Wojna domowa na Ukrainie 13.01.2022r.- 2396 dzień od nowego rozejmu.


„Niemy krzyk”– dzień 662.

Sojusz Północnoatlantycki odrzucił żądania Moskwy wobec Ukrainy i flanki wschodniej.

W zamian tego zaoferował rozmowy o kontroli zbrojeń i „środkach budowy zaufania”.

Przedstawiciele Rosji podczas wczorajszego (12.01.2022r.) spotkania w ramach Rady NATO-Rosja w Brukseli powtórzyli żądania, by Sojusz zagwarantował powstrzymanie się od dalszego rozszerzania na Wschodzie. Moskwie chodzi głównie o Ukrainę. Kolejnym żądaniem jest wycofanie swoich sił z krajów tzw. flanki wschodniej, czyli również z Polski oraz krajów bałtyckich.

Jens Stoltenberg, sekretarz generalny NATO, po zakończonych obradach powiedział, że wszyscy członkowie Sojuszu odrzucili żądania Moskwy.

Jens Stoltenberg ponadto ponownie ostrzegł Rosję, że nowa inwazja na Ukrainie będzie wiązać się z wielkimi kosztami dla Moskwy- mając na myśli sankcje gospodarcze, finansowe i politycznie, a także zmusi Sojusz do poważnego rozważenia, czy wzmocnić obecność na flance wschodniej. W imieniu NATO zaproponował Rosji przyjęcie planu kolejnych spotkań, których celem byłby rozmowy o m.in. wzajemnej kontroli zbrojeń, w tym o obustronnych ograniczeniach rozmieszczania rakiet. Rosjanie jednak nie byli gotowi na takie porozumienie o dalszych negocjacjach.

„Ani nie przyjęli tej propozycji, ani jej nie odrzucili”– relacjonował Jens Stoltenberg.

Również przecieki z sali obrad w kwaterze głównej NATO potwierdzają, że wszyscy członkowie Sojuszu prezentowali bardzo jednolite stanowisko wobec rosyjskiej delegacji kierowanej przez Aleksandra Gruszkę, wiceszefa rosyjskiego MSZ.

„Na dzisiejszym posiedzeniu Rady NATO-Rosja potwierdziłam podstawowe zasady systemu międzynarodowego i bezpieczeństwa europejskiego: Każdy kraj ma suwerenne prawo do wyboru własnej drogi. Takie było dziś nasze wspólne stanowisko w NATO”– poinformowała Wendy R. Sherman, zastępczyni sekretarza stanu USA.

Przypomnę, że pod pretekstem domniemanego złamania przez Moskwę rosyjsko-amerykańskiego traktatu INF o zakazie pocisków średniego i bliższego zasięgu (od 500 do 5500 km) stało się powodem jego wypowiedzenia przez Amerykę za czasów prezydenta Donalda Trumpa.

„To przecież z powodu Rosji nie mamy już obecnie w Europie tej umowy, która była jednym z kamieni węgielnych kontroli zbrojeń”– podkreślał Jens Stoltenberg po Radzie NATO-Rosja. NATO-wska strona łaskawie „wyraziła zainteresowanie” przywróceniem pracy swego przedstawicielstwa w Moskwie (zamkniętego przez Rosjan) i rosyjskiego przy kwaterze głównej Sojuszu w Brukseli.

Stanowisko bronione wczoraj w Brukseli przez cały Sojusz w rozmowach z Rosją było zgodne z linią negocjacyjną Ameryki z poniedziałkowych (10.01.2022r.) rozmów dwustronnych z Rosjanami w Genewie.

Z trzech koszyków żądań wysuwanych przez Rosję, a więc; po pierwsze aby NATO obiecało zaprzestać rozszerzania, po drugie NATO ograniczyło obecność wojskową na terytoriach członków przyjętych po 1997 roku, i w reszcie po trzecie, żeby Sojusz powstrzymała się od innej obecności wojskowej, która miałaby zagrażać Rosji, Stany Zjednoczone są gotowe dyskutować tylko o trzecim komponencie. Ale czy takie stanowisko zadowoli Moskwę i czy doprowadzi do jakiegoś sensownego kompromisu?

O ile USA chcą ograniczyć obecne rozmowy do technicznych porozumień o kontroli zbrojeń, dla Rosji jest to przede wszystkim próba zapewnienia sobie bezpieczeństwa. Zdaniem Moskwy porozumienia o kontroli zbrojeń powinny wpisywać się w logikę nowo uzgodnionego protokołu porządku, a nie go zastępować. Jednak wczoraj NATO podkreślało w Brukseli, że Zachód nie chce tego scenariusza.

Co w takiej sytuacji zrobi prezydent FR Władimir Putin?

Rosjanie nie komentowali spotkania Rady NATO-Rosja bezpośrednio po jej zakończeniu w Brukseli. Zdaniem wielu zachodnich dyplomatów, ale i rosyjskich analityków nawet wiceministrowie MSZ i MON reprezentujący Moskwę w rozmowach z Zachodem nie wiedzą, jakie rzeczywiste opcje gospodarz Kremla rozpatruje teraz w swym wąskim i hermetycznym kręgu doradców. Ponadto Putin nie pierwszy raz w relacjach z Zachodem gra bardzo mocnym podkręcaniem napięcia- poczynając od kwestii militarnej po gospodarczą oraz swą własną „nieprzewidywalnością”, by zasiać na Zachodzie podziały i w ten sposób spróbować wyszarpać jakieś ustępstwa.

Na przykład, Fatih Birol, szef Międzynarodowej Agencji Energii, oskarżył wczoraj Rosję o celowe limitowanie dostaw gazu do Europy w czasie „podwyższonych napięć geopolitycznych”, sugerując, że Moskwa eskaluje kryzys energetyczny dla celów politycznych.

„Zwróciłbym uwagę, że dzisiejsze niskie przepływy rosyjskiego gazu do Europy zbiegają się z podwyższonymi napięciami geopolitycznymi dotyczącymi Ukrainy”– powiedział Fatih Birol.

Jego zdaniem Rosja celowo zatrzymuje co najmniej jedną trzecią gazu, który mogłaby wysłać do Europy.

Jednak, jak na razie przebieg rozmów USA i NATO z Rosjanami nie potwierdza obaw wschodnich członków NATO- Polski i krajów byłych republik bałtyckich, że administracja Joe Bidena może być skłonna do jakichś ustępstw wobec Putina aby mogła swobodniej skupić się na Chinach.

Rozmowom z Moskwą towarzyszy pewien dyskomfort po stronie instytucji Unii Europejskiej, która nie siedzi przy stole obrad. Wprawdzie większość krajów UE należy jednocześnie do NATO, ale unijny format oznaczałby silniejszą pozycję niektórych państw wobec stanowiska formułowanego przez Waszyngton w sprawie ogólnie pojętego „bezpieczeństwa europejskiego”.

Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell, niedługo przed spotkaniem Rady NATO-Rosja wysłał list do ministrów spraw zagranicznych UE, przekonując ich, że „musimy być przy stole” w rozmowach USA-Rosja i że „naszym głównym celem powinno być zapewnienie zaangażowania UE w ten proces”. Ponadto, Borrell obiecał „pełną spójność i koordynację UE z NATO” przy formułowaniu europejskich propozycji dotyczących „kontroli broni konwencjonalnej oraz środków budowy zaufania i bezpieczeństwa”.

Mimo to, są kraje które odrzucają taki punkt widzenia, np. Polska, gdyż znacznie bardziej odpowiada obecna formuła rozmów na forum NATO zdominowanych przez USA.

Sprawa żądań Moskwy oraz rosyjskiej eskalacji militarnej przy granicach Ukrainy będzie już w ten czwartek (13.01.2022) tematem obrad Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE), której pracami w tym roku kieruje Polska. Jutro pierwsze posiedzenie za polskiej prezydencji poprowadzi Wiedniu minister Zbigniew Rau.

„Strony na posiedzeniu Rady FR- NATO przeanalizowały czynniki wpływające na degradację architektury bezpieczeństwa”– powiedział szef rosyjskiej delegacji wiceminister spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej.

„Rosja i NATO nie mają jednoczącej pozytywnej agendy.”– stwierdził Aleksander Gruszko, podsumowując wyniki ostatniego posiedzenia Rady Rosja-NATO.

Według niego Rosja nakreśliła swój pogląd na wyjście z kryzysu w sferze bezpieczeństwa europejskiego.

„W wyniku decyzji NATO wszelka praktyczna współpraca między nami a sojuszem w obszarach wspólnego zainteresowania została zawieszona. Dziś nie mamy jednoczącej pozytywnej agendy, w ogóle”– powiedział rosyjski dyplomata.

„Dzisiejsze spotkanie było poświęcone właśnie analizie wszystkich czynników wpływających na degradację bezpieczeństwa europejskiego, którą widzieliśmy w ostatnich latach”– powiedział Gruszko.

Zwrócił uwagę na fakt, że zadanie powstrzymywania Rosji stawia się na czele polityki NATO i rozwoju wojskowego. 

USA i ich sojusznicy starają się osiągnąć przewagę we wszystkich środowiskach operacyjnych: na lądzie, w powietrzu, na morzu, w kosmosie i cyberprzestrzeni. 

„Przeznacza się na to ogromne środki, nie ukrywa się, że to jest główny cel sojuszu, a sam ten fakt ma destrukcyjny wpływ na próby budowania paneuropejskiego bezpieczeństwa na innych zasadach”– podkreślił Gruszko. 

Szczególnie niepokojące jest obniżenie pułapu użycia broni jądrowej.

Według niego Moskwa wprost wskazywała na niedopuszczalność takiej polityki. 

Zrobiono to „uczciwie, bezpośrednio, bez prób wychodzenia za rogi, przy użyciu jakichś politycznie poprawnych formuł”. 
Dalszy proces eskalacji sytuacji może doprowadzić do najbardziej nieprzewidywalnych i najdotkliwszych konsekwencji dla bezpieczeństwa europejskiego, zauważył Gruszko. 

Jego zdaniem gwarancje oferowane przez Moskwę poprawią bezpieczeństwo nie tylko Rosji, ale także państw NATO.Rosyjskie żądania bezpieczeństwa skierowane są do Stanów Zjednoczonych i państw europejskich, Moskwa nie skierowała ich do takich organizacji międzynarodowych jak Unia Europejska (UE) i NATO. 

W najprostszej formie stanowisko Federacji Rosyjskiej sprowadza się do trzech punktów:

– wycofania amerykańskiej broni jądrowej z Europy,
– zaprzestania rozmieszczania konwencjonalnych sił zbrojnych NATO w pobliżu granic Rosji i tworzenia tam infrastruktury wojskowej,
– oficjalna odmowa NATO od planów wciągnięcia Ukrainy i Gruzji do Sojuszu.

To, zdaniem Moskwy, poprawi poważny brak równowagi bezpieczeństwa w Europie, który powstał po rozpadzie Związku Radzieckiego i Układu Warszawskiego.

Znacząco ma to rozładować napięcia militarno-polityczne i stanowić podstawę do powrotu do podstawowej zasady, która została podpisana przez wszystkie państwa członkowskie OBWE na szczycie w Stambule w 1999 r., że bezpieczeństwa jednego państwa lub grupy państw nie można zapewnić kosztem bezpieczeństwa innych krajów.

*

A tym czasem, na froncie w Donbasie- na jego ługańskim odcinku, armia Kijowa blokuje UAV SMM OBWE w czterech zamieszkanych rejonach.

Kijowskie formacje zbrojne wykorzystywały wojnę elektroniczną (EW) do ingerowania w działanie bezzałogowych statków powietrznych (UAV) Specjalnej Misji Obserwacyjnej OBWE na obszarze wsi Wierszyna, Krinicznoje, Wozdwiżenka oraz osiedla typu miejskiego Ługańskoje. 

„Na terenach osiedli Wierszyna, Krinicznoje, Wozdwiżenka i Ługańskoje mobilne grupy 20 batalionu walki elektronicznej, korzystając ze stacji ‚Bukowel-AD’, tłumiły sygnały kanałów kontrolnych bezzałogowego statku powietrznego misji OBWE w celu uniemożliwienia obserwatorom zarejestrowanie obecności sprzętu wojskowego Ukraińskich Sił Zbrojnych nielegalnie znajdującego się na tych terenach.”– poinformowała służba prasowa Dowództwa Milicji Ludowej ŁRL.

Natomiast na donieckim odcinku frontu, według wczorajszego raportu SMM  OBWE nadal odnotowuje aktywność w rejonie wycofywania sił i sprzętu nr. 3 „Bogdanowka-Pietrowskoje”.

!!!!8 stycznia na terenie wycofania w rejonie miejscowości Pietrowskoje  UAV dalekiego zasięgu SMM OBWE wykrył 1 osobę na dawnej pozycji USZ, a mini-UAV misji wykrył około 10 min przeciwpancernych USZ.

-Również w dniu 10 stycznia UAV krótkiego zasięgu SMM OBWE zostały zakłócone przez sygnał GPS podczas lotu nad miejscowościami; Wierszina, Krinicznoje, Krasnyj Pachar.

Ponadto obserwatorzy odnotowali obecność sprzętu wojskowego USZ z naruszeniem linii wycofania, a także w strefie bezpieczeństwa, w tym w strefie mieszkalnej:

-1 zestaw rakiet przeciwlotniczych (9K33 „Osa”), 1 działko przeciwlotnicze (ZU-23, 23 mm) w strefie mieszkalnej we wsi  Ozarjanowka,
-2 bojowe wozy opancerzone w pobliżu  wsi Bogdanowka,
-2 działa przeciwlotnicze (ZU-23, 23 mm), 2 bojowe wozy opancerzone w pobliżu osiedla mieszkaniowego w miejscowości Leninskoje.

Poza tym w dniu wczorajszym USZ na donieckim odcinku frontu 7 razy naruszały warunki rozejmu, w wyniku czego na terytorium DRL spadło 37 pocisków.

Ostrzały zostały przeprowadzone w następujących godzinach:

14:20, z kierunku Wodianoje w stronę Nowej Tawriji- na południowym odcinku frontu, przy użyciu ciężkiego granatnika przeciwpancernego SPG-9 (3 granaty),

15:15, z kierunku Nowłoługańskoje w stronę wsi Bajrak- w rejonie Gorłówki, przy użyciu ciężkiego granatnika przeciwpancernego SPG-9 (3 granaty) oraz automatycznego granatnika sztalugowego AGS-17 (10 granatów),

15:30, z kierunku Marinki w stronę Aleksandrowki- na obrzeżach Doniecka, przy użyciu ciężkiego granatnika przeciwpancernego SPG-9 (5 granatów),

15:50, z kierunku Talakowki w stronę Komiternowa- na południowym odcinku frontu, przy użyciu ciężkiego granatnika przeciwpancernego SPG-9 (3 granaty) i ręcznego granatnika przeciwpancernego RPG-7 (4 granaty),

16:54, z kierunku Szirokina w stronę Sachanki- na południowym odcinku frontu, przy użyciu ręcznego granatnika przeciwpancernego RPG-7 (3 granaty),

19:10 i 21:30, z kierunku Majorska w stronę osiedla mieszkaniowego przy kopalni 6/7- na obrzeżach Gorłówki, przy użyciu ręcznego granatnika przeciwpancernego RPG-7 (6 granatów) oraz broni maszynowej (2 ostrzały).

Dodatkowo na ługańskim odcinku frontu, w ciągu minionej doby USZ 3 razy naruszyły warunki rozejmu.

Ostrzelano tereny osady Donieckij i wieś Mołodeżnoje, przy użyciu moździerzy 120 mm, ciężkich granatników przeciwpancernych SPG-9, automatycznych granatników montowanych AGS-17 i broni strzeleckiej , w tym wielkokalibrowej.

W wyniku ostrzału Donieckiego uszkodzeniu uległo przeszklenie domu mieszkalnego i oficyny:

*

Poniżej jeszcze raport za ostatnią dobę, sporządzony przez centrum prasowe ukraińskiego sztabu generalnego prowadzącego operację pacyfikacyjną przez połączone siły (Операція об’єднаних сил / Joint forces operation- OOS/JFO) ukraińskich formacji zbrojnych w Donbasie, na temat aktualnej sytuacji wzdłuż linii frontu:

Операція об’єднаних силп/Joint forces operation.

3 min.

Ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7:00 13 січня 2021 року.

Сала Україні!

Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи.

Упродовж минулої доби, 12 січня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню, 1 із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

У бік ПРИЧЕПИЛІВКИ противник двічі відкривав вогонь з ручних та станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу НОВОЗВАНІВКИ окупанти обстрілювати позиції українських захисників з мінометів калібру 120 мм.

Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав бойове травмування. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

Станом на 7 годину ранку, 13 січня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.

Разом до перемоги!

Сала Україні! ᛋᛋ”

https://www.facebook.com/pressjfo.news/

***

Na zakończenie kilka aktualnych filmów:

***

***


©Powyższy tekst jest chroniony prawem autorskim. 

Wykorzystanie, jego części lub całości, tylko pod warunkiem podania linku do źródła.

40 uwag do wpisu “Wojna domowa na Ukrainie 13.01.2022r.- 2396 dzień od nowego rozejmu.

 1. OT w sprawie Kazachstanu, gdzie wbrew APOKALIPTYCZNYM zapowiedziom rozgłaszanym przez mediomatoły wszelakie postepuje proces normalizacji. Sekretarz generalny Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym (OUBZ) Stanisław Zaś (reprezentujący Białoruś) oficjalnie poinformował że kontyngent sił pokojowych OUBZ rozpoczął proces wycofywania sie z Kazachstanu, a cała operacja zajmie najprawdopodobniej 10 dni. Cytat Według niego, operacja antyterrorystyczna w Kazachstanie dobiegła końca. „Bandyci i terroryści zostali pokonani. Resztki ich gangów próbują teraz ukryć się przed wymiarem sprawiedliwości, zejść do podziemia. Dlatego kazachskie organy ścigania prowadzą intensywne czystki i aresztowania podejrzanych o udział w zamieszkach i spisku mającym na celu przejęcie władzy”;
  https://www.interfax.ru/world/815218
  https://informburo.kz/novosti/v-almaty-nacalsya-vyvod-mirotvorceskogo-kontingenta-odkb
  I na potwierdzenie Ukraina wznowiła dzisiaj loty samolotów pasażerskich z Ukrainy do Kazachstanu;
  https://strana.today/news/371432-ukraina-vozobnovljaet-polety-v-kazakhstan-vo-skolko-rejs-v-nur-sultan.html

  Polubione przez 4 ludzi

 2. Tymczasem Ołeksandr Wasylczenko, szef Ogólnoukraińskiego Stowarzyszeniae Piekarzy „Ukrchlebprom” alarmuje że cała branża jest „na skraju zamknięcia” ponieważ do tej pory nie została spełniona obietnica władz w Kijowie o wprowadzeniu preferencyjnych cen gazu dla tej branży. Według Wasylczenki spowoduje to wstrzymanie dostaw pieczywa do sklepów na Ukrainie, co w rezultacie zakończy się „kazachstańskim scenariuszem”, czyli społecznych niepokojów;
  https://delo.ua/economy/my-na-grani-zakrytiya-glava-ukrxlebproma-predupredil-o-vozmoznosti-povtoreniya-v-ukraine-kazaxstanskogo-scenariya-391225/

  Polubione przez 4 ludzi

 3. Kolejny skandal korupcyjny na Ukrainie, zwiazany ze sprzedażą znajdujących się w Kijowie byłych zakładów budowy maszyn „Bolszewik”. Ukraiński „Fundusz Mienia Państwowego” sprzedał zakłady wraz z ziemia na której sie znajdują za prawie 1,43 mld hrywien jednemu z deweloperów, co powszechnie uznano za znacznie zaniżoną sumę. W sprawę wmieszało się ukraińskie Państwowe Biuro Ukrainy które poinformowało o „aresztowaniu” 100% akcji „Bolszewika” i wszczęciu śledztwa w sprawie „nielegalnej prywatyzacji zakładów po znacznie zaniżonej cenie”;
  https://strana.today/news/371412-arestovany-100-aktsij-zavoda-bolshevik.html

  Polubione przez 5 ludzi

 4. Odnośnie dzisiejszego „wstępniaka”, czyli oficjalny komunikat Kremla. Cytat „Kreml ocenił dotychczasowe negocjacje między Rosją a Stanami Zjednoczonymi w Genewie oraz z NATO w Brukseli jako nieudane. Pojawienie się projektu ustawy o nowych sankcjach na tle negocjacji w Senacie USA zostało ocenione jako próba nacisku na Moskwę…Powiedział o tym sekretarz prasowy prezydenta Rosji Dmitrij Pieskow, którego cytował kanał Telegram Pool No. 3…„Oceniamy pojawienie się takich dokumentów i oświadczeń niezwykle negatywnie, zwłaszcza na tle serii negocjacji, choć nieudanych. Jest to próba wywarcia presji na Moskwę, a priori bezsensowna, ponieważ mówimy o sankcjach, które, biorąc pod uwagę, nieuniknioną adekwatną reakcję można właściwie utożsamiać z zerwaniem stosunków. Nałożenie sankcji na głowę państwa – to skandaliczny krok, porównywalny z zerwaniem stosunków” – powiedział Pieskow”;
  https://strana.today/news/371436-v-kremle-nazvali-proshedshie-perehovory-rossii-s-ssha-neudachnymi.html

  Polubione przez 5 ludzi

 5. I tradycyjny juz „njus” z Ukrainy czyli o wstrzymaniu pracy poinformowały zakłady „Iskra” z Zaporoża wchodzące w skład państwowego koncernu „Ukroboronprom” wiodący konstruktor i producent systemów radarowych na Ukrainie. Powodem wstrzymania pracy jest decyzja ukraińskiego ministerstwa obrony które odmówił złożenia jakichkolwiek zamówień w zakładach;
  https://inforesist.org/smi-voennyj-zavod-iskra-prekrashhaet-rabotu-iz-za-otkaza-minoborony-ot-vseh-zakazov/

  Polubione przez 4 ludzi

  • Nie dali jej żadnej fuchy w teatrze Buffo?

   To może chociaż premier się zlituje, albo choćby któryś z licznych prezydentów, i da jej licującą z jej aspiracjami finansowymi posadkę.

   Pozdrawiam.

   Polubione przez 4 ludzi

 6. W ukromediach pojawiła się informacja o zaproszeniu przed Nowym Rokiem do Biura Prezydenta Ukrainy burmistrza Kijowa Witalija Kliczki. Miał on tam odbyć rozmowy z Zełenskim i szefem jego administracji Jermakiem w trakcie których „poproszono go by nie kandydował na Prezydenta Ukrainy”. Pytany o rozmowy (cytat) „Kliczko zapewnił, że ​​minęło już sporo czasu i nie pamięta, o czym rozmawiano na spotkaniu i generalnie nie może potwierdzić faktu spotkania, a plotek nie komentuje”;
  https://strana.today/news/371464-klichko-nazval-slukhami-eho-vstrechu-na-bankovoj-s-zelenskim-i-ermakov-.html

  Polubione przez 4 ludzi

 7. Karabin na dwóch i po pięć naboi? Cytat „Zawołają poborowych i rozdadzą naboje. Jak Ukraińcy będą przygotowani do „narodowego oporu”…Gabinet Ministrów zatwierdził procedurę ogólnego przeszkolenia wojskowego obywateli Ukrainy do „narodowego oporu”. Ustawa o nim weszła w życie 1 stycznia 2022 roku…Dokument mówi, że Ukraińcy będą uczyć się zarówno teorii, jak i praktyki. W drugim przypadku ludzie będą wzywani na obozy szkoleniowe, gdzie będą uczyć się strzelania ostrą amunicją…Co więcej, nawet ci, którzy nie służyli w wojsku, ale mają status osoby zdolnej do służby wojskowej (tj. książeczkę wojskową), mogą być wzywani na te ćwiczenia’;
  https://strana.today/news/371470-natsionalnoe-soprotivlenie-ukrainy-koho-mohut-vyzvat-na-sbory-kak-budut-obuchat-.html

  Polubione przez 4 ludzi

 8. Ukraińska codziennośc. „Draka” pomiędzy personelem a gośćmi w jednym z hoteli w ukraińskich Karpatach, podobno poszło o omlet który nie smakował jednej z „gościń”;
  https://korrespondent.net/ukraine/4436780-v-otele-karpat-proyzoshla-draka-personala-s-hostiamy
  Na grzyby w styczniu? W Kałuszu w obwodzie iwanofrankiwskim,w kursujących po mieście „marszrutkach” rosną…grzyby. Cytat „Przypomnijmy, że dzień wcześniej na facebookowej stronie „Kocham Kałusz” ukazały się zdjęcia z grzybami rosnącymi na podłodze kałuskiej marszrutki. We wpisie podkreślono, że od 1 stycznia opłaty [za komunikację] w Kałuszu wzrosła do ośmiu hrywien i nie ma odpowiednich warunków do podróżowania…Pojawienie się kolonii grzybów świadczy o tym, że wnętrze autobusu nie tylko nie jest zdezynfekowane, ale i nieodpowiednio wyczyszczone”;
  https://kurs.if.ua/society/u-kaluskij-marshrutczi-vyrosly-gryby-u-misti-pereviryat-ves-gromadskyj-transport/

  Polubione przez 4 ludzi

 9. Koniec projektu wprowadzenia nowych sankcji przeciwko „NS2” przez Kongres USA. Projekt ustawy, o której uchwalenie BARDZO ZABIEGAŁ ZEŁENESKI, autorstwa republikańskiego senatora Ted’a Cruz’a został odrzucony przez Senat USA;
  https://strana.news/news/371558-senat-ssha-otklonil-zakonoproekt-o-sanktsijakh-protiv-severnoho-potoka-2.html
  Wcześniej przeciwko projektowi uchwały wypowiedziała się także administracja Biden’a która w oficjalnym oświadczeniu stwierdziła ze nie wierzy, że owa ustawa pomoże Ukrainie, a może „podważać jedność europejskich sojuszników”;
  https://strana.news/news/371552-u-bajdena-vyskazalis-protiv-sanktsij-po-severnomu-potoku-2.html

  Polubione przez 3 ludzi

 10. Ciąg dalszy SAAKASZWILIADY. Podczas pierwszej rozprawy sądowej odbywającej sie przed gruzińskim sądem były prezydent Gruzji i eks-gubernator obwodu odeskiego Saakaszwili zwrócił się z apelem do Ukraińców (cytat) „Chcę zaapelować do naszych ukraińskich przyjaciół. Oczekuję, że zwrócicie się do Prokuratury Generalnej Ukrainy i tam zaczną rozważać, że wobec mnie stosowano tortury i nieludzkie traktowanie. A to podlega pod jurysdykcję eksterytorialną Ukrainy , bo dotyczy obywatela Ukrainy”. Warto przy tym zwrócić uwagę że Saakaszwili użył jezyka „państwa – agresora”, czyli rosyjskiego…
  https://strana.news/news/371551-mikhail-saakashvili-obratilsja-na-sude-v-tbilisi-s-zajavleniem-k-ukraintsam.html

  Polubione przez 3 ludzi

 11. Tymczasem „Pan Hetman” Poroszenko którego majątek jest „aresztowany” przez sąd na Ukrainie w związku z oskarżeniem go o „zdradę państwową” i „finansowanie terroryzmu” przepisał należącą do niego korporację cukierniczą ‚Roshen” na najstarszego syna Ołeksija. Ukraińskie wydanie „Forbes’a” szacuje wartość „Roshen” na ponad 1,1 mld dolarów, a wartość całego majątku Poroszenki w 2021 roku szacowano na 1,6 mld dolarów;
  https://korrespondent.net/ukraine/4436966-poroshenko-perepysal-korporatsyui-Roshen-na-syna

  Polubione przez 3 ludzi

 12. OT z naszego nieszczęsnego kraju, czyli „W Urzędzie Miasta w Rybniku będą obsługiwali w języku ukraińskim i rosyjskim”. Warto przy tym zauważyć że musieli wprowadzić język „państwa – agresora”, czyli rosyjski, bo pewno sie okazało że większość Ukrainców nie zna swojego „języka ojczystego”, czyli ukraińskiego…
  https://nczas.com/2022/01/13/w-urzedzie-miasta-w-rybniku-beda-obslugiwali-w-jezyku-ukrainskim-i-rosyjskim/

  Polubione przez 3 ludzi

Możliwość komentowania jest wyłączona.