat szacowana jest na 20-25 miliardów dolarów. Równolegle ze zwiększeniem efektywności prac na istniejących lokalizacjach, takie finansowanie pozwoli na uruchomienie projektów strategicznych, w tym rozwój wydobycia na Morzu Czarnym, gdzie koncentruje się do 1 – 2 biliony metrów sześciennych gazu, oraz na obszarze Juzowskaja, gdzie potencjał produkcji gazu na najbliższe dziesięć lat szacuje się na 12, 7 mld metrów sześciennych.

„Jednak efekt nie może być natychmiastowy. Biorąc pod uwagę potrzebę badań geologicznych i innych procedur produkcyjnych, uzyskanie pierwszego gazu z nowych miejsc na lądzie zajmuje co najmniej dwa do trzech lat i co najmniej pięć lat na morzu”– powiedział Biliawski.

Realizacja planów rządu w tym zakresie rodzi wiele pytań. W szczególności Jurij Korolczuk uważa zagospodarowanie szelfu czarnomorskiego za pusty projekt ze względu na wysokie koszty produkowanego tam gazu. W historii świata są jednak przykłady, które mogą zainspirować Ukrainę. Michaił Gonczar powołuje się na doświadczenia Rumunii, gdzie w 2015 roku dzięki zwiększonej produkcji i zmniejszonej konsumpcji na jakiś czas osiągnęli poziom gazowej samowystarczalności (obecnie Rumunia sprowadza znikomą ilość gazu w granicach kilku procent). Jednak tak czy inaczej perspektywy osiągnięcia tego na Ukrainie do 2025 roku wyglądają iluzorycznie, bez względu na to, jak bardzo chcą tego władze w Kijowie.

Więc nadal Ukraina zdana jest na znienawidzony rosyjski gaz, ale tym razem w rewersie z Zachodu, za co doliczane są kolejne marże i zyski pośredników, a jednocześnie traci miliardy euro na braku tranzytu gazu przez swoje sieci przesyłowe.

Polityka iście genialna, na szybkie wykończenie kraju i jego upa-dek.

*

A na froncie w Donbasie nadal utrzymuje się spokój, chociaż lidery ukraińskiego nacjonalizmu, nie tracą nadzieji, na przeprowadzenia ostatecznego rozwiązania kwestii separatyzmu donbaskiego, w wyniku zajęcia uwagi rosyjskich sił zbrojnych konfliktem w Kazachstanie.

*

Poniżej jeszcze raport za ostatnią dobę, sporządzony przez centrum prasowe ukraińskiego sztabu generalnego prowadzącego operację pacyfikacyjną przez połączone siły (Операція об’єднаних сил / Joint forces operation- OOS/JFO) ukraińskich formacji zbrojnych w Donbasie, na temat aktualnej sytuacji wzdłuż linii frontu:

Операція об’єднаних силп/Joint forces operation.

6 min.

Ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7:00 07 січня 2021 року.

Сала Україні!

Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи.

Упродовж минулої доби, 6 січня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.

У бік ЛУГАНСЬКОГО окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів.

Поблизу СТАРОГНАТІВКИ противник обстрілював позиції українських військ з автоматичних та протитанкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

Станом на 7 годину ранку, 7 січня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.

Разом до перемоги!

Сала Україні! ᛋᛋ”

https://www.facebook.com/pressjfo.news/

***

Na zakończenie kilka aktualnych filmów:

***

***


©Powyższy tekst jest chroniony prawem autorskim. 

Wykorzystanie, jego części lub całości, tylko pod warunkiem podania linku do źródła.

42 uwagi do wpisu “Wojna domowa na Ukrainie 07.01.2022r.- 2390 dzień od nowego rozejmu.

 1. OT z Kazachstanu. Prezydenta Tokajew ogłosił oficjalnie że we wszystkich regionach Kazachstanu został przywrócony „porządek konstytucyjny”;
  https://strana.today/news/370594-tokaev-rasskazal-chto-protesty-v-kazakhstane-po-bolshej-chasti-pereshli-v-mirnoe-ruslo.html
  Według Prezydenta Kazachstanu powiedział także ze wtrakcie zamieszek w Ałmaty „z rąk bandytów, terrorystów „zginęły i zostały ranne ‚setki funkcjonariuszy oraz cywilów”;
  https://strana.today/news/370608-v-almaty-vo-vremja-besporjadkov-pohibli-sotni-chelovek.html
  Jednocześnie wydał rozkaz by funkcjonariusze organów scigania i wojskowi strzelali bez ostrzeżenia do każdego uzbrojonego bandyty. Skrytykował przy tym głosy z zagranicy by przystapić do „negocjacji z uzbrojonymi bandytami oraz terrorystami”;
  https://strana.today/news/370602-tokaev-vystupil-s-obrashcheniem-k-narodu-kazakhstana-7-janvarja.html

  Polubione przez 6 ludzi

 2. OT światowe w sprawie Kazachstanu, czyli „dyplomacja po amerykańsku”. Po tym jak sekretarz stanu USA Blinken we wczorajszej rozmowie telefonicznej z szefem MSZ Kazachstanu udzielił poparcia obecnym władzom Kazachstanu;
  https://www.state.gov/secretary-blinkens-call-with-kazakhstani-foreign-minister-tileuberdi-2/
  Rzeczniczka Białego Domu „niezastąpiona” Jen Psaki zakwestionowała działania tychże władz, stwierdzajac że Waszyngton ma „wątpliwości” czy decyzja władz Kazachstanu o wezwaniu na pomoc sił pokojowych OUBZ była „prawnie uzasadniona”…
  https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2022-01-07/kazachstan-26-zabitych-protestujacych-3-tys-aresztowanych/

  Polubione przez 5 ludzi

 3. I powrót na Ukrainę, czyli (cytat) „Jak zmienił się Semen Semenczenko po wielu miesiącach przebywania w europejskim ukraińskim więzieniu. To nie żaden putinowski GUŁAG, żeby po nim morda [od przeżarcia] ci się w kadr nie mieściła” 🙂

  Polubione przez 6 ludzi

  • Dopełnienie, czyli pobicia mieli dokonać…funkcjonariusze SBU. Cytat „Kijowski sztab lidera kazachskiej opozycji Muchtara Abliazowa zaczął mieć problemy z SBU. Działaczy jego partii Demokratyczny Wybór Kazachstanu Zamanbeka Tleuliewa i Eldosa Nasipbekowa odwiedzili pracownicy ukraińskich służb specjalnych…Według Kazachów zostali oni poddani przemocy, wybito im zęby, po czym zostali zabrani na komisariat i zmuszeni do podpisania dokumentów o zakończeniu wszelkiej działalności politycznej związanej z Kazachstanem na terytorium Ukrainy…Kazachscy opozycjoniści obawiają się, że mogą zostać deportowani do ojczyzny” 🙂
   https://strana.news/news/370612-v-kieve-siloviki-vybili-zuby-kazakhstanskomu-oppozitsioneru-.html

   Polubione przez 5 ludzi

 4. Kazachstan w ogniu
  Mateusz Piskorski

  Protesty, destabilizacja, a obecnie już chaotyzacja Kazachstanu ma różne przyczyny.
  Nie można ich redukować ani do wewnętrznych (walki klanów albo kazachskich żuzów) ani do wyłącznie zewnętrznych (kolejna kolorowa rewolucja).
  Analiza zdarzeń jest utrudniona przez brak dostępu do informacji (blokada Internetu).

  💥 COVID-19 zapalnikiem rewolucji?

  Protesty mają, w odróżnieniu od poprzednich (charakter lokalny, w porywach regionalny miały wystąpienia w grudniu 2011 roku, w Żanaozenie), skalę ogólnokrajową.
  Można jednak zauważyć, że epicentrum rewolty stała się dawna stolica Ałmaty oraz południe kraju, przy znacznie spokojniejszej północy.

  💥 Zapalnikiem stał się wzrost cen paliw (gazu, oleju napędowego), który jednak nałożył się na kryzys wywołany ograniczeniami wprowadzanymi przez władzę w związku z pandemią COVID-19.

  Te ostatnie były chyba najtwardsze na całym obszarze postradzieckim i spowodowały upadek szereg firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

  💥 Okazuje się zatem, że istotnym elementem podgrzewającym atmosferę buntu społecznego mogą być twarde ograniczenia związane z pandemią, w tym wprowadzanie w życie zasad tzw. segregacjonizmu sanitarnego.
  A to oznacza, że podobne rozruchy mogą wydarzyć się w określonych okolicznościach niemal na każdej szerokości geograficznej, a już na pewno wszędzie tam, gdzie rządy wprowadzają lockdowny czy wprowadzają przymus szczepień.

  (…)

  Czytaj dalej:
  https://myslpolska.info/2022/01/05/kazachstan-w-ogniu/

  Jak zwykle, Piskorski widzi to, czego inni nie widzą.

  Komentarz:

  Cytat: ,, Istotnym elementem podgrzewającym atmosferę buntu społecznego mogą być twarde ograniczenia związane z pandemią, w tym wprowadzanie w życie zasad tzw. segregacjonizmu sanitarnego.

  A to oznacza, że podobne rozruchy mogą wydarzyć się w określonych okolicznościach niemal na każdej szerokości geograficznej, a już na pewno wszędzie tam, gdzie rządy wprowadzają lockdowny czy wprowadzają przymus szczepień.”

  ****.

  Jeśli na trwające od dłuższego czasu niezadowolenie wskutek lockdownów segregacji i przymusowych szczepień nałoży się niezadowolenie z drastycznych podwyżęk cen, to naprawdę taka kumulacja moze przynieść nam ,, nieciekawą sytuację” .

  Dlatego też PiSole szykują się już na nią, złagodziły obostrzenia covidowe na czas wprowadzania podwyżek.
  Całą tą operację chcą przeprowadzić w styczniu w środku mroźnej zimy, by się ludziom na mrozie protestować nie chciało.
  A jak się znają chętni do rozróby, to wprowadzą Stan Wyjątkowy wzorowany na Stanie Wojennym Jaruzelskiego.

  Konfederację już zakneblowali.
  A jak sądzisz dlaczego?
  A w necie pełna mobilizacja trolli – rezerwistów z cyber’WOTu Wilkowyje

  Aż się zdziwicie, jak ich ujrzycie w nowej roli.
  No cóż, służba nie drużba…
  Co niektórzy z głębokiej hibernacji się wybudzą i znów do was wrócą…
  Czynić wam na blogu będą ,,Dzień świstaka”

  ****.

  Polemika z adwersarzem:

  Cytat: ,,Dostrzegasz jakieś analogie. Od razu dodam, że artykułu Pana Piskorskiego wczesniej nie czytałem. I nie chodzi o to, że odznaczam sie jakąś szczególną przenikliwością. Po prostu jaki koń jest kazdy widzi.”

  .Arturze Sterniku z drakkara

  Jestem Młotem Thora na Trolla
  Nie kładź palcy na kowadło.

  Nie rób z siebie ,,Konia, który mówi”

  Mnie Rosja miękkim fiutinem zwisa.

  Cytat: ,, A to oznacza, że podobne rozruchy mogą wydarzyć się w określonych okolicznościach niemal na każdej szerokości geograficznej, a już na pewno wszędzie tam, gdzie rządy wprowadzają lockdowny czy wprowadzają przymus szczepień.”

  Piskorskiego analogia do Polski, jest tu nader czytelna.

  I o tym była moja analogia.

  Niestety, nie mógł pozwolić sobie na bardziej jednoznaczną aluzję.
  Jest na warunkowym zwolnieniu, kaucja jest horendalna,
  pod zastaw poszedł cały majątek jego najbliższej rodziny.

  Jeśli prokurator dopatrzy się w jego artykułach wezwania , to To on idzie na powrót więzienia.
  Kaucja przepada a cała rodzina ,,z torbami” pójdzie żebrać, by spłacić na ten cel zaciągnięte kredyty.

  Nie . Nie uważam Cię za trolla na etacie.
  Troll nie uczyniłby takiego samozaorania.

  *****.

  Swoją tylko polemikę zapodałem,
  Gwoli wyjaśnienia z jakim ,,szpionem” macie do czynienia .

  Nazwał mnie ,,kapuchą” i podlewał gnojem.

  Mam nadzieję , że za tym postem nie pojawią się tu ,,Hibernauci” z bloga Bruska

  Polubione przez 3 ludzi

 5. Dla zainteresowanych, artykuł z ukraińskiego portalu ‚Strana” z okazji rocznicy „TRUMPomajdanu” w Waszyngtonie, który jak wiadomo obecna „waszyngtońska klika” określa jako „bunt i bezprawna rebelię” w przeciwieństwie do innych „majdanów” na świecie które nazywa „walką o demokrację”…
  https://strana.news/news/370508-hod-shturma-kapitolija-chto-dumajut-v-ssha-o-sobytijakh-6-janvarja-i-cheho-zhdat-dalshe-.html
  Plus niemiecki ‚Spiegel” o tym że rok po wydarzeniach w Waszyngtonie ponad 40% Amerykanów nie uznaje Biden’a za prawowitego Prezydenta USA. Cytat „Rok po zdobyciu Kapitolu przez radykalnych zwolenników byłego prezydenta USA Donalda Trumpa w amerykańskim społeczeństwie wciąż trwa głęboki rozłam, donosi Der Spiegel. Według sondażu przeprowadzonego przez Axios and Momentive, ponad 40% Amerykanów nie wierzy, że Joe Biden doszedł do władzy legalnie”;
  https://russian.rt.com/inotv/2022-01-07/Spiegel-spustya-god-posle-shturma

  Polubione przez 5 ludzi

 6. Kolejne OT z Kazachstanu, gdzie na ulicy zastrzelono znanego kazachskiego reżysera i operatora Sakena Bitajewa. Cytat „Według towarzysza, który był wtedy z Bitajewem, szabrownicy podeszli do samochodu, w którym siedzieli na ulicy i próbowali go przejąć. S. Bitajew siedział na miejscu pasażera, gdy samochód gwałtownie ruszył, jedna z kul strzelających za nim przestępców trafiła go w płuco…Mężczyzna zmarł natychmiast, zanim przyjechała karetka”;
  https://ru.oxu.az/world/561958

  Polubione przez 5 ludzi

 7. Zrobimy wszystko, by papież odwiedził Ukrainę – oświadczył zwierzchnik Ukraińskiej Cerkwi Greckokatolickiej arcybiskup Swiatosław Szewczuk, cytowany w piątek przez Radio Swoboda.
  kiedy Ojciec Święty zwraca uwagę na Ukrainę, to wszyscy zaczynają się interesować, co to za kraj – dodał. „Kiedy papież przyjedzie, przywiezie ze sobą uwagę, wsparcie, modlitwę światowego chrześcijaństwa. Dlatego bardzo chcemy, by taka wizyta się odbyła i ja osobiście powiedziałem Ojcu Świętemu: +czekamy+” – przekazał Radiu Swoboda. „Ze swojej strony jesteśmy gotowi, by zrobić wszystko, aby ta chwila nastała” – zapewnił zwierzchnik Cerkwi.

  https://www.wnp.pl/rynki-zagraniczne/ukraina-zwierzchnik-cerkwi-greckokatolickiej-zrobimy-wszystko-by-papiez-odwiedzil-ukraine,524982.html

  Polubione przez 5 ludzi

 8. Międzynarodowe rezerwy złoto-walutowe Ukrainy zwiększyły się o 6 procent do ponad 30 mld dolarów. To zabezpiecza ponad 4 miesiące importu kraju.
  Łącznie Ukraina otrzymała w 2021 r. 11,2 mld dolarów ze źródeł zewnętrznych i wewnętrznych, co niemal zrównoważyło płatności za obsługę i spłatę długu publicznego w walutach obcych (11,5 mld dol.).

  Do tego NBU działał zgodnie ze Strategią Interwencji Walutowej i wykupił istniejącą na rynku nadwyżkę walut obcych w celu uzupełnienia rezerw międzynarodowych, nie hamując trendu rynkowego.
  https://www.rp.pl/budzet-i-podatki/art19263181-wiecej-rezerw-w-skarbcu-ukrainy

  Polubione przez 4 ludzi

 9. — Ukrainę należy przywrócić na łono prawdziwej wiary prawosławnej — oświadczył w piątek Łukaszeko (w oryginale było- przywódca białoruskiego reżimu,) odwiedzając jedną z cerkwi w Mińsku. Zapowiedział też bardziej zdecydowane umocnienie więzi z Rosją, Kazachstanem i właśnie Ukrainą.
  https://wiadomosci.onet.pl/swiat/lukaszenko-o-ukrainie-narod-jest-tam-na-skraju-wyczerpania-tak-dlugo-byc-nie-moze/t228ds8

  Polubione przez 4 ludzi

   • Patrząc na sytuację wewnętrzną na Ukrainie to jeszcze trochę i sami się zaczną zwalczać w pogoni za resztkami majątku narodowego. Coraz trudniej jest wygospodarować kolejne miliardy na korupcję rządzących, a tamtejsza czerada „polityków-złodziei jest nad wyraz liczna 🙂
    Całe sektory gospodarki mają poważne problemy w związku z cenami surowców jak i wysokim obciążeniu podatkowym. Ktoś jednak musi sfinansować kolejne pomysły władz, więc okrada się społeczeństwo-robi się to w najprostszy sposób-poprzez napędzanie inflacji. Tracą osoby mające uciułane zaskórniaki w hrywnach-wartość pieniądza spada. Tracą najsłabiej zarabiające osoby: emeryci, renciści.
    Jakby teraz władze podniosły cenę gazu i prądu dla gospodarstw domowych to mogłoby się to skończyć krwawymi zamieszkami. Znając neobanderowców to chcieliby wykorzystać sytuację do przejęcia władzy.

    Polubione przez 5 ludzi

 10. Kolejne OT w sprawie Kazachstanu. W internecie pojawiło sie nagranie grupy zamaskowanych i uzbrojonych ludzi przedstawiających sie jako „Front Wyzwolenia Kazachstanu” którzy wzywają do walki z „okupantami” czyli siłami pokojowymi OUBZ. Jak się jednak okazuje jest to „fejk” za którym stoi znany ukraiński banderowiec, były lider banderowskiego „UNA-UNSO”, „weteran ATO” Dmytro Korczyński;
  https://strana.news/news/370669-video-fronta-osvobozhdenija-kazakhstana-snjal-v-ukraine-natsionalist-korchinskij.html
  A w samym Kazachstanie sami mieszkańcy zabrali się za przepędzanie „majdaniarzy”, między innymi w Aktau gdzie rozgonili „majdaniarzy’ blokujacych drogi w mieście;
  https://strana.news/news/370677-v-aktau-zhiteli-razohnali-protestujushchikh-perekryvshikh-dorohu-video.html

  Polubione przez 5 ludzi

  • I jeszcze w temacie bzdur rozpowszechnianych przez mediomatoły.pl (m.in przez TVP i TVN) , to nie „Putin wysłał rosyjskie wojska do Kazachstanu”, a to premier Armenii Paszynian (będący teraz przewodniczącym Rady Bezpieczeństwa Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym) zgodził się na prośbę Prezydenta Kazachstanu o wysłanie „sił pokojowych OUBZ” którego jednostki rosyjskie sa tylko jednym z kontyngentów. Dlaczego wiec mediomatoły.pl nie informują że to ‚Armenia dokonała inwazji na Kazachstan” skoro to jej premier o tym zadecydował a w „siłach pokojowych OUBZ” znajduje się kontyngent wojsk z Armenii?

   Polubione przez 7 ludzi

 11. 💥

  Przełamanie polskiej blokady: dlaczego Kijów potrzebuje sporu z Unią Europejską
  (Evropeyska Prawda, Ukraina)

  Kijów oskarżył Warszawę o dyskryminację ukraińskich eksporterów i postanowił zakwestionować działania Polski w arbitrażu.
  Autor zastanawia się, jakie są szanse na wygraną i czy to nie przyniesie dodatkowych zagrożeń politycznych dla „niezależnej” w relacjach z UE..

  Strona polska wielokrotnie, m.in. w ramach protokołu, zgadzała się na powrót do przepisanego limitu, ale stawiała w tym celu dodatkowe wymagania. „Andrzej Adamczyk (Minister Infrastruktury RP) stale zgłaszał wszystkie nowe wymagania, pod warunkiem spełnienia których Polska zgodziłaby się na powrót do ustalonego limitu. Najpierw zwiększenie pojemności punktu kontrolnego Kraków, potem dodatkowe sloty dla linii lotniczej LOT, a potem coś jeszcze – mówi Dovgan.

  Strona polska unika dialogu z Ukraińcami, a teraz postawiła ultimatum: negocjacji kwotowych nie będzie, dopóki Ukraina nie odblokuje ważnej dla polskiego eksportu linii kolejowej i nie będzie remontować.

  Czytaj na :
  https://inosmi.ru/economic/20220107/251212021.html

  Polubione przez 5 ludzi

 12. Dziś piątek. No to zaczynamy tradycyjny już Wieczór Muzyczny
  Prawosławni mają dziś swoje święta,
  więc na tą okazję z życzeniami

  Cicha noc nad Palestyną (Nocz ticha nad Palestinoj)

  Pyotr Ilyich Tchaikovsky – Hymn of the Cherubim

  Polubione przez 4 ludzi

Możliwość komentowania jest wyłączona.